NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

axes4/axesPDF - Tillgänglig PDF (PDF/UA) på ett enklare sätt - Logo

axes4 / axesPDF
Tillgänglig PDF (PDF/UA) på ett enklare sätt

Vi gör PDF-dokument tillgängliga för alla
för en tillgängligare och bättre värld


Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från axes4.
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF
axesPDF - Tillgänglig PDF (PDF/UA) på ett enklare sätt - Logo

axesPDF
Lösningar och tjänster för att skapa tillgänglig PDF (PDF/UA)
axesPDF QuickFix - Text banner

Hitta och åtgärda enkelt PDF-tillgänglighetsproblem enligt PDF/UA!
Webinarier / Videodemonstrationer- Ikon

axesPDF QuickFix videodemonstrationer

Videodemonstrationer av axesPDF QuickFix - Popup-fönsterOnline-demonstration

Boka online-demonstration av axesPDF QuickFix

Tjänster

axesPDF Services - Document Tagging - Text banner     axesPDF Services - Word Templating - Text banner
(Klicka på önskad tjänst ovan för detaljerad information)


axesPDF QuickFix utbildning

axesPDF QuickFix - Instruktörsledd utbildning

Produkter


axesPDF QuickFix - IkonDownload - Icon

Klicka här för att prova axesPDF QuickFix utan kostnad

  Ladda ned den nuvarande versionen av axesPDF QuickFix och
  utvärdera ditt dokument med avseende på överensstämmelse med PDF/UA.
  Testa alla tidsbesparande åtgärdsfunktioner.

  Testläge (utan aktivering): Ingen aktivering behövs.
  Utan aktivering fungerar axlarPDF QuickFix i testläge.
  Enda begränsning: I testläge är det inte möjligt att spara filen som du har redigerat.

  Utan aktivering kan man använda axesPDF QuickFix som en
  avancerad PDF/UA-kontroller och för djupgående utvärdering av PDF-tillgänglighet.

  För att kunna spara filen som du editerat kan du begära en personlig
  15-dagars utvärderingslicens utan kostad av axesPDF QuickFix.axesPDF® QuickFix
det professionella verktyget för att skapa tillgänglig PDF enligt
ISO-standarden PDF/UA-1 (ISO 14289-1), WCAG 2.1 och U.S. Section 508

axesPDF QuickFix - Allt-i-ett-verktyg - Ikon

  axesPDF QuickFix är ditt tidsbesparande verktyg för att
  kontrollera och åtgärda PDF-dokument och skapa tillgänglig PDF.

  Tillgänglighetsproblem identifieras lätt och de flesta av dem fixas direkt med ett enda klick.

  axesPDF QuickFix installeras some en fristående Windows-tillämpning.

  Vanliga program för ordbehandling, desktop publishing och
  PDF-redigering stöder inte arbetsflöden för att skapa tillgänglig PDF.
  axesPDF QuickFix fyller denna lucka.

  axesPDF QuickFix passar för att åtgärda alla PDF-filer (och arbetsflöden)
  med avseende på tillgänglighet - speciellt för att kontrollera och åtgärda
  PDF-dokument som skapats med Adobe Indesign eller Acrobat.

  Oavsett om det gäller en tillgänglig PDF som ska publiceras med
  InDesign, Word eller Acrobat är axesPDF® QuickFix rätt verktyg
  för att verifiera överensstämmelse med PDF/UA-standarden.


  Viktigt.
  Förutsättningen för att arbeta med axesPDF QuickFix är att
  ditt PDF-dokument redan har en taggstruktur.
  Om detta inte är fallet måste du först skapa en PDF med taggar
  - antingen genom att konvertera källdokumentet eller därefter med en PDF-redigerare.
  axesPDF QuickFix - åtgärdar PDF-dokument så att de blir tillgänglig PDF

  axesPDF QuickFix hjälper dokumentskapare att åtgärda
  PDF-dokument så att de är fullt kompatibla med PDF/UA.
  Med axesPDF QuickFix kontrolleras PDF-dokumentet efter att
  det skapats i Adobe InDesign, Acrobat eller MS Word.

  axesPDF QuickFix kontrollerar PDF-dokumentets överensstämmelse med PDF/UA.
  Felaktigheter identifieras och åtgärdas därefter enkelt i axesPDF QuickFix
  - i de flesta fall bara med ett klick.

callas pdfGoHTML Structured Tags View English - Bild

Klicka på bilden
Exempel på ett korrekt taggat PDF-dokumentet och dess strukturtaggar.
  Egenskaper och funktionalitet

  axesPDF® QuickFix är en vertygslåda full med verktyg
  för att professionellt kvalitetssäkra tillgänglig PDF.
  Alla ingående funktioner hjälper till att förkorta tiden
  för kontroll och korrigering i arbetsflödet.

   axesPDF QuickFix i korthet

   • Verktyg för kontroll och åtgärd i ett steg

   • Professionell version av:

    PDF Accessibility Checker (PAC) 3


   • Automatiserad PDF/UA-kontroll

   • Interaktiv rapport över alla identifierade PDF/UA-felaktigheter
    och hur man åtgärdar dem

   • En mängd snabbknappar finns för att med 1-klick åtgärda felen
    (i hela dokumentet)

   • Åtgärda PDF/UA-fel - i många fall med hjälp av 1-klicksknappar

   • Avancerad korrigering av egenskaper & attribut för taggning
    (för ett element eller flera element)

   • Förenklad strukturvy för snabb visuell utvärdering (Skärmläsare-Preview)

   • Tydlig expertvy för specifika diagnoser:
    Logisk struktur / Dokumentvisning / Egenskaper / Rollmappning

   • Skapa nästlade bokmärken baserade på rubriktaggar

   • Redigera dokumentegenskaper

   • Förbered PDF-filer för korrekt strukturmärkning (taggning)

   Användargränssnitt och knappar - översikt

   1-klicksknappar - knappar för att snabbt åtgärda felaktigheter med 1-klick:

   • Markera alla icke-märkta element i dokumentet som artefakter med ett klick

   • Åtgärda saknade blanksteg (mellan ord) - på innehållsnivå

   • Lägg till ID till varje anteckningstagg

   • Lägg till länkbeskrivningar

   • Lägg till PDF/UA-identifierare

   Fullständig PDF/UA-kontroll - automatiserad & manuell/visuell utvärdering

   Vissa PDF/UA-krav kan kontrolleras automatiskt av en maskin.
   Men det finns också krav som måste kontrolleras manuellt.

   Därför är båda metoderna nödvändiga:
   en automatiserad PDF/UA-kontroll och ytterligare en manuell/visuell utvärdering av PDF.

   • Alla maskinkontrollerbara kontrollpunkter
   • I axesPDF® QuickFix ingår en automatiserad PDF/UA-kontroll (Checker-fliken).
    Den täcker alla maskinkontrollerbara kontrollpunkter i Matterhorn Protocol.


   • Verktyg för manuell/visuell kontroll och utvärdering
   • För manuell/visuell utvärdering - vilket är en viktig del vid PDF/UA-kontroll -
    finns det två kompletterande verktyg i axesPDF® QuickFix:

    • Meny: Förhandsvisning (Ribbon Tab: Preview):
     • en förenklad strukturvy för snabb visuell utvärdering
      (till exempel: utvärdering av semantiken)

    • Meny: Logiskt strukturträd (Ribbon Tab: Logical Structure Tree):
     • en expertvy av den logiska dokumentstrukturen för en
      specifik diagnos och kontroll av den logiska ordningen i
      kombination med en parallell dokumentvy

   Interaktiv rapport över identifierade PDF/UA-problem med åtgärdsförslag

   Feldiagnos utförs enkelt: Klickbara problem i tillgänglighetsrapporten leder
   direkt till motsvarande lägen i dokumentvyn och i det logiska strukturträdet.

   Genom att använda F1-tangenten fås praktiska råd
   om hur ett specifikt PDF/UA-problem åtgärdas.


   PDF/UA-problem åtgärdas i många fall med hjälp av 1-klicksknappar

   Hur användbar är en detaljerad tillgänglighetsrapport om åtgärderna
   för att korrigera tillgänglighetsfelen är mycket att tidskrävande eller
   komplicerade att utföra - åtminstone för en genomsnittlig användare?

   I dessa fall erbjuder axesPDF® QuickFix en mängd 1-klicksknappar,
   exempelvis för att:

   • Lägg till PDF/UA-identifierare

   • Återställ zoom

   • Ställ in "Contents key of Link annotations"

   • Ställ in flikordning (Tab Order)

   Om det inte går att åtgärda problemet med 1-klick,
   finns en åtgärdspanel i axesPDF® QuickFix,
   för att åtgärda problemet - som till exempel:

   • Lägg till bokmärken

   • Skapa destinationer

   • Åtgärda roller

   • Infoga blanktecken

   • Ta bort språkangivelser

   • Ändra namn på strukturmärke (tagg)  Systemkrav

   axesPDF QuickFix installeras some en fristående Windows-tillämpning.

   Stödda operativsystem:

   • Windows 8 Service Pack 1 (SP1)

   • Windows 10

   Ytterligare krav:

   • .NET Framework 4.6.2

   • Internet Explorer 11 eller senareaxesPDF QuickFix
Så här enkelt skapas en tillgänglig PDF-fil enligt PDF/UA-standarden

  1. Öppna PDF-filen

  2. Klicka på Refresh-knappen under Checker-fliken.
  3. axesPDF QuickFix Refresh Button - Bild

   Då visas en rapportlista med en statussymbol för respektive PDF/UA-kontrollpunkt.


  4. Stega uppifrån och ned i den listan, från en kryss- eller varningsmarkering till nästa,
   och åtgärda tillgänglighetsproblemet genom att välja tillhörande verktyg.
   Klicka på triangeln vid behov för att se mer information.

  5. axesPDF QuickFix Checker Content - Bild

   axesPDF QuickFix Checker Path Object Not Tagged -Bild


  6. Efter varje utförd åtgärd gå tillbaks till Checker-fliken och klicka Refresh-knappen.
   Nu skall kryss- eller varningssymbolen ha ändrats till en klarmarkering.

  7. När alla PDF/UA-kontrollpunkter visar klarmarkeringar gå till Preview-fliken för
   förhandsgranskning, klicka på knappen Refresh och kontrollera din PDF visuellt.

  8. Om allt ser bra ut är PDF-filen nu en tillgänglig PDF enligt PDF/UA-standarden.För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2020 NewFormat AB. All rights reserved.axes4/axesPDF - axes4/axesPDF - Tillgänglig PDF (PDF/UA) på ett enklare sätt - Logo
axes4 / axesPDF Partner