NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal

 
 


Creative Edge Software - Logo

iC3D - Dynamic Backgrounds
inplacering i realtid av 3D-förpackningsmodeller i 2D-fotobilder.
Creative Edge Software iC3D - Logo    Dynamic Backgrounds i iC3D

    Ihopfogning i realtid av 2D-foton med 3D-modeller

    Exempel:
    Inplacering av virtuell hyllklar 3D-förpackningsmodell i virtuell butiksmiljö

Skapa 3D-förpackning

iC3D Dynamic Backgrounds - Skapa 3D-förpackning - Bild


Placera 3D-modellen i hyllklar 3D-sekundärförpackning

iC3D Dynamic Backgrounds - Placera kexpaket i hyllklar sekundärförpackningskartong - Bild


Importera 2D-foto av butikshylla till iC3D

iC3D Dynamic Backgrounds - 2D-foto av butikshylla - Bild


Markera utsnitt i 2D-foto där 3D-förpackningens skall placeras

iC3D Dynamic Backgrounds - Markera utsnitt i 2D-foto av butikshylla - Bild


Perspektivanpassning av 3D-modell till 2D-fotobakgrundsperspektiv

iC3D Dynamic Backgrounds - Perspektivanpassning - Anpassa 3D-modellperspektiv till 2D-fotobakgrund - Bild


Placera in 3D-modellen i butikshyllan/2D-fotot och lägg på
omgivningsskuggor/skuggeffekter på den inplacerade 3D-modellen

iC3D Dynamic Backgrounds - Hyllklar 3D-kartong med kexpaket placeras i butikshylla/2D-foto - Bild


Varuhylla i virtuell butiksmiljö

iC3D Dynamic Backgrounds - Varuhylla i butiksmiljö - BildClose - IkonStäng fönster

 
 

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.