NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

NDS Company - logo
Lösningar för automatisering av dokument-/ärendehantering och processer

Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ScannerVision™ dokumenthanteringslösningar
från New Dynamic Solutions BVBA.NDS ScannerVision™ - logo
ScannerVision™ - Automatisering av dokument-/ärendehantering och processer

ScannerVision™- Capture-Process-Store Logo med text

ScannerVision™ är en flexibel lösning för att skapa och hantera
effektiva arbetsflöden för dokumenthanterings-/affärssystem
inklusive att göra den fångande informationen sökbar.

ScannerVision™ fångar information från pappersdokument och från existerande digitala filer.

ScannerVision™ är leverantörs-/plattformsoberoende och
samverkar med befintliga skanningsystem och lagringsystem oavsett fabrikat.

Dess uppgift är att skanna in dokumentinformation, märka upp informationen med metadata,
utföra nödvändiga transformeringar samt att lagra informationen i befintliga
dokumenthanteringssystem (DMS, CRM, ECM, ERP,…) eller annan typ av dokumentlager eller e-arkiv.

För webbaserad informations-/dokumentsökning och dokumentdistribution
rekommenderar vi att använda Aivika Search tillsammans med ScannerVision™.ScannerVision™
omvandlar ökande datamängder
till sökbar digital information när den behövs:

3 enkla steg

Skanning - Bearbetning - Lagring
ScannerVision™ Skanna, Bearbeta, Lagra - Bild

ScannerVision™ automatiserar
skanning/datafångst/digitalisering, analys/bearbetning/formatering/metadatauppmärkning,
samt ärende-/flödeshantering, lagring och distribution av sökbar information

ScannerVision™ Datablad - Snabböversikt (pdf)
ScannerVision™ översikt


    ScannerVision™ är ett lättanvänt stöd för att rationellt och effektivt
automatisera hanteringen av värdefull dokumentbaserad verksamhetsinformation.

ScannerVision™ Scan to Multiple Destinations with a Single Touch - Banner Bild

Klicka för detaljinformation

ScannerVision® gör din information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar för framtiden.

ScannerVision® är ett komplett system för att fånga dokumentinformation och data från olika källor såsom
multifunktionella kontorssystem, e-post servrar, FTP servrar, filsystem och dokumentmappar.
När dokumentinformationen väl är infångad/inläst analyserar ScannerVision® informationen genom
teckenigenkänning (OCR), streckkodsigenkänning eller genom olika bildbehandlingsoperationer.
ScannerVision® lagrar därefter de digitala dokumenten, inklusive tillhörande styrdata/metadata,
i befintliga lokala eller nät-/molnbaserade fil-/dokumenthanteringssystem.
Hela förloppet - från datafångst via analys/bearbetning till lagring - styrs automatiserat via fördefinierade processmallar.

  ScannerVision™ - Översikt över egenskaper och funktionalitet
 • Enkelt handhavande av komplexa dokumenthanteringsflöden - handhavandet kräver ingen specialutbildning

 • Hanterar alla former av dokument - såväl pappersbaserade som redan digitaliserade - och gör informationen sökbar och redigerbar:
  • Exempel: Avtal, protokoll, manuskript, anteckningar/noteringar, blanketter/formulär,
   offerter, inköpsordrar, fakturor, verifikationer, ansökningar, CV,…

 • Leverantörs-/plattformsoberoende.
  Fungerar i heterogena miljöer med marknadens ledande fabrikat av multi-/flerfunktionssystem (MFD/MFP)
  (skrivare, kopiator, skanner, fax) samt med TWAIN-drivna skannersystem.

 • Mycket kraftfullt dokumenthanteringsverktyg med stöd för hela dokumenthanteringsprocessen i 3 enkla steg:
  • Skanning/Datafångst/Digitalisering - Bearbetning/Analys - Distribution/Lagring
 • Levereras med konnektorer för anslutning och integration med populära verksamhets-, dokumenthanterings- och affärssystem
 • Integreras med tredjepartstillämpningar via SQL
 • Kan anpassas till verksamheters unika krav och dokumenthanteringsssystem med hjälp av ingående SDK
 • Kraftfull desktopklient som tillval - användaren styr dokumenthanteringssflödet ifrån sin PC
 • ScannerVision FAX Solutions (en kommande funktion) - Popup-fönster

 • Förmånligt pris - mycket verksamhetsvärde för investerade medel
 • Livslång (Perpetual) licens för obegränsat antal användare och obegränsat antal skannade dokument

 • Stabil och erkänd lösning: Kund inom offentlig sektor använder ScannerVision™ på 900 skannersystem!

 • Vi är lyhörda för att vidareutveckla och anpassa ScannerVision™ till kundspecifika önskemål och krav:
  • ScannerVision™ kan integreras med våra partners egna lösningar för att skapa ett unikt kunderbjudande
  • ScannerVision™ kan anpassas och konfigureras (efter överenskommelse) enligt önskemål
   för att skapa en unik dokumenthanteringslösning
  • ScannerVision™ partners kan ändra logotype, produktnamn, utseende; allt kan anpassas för exklusiv användningScannerVision™ samverkar med befintliga
multifunktionella (MFD) och TWAIN-drivna kontorsmaskiner

MFD - Bild
ScannerVision™ ansluts och integreras med befintliga
multifunktionella (MFDs) eller TWAIN-drivna kontorsmaskiner
från alla ledande leverantörer för utskrift, kopiering och skanning.


Stödda kontorssystem
ScannerVision™ stöder ett ständigt ökande utbud av multifunktionella kontorssystem.
Klicka på varumärkena nedan för detaljerad information
över MFD-modeller som stöds av ScannerVision™:
NDS Supported Devices Button - Kyocera Logo NDS Supported Devices Button - Ricoh Logo NDS Supported Devices Button - Canon Logo NDS Supported Devices Button - Xerox Logo
NDS Supported Devices Button - HP Logo NDS Supported Devices Button - Sharp Logo NDS Supported Devices Button - Lexmark LogoFinns into din MFD-leverantör eller MFD-modell bland dessa?
Vi rekommenderar då användandet av ScannerVision™ Desktop Client.
(Lite-version som ingår vid köp av serverlicensen ScannerVision™ Processing Engine).
Denna Windows-tillämpning används för att ansluta en PC-klient mot valfri skannerenhet,
för att enkelt skapa ett dokumentflöde.
Se mer om ScannerVision™ Desktop Client Lite nedan.ScannerVision™ hanteras och styrs från operatörspanelen på MFD-enhet eller från en befintlig PC-klient

ScannerVision™ Desktop Client Part of Panel - Bild

Med en knapptryckning kan användaren hantera och styra
dokumentflöden, formatering och metadatauppmärkning (taggning) av kritisk verksamhetsinformation
samt säkert distribuera informationen i önskat format till rätt mottagare/handläggare när den behövs.ScannerVision™ introduktion och koncept

ScannerVision™ är leverantörs-/plattformsoberoende.
Samverkar efter behov med befintliga skanningsystem och lagringsystem oavsett fabrikat.

Dokumenthanteringen i ScannerVision™ sker via fördefinierade regler för datafångst, bearbetning och lagring.
Den bakomliggande tekniken ökar genomströmningen av bearbetade dokument samtidigt som
den minimerar felhantering och minskar behovet av speciell utbildning av skanningoperatörer.

  ScannerVision™ bearbetar dokument i tre distinkta delmoment:
 • SKANNING/DATAFÅNGST: Datafångst från ett multifunktionellt kontorssystem (MFD), från en desktopklient eller
  från ett befintligt digitalt media (exempelvis befintligt elektroniskt PDF/A- eller TIFF-arkiv).
 • BEARBETNING: Bildförbättring, formulär-, tecken- och streckkodsigenkänning, transformeringar.
 • LAGRING: Överföring till dokumenthanteringssystem (DMS) eller distribution (via användarkatalog) för lagring på en filserver.

Dokumentflödesmallar skapas central (av en systemadministrator) och distribueras
automatiskt till alla skanningklienter som är anslutna till ScannerVision™ Processing Engine.
Därmed säkerställes att klienterna alltid hanterar varje unikt dokumentflöde enligt rätt inställningar och styrregler.

  ScannerVision™ komponenter
  ScannerVision™ utgörs av ett antal komponenter som kan delas in i fyra grupper:
 • Klienter: Inmatningsklienter såsom PC/desktopsystem, multifunktionella system (MFD) och webbtjänster.
 • Moduler: Bearbetningsprocesser för tecken-, streckkod-, och formulärigenkänning.
 • Konnektorer: Ansluter ScannerVision™ mot lagringssystem, dokumenthanteringssystem, och affärssystem.
 • Processing Engine: Tillämpning som hanterar systemets alla dokumentflödesmallar samt
  sköter kontakt och kommunikation med alla ingående systemklienter.

Ett dokumentflöde startas vanligen från en klient (om dokumentet är pappersbaserat).
NDS ScannerVision™ Processor Engine - Banner PictureScannerVision™ Processing Engine
Kärnan i ScannerVision™ utgöres av ScannerVision™ Processing Engine
som hanterar systemets alla dokumentflödesmallar och
kontakt samt kommunikation med alla ingående systemklienter.

Baserat på en internationellt erkänd teckenläsare utgör
the ScannerVision™ Processing Engine bryggan mellan
multifunktionella kontorssystem / bordsskannrar,
fil-/dokumentservrar och dokumenthanteringssystem (DMS, CRM, ECM, ERP,…)
eller annan typ av dokumentlager eller e-arkiv.

All funktionalitet definieras centralt i ScannerVision™ Processing Engine.
ScannerVision™ Processing Engine styr hur användare ansluter med en klient
för att digitalisera/skanna allt ifrån ett enkelt dokument till att hantera komplexa dokumentflöden
utan att användaren behöver vara insatt i flödets komplexitet och alla ingående delmoment.

ScannerVision™ Processing Engine - Funktionalitet
Levereras i två utföranden: Express och Office - Popup-fönster

  Egenskaper och funktionalitet
 • Datafångst/digitalisering från MFD/Desktop Client, Hot-Folders, e-post och FTP
 • Barcode recognition (1D/2D)
 • Helsides och zonbaserad teckenigenkänning (OCR)
 • OCR för en mängd språk, däribland:
  afrikaans, danska, engelska, finska, franska, holländska, italienska, katalanska,
  norska, polska, portugisiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska
 • Stöd för scripting (JScript och VBScript)
 • Stöd för hantering/påskrift av dokumentanteckningar (annotations) och Barcode 1D/2D
 • Filkonvertering till populära dokumentformat, inklusive sökbara PDF, PDF/A, TIFF, MS Excel, MS Word och många fler
NDS ScannerVision™ Processor Engine Security - Banner Picture
 • Säkerhet/Användarautentisering - valfritt:
  • Windows - autentisering av användare med stöd av operativsystemet
  • LDAP och Active Directory - autentisering via verksamhetens adresskatalog
  • Equitrac - autentisering via Equitrac-servers kontoinformation
  • ScannerVision™ - autentisering via kontolista i ScannerVision™ Server/Processing Engine

 • Säkerhet/Kryptering av kommunikation / nätverkstrafik - valfritt:
  • Nätverkstrafiken kan automatiskt krypteras mellan ScannerVision® Klienter och Server/Processing Engine,
   med Advanced Encryption Standard (AES-128)
NDS ScannerVision™ Processor Engine Store - Banner Picture
 • Direktkoppling via konnektorer till ledande affärs-/verksamhets-/arkivsystem samt lokala/nätbaserade lagringstjänster:
  • AFAS
  • Amazon S3
  • d.velop
  • DocuWare
  • Dropbox
  • Evernote
  • Exact
  • Google® Docs
  • Hyarchis.Net
  • iManage (Autonomy)
  • Microsoft SharePoint
  • Microsoft SQL Server
  • Laserfiche
  • Objective
  • Oracle och andra SQL-databaser
  • Salesforce
  • SharePoint360
  • SuperOffice
  • UNIT4
  • WebDAV
  • windream
  • Scripts (JScript och VBScript)
  • E-post
  • FTP-system
  • Windows File System
  • Etc.

 • Tillägg av PDF- och TIFF-filer - ScannerVision™ stödjer tillägg av filer till befintliga filer i PDF- och TIFF-format:
  • Det inkommande dokument läggs till i slutet av det befintliga måldokumentet
  • Om måldokumentet inte finns, kopieras den inkommande filen till målmappen
  • Funktionen för tillägg av PDF-filer är en tilläggsfunktion till ScannerVision™ V3.3.0.42 och senare utgåvor
ScannerVision™ Append PDFs to Existing PDF - BildMetadatahantering

ScannerVision™ Metadata - Bild

Automatisering av dokumentflöden innebär styrning av hur dokument skall hanteras och bearbetas.
Nödvändig styrinformation, eller metadata, för uppmärkning och styrning av dokumentflöden kan komma ifrån olika källor.
  ScannerVision™ metadatakällor kan vara:
 • Datum och tid för dokumentets bearbetning
 • Namn på PC-användare eller MFD-användare
 • 1D och 2D barkoder på dokumentet
 • Databasuppslag eller utdata från script
 • Utdata ifrån Zone-/OCR-analys, OMR, ICR, och MICR
 • Svar på frågor till användare
 • Inmatningsformulär
 • Etc.
ScannerVision™ Metadata List - BildNDS ScannerVision™ Clients - Banner Picture


ScannerVision™ skanningklienter
Skanningklienter används för att indexera och/eller sända dokument till ScannerVision Processing Engine för bearbetning.
Denna typ av klienter används typiskt när det krävs manuell hantering av indexering och klassificering av dokument.
Varje unik skanningklient tilldelas färdigdefinierade flödesmallar unikt avsedda för just den klienten.

Skanningklienter kan utgöras av både
ScannerVision™ Desktop Clients eller Multi Functional Device (MFD) Embedded Scan Clients.
Båda klienttyperna har ett tydligt och lättanvänt användargränssnitt
för att underlätta datafångst och metadatauppmärkning.


ScannerVision™ Desktop Client

Scannervision Desktop Client Metadata Capture - Bild

ScannerVision™ Desktop Client är en Windows-tillämpning
som används för att ansluta en PC-klient mot valfri skannerenhet
samt för att styra och hantera dokumentflöden till ScannerVision™ Process Engine.

ScannerVision™ Desktop Client vägleder operatören genom hela
dokumenthanteringensprocessen via ett kraftfullt och lättanvänt gränssnitt.

ScannerVision™ Desktop Client samverkar med TWAIN-drivna skanningenheter
(inklusive tusentals multifunktionella kontorssystem (MFD) och bordsskannrar).

Med ScannerVision™ Desktop Client hanteras både nyinskannade dokument såväl som
tidigare digitaliserat material (ex.vis i form av befintliga filer i ett PDF/A eller TIFF-arkiv).
De digitala dokumenten hanteras enligt fördefinierade flödesmallar för
bearbetning, analys, lagring och vidaredistribution.
Dokument som endast finns i digital form kan därmed hanteras och bearbetas
i dokumentflöden som om de vore tillgängliga enbart som pappersdokument.

Användaren väljer med ScannerVision™ Desktop Client ut önskat inskannat dokument
samt väljer dokumentmall för hur indata/dokumentinformationen skall bearbetas.
Via styrvillkoren i dokumentmallen kan användaren uppmanas att mata in
viktiga dokumentdata (metadata) vilka i sin tur används för att dynamiskt och exakt
kategorisera hur den inskannade dokumentinformationen skall hanteras och bearbetas.
Styrvillkoren kan även utformas för att ej tillåta lagring av inskannad
dokumentinformation innan all metadatainformation matats in.
På så sätt säkerställes att den lagrade dokumentinformationen
lätt kan återfinnas genom sökning på dess metadata vid ett senare tillfälle.

ScannerVision Desktop Client fungerar i terminal- och Citrix-miljöer
genom att klienten enkelt görs tillgängligt för användarna
på samma sätt som för andra terminaltillämpningar.
Varje användare får därmed sin instans lagrad under den egna användarprofilen.

ScannerVision™ Desktop Client - Detaljinformation
Levereras i fyra utföranden: Lite, Boost, Automate och Expert - Popup-fönster
ScannerVision™ MFD Embedded Scan Client

NDS ScannerVision™ Embedded Clients - Banner Picture

ScannerVision™ MFD Embedded Client
är en Java-baserad tillämpning som exekveras av inbyggd
Java Virtual Machine i befintligt multi-/flerfunktionssystem (MFD/MFP).
Kraftfullt och lättanvänt användargränssnitt installerat som operatörspanel
på existerande multifunktionella kontorssystem (MFD).

MFD Panel Embedded Clients - Picture

Kompatibel med marknadens ledande fabrikat.
Med ScannerVision™ Embedded Client gör operatörspanelen till en komplett lättanvänd konsol
varfrån användaren med enkla knapptryckningar styr och kontrollerar hur ScannerVision™ Processing Engine
bearbetar dokument enligt publicerade dokumentflödesmallar.

Via ScannerVision™ Embedded Client interagerar användaren med hela dokumenthanteringsprocessen,
besvarar frågor (som fördefinierats i dokumenthanteringsmallar) till MFD-operatören, m.m.,
och assisterar för att automatiskt lagra dokument efter att de bearbetats av ScannerVision™ Process Engine.

Stödda kontorssystem
Klicka på varumärkena nedan för detaljerad information över MFD-modeller som
stöds av ScannerVision™ Embedded Client:
NDS Supported Devices Button - Kyocera Logo NDS Supported Devices Button - Ricoh LogoScannerVision™ - Avancerade moduler
NDS ScannerVision™ Advanced Modules - Banner Bild

Datablad: ScannerVision™ Avancerade moduler för utökad funktionalitet (engelska, pdf)

NDS ScannerVision™ Advanced Modules - ABC Banner Bild
ScannerVision’s ABC modul använder en avancerad "loss-less" komprimeringsalgoritm
för att uppnå en överlägsen kompressionsgrad relativt de mest använda nuvarande metoder.

ABC-tekniken ger filstorlekar som är 4 to 5 gånger mindre än
filer genererade med standard 1-bits kompressionstyper, såsom CCITT Group 4.
Det unika ABC-formatet detekteras och dekomprimeras automatiskt
av mottagande ScannerVision™ Processing Engine.
Den digitala filen kan därefter konverteras till valfritt annat format.

ABC-modulen är speciellt användbar då det krävs så effektiv
överföring och arkivering av stora datamängder som möjligt.
Lagringsmängderna minskar tack vare den överlägsna datareduceringstekniken
samtidigt som överföringshastigheten väsentligt ökar.

ABC-tekniken ingår även i ScannerVision™ Desktop Client Boost,
vilket drastiskt reducerar överföringstiden för inskannad information från klient till server.

NDS ScannerVision™ Advanced Modules - Barcode Annotation Banner Bild
ScannerVision™ Barcode Annotation modulen ger stöd för att märka/skriva
en av nästan 40 olika streckkodstyper på dokument som skannas.

Streckodsmodulen används ofta för att skriva ut streckkoder på dokument
som spårningsinformation och för automatisk identifiering.
Flera streckkoder kan skrivas ut på samma dokument och
innehållet i valfritt metadatabibliotek kan användas som unik identitet.

Kundinformation, produktinformation, avdelningskoder;
all typ av information kan kodas till en streckkod och
automatiskt användas för att märka upp ett dokument.

NDS ScannerVision™ Advanced Modules - Optical Mark Recognition Banner Bild
ScannerVisions modul för Optical Mark Recognition/OMR
används för att läsa och bearbeta formulärbaserad information.

OMR-modulen avläser markeringar inom användardefinierade områden (zoner).
Tekniken är användbar för automatisk analys och styrning av automatiserade arbetsflöden,
avläsning av provformulär, röstsedlar, undersökningar, och mycket mer.

Dokument kan sändas till olika destinationer och även till att ingå och bearbetas i andra arbetsflöden.
Modulen kan även användas för att validera dokument som skall sändas till externa mottagare,
till exempel för att kontrollera att avtal och brev har signerats eller att formulär har fyllts i på rätt sätt.

Flödesmallar, dokumentareor (eller zoner) specificeras för senare analys av ScannerVision™.
Om en specifik zone innehåller en markering återfinns värdet i metadatabibioteket,
kan dokumentent vidaresändas via ett förutbestämt arbetsflöde till rätt slutdestination.

NDS ScannerVision™ Advanced Modules - Zone Recognition Banner Picture
ScannerVision modul för Zone Recognition/ZOCR används för att
automatisk avläsa data från specifika zoner på dokumentet.
Fakturanummer, kundkoder, adressinformation är exempel på dokumentinformation
som kan avläsas separat och användas som styrinformation för att
vidaresända dokument till olika dokumentflöden.

Helsides Optical Character Recognition/OCR
av stora mängder dokument kan utgöra en mycket tidskrävande process.
Med Zone OCR tekniken analyseras och extraheras data
(just den specifika information som man vill fånga in)
från fördefinierade områden på dokumenten.
Fler dokument kan automatisk analyseras på kortare tid.

Flödesmallar, dokumentareor (eller zoner) specificeras för senare analys av ScannerVision™.
Under datafångstprocessen konverteras data i de definierade zonerna till text.
Texten blir tillgänglig via metadatabiblioteket för vidaredistribution och för arkiveringsändamål.

Zone OCR tekniken ingår även i ScannerVision™ Office Desktop Client Automate,
för snabb dokumentindexering.ScannerVision™ Konnektorer
NDS ScannerVision™ Connectors - Banner Picture

Via konnektorer ansluts ScannerVision™ servrar direkt mot en organisations
dokumenthanteringssystem eller affärssystem.
Genom användandet av serverkonnektorer kan ScannerVision™ direkt och med liten handpåläggning
skriva information till rätt destination i dokumenthanteringssystem eller affärssystem.

ScannerVision™ servrar stöder även standardiserat WebDAV protokoll,
vilket möjliggör anslutning mot ett stort antal affärs- och dokumenthanteringssystem.

Klicka på ikonerna nedan för mer specifik information om dessa konnektorer.

Standardkonnektorer:
NDS Supported Connector Button - Aivika Surf Logo NDS Supported Connector Button - WebDAV Logo NDS Supported Connector Button - Google Docs Logo NDS Supported Connector Button - Objective Logo NDS Supported Connector Button - Equitrac Logo
NDS Supported Connector Button - Microsoft SQL Server Logo NDS Supported Connector Button - Microsoft Sharepoint Server 2010 Logo NDS Supported Connector Button - Evernote Logo NDS Supported Connector Button - Dropbox Logo NDS Supported Connector Button - Evernote Logo


Tillvalskonnektorer:
NDS Supported Connector Button - Amazon Web Services Logo NDS Supported Connector Button - SuperOffice Logo NDS Supported Connector Button - Exact e-Synergy Logo NDS Supported Connector Button - DocuWare Logo NDS Supported Connector Button - Laserfiche Logo
NDS Supported Connector Button - windream Logo NDS Supported Connector Button - Exact Globe Logo NDS Supported Connector Button - UNIT4 Logo NDS Supported Connector Button - AFAS Logo NDS Supported Connector Button - SharePoint360 Logo
NDS Supported Connector Button - Hyarchis.Net Logo


Konnektorer som snart blir tillgängliga:
NDS Supported Connector Button - Salesforce LogoSynapsis - The ScannerVision™ Connector Development Program
ScannerVision™ Connector Software Development Kit (SDK) är tillgängligt för utvecklare
som önskar utveckla konnektorer för kundspecifika behov.

Synapsis ger utvecklare tillgång till den nödvändiga koden för utveckling av konnektorer för ScannerVision Server Engine.
Synapsis-programmet omfattar kodexempel, direktkontakt med våra egna utvecklare, utvecklingsguider, etc..
När en egenutvecklad konnektor väl är uppladdad till ScannerVision™ licensieringsportal
blir den tillgänglig för alla ScannerVision™ användare världen runt.
Naturligtsvis får konnektorutvecklaren därmed del av en betydande marginal av försäljningen.

För mer information om ScannerVision™ Connector Development Program, Synapsis,
vänligen kontakta NewFormat.
ScannerVision™ videodemonstrationer

Webinars / Video recordings - Icon

ScannerVision™ demonstrationer - Popup-fönster

Boka online-demonstration av ScannerVision™Exempel på ScannerVision™ tillämpningsområden/referenser


ScannerVision™ datablad/broschyrer/manualer


Beställningsnummer / prisinformation
ScannerVision™ programvara kan erhållas både via licensköp och via leasing.
För produktbeskrivning och beställningsnummer- Klicka här.Download - Icon
Prova ScannerVision™ i 30 dagar kostnadsfrittFör mer information kontakta NewFormatNDS ScannerVision™ Silver Partner - logo


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2021 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.