NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

Indellient Company Logo

Lösningar för inventering och analys av befintliga kontorsdokument
som stöd inför migrering till öppna dokumentformat


Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
för Indellient Inc., Ontario, Kanada.Indellient ACI Orange - Logo


Indellient Desktop Office Software Migration
Programvaror och tjänster


Programvaror och tjänster för inventering och analys som stöd för migrering av
MS Office dokument från MS Office till dokumentformatet OpenDocument Format (ODF) och IBM Lotus Symphony
säkerställer att dokumentinformation är permanent tillgänglig i öppna dokumentformat
och användbar långt in i framtiden.
(kan även användas inför migrering till andra alternativa kontorsprogramvaror
som hanterar dokumentformatet OpenDocument Format (ODF))

Indellients verktyg för inventering, analys och konvertering av kontorsdokument omfattar:
Indellient Asset Conversion Inspector - logo Indellient Document Conversion Services - logo
Asset Conversion Inspector Document Conversion Services
Indellient Asset Conversion Inspector
Inventering och analys av befintliga kontorsdokument

Indellient Asset Conversion - logo

Indellient Asset Conversion Inspector (ACI) används för att utvärdera möjligheten
för användare att ersätta MS Office med IBM Lotus Symphony som kontorsprogramvara
för att skapa, redigera och medge åtkomst till dokumentbaserad information.

Med Asset Conversion Inspector analyseras strukturen hos en verksamhets befintliga MS Office dokument.
Målet för analysen är att visa hur egenskaper och funktioner i MS Office använts då dokumenten skapades,
liksom att redovisa dokumentens komplexitet och att därmed ge en uppskattning av storleken
av det migreringsarbete som behövs för att ersätta MS-Office med IBM Lotus Symphony.

ACI analyserar snabbt innehållet (strukturen) i befintliga MS Office dokument som skapats med
MS-Word, MS-Excel, and MS-PowerPoint (textdokument, presentationer, kalkyler och mallar).
Som resultat av analysen redovisas i överskådliga grafer de specifika strukturella egenskaper
i dokumenten som kan skapa problem om MS Office ersätts med IBM Lotus Symphony.
Många av dessa problem kan vanligen med lätthet åtgärdas av användarna själva,
övriga kan behöva åtgärdas av teknisk support.

Asset Conversion Inspector™ Datablad - Snabböversikt

Speciellt erbjudande
Kundspecifik analys-/planneringsrapport
inför migrering till öppna dokumentformat och
baserad på dokumentstrukturen i kundens egna MS Office dokument
ingår i priset för ACI Product License.
Asset Conversion Inspector™ online-demonstration

Boka online-demonstration av Asset Conversion Inspector™Beställningsnummer och prisinformation

Asset Conversion Inspector™ programvara kan erhållas via licensköp.
Priset är per dator med installerad programvara och
licenser gäller för ett i förväg valt antal dokument som skall analyseras.
Kundspecifik planneringsrapport ingår i priset.
För produktbeskrivning och beställningsnummer - Klicka här.

Prova Asset Conversion Inspector™ kostnadsfritt
(Begränsad till skanning av maximalt 5 dokument)  Egenskaper och funktionalitet
 • Installation:
  • Enkel installation och konfiguration för att minimera tiden till resultat.
 • Strukturkartläggning (Discovery):
  • ACI söker upp och skannar alla MS Office dokument i lokala foldrar och/eller nätverksanslutna foldrar.
 • Analys:
  • ACI analyserar alla MS Office dokument och mallar (Word, Excel, och PowerPoint)
   med avseende på former, strukturer och funktioner såsom makros, tabeller och formler.
 • Statistik:
  • ACI genererar på dokumentnivå information över dokumentstrukturen
   (i en kommaseparerad (.csv) textfil) som underlag för anpassning till den nya målmiljön.
 • Rapport:
  • ACI levererar omedelbar och visuell användarinformation som resultat av dokumentskanningen.
 • Export:

Skanning (Discovery): ACI kartlägger form och struktur i MS Office dokument
Påträffade MS Office dokument och mallar (Word, Excel, och PowerPoint)
analyseras med avseende på form och strukturella detaljer samt funktion.
Indellient ACI Full Scan - Bild


  Quick Scan vs Full Scan vid skanning, analys, statistikspresentation och rapportering
 • Quick Scan Mode:
  • Quick Scan Mode inventerar förekomsten av MS Office dokument och presenterar
   information om dessa såsom antal, typ, och sökväg till de funna dokumenten.
   Quick Scan Mode presenteras även metadata för varje fil i form av
   namn på tillämpning, namn på filens skapare, datum då filen skapades,
   datum då filen senast modifierades, version, och namn på användare som senast modifierade filen.

 • Full Scan Mode:
  • Full Scan Mode sammanställer och presenterar detaljerad information om dokumentens former, strukturer och funktioner.
   Resultaten från Full Scan Mode presenteras i form av ett antal grafiska rapporter.
   Rapporterna presenterar de analyserade dokumentens strukturella egenskaper och
   hur dokumenten behöver justeras inför migrering till alternativa kontorsprogramvaror
   som lagrar kontorsdokumentsinformation i dokumentformatet OpenDocument Format (ODF).

Analysrapport: Redovisar dokumentens viktiga strukturattribut
Indikerar viktiga strukturattribut (makros, tabeller, formler,…) för analyserade dokument.
Dessa dokument behöver åtgärdas av användare eller tekniker
vid migrering till IBM Lotus Symphony.
Indellient Asset Conversion Inspector File Attributes MS Office 2003 - Bild


Indellient Asset Conversion Inspector File Attributes MS Office 2007 - Bild


Analysrapport: Redovisar omfattningen av dokumentmigreringen
Indikerar den förväntade omfattningen av migreringarbetet för de analyserade dokumenten.
Indellient Asset Conversion Inspector Migration Effort - Bild
Asset Conversion Inspector™ datablad

Asset Conversion Inspector™ teknisk specification datablad (engelska)

Asset Conversion Inspector™ datablad - Snabböversikt samt bokning av online-demonstration och fri test


Kundspecifik planneringsrapport inför migrering
  Kundspecifik planneringsrapport inför migrering - ingår i priset för ACI Product License
  Innan starten av ett migreringsinitiativ sker bör ett antal frågor besvaras, såsom:
  • Hur kommer användarna att påverkas av den nya plattformens egenskaper och funktionalitet?
  • Vilka investeringar i befintliga dokument (ex.vis i form av mallar och makros)
   kommer att förloras eller behöva återskapas vid byte av plattform?
  • Vilka dokument kommer att kräva extra anpassningar för att flyttas till en ny plattform?
  • Vilken typ av teknisk support eller användarsupport behövs vid byte av platform?
  • Hur skall samverkan ske med användare som inte flyttar över till den nya plattformen?

  Vi levererar en detaljerad kundspecifik planneringsrapport som underlag för beslut om migrering.
  Rapporten belyser hur kundens verksamhet påverkas av en förestående konverteringsprocess.
  Rapporten ger svar på vanliga frågor i samband med dokumentmigrering, såsom:
  • I vilket dokument format skall we lagra och arkivera våra kontorsdokument
  • Vilka enheter inom verksamheten och vilka medarbetare berörs av en dokumentmigratering - alla eller utvalda delar ?

  Rapporten ger även användarna en förståelse för de olika utmaningar
  som de kommer att möta under en migreringsprocess som resultat av att antingen
  dela dokument mellan användare av Symphony och användare av MS Office, benämnt "samexistens",
  eller en total övergång av hela verksamheten och alla användare till Lotus Symphony eller andra kompatibla alternativ.
  Rapporten redogör för hur man på lämpligt vis hanterar dessa utmaningar ur ett användarperspektiv,
  inklusive illustrerade beskrivningar över åtgärder som måste vidtagas för att nå full funktionalitet.
  Rapporten avslutas med rekommendationer om lämpliga tillvägagångssätt för sjösättning av ett migreringsprojekt.

  Egenskaper och funktionalitet
 • Rapporten ingår i priset för ACI Product License
 • Baseras på kundens egna och verkliga data som samlats in med ACI-verktyget
 • Detaljerad rapport om dokumentens strukturella egenskaper
 • Mappning av dokumentens egenskaper mot alternativa driftsättningsstrategier vid införande av öppna dokumentformat
 • Inverkan av beslut om samexistens, migrering eller att inte migrera alls till öppna dokumentformat
 • Tillvägagångssätt för hantering av känslig kundspecifik information
 • Summering av driftsättningsrekommendationer

Indellient Document Conversion Services / Outsourced Conversion Services
Migrering som behovsstyrd online-tjänst

Indellient Document Conversion Services - logo

Indellient Document Conversion Services (DCS) / Outsourced Conversion Services (OCS)
är en behovsstyrd, webb-/online-baserad konverteringstjänst
som underlättar migrering från MS Office till IBM Lotus Symphony.

DCS/OCS erbjuder flexibla tjänster för genomförande av
automatiska konverteringar och formateringar vid migrering till en ny miljö.
Förutom grundtjänsten "betala-per-konverteringstillfälle",
som passar för ofta förekommande och tidskrävande manuella konverteringar,
erbjudes med DCS/OCS även en integrerad professionell tjänst
där vi kan assistera med personal med konverteringskompetens.
Denna extra resurs kan anlitas för mer invecklade konverteringar och
anpassningar till kundspecifika och automatiserade bevarandetjänster
för att kvalitetssäkra konvertering av komplexa och värdefulla verksamhetsdokument.

  3 enkla steg till den automatiska konverteringstjänsten - Inga konverteringstekniska förkunskaper krävs.
 1. Registrera användare / Logga in
 2. Starta jobb - Ladda upp dokument (fil) för konvertering
 3. Färdigt jobb - Hämta hem/Ladda ned konverterat dokument (fil)

  Egenskaper och funktionalitet
 • Installation: Helt webbaserad tjänst. Användare registrerar sig till tjänsten via en webbsida.
 • Tillgänglighet: DCS/OCS-tjänsten är tillgänglig för konverteringsuppdrag 24 timmar om dygnet.
 • Säkerhet: Krypterad förbindelse för upp- och nedladdning av användarens dokument.
 • Anpassningsbarhet: DCS/OCS kan anpassas till specifika kundkrav med
  enkel dokumentuppladdning och val av önskade konverteringstjänster.
  När dokumentkonverteringen är avslutad får användaren en bekräftelse per e-post
  med uppgift om länk till det konverterade dokumentet.
 • Snabbhet: Med DCS/OCS går det snabbt att genomföra ett konverteringsuppdrag;
  på mindre än 5 minuter kan användare konvertera ett dokument när behov uppstår.
 • Teknisk expertis: DCS/OCS-tjänsten ger tillgång till konverteringsexperter som kan assistera vid integration eller
  realisering av automatiseringstjänster för långtidsbevaring av information,
  eller för att kvalitetssäkra konvertering av komplexa och värdefulla affärsdokument.
  Konverteringsexperterna kan även hjälpa till med makrokonverteringar under migreringsfasen.Document Conversion Services / Outsourced Conversion Services datablad

Indellient Document Conversion Services / Outsourced Conversion Services datablad (engelska)Beställningsnummer och prisinformation

Priset är per konverteringsuppdrag eller per anpassningsuppdrag.
För produktbeskrivning och beställningsnummer - Klicka här.För mer information kontakta NewFormat.Indellient Company Logo
Indellient Partner


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2019 NewFormat AB. All rights reserved.