NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalcallas software - Logo

Lösningar för prepress, print, publicering och dokumenthantering
callas software pdfToolbox - Logo
Desktop, Server, CLI och SDK
detaljinformation

callas software pdfToolbox Desktop - Logo callas software pdfToolbox Server - Logo callas software pdfToolbox CLI - Logo callas software pdfToolbox SDK - Logo
 
 


callas software pdfToolbox Desktop - Logo

  callas pdfToolbox Desktop - Detaljinformation

  Egenskaper och funktionalitet

   Marknadens bästa och mest fullständiga
   kvalitetskontroll av PDF-filer
   • Fullt stöd för alla ISO PDF-standarder:
    PDF/X, PDF/A, PDF/UA, PDF/VT och PDF/E

   • Stöder alla PDF/X-standarder:
    PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5, PDF/X-6

   • Fullt stöd för specifikationer från branschorganisationer;
    såsom Ghent Workgroup och PDF/X-Ready

   • Rapportering av problem via olika typer av
    fördefinierade PDF-rapporter

   • Anpassningsbara PDF-rapporter baserade på HTML-mallar
    för maximal anpassning till varumärken och användare
    (inklusive enkel anpassning av färger, layout, ikoner,
    logotyper och textinnehåll)

   • Interaktiv identifiering av problemobjekt efter preflight

   Rapporterar felaktigheter och åtgärdar dem dessutom
   • Åtgärdar (fixar) snabbt vanliga PDF-problem

   • Åtgärda fel individuellt eller bygg in fixar i preflight-profiler

   • Säkerställer vidtagna åtgärder med hjälp av
    PDF-jämförelseteknik, identifierar enkelt när en åtgärd (fix)
    orsakar visuella skillnader

   • Bygg processplaner: anpassningsbara listor av
    korrigeringar som kan utföras villkorligt på PDF-dokument

   • Åtgärdar helt felaktiga dokument genom
    "återdestillering" eller genom att rastrera varje sida
    (återdestillering avser generering till
    Postscript och återkonvertering till PDF)

   Anpassningsbara kvalitetskontroller och åtgärder
   • Ange variabler i kontroller eller åtgärder (fixar)

   • Modifiera värden på variabler
    när de körs i pdfToolbox Desktop

   • Bestäm under körningen om kontroller eller korrigeringar
    måste köras för ett visst dokument

   Mer än bara korringeringsåtgärder ("fixar")
   - PDF-åtgärder som kan utföras med pdfToolbox Desktop
   • Konvertera Office-dokument, bilder och Postscript/EPS-filer
    till korrekta PDF-dokument med dra-och-släpp

   • Spara bilder för varje sida i en PDF-dokument
    (kan användas för att generera förhandsvisningsbilder
    eller högupplösta TIFF-filer för produktion)

   • Generera Postscript- eller EPS-filer från PDF-dokument

   • Utför utskjutningar (skapa ett häfte, gör en step-and-repeat ...)
    eller skapa kompletta utskjutningsmallar

   • Förbered professionella presentationer
    för visning på skärmen och tryck

   • Skala, flytta, förläng, rotera och flippa sidor och innehåll

   • Ändra sidstorleken till vad som är synligt på sidan

   • Lägg till utskriftsmarkeringar baserade på
    trim- och utfallsmarkeringar

   • Identifiera utskriftsmarkeringar i PDF-dokument och
    åtgärda relaterade trim- och utfallsmarkeringar

   • Förenkla (platta) transparens för att
    stödja äldre arbetsflöden/-enheter

   • Arbeta med PDF-dokument som innehåller lager
    (tillvalsinnehåll)

   • Bädda in delmängder av teckensnitt och
    outline-teckensnitt om så behövs

   • Ändra grad av bildkomprimering

   • Skärpning av bilder i PDF-dokument

   Professionell färghantering utan krångel
   • Konvertera PDF-dokument med hjälp av ICC-profiler;
    stödguider ingår

   • Använd egna DeviceLink-profiler för färgkonvertering,
    TAC-minskning eller för att spara färg

   • Använd DeviceLink pack (köptillval)
    för smidig CMYK till CMYK konvertering

   • Konvertera alla dekorfärger till CMYK

   • Ändra enskilda dekorfärger i ett PDF-dokument
    (byta namn, modifiera alternativ färgrymd och värden,
    mappa till en annan dekorfärg eller processfärg eller
    konvertera till CMYK)

   • Snabbkonvertering PDF-dokument till RGB eller gråskala
    (med "dot-gain" kompensering)

   Få ut mesta möjliga av metadata
   • Erbjuder bekväm bläddring över dokumentmetadata
    samt över objektnivåmetadata för bilder som är
    inbäddade i dokumentet

   • Stöd för alla relevanta industrimetadatastandarder inklusive
    Dublin Core, IPTC, PRISMA, GWG AdTicket/AdsML, PLUS,
    EXIF och Camera Raw

   • Underlättar metadata-baserade utforskning i Yahoo, Wikipedia,
    Amazon, Google och AskMetaFilter

   • Stöder GPS-data för användning med Google Maps,
    OpenStreetMap och Google Earth

   • XML-export av alla dokument- och objektnivåmetadata
    för att spåra bild- och licensanvändning


  Fördelar

   Hantera alla dina PDF-behov med ett enda verktyg
   • Stöd för alla PDF-standarder, både från internationella
    standardiserings organisationer och från
    nationella användarorganisationer

   • Omfattar funktioner för kvalitetskontroll, resultatrapportering,
    PDF-åtgärder samt många andra PDF-manipulationer
    (generera PDF från Office-filer, konvertera till och från
    Postscript och EPS, utskjutningar och mycket mer)

   • Ger frihet att arbeta som en plugin inne i Adobe Acrobat eller
    som ett fristående program (utan att krav på att
    Adobe Acrobat eller Adobe Reader är installerat)

   Snabbar upp arbetet med PDF-dokument
   • Identifiera PDF-problem snabbt genom
    preflight med anpassningsbara profiler

   • Identifiera fler produktionsproblem med hjälp av visualiseraren;
    underlättar att i ett enda ögonblick bedöma problem såsom
    total färgmängd, bildupplösning och separationer

   • Applicera förkonfigurerade åtgärder (fixar)
    för att omedelbart lösa problem

   • Skapa listor över korrigeringar och kontroller
    om skall utföras i ett enda klick

   • Batch-bearbetning av mappar med upp till
    100st PDF-dokument

   Oöverträffad enkelhet i användningen
   • Intuitivt användargränssnitt ger tillgång olika nivåer av
    funktionalitet för att underlätta för alla typer av användare

   • Smartphone-liknande användargränssnitt (Switchboard)
    gör det enkelt för användare att utföra önskade åtgärder;
    åtgärder är prydligt grupperade efter funktion

   • En arbetsyta som kan skräddarsys för att innehålla
    alla funktioner som används ofta

   • Mängder av av fördefinierade preflight-profiler,
    kontroller och åtgärder (fixar) för anpassning av
    önskad funktionalitet till användarens behov

   Minska kostnaderna för PDF-relaterade fel
   • Upptäck fel tidigt med en kvalitetskontroll enligt
    branschstandarder, som har fullt stöd för alla
    PDF-standarder och -specifikationer och som
    används i produkter från stora företag
    såsom Adobe och Quark

   • Åtgärda vanliga PDF-problem automatiskt;
    medför kortare leveranstider och
    förbättrade kundrelationer

   • Använd elektroniska signaturer för att skydda
    PDF-dokument och spåra fel i hela arbetsflödet

   • Anpassa enkelt PDF-dokument till förändrade
    arbetsflöden eller kundbehov


  Systemkrav

  callas pdfToolbox Desktop kan köras som
  en plugin i Adobe Acrobat,
  eller som en fristående tillämpning
  (utan att krav på att Adobe Acrobat är installerat).

  • Mac:
   • Tidigast stödda version: macOS 10.13 (Intel)

   • Fr.o.m. macOS 11.0,
    stöds även Apple Silicon Rosetta 2

   • Native Apple Silicon (ARM/M1)
    stöds fr.o.m. pdfToolbox 14.0

   • Senast testade version: macOS 12.61.1  • Windows:
   • Tidigast stödda version: Windows 10

   • Senast testade version: Windows 11
Stäng - IkonStäng fönster

callas software pdfToolbox Server - Logo

  callas pdfToolbox Server - Detaljinformation

  Egenskaper och funktionalitet

   Fullständig stöd för automatisering
   • Skapa ett obegränsat antal jobb
    (via bevakade mappar / hot folders)

   • Konfigurera jobb med pdfToolbox Desktop
    från valfri dator i nätverket

   • Använd jobb för att utföra preflight
    (med hjälp av en profil eller processplan)
    eller utför PDF-åtgärder automatiskt

   • Modifiera jobbbearbetningen med ytterligare
    kommandoradsparametrar, direkt från
    konfigurationsjobbets användargränssnitt
    (inga skripts eller utveckling behövs)

   • Bearbeta 8st dokument parallellt med den vanliga licensen
    (max. 8st CPU/server) eller skala upp till den fulla kraften i
    din hårdvara eller virtuella miljö med licens för
    obegränsat antal CPU/server

   • pdfToolbox Server kan även installeras som
    en dispatcher- eller satellit för lastbalansering
    över flera maskiner i nätverket

   • Distribuerad bearbetning; gör det lätt att lastbalansera
    mellan flera instanser av pdfToolbox Server för bearbetning
    av arbetsflöden med stora mängder av dokument

   • Monitorering från pdfToolbox Desktop av
    alla bearbetningsservrar i nätverket

   • Kontrollpunkter i jobb övervakas från pdfToolbox Desktop;
    uppkomna problem åtgärdas vid behov

   • Integrera i arbetsflöden med Enfocus Switch och
    Laidback Solutions FileTrain

   Marknadens bästa och mest fullständiga
   kvalitetskontroll av PDF-filer
   • Fullt stöd för alla ISO PDF-standarder:
    PDF/X, PDF/A, PDF/UA, PDF/VT och PDF/E

   • Stöder alla PDF/X-standarder:
    PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5, PDF/X-6

   • Fullt stöd för specifikationer från branschorganisationer;
    såsom Ghent Workgroup och PDF/X-Ready

   • Rapportering av problem via olika typer av
    fördefinierade PDF-rapporter

   • Anpassningsbara PDF-rapporter baserade på
    HTML-mallar för maximal anpassning till varumärken
    och användare (inklusive enkel anpassning av
    färger, layout, ikoner, logotyper och textinnehåll)

   • Integrerade fixar medför snabbast möjliga
    hantering av PDF-dokument

   • Säkerställer att åtgärder fungerar med hjälp av
    PDF-jämförelseteknik, identifierar enkelt när en åtgärd (fix)
    orsakar visuella skillnader

   • Bygg processplaner: anpassningsbara listor av
    korrigeringar som kan utföras villkorligt på PDF-dokument

   • Åtgärdar helt felaktiga dokument genom
    "återdestillering" eller genom att rastrera varje sida
    (återdestillering avser generering till Postscript och
    återkonvertering till PDF)

   Anpassningsbara kvalitetskontroller och åtgärder
   • Ange variabler i kontroller eller åtgärder (fixar)

   • Modifiera värden på variabler
    när de körs i pdfToolbox Server

   • Bestäm under körningen om kontroller eller korrigeringar
    måste köras för ett visst dokument

   Mer än bara korringeringsåtgärder ("fixar")
   - PDF-åtgärder som kan utföras med pdfToolbox Server
   • Konvertera Office-dokument, bilder och Postscript/EPS-filer
    till korrekta PDF-dokument med dra-och-släpp

   • Spara bilder för varje sida i en PDF-dokument
    (kan användas för att generera förhandsvisningsbilder
    eller högupplösta TIFF-filer för produktion)

   • Generera Postscript- eller EPS-filer från PDF-dokument

   • Utför utskjutningar
    (skapa ett häfte, gör en step-and-repeat ...)
    eller skapa kompletta utskjutningsmallar

   • Förbered professionella presentationer för
    visning på skärmen och tryck

   • Skala, flytta, förläng, rotera och flippa sidor och innehåll

   • Ändra sidstorleken till vad som är synligt på sidan

   • Lägg till utskriftsmarkeringar baserade på
    trim- och utfallsmarkeringar

   • Identifiera utskriftsmarkeringar i PDF-dokument och
    åtgärda relaterade trim- och utfallsmarkeringar

   • Förenkla (platta) transparens för att stödja
    äldre arbetsflöden/-enheter

   • Arbeta med PDF-dokument som innehåller lager
    (tillvalsinnehåll)

   • Bädda in delmängder av teckensnitt och
    outline-teckensnitt om så behövs

   • Ändra grad av bildkomprimering

   • Skärpning av bilder i PDF-dokument

   Professionell färghantering utan krångel
   • Konvertera PDF-dokument med hjälp av ICC-profiler;
    stödguider ingår

   • Använd egna DeviceLink-profiler för färgkonvertering,
    TAC-minskning eller för att spara färg

   • Använd DeviceLink pack (köptillval)
    för smidig CMYK till CMYK konvertering

   • Konvertera alla dekorfärger till CMYK

   • Ändra enskilda dekorfärger i ett PDF-dokument
    (byta namn, modifiera alternativ färgrymd och värden,
    mappa till en annan dekorfärg eller processfärg eller
    konvertera till CMYK)

   • Snabbkonvertering PDF-dokument till RGB eller gråskala
    (med "dot-gain" kompensering)


  Fördelar

   Hantera alla dina PDF-behov med ett enda verktyg
   • Stöd för alla PDF-standarder,
    både från internationella standardiseringsorganisationer
    och från nationella användarorganisationer

   • Omfattar funktioner för kvalitetskontroll, resultatrapportering,
    PDF-åtgärder samt många andra PDF-manipulationer
    (generera PDF från Office-filer, konvertera till och från
    Postscript och EPS, utskjutningar och mycket mer)

   • callas pdfToolbox Server kan köras på system
    med mac OS, Windows, Linux

   Konfigurera och automatisera arbetsflödet efter behov
   • Skapa ett obegränsat antal jobb
    (via bevakade mappar / "hot folders")

   • Konfigurera jobb från valfri dator i nätverket

   • Övervaka serverbearbetning över nätverket
    med pdfToolbox Desktop

   • Hantera problemfiler i pdfToolbox Desktop med hjälp av
    kontrollpunkter, och sömlös integration av felhantering
    av problemfiler i automatiserade arbetsflöden med
    pdfToolbox Server

   • Kör pdfToolbox Server på fysisk hårdvara
    eller i många virtuella miljöer

   • Etablera omedelbar lastbalansering med
    pdfToolbox Dispatcher och Satellit

   • Fungerar tillsammans med Enfocus Switch eller
    Laidback Solutions FileTrain
    vid ytterligare behov av automatisering.

   Ta fördel av högsta kvalitet och tillförlitlighet
   • Använder samma PDF preflight motor som Adobe Acrobat

   • Baseras på Adobe PDF Library för PDF-fil bearbetning,
    förenkling (plattning) av transparens,
    Postscript/EPS stöd och mer


  Systemkrav

  callas pdfToolbox Server använder som gränssnitt
  bevakade mappar (hot folders) och har även
  kommandoradsstöd på Windows och Mac.
  En ren kommandoradsstödsversion finns för
  Linux -Se callas pdfToolbox CLI.

  • Mac:
   • Tidigast stödda version: macOS 10.13 (Intel)

   • Fr.o.m. macOS 11.0,
    stöds även Apple Silicon Rosetta 2

   • Native Apple Silicon (ARM/M1)
    stöds fr.o.m. pdfToolbox 14.0

   • Senast testade version: macOS 12.61.1  • Windows:
   • Tidigast stödda version: Windows 10

   • Senast testade version: Windows 11  • Windows Server:
   • Tidigast stödda version: Windows Server 2012 R2

   • Senast testade version: Windows Server 2022  • Linux:
  • Minimumkrav på olika versioner av Linux OS listas nedan
   (även Linux OS versioner med högre nummer stöds):

   • Debian 8 (och derivat såsom Ubuntu 16.x )

   • RedHat RHEL7
    (och derivat såsom CentOS7 eller CentOS Stream)

   • SuSE SLES11
    (och derivat såsom OpenSuSE11 or
    OpenSuSE LEAP 42 eller OpenSuSE TumbleWeed)

   • Obs: För Linux-distributioner krävs minst glibc-2.12
    för fullt stöd av alla funktioner


  • Rekommenderat fritt lagringsutrymme: Minst 2 GBStäng - IkonStäng fönster

callas software pdfToolbox CLI - Logo

  callas pdfToolbox CLI - Detaljinformation

  Egenskaper och funktionalitet

   Fullständig stöd för automatisering
   • Utför preflight genom att köra valfri
    pdfToolbox-profil eller processplan

   • Generera en obegränsad mängd av
    preflight-rapporter från en enda preflight-körning

   • Utför PDF-åtgärder på PDF-filer
    med speciella kommandradskommandon

   • Bearbeta 8st dokument parallellt med den vanliga licensen
    (max. 8st CPU/server) eller skala upp till den fulla kraften i
    din hårdvara eller virtuella miljö med licens för obegränsat
    antal CPU/server

   • pdfToolbox CLI kan installeras som en server, dispatcher eller
    satellit för lastbalansering över flera datorer i nätverket

   • Integrera i arbetsflöden med Enfocus Switch och
    Laidback Solutions FileTrain

   Mer än bara preflight
   - PDF-åtgärder som kan utföras med pdfToolbox CLI
   • Konvertera Office-dokument, bilder och Postscript/EPS-filer
    till korrekta PDF-dokument med dra-och-släpp

   • Spara bilder för varje sida i en PDF-dokument
    (kan användas för att generera förhandsvisningsbilder
    eller högupplösta TIFF-filer för produktion)

   • Generera Postscript- eller EPS-filer från PDF-dokument

   • Utför utskjutningar
    (skapa ett häfte, gör en step-and-repeat ...)
    eller skapa kompletta utskjutningsmallar

   • Förbered professionella presentationer för
    visning på skärmen och tryck

   • Skala, flytta, förläng, rotera och flippa sidor och innehåll

   • Ändra sidstorleken till vad som är synligt på sidan

   • Lägg till utskriftsmarkeringar baserade på
    trim- och utfallsmarkeringar

   • Identifiera utskriftsmarkeringar i PDF-dokument och
    åtgärda relaterade trim- och utfallsmarkeringar

   • Förenkla (platta) transparens för att
    stödja äldre arbetsflöden/-enheter

   • Arbeta med PDF-dokument som innehåller lager
    (tillvalsinnehåll)

   • Bädda in delmängder av teckensnitt och
    outline-teckensnitt om så behövs

   • Ändra grad av bildkomprimering

   • Skärpning av bilder i PDF-dokument

   Marknadens bästa och mest fullständiga
   kvalitetskontroll av PDF-filer
   • Fullt stöd för alla ISO PDF-standarder:
    PDF/X, PDF/A, PDF/UA, PDF/VT och PDF/E

   • Stöder alla PDF/X-standarder:
    PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5, PDF/X-6

   • Fullt stöd för specifikationer från branschorganisationer;
    såsom Ghent Workgroup och PDF/X-Ready

   • Rapportering av problem via olika typer av
    fördefinierade PDF-rapporter

   • Anpassningsbara PDF-rapporter baserade på HTML-mallar
    för maximal anpassning till varumärken och användare
    (inklusive enkel anpassning av färger, layout, ikoner,
    logotyper och textinnehåll)

   • Integrerade åtgärdsfunktioner (fixar) medför
    snabbast möjliga bearbetning av PDF-dokument

   • Säkerställer att åtgärder fungerar med hjälp av
    PDF-jämförelseteknik, identifierar enkelt när en åtgärd (fix)
    orsakar visuella skillnader

   • Bygg processplaner: anpassningsbara listor av
    korrigeringar som kan utföras villkorligt på
    PDF-dokument

   • Åtgärdar helt felaktiga dokument genom
    "återdestillering" eller genom att rastrera varje sida
    (återdestillering avser generering till Postscript
    och återkonvertering till PDF)

   Anpassningsbara kvalitetskontroller och åtgärder
   • Ange variabler i kontroller eller åtgärder (fixar)

   • Modifiera värden på variabler när de körs i pdfToolbox CLI

   • Bestäm under körningen om kontroller eller korrigeringar
    måste köras för ett visst dokument

   Professionell färghantering utan krångel
   • Konvertera PDF-dokument med hjälp av ICC-profiler;
    stödguider ingår

   • Använd egna DeviceLink-profiler för färgkonvertering,
    TAC-minskning eller för att spara färg

   • Använd DeviceLink pack (köptillval) för smidig
    CMYK till CMYK konvertering

   • Konvertera alla dekorfärger till CMYK

   • Ändra enskilda dekorfärger i ett PDF-dokument
    (byta namn, modifiera alternativ färgrymd och värden,
    mappa till en annan dekorfärg eller processfärg eller
    konvertera till CMYK)

   • Snabbkonvertering PDF-dokument till RGB eller gråskala
    (med "dot-gain" kompensering)


  Systemkrav

  callas pdfToolbox CLI är en kommandoradsversion.

  • Mac:
   • Tidigast stödda version: macOS 10.13 (Intel)

   • Fr.o.m. macOS 11.0,
    stöds även Apple Silicon Rosetta 2

   • Native Apple Silicon (ARM/M1)
    stöds fr.o.m. pdfToolbox 14.0

   • Senast testade version: macOS 12.61.1  • Windows:
   • Tidigast stödda version: Windows 10

   • Senast testade version: Windows 11  • Windows Server:
   • Tidigast stödda version: Windows Server 2012 R2

   • Senast testade version: Windows Server 2022  • Linux:
  • Minimumkrav på olika versioner av Linux OS listas nedan
   (även Linux OS versioner med högre nummer stöds):

   • Debian 8 (och derivat såsom Ubuntu 16.x )

   • RedHat RHEL7
    (och derivat såsom CentOS7 eller CentOS Stream)

   • SuSE SLES11
    (och derivat såsom OpenSuSE11 or
    OpenSuSE LEAP 42 eller OpenSuSE TumbleWeed)

   • Obs: För Linux-distributioner krävs minst glibc-2.12
    för fullt stöd av alla funktioner


  • Rekommenderat fritt lagringsutrymme: Minst 2 GBStäng - IkonStäng fönster

callas software pdfToolbox SDK - Logo

  callas pdfToolbox SDK - Detaljinformation

  callas pdfToolbox SDK - ett programmeringsbibliotek för
  kompatibilitet med PDF-standarder.

  Avsett för utvecklare som behöver automatisera callas pdfToolbox
  eller för integrering av callas pdfToolbox i ett befintlig arbetsflöde
  för PDF-optimering, -validering och -korrigering.

  Egenskaper och funktionalitet

   Tät integration
   • C-bibliotek för enkel integration i
    C-projekt eller C ++ rubriker
    (genom anpassningsbara rubriker)

   • Lättanvänt stöd för .Net och Java-projekt
    genom anpassningsbara "wrappers"

   • Full uppsättning av callback-funktioner för handfast
    styrning av bearbetningsprocessen

   • Parallell-bearbetning genom flertrådade bibliotek

   • Utför preflight genom att köra valfri
    pdfToolbox-profil eller processplan

   • Genererar en obegränsad mängd av
    preflight-rapporter från en enda preflight-körning

   • Duplicera, slå ihop och modifiera preflight-profiler i kod

   • Kombinera användning av
    Adobe PDF Library och pdfToolbox SDK

   • Finns för macOS, Windows, and Linux

   Mer än bara preflight
   - PDF-åtgärder som kan utföras med pdfToolbox SDK
   • Konvertera Office-dokument, bilder och Postscript/EPS-filer
    till korrekta PDF-dokument med dra-och-släpp

   • Spara bilder för varje sida i en PDF-dokument
    (kan användas för att generera förhandsvisningsbilder
    eller högupplösta TIFF-filer för produktion)

   • Generera Postscript- eller EPS-filer från PDF-dokument

   • Utför utskjutningar
    (skapa ett häfte, gör en step-and-repeat ...)
    eller skapa kompletta utskjutningsmallar

   • Förbered professionella presentationer
    för visning på skärmen och tryck

   • Skala, flytta, förläng, rotera och flippa sidor och innehåll

   • Ändra sidstorleken till vad som är synligt på sidan

   • Lägg till utskriftsmarkeringar baserade på
    trim- och utfallsmarkeringar

   • Identifiera utskriftsmarkeringar i PDF-dokument och
    åtgärda relaterade trim- och utfallsmarkeringar

   • Förenkla (platta) transparens för att stödja
    äldre arbetsflöden/-enheter

   • Arbeta med PDF-dokument som
    innehåller lager (tillvalsinnehåll)

   • Bädda in delmängder av teckensnitt och
    outline-teckensnitt om så behövs

   • Ändra grad av bildkomprimering

   • Skärpning av bilder i PDF-dokument

   Marknadens bästa och mest fullständiga
   kvalitetskontroll av PDF-filer
   • Fullt stöd för alla ISO PDF-standarder:
    PDF/X, PDF/A, PDF/UA, PDF/VT och PDF/E

   • Stöder alla PDF/X-standarder:
    PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5, PDF/X-6

   • Fullt stöd för specifikationer från branschorganisationer;
    såsom Ghent Workgroup och PDF/X-Ready

   • Rapportering av problem via
    olika typer av fördefinierade PDF-rapporter

   • Anpassningsbara PDF-rapporter baserade på HTML-mallar
    för maximal anpassning till varumärken och användare
    (inklusive enkel anpassning av färger, layout, ikoner,
    logotyper och textinnehåll)

   • Integrerade fixar medför
    snabbast möjliga bearbetning av PDF-dokument

   • Säkerställer att åtgärder fungerar med hjälp av
    PDF-jämförelseteknik, identifierar enkelt när en åtgärd (fix)
    orsakar visuella skillnader

   • Bygg processplaner: anpassningsbara listor av
    korrigeringar som kan utföras villkorligt på PDF-dokument

   • Åtgärdar helt felaktiga dokument genom
    "återdestillering" eller genom att rastrera varje sida
    (återdestillering avser generering till
    Postscript och återkonvertering till PDF)

   Anpassningsbara kvalitetskontroller och åtgärder
   • Ange variabler i kontroller eller åtgärder (fixar)

   • Modifiera värden på variabler
    när de körs i pdfToolbox CLI

   • Bestäm under körningen om kontroller eller korrigeringar
    måste köras för ett visst dokument

   Professionell färghantering utan krångel
   • Konvertera PDF-dokument med hjälp av ICC-profiler;
    stödguider ingår

   • Använd egna DeviceLink-profiler för färgkonvertering,
    TAC-minskning eller för att spara färg

   • Använd DeviceLink pack (köptillval) för smidig
    CMYK till CMYK konvertering

   • Konvertera alla dekorfärger till CMYK

   • Ändra enskilda dekorfärger i ett PDF-dokument
    (byta namn, modifiera alternativ färgrymd och värden,
    mappa till en annan dekorfärg eller processfärg eller
    konvertera till CMYK)

   • Snabbkonvertering PDF-dokument till RGB eller gråskala
    (med "dot-gain" kompensering)


  Systemkrav

  • Mac:
   • Tidigast stödda version: macOS 10.13 (Intel)

   • Fr.o.m. macOS 11.0,
    stöds även Apple Silicon Rosetta 2

   • Native Apple Silicon (ARM/M1)
    stöds fr.o.m. pdfToolbox 14.0

   • Senast testade version: macOS 12.61.1  • Windows:
   • Tidigast stödda version: Windows 10

   • Senast testade version: Windows 11  • Windows Server:
   • Tidigast stödda version: Windows Server 2012 R2

   • Senast testade version: Windows Server 2022  • Linux:
  • Minimumkrav på olika versioner av Linux OS listas nedan
   (även Linux OS versioner med högre nummer stöds):

   • Debian 8 (och derivat såsom Ubuntu 16.x )

   • RedHat RHEL7
    (och derivat såsom CentOS7 eller CentOS Stream)

   • SuSE SLES11
    (och derivat såsom OpenSuSE11 or
    OpenSuSE LEAP 42 eller OpenSuSE TumbleWeed)

   • Obs: För Linux-distributioner krävs minst glibc-2.12
    för fullt stöd av alla funktioner


  • Rekommenderat fritt lagringsutrymme: Minst 2 GBStäng - IkonStäng fönster

 
 


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.