NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

axes4/axesPDF - Tillgänglig PDF (PDF/UA) på ett enklare sätt - Logo

axes4 / axesPDF
Tillgänglig PDF (PDF/UA) på ett enklare sätt

Vi gör PDF-dokument tillgängliga för alla
för en tillgängligare och bättre värld


Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande teknik för tillgänglig PDF från axes4.
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF
axesPDF - Tillgänglig PDF (PDF/UA) på ett enklare sätt - Logo

axesPDF
Lösningar och tjänster för att skapa tillgänglig PDF (PDF/UA)
axesPDF for Word - Text banner

Konvertera MS Word dokument till tillgänglig PDF (PDF/UA) med endast 1 klick!
Webinarier / Videodemonstrationer- Ikon

axesPDF for Word videodemonstrationer

Videodemonstrationer av axesPDF for Word - Popup-fönsterOnline-demonstration

Boka online-demonstration av axesPDF for Word

Tjänster

axesPDF Services - Document Tagging - Text banner     axesPDF Services - Word Templating - Text banner
(Klicka på önskad tjänst ovan för detaljerad information)
axesPDF for Word utbildning

axesPDF for Word - Instruktörsledd utbildning

Produkter


axesPDF for Word - IkonDownload - Icon

Klicka här för att prova axesPDF for Word utan kostnad

  Du kan använda axesPDF för Word utan aktivering som en testversion
  med några begränsningar såsom vattenstämpel på varje sida,
  en anteckning på första sidan och slumpmässig färgbyte av tecken.axesPDF® for Word
Skapar med 1-knappklick inifrån Microsoft Word
tillgänglig PDF som är kompatibel med
ISO-standarderna PDF/UA-1 (ISO 14289-1), PDF/A och WCAG 2.1


  Skapa ett PDF/UA-dokument med 1-klick

  Med axesPDF for Word, en pluggin till MS Word, skapas enkelt tillgänglig PDF:
  Med bara ett knappklick skapas PDF/UA-kompatibla dokumentsnabbt och enkelt.

  Med axesPDF för Word kan alla MS Word-användare skapa PDF/UA-dokument.
  Efterföljande justeringar är inte längre nödvändigt.
  Den tidskrävande kvalitetskontrollen försvinner.

  Nyckeln är att använda stilar och mallar som är optimerade för tillgänglighet.
  Allt annat tar axesPDF for Word hand om.
  Inga fler åtgärder behövs. Kvalitetssäkring blir en enkel match.

callas pdfGoHTML Structured Tags View English - Bild

Klicka på bilden
Exempel på ett korrekt taggat PDF-dokumentet och dess strukturtaggar.


  Extra valmöjlighet:
  Skapa även en arkiveringsbar PDF enligt ISO-standarden PDF/A

  axesPDF för Word erbjuder dessutom möjligheten att
  skapa ett PDF/A-kompatibelt dokument.
  PDF/A är filformatet för långtidsarkivering av digitala dokument.

  PDF/A säkerställer att digitala dokument är läsbara,
  visningsbara och återanvändbara på lång sikt.

  PDF/A finns tillgängligt i flera överensstämmelsenivåer:

  • nivå a (tillgänglig)

  • b (grundläggande)

  • u (unicode)

  Nivå a är den högsta nivån.
  Den innehåller de andra nivåerna och kräver tillgång till taggar.

Relationship between PDF/A-a (a = accessible) and PDF/UA - Picture

Bild: Relationen mellan PDF/A-a (a = tillgänglig) och PDF/UA.
PDF/A-b och PDF/A-u kräver ingen taggstruktur.

  axesPDF för Word skapar normalt ett dokument som överensstämmer med PDF/A-2a.
  Endast om det ingår tecken som inte kan mappas till unicode skapar
  axesPDF för Word ett dokument som överensstämmer med PDF/A-2b,
  som ändå kommer att innehålla det kompletta logiska strukturträdet.
  Siffran "2" i PDF/A-2a eller PDF/A-2b står för PDF-version 1.7
  Egenskaper och funktionalitet

  axesPDF® for Word erbjuder en mängd kraftfulla funktioner.

   Pålitlig konvertering till tillgänglig PDF

   axesPDF® for Word konverterar alla Word-element till rätt PDF-taggar:

   • Rubriker

   • Styckeparagrafer

   • Bilder - oavsett valt layoutalternativ

   • Texter för bilder och tabeller

   • Listor

   • Externa och interna länkar

   • Tabeller - även komplexa sådana

   • Innehållsförteckning

   • Anteckningar

   • Sidoanteckningar

   • Textrutor

   • och mer...

   Korrekt strukturmärkning (taggning)

   axesPDF® för Word ger full kontroll över taggningen.
   Detta resulterar i:

   • Rik semantik

   • Högkvalitativ taggning: 100% PDF/UA

   • Tillgänglighetsavpassad avstavning

   • Stöd för språkinställningar även för styckeparagrafer och ord

   • Korrekt taggning även vid sid- eller kolumnbrytningar

   Tillgänglighetsinställningar som standard

   axesPDF® för Word hanterar alla de inställningar som tidigare utförts helt manuellt:

   • Tillförlitlig överföring av de dokumentspråk som definierats i Word

   • Fastställande av flikordning enligt den logiska dokumentstrukturen

   • Dokumenttitel som fönstertitel

   • Inledande vy med bokmärken

   • Nästlade bokmärken

   Alla dessa inställningar är anpassningsbara till egna behov.


   Automatisk korrigering i farten

   axesPDF® for Word optimerar automatiskt tillgängligheten för dokumentet:

   • Märker tomma stycken som artefakter

   • Omvandla listmärken till tillgänglig standardpunktmarkering (Unicode)

   Helt anpassningsbar taggning

   axesPDF® for Word erbjuder möjligheter att helt anpassa konverteringen:

   • Bestäm PDF-roll för respektive Word-element

   • Markera dekorativa element som artefakter

   • Alla PDF-standardtaggar stöds (även blockcitat eller bildtext till exempel)

   • Tabellayouter är linjeariseringsbara

   • Omvandling av 2-kolumntabeller till definitionslistor

   • Fotnoter och slutnoter konverteras till inbäddade anteckningar för skärmläsare

   Rollbaserad arbetsflödesmodell

   • Dokumentförfattare behöver inte djupa tillgänglighetkunskaper

   • Särskild åtgärdspanel för dokumentförfattare (lägga till alternativ text,
    markera element som dekorativa, linjärisera tabellayouter)

   • Dokumentmallar med fördefinierade taggningsregler

   • Dokumentmallar med fördefinierade tillgänglighetsinställningar  Fördelar

  • Ingen expertkunskap krävs

  • Ingen tidskrävande efterjustering  Systemkrav

   Stödda operativsystem:

   • Windows 8.1 Service Pack 1 (SP1)

   • Windows 10

   Stödda MS Word-versioner - (axesPDF for Word installeras som en pluggin):

   • Microsoft Word 2013

   • MS Word 2016

   • MS Word 365 (Client version)

   • MS Word 2019

   Ytterligare krav:

   • .NET Framework 4.6.2axesPDF for Word - Så här fungerar det
Från MS Word till tillgänglig PDF enligt PDF/UA-standarden

  axesPDF för Word ger alla MS Word användare möjlighet att skapa
  en högkvalitativ tillgänglig PDF på några sekunder.

  Inga fler åtgärder behövs. Kvalitetssäkring blir en enkel match.
  Nyckeln är att använda stilar och mallar som är optimerade för tillgänglighet.
  Allt annat tar axesPDF for Word hand om.


  • 1-knapptryck skapar tillgänglig PDF

   axesPDF for Word - 1-click accessibility - Picture

  • Använd MS Word som avsett och klicka på "Exportera PDF" - Klart!
   Export-funktionen utför korrekt strukturtaggning baserat på stilar,
   inbäddade teckensnitt med mera.  • Förenklar för innehållskapare

   axesPDF for Word - Simplified Authoring - Picture

  • Kontrollmeny med kontextkänsliga funktioner visar om ytterligare uppgifter
   behöver anges, såsom att lägga till alternativ text eller uppmärkning
   av strukturelement som dekorationer (artefakter).  • Optimerade mallar
  • axesPDF for Word - Optimized templates - Picture

   Sparar alla axesPDF-inställningar såsom mappningen av
   stilar till PDF-roller och startvy i din Word-mall.
   Detta behöver bara göras en gång.  • Om allt ser bra ut är PDF-filen nu en tillgänglig PDF enligt PDF/UA-standarden.För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2020 NewFormat AB. All rights reserved.axes4/axesPDF - axes4/axesPDF - Tillgänglig PDF (PDF/UA) på ett enklare sätt - Logo
axes4 / axesPDF Partner