NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat


Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från axaio software GmbH.
axaio software - Company Logo

Effektiviserar och standardiserar produktionsflöden för
prepress, print och publicering och innehållskorrigering av PDF-filer skapade med
Adobe® InDesign®, Adobe® Illustrator®, Adobe® InCopy® och QuarkXPress®
Obs!

Fr.o.m 1 mars 2021
går det inte längre att beställa axaio MadeToCompare!
axaio MadeToCompare - Logo

axaio MadeToCompare
Säker förändrings- och versionshantering i Adobe® InCopy®
axaio - intelligent effektivitet

axaio software pluggins utökar och förbättringar inbyggd basfunktionalitet i
Adobe® InDesign®, InCopy®, Illustrator® och QuarkXPress®.

axaio software MadeToPrint - Logo axaio software MadeForLayers - Logo
axaio software MadeToTag - Logo
(Klicka på respektive ikon för mer detaljerad produktinformation)

  Lösningar från axaio software används av förlag, reklambyråer,
  leverantörer av prepresstjänster, grafisk industri och förpackningsindustri,
  med flera världen runt.

  De kan integreras sömlöst i redaktionella system såsom
  vjoon K4, WoodWing Enterprise, Van Gennep PlanSystem4 och Quark Publishing System.


  Intressant?

  Kontakta NewFormat,
  om programvaror från axaio software som
  utökar och förbättrar den inbyggda basfunktionaliteten i
  Adobe InDesign, Illustrator, InCopy Illustrator och QuarkXPress
  axaio MadeToCompare
  Säker förändrings- och versionshantering i Adobe® InCopy®

Adobe InCopy - Logo     + axaio MadeToCompare - Logo

  axaio MadeToCompare är det idealiska verktyget för förändrings- och
  versionskontroll av dokument för förlag, redaktionella team och
  verksamheter som använder Adobe InCopy.

  När man har öppnat två dokumentversioner kan man starta MadeToCompare.
  MadeToCompare jämför och kontrasterar båda versionerna av texten och visar i
  tre kolumner i webbläsaren skillnaderna mellan dokumenten:

  • i den vänstra kolumnen visas den första (gamla) versionen av texten,

  • den mittersta kolumnen visar den andra (nya) texten,

  • den högra kolumnen visar variationerna mellan de två texterna.

  Denna grundliga och omfattande jämförelse visar alla avvikelser mellan de två texterna.

  MadeToCompare kan även visa i full detalj väsentliga skillnader,
  till exempel omplacering av hela textavsnitt eller nyinförd text,
  genom att använda en speciell procedur för textsynkronisering.

  Till skillnad från andra vanligare lösningar för att spåra förändringar i texter
  (t.ex. i MS Word), behövs i MadeToCompare inga speciella villkor vara uppfylla.

axaio MadeToCompare - Webbläsarvy - 3 jämförelsekolumner - Bild

Resultatet av en textjämförelse, som den visas i webbläsarfönstret
  Senaste nytt

  MadeToCompare är kompatibel med Adobe InCopy Creative Cloud 2019.

  axaio MadeToCompare för Adobe Creative Cloud (CC) 2019 är
  kompatibel med WoodWing Enterprise för Adobe InCopy CC2019.

  axaio MadeToCompare är tillgänglig för vjoon K4 för Adobe CC 2019.
axaio MadeToCompare
webinarier/videoinspelningar, tutorials, demonstrationer

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon

Boka online-demonstration av MadeToCompareaxaio MadeToCompare utbildning

MadeToCompare - Instruktörsledd utbildningBeställningsnummer och prisinformation

axaio MadeToCompare programvara erbjuds som licensköp.


Prisexempel:
1st axaio MadeToCompare för Adobe InCopy, 10.890kr, exkl. moms
(för 5st eller fler licenser erbjuds volymrabatt!)

För produktbeskrivning och beställningsnummer - Klicka här.

Kontakta NewFormat för offert på axaio MadeToCompare
axaio MadeToCompare - Datablad/broschyrer/manualerProdukter


axaio MadeToCompare - LogoNedladdning - Ikon

Klicka här för att prova axaio MadeToCompare utan kostnad i 30 dagar
(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av programvaran och ge dig vårt stöd,
ber vi dig ange koden NewFormat i formulärfältet som heter Preferred Reseller).axaio MadeToCompare
Säker förändrings- och versionshantering i Adobe® InCopy®

  När flera redaktörer samtidigt arbetar med ett stort antal texter och artiklar,
  måste de ständigt ägna tid åt att hålla reda på, spåra och visualisera revideringar,
  gjorda förändringar och korrigeringar.

  axaio MadeToCompare är det idealiska verktyget för förändrings- och
  versionskontroll av dokument för förlag, redaktionella team och
  verksamheter som använder Adobe InCopy.

  axaio MadeToCompare pluggin till Adobe InCopy identifierar och
  visualiserar även de minsta skillnaderna mellan två dokumentversioner;
  vilket är speciellt användbart för ett tillförlitligt framtagande av
  affärs-/verksamhets- och årsrapporter.


  Korrekturläsning i allmänhet:
  Vid korrekturläsning är det vanligt att tidigt läsa nya versioner av texter,
  och att använda MadeToCompare för de slutliga revisionerna,
  för att spara betydande tid vid det sista korrekturläsningsstadiet.

  Att snabbt komma överens om revisioner med författare:
  Författaren får en version av dokumentet för sin webbläsare,
  där alla redaktionella förändringar har noterats.
Tillämpningsområden med
axaio MadeToCompare som plugin i Adobe InCopy

  Förlag/Publishers:

  MadeToCompare gör användare av redigeringsprogrammet Adobe InCopy mer effektiva.

  I publiceringsmiljöer där Adobe InCopy används som redigeringsverktyg behövs
  professionellt stöd för hantering och spårning av innehållsmodifieringar och
  olika publikationsversioner.

  Typiskt arbetar flera grupper samtidigt på ett stort antal dokument. Mot klockan!
  De behöver ett effektivt stöd för att, i samverkan med interna och
  externa aktörer och i överensstämmelse med redaktionella riktlinjer
  och legala åtaganden, följa upp och visualisera revideringar
  ändringar och korrigeringar i dokumentets övergripande layout
  och kvalitativa innehåll.

  • MadeToCompare levererar det stödet och är det idealiska
   verktyget för förändrings- och versionskontroll av dokument
   för användare av Adobe InCopy.

  Copywriting teams:

  För copywriters på kreativa byråer är MadeToCompare det
  perfekta verktyget för att spåra versioner och kontrollera
  riktigheten i textinnehåll.

  • MadeToCompare hjälper alla som internt och externt
   medverkar med att ta fram textinnehåll att hålla en hög
   noggrannhetsnivå igenom hela projektet.

   MadeToCompare förbättrar effektivt internt/externt redaktionellt
   samarbete och förenklar textproduktioner för flera medier och i
   flera språkversioner, samtidigt som relationen till "corporate brands"
   underlättas och risken för mänskliga fel minskas.

  Affärsrapporter, årsrapporter/-redovisningar:

  • MadeToCompare för Adobe InCopy upptäcker lätt skillnaderna i
   företagsinformation och tidigare års siffror jämfört med motsvarande
   information för innevarande år.

   Tack vare en tydlig versionsvy kan alla viktiga företagsdata
   kontrolleras med avseende på riktighet samtidigt som
   information som måste finnas med inte glöms bort.

  För fullservicetryckerier:

  För fullservicetryckerier måste hela produktionskedjan från
  skapandet av ord och bilder fram till det slutliga utskrivna
  dokumentet vara så effektiv som möjligt.
  Speciellt gäller det vid hantering av dokument med mycket
  text och/eller för dokument i flera språk och versioner och
  som kan kräva assistans från externa copywriters.

  • MadeToCompare är det perfekta verktyget för att spåra
   versioner och kontrollera riktigheten i textinnehåll och hjälper
   alla som medverkar med att ta fram textinnehåll att hålla en
   hög noggrannhetsnivå igenom hela projektet.

   MadeToCompare förenklar textproduktionen för flera medier
   och i flera språkversioner, och minskar risken för mänskliga fel.  Egenskaper och funktionalitet:

  • Upptäcker förändrade eller borttagna ord och textstycken.

  • Kontrollerar borttagna eller tillagda blanktecken, radbrytningar,
   skiljelinjer samt meningar och textstycken som har flyttats.

  • Visar alla upptäckta innehållsskillnader i ett dynamiskt genererat
   och konfigurerbart resultatsida/HTML dokument.

  • Skriver och sparar testresultat i en textfil.

  • Länkar direkt från upptäckt skillnad i jämförelsesidan till
   rätt platser i mastertexten.

  • Fungerar i alla Adobe InCopy-funktionslägen såsom
   bevisark, textsektioner, layouter.

  Integration med publiceringssystem:

  • axaio MadeToCompare är tillgängligt för vjoon K4, WoodWing Enterprise.

  • Listar redaktionella skillnader.

  • Hanterar olika versioner av en och samma artikel.

  Produktfördelar:

  • Ger stora tidsbesparingar genom att automatiskt
   upptäcka skillnader och versionsförändringar.

  • Ger ökad säkerhet genom förbättrad noggrannhet och kvalitet.

  • Kostnadsminskningar genom tidsvinster och minimering av fel i textinnehåll.

  • Enkel och tillförlitlig hantering.

  • Effektiviserar samverkan mellan olika aktörer som
   t.ex. gruppmedlemmar, frilansare och kunder.

  Systemkrav:axaio MadeToCompare för WoodWing Enterprise Publishing Systems

Adobe InDesign - Logo     +axaio MadeToCompare - Logo   +   WoodWing - Logo

  axaio MadeToCompare för WoodWing Enterprise är ett tillägg till
  Adobe InCopy för jämförelse av olika textversioner direkt i det
  redaktionella publiceringssystemet WoodWing Enterprise.

  MadeToCompare visualiserar enkelt den allra minsta skillnaden
  mellan olika versioner av Adobe InCopy dokument vilket gör det
  mycket enklare och snabbare att hitta, redigera och korrigera
  textavsnitt och enskilda ord.
  MadeToCompare ger en hög grad av noggrannhet och
  betydande besparingar i tid och kostnader.

  Integreringen av MadeToCompare med WoodWing Enterprise optimerar
  användningen av det redaktionella publiceringsystemet där flera
  redaktörer samtidigt arbetar med ett stort antal texter och artiklar.

  Det är viktigt att då ständigt kunna följa och visualisera revisioner,
  ändringar och rättelser - ett mycket tidskrävande arbete som ofta
  innebär att mänskliga fel lätt begås.

  axaio MadeToCompare lokaliserar, visualiserar och länkar automatiskt
  textelement som skiljer sig från en version till en annan.MadeToCompare för vjoon K4 Publishing System

Adobe InCopy - Logo     +      axaio MadeToCompare - Logo   +vjoon K4 - Logo

axaio MadeToCompare är tillgänglig för
vjoon K4 för Adobe Creative Cloud 2019.

  axaio MadeToCompare K4 är en pluggin till Adobe InCopy-plugin
  som är perfekt för förändrings- och versionshantering i såväl
  redaktionella som företagsmiljöer som använder Adobe InCopy.

  MadeToCompare utmärker sig genom att snabbt detektera och
  visualisera även de minsta skillnaderna mellan dokumentversioner.
  Med andra ord, det gör det enklare och snabbare att hitta, jämföra och
  redigera textpassager samt enstaka ord för en förenklad spårning,
  speciellt i redaktionella miljöer med många samverkande arbetsgrupper.

  Detta ger en hög grad av noggrannhet, frid i sinnet och
  avsevärda besparingar på tid och kostnad.
  Användargränssnittet i MadeToCompare K4 medger att
  två artikelversioner i K4 kan jämförs direkt från systemet.
  MadeToCompares höga noggrannhet säkerställer att inga
  viktiga detaljer förbises under text- och förändringskontroll.
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2021 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


axaio software - Gold Partner - Logo
axaio software Gold Partner