NewFormat logo
Swedish Flag   UK Flag
Hem/NewFormat     Nyheter     Om oss     Verksamhet     Vår mission     Referenser     Kontaktuppgifter
OpenFormat - Produkter och tjänster / Erbjudanden, kampanjer och priser / Guider och datablad    

NewFormat AB
Referenser, varumärken, återförsäljar-/partnerverksamhet,
branschorganisationer och social responsibilityReferenser

För referenser om produkter och tjänster från NewFormat,
vänligen se under respektive produkt- och tjänsteområde.


Övriga referenser

Utbildning & forskning
och
Offentlig-privat samverkan (OPS) för
utveckling av miljöer för ökad IT-kompetens / utveckling av IT-färdigheterProgramvara för skolor/utbildning i klassrumsmiljö

Programvara, utbildning, IT-resurser med mera för skolor
- till klassrum, labb, och infrastruktur för kunskapsbyggande.

NewFormat stöder utbildning & forskning!
Möjlighet finns för skolor att använda våra programvaror
för utbildningsändamål inom
    grafisk produktion, förpackningsdesign/-konstruktion, digital publicering,...

Priset för skolor är naturligtvis kraftigt subventionerat.
    Det kan variera från 0kr per år till ett visst lågt förmånligt belopp per år
    beroende på programvara och produktägarens villkor.

Dessa programvaror är endast tillgängliga för
berättigade utbildningsinstitutioner och
för icke-kommersiella utbildningsändamål.
De får således ej användas av utbildningsinstitutionen för
kommersiell uppdragsutbildning eller mot betalning.

Intresserad?
Välj programvara för utbildningsändamål
och kontakta därefter NewFormat!
Varumärken

NewFormat och OpenFormat
är av NewFormat AB
registrerade varumärken i Konungariket Sverige.

NewFormat
är vårt företagsnamn såväl som vår primära URL och varumärke.

OpenFormat
är vår sekundära URL och varumärke
för vårt utbud av programvaror baserade på
erkända öppna industristandarder och relaterade tjänster.

Andra förekommande varumärken på denna webb tillhör respektive rättmätige ägare.
Återförsäljar-/partnerverksamhet

Se under Verksamhet
NewFormat AB är medlem i följande branschorganisationer:

PDF Association Member - Logo


  PDF Association, www.pdfa.org, - "The Home of the PDF industry" -  

  PDF Association är ett globalt industriinitiativ för utvecklare av PDF-lösningar;  
  företag som arbetar med PDF i dokumenthanteringssystem (DMS) och  
  med digital innehållshantering (ECM), intresserade individer, samt  
  användare som vill implementera PDF-teknik i sina organisationer.  

  Alltsedan sitt grundande 2006 främjar PDF Association användning och
  implementering av internationella standarder baserade på PDF-teknik.  

  Mission  
  "Att främja användning av elektroniska dokument baserade på  
  öppna standarder implementerade med PDF-teknik samt verka för  
  kunskapsspridning genom utbildning och erfarenhetsutbyte  
  med alla intressenter runt om i världen."  

  PDF Association stöder aktivt utbildning och användande av ISO 32000  
  (den internationella standarden för PDF / Portable Document Format),  
  så väl som PDF/A, PDF/E, PDF/UA, PDF/VT och PDF/X.  

  PDF Association har ett nära samarbete med ISO och AIIM  
  om den framtida utvecklingen av PDF-standarder.  

  Föreningen underlättar nätverksbyggande och kommunikation,  
  samt utbyte av kompetens och erfarenhet med berörda parter och  
  intressenter över hela världen och omfattar mer än 100 företag och  
  ett stort antal enskilda experter från mer än 20 länder.  

 • Utvecklare
  är med i PDF Association för att förbättra och verifiera sin PDF-programvara,
  samt för att utbyta kunskap och erfarenheter av PDF-teknik.  

 • Beslutsfattare
  är med i PDF Association för att lära sig mer om betydelsen och möjligheter  
  med PDF och underliggande PDF-standarder för ECM och andra  
  elektroniska dokumenttillämpningar.  

 • Slutanvändare
  är med i PDF Association eftersom de gynnas av förbättrad tillförlitlighet,  
  kvalitet, funktionalitet och interoperabilitet vid användande av
  elektroniska dokument som baseras på PDF-teknik.  

  Styrelsen representerar en mängd olika företag med verksamheter inom PDF-teknik,  
  programvara/-verktyg, molntjänster, affärstillämpningar, tjänster och mer.  

  I styrelsen ingår representanter från flera direkta konkurrenter, vilket belyser  
  vikten av samarbete i en bransch där samverkan - baserad på standarder -  
  utgör grunden och värdet i att använda PDF-teknik.  

  I styrelsen ingår företrädare från  
  Adobe Systems Inc., callas software GmbH,  
  Datalogics Inc., Dual Lab, Foxit Software,  
  intarsys consulting GmbH, ISO 32000 Project Co-Leader, iText Software,  
  levigo solutions GmbH, Nitro Software Inc,  
  PDFTron Systems Inc.  

  Föreningens ordförande är Matt Kuznicki, CTO, Datalogics.  
  Föreningens vice ordförande är Dietrich von Seggern,  
  Managing Director, callas software, och ISO Liaison Officer för the PDF Association.  
  Föreningens executive director är Duff Johnson,  
  Duff Johnson Strategy & Communications.  
  Föreningens vd är Thomas Zellmann,  
  Foxit Software/LuraTech Europe GmbH.  

  Association Lifetime Member (2016): Olaf Drümmer, callas software GmbH.  

  Kent Åberg, grundare och vd för NewFormat AB,  
  är kontaktperson för PDF Association Scandinavia Chapter.  

  Fakta om ISO-standarder baserade på PDF-teknik  

Småföretagarna - Logo


  Småföretagarna Riksförbund  
  Representerar 30 000 småföretagare och verkar för företagande,  
  företagares rättigheter och bidrar till ett klimat som gör det lätt och  
  attraktivt att starta, driva och utveckla företag i Sverige.  

GrafKom Medlem - Logo


  GrafKom  
  Branschförening i Sverige för alla som är intresserade av  
  grafisk kommunikation och som vill främja medvetenhet,  
  dela kunnande och driva branschen framåt.  
  Medlemmar är alltifrån de allra största grafiska företagen till  
  mindre tryckerier, copyshops, interntryckerier, grafiska skolor och  
  leverantörer samt andra intresserade.  

Packbridge - Logo


  Packbridge  
  Internationell klusterorganisation baserad i Sverige för förpackningsindustrin.  
  Packbridge, som bildades 2010, är ett växande nätverk för industrin och  
  alla dess intressenter - kunder, leverantörer, forskare och innovatörer.  
  Idén med Packbridge är att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman  
  industrin med den akademiska världen, forskning med kommersiell tillämpning,  
  och - kanske mest - människor med människor.  

PASIG


  The Preservation and Archiving Special Interest Group (PASIG)  
  är ett öppet forum med fokus på att främja praxis för digitalt bevarande och arkivering.  
  Medlemmar är arkivarier, branschexperter och forskare som är intresserade av att,  
  i ett leverantörsneutralt forum, utbyta praktiska erfarenheter och identifiera möjliga  
  gemensamma utvecklingssamarbeten i hur man bedriver digitalt bevarande och  
  arkivering i praktiken, inklusive:

 • Riktlinjer, bästa praxis, bedömnings-/revisionskriterier och standarder

 • Arkitekturer, design, arbetsflöden och implementeringar.

 • Verktyg, system och tjänster.

 • Tendenser, framtida inriktningar och nya produkter/lösningar.

 • Fallstudier, recensioner och praktiska resultat.

 • Jämförelser och val av gemensamma eller proprietära lösningar,
  onsite eller hosted, anpassade eller standardiserade lösningar, osv.

  Som ett forum erbjuder PASIG tre deltagare tre fördelar:

 • Sammanföra utövare med varandra för att dela
  information, design och bästa praxis.

 • Sammanföra utövare och leverantörer, för att både informera
  om marknads- och produktutveckling, och hjälpa utövare att göra
  bästa möjliga implementation av system, komponenter, expertis
  samt teknik och service som erbjudes på marknaden.

 • Förbättra förståelse, kunskap och praktisk handhavande för
  digitalt bevarande och arkivering bland intressenter världen över,
  oavsett storlek, industri, innehåll eller relativ mognad.

  PASIG är framförallt inriktat på de praktiska aspekterna av digital bevarande;  
  standarder diskuteras, men det är inte en standardinställningsorganisation.  
  Teori, forskning och politiska diskussioner är också relevanta, i den mån som  
  de har en direkt och konkret inverkan på den nuvarande digitala bevarandepraxisen.  
  PASIG är forumet för att dela med sig av praktiska erfarenheter, framgångar,  
  erfarenheter, och alltmer, ett forum för att främja samordning och samarbete  
  för att möjliggöra den mest effektiva användningen av resurser och investeringar.  
  För att sprida globala idéer och främja bäst praxises bäst anordnar PASIG  
  konferenser som alternerar mellan de östra och västra hemisfärerna;  
  dessa hålls ungefär var 12:e månad vid frivilliga värdinstitutioner.  


Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo


  Svenska Förpackningsgillet
Social Responsibility

DIF Handikappfotbollsförening - Logo

1999-2016
Djurgårdens IF Handikappfotbollsförening (DIF Hff)


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2019 NewFormat AB. All rights reserved.


PDF Association Medlem - Logo     Småföretagarna - Logo     GrafKom - Logo     Packbridge - Logo     Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo