NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal

 
 


treeDiM - Company Logo

Picador för studentutbildning i klassrumsmiljö
treeDiM Picador - Logo

Picador@School
Picador för studentutbildning i klassrumsmiljö

Klassrum - Bild


  Picador Classroom Edition

  • Picador för studentutbildning i klassrumsmiljö.
  • 1 licens för 25 samtidiga användare.
  • 1 års prenumeration.

  • Tillgänglig utan kostnad för berättigade utbildningsinstitutioner och
   endast för strikt icke-kommersiella utbildningsändamål.

   OBS!
   Ovanstående produkter är endast tillgängliga för
   berättigade utbildningsinstitutioner och för
   icke-kommersiella utbildningsändamål.

   Får ej användas av utbildningsinstitutionen för
   kommersiell uppdragsutbildning eller mot betalning.

   Produktsupport erbjudes endast online via Picador Online Support.
   Produktutbildning för lärare kan arrangeras enligt separat offert.


  OBS! Alla priser är angivna utan svensk moms.
  Leveransomkostnad kan tillkomma.
  Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning ändra våra priser.
  Kontakta NewFormat om licens för Picador Classroom Edition


Stäng - IkonStäng fönster

 
 

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2019 NewFormat AB. All rights reserved.