NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal

 
 


Creative Edge Software - LogoCreative Edge Software iC3D - Logo

iC3D nyheter / nya egenskaper och funktionalitet - Översikt  Nyheter i iC3D V8.5

  Optimerad för Apple Silicon

  Denna version av iC3D Suite har exklusivt utvecklats för
  Apple M1+ tekniken, vilket gör att iC3D-användare kan
  arbeta snabbare, sömlöst och mer effektivt.


  Tillägg/Förbättringar

  • iC3Ds version 8.5-uppdatering kommer även med
   flera betydande hastighetsförbättringar,
   inklusive snabbare förhandsvisningar av strålspårning,
   snabbare svar med interaktiva ljuskartor,
   standardbildexport och snabbare kommunikation
   med PACKZ och Adobe Illustrator.

   Dessa optimeringar resulterar i en ökning på
   130% för iC3D:s renderingshastighet och upp till
   60% förbättring vid användning av Render Manager.

  • Stöd ingår nu för direktanslutning till STEPZ som
   en del av teknikintegrationen med HYBRID Software.
   STEPZ har nu en extra renderare för grafik, perfekt för tryckerier
   som önskar öka effektiviteten i produktionsarbetsflödet.


  Intressant?  Nyheter i iC3D V8

  Tillägg/Förbättringar

  • Optimerad Shrink Sleeve mall

   • Full användning av Friction inställningar inom material

   • Möjlighet att öppna Shrink Sleeve mall
    efter att ha lagt till scenen för att göra justeringar
    (högerklicka på Shrink Sleeve i objektredigeraren,
    "Edit Model Template Data")

  • Minskad kantljus (Rim light) när man använder en bakgrund

  • Förbättring av Ray Traced-rendering av solida fyllningar i glasmodeller

  • UV Map Box Scaling optimering för bättre kontroller

  • MP4-alternativ för att exportera filmrenderingar

  • Nya mallar för påsar (Sachet Template Layouts)

  • Ny layout för kuddbag (Pillow Bag Layout)


  Intressant?  Nyheter i iC3D V6.1

  Tillägg/Förbättringar

  • Ny anpassad mall för ståpåsar;
   påsar av alla former kan snabbt skapas

  • Ny förbättrad ray tracer;
   snabbare ray tracer i realtid på Mac/PC-plattformar

  • Nytt exportalternativ: Adobe Dimension;
   3D-modeller byggda i iC3D kan importeras till Adobe Dimension


  Intressant?  Nyheter i iC3D V6.0.2

  Tillägg/Förbättringar

  • Stöd för "shine map" vid ray trace av metallmaterial

  • Stöd för RGB och CMYK Color Management i iC3D PDF Editor

  • Stöd för Collada och OBJ som exportalternativ;
   används för att kontrollera kulören som används för
   att definiera transparenta områden på exporterade
   opacitetskartor, transparent eller svart


  Intressant?  Nyheter i iC3D V6.0.1

  Ny funktionalitet och egenskaper:

  • Ny kamerafunktion för "Depth of Field";
   för att ange fokuspunkt och justera bländarinställningar
   för att uppnå önskade effekter

  • Nya kontrollfunktioner för ray tracing-rendering
   för att definiera rutnät som ljusskydd med stöd för
   funktionalitet för att ignorera ljusskyddr och utelämna
   objekt från Alpha Render pass

  • Förbättrade licensalternativ för IC3D Modeller och IC3D Designer

  Tillägg/Förbättringar

  • Moved Legacy colour so it could be controlled on a file by file basis

  • Stöd för macOS Catalina


  Intressant?  Nyheter i iC3D V6.0.0

  • Nytt mörkt användargränssnitt;
   omdesign med layout och funktioner för att förbättra
   användarvänligheten och sömlös crossover med
   Adobe® Illustrator.

  • Stöd för Fresnel-lins effekter;
   inklusive linsskapare, Fresnel Editor, och mönsterredigerare, Pattern Editor,
   för att skapa "Fresnel-lins"-effekter, med möjlighet till ray trace av slutliga
   Fresnel-linser på egna modeller.

  • Förbättrat stöd för 'Hologram';
   inklusive en editor för att designa egna holografiska mönster,
   med möjlighet till ray trace av slutliga holografiska effekter.

  • Förinställningar för GS1® Product Image Specification,
   för överensstämmelse med de senaste standarderna för digitala bilder
   och agring av bilder kopplade till produkter.

  • Tillägg av högupplösta exportalternativ;
   Alternativet 'Borders Only’ / 'Endast gränser' exporterar högupplöst bild
   med en transparent bakgrund, men utan transparens på något av
   objekten i scenen (förutom till varandra).

  • Möjligheten att exportera en rendering med flera kameraförinställningar,
   men skapar bara ray trace data en gång.
   Medför en betydande snabbhet vid rendering av flera vyer av samma fil.

  • Möjligheten att spara den nuvarande GUI-layouten,
   och möjligheten att enkelt växla mellan GUI-layouter.
   Detta medför att man enklare kan byta ut sina layouter
   beroende på operator eller uppgift.

  • Plus många andra tillägg och förbättringar.


  Intressant?  Nyheter i iC3D V5.5.5

  Ny funktionalitet och egenskaper:

  • Dölj bakomliggande etiketter och förskjutningar
   på flera filexportformat för försköning av förpackningsbilder.

  • CMYK, vit färg / transparenshantering;
   visualisera dessa typer av utskriftseffekter utan
   att ändra din produktions artworkfil.

  • 3D-skrivare exportstöd;
   skriv ut 3D mock-ups direkt från iC3D.

  • Ljusrotationslås;
   samma belysningseffekter från varje förpackningsbildvinkel.

  Plus:

  • Conical Label UV Editor med stöd för:
   • Applicering av koniskt formade illustrationer till
    koniska 3D-modeller med hjälp av
    iC3D 2D Spinner & Adobe Illustrator.

   • Applicering av en rakt formad illustration på en
    konisk UV-mappad modell med hjälp av
    iC3D 2D Spinner och Adobe Illustrator.

   • Applicering, med iC3D UV Editor, av en
    koniskt formad illustration till en 3D-modell
    som inte har den korrekta koniska UV-mappningen.

   • Applicering, med iC3D UV Editor, av en
    rakt formad illustration till en konisk UV-mappad modell.

iC3D - UV Editor - Conical Labels - Low Fat Icecream Mug - Picture  Nyheter i iC3D V5.5

  • Interaktiv ljusredigerare / Interactive Lighting Editor;
   använd denna funktion med "Raze Render Preview"-vy för att
   interaktivt ställa in och se resultatet av ljussättning i realtid.

  • Ytterligare ljusredigeringsförbättringar:

   • Utökat dynamiskt område

   • Individuell förbättring av ljusstyrka
iC3D - Ray Tracing - Interactive Lighting Editor - Pinot variants - Bild

  • Färgton, mättnad, ljusstyrka och kontrastkontroll för:

   • Rendering av bilder;
    möjliggör global färgkorrigering av modeller

   • Specifika etiketter;
    möjliggör individuell färgkorrigering av illustrationer

  • Nytt materialbibliotek med Ray Traced visualisering,
   skapa material för Ray Tracing i realtid
iC3D - Ray Tracing Materials Library - Cow - Bild

  • Böjda vikbara modeller;
   lägga till och vika kurvviklinjer och ytor på kartongskärlinjer
iC3D Carton Fold - Curved Carton Folding - Bild

  • Alla Adobe Illustrator-lager renderas nu på modellers utskriftsytor i iC3D

  • Utdata-inställningar;
   spara dina favoritstorlekar för högupplösta bilder och återanvänd dem
   från en rullgardinsmeny för att undvika att behöva mata in
   samma detaljinformation flera gånger

  • Val av förinställda parametrar för kamera;
   exportera förinställda kamera-parametrar, eller
   exportera flera förinställda bildvinklar med ett enda klick

  • Val av alternativ för OpenGL-fönster och Raze Render Preview-fönster,
   för att sömlöst byta mellan dessa 2 format

  • IC3D Opsis;
   export av högupplösta modeller, förbättrad upplösning och
   förstoring av 3D-modeller som delas via molnet

  Intressant?  Nyheter i iC3D V5

  iC3D version 5 handlar om att "skrynkla, deformera, buckla och intryckningar"!

  iC3D version 5.0 ger designers möjligheten att uppnå en aldrig tidigare
  skådad nivå av kontroll över en förpacknings form och utseende.

  De nya funktionerna ger kreatörer möjlighet att tolka och manipulera sin design,
  om det så gäller att förbättra naturligheten i objektet, eller att understryka en
  specifik aspekt av produkten eller till och med ett särskilt varumärkesvärde.

  "Möjligheten att skapa en förpacknings form, simulera dess fysiska beteende
  och visuellt förbättra dess estetik är kanske de finjusteringar som kan gör
  skillnaden mellan framgång och misslyckande för ett varumärkesförslag."

  De fem nyckelfunktionerna i nya iC3D version 5.0 är:

  • Point Editor – avancerat formredigeringsverktyg som ger
   förbättrad fotorealism genom möjligheten att selektivt lägga till
   kurvor, veck, deformationen och bucklor till modeller.

  • UVW Editor – möjliggör selektiv manipulation av illustrationer
   som placeras på 3D-modeller för att korrigera förvrängningar,
   förbättra naturlighet och tillåta konstnärlig tolkning.

  • Med funktioner som Point Editoroch UVW Editor,
   ger iC3D v5.0 möjligheten att välja punkter på en 3D-modell,
   redigera former, snedvridningar och yteffekter,
   visuellt justera illustrationen för att åstadkomma ett
   naturligt utseende på en etikett eller förpackning.
   Detta kan innebära att man lägger till aspekter av randomisering
   eller ofullkomlighet, såsom veck, skrynklor och inbuktningar.

iC3D Crinkle Crumple Dent Bash - Create Dashboard - Bild

iC3D - Skrynkla, deformera, buckla och intryckningar - Livsmedel - Ferrero Rocher Cake - Bild  • Physics Simulator – beräknar automatiskt lämpliga kurvor, veckningar och
   snedvridningar för att skapa fotorealistiska 3D-flexipförpackningart,
   t.ex. bagar och påsar, med ett musklick.
   Physics Simulator liknar teknik som används inom spel- och filmindustrin.
   I iC3D v5.0 återskapas automatiskt hur en naturlig flexiförpackning ser ut i
   verkligheten i olika situationer, till exempel sviktningar, utbuktningar.

  • Sealed Shrink – för visualisering av krympfyllda förpackningar
   med fullständigt förseglade påsar.
   Kompletterar den befintliga iC3D Shrink Sleeve-funktionen.
   Sealed Shrink har utvecklats för att visualisera krympfyllda bagar,
   som de som vanligtvis används för färdigförpackade färskvaror
   - till exempel ost, fisk- och köttportioner.

  • Advanced Shape Modeller – ytterligare verktyg för att skapa mycket
   komplexa 3D-former och kombinationer av former.

  • Spritzing – skapar realistiska kondens- och vattendroppseffekter
   på föremål, såsom burkar, flaskor, krympfilm etc.

iC3D Spritzing - Bild


  Nyheter i iC3D V4

  Nya funktioner för 3D-förpackningsfotorealism
  ersätter behovet av professionell fotografering
  vid framtagning av marknadsföringsmaterial:

iC3D Ray Trace - Kosmetika - Daisy Parfym från Marc Jacobs - Bild
  • “Bump Displacement” (även benämnt Displacement Mapping),
   utökar möjligheten för designers att skapa unika former och ytor
   som ger en större känsla av djup, detalj och fotografisk exakthet.
iC3D Opsis Model - Gin Bottles & Carton Box - Bump Displacement - Bild

   Förpackningskreatörer kan nu snabbt (på enbart några minuter) skapa och
   visualisera designade präglingseffekter med fotorealistisk standard.
   Detta har särskild betydelse vid design av premium-/lyxförpackningar och
   av säkra förpackningar där unika och komplexa former samt egenskaper
   appliceras på glas-, plast- och kartongmaterial för att särskilja denna
   typ av produkter och se till att de är svårare att kopiera.


  • Ray Tracing,
   simulerar exakt effekter som uppkommer då virtuella objekt
   belyses för fotorealistisk, ultrahög upplösning och exakta fotostudioeffekter.

  • 3D Model Interiors,
   simulerar realistisk visualisering vid påfyllning av
   vätskor i virtuella förpackningsobjekt, oavsett betraktningsvinkel.

  • Light Map Editor,
   återskapar studiobelysning, redigerbara högdagrar och skuggor.

  • Dynamic Background,
   inplacering i realtid av 3D-förpackningsmodeller i 2D-fotobilder.
iC3D Dynamic Backgrounds - Shelf-Ready Biscuits Bag Box - Sliding into Retail Shelf - Bild

  • Perspective Controll ,
   matchar 3D-modellperspektiv till 2D-fotobakgrund.
iC3D Ray Trace - Harry Bromptons Glace 4Pack - Bild

  Dessa nya funktioner möjliggör en exakt simulering av
  ett brett spektrum av optiska och visuella effekter.
  Ray Tracing tekniken medför att i synnerhet glas och vätskor
  upplevs som 100 procent realistiska med avseende på transparens,
  genomskinlighet, färg, brytningsindex , reflektioner och skuggor.

iC3D Ray Trace - Real Bottled Water - Shrink Wrapped Water Package - Bild

  Med 3D-förpackningfotorealism, kan objekt skapas från
  scratch och sedan omedelbart skrivas ut som äkta
  fotografiskt bildinnehåll för placering på förpackningar,
  annonser, affischer, webbplatser eller tryckas med 3D-skrivare.  Intressant?  Nyheter i iC3D V3.6

  • iC3D Opsis - Smidig och säker fjärrvisning av 3D-förpackningsmodeller.
  • Underlättar fjärrvisning av 3D-förpackningsmodeller
   under design-/utvecklingsfas.

   Global delning av 3D-förpackningsmodeller i vilken
   webbläsare som helst - interaktivt !

   Säker, korrekt, webbaserad molntjänst för visning och delning av
   3D-förpackningsobjekt - utan kostnad för iC3D-användare.

   Med iC3D Opsis kan iC3D-användare säkert ladda upp
   3D-förpackningsobjekt till molnet, samtidigt som alla specialeffekter,
   miljöer, skuggor, belysning, transparens och bakgrunder,
   omgivningseffekter, inklusive holografiska och
   lentikulära 3D-effekter exakt bevaras.
   (För närvarande, och på grund av tekniska begränsningar i
   3D PDF-formatet, kan inte 3D PDF-filer visas närmelsevis
   så exakt jämfört med visning via iC3D Opsis.

iC3D Opsis Models - Matrix - Bild

   Användare kan generera och exportera högupplösta
   digitala 3D-bilder och prototyper i realtid, skapa och
   exportera komprimerade animationsfiler för delning/visning
   eller för placering på kompatibla webbplatser:

   • Dela snabbt dynamiskt designinnehåll med kollegor och kunder.

   • Enkelt att ändra designutkast i realtid.

   • Använder säker bredbandskommunikation till molnservrar.

   • 100% garanterad nätverkstillgänglighet och upptid.

   • Lagra upp till 100st egna iC3D-modeller i molnet.

   • Förkortar tid från designidé och prototyp till marknad.

   iC3D Opsis har unika stödfunktioner som underlättar för
   kund/slutanvändare att själva visualisera och interagera med
   3D-förpackningsinnehåll via sin vanliga webbläsare;
   på alla plattformar, operativsystem och grafikkort,
   inklusive smarta mobiler, surfplattor och datorer.

  iC3D Opsis - Model Upload - Bild


   iC3D-användare skapar enkelt ett gratiskonto och laddar upp sina
   3D-förpackningsobjekt direkt inifrån iC3D-programmet.
   Varje iC3D-konto medger fri lagring av upp till 100st iC3D-modeller
   i Opsis-molnet med 100% garanterad nätverksupptid och
   bredbandskommunikation till molnservrarna.

  iC3D Opsis - Export of Model - Bild


   iC3D Opsis är en idealisk miljö för att förkorta tiden
   för granskning och godkännande.
   En unik url genereras vid varje uppladdning och kan sändas till
   slutkund/beställare så att denne själv interaktivt kan visa, zooma,
   rotera och snurra 3D-innehåll i vilken webbläsare som helst.

   Genererad url kan även bäddas in i webbsidor för att medge
   interaktiva upplevelser av 3D-innehåll med korrekta
   färger, belysning och effekter som underlättar för
   varumärkesägare att visa upp sina produkter på bästa sätt.


  Intressant?  Nyheter i iC3D V3.5

  • Ny rendering.
  • Stöd för ultrahög upplösning,
   photografisk kvalitet (HDRI) på bakgrunder och omgivning.

iC3D - Vinflaskor på hylla - Ultrahög upplösning, photografisk kvalitet (HDRI) på bakgrunder och omgivning - Bild


  • Omgivningsbelysning för skuggeffekter
  • Skapar mjuka skuggor/skuggeffekter vilket
   förbättrar fina ytdetaljer för ökad fotorealism.

iC3D - Omgivningsbelysning på platt konservburk - Bild


  • Skuggor/skuggeffekter.
  • Tillägg av ytterligare direkta ljuskällor för att skapa skuggor/skuggeffekter.
   Minimerar behovet av fotografering is studio.

iC3D - Skuggor/skuggeffekter - Bild
  • Tub-mallar.
  • Färdiga tub-modeller för att skapa tubförpackningar för
   kosmetik, läkemedel och tandkräm.

iC3D - Tub-modell - Bild


  • Mallar för påsar med oregelbundna former.
  • Skapa kuddpåsar och Gusset-påsar med oregelbundna former såsom
   rispåsar, dryckespåsar, oregelbundna påsar för kex och annat innehåll.

iC3D Opsis Model - Sunbites Crispy Snacks - Kuddpåse - Bild


  • Förbättringar av 3D Shape Modeller.
  • Stöd för att skapa lutnings- och parallella bågfunktioner gör det enkelt
   att skapa 3D-objekt såsom sfärer och manöverdon.

iC3D - Shape Modeller lutnings och parallella bågar - Bild


  • Mallar för att visualisera hyllor/butiksinredningar.
  • Mallar för att snabbt skapa hyllor med flera hyllplan,
   Gondol-skyltar, frysdiskar och kylskåp.
   Underlättar snabbt genomförande av
   fullskaliga produktjämförelser i butiksmiljö.

iC3D - Kylskåp - Bild iC3D - Hyllvisualiserare - Bild  Nyheter i iC3D V3

  • Stöd för Adobe Illustrator CC 2015.

  • iC3D Automate - Automatisering av 3D-förpackningsvisualisering.

  • 3D Shape Modeller.
  • Skapa asymetriska förpackningar (flaskor, bags, behållare,...).
   Kraftfullt verktyg baserat på 3D-extraktion för att snabbt och enkelt skapa
   avancerade, asymetriska 3D-modeller med hjälp av 2D-former.

   Med 3D Shape Modeller kan förpackningskonstruktörer och designers
   nu skapa alla typer av förpackningar såsom formade behållare och
   mer komplexa modeller såsom parfymflaskor och spraydoseringsdon
   på några minuter.

   Med 3D Shape Modeller utökas den redan stora uppsättningen av
   färdiga modeller och redigerbara mallar i iC3D Suite.
   Mallar tillåter justering av storleken och utseende för olika typer av
   påsar, flaskor, kartonger och mycket mer.

iC3D - 3D Shape Modeller för asymetriska förpackningar (flaskor, bags, behållare,...) - Bild


  • Smart krympfilmmodellering
  • - visualisering av krympfilminsvepning av flaskor och objekt.

   - snabb visualisering av grafiska illustrationer på krympfilm.


iC3D - Smart och oförvrängd krympfilmsinsvepning av flaskor och burkar - Bild


  • Oförvrängd krympfilmmodellering av grafiska illustrationer
  • - korrekta och oförvrängda grafiska illustrationer efter krympning.

iC3D - Smart krympning - Krympfilmsinslagna burkar - Förvrängda burketiketter - Bild   iC3D - Smart krympning - Krympfilmsinslagna burkar - Oförvrängda burketiketter - Bild

Före     Efter


  • PDF Editor: Import av grafiska illustrationer i PDF-format.
  • iC3D Suite har sedan tidigare direktkoppling till Adobe Illustrator
   för applicering och redigering av grafiska illustrationer på
   förpackningsmodeller.
   Det gör det mycket enkelt att i 3D visualisera ändringar
   som gjorts i Illustrator.

   Nu kan PDF-baserade grafiska illustrationer placeras direkt på
   3D-modellen utan att man behöver gå via en extern tillämpning
   (såsom Adobe Illustrator).

iC3D PDF Editor - PDF Artwork for Tea Bag - Bild iC3D PDF Editor - PDF Artwork Applied on Tea Bag - Bild

PDF-illustration på 3D modell (teapåse)

   Illustrationerna kan positioneras på valfri plats på förpackningsmodellen
   samtidigt som vissa specifika PDF-lager kan döljas för att skapa det
   önskade resultatet.
   För produktionsbolag som tar emot eller lagrar stora mängder av
   PDF-illustrationer innebär det att betydande produktivitetsvinst då
   allt från modellskapande till placering av färdiga illustrationer
   kan göras i samma tillämpning.

iC3D PDF Editor - Tepåsekartongark med skär- och viklinjer - Bild

iC3D PDF Editor - Tom tepåsekartong - Bild iC3D PDF Editor - Tepåsekartong med tepåsar - Bild


  • Fri iC3D Viewer.
  • - Viewer-tillämpning visualiserar iC3D-projekt på valfri
       Mac och Windows dator (installation av iC3D Suite behövs ej).

   - iC3D-projektfiler kan enkelt delas med kund/beställare för dennes
       granskning, korrekturläsning och godkännande.


  • Utökad fotorealism.
  • - Helt variabel inställning av djup, opacitet och golv-offsets
       med hjälp av enkla reglage.


  • Professionellt demo/utbildningsmaterial.
  • - Stort utbud av färdig förpackningsmodeller och illustrationer
       underlättar snabb inlärning av viktiga funktioner i iC3D.


  • Tyskt och franskt användargränssnitt (förutom engelskt)

  • STL Import
  • - 3D printerfiler (STL - Stereo Lithography 3D),
       kan importeras, visualiseras och kontrolleras innan slutlig 3D-utskrift.


  • Förbättrad återgivning av högupplösta grafiska illustrationer
   skapade i Adobe Illustrator
  • - förbättrad kvalitet i alla inställningsmoder (Preview, Render, Hi-Res).


  • Export av U3D
  • - U3D-filer kan placeras i PDF för att interagera med
       3D-innehåll i Adobe Acrobat.


  Intressant?Close - IkonStäng fönster

 
 

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.