NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalcallas software - Logo

Lösningar för prepress, print, publicering och dokumenthantering
callas software pdfToolbox - Logo
Desktop, Server, CLI och SDK
detaljinformation

callas software pdfToolbox Desktop - Logo callas software pdfToolbox Server - Logo callas software pdfToolbox CLI - Logo callas software pdfToolbox SDK - Logo
 
 


callas software pdfToolbox Desktop - Logo

  callas pdfToolbox Desktop - Detaljinformation

  Egenskaper och funktionalitet

   Marknadens bästa kvalitetskontroll av PDF-filer
   • Fullt stöd för alla ISO PDF-standarder: PDF/X, PDF/A, PDF/VT och PDF/E

   • Stöder alla PDF/X-standarder (PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5)

   • Fullt stöd för specifikationer från branschorganisationer;
    såsom Ghent Workgroup och PDF/X-Ready

   • Rapportering av problem via olika typer av fördefinierade PDF-rapporter

   • Anpassningsbara PDF-rapporter baserade på HTML-mallar för maximal
    anpassning till varumärken och användare (inklusive enkel anpassning av
    färger, layout, ikoner, logotyper och textinnehåll)

   • Interaktiv identifiering av problemobjekt efter preflight

   Rapporterar felaktigheter och åtgärdar dem dessutom
   • Åtgärdar (fixar) snabbt vanliga PDF-problem

   • Åtgärda fel individuellt eller bygg in fixar i preflight-profiler

   • Säkerställer att åtgärder fungerar med hjälp av PDF-jämförelseteknik,
    identifierar enkelt när en fix orsakar visuella skillnader

   • Bygg processplaner: anpassningsbara listor av korrigeringar som
    kan utföras villkorligt på PDF-dokument

   • Åtgärdar helt felaktiga dokument genom "återdestillering" eller genom
    att rastrera varje sida (återdestillering avser generering till Postscript
    och återkonvertering till PDF)

   Anpassningsbara kvalitetskontroller och åtgärder
   • Ange variabler i kontroller eller åtgärder (fixar)

   • Modifiera värden på variabler när de körs i pdfToolbox Desktop

   • Bestäm under körningen om kontroller eller korrigeringar måste
    köras för ett visst dokument

   Mer än bara fixar
   - PDF-åtgärder som kan utföras med pdfToolbox Desktop
   • Konvertera Office-dokument, bilder och Postscript / EPS-filer
    till korrekta PDF-dokument med dra-och-släpp

   • Spara bilder för varje sida i en PDF-dokument (kan användas för att generera
    förhandsvisningsbilder eller högupplösta TIFF-filer för produktion)

   • Generera Postscript- eller EPS-filer från PDF-dokument

   • Utför utskjutningar (skapa ett häfte, gör en step-and-repeat ...)
    eller skapa kompletta utskjutningsmallar

   • Förbered professionella presentationer för visning på skärmen och tryck

   • Skala, flytta, förläng, rotera och flippa sidor och innehåll

   • Ändra sidstorleken till vad som är synligt på sidan

   • Lägg till utskriftsmarkeringar baserade på trim- och utfallsmarkeringar

   • Identifiera utskriftsmarkeringar i PDF-dokument och
    åtgärda relaterade trim- och utfallsmarkeringar

   • Förenkla (platta) transparens för att stödja äldre arbetsflöden/-enheter

   • Arbeta med PDF-dokument som innehåller lager (tillvalsinnehåll)

   • Bädda in delmängder av teckensnitt och outline-teckensnitt om så behövs

   • Ändra grad av bildkomprimering

   • Skärpning av bilder i PDF-dokument

   Professionell färghantering utan krångel
   • Konvertera PDF-dokument med hjälp av ICC-profiler; stödguider ingår

   • Använd egna DeviceLink-profiler för färgkonvertering,
    TAC-minskning eller för att spara färg

   • Använd DeviceLink pack (köptillval) för smidig CMYK till CMYK konvertering

   • Konvertera alla dekorfärger till CMYK

   • Ändra enskilda dekorfärger i ett PDF-dokument
    (byta namn, modifiera alternativ färgrymd och värden,
    mappa till en annan dekorfärg eller processfärg eller konvertera till CMYK)

   • Snabbkonvertering PDF-dokument till RGB eller gråskala
    (med "dot-gain" kompensering)

   Få ut mesta möjliga av metadata
   • Erbjuder bekväm bläddring över dokumentmetadata samt
    över objektnivåmetadata för bilder som är inbäddade i dokumentet

   • Stöd för alla relevanta industrimetadatastandarder inklusive
    Dublin Core, IPTC, PRISMA, GWG AdTicket/AdsML, PLUS,
    EXIF och Camera Raw

   • Underlättar metadata-baserade utforskning i Yahoo, Wikipedia,
    Amazon, Google och AskMetaFilter

   • Stöder GPS-data för användning med Google Maps,
    OpenStreetMap och Google Earth

   • XML-export av alla dokument- och objektnivåmetadata för att spåra
    bild- och licensanvändning

  Fördelar

   Hantera alla dina PDF-behov med ett enda verktyg
   • Stöd för alla PDF-standarder, både från internationella standardiserings-
    organisationer och från nationella användarorganisationer

   • Omfattar funktioner för kvalitetskontroll, resultatrapportering, PDF-åtgärder
    samt många andra PDF-manipulationer (generera PDF från Office-filer,
    konvertera till och från Postscript och EPS, utskjutningar och mycket mer)

   • Ger frihet att arbeta som en plugin inne i Adobe Acrobat eller som ett
    fristående program (utan att krav på att Adobe Acrobat eller
    Adobe Reader är installerat)

   Snabbar upp arbetet med PDF-dokument
   • Identifiera PDF-problem snabbt genom preflight
    med anpassningsbara profiler

   • Identifiera fler produktionsproblem med hjälp av visualiseraren;
    underlättar att i ett enda ögonblick bedöma problem såsom
    total färgmängd, bildupplösning och separationer

   • Applicera förkonfigurerade fixar för att omedelbart lösa problem

   • Skapa listor över korrigeringar och kontroller
    om skall utföras i ett enda klick

   • Batch-bearbetning av mappar med upp till 100st PDF-dokument

   Oöverträffad enkelhet i användningen
   • Intuitivt användargränssnitt ger tillgång olika nivåer av funktionalitet
    för att underlätta för alla typer av användare

   • Smartphone-liknande användargränssnitt (Switchboard) gör det enkelt
    för användare att utföra önskade åtgärder;
    åtgärder är prydligt grupperade efter funktion

   • En arbetsyta som kan skräddarsys för att innehålla alla
    funktioner som används ofta

   • Mängder av av fördefinierade preflight-profiler, kontroller och fixar
    för anpassning av önskad funktionalitet till användarens behov

   Minska kostnaderna för PDF-relaterade fel
   • Upptäck fel tidigt med en kvalitetskontroll som följer branschstandard,
    som har fullt stöd för alla PDF-standarder och -specifikationer och som
    används i produkter från stora företag såsom Adobe och Quark

   • Åtgärda vanliga PDF-problem automatiskt; medför kortare leveranstider
    och förbättrade kundrelationer

   • Använd elektroniska signaturer för att skydda PDF-dokument och
    och spåra fel i hela arbetsflödet

   • Anpassa enkelt PDF-dokument till förändrade arbetsflöden eller kundbehov

  Systemkrav

  callas pdfToolbox Desktop kan köras som en plugin i Adobe Acrobat,
  eller som en fristående tillämpning (utan att krav på att Adobe Acrobat är installerat).

  • Mac: Kräver Mac OS X (Intel), version 10.7 eller senare, 64-bit kompatibel.

  • Windows: Windows Server 2008 R2 / Server 2012 / 7 / 8 / 10


Stäng - IkonStäng fönster

callas software pdfToolbox Server - Logo

  callas pdfToolbox Server - Detaljinformation

  Egenskaper och funktionalitet

   Fullständig stöd för automatisering
   • Skapa ett obegränsat antal jobb (via bevakade mappar / hot folders)

   • Konfigurera jobb med pdfToolbox Desktop från valfri dator i nätverket

   • Använd jobb för att utföra preflight (med hjälp av en profil eller processplan)
    eller utför PDF-åtgärder automatiskt

   • Modifiera jobbbearbetningen med ytterligare kommandoradsparametrar,
    direkt från konfigurationsjobbets användargränssnitt
    (inga skripts eller utveckling behövs)

   • Bearbeta 8st dokument parallellt med den vanliga licensen
    (max. 8st CPU/server) eller skala upp till den fulla kraften i din hårdvara
    eller virtuella miljö med licens för obegränsat antal CPU/server

   • pdfToolbox Server kan även installeras som en dispatcher- eller
    satellit för lastbalansering över flera maskiner i nätverket

   • Distribuerad bearbetning; gör det lätt att lastbalansera mellan
    flera instanser av pdfToolbox Server för bearbetning av
    arbetsflöden med stora mängder av dokument

   • Monitorering från pdfToolbox Desktop av alla
    bearbetningsservrar i nätverket

   • Kontrollpunkter i jobb övervakas från pdfToolbox Desktop;
    problem åtgärdas vid behov

   • Integrera i arbetsflöden med Enfocus Switch och
    Laidback Solutions FileTrain

   Marknadens bästa kvalitetskontroll av PDF-filer
   • Fullt stöd för alla ISO PDF-standarder:
    PDF/X, PDF/A, PDF/VT och PDF/E

   • Stöder alla PDF/X-standarder:
    PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5, PDF/X-6

   • Fullt stöd för specifikationer från branschorganisationer;
    såsom Ghent Workgroup och PDF/X-Ready

   • Rapportering av problem via olika typer av fördefinierade PDF-rapporter

   • Anpassningsbara PDF-rapporter baserade på HTML-mallar för maximal
    anpassning till varumärken och användare (inklusive enkel anpassning av
    färger, layout, ikoner, logotyper och textinnehåll)

   • Integrerade fixar medför snabbast möjliga hantering av PDF-dokument

   • Säkerställer att åtgärder fungerar med hjälp av PDF-jämförelseteknik,
    identifierar enkelt när en fix orsakar visuella skillnader

   • Bygg processplaner: anpassningsbara listor av korrigeringar som
    kan utföras villkorligt på PDF-dokument

   • Åtgärdar helt felaktiga dokument genom "återdestillering" eller genom
    att rastrera varje sida (återdestillering avser generering till Postscript
    och återkonvertering till PDF)

   Anpassningsbara kvalitetskontroller och åtgärder
   • Ange variabler i kontroller eller åtgärder (fixar)

   • Modifiera värden på variabler när de körs i pdfToolbox Server

   • Bestäm under körningen om kontroller eller korrigeringar måste
    köras för ett visst dokument

   Mer än bara fixar
   - PDF-åtgärder som kan utföras med pdfToolbox Server
   • Konvertera Office-dokument, bilder och Postscript / EPS-filer
    till korrekta PDF-dokument med dra-och-släpp

   • Spara bilder för varje sida i en PDF-dokument
    (kan användas för att generera förhandsvisningsbilder
    eller högupplösta TIFF-filer för produktion)

   • Generera Postscript- eller EPS-filer från PDF-dokument

   • Utför utskjutningar (skapa ett häfte, gör en step-and-repeat ...)
    eller skapa kompletta utskjutningsmallar

   • Förbered professionella presentationer för visning på skärmen och tryck

   • Skala, flytta, förläng, rotera och flippa sidor och innehåll

   • Ändra sidstorleken till vad som är synligt på sidan

   • Lägg till utskriftsmarkeringar baserade på trim- och utfallsmarkeringar

   • Identifiera utskriftsmarkeringar i PDF-dokument och
    åtgärda relaterade trim- och utfallsmarkeringar

   • Förenkla (platta) transparens för att stödja äldre arbetsflöden/-enheter

   • Arbeta med PDF-dokument som innehåller lager (tillvalsinnehåll)

   • Bädda in delmängder av teckensnitt och outline-teckensnitt om så behövs

   • Ändra grad av bildkomprimering

   • Skärpning av bilder i PDF-dokument

   Professionell färghantering utan krångel
   • Konvertera PDF-dokument med hjälp av ICC-profiler; stödguider ingår

   • Använd egna DeviceLink-profiler för färgkonvertering,
    TAC-minskning eller för att spara färg

   • Använd DeviceLink pack (köptillval)
    för smidig CMYK till CMYK konvertering

   • Konvertera alla dekorfärger till CMYK

   • Ändra enskilda dekorfärger i ett PDF-dokument
    (byta namn, modifiera alternativ färgrymd och värden,
    mappa till en annan dekorfärg eller processfärg eller
    konvertera till CMYK)

   • Snabbkonvertering PDF-dokument till RGB eller gråskala
    (med "dot-gain" kompensering)

  Fördelar

   Hantera alla dina PDF-behov med ett enda verktyg
   • Stöd för alla PDF-standarder, både från internationella standardiserings-
    organisationer och från nationella användarorganisationer

   • Omfattar funktioner för kvalitetskontroll, resultatrapportering, PDF-åtgärder
    samt många andra PDF-manipulationer (generera PDF från Office-filer,
    konvertera till och från Postscript och EPS, utskjutningar och mycket mer)

   • callas pdfToolbox Server kan köras på system med Mac OS X eller Windows

   Konfigurera och automatisera arbetsflödet efter behov
   • Skapa ett obegränsat antal jobb (bevakade mappar (hot folders))

   • Konfigurera jobb från valfri dator i nätverket

   • Övervaka serverbearbetning över nätverket med pdfToolbox Desktop

   • Hantera problemfiler i pdfToolbox Desktop med hjälp av kontrollpunkter,
    och sömlös integration av felhantering av problemfiler i automatiserade
    arbetsflöden med pdfToolbox Server

   • Kör pdfToolbox Server på fysisk hårdvara eller i många virtuella miljöer

   • Etablera omedelbar lastbalansering med pdfToolbox Dispatcher och Satellit

   • Fungerar tillsammans med Enfocus Switch eller Laidback Solutions FileTrain
    vid ytterligare behov av automatisering.

   Ta fördel av högsta kvalitet och tillförlitlighet
   • Använder samma PDF preflight motor som Adobe Acrobat

   • Baseras på Adobe PDF Library för PDF-fil bearbetning,
    förenkling (plattning) av transparens, Postscript / EPS stöd och mer

  Systemkrav

  callas pdfToolbox Server använder som gränssnitt
  bevakade mappar (hot folders) och har även
  kommandoradsstöd på Windows och Mac.

  En ren kommandoradsstödsversion som gränssnitt finns för
  Linux, Oracle / Sun Solaris och IBM AIX - Se callas pdfToolbox CLI.

  • Mac: Kräver Mac OS X (Intel), version 10.7 eller senare , 64-bit kompatibel.

  • Windows: Kräver Windows Server 2008 R2 / Server 2012 / 7 / 8 / 10

  • Linux: Referensplattform är Debian 7 (Wheezy)
   • Andra distributioner kräver minst glibc-2,10 för fullt stöd av alla funktioner.
    På distributioner med en äldre glibc (t.ex. glibc-2.5 på RHEL5/CentOS5)
    är vissa funktioner inte tillgängliga
    (t.ex. HTML-baserade rapporter eller "Placera innehåll" -Fixups)

  • Oracle/Sun Solaris:
   • Solaris SPARC: Solaris 8 (Solaris SPARC v5.8) eller senare

   • Solaris x86: Solaris 10 (Solaris Intel v5.10) eller senare

  • IBM AIX: AIX 5.3 (oslevel 5300-07) eller senare

  • Rekommenderat fritt lagringsutrymme: Minst 2 GB


Stäng - IkonStäng fönster

callas software pdfToolbox CLI - Logo

  callas pdfToolbox CLI - Detaljinformation

  Egenskaper och funktionalitet

   Fullständig stöd för automatisering
   • Utför preflight genom att köra valfri pdfToolbox-profil eller processplan

   • Generera en obegränsad mängd av preflight-rapporter från
    en enda preflight-körning

   • Utför PDF-åtgärder på PDF-filer med speciella kommandradskommandon

   • Bearbeta 8st dokument parallellt med den vanliga licensen
    (max. 8st CPU/server) eller skala upp till den fulla kraften i din
    hårdvara eller virtuella miljö med licens för obegränsat
    antal CPU/server

   • pdfToolbox CLI kan installeras som en server, dispatcher eller
    satellit för lastbalansering över flera datorer i nätverket

   • Integrera i arbetsflöden med Enfocus Switch och
    Laidback Solutions FileTrain

   Mer än bara preflight
   - PDF-åtgärder som kan utföras med pdfToolbox CLI
   • Konvertera Office-dokument, bilder och Postscript / EPS-filer
    till korrekta PDF-dokument med dra-och-släpp

   • Spara bilder för varje sida i en PDF-dokument
    (kan användas för att generera förhandsvisningsbilder eller
    högupplösta TIFF-filer för produktion)

   • Generera Postscript- eller EPS-filer från PDF-dokument

   • Utför utskjutningar(skapa ett häfte, gör en step-and-repeat ...)
    eller skapa kompletta utskjutningsmallar

   • Förbered professionella presentationer för visning på skärmen och tryck

   • Skala, flytta, förläng, rotera och flippa sidor och innehåll

   • Ändra sidstorleken till vad som är synligt på sidan

   • Lägg till utskriftsmarkeringar baserade på trim- och utfallsmarkeringar

   • Identifiera utskriftsmarkeringar i PDF-dokument och
    åtgärda relaterade trim- och utfallsmarkeringar

   • Förenkla (platta) transparens för att stödja äldre arbetsflöden/-enheter

   • Arbeta med PDF-dokument som innehåller lager (tillvalsinnehåll)

   • Bädda in delmängder av teckensnitt och outline-teckensnitt om så behövs

   • Ändra grad av bildkomprimering

   • Skärpning av bilder i PDF-dokument

   Marknadens bästa kvalitetskontroll av PDF-filer
   • Fullt stöd för alla ISO PDF-standarder:
    PDF/X, PDF/A, PDF/VT och PDF/E

   • Stöder alla PDF/X-standarder:
    PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5, PDF/X-6

   • Fullt stöd för specifikationer från branschorganisationer;
    såsom Ghent Workgroup och PDF/X-Ready

   • Rapportering av problem via olika typer av fördefinierade PDF-rapporter

   • Anpassningsbara PDF-rapporter baserade på HTML-mallar för maximal
    anpassning till varumärken och användare (inklusive enkel anpassning av
    färger, layout, ikoner, logotyper och textinnehåll)

   • Integrerade fixar medför snabbast möjliga hantering av PDF-dokument
   • Säkerställer att åtgärder fungerar med hjälp av PDF-jämförelseteknik,
    identifierar enkelt när en fix orsakar visuella skillnader

   • Bygg processplaner: anpassningsbara listor av korrigeringar som
    kan utföras villkorligt på PDF-dokument

   • Åtgärdar helt felaktiga dokument genom "återdestillering" eller genom
    att rastrera varje sida (återdestillering avser generering till Postscript
    och återkonvertering till PDF)

   Anpassningsbara kvalitetskontroller och åtgärder
   • Ange variabler i kontroller eller åtgärder (fixar)

   • Modifiera värden på variabler när de körs i pdfToolbox CLI

   • Bestäm under körningen om kontroller eller korrigeringar måste
    köras för ett visst dokument

   Professionell färghantering utan krångel
   • Konvertera PDF-dokument med hjälp av ICC-profiler; stödguider ingår

   • Använd egna DeviceLink-profiler för färgkonvertering,
    TAC-minskning eller för att spara färg

   • Använd DeviceLink pack (köptillval) för smidig
    CMYK till CMYK konvertering

   • Konvertera alla dekorfärger till CMYK

   • Ändra enskilda dekorfärger i ett PDF-dokument
    (byta namn, modifiera alternativ färgrymd och värden,
    mappa till en annan dekorfärg eller processfärg eller
    konvertera till CMYK)

   • Snabbkonvertering PDF-dokument till RGB eller gråskala
    (med "dot-gain" kompensering)

  Systemkrav

  callas pdfToolbox CLI är en kommandoradsstyrd version för
  Linux, Oracle/Sun Solaris och IBM AIX.

  • Mac: Kräver Mac OS X (Intel), version 10.7 eller senare , 64-bit kompatibel.

  • Windows: Kräver Windows Server 2008 R2 / Server 2012 / 7 / 8 / 10

  • Linux: Referensplattform är Debian 7 (Wheezy)
   • Andra distributioner kräver minst glibc-2,10 för fullt stöd av alla funktioner.
    På distributioner med en äldre glibc (t.ex. glibc-2.5 på RHEL5/CentOS5)
    är vissa funktioner inte tillgängliga
    (t.ex. HTML-baserade rapporter eller "Placera innehåll" -Fixups)

  • Oracle/Sun Solaris:
   • Solaris SPARC: Solaris 8 (Solaris SPARC v5.8) eller senare

   • Solaris x86: Solaris 10 (Solaris Intel v5.10) eller senare

  • IBM AIX: AIX 5.3 (oslevel 5300-07) eller senare

  • Rekommenderat fritt lagringsutrymme: Minst 2 GB


Stäng - IkonStäng fönster

callas software pdfToolbox SDK - Logo

  callas pdfToolbox SDK - Detaljinformation

  callas pdfToolbox SDK - ett programmeringsbibliotek för
  ompatibilitet med PDF-standarder.

  Avsett för utvecklare med ett behov av att automatisera callas pdfToolbox
  eller för integrering av callas pdfToolbox i en befintlig arbetsflöde för
  PDF-optimering, -validering och -korrigering.

  Egenskaper och funktionalitet

   Tät integration
   • C-bibliotek för enkel integration i C-projekt eller C ++ rubriker
    (genom anpassningsbara rubriker)

   • Lättanvänt stöd för .Net och Java-projekt genom
    anpassningsbara "wrappers"

   • Full uppsättning av callback-funktioner för handfast
    styrning av bearbetningsprocessen

   • Parallell-bearbetning genom flertrådade bibliotek

   • Utför preflight genom att köra valfri pdfToolbox-profil eller processplan

   • Genererar en obegränsad mängd av preflight-rapporter från
    en enda preflight-körning

   • Duplicera, slå ihop och modifiera preflight-profiler i kod

   • Kombinera användning av Adobe PDF Library och pdfToolbox SDK

   • Finns för Mac OS X, Windows, Linux, Sun Solaris och IBM AIX

   Mer än bara preflight
   - PDF-åtgärder som kan utföras med pdfToolbox SDK
   • Konvertera Office-dokument, bilder och Postscript / EPS-filer
    till korrekta PDF-dokument med dra-och-släpp

   • Spara bilder för varje sida i en PDF-dokument
    (kan användas för att generera förhandsvisningsbilder eller
    högupplösta TIFF-filer för produktion)

   • Generera Postscript- eller EPS-filer från PDF-dokument

   • Utför utskjutningar(skapa ett häfte, gör en step-and-repeat ...)
    eller skapa kompletta utskjutningsmallar

   • Förbered professionella presentationer för visning på skärmen och tryck

   • Skala, flytta, förläng, rotera och flippa sidor och innehåll

   • Ändra sidstorleken till vad som är synligt på sidan

   • Lägg till utskriftsmarkeringar baserade på
    trim- och utfallsmarkeringar

   • Identifiera utskriftsmarkeringar i PDF-dokument och
    åtgärda relaterade trim- och utfallsmarkeringar

   • Förenkla (platta) transparens för att stödja
    äldre arbetsflöden/-enheter

   • Arbeta med PDF-dokument som innehåller lager (tillvalsinnehåll)

   • Bädda in delmängder av teckensnitt och outline-teckensnitt
    om så behövs

   • Ändra grad av bildkomprimering

   • Skärpning av bilder i PDF-dokument

   Marknadens bästa kvalitetskontroll av PDF-filer
   • Fullt stöd för alla ISO PDF-standarder:
    PDF/X, PDF/A, PDF/VT och PDF/E

   • Stöder alla PDF/X-standarder:
    PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5, PDF/X-6

   • Fullt stöd för specifikationer från branschorganisationer;
    såsom Ghent Workgroup och PDF/X-Ready

   • Rapportering av problem via olika typer av fördefinierade PDF-rapporter

   • Anpassningsbara PDF-rapporter baserade på HTML-mallar
    för maximal anpassning till varumärken och användare
    (inklusive enkel anpassning av färger, layout, ikoner,
    logotyper och textinnehåll)

   • Integrerade fixar medför snabbast möjliga hantering av PDF-dokument

   • Säkerställer att åtgärder fungerar med hjälp av PDF-jämförelseteknik,
    identifierar enkelt när en fix orsakar visuella skillnader

   • Bygg processplaner: anpassningsbara listor av korrigeringar
    som kan utföras villkorligt på PDF-dokument

   • Åtgärdar helt felaktiga dokument genom "återdestillering" eller genom
    att rastrera varje sida (återdestillering avser generering till Postscript
    och återkonvertering till PDF)

   Anpassningsbara kvalitetskontroller och åtgärder
   • Ange variabler i kontroller eller åtgärder (fixar)

   • Modifiera värden på variabler när de körs i pdfToolbox CLI

   • Bestäm under körningen om kontroller eller korrigeringar måste
    köras för ett visst dokument

   Professionell färghantering utan krångel
   • Konvertera PDF-dokument med hjälp av ICC-profiler; stödguider ingår

   • Använd egna DeviceLink-profiler för färgkonvertering,
    TAC-minskning eller för att spara färg

   • Använd DeviceLink pack (köptillval) för smidig
    CMYK till CMYK konvertering

   • Konvertera alla dekorfärger till CMYK

   • Ändra enskilda dekorfärger i ett PDF-dokument
    (byta namn, modifiera alternativ färgrymd och värden,
    mappa till en annan dekorfärg eller processfärg eller
    konvertera till CMYK)

   • Snabbkonvertering PDF-dokument till RGB eller gråskala
    (med "dot-gain" kompensering)

  Systemkrav

  callas pdfToolbox CLI är en kommandoradsstyrd version för
  Linux, Oracle/Sun Solaris och IBM AIX.

  • Mac: Kräver Mac OS X (Intel), version 10.7 eller senare , 64-bit kompatibel.

  • Windows: Kräver Windows Server 2008 R2 / Server 2012 / 7 / 8 / 10

  • Linux: Referensplattform är Debian 7 (Wheezy)
   • Andra distributioner kräver minst glibc-2,10 för fullt stöd av alla funktioner.
    På distributioner med en äldre glibc (t.ex. glibc-2.5 på RHEL5/CentOS5)
    är vissa funktioner inte tillgängliga
    (t.ex. HTML-baserade rapporter eller "Placera innehåll" -Fixups)

  • Oracle/Sun Solaris:
   • Solaris SPARC: Solaris 8 (Solaris SPARC v5.8) eller senare

   • Solaris x86: Solaris 10 (Solaris Intel v5.10) eller senare

  • IBM AIX: AIX 5.3 (oslevel 5300-07) eller senare

  • Rekommenderat fritt lagringsutrymme: Minst 2 GB


Stäng - IkonStäng fönster

 
 


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2023 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.