NewFormat logo

Swedish Flag             UK Flag    Hem/NewFormat     Nyheter     Om oss     Verksamhet     Vår mission     Referenser     Kontakt        OpenFormat - Produkter och tjänster / Erbjudanden, kampanjer och priser / Guider och datablad    NewFormat AB

Referenser, varumärken,
återförsäljar-/partnerverksamhet,
branschorganisationer och
social responsibility
  Referenser

  För referenser om produkter och tjänster från NewFormat,
  vänligen se:


  Övriga referenser

  Utbildning & forskning och Offentlig-privat samverkan (OPS)
  för utveckling av miljöer för ökad IT-kompetens och
  utveckling av IT-färdigheter.


  Programvara för skolor/utbildning i klassrumsmiljö

  Programvara, utbildning, IT-resurser med mera för skolor
  - till klassrum, labb, och infrastruktur för kunskapsbyggande.

  NewFormat stöder utbildning & forskning!
  Möjlighet finns för skolor att använda våra programvaror
  för utbildningsändamål inom grafisk produktion,
  förpackningsdesign/-konstruktion, digital publicering,...

  Priset för skolor är naturligtvis kraftigt subventionerat.
  Det kan variera från 0kr per år till ett visst lågt
  förmånligt belopp per år beroende på programvara
  och produktägarens villkor.

  Dessa programvaror är endast tillgängliga för
  berättigade utbildningsinstitutioner och för
  icke-kommersiella utbildningsändamål.
  De får således ej användas av utbildningsinstitutionen
  för kommersiell uppdragsutbildning eller mot betalning.


  Intressant?
  Varumärken

  NewFormat och OpenFormat är av NewFormat AB
  registrerade varumärken i Konungariket Sverige.


  NewFormat
  är vårt företagsnamn såväl som vår primära URL och varumärke.


  OpenFormat
  är vår sekundära URL och varumärke för vårt utbud av
  branschledande lösningar och programvaror baserade på
  erkända och öppna standarder samt relaterade tjänster.


  Andra förekommande varumärken på denna webbplats
  tillhör respektive rättmätige ägare.NewFormat AB är medlem i följande branschorganisationer:


PDF Association

Småföretagarnas Riksförbund

GrafKom

PASIG

Svenska förpackningsgillet (SFG)PDF Association Member - Logo

"The Meeting-Place of the Global PDF Industry"

  PDF Association, www.pdfa.org

  PDF Association är ett globalt industriinitiativ för utvecklare av PDF-lösningar;
  företag som arbetar med PDF i dokumenthanteringssystem (DMS) och
  med digital innehållshantering (ECM), intresserade individer, samt
  användare som vill implementera PDF-teknik i sina organisationer.

  Alltsedan sitt grundande 2006 främjar PDF Association förståelse,
  användning och implementering av internationella standarder
  baserade på PDF-teknik.


  Obs:
  Portable Document Format (PDF) är ISO-standard sedan 2008:

  • Portable Document Format (PDF) på Wikipedia

  • PDF vidareutvecklas sedan 2008 av
   PDF Association i samverkan med ISO.
  • PDF-tekniken ägs således ej av Adobe Systems.
   Adobe är fortfarande en viktig deltagare i utvecklingen av PDF,
   men nu som likvärdig bidragsgivare och medlem i PDF Association.


  PDF Associations Mission

  "Leverera en leverantörsneutral plattform för utveckling
  av öppna specifikationer och standarder för PDF-teknik".

  PDF Association stöder aktivt utbildning och användande av ISO 32000
  (den internationella standarden för PDF / Portable Document Format),
  så väl som PDF/A, PDF/E, PDF/UA, PDF/VT och PDF/X.

  PDF Association har ett nära samarbete med ISO och AIIM
  om den framtida utvecklingen av PDF-standarder.

  Föreningen underlättar nätverksbyggande och kommunikation,
  samt utbyte av kompetens och erfarenhet med berörda parter och
  intressenter över hela världen och omfattar mer än 100 företag och
  ett stort antal enskilda experter från mer än 20 länder.

  • Utvecklare
   är med i PDF Association för att förbättra och verifiera sin
   PDF-programvara, samt för att utbyta kunskap och
   erfarenheter av PDF-teknik.

  • Beslutsfattare
   är med i PDF Association för att lära sig mer om betydelsen och
   möjligheter med PDF och underliggande PDF-standarder för ECM
   och andra elektroniska dokumenttillämpningar.

  • Slutanvändare
   är med i PDF Association eftersom de gynnas av förbättrad
   tillförlitlighet, kvalitet, funktionalitet och interoperabilitet vid
   användande av elektroniska dokument som baseras på PDF-teknik.

PDF Association Member - Why Join - Logo

  Styrelsen för PDF Association

  Styrelsen representerar en mängd olika företag med verksamheter
  inom PDF-teknik, programvaror-/verktyg, molntjänster, affärs- och
  verksamhetstillämpningar, tjänster och mer.

  I styrelsen ingår representanter från flera direkta konkurrenter,
  vilket belyser vikten av samarbete i en bransch där samverkan,
  baserad på standarder, utgör grunden och värdet i att
  använda PDF-teknik.

  I styrelsen ingår företrädare från
  Adobe Systems Inc., Boeing, callas software GmbH,
  Datalogics, Dual Lab, Foxit Software, iText Software,
  Nitro Software Inc, Orpalis, och ISO 32000 Project
  (den grundläggande PDF-standarden).


  Föreningens ordförande är Raf Hens, VP Engineering, Apryse.

  Föreningens vice ordförande är Dietrich von Seggern,
  Managing Director, callas software, och
  ISO Liaison Officer för the PDF Association.

  Föreningens Chief Executive Officer är Duff Johnson.

  Föreningens Chief Technology Officer är Peter Wyatt.

  Föreningens Chief Financial Officer is Matthias Wagner.

  Adobe Systems representeras av styrelsemedlemmen
  Leonard Rosenthol,
  Senior Principal Architect, PDF & Document Cloud.

  PDF Association Lifetime Member (2016):
  Olaf Drümmer, ä.k.s. "Professor of PDF", callas software GmbH.


  Kent Åberg, grundare och vd för NewFormat AB,
  är kontaktperson för PDF Association Scandinavia Chapter.Småföretagarna - Logo

  Småföretagarna Riksförbund

  Representerar 30 000 småföretagare och verkar för företagande,
  företagares rättigheter och bidrar till ett klimat som gör det lätt och
  attraktivt att starta, driva och utveckla företag i Sverige.GrafKom Medlem - Logo

  GrafKom

  Branschförening i Sverige för alla som är intresserade av
  grafisk kommunikation och som vill främja medvetenhet,
  dela kunnande och driva branschen framåt.
  Medlemmar är alltifrån de allra största grafiska företagen till
  mindre tryckerier, copyshops, interntryckerier, grafiska skolor och
  leverantörer samt andra intresserade.PASIG

  The Preservation and Archiving Special Interest Group (PASIG)

  Ett öppet forum med fokus på att främja praxis för
  digitalt bevarande och arkivering.

  Medlemmar är arkivarier, branschexperter och forskare
  som är intresserade av att, i ett leverantörsneutralt forum,
  utbyta praktiska erfarenheter och identifiera möjliga
  gemensamma utvecklingssamarbeten i hur man bedriver
  digitalt bevarande och arkivering i praktiken, inklusive:

  • Riktlinjer, bästa praxis, bedömnings-/revisionskriterier och standarder

  • Arkitekturer, design, arbetsflöden och implementeringar.

  • Programvaror, system och tjänster.

  • Tendenser, framtida inriktningar och nya produkter/lösningar.

  • Fallstudier, recensioner och praktiska resultat.

  • Jämförelser och val av gemensamma eller proprietära lösningar,
   onsite eller hosted, anpassade eller standardiserade lösningar, osv.

  Som ett forum erbjuder PASIG tre deltagare tre fördelar:

  • Sammanföra utövare med varandra för att dela
   information, design och bästa praxis.

  • Sammanföra utövare och leverantörer, för att både informera
   om marknads- och produktutveckling, och hjälpa utövare att göra
   bästa möjliga implementation av system, komponenter, expertis
   samt teknik och service som erbjudes på marknaden.

  • Förbättra förståelse, kunskap och praktisk handhavande för
   digitalt bevarande och arkivering bland intressenter världen över,
   oavsett storlek, industri, innehåll eller relativ mognad.

  PASIG är framförallt inriktat på de praktiska aspekterna
  av digital bevarande; standarder diskuteras,
  men det är inte en standardinställningsorganisation.
  Teori, forskning och politiska diskussioner är också relevanta,
  i den mån som de har en direkt och konkret inverkan på den
  nuvarande digitala bevarandepraxisen.

  PASIG är forumet för att dela med sig av praktiska erfarenheter,
  framgångar, erfarenheter, och alltmer, ett forum för att främja
  samordning och samarbete för att möjliggöra den mest effektiva
  användningen av resurser och investeringar.

  För att sprida globala idéer och främja bäst praxises bäst anordnar PASIG
  konferenser som alternerar mellan de östra och västra hemisfärerna;
  dessa hålls ungefär var 12:e månad vid frivilliga värdinstitutioner.Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo

  Svenska Förpackningsgillet (SFG)

  SFG är det personliga yrkes-nätverket för
  dem som arbetar med förpackningar.

  SFGs syfte är att främja utvecklingen av
  medlemmarnas kunskap och karriär.
  Detta görs främst genom:

  • Kompetenshöjande aktiviteter;
   t.ex. via föreläsningar och studiebesök.

  • Synliggöra medlemmars kompetens,
   öka inbördes kommunikation och utbyte;
   t.ex. via nätverksträffar och diskussionsforum.

  • Öka antalet medlemmar och antalet aktiva medlemmar.

  • Tillsammans arbeta för att tydliggöra och
   stärka medlemmarnas yrkesroller.
NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


PDF Association Medlem - Logo     Småföretagarna - Logo     GrafKom - Logo     Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo