NewFormat logo


NewFormat AB - Integritetspolicy/Sekretessrutiner

 
 

Omfattning

Detta dokument gäller för webbplatser tillhörandes NewFormat AB.


Personuppgifter

I allmänhet kan du besöka NewFormats webbplatser på utan att
informera NewFormat om vem du är eller lämna några personuppgifter.

Det finns dock tillfällen då NewFormat kan behöva få sådan information av dig.
Exempel: för önskemål om ytterliggare information, orderbehandling,
för korrespondens, för beställning av viss produktdokumentation,
prenumeration på nyhetsbrev, och liknande.

NewFormat kan behöva komplettera uppgifterna för att kunna
genomföra en transaktion eller för att kunna ge bättre service.

Genom att registrera dig för ett erbjudande från NewFormat godtar du
att NewFormat kan komma att använda dina personuppgifter
i enlighet med paragrafen "Användning av information" nedan.


Användning av information

NewFormat, eller av NewFormat anlitad partner,

Vid utveckling av affärsrelationer med NewFormat
om du företräder en affärspartner eller underleverantör.


Du kan välja själv


Webbsidor

NewFormat använder Google Analytics på sin webbplats,
www.newformat.se, för att följa trafikmönster.


Cookies

NewFormat använder inte Cookies på sin webbplats www.newformat.se


Kontakta NewFormat AB

Om du har frågor om detta dokument eller om NewFormats hantering
av dina personuppgifter, kan du skicka e-post till: office@newformat.se

 
 
Stäng