NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
 
 


Close - IkonStäng fönsterPDF Evenemang / Händelser / KalenderPDF logo

Efter 30: PDFs ljusa framtid - Fortsätter (21 december 2023)


  Nu 30 år gammal, fortsätter PDF att växa i sin roll som
  det världen runt föredragna digitala dokumentformat
  som komplement till HTML/CSS-tekniken
  som underbygger internet.

  Likaså fortsätter PDF Association att växa som den
  globala mötesplatsen för PDF:s alla tekniska utvecklare
  som betjänar PDF-intressenter över hela världen.


  En tillbakablick på 2023

  Under det senaste året var PDF Association varit aktivare än någonsin,
  med start av nya tekniska arbetsgrupper, samt resurser och projekt
  för att möta förfrågningar från utvecklare och andra intressenter
  som vill förstå, använda och ta fördel av standardiserad PDF-teknik.

  Under 2023 fokuserade PDF Association på
  utveckling av resurser, tjänster och standarder.
  För detaljinformation om framträdande projekt under 2023, se:


  En framåtblick på 2024 och därefter

  När PDF-tekniken nu går in på sitt fjärde (!) decennium
  fortsätter den att utvecklas för att möta förändrade behov
  i en vid och varierad omvärld.

  Från nya specifikationer och standarder för att
  återanvända PDF för att utöka/förbättra PDF:s bildmodell,
  till utveckling av PDF-specifikationerna och mer därtill,
  kommer aktiviteterna vid denna mötesplats för
  PDF:s alla tekniska utvecklare att vara livligare än någonsin.
PDF 30 Years Celebration - Logo

PDF fyller 30 år - Grattis!

Portable Document Format (PDF)
världens dominerande elektroniska dokumentformat,
firar 30-årsdag den 15 juni 2023.

PDF är det globalt accepterade sättet att dela digitala dokument.
Världen skulle helt enkelt inte fungera utan PDF.


Om PDF inte fanns skulle vi behöva uppfinna det.
Ta en stund att fundera över vad som har förändrats sedan 1993...
och vad de kommande 30 åren kan föra med sig:

"30 år av förändring, 30 år av PDF"


Webinarier/ Videoinspelningar- Icon

Videotrailer:
Den kommande dokumentären från PDF Association om:

"Beyond Camelot: The Story of PDF"PDF-världen sörjer
John Warnock
Adobes medgrundare och skaparen av PDF
inspirerade den globala PDF-branschen (21 augusti 2023)


  Endast ett fåtal ledare inom informationsteknologi
  kan påstå sig ha förändrat världen.

  Än färre kan påstå att de varit ansvariga för att ha
  revolutionerat slutanvändarens upplevelse.

  Ytterst få möjliggjorde ett nytt paradigm som varat i årtionden.

  Dr. John Warnock, medgrundare av Adobe och skaparen av PDF,
  var en sådan ledare.

  PDF Association, dess medlemsföretag,
  och datoranvändare över hela världen,
  är skyldiga en extraordinär tacksamhetsskuld
  till denna extraordinära visionär.Första reklamfilm för Acrobat och PDF.

För 30 år sedan producerades den första reklamvideon för Acrobat och PDF.

Webinars / Video Recordings - Icon

Videon från 1993 visar tydligt Adobes avsikt att med Acrobat och PDF
förändra hur man på den tiden hanterade kontorsdokument.

Det är värt att ta del av detta historiska moment (6'19"). Njut....
PDF 25 Years Celebration - Picture

PDF fyller 25 år - Grattis!

Portable Document Format (PDF)
världens dominerande elektroniska dokumentformat,
firar 25-årsdag den 15 juni 2018.

PDF är det globalt accepterade sättet att dela digitala dokument.
Världen skulle helt enkelt inte fungera utan PDF.
PDF spelar det längsta spelet i Tech, 15 februari 2021

  Hur har den 30 år gamla "low-fi" innovationen regerat så länge?

  En ny artikel från Medium avslöjar hur PDF-användningen blivit en succé:

  "...Adobe rapporterar att enbart under räkenskapsåret 2020 öppnades
  omkring 303 miljarder PDF-filer i Adobes tjänst Document Cloud,
  en årlig ökning med 17%..."

  Som artikeln med rätta påpekar har PDF "segrat" och har
  "...blivit den givna dokumentstandarden i en framväxande digital värld."


  Läs om den framgången på Medium:

  "The Inside Story of How the Lowly PDF Played the Longest Game in Tech"PDF Association, PDF Week Fall 2023, San Francisco, USA, 16--20 oktober 2023, Logo

Där PDF-experter möts
San Francisco, 16--20 oktober 2023

PDF Days är årets populäraste och viktigaste PDF-evenemang.
Det är där PDF-industrin, institutioner och företagskunder möts
för att lära sig mer om vad PDF kan göra för dem.


17 oktober 2023
Ett speciellt evenemang under PDF Week är öppet för alla:
Symposium on Advancing PDF's Imaging Model

Bakgrund
För att övervinna begränsningar i äldre teknik krävs att alla
är överens om strategin och specifika tekniska förändringar
som påverkar alla intressenter:

Overcoming ossification:
Advancing PDF’s imaging model
(31 juli 2023)


  PDF Week är en helt ny typ av personligt möte för
  PDF Associations medlemmar, observatörer och teknikintressenter.

  Som en teknisk konferens,
  är PDF Week utformad för att främja PDF-ekosystemet
  med utökade möjligheter till deltagande i möten med i
  Technical and Liaison Working Groups och möjlighet att
  observera och deltaga i ISO-arbetsgruppers möten
  där den vidare utvecklingen av PDF-tekniken bestäms.

  PDF Week är därför ett unikt tillfälle att träffa och
  nätverka med dina kollegor i PDFvärlden.
  Det är där PDF-industrin möts och där framtiden för
  PDF-baserad teknik utformas och beslutas.


  PDF Week erbjuder viktiga fördelar för PDF-utvecklare,
  tekniska produktchefer och andra intressenter:

  • En möjlighet att föra fram din tolkning och personliga agenda

  • Möt och lär av branschkollegor,
   internationella representanter och slutanvändare

  • Nätverk och gruppevenemang

  • Observera och delta i ISO-möten

  • Bygg länkar från PDF Associations pågående
   tekniska verksamheter till ISO-standardisering

  PDF Week är inte bara för medlemmar.
  Om du utvecklar PDF-teknik, eller om du hanterar PDF-produkter,
  eller om PDF på teknisk nivå är intressant för din organisation,
  anmäl dig till PDF Week Fall 2023 här:


  Rapport från PDF Week Fall 2023, San Francisco:


  Rapport av Dietrich von Seggern, Managing Director, callas software:PDF Association, PDF Week 2023, Paris, Maj 2--5, 2023, Logo

Där PDF-experter möts
Paris, 2--5 maj 2023

PDF Days är årets populäraste och viktigaste PDF-evenemang.
Det är där PDF-industrin, institutioner och företagskunder möts
för att lära sig mer om vad PDF kan göra för dem.


PDF Week 2023 kommer att bli väldigt speciell
eftersom 2023 är året då PDF fyller 30 år!


  PDF Week är en helt ny typ av personligt möte för
  PDF Associations medlemmar, observatörer och teknikintressenter.

  Som en teknisk konferens,
  är PDF Week utformad för att främja PDF-ekosystemet
  med utökade möjligheter till deltagande i möten med i
  Technical and Liaison Working Groups och möjlighet att
  observera och deltaga i ISO-arbetsgruppers möten
  där den vidare utvecklingen av PDF-tekniken bestäms.

  PDF Week är därför ett unikt tillfälle att träffa och
  nätverka med dina kollegor i PDFvärlden.
  Det är där PDF-industrin möts och där framtiden för
  PDF-baserad teknik utformas och beslutas.


  PDF Week erbjuder viktiga fördelar för PDF-utvecklare,
  tekniska produktchefer och andra intressenter:

  • En möjlighet att föra fram din tolkning och personliga agenda

  • Möt och lär av branschkollegor,
   internationella representanter och slutanvändare

  • Nätverk och gruppevenemang

  • Observera och delta i ISO-möten

  • Bygg länkar från PDF Associations pågående
   tekniska verksamheter till ISO-standardisering

  PDF Week är inte bara för medlemmar.
  Om du utvecklar PDF-teknik, eller om du hanterar PDF-produkter,
  eller om PDF på teknisk nivå är intressant för din organisation,
  anmäl dig till PDF Week här:PDF Association, PDF Days Europe 2022, Berlin, 12--13 september 2022 , Working Together, Logo

Där PDF-experter möts


PDF Days Europe 2022
12--13 september 2022, Online / Onsite i Berlin


  PDF Days är årets populäraste och viktigaste PDF-evenemang.
  Det är där PDF-industrin, institutioner och företagskunder möts
  för att lära sig mer om vad PDF kan göra för dem.

  PDF Days är först och främst känt för många högkvalitativa
  pedagogiska presentationer om PDF,
  det globalt föredragna digitala dokumentformatet,
  den underliggande PDF-tekniken samt möjligheter till
  nätverkande med den samlade globala PDF-expertisen.
PDF Association stöder

"GAAD, Global Accessibility Awareness Day, 2022"
19 maj 2022

GAAD, Global Accessibility Awareness Day - Logo

PDF Association har lett och bidragit med insatser för att
utveckla och standardisera digital tillgänglighet i nästan två decennier

PDF - Ikon

Den ISO-standardiserade PDF-tekniken har en särskild skyldighet
att möta de allmänna behoven av dokumentteknologi
från kreatörer och konsumenter över hela världen


PDF/UA - Ikon

PDF/UA-1 finns för att stödja universell tillgänglighet

  PDF/UA anses vara "guldstandarden" för tillgänglig PDF.
  Anledningen är enkel: PDF/UA-överensstämmelse representerar
  en autentiskt, och utmanande, test av om innehållet i en given
  PDF-fil är användbart tillgänglig för tekniska hjälpmedel.

  Till skillnad från HTML, utgörs PDF:s grund av att leverera
  en exakt visuell representation av författarens avsikt.
  Den logiska strukturens välbekanta objekt
  (stycken, rubriker, tabeller, listor etc.) tas vanligtvis för givet
  (om ofta missbrukas) i HTML, men är helt valfria i PDF.

  Kärnan i PDF/UA är PDF-formatets funktioner
  kända som logisk struktur och taggad PDF.
  Logisk struktur utgör för organisationen av
  paginerat innehåll en hierarkisk trädstruktur,
  medan taggad PDF definierar PDF-filens strukturtyper.

  Om tillgänglighet är ett krav,
  vilket det är för många PDF-användningsfall,
  då är dessa funktioner väsentliga.


  Idag är behovet av inte bara "taggad PDF" utan även
  "korrekt taggad PDF" alltmer etablerat och erkänt.
  För slutanvändare åstadkommes detta vanligtvis genom
  att t.ex. tillämpa lämpliga stilar i en ordbehandlare.

  Utöver programvara som kan skapa tagged PDF,
  kräver även digital tillgänglighet att författare använder
  sina verktyg för att definiera innehållets semantik
  (rubriker, stycken, listor, tabeller etc.) när de skapar dokument.

Accessibility - Icon

"GAAD finns till för att påminna oss om att reflektera över
hur vår verksamhet kan tjäna till att antingen
inkludera eller exkludera ett brett spektrum av människor":

"PDF on GAAD: because it’s the content you keep (19 maj 2022)

Träffa PDF Association på

"World Standards Day 2021"
14 oktober 2021


World Standards Day 2021 - Poster

PDF Association stöder temat för World Standards Day 2021:

"Shared vision for a better world" (14 oktober 2021)
PDF Association - PDF Days Online 2021 - Logo

Där PDF-experter möts


PDF Days Online 2021
27 september till 25 oktober 2021

  PDF Days är årets populäraste och viktigaste PDF-evenemang.
  Det är där PDF-industrin, institutioner och företagskunder möts
  för att lära sig mer om vad PDF kan göra för dem.

  PDF Days är först och främst känt för presentationer och utbildning
  av hög kvalitet samt nätverksmöjligheter som fokuserar på det
  globalt föredragna digitala dokumentformat.

  Som vanligt kommer PDF Days 2021 att erbjuda innehåll
  för både utvecklare och lösningsintresserade.

  Vi kan inte träffas personligen ... men vi kan fortfarande prata om PDF!

  Alla presentationer kommer att streamas online
  och utan kostnad för deltagarna.


OctoberPDFest Online 2020


PDF Association - OctoberPDF Fest Online 2020 - Logo

PDF Association erbjuder online-utbildning i PDF-teknik.

För att uppmärksamma mångfalden av funktionalitet och
lösningar baserade på PDF-teknik samlar PDF Association
under hela oktober månad 2020 världens ledande experter
inom PDF-teknik för en serie gratis utbildningsseminarieserier.

Om du arbetar med PDF-teknik eller använder den professionellt
finns många lärorika sessioner för dig under OctoberPDFest Online 2020.

Spara 5 till 29 oktober 2020 för dessa virtuella evenemang.

Agenda

OctoberPDFest 2020 Online - YouTube-inspelningar
PDF Days Europe 2020 är inställt!

Uppskjutet till ett senare datum

PDF Association - PDF Days Europe 2020 - Logo

Spara datumet och läs mer om detaljer här:

PDF Days Europe 2020
27 -- 29 april 2020, Berlin

  PDF Days Europe är årets populäraste och viktigaste PDF-evenemang.
  Det är där PDF-industrin, institutioner och företagskunder möts
  för att lära sig mer om vad PDF kan göra för dem.

  Agenda - All Dimensions of PDF

  Från skannade sidor till smarta former 3D-modeller,
  ISO-standardiserad PDF-teknik är oumbärlig överallt
  ett stort utbud av dokumentapplikationer.

  För de flesta slutanvändare är PDF helt enkelt en pålitlig,
  utskrivbar sida.
  Informerade användare vet att PDF fungerar som en viktig
  möjliggörare av arbetsflöden, ett innehållsformat med
  multifunktionalitet samt ett kraftfullt och
  brett anammat arkivfilformat.

  PDF-teknik går dock långt utöver formatet:
  PDF möjliggör digitala dokumentlösningar på alla kontinenter,
  på alla språk, i all näringsverksamhet världen över.

  Under PDF Days Europe 2020 firar vi mångfalden av
  PDF-tillämpningar och lösningar.
  Räkna med provocerande presentationer från ledare
  inom utvecklingen av PDF-teknik.
  Kom och lära dig vad andra verksamheter uppnår
  genom att utnyttja PDF-teknik!

  Den populära efterkonferensen - 29 april 2020 -
  erbjuder en rad workshops, mer information annonseras snart!The DocEng 2019, Berlin - September 23-26, 2019 - Banner

DocEng 2019
September 23 -- 26, 2019, Berlin


  PDF Association 1/2-Day Tutorial, September 23:
  "Mer än bara digitalt papper - dolda funktioner i PDF-formatet"

  PDF är det vanligaste filformatet på webben efter HTML,
  och alla som hanterar digitala dokument måste, utan undantag,
  hantera PDF-formatet på ett eller annat sätt.

  Nästan alla är bekanta med att PDF är "digitalt papper",
  det var ju just så det började.
  Men PDF har blivit "smartare" och så mycket mer de senaste åren.
  Fortfarande är det dock många som ser PDF som ett slutformat,
  ett filformat som inte är lämpligt för ytterligare digital bearbetning.

  Relativt få människor, och det inkluderar även många
  DocEng-deltagare som inte arbetar direkt med PDF,
  känner inte till PDF:s ytterligare funktioner som har
  tillkommit de senaste åren.

  PDF Association presenterar en 1/2-dags session med titeln
  "Mer än bara digitalt papper - dolda funktioner i PDF-formatet".
  Syftet med denna självstudie är att för publiken introducera de
  viktigaste av dessa funktioner och ge praktiska exempel på hur man
  kan dra nytta av att skapa och utbyta PDF-filer som går utöver
  en digital variant av den tryckta sidan.The Electronic Document Conference 2019 Seattle - Doing more with PDF - June 17-18, 2019 - Picture

The Electronic Document Conference 2019,
June 17-18, 2019, Seattle


  Doing more with PDF!

  Mötet vänder sig till tekniska produktchefer,
  utvecklare och alla som utvärderar teknik för digitala dokument.

  En intensiv pedagogisk erfarenhet över två dagar,
  med över 50 sessioner som speglar ett brett utbud av
  erfarenheter och perspektiv för implementering av tillämpningar
  som använder digitala dokument.


PDF Association - Inspelade video-sessioner - Ikon

Inspelade sessioner från EDC 2019
PDF Day 2019 Toulouse, France - Picture

PDF Day France,
4 april 2019, Toulouse

  PDF Day France är den första fransktalande sammankomsten i PDF Association.
  Mötet kommer att äga rum i Toulouse som är hemmabas för Airbus och
  Airbus kommer att presentera en fallstudie om användningen av
  PDF/A i sin dokumenthanteringsmiljö!
PDF Association PDF Days Europe 2018 - Banner - Picture

PDF Days Europe 2018
14 -- 16 maj 2018, Berlin

Agenda 25 & 10
PDF fyller 25 år – PDF är en ISO-standard sedan 10 år

PDF Association PDF Days Europe 2018, Agenda 25 & 10, 25 år av PDF, 10 år som en ISO-standard, Blir nu PDF 2.0 - Skiss

  PDF Days Europe är årets populäraste och viktigaste PDF-evenemang.
  Det är där PDF-industrin, institutioner och företagskunder möts
  för att lära sig mer om vad PDF kan göra för dem.

  PDF Days Europe 2018 bjöd på tre valbara spår:

  • PDF för användare! Med användarfall och
   praktiska lösningar för alla verksamheter.
  • PDF för utvecklare! Tekniska presentationer om PDF 2.0.
  • PDF för marknadsförare! Marknadsinformation och resurser
   för medlemmar i PDF Association.

  Agenda 14-15 maj:

  • ISO-standardiserad PDF: vad är aktuellt och vad händer härnäst
  • PDF-marknadsanalys
  • Nästa-generations PDF
  • PDF i mobila tillämpningar
  • Tillgängliga och återanvändbara PDF-filer
  • Särskilt för medlemmar i PDF Association:
   Resurser för att öka egen marknadsföring och mycket mer!

  Den 16 maj fortsatte PDF Days med ett postkonferensprogram,
  och för utvecklare en PDF 2.0 Interop Workshop.

  Rekordstort antal deltagare deltog i PDF Days Europe 2018


  PDF Association - Inspelade video-sessioner - Ikon

  Inspelade sessioner från PDF Days Europe 2018PDF Day 2018 Washington DC - Ikon

PDF Day 2018
at The National Archives/Washington DC
29 januari 2018, Washington DC, USA

  PDF Day 2018 välkomnade representanter för
  myndigheter, företagare, och verksamheter med ansvar
  för dokumenthanteringsteknik och -policies.
  Branschexperter, leverantörer och verksamhetsansvariga
  möttes för att diskutera betydelsen och nyttan av
  Portable Document Format (PDF) och dess olika ISO-standarder.

  Summering av PDF Day DC 2018

PDF Association - Inspelade video-sessioner - Ikon

Inspelade sessioner från PDF Day DC 2018PDF Association PDF Days Europe 2017, Thumbnail - Logo

PDF Association
PDF Days Europe 2017,
15-16 (17) maj, Berlin

PDF Association PDF Days Europe 2017 - Thumbnail - Bild

Flyer med agenda

Förlängd med extradag för speciella fokusområden: 17 maj

Lär dig allt om PDF!
Effektiv användning. Optimal driftsättning.
Praktiska tips och tricks. Presentationer och workshops.
PDF för IT-chefer, utvecklare och användare.


PDF Association PDF Days Europe 201, Berlin, Next-Generation PDF Disclosure, Thumbnail - Logo

PDF Association presenterar en ny radikal utveckling av PDF-tekniken.
Under kodnamnet "Next-Generation PDF" utökas nuvarande PDF-teknik
med funktionalitet motsvarande vad som återfinns i dagens webbteknik.

PDF Days Europa ägnar flera sessioner åt Next-Generation PDF,
men även två parallella sessioner där deltagare kan
bygga upp sin personliga PDF-kunskap.

  Höjdpunkter:

  • PDF-standarder: PDF 2.0, PDF/A, PDF/UA och PDF/X
  • PDF som en tjänst
  • Molnbaserade PDF-lösningar
  • PDF i näringslivet
  • Och många fler intressanta sessioner
PDF Association - Inspelade video-sessioner - Ikon

Inspelade sessioner från PDF Days Europe 2017PDF Association PDF2.0 Interop Workshop 2017, Cambridge, UK - Banner

PDF Association
PDF 2.0 Interop Workshop,
2-3 maj, 2017, Cambridge, UK

Testa dina PDF 2.0 filer och implementationer mot andra.
Dra nytta och fördel av gemensamma erfarenheter.
Utforska möjligheterna med PDF 2.0.

Flyer med agendaPDF Association PDF Days Europe 2016, Berlin - Banner

PDF Association
PDF Days Europe 2016,
13-15 juni 2016, Berlin

Flyer med agenda

Lär dig allt om PDF!
Effektiv användning. Optimal driftsättning.
Praktiska tips och tricks. Presentationer och workshops.
PDF för IT-chefer, utvecklare och användare.


PDF Association - Inspelade video-sessioner - Ikon

Inspelade sessioner från PDF Days Europe 2016PDF Association, PDF/UA Accessibility Days 2015, Copenhagen, Banner - Picture

PDF Association
PDF Accessibility Days 2015,
12 -13 november 2015, Köpenhamn

Flyer med agenda

Lär dig allt om PDF/UA - ISO-standarden för tillgänglig PDF!

Presentationer om effektiv användning och
bästa praxis för optimal användning.

Praktiska tips och tricks.

Verktyg för att skapa tillgängliga PDF-dokument.


Målgrupp:

 • utvecklare och designers av tekniska hjälpmedel
  som är intresserade tillgänglighetsteknik

 • författare/skribenter, kreatörer och designers som vill lära sig om
  bästa praxis för att skapa tillgängliga PDF-dokument

 • administratörer, inklusive webbansvariga, som är skyldiga att
  offentliggöra tillgängligt material på sina webbplatser

 • beslutsfattare som behöver förstå
  tillgänglighetsbehov och relevant lagstiftning

PDF Association - Inspelade video-sessioner - Ikon

Inspelade sessioner från PDF Accessibility Days Europe 2015
PDF Association PDF/A CC - Ikon

PDF Association & Dokumentinfo
PDF/A Day,
3 november 3 2015, Stockholm

Lär dig allt om PDF/A
ISO-standarden för långtidsbevarande och
e-arkivering av digitala dokument!

Presentationer om effektiv användning och
bästa praxis för optimal användning.

Praktiska tips och tricks.

Verktyg för att skapa och verifiera korrekta PDF/A-dokument och
för att korrigera felaktiga PDF-dokument.


Målgrupp:

 • arkivpersonal, administratörer och beslutsfattare.PDF Association PDF Days Europe 2015, Köln - Logo

PDF Association
PDF Days Europe 2015, 8-10 juni 2015, Köln

Lär dig allt om PDF! En effektiv användning.
Optimal driftsättning. Praktiska tips och tricks.
Presentationer och workshops.
PDF för IT-chefer, utvecklare och användare.


Flyer med agenda


PDF Association - Inspelade video-sessioner - Ikon

Inspelade sessioner från PDF Days Europe 2015Close - IkonStäng fönster

 
 

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.