NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalNewFormat AB

Webinarier / Videoinspelningar

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon

Presentationer av våra lösningar och demonstrationer av hur de används i praktiken
callas software - Logo

Lösningar för prepress, print, publicering och dokumenthanteringcallas software pdfToolbox - Logo

Allround-verktyget för preflight/validering och korrigering för
prepress, print, förpackning, publicering och dokumenthantering

 
 

callas pdfToolbox 10 - Quick Speed Mini-Webinariercallas pdfToolbox Quick Speed Webinar:
callas pdfToolbox stega-och-upprepa (Step and Repeat)
Stega-och-upprepa inför tryck av visitkort med pdfToolbox
2019-07-16 (6:17)

Enkla utskjutningsuppgifter, till exempel att "stega-och-upprepa",
skapa ett häfte från ett PDF-dokument eller helt enkelt konvertera
mellan enskilda sidor och uppslag, kan utföras både
manuellt och automatiskt i pdfToolbox.Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Quick Speed Webinar:
callas pdfToolbox Profiles
Vad är en pdfToolbox preflight-profil?
2019-07-09 (9:14)

När man pratar om preflight är preflight-profiler det viktigaste begreppet att behärska.
En preflight-profil definierar vad du vill kontrollera under preflight och vad du vill åtgärda.
I pdfToolbox är preflight-profiler organiserade i bibliotek och pdfToolbox kommer
med en lång lista över standard preflight-profiler för att underlätta användandet.Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Quick Speed Webinar:
callas pdfToolbox Fixups
Det väsentligaste om funktionen Fixups för att korrigera problem i PDF-filer.
2019-07-02 (5:21)

"Fixup" är termen som används av callas pdfToolbox för att utföra korrigeringar.
Varje fixup kan klara ett särskilt potentiellt problem i en PDF-fil.
Var finns funktionen Fixups i pdfToolbox och hur kan du skapa en ny?Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Quick Speed Webinar:
Preflight Checks
Vad är en preflight check och hur skapar man en preflight check?
2019-06-25 (6:04)

Ofta är det bästa man kan göra är att söka efter en befintlig preflight check
som mer eller mindre matchar vad man vill göra och duplicera den.
Men ibland är det snabbare eller nödvändigt att skapa en helt ny preeflight check.
Så, hur gör man det?Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Quick Speed Webinar:
Integration av callas pdfToolbox CLI i egna system
2019-04-10 (6:49)

callas pdfToolbox kan med lätthet integreras i
webbutiker eller system för automatisering med
callas pdfToolbox CLI genom ett kommandoradsgränssnitt.
Vi visar hur du går tillväga med callas pdfToolbox CLI.Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Quick Speed Webinar:
Konvertering av PDF'er till en ISO-standard (PDF och PDF/X) med pdfToolbox
2019-04-03 (6:39)

Du har bestämt dig för att du vill arbeta med
ISO-standarderna PDF/X-1a eller PDF / X-4.
Nästa fråga är vad du gör med PDF-dokument
som inte överensstämmer med dessa standarder.
callas pdfToolbox kan hjälpa dig att konvertera majoriteten av
PDF-dokument till dessa standarder, och om det inte är möjligt
dessutom berätta exakt vad det beror på.Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Quick Speed Webinar:
Tillägg av färglager/lack med pdfToolbox
2019-03-26 (5:11)

Form-funktionen (Shapes) i pdfToolbox utvecklades
för att lägga till ytterligare färglager till ett PDF-dokument.
Detta möjliggör till exempel att lägga en lack överallt i
trimboxen eller endast på färgade objekt i PDF-dokumentet.
Namnet på spotfärgen för lacken och dess förhandsgranskningsfärg,
kan självklart anpassas till eget tyck och smak.Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Quick Speed Webinar:
Tillägg av en skärväg (die-line, cut path)med pdfToolbox
2019-03-19 (5:02)

Vid etikettutskrift är det ofta nödvändigt att alla
PDF-dokument innehåller en giltig skärväg,
även om etiketterna är rektangulära.
Med hjälp av Form-funktionen (Shapes) i pdfToolbox är det
trivialt att korrigera filer som inte har en sådan skärväg angiven.
Skärbanor som är runda, rundade rektanglar eller till och
med oregelbundna kan också skapas!Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Quick Speed Webinar:
Att arbeta med bibliotek
Bättre organisation i callas pdfToolbox med hjälp av bibliotek
2019-02-13 (10:57)

När man väl börjar skapa egna profiler, kontroller, åtgärder och så vidare,
behövs någon form av organisation för att underlätta detta arbete.
Bibliotek är perfekta för det!
I callas pdfToolbox ingår redan en mängd standardbibliotek.
Vi visar hur man kan göra mycket mer med dem...Stäng - IkonStäng fönster
 
 

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.