NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

Standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ScannerVision™ dokumenthanteringslösningar
från New Dynamic Solutions BVBA.
NDS Company - logo

Lösningar för automatisering av dokument-/ärendehantering och processer
NDS ScannerVision™ - logo

ScannerVision™
Automatisering av dokument-/ärendehantering och processer

ScannerVision™- Capture-Process-Store Logo med text

ScannerVision™ är en flexibel lösning för att skapa och hantera
effektiva arbetsflöden för dokumenthanterings-/verksamhetssystem
inklusive att göra den fångande informationen sökbar.

ScannerVision™ fångar information från
pappersdokument och från existerande digitala filer.

ScannerVision™ är leverantörs-/plattformsoberoende och samverkar
med befintliga skanningsystem och lagringsystem oavsett fabrikat.

Dess uppgift är att skanna in dokumentinformation,
märka upp informationen med metadata,
utföra nödvändiga transformeringar samt att lagra informationen
i befintliga dokumenthanteringssystem (DMS, CRM, ECM, ERP,…)
eller annan typ av dokumentlager eller e-arkiv.

För webbaserad informations-/dokumentsökning och dokumentdistribution
rekommenderar vi att använda Aivika Search tillsammans med ScannerVision™.
ScannerVision™
omvandlar ökande datamängder till
sökbar digital information när den behövs:

3 enkla steg
Skanning - Bearbetning - Lagring

ScannerVision™ Skanna, Bearbeta, Lagra - Bild

ScannerVision™ automatiserar
skanning/datafångst/digitalisering,
analys/bearbetning/formatering/metadatauppmärkning,
samt ärende-/flödeshantering, lagring och distribution av sökbar information

ScannerVision™ Datablad - Snabböversikt (pdf)
ScannerVision™ översikt

ScannerVision™ är ett lättanvänt stöd för att rationellt och effektivt
automatisera hanteringen av värdefull dokumentbaserad verksamhetsinformation.

ScannerVision™ Scan to Multiple Destinations with a Single Touch - Banner Bild

Klicka för detaljinformation

ScannerVision® gör din information permanent
tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar för framtiden.

ScannerVision® är ett komplett system för att fånga
dokumentinformation och data från olika källor såsom
multifunktionella kontorssystem, e-post servrar, FTP servrar,
filsystem och dokumentmappar.

När dokumentinformationen väl är infångad/inläst analyserar
ScannerVision® informationen genom teckenigenkänning (OCR),
streckkodsigenkänning eller genom olika bildbehandlingsoperationer.

ScannerVision® lagrar därefter de digitala dokumenten,
inklusive tillhörande styrdata/metadata,
i befintliga lokala eller nät-/molnbaserade fil-/dokumenthanteringssystem.

Hela förloppet, från datafångst via analys/bearbetning till lagring,
styrs automatiserat via fördefinierade processmallar.


  ScannerVision™ - Översikt över egenskaper och funktionalitet

  • Enkelt handhavande av komplexa dokumenthanteringsflöden,
   handhavandet kräver ingen specialutbildning

  • Hanterar alla former av dokument,
   såväl pappersbaserade som redan digitaliserade,
   och gör informationen sökbar och redigerbar:

   • Exempel: Avtal, protokoll, manuskript, anteckningar/noteringar,
    blanketter/formulär, offerter, inköpsordrar, fakturor,
    verifikationer, ansökningar, CV,…

  • Leverantörs-/plattformsoberoende.
  • Fungerar i heterogena miljöer med marknadens ledande fabrikat av
   multi-/flerfunktionssystem (MFD/MFP) (skrivare, kopiator, skanner, fax)
   samt med TWAIN-drivna skannersystem.


  • Mycket kraftfullt dokumenthanteringsverktyg med stöd för
   hela dokumenthanteringsprocessen i 3 enkla steg:

   • Skanning/Datafångst/Digitalisering - Bearbetning/Analys - Distribution/Lagring

  • Levereras med konnektorer för anslutning och integration med
   populära verksamhets-, dokumenthanterings- och affärssystem

  • Integreras med tredjepartstillämpningar via SQL

  • Kan anpassas till verksamheters unika krav och
   dokumenthanteringsssystem med hjälp av ingående SDK

  • Kraftfull desktopklient som tillval,
   användaren styr dokumenthanteringssflödet ifrån sin PC

  • ScannerVision FAX Solutions (en kommande funktion) - Popup-fönster

  • Förmånligt pris - mycket verksamhetsvärde för investerade medel

  • Livslång (Perpetual) licens för obegränsat antal användare och
   obegränsat antal skannade dokument

  • Stabil och erkänd lösning:
   Befintlig kund inom offentlig sektor använder ScannerVision™ på 900 skannersystem!

  • Vi är lyhörda för att vidareutveckla och anpassa ScannerVision™
   till kundspecifika önskemål och krav:

   • ScannerVision™ kan integreras med våra partners egna lösningar
    för att skapa ett unikt kunderbjudande

   • ScannerVision™ kan anpassas och konfigureras (efter överenskommelse)
    enligt önskemål för att skapa en unik dokumenthanteringslösning

   • ScannerVision™ partners kan ändra logotype, produktnamn,
    utseende; allt kan anpassas för exklusiv användningScannerVision™ samverkar med befintliga
multifunktionella (MFD) och TWAIN-drivna kontorsmaskiner

MFD - Bild

ScannerVision™ ansluts och integreras med befintliga
multifunktionella (MFDs) eller TWAIN-drivna kontorsmaskiner
från alla ledande leverantörer för utskrift, kopiering och skanning.


Stödda kontorssystem

ScannerVision™ stöder ett ständigt ökande utbud av
multifunktionella kontorssystem.

Klicka på varumärkena nedan för detaljerad information
över MFD-modeller som stöds av ScannerVision™:

NDS Supported Devices Button - Kyocera Logo NDS Supported Devices Button - Ricoh Logo NDS Supported Devices Button - Canon Logo NDS Supported Devices Button - Xerox Logo
NDS Supported Devices Button - HP Logo NDS Supported Devices Button - Sharp Logo NDS Supported Devices Button - Lexmark LogoFinns into din MFD-leverantör eller MFD-modell bland dessa?

Vi rekommenderar då användandet av ScannerVision™ Desktop Client.
(Lite-version som ingår vid köp av serverlicensen
ScannerVision™ Processing Engine).

Denna Windows-tillämpning används för att ansluta en PC-klient
mot valfri skannerenhet, för att enkelt skapa ett dokumentflöde.
Se mer om ScannerVision™ Desktop Client Lite nedan.
ScannerVision™ hanteras och styrs från operatörspanelen
på MFD-enhet eller från en befintlig PC-klient

ScannerVision™ Desktop Client Part of Panel - Bild

Med en knapptryckning kan användaren hantera och styra
dokumentflöden, formatering och metadatauppmärkning (taggning)
av kritisk verksamhetsinformation samt säkert distribuera informationen
i önskat format till rätt mottagare/handläggare när den behövs.
ScannerVision™ introduktion och koncept

ScannerVision™ är leverantörs-/plattformsoberoende.
Samverkar efter behov med befintliga skanningsystem och
lagringsystem oavsett fabrikat.

Dokumenthanteringen i ScannerVision™ sker via
fördefinierade policyregler för datafångst, bearbetning och lagring.

Den bakomliggande tekniken ökar genomströmningen av
bearbetade dokument samtidigt som den minimerar felhantering
och minskar behovet av speciell utbildning av skanningoperatörer.


  ScannerVision™ funktionalitet

  Bearbetning av dokument sker i tre distinkta delmoment:

  • SKANNING/DATAFÅNGST:

  • Datafångst från ett multifunktionellt kontorssystem (MFD),
   från en desktopklient eller från ett befintligt digitalt media
   (exempelvis befintligt elektroniskt PDF/A- eller TIFF-arkiv).


  • BEARBETNING:

  • Bildförbättring, formulär-, tecken- och streckkodsigenkänning, transformeringar.


  • LAGRING:

  • Överföring till dokumenthanteringssystem (DMS) eller
   distribution (via användarkatalog) för lagring på en filserver.


  Dokumentflödesmallar skapas centralt (av en systemadministrator)
  och distribueras automatiskt till alla skanningklienter som är
  anslutna till ScannerVision™ Processing Engine.
  Därmed säkerställes att klienterna alltid hanterar varje unikt
  dokumentflöde enligt rätt inställningar och styrregler.


  ScannerVision™ komponenter

  ScannerVision™ utgörs av ett antal komponenter
  som kan delas in i fyra grupper:

  • Klienter:

  • Inmatningsklienter såsom PC/desktopsystem,
   multifunktionella system (MFD) och webbtjänster.


  • Moduler:

  • Bearbetningsprocesser för tecken-, streckkod-, och formulärigenkänning.


  • Konnektorer:

  • Ansluter ScannerVision™ mot lagringssystem,
   dokumenthanteringssystem, och affärs-/verksamhetssystem.


  • Processing Engine:

  • Tillämpning som hanterar systemets alla dokumentflödesmallar samt
   sköter kontakt och kommunikation med alla ingående systemklienter.


Ett dokumentflöde startas vanligen från en klient
(om dokumentet är pappersbaserat).
NDS ScannerVision™ Processor Engine - Banner PictureScannerVision™ Processing Engine

Kärnan i ScannerVision™ utgöres av ScannerVision™ Processing Engine
som hanterar systemets alla dokumentflödesmallar och
kontakt samt kommunikation med alla ingående systemklienter.

Baserat på en internationellt erkänd teckenläsarmotor utgör
the ScannerVision™ Processing Engine bryggan mellan
multifunktionella kontorssystem / bordsskannrar,
fil-/dokumentservrar och dokumenthanteringssystem (DMS, CRM, ECM, ERP,…)
eller annan typ av dokumentlager eller e-arkiv.

All funktionalitet definieras centralt i ScannerVision™ Processing Engine.
ScannerVision™ Processing Engine styr hur användare ansluter med
en klient för att digitalisera/skanna allt ifrån ett enkelt dokument till
att hantera komplexa dokumentflöden utan att användaren behöver
vara insatt i flödets komplexitet och alla ingående delmoment.


ScannerVision™ Processing Engine - Funktionalitet

Levereras i två utföranden: Express och Office - Popup-fönster

  Egenskaper och funktionalitet
  • Datafångst/digitalisering från
   MFD/Desktop Client, Hot-Folders, e-post och FTP

  • Barcode recognition (1D/2D)

  • Helsides och zonbaserad teckenigenkänning (OCR)

  • OCR för en mängd språk, däribland:
   afrikaans, danska, engelska, finska, franska, holländska,
   italienska, katalanska, norska, polska, portugisiska,
   slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska

  • Stöd för scripting (JScript och VBScript)

  • Stöd för hantering/påskrift av
   dokumentanteckningar (annotations) och Barcode 1D/2D

  • Filkonvertering till populära dokumentformat, inklusive sökbara
   PDF, PDF/A, TIFF, MS Excel, MS Word och många fler
NDS ScannerVision™ Processor Engine Security - Banner Picture
  • Säkerhet/Användarautentisering - valfritt:

   • Windows
    - autentisering av användare med stöd av operativsystemet

   • LDAP och Active Directory
    - autentisering via verksamhetens adresskatalog

   • Equitrac
    - autentisering via Equitrac-servers kontoinformation

   • ScannerVision™
    - autentisering via kontolista i ScannerVision™ Server/Processing Engine


  • Säkerhet/Kryptering av kommunikation / nätverkstrafik - valfritt:

   • Nätverkstrafiken kan automatiskt krypteras mellan
    ScannerVision® Klienter och Server/Processing Engine,
    med Advanced Encryption Standard (AES-128)
  NDS ScannerVision™ Processor Engine Store - Banner Picture
  • Direktkoppling via konnektorer till ledande affärs-/verksamhets-/arkivsystem
   samt lokala/nätbaserade lagringstjänster:

   • AFAS

   • Amazon S3

   • d.velop

   • DocuWare

   • Dropbox

   • Evernote

   • Exact

   • Google® Docs

   • Hyarchis.Net

   • iManage (Autonomy)

   • Microsoft SharePoint

   • Microsoft SQL Server

   • Laserfiche

   • Objective

   • Oracle och andra SQL-databaser

   • Salesforce

   • SharePoint360

   • SuperOffice

   • UNIT4

   • WebDAV

   • windream

   • Scripts (JScript och VBScript)

   • E-post

   • FTP-system

   • Windows File System

   • Etc.


  • Tillägg av PDF- och TIFF-filer
   - ScannerVision™ stödjer tillägg av filer till befintliga filer i PDF- och TIFF-format:

   • Det inkommande dokument läggs till i slutet av det befintliga måldokumentet

   • Om måldokumentet inte finns, kopieras den inkommande filen till målmappen

   • Funktionen för tillägg av PDF-filer är en tilläggsfunktion till
    ScannerVision™ V3.3.0.42 och senare utgåvor

  ScannerVision™ Append PDFs to Existing PDF - BildMetadatafångst och hantering

ScannerVision™ Metadata - Bild

Automatisering av dokumentflöden innebär
styrning av hur dokument skall hanteras och bearbetas.

Nödvändig styrinformation, eller metadata, för uppmärkning och
styrning av dokumentflöden kan komma ifrån olika källor.

Under insamlingsprocessen uppmanar ScannerVision användaren att ange
viktig information, metadata, som används under arkiveringsprocessen
för att säkerställa att man aldrig förlorar affärs-/verksamhetskritisk information.

  ScannerVision™ metadatakällor kan vara:

  • Datum och tid för dokumentets bearbetning

  • Namn på PC-användare eller MFD-användare

  • 1D och 2D barkoder på dokumentet

  • Databasuppslag eller utdata från script

  • Utdata ifrån Zone-/OCR-analys, OMR, ICR, och MICR

  • Svar på frågor till användare

  • Inmatningsformulär

  • Etc.
ScannerVision™ Metadata List - BildNDS ScannerVision™ Clients - Banner Picture


ScannerVision™ skanningklienter

Skanningklienter används för att indexera och/eller sända
dokument till ScannerVision Processing Engine för bearbetning.

Denna typ av klienter används typiskt när det krävs
manuell hantering av indexering och klassificering av dokument.

Varje unik skanningklient tilldelas färdigdefinierade flödesmallar
unikt avsedda för just den klienten.


  Skanningklienter kan utgöras av både

  • ScannerVision™ Desktop Clients eller

  • Multi Functional Device (MFD) Embedded Scan Clients

  Båda klienttyperna har ett tydligt och lättanvänt användargränssnitt
  för att underlätta datafångst och metadatauppmärkning.

ScannerVision™ Desktop Client
Scannervision Desktop Client Metadata Capture - Bild

  ScannerVision™ Desktop Client är en Windows-tillämpning som används
  för att ansluta en PC-klient mot valfri skannerenhet samt för att styra
  och hantera dokumentflöden till ScannerVision™ Process Engine.

  ScannerVision™ Desktop Client vägleder operatören genom hela
  dokumenthanteringensprocessen via ett kraftfullt och lättanvänt gränssnitt.

  ScannerVision™ Desktop Client samverkar med TWAIN-drivna skanningenheter
  (inklusive tusentals multifunktionella kontorssystem (MFD) och bordsskannrar).

  Med ScannerVision™ Desktop Client hanteras både nyinskannade
  dokument såväl som tidigare digitaliserat material
  (ex.vis i form av befintliga filer i ett PDF/A eller TIFF-arkiv).

  De digitala dokumenten hanteras enligt fördefinierade flödesmallar
  för bearbetning, analys, lagring och vidaredistribution.
  Dokument som endast finns i digital form kan därmed hanteras och bearbetas
  i dokumentflöden som om de vore tillgängliga enbart som pappersdokument.

  Användaren väljer med ScannerVision™ Desktop Client ut önskat
  inskannat dokument samt väljer dokumentmall för hur
  indata/dokumentinformationen skall bearbetas.

  Via styrvillkoren i dokumentmallen kan användaren uppmanas
  att mata in viktiga dokumentdata (metadata) vilka i sin tur används
  för att dynamiskt och exakt kategorisera hur den inskannade
  dokumentinformationen skall hanteras och bearbetas.

  Styrvillkoren kan även utformas för att ej tillåta lagring av inskannad
  dokumentinformation innan all metadatainformation matats in.
  På så sätt säkerställes att den lagrade dokumentinformationen lätt kan
  återfinnas genom sökning på dess metadata vid ett senare tillfälle.

  ScannerVision Desktop Client fungerar i terminal- och Citrix-miljöer
  genom att klienten enkelt görs tillgängligt för användarna
  på samma sätt som för andra terminaltillämpningar.
  Varje användare får därmed sin instans lagrad under den egna användarprofilen.

ScannerVision™ Desktop Client - Detaljinformation
Levereras i fyra utföranden: Lite, Boost, Automate och Expert - Popup-fönster
ScannerVision™ MFD Embedded Scan Client
NDS ScannerVision™ Embedded Clients - Banner - Bild

  ScannerVision™ MFD Embedded Client
  är en Java-baserad tillämpning som exekveras av inbyggd
  Java Virtual Machine i befintligt multi-/flerfunktionssystem (MFD/MFP).
  Kraftfullt och lättanvänt användargränssnitt installerat som operatörspanel
  på existerande multifunktionella kontorssystem (MFD).

MFD Panel Embedded Clients - Picture

  Kompatibel med marknadens ledande fabrikat.
  ScannerVision™ Embedded Client gör operatörspanelen till en komplett
  lättanvänd konsol varfrån användaren med enkla knapptryckningar
  styr och kontrollerar hur ScannerVision™ Processing Engine
  bearbetar dokument enligt publicerade dokumentflödesmallar.

  Via ScannerVision™ Embedded Client interagerar MFD-användaren
  med hela dokumenthanteringsprocessen, besvarar frågor
  (som fördefinierats i dokumenthanteringsmallar)
  till MFD-operatören, m.m., och assisterar för att
  automatiskt lagra dokument efter att de bearbetats av
  ScannerVision™ Process Engine.


Stödda MFD-enheter

Klicka på varumärkena nedan för detaljerad information över
MFD-modeller som stöds av ScannerVision™ Embedded Client:

NDS Supported Devices Button - Kyocera Logo NDS Supported Devices Button - Ricoh Logo
ScannerVision™ - Avancerade moduler
NDS ScannerVision™ Advanced Modules - Banner Bild

Datablad: ScannerVision™ Avancerade moduler för utökad funktionalitet (engelska, pdf)

NDS ScannerVision™ Advanced Modules - ABC Banner Bild

  ScannerVision’s ABC modul använder en avancerad
  "loss-less" komprimeringsalgoritm för att uppnå en överlägsen
  kompressionsgrad relativt de mest använda nuvarande metoder.

  ABC-tekniken ger filstorlekar som är 4 to 5 gånger mindre än
  filer genererade med standard 1-bits kompressionstyper,
  såsom CCITT Group 4.

  Det unika ABC-formatet detekteras och dekomprimeras automatiskt
  av mottagande ScannerVision™ Processing Engine.
  Den digitala filen kan därefter konverteras till valfritt annat format.

  ABC-modulen är speciellt användbar då det krävs så effektiv
  överföring och arkivering av stora datamängder som möjligt.
  Lagringsmängderna minskar tack vare den överlägsna
  datareduceringstekniken samtidigt som
  överföringshastigheten väsentligt ökar.

  ABC-tekniken ingår även i ScannerVision™ Desktop Client Boost,
  vilket drastiskt reducerar överföringstiden för inskannad information
  från klient till server.

NDS ScannerVision™ Advanced Modules - Barcode Annotation Banner Bild

  ScannerVision™ Barcode Annotation modulen ger stöd för att märka/skriva
  en av nästan 40 olika streckkodstyper på dokument som skannas.

  Streckodsmodulen används ofta för att skriva ut streckkoder på
  dokument som spårningsinformation och för automatisk identifiering.

  Flera streckkoder kan skrivas ut på samma dokument och innehållet i
  valfritt metadatabibliotek kan användas som unik identitet.

  Kundinformation, produktinformation, avdelningskoder;
  all typ av information kan kodas till en streckkod och
  automatiskt användas för att märka upp ett dokument.

NDS ScannerVision™ Advanced Modules - Optical Mark Recognition Banner Bild

  ScannerVisions modul för Optical Mark Recognition/OMR
  används för att läsa och bearbeta formulärbaserad information.

  OMR-modulen avläser markeringar inom användardefinierade områden (zoner).
  Tekniken är användbar för automatisk analys och styrning av automatiserade
  arbetsflöden, avläsning av provformulär, röstsedlar,
  undersökningar, och mycket mer.

  Dokument kan sändas till olika destinationer och
  även till att ingå och bearbetas i andra arbetsflöden.

  Modulen kan även användas för att validera dokument
  som skall sändas till externa mottagare, till exempel för att
  kontrollera att avtal och brev har signerats eller att
  formulär har fyllts i på rätt sätt.

  Flödesmallar, dokumentareor (eller zoner) specificeras för
  senare analys av ScannerVision™.
  Om en specifik zone innehåller en markering återfinns värdet i
  metadatabibioteket, kan dokumentent vidaresändas via ett
  förutbestämt arbetsflöde till rätt slutdestination.

NDS ScannerVision™ Advanced Modules - Zone Recognition Banner Bild

  ScannerVision modul för Zone Recognition/ZOCR används för att
  automatisk avläsa data från specifika zoner på dokumentet.
  Fakturanummer, kundkoder, adressinformation är exempel på
  dokumentinformation som kan avläsas separat och användas som
  styrinformation för att vidaresända dokument till olika dokumentflöden.

  Helsides Optical Character Recognition/OCR av stora mängder
  dokument kan utgöra en mycket tidskrävande process.
  Med Zone OCR tekniken analyseras och extraheras data
  (just den specifika information som man vill fånga in)
  från fördefinierade områden på dokumenten.

  Fler dokument kan automatisk analyseras på kortare tid.

  Flödesmallar, dokumentareor (eller zoner) specificeras för
  senare analys av ScannerVision™.
  Under datafångstprocessen konverteras data i de definierade
  zonerna till text. Texten blir tillgänglig via metadatabiblioteket
  för vidaredistribution och för arkiveringsändamål.

  Zone OCR tekniken ingår även i
  ScannerVision™ Office Desktop Client Automate,
  för snabb dokumentindexering.
ScannerVision™ Konnektorer
NDS ScannerVision™ Connectors - Banner Picture

  Via konnektorer ansluts ScannerVision™ servrar direkt mot en organisations
  dokumenthanteringssystem eller affärs-/verksamhetssystem.

  Genom användandet av serverkonnektorer kan ScannerVision direkt
  och med liten handpåläggning skriva information till rätt destination
  i dokumenthanteringssystem eller affärssystem.

  ScannerVision servrar stöder även standardiserat WebDAV protokoll,
  vilket möjliggör anslutning mot ett stort antal affärs-/verksamhetssystem
  och dokumenthanteringssystem.

  Klicka på ikonerna nedan för mer
  information om dessa konnektorer.

  Standardkonnektorer:
NDS Supported Connector Button - Aivika Surf Logo NDS Supported Connector Button - WebDAV Logo NDS Supported Connector Button - Google Docs Logo NDS Supported Connector Button - Objective Logo NDS Supported Connector Button - Equitrac Logo
NDS Supported Connector Button - Microsoft SQL Server Logo NDS Supported Connector Button - Microsoft Sharepoint Server 2010 Logo NDS Supported Connector Button - Evernote Logo NDS Supported Connector Button - Dropbox Logo NDS Supported Connector Button - Evernote Logo


Tillvalskonnektorer:
NDS Supported Connector Button - Amazon Web Services Logo NDS Supported Connector Button - SuperOffice Logo NDS Supported Connector Button - Exact e-Synergy Logo NDS Supported Connector Button - DocuWare Logo NDS Supported Connector Button - Laserfiche Logo
NDS Supported Connector Button - windream Logo NDS Supported Connector Button - Exact Globe Logo NDS Supported Connector Button - UNIT4 Logo NDS Supported Connector Button - AFAS Logo NDS Supported Connector Button - SharePoint360 Logo
NDS Supported Connector Button - Hyarchis.Net Logo


Konnektorer som snart blir tillgängliga:
NDS Supported Connector Button - Salesforce LogoSynapsis - The ScannerVision™ Connector Development Program

  ScannerVision™ Connector Software Development Kit (SDK)
  är tillgängligt för utvecklare som önskar utveckla konnektorer
  för kundspecifika behov.

  Synapsis ger utvecklare tillgång till den nödvändiga koden
  för utveckling av konnektorer för ScannerVision Server Engine.

  Synapsis-programmet omfattar kodexempel, direktkontakt med
  våra egna utvecklare, utvecklingsguider, etc..

  När en egenutvecklad konnektor väl är uppladdad till
  ScannerVision licensieringsportal blir den tillgänglig för alla
  ScannerVision användare världen runt.
  Naturligtsvis får konnektorutvecklaren därmed del av en
  betydande marginal av försäljningen.

  För mer information om
  ScannerVision™ Connector Development Program, Synapsis,
  vänligen kontakta NewFormat.

ScannerVision™ videodemonstrationer

Webinars / Video recordings - Icon

ScannerVision™ demonstrationer - Popup-fönster

Boka online-demonstration av ScannerVision™Exempel på ScannerVision™ tillämpningsområden/referenserScannerVision™ datablad/broschyrer/manualerBeställningsnummer / prisinformation
ScannerVision™ programvara kan erhållas
både via licensköp och via leasing.
För produktbeskrivning och beställningsnummer- Klicka här.Download - Icon
Prova ScannerVision™ i 30 dagar kostnadsfrittFör mer information kontakta NewFormatNDS ScannerVision™ Silver Partner - logo


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2023 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.