NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal


callas software - Logo

callas pdfToolbox - Nya egenskaper och funktionalitet - Detaljer 
 
callas software pdfToolbox - Logo

Lösningar för preflight/validering och korrigering för
prepress, tryckproduktion, förpackningsproduktion och digital publicering
callas pdfToolbox egenskaper och funktionalitet - Detaljer  Nya egenskaper och funktionalitet i callas pdfToolbox 11:

  callas pdfToolbox 11 är en större uppdatering med ett antal intressanta nya funktioner:


  • Process Plans skapas med grafiskt arbetsflödesverktyg

  • callas pdfToolbox 11 introducerar en ny grafiskt verktyg
   för att skapa/definiera en flerstegs process plan.

callas software pdfToolbox - Automatisering - Processplan grafisk editor - Bild

  • Skapa utfall för komplexa objekt med oregelbundna former

  • Shapes Engine i callas pdfToolbox 11 kan skapa pixelrepetitiva utfall för
   komplexa objekt med oregelbundna former; förutom tillägg av utfall för
   rektangulära dokument, tillägg av lack, tillägg av en snittkontur eller
   en vit underfärg.
   På vissa marknader, såsom inom etikettproduktion, är detta en riktig
   spelförändrare för automatiska arbetsflöden!

callas software pdfToolbox - Bleed Creation - Irregular Shapes - Bild

  • Export av skär-/stanslinjer

  • callas pdfToolbox kan sedan tidigare hantera skärkonturer eller stanslinjer.
   De kan detekteras, skapas från grunden, raderas eller delas upp i separata
   PDF-filer för hantering av programvara eller digital skärutrustning.

   Det som dock saknades var förmågan att direkt från pdfToolbox exportera
   ett sådant element i ett format lämpligt för skär-/stansutrustning.
   I pdfToolbox 11 har du möjlighet att exportera innehållet i en PDF-fil som:

   • DXF

   • CF2

   • SVG
callas software pdfToolbox - Switchboard - Export av skär-/stanslinjer - DXF, CF2, SVG - BIld

   Med stöd av dessa tre format,
   kommer callas pdfToolbox att klara merparten av skärutrustningar och
   ta bort ett hinder för att ta inkommande produktionsfiler och anpassa dem
   inte bara för tryck utan även för stansning eller skärning.


  • Finn specifik text på en sida i ditt dokument

  • Hur kan du använda denna funktion i dina arbetsflöden?

   • Stoppa dokument som innehåller vissa ord under preflight-kontrollen.
   • Huruvida dokument är OK att skriva ut beror inte bara på
    produktionskvaliteten, utan även på textinnehållet.


   • Dela upp ett dokument i flera genom att söka efter viss text.
   • I till exempel transaktionstryck kan man dela ett dokument
    som innehåller fakturor för många kunder i enskilda fakturor.

callas software pdfToolbox - Switchboard - Split at Mark to Find Text on Page - Picture


  Nya egenskaper och funktionalitet i callas pdfToolbox 10.1:

  callas pdfToolbox 10.1 är en mindre uppdatering med ett antal intressanta nya funktioner:


  • Färgkonverteringar av hög kvalitet och färgreducering

  • Kanske den viktigaste nyheten i pdfToolbox 10.1
   är medskicket av en uppsättning av 53 DeviceLink-profiler.
   pdfToolbox erbjöd tidigare en valfri uppsättning DeviceLink-profiler
   som betalningstillval, men nu ingår den uppdaterade uppsättningen profiler
   integrerat i version 10.1 och kan användas utan extra kostnad.

   DeviceLink-profiler används vanligtvis för att göra konverteringar från
   CMYK till CMYK samtidigt som korrekta separationer bevaras.
   Detta kan göras för att konvertera filer skapade som en amerikansk eller japansk
   standard till den färgstandard som används i Europa (eller vice versa),
   att konvertera filer som är förberedda för belagt papper till obelagda
   utskriftsflöden eller för att korrigera hög färganvändning i
   inkommande filer på bästa möjliga sätt.


  • Stöd för Photoshop-filer

  • En av de vanligaste önskemålen från pdftoolbox-användare var tidigare att kunna
   använda pdfToolbox för att konvertera Photoshop-filer (PSD-filer) till bra PDF-dokument.
   Med pdfToolbox 10.1 är det nu möjligt!
   Inte alla Photoshop-funktioner stöds för närvarande,
   men majoriteten av filerna bör konvertera till bra PDF utan problem.
   Detta gör att automatiserade arbetsflöden blir effektivare och accepterar
   fler typer av klientfiler direkt i arbetsflödet utan behov av manuell inblandning.


  • Och mer …

  • Förutom dessa intressanta nya funktioner har pdfToolbox även stöd för:

   • Nya "dekorations-funktioner" i kontrollpanelen (Switchboard):

callas software pdfToolbox - Switchboard - Decorate - Bild

callas software pdfToolbox - Switchboard - Decorate - Place Object/Text - Bild

   'Switchboard Actions' under "Decorate'" har nu stöd för placering
   av en mängd olika objekttyper och även sidor sidor i en PDF:

   • Borttagning av osynliga objekt.
   • Dela upp eller omordna sidor.
   • Placering av objekt såsom:
    • vikningsmarkeringar,
    • text,
    • sidnummer,
    • datum,
    • logotyp/bild,
    • vattenmärke,
    • poststämpel,
    • brevbakgrund,
    • tillägg av summeringssida,
    • tillägg av skiljesida,
    • flytt av objekt,
    • tillägg av tomma sidor.

    Exempel på placering av objekt: Lägg till text.
    "Add text"-åtgärden låter dig placera text på en sida.
    Allt du behöver göra är:

    • Ange texten som ska placeras.
    • Definiera textstorlek, rotation och färg.
    • Definiera positionen där texten ska placeras under "Placement";
     intressant här är "Mouse Selection", där dimensionerna av
     regionen kan specificeras med en mus, ungefär som att
     infoga en "Textbox" i Microsoft PowerPoint, till exempel.
    • Definiera Offset (i förhållande till Placering);
     om texten inte visas på sidan, förstora sidan.
    • Och slutligen definiera sidintervallet,
     om det är ett flersidigt dokument som du har att göra med.

    Och voilà! Resultatet kommer då att visas i visualiseraren.


  • Dela upp Device-N eller N-Channel-objekt i olika objekt,
   där var och ett använder en delmängd färgämnen.

  • Detta är viktigt i arbetsflöden där många olika dekorfärger används
   och där t.ex. skärlinjer måste delas upp i en separat PDF-fil.


  • Rotera sidinnehåll med ett visst värde.

  • pdfToolbox har alltid kunnat rotera i steg om 90°
   (t ex för att gå från landskap till porträtt),
   men kan nu även rotera sidinnehåll med ett godtyckligt värde;
   med eller utan förändrad sidstorlek på det resulterande PDF-dokumentet.


  • Konvertera färger inom specifika sidointervall i ett dokument.

  • En PDF-fil för en bok kan sålunda ha alla inre sidor konverterade till svartvitt,
   medan omslagssidorna förblir i färg.Stäng - IkonStäng fönster


  Nya egenskaper och funktionalitet i callas pdfToolbox 10:

  Den nya versionen tar ett betydande nytt steg i preflight-tekniken
  genom att göra det möjligt att upptäcka fler problem,
  samtidigt som detekteringen blir mer korrekt.

  Det gör också pdfToolbox redo för cloud-implementering och introducerar ännu
  fler funktioner för processplaner (för stegvis villkorsbehandling av PDF-filer),
  preflight-rapporter och mer.

  För första gången introducerar pdfToolbox 10 en preflight-motor med möjlighet
  att kontrollera förhållandet mellan objekt på ett mycket flexibelt och brett sätt.
  Exempel på var denna teknik kan användas är detektering av utfall,
  kontrollera om objekt är inuti eller utanför en oregelbunden stanslinje,
  bestämma om svart satt på knock-out verkligen kommer att vara ett problem...

  En av de stora utmaningarna för preflight i automatiserade arbetsflöden är att
  undvika falska positiva resultat: filer som inte är några problem i produktionen,
  men som fortfarande är flaggade som problematiska.
  Bättre detekteringsmöjligheter i pdfToolbox 10 minskar dramatiskt att detta problem och
  ökar därigenom produktiviteten hos automatiserade arbetsflöden som använder den.

  Automatisering är avgörande för företag att förbli konkurrenskraftiga,
  och pdfToolbox 10 möjliggör bättre automatisering.
  pdfToolbox 10 ger djup analys inte bara av enskilda objekt,
  men av hur objekt förhåller sig till alla andra objekt i PDF-filen.


  • Sifter & Processing Steps

  • Tekniken som gör det möjligt kallas "Sifter".
   Det använder matematiska algoritmer för att bestämma vad
   förhållandet mellan objekt är.
   Oavsett om de överlappar varandra eller korsar sig i närheten...
   Den tekniken utgör grunden för många nya möjligheter i pdfToolbox 10.

   Denna standard rör hanteringen av element i filer som är länkade till innehåll
   som inte skall skrivas ut i arbetsflödet och är viktigt för flera marknadssegment,
   såsom för utskrift av förpackningar, etikettet och storformat.

   Interaktiv såväl som profildriven utvärdering, modifiering och preflight av
   PDF Processing Steps Metadata stöds fullt ut av callas pdfToolbox.


  • Ännu bättre preflight rapporter

  • pdfToolbox stöder fullständigt anpassningsbara preflight-rapporter där både
   rapportens design och dess innehåll kan modifieras för att passa kundens behov.
   I pdfToolbox 10 kan den anpassningsbara rapporten utökas med en kopia
   av det ursprungliga dokumentet där preflight-fel markeras genom maskning
   med kommentarer eller lager.

   I pdfToolbox 10 blir det också möjligt att översätta preflight-resultat till språk
   som inte stöds i programvaran för att ge alternativa ordalydelser för objekt som
   används i standardrapporter (förenklade problembeskrivningar till exempel)
   och att generera rapporter på fler språk från en preflight.


  • Fördelarna med Processplaner

  • Processplaner ger steg-för-steg utförande av
   profiler, kontroller, fixups och åtgärder i ett PDF-dokument,
   och de tillåter villkorad bearbetning där preflight-kontroller eller
   variabler påverkar vad nästa steg kommer att vara.
   Eftersom processplaner används oftare och i mer utmanande scenarier,
   utökar pdfToolbox 10 denna förmåga.

   Det är nu möjligt att anropa en annan processplan i en processplan,
   vilket gör det mycket lättare att återanvända bearbetningslogiken.
   pdfToolbox 10 tillåter vidare att man skapar en processplan som skapar flera utdatafiler:
   man kan bygga en processplan som genererar en produktionsversion och
   en korrekturversion av ett inkommande PDF-dokument till exempel.


  • Snabb kontroll / Quick Check

  • Sifter tillåter att pdfToolbox kan användas för mer utmanande analys av PDF-dokument,
   men ibland vill kunderna bara snabbt ha enkla svar.
   "Quick Check"-funktionen i pdfToolbox 10 passar för detta ändamål genom att
   på ett extremt snabbt sätt rapportera grundläggande information om en PDF.


  • Testläge

  • pdfToolbox gör det möjligt att skapa extremt flexibla profiler och processplaner.
   Ibland har det dock varit svårt att finjustera dem tills de gör exakt vad man vill.
   Med pdfToolbox 10s testläge är det enkelt att utföra.
   Testläget fungerar på en kopia av en PDF-fil, så man riskerar inte att förstöra sin
   test-PDF-fil och det kan användas direkt från redigeraren för profil eller processplan.
   Detta förkortar tiden för en testcykel avsevärt.


  • Och mycket mer...

  • pdfToolbox 10 innehåller även förbättringar på andra områden.
   Det förbereder pdfToolbox för sann cloud-distribution, så att man kan
   dra nytta av det av den snabba resursen upp och ner skalning av
   moderna molntjänster och för miljöer där bearbetningsbehoven varierar
   kraftigt även i icke-cloud-implementeringar.
   Det gör också omfattande loggning av preflight-verksamhet tillgänglig om
   kunderna vill spåra bearbetade filer, vanliga preflight-problem och mer.
   Preflight-motorn är uppgraderad för att möjliggöra mer komplexa
   preflight-kontroller med Boolesk logisk algebra ('och' och 'eller') och
   valfritt innehåll ('lager') stöds nu fullt ut i HTML-mallar som används av
   tekniken för innehållsplacering (Place Content).Stäng - IkonStäng fönster


  Nya egenskaper och funktionalitet i callas pdfToolbox 9.4:

  • Förberett stöd för ISO-standarden PDF 2.0

  • callas pdfToolbox 9.4 introducerar ett antal interna förändringar
   som stöd för standaren PDF 2.0 som publicerades av ISO,
   Internationella standardiseringsorganisationen, i juli 2017.


  • "Infoga sidor"-åtgärd

  • En ny "Insert pages"-korrigering gör det möjligt att infoga
   nya tomma sidor eller duplicera befintliga sidor.
   Ett nytt preflight-villkor gör det möjligt att identifiera objekt
   med specifika dimensioner (till exempel för att markera fel enbart
   för objekt som överstiger en viss bredd eller höjd).


  • "Custom ID" i preflight-kontroller och åtgärder

  • Detta gör det mycket lättare att hänvisa till dem i XML-rapporter
   eller när man använder Javascript i till exempel processplaner.


  • Jämförelse av profiler

  • När du arbetar med olika versioner av preflight-profiler,
   är det ofta svårt att ta reda på vad som just har förändrats.
   pdfToolbox 9.4 innehåller en "jämför profiler"-funktion som
   kan användas för att enkelt markera skillnader mellan profiler.

   callas software pdfToolbox - Jämför profiler - Bild


  • "Utforska PDF"-visning förbättrad

  • Visningen "Utforska PDF"-visning har förbättrats för att tillåta
   enklare navigering i den interna koden i ett PDF-dokument.
  Nya egenskaper och funktionalitet i callas pdfToolbox 9.3:

  • Adobe PDF Library

  • pdfToolbox använder nu den senaste versionen av Adobe PDF-bibliotek.
   Det åtgärdar buggfixar inom områdena rendering och förenkling av bitmappar
   för transparens/genomskinlighet (transparent flattening) och förbättrar
   pdfToolbox stabilitet och prestanda.


  • Förseparerade sidor

  • En ny Switchboard-aktivitet gör det möjligt att konvertera sidor som innehåller
   CMYK (och även dekorfärg (spot color)) till förseparerade sidor (utan rasterisering).
   En ensidig CMYK PDF-fil konverteras till en fyrsidig förseparerad PDF-fil.
   Förseparerade sidor har metadata för att tillåta kompatibel utrustning
   att känna igen dem som sådana.

   callas software pdfToolbox Switchboard - Förseparerade sidor - Bild


  • Kontroll av storlek på sidbox

  • pdfToolbox-kontrollen för kontroll av storleken på en sidbox,
   såsom trimboxen, har utökats.
   Nu är det också möjligt att kontrollera att en sida har en viss
   storlek eller en multipel av den storleken.
   Detta gör det möjligt att kontrollera om en sida kan skalas
   proportionellt till önskad storlek.


  • Variabler kan laddas om från sista körningen och
   exporteras/laddas till/från JSON-fil

  • En ny praktisk funktion som gör utvecklingen av profiler och
   processplaner med variabler mycket enklare:
   När man testar profiler eller processplaner i pdfToolbox Desktop,
   kan variabler nu laddas om från den sista körningen.
   Det är även möjligt att exportera variablerna till en
   JSON-fil eller ladda en sådan JSON-struktur.
   Samma JSON kan också användas i pdfToolbox CLI eller SDK.
   En verkligt tidsbesparande funktion när det gäller testprofiler
   med stora mängder variabler.
  Nya egenskaper och funktionalitet i callas pdfToolbox 9.2:

  Den viktigaste nyheten i pdfToolbox 9,2 är möjligheten att
  söka efter fix-ups, checkar/kontroller, profiler ... över flera bibliotek,
  men många fler förbättringar av funktionalitet har införts hela produkten.

  • Biblioteks-sökning / Cross-library search

  • Möjligheten att hantera bibliotek har förändrat hur man kan arbeta
   med checkar/kontroller, korrigeringar, profiler och processplaner:
   möjligheten att lagra dem per produkt eller kund till exempel
   ger en stor tidsbesparing.

   Men ibland vill man bara hitta ett objekt som man vet att man arbetat med,
   men man kommer inte ihåg var det var.
   I pdfToolbox 9,2, finns det möjlighet att se alla kontroller,
   korrigeringar och så vidare i närbelägna bibliotek,
   och det finns ett separat fönster 'Search Libraries' för att göra
   det möjligt att utföra mycket detaljerade sökningar.


  • Användning av en extern textredigerare för Javascript-variabler

  • Kraften i variabler i pdfToolbox är obegränsad sedan det
   infördes stöd för avJavascript variabler i version 9.
   Fram till nu, har man inte haft någon möjlighet att redigera variabler
   inne i variabelfönstret i pdfToolbox, men version 9.2 erbjuder möjligheten
   att öppna en variabel i en vanliga textredigerare,
   så att man kan redigera den i önskad script-redigeringsmiljö.
   Detta ger lättare tillgång till kontroll via färgmarkering av syntax,
   kodkomplettering och verktyg, såsom JavaScript, (med lint till exempel)
   inuti textredigeraren.


  • Övriga nyheter i pdfToolbox 9.2

  • Den nya uppdateringen versionen introducerar även följande funktioner:

   • Vissa Switchboard-funktioner har nu en hjälpknapp längst ner.
    Denna knapp leder till callas software dokumentationswebbplats:
    help.callassoftware.com.
    Hjälpknappen kommer med tiden att läggas till i fler Switchboard-funktioner.

   • Fönstren för 'Ask at runtime' och 'Variable editor'
    har nu bättre stöd för kortkommandon.

   • Mer information finns i XML-rapporten för vald
    utdatametod (intent) i ett dokument, och det finns en ny
    Fixup (“Embed output intent with specified parameters”
    med vilken man kan bädda in en utdatametod utan att först
    behöva skapa den i pdfToolbox preferenser.

   • Med fixup 'Place text' och fixup 'Place page number'
    kan man lägga en vit bakgrund bakom tillagd text.

   • Med fixup 'Outline page geometry boxes' kan man välja vilka sidor av
    sidboxen som skall beskrivas (i stället för att alltid beskriva alla).

   • Med fixup 'Rotate page' och 'Set page geometry boxes' kan man
    med en kontroll definiera vilka sidor som skall ändras.
    Detta möjliggör att man, till exempel, för att rotera enbart sidorna 3, 7 och 10
    kan använda en lämplig preflight-kontroll som använder sekventiella sidnummer.

   • Fixup 'Enlarge page' kan även utföras på utvalda sidor och har
    nya tillval för att välja vilken sida av sidan som ska förstoras.
  Nya egenskaper och funktionalitet i callas pdfToolbox 9.1:

  pdfToolbox 9.1 fokuserar på att ytterligare förbättra användbarheten och tillförlitligheten.
  pdfToolbox 9.1 stöder nu standarden Processing Steps,
  innehåller en ny version av Adobe PDF-biblioteket samt har
  utökad funktionalitet i flera av huvudfunktionerna i pdfToolbox.

  • Förbättrad formteknik

  • pdfToolbox 9.1 utvidgar teknikstödet för hantering av former
   för att möjliggöra användningsfall såsom bättre stöd för utspridning
   eller trängsel vid tillägg av oregelbundna former.


  • Processteg / Processing Steps

  • Processteg / Processing Steps är en specifikation som ursprungligen utvecklades
   av Ghent Workgroup för att associera information om tryck och efterbehandling
   (såsom skärning, prägling, lackning, ...) med ett PDF-dokument.
   Detta görs genom att man grupperar sidobjekt i skikt (tekniskt: valfria innehållsgrupper),
   och lägga till metadata till dessa skikt för att identifiera dem som processteg.
   Specifikationen undergår just nu en standardiseringsprocess inom ISO
   för att bli en framtida officiell internationell standard.
   pdfToolbox 9.1 har implementeras ett brett stöd för denna specifikation:
   det är möjligt att visa eller lägga till processtegsinformation,
   att kontrollera dess tillgänglighet eller korrekthet under preflight
   och att åtgärda vanliga problem.


  • Teknik för att placera innehålls som stöder SVG

  • Funktionalitet för att placera uínnehåll i pdfToolbox
   är ett mycket flexibelt sätt att lägga till innehåll i PDF-dokument,
   från enkla texter eller sidnummer, ifrån streckkoder med det
   inbyggda streckkodsbiblioteket, till mer utmanande uppgifter med
   mallar för att placera innehåll.
   I pdfToolbox 9.1, är det nu också möjligt att enkelt lägga till
   en komplett SVG-fil till ett PDF-dokument.


  • Processplans-debuggning

  • Processplaner är ett bekvämt och effektivt sätt att köra
   fullständiga åtgärdssekvenser på PDF-dokument,
   eventuellt med villkorlig (om ... så ...) bearbetning.
   Att bygga komplexa processplaner kan vara utmanande och i pdfToolbox 9.1
   ingår nu en hjälpfunktion för felsökning/processplansdebuggning.
   I debugg-läge lagras all information om bearbetningen
   (inklusive mellanliggande PDF-filer och rapporter) i en processplan.
   Detta gör det möjligt att köra en processplan och sedan i
   detalj analysera vad resultatet blev i varje steg för att ytterligare
   optimera vad som händer i processplanen.


  • Ny version av Adobe PDF-biblioteket

  • pdfToolbox använder internt Adobe PDF-bibliotek för förenkling av
   bitmappar för transparens/genomskinlighet (transparent flattening)
   eller rendering av PDF-dokument.
   Detta bibliotek har nu uppdaterats i pdfToolbox 9.1 för att vara på
   samma tekniska nivå som Adobes flaggskeppsprodukt Acrobat DC.
   Denna förändring förbättrar specifikt tillförlitligheten och kvaliteten på
   förenkling-/plattningsprocessen av bitmapp.
  Nya egenskaper och funktionalitet i callas pdfToolbox 9:

  callas pdfToolbox utökar nu stödet för olika efterbehandlingsoperationer som
  är nödvändiga för att förbereda en PDF innan den sänds iväg för rippning.
  Många av de nya funktionerna förbättrar dramatiskt möjligheterna att exempelvis
  använda pdfToolbox inom storformat/"large print", etikett- och förpackning.

  • Utökar stödet av variabler för preflight and korrigering

   • callas software pdfToolbox - Variables Everywhere in Checks and Fixups - Picture

   • Ytterliggare möjligheter att variabelstyra både teknisk kontroll och korrigering.
    Variabler kan nu dynamiskt baseras på värdet av andra variabler.
    Detta gör det möjligt att skapa extremt flexibla och kraftfulla profiler
    och processplaner utan att minska på användarvänligheten.
    Kunder kan nu bygga en profil som har synavstånd som indata
    till ett jobb och sedan automatiskt få uträknat alla nödvändiga mått
    för textstorlekar och upplösningsminima.


  • Storformatsutskrift - Ny sektion för dedikerade funktioner:

   • callas software pdfToolbox Switchboard - Storformat - Bild

   • Tillägg av lack, vit, folie, stämpel
   • Nya funktioner för att skapa utfall (stacka, upprepa sista pixeln, spegla)
   • Tillägg av genomföringsmarkeringar (öglor)
   • "Tiling" för mycket stora jobb (skapandet av ett antal mindre, utskrivbara, bitar)
   • Skapa former (möjliggör lackning, vit, folieskapande till specifika objekt).
    Möjliggör detektion av vektor- eller bitmappelement för att
    konvertera dem till separata "former".
   • Avancerade variabler


  • Prepressinnovationer

   • callas software pdfToolbox Switchboard - Färger - Bild

   • Automatiskt skapa bakgrundsobjekt t.ex. för utskrift på transparent material.
   • Utökat stöd för dekorfärger i PDF med CXF baserade arbetsflöden.
    Även om PDF-filer innehåller tillräckligt med information om dekorfärger
    för god förhandsvisning, kan mer komplicerade operationer såsom korrekt
    färgkorrigering eller exakt konvertering av dekorfärger till CMYK vara en utmaning.
    Genom att lagra CxF-data (färgutbytesformat , ISO 17.972-4) i PDF-filen,
    kan mycket bättre resultat erhållas för mer exakt färgvisualisering och utdata.


  • Nya funktioner i callas pdfToolbox Desktop

   • Zoom-funktionalitet

   • callas software pdfToolbox - Object Inspector - Zoom - Bild


   • Object Inspector / Trådmodellvisning / Wireframe visualization

   • callas software pdfToolbox - Object Inspector - Wireframe - Bild

    Med Object Inspector kan man peka på objekt i filen.
    Alla relevanta egenskaper hos dessa objekt visas omedelbart tillsammans
    med en förhandsvisning av objekt ovanför och under objektet.

    Inbyggt stöd för att filtrera bort olika objekttyper ingår;
    Object Inspector kan dölja vissa typer av objekt
    (t.ex. dölja alla bilder för att se vad de täcker)
    och att byta till trådmodellvisningsläge.
    I det läget visas alla objekt med rektanglar i olika
    färger för att ge en röntgenvy av dokumentet.Stäng - IkonStäng fönster


  Nya egenskaper och funktionalitet i callas pdfToolbox 8:

  • Fullt stöd för flerkanalsarbetsflöden och PDF/X-5n,
   och soft proofing av färg / PDF/X-5n

   • callas software pdfToolbox - pdf/X5n Soft Proofing n-Channel Rendering - Bild
   • pdfToolbox 8 gör det möjligt att konvertera alla PDF-dokument
    till en flerkanalig färgrymd med en lämplig ICC-profil.
   • Detta innebär att RGB eller CMYK innehåll lätt kan omvandlas till
    hexachrome, CMYK + Röd eller något annat flerkanalsscenario;
    detta är av avgörande betydelse för förpackningsflöden och
    - i allt större utsträckning - alla digitala arbetsflöden.

    Dessutom ingår stöd för att skapa och validera PDF/X-5n filer,
    en ISO-standard som är utformad för att stödja sådana
    färgrymder vid datautbyte i prepressfas.


   • I pdfToolbox 8.1 ingår även stöd för PDF/X-5n "soft proofing".
   • Soft proofing av PDF/X-5n filer möjliggör färgkorrekt visning av
    dokument som använder flerkanaliga ICC-profiler.
    Behov av stöd för flerkanalig färg har blivit allt viktigare eftersom fler och
    fler tryckerier ofta använder fler än 4 färger i sina digitala tryckpressar.

    Ett annat område där soft proofing ofta används är förpackningar.
    Soft proofing låter användaren styra färg i olika miljöer,
    vilket hittills endast varit möjligt med mycket specialiserade produkter.

    Stöd för soft proofing ingår i den fristående versionen av
    pdfToolbox 8.1 Desktop och i pdfToolbox 8.1 CLI, Server och SDK
    där soft proof bilder kan skapas.


  • pdfToolbox bibliotek

   • callas software pdfToolbox Manage Libraries - Bild
   • Om anpassade preflight- eller korrektionsprofiler skapas, kan arbetet med
    pdfToolbox 8.1 göras mycket enklare genom användning av profilbibliotek.
   • pdfToolbox 8.1 kan hantera olika profilbibliotek; varje bibliotek kan innehålla
    en unik uppsättning av profiler, checkar, korrigeringar och alla andra stödjande
    inställningar (t.ex. HTML-mallar, inställningar för färgkonvertering, osv ...).
    Bibliotek kan importeras och exporteras för att delas mellan användare,
    och det är lätt att växla mellan biblioteken i pdfToolbox för att arbeta
    snabbare med olika projekt.


  • Integrerat streckkodsbibliotek

   • Streckkoder behöver ofta kunna läggas till i ett dokument
    vid någon tidpunkt i arbetsflödet.
   • pdfToolbox 8 innehåller ett fullständig, professionellt streckkodsbibliotek
    för tillägg av över hundra olika typer av streckkoder till PDF-dokument.
    Från 1D- till 2D-streckkoder eller QR-koder, pdfToolbox 8 klarar allt.


  • Tillägg av dynamisk text

   • Ny fixup-funktion "Lägg till dynamisk text" för att lägga till
    sidnummer till ett PDF-dokument.
   • Kan användas för att lägga till en mängd information,
    antingen som statisk eller dynamisk text till ett PDF-dokument
    med olika typsnitt, färger och placeringsalternativ.


  • Kraftfull funktionalitet från callas pdfChip integrerad i callas pdfToolbox

   • callas pdfChip är en mycket kraftfull och högkvalitativ HTML-till-PDF-konverterare.
   • Funktionalitet från pdfChip är nu integrerad i pdfToolbox för att stödja fall
    där innehållet som ska läggas till ett PDF-dokument är mer komplext än
    en streckkod eller dynamisk text.
    Med viss kunskap om HTML, CSS och eventuellt JavaScript är det möjligt
    att dekorera PDF-filer med all nödvändig information i ett arbetsflöde.


  • Object Inspector - för detaljerad granskning av PDF-dokument


   • callas software pdfToolbox Object Inspector - Bild

   • Med "preflight"-funktionen har pdfToolbox alltid snabbt kunnat
    detektera problem eller potentiella problem.
   • Med visualiseringsfunktionen kan många preflight-problem
    (t.ex. utfallsfel eller överflöd av tryckfärg) snabbt diagnostiseras visuellt.

    Med Object Inspector tillkommer möjligheten att se en fullständig lista
    över egenskaper för alla objekt i PDF-dokument.
    Genom att klicka på ett dokument kan man se vilka objekt som
    används på den platsen, och undersöka alla egenskaper
    (typsnitt, färg, transparens, upplösning, ...) av dessa objekt.
    Ett bra verktyg för att sätta fingret på irriterande problem
    som upptäckts under preflight eller helt enkelt för att plocka isär
    ett besvärlig PDF-dokument.


  • Snabbare bearbetning av stora PDF-dokument och
   TIFF export av filer i alla storlekar.

   • I vissa arbetsflöden krävs att man kan hantera mycket stora dokument;
    dokument som är mycket komplexa eller innehåller en stor mängd sidor.
   • pdfToolbox 8 är optimerad för att hantera sådana dokument
    utan fördröjningar eller problem.

    pdfToolbox har kunnat spara varje sida i ett PDF-dokument som
    PNG, JPEG eller TIFF-bild, men dessa utdatabilder har hittills varit
    begränsade till maximalt 32.000 pixlar i varje dimension.
    I pdfToolbox 8 har denna begränsning helt tagits bort för TIFF-filer
    (med undantag av den filstorleksbegränsning om 2GB som
    definieras i själva TIFF-formatet).
    Detta gör det möjligt att generera högupplösta TIFF-bilder av
    även de allra största filerna.Stäng - IkonStäng fönster


  Nya egenskaper och funktionalitet i callas pdfToolbox 7:

  • Helt anpassningsbara preflight-rapporter

   • Ny preflight-rapport ger attraktiv översikt och flexibla anpassningsmöjligheter.
   • Preflight-rapporten över fel och varningar är ofta den enda kontakten dina
    kunder har med arbetsflödet, vilket ställer stora krav på att rapporten
    förmedlar korrekt och lättläst information.

    callas pdfToolbox har en helt ny layout för preflight-rapporter
    som är mycket mer visuellt tilltalande, presenterar informationen
    på ett mer tydligt och koncist sätt och där layouten dessutom är helt
    anpassningsbar till kundbehov; exempelvis för tillägg av
    kundföretagets logotyp och färger.

    callas software pdfToolbox Preflight Report - Picture


  • Utökat stöd för operatörsstyrning i ett automatiserat arbetsflöde

   • Även i fullt automatiserade arbetsflöden krävs det ibland mänskligt ingripande.
   • Med callas pdfToolbox 7 är stöd för manuella ingrepp inbyggt i både
    callas pdfToolbox Server och callas pdfToolbox Desktop.
    Via en ny kontrollfunktion i callas pdfToolbox Server kan man definiera
    de steg i ett arbetsflöde varifrån resultatfiler skall sändas över nätverket
    till operatörernas arbetsplats/callas pdfToolbox Desktop för kontroll.
    Operatörerna kan då lätt kontrollera huruvida vissa automatiska korrigeringar
    utfördes som planerat eller själva gripa in för att göra manuella ändringar.

    Problemfiler kan placeras i ett "väntrum" i callas pdfToolbox Server
    istället för att omedelbart flytta dem till felmappen.
    Problematiska filer visas i en rapportvy i callas pdfToolbox Desktop på
    operatörernas datorskärmar. Operatörerna kan öppna dessa filer,
    inspektera eller ändra dem med hjälp av åtgärdsfunktionerna i
    callas pdfToolbox och besluta att antingen avslå dem,
    upphäva eventuella fel eller godkänna en korrigerad version.

    callas pdfToolbox Server håller reda på vem som kontrollerat PDF-filen
    för att undvika att flera operatörer förlorar tid genom att titta på samma fil,
    och flyttar filerna till mappen för felfria PDF-filer eller till mappen för
    problemfiler baserat på operatörens beslut.

    callas software pdfToolbox Preflight-rapport - Bild


  • Radikalt förbättrad hantering av transparens och teckensnitt (fonter)

   • Transparens är fortfarande ett problem i många av dagens prepressarbetsflöden.
   • Transparentbearbetningen i callas pdfToolbox är förbättrad för att
    leverera ett jämnare resultat och med bättre prestanda.


   • Problem uppstår även ofta vid övertryckta objekt.
    Viss arbetsflöden har problem med ganska komplexa objekt.
    callas pdfToolbox kan nu i dessa fall förenkla (flatten) bitmappen
    för övertryckta objekt på samma sätt som vid förenkling av
    bitmappen för transparenta objekt.

   • Ett av de mest felbenägna områdena gäller hanteringen av teckensnitt.
    Teckensnittshanteingen i callas pdfToolbox är baserad på en helt ny
    teckensnittsmotor som ger en förbättrad konverteringskapacitet,
    bättre stabilitet och högre prestanda.

  • Uppstädning av PDF-filer i arbetsflöden för tryck och mobil produktion

   • callas pdfToolbox kan nu mer exakt beskära sidor till synliga delar och
    områden och bortse från osynliga objekt och osynliga delar av objekt.
   • Detta ger mycket bättre prestanda eftersom bara det
    faktiskt synliga innehållet på sidan används.


   • Hård beskärning av bilder.
   • De icke-synliga delar av bilderna tas bort för att göra den totala filen mindre
    (och undvika problem med innehåll som inte syns men som ändå kan läsas
    med hjälp av PDF-redigeringsprogram).
    Bilder kan beskäras till sin mask och dessutom till någon av sidmarkeringarna.


   • Borttagning av godtyckliga sidobjekt.
   • Gör det lätt att ta bort en skär- eller stanslinje eller alla element med
    en viss dekorfärg (spot color) som inte ska visas på en tryckplåt.


   • Borttagning av alla metadata från PDF-dokument.
   • Ny fixup-funktion för enkel borttagning av metadata även på objektnivå.  • Andra nyheter

   • Beräkning av den totala täckningsarean av varje separation i en PDF-fil
    (användbart för kostnadsberäkning till exempel).

   • Jämföra två PDF-dokument eller ett visst antal
    separationer från två PDF-dokument.
   • Möjligt att endast jämföra de icke-svarta kanalerna (icke-textobjekt) eller
    endast den svarta kanalen (endast text) utan att i förväg modifiera PDF-filen.


   • Beräkna antalet separationer som genereras av en PDF-fil.

   • Bestämning x-höjden av text.
   • Detta är baserat på den nya EU-förordningen för textstorlek på
    förpackningsmaterial som kräver just denna kontroll.
    Eftersom den krävda textstorleken definieras som x-höjd,
    vilket skiljer den från vanliga textstorlek (punktstorlek),
    kan denna nya preflight-kontroll kontrollera x-höjden för text korrekt.

    För vanliga arbetsflöden stödjer callas pdfToolbox även
    Ghent Workgroup specifikationerna (GWG 2012)
    för annonser och kommersiella trycksaker.Stäng - IkonStäng fönster


  Egenskaper och funktionalitet i callas pdfToolbox:

  • Processplaner

   • Processlogiken hanteras nu via profiler
   • Exekveringen av nästkommande steg i en produktionsprocess
    baseras på resultat från tidigare steg i processen
   • Kombinerar processprofiler med specifika åtgärder

  • Färgmappningsförbättringar

   • Tillägg till färgkanalsomvandlingen möjliggör att
    färgkanaler för valfri process kan omvandlas till
    dekorfärger och vice versa.
   • Dekorfärger (spot colors) kan placeras var som helst på PDF-lager.

  • callas pdfToolbox stöder nu

   • Nätverksbaserad installation och hantering
    • callas pdfToolbox Desktop ansluter direkt mot lokal
     callas pdfToolbox Server som körs på en annan maskin.
    • Konfigurering av profiler och hot folders görs via
     callas pdfToolbox Desktop och sedan körs bearbetningen
     på en annan server i nätet.
   • Lastbalansering
    • Via dispatchermod

  • Många andra förbättringar

   • Många kontroller, korrigeringar och profiler har tillkommit och
    funktionaliteten har därmed ytterligare förbättrats.

  callas pdfToolbox kan:

  • Kontrollera och korrigera filer gentemot branschstandarder,
   däribland PDF/X-1, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5, PDF/A och PDF/VT
  • Användas för att göra en snabb visuell inspektion av filer
   som inte har passerat kvalitetskontrollen
  • Konvertera dokument till tryckfärdiga PDF-filer:
   • Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Publisher, Visio och Project
   • Apache OpenOffice
   • Pages (Mac OS X enbart)
   • PostScript och EPS
   • PNG, JPG och TIFF bilder
  • Perfekt konvertera färger till utjämnade färger,
   ren svart text och förbättrad gråbalans i utskrifter
  • Korrigera PDF-filer som har korrekta utskriftsmarkeringar,
   men som saknar korrekta trim- eller utfallsmarkeringar
  • Visuellt jämföra PDF-filer för att exakt se vilka förändringar som har
   gjorts eller för att kontrollera att inga oavsiktliga ändringar lagts till
  • Exekvera en enstaka korrigeringsåtgärd åt gången eller,
   med funktionen batch-bearbetning, exekvera en profil med en mängd
   fördefinierade korrigeringsåtgärder på alla filer i en mapp

  För prepress-proffs ingår nu en uppdaterad PDF-motor som stöder:

  • De allra senaste ISO-standarderna
  • Avancerad färghantering
  • Sidutskjutning (utplacering av trycksakens sidor på tryckplåten)
   av allt från visitkort till full N-up
   (N-up utskrift skriver ut två eller fyra eller flera sidor på ett enda pappersark)
  • Uppdelning eller sammanfogning av PDF-filers innehåll
  • Kontroller för att ändra storlek och utskjutning av PDF-innehåll
  • Stöd för att bädda in, dela upp, ersätta och konvertera
   teckensnitt (fonter) till konturer
  • 64-bitars system


Stäng - IkonStäng fönster

 
 

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2020 NewFormat AB. All rights reserved.