NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatKompletterar
PDF/A och Enterprise Content Management system
varandra (perfekt)?

PDF/A-1 logoNewFormat AB

NewFormat gör PDF information permanent
tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Vi lämnar ingen fil i sticket.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från leverantörer
som är medlemmar i den globala branschföreningen PDF Association.
Kompletterar
PDF/A och Enterprise Content Management system
varandra (perfekt)?

Det finns många verktyg/programvaror på marknaden, inklusive freeware,
med vilka användare kan skapa PDF-filer och lagra dem i ECM-system.

Men är resultaten av detta alltid tillfredsställande?

av

Dietrich von Seggern
vd, callas software, Tyskland

Kent Åberg
grundare och vd, NewFormat AB, Sverige

(Följ callas software blog för PDF-proffs!)


  Inte alla programvaror skapar PDF/A-kompatibla filer
  är lämpliga för lagring i ECM-system

  Det finns många verktyg på marknaden, inklusive freeware,
  med vilka användare kan skapa PDF-filer och lagra dem i ECM-system.
  Men är resultaten av detta alltid tillfredsställande?

  Det kan faktiskt hända att en viss PDF-fil kan öppnas med
  en PDF-läsare och inte med någon annan.

  Dessutom är det ursprungliga PDF-formatet inte lämpligt för långvarig arkivering.
  Fakturor eller andra dokument som måste lagras i årtionden
  bör därför lagras i PDF/A-format i ECM-systemet.

  Många ECM-leverantörer integrerar därför redan PDF/A-teknik
  från callas software via SDK (Software Development Kit).
  Deras användare kan då, integrerade i deras dokumentprocesser,
  skapa PDF/A-filer eller kontrollera deras överensstämmelse:

PDF/A-1 logo

PDF/A-1: Inga bilagor tillåtna.PDF/A-2 logo

PDF/A-2: Bilagor i form av PDF/A är tillåtet.PDF/A-3 logo

PDF/A-3: Bilagor i godtyckliga format - PDF/A och andra - är tillåtet.


  Det är relativt nytt här att det något speciella PDF/A-3-formatet
  används och berikar därigenom omfattningen av tjänsterna i ECM-systemet.
  Den speciella egenskapen hos PDF/A-3 är att den här standarden möjliggör
  inbäddning av valfritt dokument i en PDF/A-fil.
  PDF-filen blir sålunda ett slags "ZIP-arkiv med användargränssnitt".
  Användare kan sålunda elegant kombinera flera dokument i en fil.

  PDF/ A-3 är användbart för hybridarkivering, dvs att kombinera
  källdokumentet såsom en Office-fil med tillhörande PDF/A-fil.

  E-postmeddelanden med verksamhetskritiskt innehåll som är värda att
  lagras skapas med teknik från callas software.
  I en PDF / A-3-fil kan det ursprungliga e-postmeddelandet lagras i
  ECM-systemet tillsammans med dess arkiverbara motsvarighet
  på ett revisionssäkert sätt.


  Ett annat exempel är lagring av fakturor.
  Information som en OCR-processor läser från en faktura kan lagras
  i en separat fil och arkiveras tillsammans med fakturan i en PDF/A-3-fil.
  PDF/A-3 kan också användas för att elegant sammanställa filer,
  t.ex. dokument och ritningar som skapas inom ett projekt.

  Ytterliggare exempel på denna tillämpning är skapande och
  bearbetning av s.k. "ZUGFeRD"-fakturor.

  För inkommande fakturor extraherar callas pdfaPilot automatiskt
  fakturadata/innehåll i XML-format och skickar informationen vidare
  till efterföljande system för bearbetning.
  PDF/A-fakturan lagras sedan i ECM-systemet.


  PDF/A och särskilt PDF/A-3 och ECM kompletterar varandra perfekt.
  PDF/A-3 kan dessutom öka fördelarna med digitala processer, eftersom
  kopplingar mellan dokument även kan visas utanför ECM-systemet.

  Det finns många fördelar i att använda PDF/A-formatet för
  ECM-användare för dokumenthantering och distribution.
  Dessutom säkerställs att PDF-filerna lagrade i ECM-systemet
  kan reproduceras när som helst.
Mer information

Eller klicka på bilderna nedan för nedladdning av booklet och folder:
PDF/A in a Nutshell 2.0 - Front Cover - Bild     PDF/A Flyer Front Cover - Bild


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.PDF/A-1 logo