NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF och PDF/A-lösningar från callas software GmbH.
callas software - Logo

Teknik för PDF-baserade arbetsflöden

Vi löser PDF-problem
callas software gör det enklare att hantera komplexa PDF-utmaningar

Lösningar för att utföra preflight, validera, optimera, korrigera samt åtgärda PDF-filer
för arkivering/e-arkivering och långtidsbevaring av dokument.

callas software pluggins för Adobe Acrobat
förbättrar och utökar inbyggd basfunktionalitet i Adobe Acrobat.callas software pdfaPilot - Logo

callas pdfaPilot
Allround-programvara för
digitalt bevarande/långtidsarkivering enligt ISO-standarden PDF/A
och
tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA


callas pdfaPilot stöder ISO-standarden PDF 2.0!callas pdfaPilot
Konverterar dokument till
PDF/A-standarden för långtidsarkivering

callas software pdfaPilot - Konvertering av dokument till PDF/A - Bild

Konvertering av dokument till PDF/A


  PDF/A - det rekommenderade dokumentformatet för långtidsbevarande

  PDF/A är det rekommenderade filformatet för arkivering och långtidsbevaring av dokument.
  Dokument som långtidslagras i PDF/A-formatet kan med säkerhet garanteras
  att vara läsbara och återanvändaningsbara även efter en längre tidsperiod.

  PDF/A-1, PDF/A-2 och PDF/A-3 är alla kompletterande PDF-format
  och ISO-standarder (ISO 19005-1, 19005-2 och 19005-3)
  som används för långtidsarkivering av dokument.


  callas pdfaPilot - programvara för konvertering av dokument till PDF/A

  callas pdfaPilot används för att konvertera PDF-dokument, eller andra
  digitala ("born digital") dokument och e-post med bilagor, till robusta,
  sökbara PDF/A-filer för långtidsarkivering.

callas software pdfaPilot - PDF/A i dokumenthantering; DMS och e-Arkiv - Bild

  callas pdfaPilot utför dynamisk teknisk förhandskontroll (preflight/validering) och
  korrigering, samt optimering av PDF-filer för dokumenthantering,
  arkivering/e-arkivering och långtidsbevaring av dokument.


  Server-baserad automatisering för samtidig konvertering och validering

  callas pdfaPilot används vid e-arkivering av företag, myndigheter,
  organisationer och andra verksamheter oavsett storlek och verksamhet.

  I princip är det lämpligt att behålla alla dokument i ett format och
  PDF är förstahandsvalet här som den lägsta gemensamma nämnaren
  för digitalt genererade eller pappersbaserade dokument.

  För att befria de användare från konverteringsbördan och att samtidigt
  se till att alla PDF/A-filer håller en genomgående hög kvalitet,
  bör beslutsfattare införa server-baserade lösningar som inkluderar både
  konvertering och validering samt tillhandahåller även funktioner som
  automatiserar processerna kring behandlingen av PDF-filer:


  Fördelar med centraliserad server-baserad konvertering till PDF/A

  Dietrich von Seggern, vd callas software,
  förklarar varför du inte skall överlåta genereringen av
  PDF/A-filer till enskilda användare:
  Vad callas pdfaPilot kan göra

  callas pdfaPilot konverterar digitala kontorsdokument skapade i
  Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Publisher, Visio, Project,
  Apache OpenOffice, LibreOffice, Pages (enbart macOS),
  PostScript och EPS, PNG, JPG och TIFF-bilder till
  arkivfärdiga PDF/A-filer.

  Icke-kompatibla PDF-filer kan korrigeras och
  därefter sparas som giltiga PDF/A-filer.


  Närhelst PDF-filer behöver förberedas för arkivering i stor skala
  och vid höga krav på kvalitet, säkerhet, snabbhet och effektivitet
  anlitas callas pdfaPilot:

  • automatiserade och standardiserade produktionsprocesser

  • kvalitet, säkerhet, snabbhet och effektivitet

  • att dokument garanterat följer gällande standard

  • ökad produktivitet

  • eliminering av fel

  • validera och åtgärda felaktigheter för överensstämmelse med
   PDF/UA-standarden för universellt tillgänglig PDF


  Praktisk användning av callas pdfaPilot:

  callas pdfaPilot är kompatibel med Adobe® Acrobat® DC
  (använder faktiskt samma robusta PDF preflight-teknik),
  men erbjuder dessutom stöd för server-baserad automatisering
  och batch-bearbetning av PDF-filer.

  callas pdfaPilot - Löser utmaningar vid långtidsarkivering


  Utmaningar för arkiv vid långtidsarkivering av dokument

   Digitala arkiv måste kunna påvisa att elektroniskt lagrade dokument är
   äkta, tillförlitliga, fullständiga, oförändrade, och användbara över tid.  Gör dokument och e-post långtidsbeständiga

   I många miljöer, finns det lagkrav att all kommunikation om
   specifika ämnen måste arkiveras under en viss tidsperiod.
   Hur lång tid det är kan variera kraftigt
   - från ett par år till flera tiotals år, eller även för all framtid.

   Det rekommenderade formatet för arkivering är
   ISO-standarden PDF/A ("PDF för arkivering").
   Denna ISO-standard definierar fyra olika PDF/A-versioner
   och callas pdfaPilot kan automatiskt konvertera alla dokument
   och e-post till den PDF/A-standard som krävs för ändamålet.
   Tillägg av ytterligare jobbinformation (metadata) stöds fullt ut och
   pdfaPilot kan konfigureras till att anpassas till arbetsflödets krav;
   i stället för tvärtom.

   Arkivering av dokument är en kritisk operation i alla
   verksamheters arbetsflöden; av den anledningen har
   callas pdfaPilot genomgått omfattande tester och uppfyller
   gällande ISO-standarder vilket verifierats med testsviten veraPDF korpus.
   Det faktum att exakt samma teknik används i marknadens
   de facto-standard, Adobe Acrobat, är ett bevis på denna kvalitet.  Arkivering av typiska kontorsdokument

   Det bästa sättet att generera korrekta PDF/A-filer är att
   skapa dem på rätt sätt till att börja med.
   callas pdfaPilot kan automatiskt konvertera dokument från
   Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Project,
   Publisher och Visio-filer till PDF-filer med hög kvalitet.

   I callas pdfaPilot Desktop görs det enkelt genom att dokumentet
   dras-och-släpps till arbetsfönstret vartefter konvertering till PDF/A
   sker på bästa möjliga sätt.
   callas pdfaPilot har fullt stöd för att konvertera
   Apache OpenOffice och LibreOffice dokument och
   på macOS stöds naturligtvis Pages och Keynote.

   Tack vare den integrerade Adobe-motorn kan callas pdfaPilot
   även konvertera EPS- och Postscript-filer med hög kvalitet och
   utan att krav på att Adobe Acrobat Distiller är installerad.  E-postarkivering

callas software pdfaPilot - Arkivering av e-post i PDF/A - Desktop - Bild

   E-post är en viktig del av affärs-/verksamhetskommunikation i de flesta organisationer.

   Många länder har regulatoriska lagar och regler kring arkivering av
   sådan kommunikation, antingen för kunna använda den potentiella
   framtida tvister eller som en del av god redovisningssed.

   Eftersom e-post är oftast hanteras av e-postservrar med begränsad
   lagringskapacitet finns inga garantier för att ett e-postmeddelande som
   mottagits idag fortfarande kommer att vara tillgängligt på servern om
   tio år eller ännu längre bort i framtiden.

   När e-post hämtats från servern är omvandlas den ofta till ett
   eget format av e-postklient, och det finns heller ingen garanti för
   tillgång till samma e-postklient i framtiden.

   Dessutom ingår ofta bilagor i e-postmeddelanden vilket i sin tur
   kräver att det i framtiden finns tillgång till den programvara som
   skapade bilagorna för att kunna öppna alla filformat
   som idag förekommer som bilagor.

   callas pdfaPilot kan lagra dessa e-postmeddelanden,
   inklusive alla bilagor, i PDF/A-format vilket säkerställer att
   e-postinnehållet är tillgängligt och läsbart många år från nu.

callas software pdfaPilot - Flöde: Arkivering av e-post i PDF/A - Bild

   Men även i miljöer där sådana regulatoriska riktlinjer inte är tillämpliga,
   finns det goda skäl att arkivera e-post.

   En mycket stor mängd affärs-/verksamhetsinformation
   förmedlas i form av e-postmeddelanden.
   Att kunna lagra denna information på ett strukturerat sätt och
   i samma format som används för andra dokument och att effektivt
   kunna söka i alla dessa handlingar, inklusive e-post och bilagor,
   kommer bara att bli allt viktigare.


PDF/A för e-postarkivering - E-post for evigheten - Illustration

   För mer information om säker arkivering av e-postmeddelanden i PDF/A-format,
   måste man djupdyka i vad ett e-postmeddelande består av:  callas pdfaPilot stöder PDF/UA,
  ISO-standarden (ISO 14289-1) för tillgänglig PDF

  Att PDF-dokument är utförda som digitalt tillgängliga PDF-dokument
  är viktigt för att säkerställa att människor som behöver använda
  tekniska hjälpmedel (så som skärmläsare) kan komma åt och
  tillgodogöra sig innehållet dessa dokument.

  Dessutom föreskriver lokala lagar och förordningar i många länder
  att PDF-filer måste vara tillgängliga för alla i samhället.

PDF/UA - Icon

  Som en följd av dessa ökade krav från myndigheter blir det allt viktigare att
  myndigheter, tjänsteleverantörer och andra verksamheter måste kunnat
  producera och distribuera digitalt tillgängliga PDF-dokument som
  uppfyller ISO-standarden PDF/UA.

  callas software tillhandahåller ett antal programvaror som
  stöder PDF/UA-standarden för digitalt tillgänglig PDF.

  En lyckad validering av ett PDF-dokument gentemot PDF/UA-1,
  kräver alltid att PDF-dokumentet klarar minst två typer av tester
  innan det publiceras eller delas med andra:

  1. ett programmatiskt syntaktiskt test,
   som kan utföras av en pålitlig programvara, och

  2. ett interaktivt semantiskt test,
   manuellt utfört av en människa.

  Trots att callas pdfaPilot är ett kommersiellt verktyg,
  kan den ingående funktionen för validering av en PDF-fil
  gentemot överstämmelse med PDF/UA-standarden
  alltid användas utan kostnad (gratis!).
  Dessutom hjälper pdfaPilot till med den semantiska testen
  genom att konvertera PDF-dokumentet till en HTML-representation
  (Se "Människa jämfört med datorprogram" nedan).


callas pdfaPilot, Preflight to Ensure for Universal Accessibility - Picture

  • Kontroll av universell tillgänglighet
  • Att PDF-filer är utförda enligt PDF/UA-standarden för universell tillgänglighet
   kontrolleras enkelt med hjälp av Preflight-funktionen i callas pdfaPilot.

   Preflight-funktionen innehåller profiler för kvalitetskontroll;
   dvs alla regler för överensstämmelse med PDF/UA och
   verifierar de kontrollerade PDF-filerna gentemot dessa regler.

   Detta ger en första uppfattning om huruvida PDF-dokumenten
   åtminstone uppfyller de grundläggande reglerna och inför
   nödvändiga interna strukturer för tillgänglighet.

   Vid preflight kontrolleras om allt innehåll i dokumentet är taggat,
   om bilder har alternativa beskrivningar,
   om en språkidentifiering används för all text, m.m.


callas pdfaPilot, Människa jämfört med maskin, kontroll av undersell tillgänglighet - Bild
  • Människa jämfört med datorprogram (Man vs Machine)
  • Medan de flesta andra kvalitetskontrollprocesser
   helt kan göras med hjälp av datorprogram,
   är detta mycket svårare för PDF/UA.

   Tillgänglighetsstandarden PDF/UA säger till exempel
   att alla bilder måste ha en korrekt beskrivning.
   Naturligtvis kan programvara kontrollera att en beskrivning är angiven,
   men är den verkligen meningsfull för någon som inte kan se bilden?

   Av denna anledning har flera av callas programvaror även funktionalitet
   för konvertering av PDF/UA till färgkodad HTML vilket kan användas
   av en människa för att enkelt kontrollera att dokumentstrukturen
   användes korrekt, att alla bildbeskrivningar är vettiga, och så vidare.

callas pdfGoHTML, Vy över taggningsstruktur - Bild

Klicka på bilden för att se och verifiera
strukturtaggar för ett taggat PDF-dokument.
Detta är en kostnadsfri funktion i
callas pdfaPilot, pdfToolbox och pdfGoHTML.


   Denna funktion ingår inte bara i callas pdfaPilots, utan även i callas pdfGoHTML,
   en separat och kostnadsfri pluggin för Adobe Acrobat DC.
   Det är därmed möjligt för alla att snabbt och enkelt utvärdera
   kvaliteten på taggningen i ett PDF-dokument.

   Tack vare det unika stödet och funktionalitet för
   strukturtaggning av PDF-filer utför callas pdfaPilot
   optimerad export till PDF/UA, standarden för tillgänglig PDF.callas pdfaPilot, Konfigurera arbetsflödesautomatisering för universell tillgänglighet med PDF/UA - Bild
  • Ej begränsad till enbart PDF
  • Indatafilerna för att skapa PDF/UA-kompatibla
   PDF-filer är ofta inte PDF-filer.

   Av den anledningen stödjer även callas programvaror
   konvertering av andra filformat till PDF;
   såsom Microsoft Office dokument,
   Apache Open Office och LibreOffice dokument,
   olika bildfilformat och e-postmeddelanden.

   Efter konvertering till PDF kan dokumenten sedan vidarebehandlas
   för att bli kompatibla med lämplig PDF/UA-version.  • Export av taggad PDF till EPUB
  • Med callas pdfaPilot kan PDF-taggningen även användas
   för att automatiskt skapa EPUB-filer från PDF.

   Denna PDF-till-EPUB funktion konverterar PDF-filer till eBook-filer
   vilka i sin tur omedelbart kan användas på mobila enheter såsom
   smartphones eller surfplattor.Hur väljer man mellan olika PDF/A-standarder:
PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3 eller PDF/A-4?
(callas software blog, 15 mars 2023)
Making PDF/A Conversion Easier: -4 - Bild


Förklaring till varför PDF/A-2 och PDF/A-4
är bättre än PDF/A-1 (2021)
Vinnarpall: 1:a plats PDF/A-4, 2:a plats PDF/A-2, 3:e plats PDF/A-1 - Illustration


PDF/A-validering med callas pdfaPilot

Vanlig fråga: Vad är det som valideras med callas pdfaPilot ?

Tumregeln är:
En PDF/A-validator (callas pdfaPilot) kontrollerar de aspekter
som särskilt regleras i PDF/A-standarden.


Exempel på teknisk förhandskontroll (preflight):
Validering mot PDF/A-2a standarden med callas pdfaPilot.

Rapport: PDF/A-2a - Summering av utförda kontroller (engelska, pdf)


Användning av callas pdfaPilot i praktiken:

Användningsexempel: Preflight, validering, korrigering och konvertering
callas pdfaPilot webinarier/videoinspelningar, tutorials, demonstrationer

Webinarier / Videoinspelningar illustrationsikon - Ikon
Videodemonstrationer av pdfaPilot - Popup-fönster

callas pdfaPilot - Tutorials

Boka online-demonstration av pdfaPilot
callas pdfaPilot utbildning

callas pdfaPilot - Instruktörsledd utbildning


callas pdfaPilot utbildning på egen hand

callas pdfaPilot och dess systerprodukt callas pdfToolbox
delar samma koncept, grundläggande arkitektur och många funktioner.

Utbildningen på egen hand för användare av callas pdfToolbox är
tillämplig och rekommenderas även för användare av callas pdfaPilot.

Denna PDF-baserade utbildning på egen hand hjälper användare
att fullt ut förstå och utnyttja kraften i callas pdfToolbox.

Utbildningsmaterialet är inriktat på att skapa profiler och
innehåller övningar med lösningar och förklaringar.

Ladda bara ned följande PDF-utbildningsmanual,
öppna den i en PDF-läsare och du är igång:

callas pdfToolbox Desktop Training ManualBeställningsnummer och prisinformation

callas pdfaPilot programvara erbjuds som licensköp eller mot hyra.
Licensen är per desktop/laptop och obegränsat antal dokument, eller
per server för obegränsat antal användare och obegränsat antal dokument.


Prisexempel:
1pcs callas pdfaPilot Desktop, Windows eller macOS, 7.490,00SEK, exkl. moms
(för 5st eller fler licenser erbjuds volymrabatt!)

För produktbeskrivning och beställningsnummer - Klicka här.
Produkter

callas software pdfaPilot - Logo

callas pdfaPilot
PDF/A lösningar för arkivering och långtidsbevaring av dokumentNedladdning - Ikon
Klicka här för att prova callas pdfaPilot Desktop, Server, CLI och SDK utan kostnad

(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av programvaran
och ge dig vårt stöd, ber vi dig ange koden NewFormat
i formulärfältet som heter Preferred Reseller).


Översikt


callas pdfaPilot Desktop Switchboard

callas software pdfaPilot Switchboard - Bild


  callas pdfaPilot skapar filer som garanterat och korrekt uppfyller
  ISO standarden PDF/A för långtidsarkivering

  callas pdfaPilot är en enkel att använda och samtidigt snabb och
  pålitlig tillämpning för PDF-konvertering.
  Används som en fristående tillämpning eller som ett tillägg/plugin till Adobe® Acrobat®.
  callas pdfaPilot är kompatibel med Adobe® Acrobat® DC.

  callas pdfaPilot Desktop installeras fristående eller som plug-in till Adobe® Acrobat®:

  • När pdfaPilot installeras som ett fristående program,
   ersätter det helt och hållet det inbyggda preflight-stöd som ingår i Adobe Acrobat;
   i sådana fall finns det ingen anledning att också köpa / installera Adobe Acrobat.

  • När pdfaPilot installeras som en plugin till Adobe Acrobat,
   utökas och förbättras väsentligt det inbyggda preflight-stöd
   som ingår i Adobe Acrobat.

  callas pdfaPilot passar alla verksamheters som behöver lagra och långtidsbevara dokument;
  callas pdfaPilot är det professionella hjälpmedlet för att validera och/eller skapa PDF/A filer
  för företag, myndigheter, arkiv och bibliotek.


  callas pdfaPilot konverterar alla typer av PDF-filer till PDF/A-filer enligt
  ISO-standarderna PDF/A-1, PDF/A-2 and PDF/A-3
  (ISO 19005-1, 19005-2 and 19005-3):

  • PDF-filer skapade i Office-program

  • e-post med bilagor

  • interaktiva formulär

  • fakturor

  • konstruktionsritningar

  • teknisk dokumentation

  • presentationer

  • tidningar

  • böcker  callas pdfaPilot - översikt över funktionalitet

  callas pdfaPilot är lätt att lära sig samtidigt som en stor mängd funktioner
  erbjuds för att skapa garanterat PDF/A-kompatibla filer.
  Vare sig man letar efter en viss färgegenskap, behöver stämma av
  initiala inställningar för dokumentvyer, hitta en funktion för att åtgärda
  felaktiga typsnitt, eller bara behöver hitta all röd text större än 12 punkter,
  - återfinns de funktioner som behövs i följande funktionsgrupper:

  • "Switchboard-åtgärder"
   - vanligt använda funktioner; lika lätta att använda som att ringa på en mobiltelefon.

  • "Testbara egenskaper"
   - funktioner för att analysera en PDF-fil eller hitta objekt i en PDF-fil.

  • "Konfigurerbara åtgärder"
   - funktioner för att skapa egna korrigeringar och justeringar för PDF-filer.

  • "Konfigurerade profiler"
   - kombinerbara och konfigurerbara profiler för att kontrollera och
   åtgärda vanliga branschspecifika felaktigheter.

  • "Konfigurerade kontroller"
   - funktioner för snabb analys av PDF-filer,
   eller för att hitta specifika objekt i flersidiga PDF-filer.

  • "Konfigurerade åtgärder (fixups)"
   - funktioner för att snabbt åtgärda eller justera en viss aspekt i en PDF-fil.


callas pdfaPilot kan beställas i olika utföranden
för att passa specifika behov och krav på automatisering

callas software pdfaPilot Desktop - Logo callas software pdfaPilot Server - Logo callas software pdfaPilot CLI - Logo callas software pdfaPilot SDK - Logo

  callas pdfaPilot produktfamilj

  callas pdfaPilot producerar fullt PDF/A-kompatibla filer och är samtidigt marknadens
  mest kraftfulla programvara för validering och korrigering av PDF/A-filer:

  • callas pdfaPilot Desktop för manuel och interaktiv användning.
   Desktop-tillämpning som installeras fristående eller som plugin till Adobe® Acrobat®.
   Möjliggör tillförlitlig långtidsarkivering av helt PDF/A-kompatibla dokument
   för alla verksamheter och branscher.
   Behändig batch-funktion för kvalitetskontroll av en PDF-profil eller
   PDF-åtgärd (fix) på alla filer i en folder.
   Kombinerar analys och validering av befintliga PDF-filer gentemot PDF/A standarden;
   korrigerar felaktiga filer och konverterar dessa till PDF/A-filer.

  • callas pdfaPilot Server & CLI är helt anpassningsbara serverlösningar som
   möjliggör automatisering av arbetsflöden via bevakade mappar (hot folders)
   eller för integration i befintliga system genom ett kommandoradsgränssnitt.

   • callas pdfaPilot Server används för att automatisera callas pdfaPilot eller
    för att integrera callas pdfaPilot i ett befintligt arbetsflöde.
    Professionell serverlösning för att automatiskt skapa PDF/A-kompatibla filer.
    Hot folder-baserad automatisering av PDF/A processer.

    Hanterar stora mängder av PDF-filer;

    • verifierar filerna gentemot PDF/A-standard

    • korrigerar typiska fel i filerna

    • konverterar filerna till PDF/A-standardad
    • Presenterar tydliga rapporter med omfattande konfigurationsmöjligheter.
     Ger fullt multi-processor stöd för kontroll, verifiering, konvertering av PDF/A-filer.


    callas pdfaPilot CLI kommandorad-baserad automatisering av PDF/A-processer.
    Är det snabbaste sättet för utvecklare att utnyttja callas PDF-teknik i anpassade lösningar.
    Högvolymverifiering av PDF/A, omfattande korrigering av typiska fel,
    konvertering och optimering av PDF-filer enligt PDF/A-standard.
    Tydliga rapporter med omfattande konfigurationsmöjligheter.
    Licenser finns även för tillfällig produktionsserver- och/eller separat utvecklingsserver.


  • callas pdfaPilot SDK är ett programbibliotek/Software Development Kit
   för utvecklare med behov av att utveckla kundanpassade lösningar för
   PDF-optimering, -validering och -korrigering.
  • Underlättar utvecklingen av alla typer av tillämpningar som snabbt
   kan införlivas i anpassade lösningar och arbetsflöden för att skapa,
   optimera, validera och korrigera PDF/A-filer för långvarig arkivering.PDF/A med ett klick

callas pdfaPilot sparar
PDF-filer som inte följer PDF/A-standarden som
korrekta PDF/A-dokument med en knapptryckning.

callas software pdfaPilot Switchboard PDF/A med ett klick, illustrerad med en faktura - Bild


callas pdfaPilot konverterar
Microsoft Office och Apache OpenOffice dokument
direkt till PDF/A för arkivering.

callas software pdfaPilot Switchboard med ett klick - Konvertering av Office-dokument till PDF/A - Bild


callas pdfaPilot konverterar
e-post med bilagor till PDF/A för arkivering.

callas software pdfaPilot Switchboard med ett klick - E-post till PDF/A - Bild


callas pdfaPilot konverterar
dokument samtidigt till PDF/A och PDF/X.
Mycket användbart för organisationer som
arkiverar (PDF/A) och som även behöver trycka (PDF/X).

callas software pdfaPilot Switchboard - Konvertering till både PDF/A och PDF/X - Bild


callas pdfaPilot Desktop validerar
PDF filer med avseende på överensstämmelse med PDF/UA,
ISO-standarden för tillgänglig PDF.

callas software pdfaPilot Switchboard - PDF/UA validering med programvara - Bild

(Klicka på bilden för detaljinformation)Automatisering

  Automatisering

  • pdfaPilot erbjuder flera alternativ för automatisering:

   • callas pdfaPilot Desktop har en batch-funktion för kvalitetskontroll med vald
    PDF-profil eller PDF-åtgärd (fix) på alla filer i en folder (upp till 100 filer).

   • callas pdfaPilot Server automatiserar all form av bearbetningar av
    stora volymer av filer (obegränsat antal filer).
    Via hot folder gränssnitt kan olika mappar konfigureras,
    automatiskt bevakas för filbearbetning.
callas software pdfaPilot Server Automatisering Exekveringsstatus - Bild

  Processplaner

  • pdfaPilot har fullt stöd för hantering av processplaner.

  • Processplaner medger en utökad och mer flexibel nivå av automatisering;

   • Med processplaner definieras ett antal bearbetningssteg som en PDF-fil skall genomgå.
    Varje steg kan vara en preflight-profil, en enda preflight-kontroll eller korrigering,
    eller en åtgärd (t.ex. att skapa bilder, skapa ett häfte, exportera som PostScript-fil,…).

   • Processplaner tillåter generering av preflight-rapporter som baseras på
    resultatet av varje steg, eller hopp mellan olika steg beroende av
    behandlingsresultatet av ett tidigare steg.
callas software pdfaPilot - Automatisering - Grafisk arbetsflödesredigerare - Redigera processplan - Bild

  Smidig, automatiserad utskjutning

  Med utskjutning avses placering av sidorna på ett tryckark så att de efter arkets
  tryckning och falsning (vikning) kommer i rätt ordning i den färdiga trycksaken.

  • callas pdfaPilot kan enkelt skala, anpassa, flytta, sträcka ut,
   rotera, spegelvända sidor och sidinnehåll.

  • pdfaPilot hanterar utskjutning av häften, förbereder PDF-dokument
   för dubbelsidig utskrift, splittrar dubbla sidor till separata sidor,
   duplicerar sidor och optimerar PDF-dokument för
   presentation och för åhörarkopior/handouts, m.m.
callas software pdfaPilot Smidig, automatiserad utskjutning - Bild

  Adobe-teknik används för förenkling av transparens / plattning av bitmapp

  • Att hantera PDF-dokument som använder transparens när arbetsflödet
   eller utmatningsenheter inte direkt stöder detta kan vara riktigt svårt.

   • callas pdfaPilot hanterar utan besvär plattning av bitmappar
    samtidigt som text, bilder och grafik bevaras så mycket som möjligt
    och utan att dokumentets huvudsyfte ändras.

   • Och du kan lita på att resultatet blir korrekt eftersom pdfaPilot
    använder Adobes egna och beprövade teknik för plattning av bitmappar.

  Fjärrkonfiguration och övervakning

  • Varje pdfaPilot Server levereras med en licens för pdfaPilot Desktop.

   • pdfaPilot Desktop kan anslutas till alla pdfaPilot-servrar i nätverket;
    all konfigurering och övervakning av pdfaPilot-servrarna hanteras
    bekvämt över nätet från en nätansluten dator på ditt skrivbord.

  Okomplicerad integrering i önskad e-arkiv eller MIS-miljö

  • callas pdfaPilot Server stöder naturligtvis hot folders.

  • callas pdfaPilot har även stöd för att integreras via kommandorad (CLI) eller
   via ett SDK som är idealiskt för inbäddning av den senaste PDF-tekniken
   i eget e-arkiv och/eller administrativt system.

  callas pdfaPilot multi-serverproduktivitet via Dispatcher

  • pdfaPilot kan köras på flera serversystem i samverkan.
   Genom att konfigureras för automatisk lastbalansering används en pdfaPilot server
   som en central resurs ("Dispatcher") som fördelar arbetet över nätverket till
   andra system/satellitsystem som utför den begärda bearbetningen.

  • Höga bearbetningsprestanda kombinerat med enkel installation och underhåll.
callas software callas pdfaPilot Server Switchboard - Bild

callas software callas pdfaPilot Dispatcher - Bild

   • Stöd för lastbalansering samt konfigurering vid "fail-over"-situationer

   • Bearbetning av jobb sker enligt konceptet "dispatcher-satellit".

   • Dispatcher:
    En server som inte behandlar filer själv,
    utan istället matas med uppdrag/filer för bearbetning via jobbmappar
    och sänder filerna vidare till satellitsystem för att få dem behandlade.

   • Satellit:
    Är i grunden en vanlig server för bearbetning av filer.
    pdfaPilot Dispatcher kan anslutas mot så många satelliter som
    det behövs för att säkerställa att bearbetningen inte stannar
    även om någon av satelliterna stängs av.

   • Fail-over:
    Bearbetningen stannar inte även om någon av satelliterna är stängs av.


  Automatisering av arbetsflöden

  • callas pdfaPilot integreras sömlöst med
   FileTrain för automatisering av arbetsflöden.


callas pdfaPilot och Robotic Process Automation (RPA)


  Robotic Process Automation (RPA) - Kontorsarbetsflöden med hjälp av PDF

  Robotic Process Automation (RPA),
  ett mer eller mindre mycket öppet koncept för avancerad automatisering,
  får ökad uppmärksamhet av programvaruindustrin.

  Allt fler leverantörer från olika sektorer introducerar tillämpningar
  som kan utföra uppgifter som tidigare hanterats av människor.

  Genom att använda dessa RPA-tillämpningar förväntar sig användare
  att kunna dra nytta för att optimera processer, undvika fel och
  eliminera monotona, repetitiva uppgifter.

  RPA-processer kan skapas på ett smidigt och modulärt sätt
  i enskilda steg utan programmeringskunskap.


  callas software är specialiserat på avancerad kontors-/dokumentautomation sedan länge.
  callas bakgrund är prepress, men när det gäller krav på en automatiseringsmotor
  är lösningarna än mer avancerade och många av funktionerna
  (konvertering till PDF eller PDF/A, förbättring av interna strukturer,
  skapa broschyrer, OCR, se till att allt är sökbart m.m.)
  är relevanta även för kontors-/dokumentautomation,
  varifrån termen RPA kommer.
  Robotic Process Automation (RPA) kan lära av prepress

  Vad som gäller för PDF-automatisering gäller för varje automatisering:
  processer och bearbetat material måste vara väldefinierade och standardiserade.

  Robotic Process Automation (RPA) för kontorsprocesser kan bygga vidare på
  erfarenheter som har gjorts för PDF-automatisering inom prepress och tryck.

  Hur kommer det sig?

  Det finns vertikala tillämpningsområden där PDF-filer inte bara är
  administrativa dokument, men också själva produktionsmaterialet.
  Detta gäller t.ex. till tillverkningsindustri eller design-/arkitekturbranscher,
  där PDF-baserade ritningar innehåller faktiska produktionsdata.

  Men ännu mer avancerade är automatiserade prepress-arbetsflöden.
  PDF-filer från godtyckliga källor bereds i en helautomatisk process
  varifrån de går direkt till tryckmaskinen.

  Beroende på filernas mångfald och kvalitet kan detta ställa
  höga krav på använd PDF-programvara.
  Tryckerier får sin råvara (PDF-filer) i varierande grad av kvalitet
  från många verksamheter och byråer.

  Manuella korrigeringar bör undvikas i RPA, det första steget i de flesta
  RPA-processer kommer att vara standardisering av indata.
  Denna normalisering ser till att råvaran fungerar
  alla efterföljande bearbetningssteg fram till utskrift.
  PDF-formatet utgör en stabil grund för RPA-applikationer

  För att RPA-applikationer ska fungera smidigt måste processerna
  både ha en standardstruktur och arbeta med standardiserade filer.
  Detta är det enda sättet att maximera antalet filer som behandlas vid automatisering.
  I många fall betyder det att RPA bara kan arbeta med data som den själv har genererat.

  Men varför inte använda en standard även här?

  Det finns många bra skäl att använda PDF-formatet närhelst
  sådana processer måste interagera med data från tredje part.
  PDF är trots allt den minsta gemensamma nämnaren för nästan
  alla dokumenttyper som behandlas eller tas emot på kontor.

  Office-filer, e-postmeddelanden och till och med bilder kan enkelt konverteras till PDF,
  vilket ger RPA-tillämpningar en standardiserad startpunkt för bearbetning.

  Dessutom, tack vare många funktioner som har ackumulerats genom åren,
  är PDF det mest kraftfulla, mångsidiga dokumentformatet i världen.
  Men inte alla PDF-filer uppfyller förutsättningarna för automatisk bearbetning lika bra.
  Detta börjar inte enbart med en pålitlig visningsmodell för dokumentet,
  utan snarare de faktiska uppgifter som dokumentet innehåller.
  Gör PDF-filer RPA-klara

  Datastandardisering ("normalisering"), metadata, taggning
  och anpassning av cross-media krav gör PDF-filer RPA-klara:


  Standarder, som PDF/X, används för att effektivisera
  definitionen av normaliseringskrav:
  om rådata konverteras till PDF/X kan efterföljande steg baseras på det.


  Ett exempel på steg och processer:

callas software i RPA-arbetsflöde - Bild

  Normalisering bör vara det första steget
  - åtminstone om datakällan (PDF) inte alltid är densamma.

  Det kan till och med inkludera skapandet av PDF från andra källformat:

  • Dokumentkonvertering, informationskonvertering

  Om källan är en bild bör OCR (Optical Character Recognition) användas:

  • Använd OCR för skannad PDF

  Eftersom PDF är så flexibelt normaliseras indata till en PDF med en viss kvalitet.
  Detta kan baseras på internt utvecklade standarder,
  men i de flesta fall medför en redan existerande officiell standard som PDF/A
  att egen utveckling av interna standarder inte behövs.
  Vid behov kan kraven anpassas till interna behov.


  För att kunna bearbeta PDF-filer automatiskt måste de uppfylla några krav.
  Efter att ha skannat ett dokument är det till exempel i allmänhet nödvändigt
  att fullt ut indexera texten med hjälp av OCR och tilldela Unicode-tecken till
  det extraherade innehållet.
  Först då kan RPA-processer utvärdera den faktiska texten.

  Även "digitalt födda" PDF-filer behöver inte nödvändigtvis ha fullt Unicode-stöd.
  Det är här dedikerade valideringsprogramvara
  (och vid behov reparationsprogramvara) spelar in!

  Ett mycket konkret exempel kan vara då utskriftsfiler som exporteras
  från ett ERP-system används för att konsolidera utgående fakturor.
  En PDF-programvara söker igenom texten, söker efter nyckelord eller
  separatorer som det använder för att dela upp en PDF i separata fakturor.
  Naturligtvis fungerar detta bara om programvaran kan känna igen nyckelorden,
  och utan OCR, är detta endast möjligt om texten redan har "översatts" till Unicode.


  Normalisering till PDF/A-2u:

  • Inbäddning av teckensnitt

  • Se till att text representeras i Unicode


  Och därefter kan den faktiska behandlingen påbörjas:

  • Extrahera text

  • Bädda in filer

  • Slå samman filer

  • Dela PDF-sidor vid vissa nyckelord

  • Normalisera sidstorlekar

  • Lägg till sidnummer om det saknas

  • ...


  Undvik lösenordsskyddning av dokument.
  Ett av de "enklaste" hindren, i själva verket ett mer eller mindre
  oundviklig sådant, för dokumentbaserad RPA är lösenordsskyddet som
  ofta används på dokument utan närmare tanke på möjliga påföljder.
  Tekniska och juridiska begränsningar förhindrar att innehåll
  extraheras från lösenordsskyddade filer vilka därmed måste
  returneras till avsändaren.


  Integration av metadata i PDF-filer.
  Genom att integrera metadata i PDF-filer kan RPA-tillämpningar
  förses med pekare som visar hur en viss fil skall behandlas.

  Det kan till exempel vara vettigt att extrahera information
  innan konvertering av källfilen och därefter lägga till den
  extraherade informationen i PDF-filen.

  Se följande exempel:
  Ett detaljhandelsföretag får en uppsättning
  produktbeskrivningar från en leverantör i PDF-format.
  De kan lägga till poster i metadata som de sedan
  använder för att klassificera filerna.
  Om deras kunder behöver information kan dessa
  beskrivningar läggas till enskilda produktkataloger
  och används för att generera en innehållsförteckning.


  "Taggning" av PDF-filer.
  Helst skall PDF-filer även "taggas".
  Detta betyder inte bara att den semantiska delen av texten
  definieras i Unicode, men också att rubriker, stycken,
  bildbeskrivningar och tabeller beskrivs ("taggade")
  i ett strukturerat dataformat.

  Med dessa taggar kan RPA-tillämpningen beskriva hur den ska
  strukturera textinnehåll (särskilt i layouter med flera kolumner),
  extrahera rubriker och ordna bilder med hjälp av deras beskrivningar.

  Eftersom tilldelning av taggar till PDF-dokument faktiskt är en mycket
  tidsintensiv process, används vanligtvis AI för uppgifter som att
  läsa formulär korrekt på fältnivå. Detta gör det ännu viktigare att
  fullt ut indexera texten till PDF-filer enligt ovan.


  Taggad PDF är också grunden och förutsättningen för
  universellt tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.
  Slutsatser om Robotic Process Automation (RPA) med callas pdfaPilot

  Automatiserade arbetsflöden kan bli ännu smartare
  med hjälp av intelligenta RPA-tekniker.

  Verksamheter som vill maximera processautomation
  kan och bör först skapa ett ramverk för att sömlöst
  ta fördel av RPA-baserade tillämpningar.

  En del av detta handlar om att bygga en solid grund,
  samt använda maximalt homogen och standardiserad data.

  Den minsta gemensamma faktorn för hantering av Office-filer
  utgörs av högkvalitativa PDF-filer att utgå ifrån.

  Förutsättningen är att dessa PDF-filer kan anpassas
  för att uppfylla de interna kraven och standarderna.


  En av lärdomarna ifrån prepress är att automatiserade processer
  vanligtvis inte kan skapas av programmerare från grunden.
  Verkliga processer utvecklas, åtgärdas och finjusteras ofta bättre
  när riktiga filer används i det dagliga arbetet.

  Programvara som förenar specialistkunskaper och programmering i ett
  är idealiska att använda för att skapa RPA-processer på ett smidigt och
  modulärt sätt i enskilda steg utan programmeringskunskap.

  Det är därför callas pdfaPilot har en grafisk arbetsflödesredigerare vilken
  gör det möjligt för RPA-utvecklare att utforma processer visuellt i ett
  dra-och-släpp-gränssnitt utan att behöva involvera programmering.

  När en RPA process väl är skapad och testad och gör vad den ska
  kan den sömlöst exporteras från arbetsflödesredigeraren till servern
  som ansvarar för den helautomatiska bearbetningen/produktionen.callas pdfaPilot Desktop, Server, CLI och SDK - Detaljinformation

callas software pdfaPilot Desktop - Logo callas software pdfaPilot Server - Logo callas software pdfaPilot CLI - Logo callas software pdfaPilot SDK - Logo
pdfaPilot Desktop, Server, CLI och SDK - Detaljinformation - Popup-fönstercallas pdfaPilot Desktop, Server, CLI och SDK - Datablad/Manualer

callas pdfaPilot Desktop, Server, CLI och SDK
Referenser/Kundinstallationer


 • 2021: Debeka, Tyskland
 • Debeka arkiverar e-postmeddelanden i enlighet med ISO-regler tack vare callas pdfaPilot.

  Debeka-gruppen är en av de fem största aktörerna inom sparsektorn för
  försäkrings och fastighetsfinansiering i Tyskland som erbjuder ett
  brett utbud av försäkrings- och finansiella tjänster.

  Nu introducerar gruppen en central dokumentkonverteringslösning som processar
  e-postmeddelanden med bilagor när de är redo för långsiktig arkivering.
  Debeka använder PDF/A som det valda filformatet.

  Varje dag konverterar lösningen i genomsnitt cirka 2.400 e-postmeddelanden
  med tillhörande bilagor till ISO-standarden PDF/A-1a för dokumentarkivering.

  På längre sikt planerar Debeka att utöka lösningen steg för steg för att täcka
  ytterligare arkiveringsprocesser. Totalt räknar gruppen med att det i slutskedet
  kommer att behöva konverteras 300.000 till 400.000 dokument till PDF/A varje dag.

  Integratör: actino software, Tyskland, (även samarbetspartner till NewFormat).

  För mer information, vänligen se:


  eller kontakta NewFormat.


 • 2019: Beuth Verlag
 • Beuth Verlag litar på callas software för kvalitetssäkring av PDF/A-filer.
  callas pdfaPilot och callas pdfToolbox säkerställer att DIN-standarderna som
  publiceras av Beuth Verlag överensstämmer med ISO-standarderna och
  därmed är lämpliga för långtidsarkivering.

  Samtidigt har en hög grad av automatisering av arbetsflödet införts
  vilket avsevärt minskat mängden manuellt arbete som krävs.
  Beuth Verlag, ett dotterbolag till DIN, det tyska institutet för standardisering,
  och distribuerar nationella och internationella standarder samt utvecklar
  specialiserade publikationer för industrier, vetenskaplig forskning, handel,
  tjänstesektorn, akademiska studier och hantverk.

  För mer information, vänligen se:


  eller kontakta NewFormat.


 • 2023: Malmö universitet, Sverige

 • 2023: University of Eastern Finland, Finland

 • 2023: Verified Global AB, Sverige

 • 2022: Wellspect AB, Mölndal, Sverige

 • 2019: University of Turku, Finland

 • 2018: Tampere University, Finland

 • 2018: Nobel Media AB / Nobel Prize Outreach AB, Stockholm, Sverige

 • 2017: Dentsply IH AB, Mölndal, Sverige

 • 2016: ProReNata AB, Stockholm, Sverige

 • 2016: Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi, Sverige

 • 2014: Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, Sverige

 • 2013: Region- och Stadsarkivet Göteborg, Sverige

 • 2013: Västra Götalandsregionen, Sverige

 • 2013: callas pdfaPilot integration med Alfresco ECM (Pressrelease)
  Integratör: Redpill Linpro (Göteborg)
  GitHub - Alfresco converter for callas pdfaPilot

 • 2013: Mercedes-Benz Schweiz AG, Schweitz:
  Helt automatisk konvertering till PDF/A med pdfaPilot SDK
  för elektronisk långtidsarkivering - Datablad (engelska, pdf)

 • 2012: Riksarkivet, Sverige

 • 2012: Rosendahls, Danmark, trycksaksproducent för offentlig sektor:
  Konvertering av kontorsdokument till PDF/A med pdfaPilot,
  inklusive PDF-taggning med axaio MadeToTag för att göra innehållet
  i PDF-dokumenten tillgängligt för alla - Datablad (engelska, pdf)

 • 2010: Handelskammare, Italien:
  Konvertering av dokument/formulär till PDF/A med pdfaPilot,
  inklusive validering - Datablad (engelska, pdf)

 • 2010: Handelskammare, Italien:
  Validering med pdfaPilot av dokument
  deponerade i bolagsregister - Datablad (engelska, pdf)

 • 2010: EU Publications Office, Luxembourg
  Strategiskt beslut: Publicera enbart i PDF/A-format.
  Konverterade 11 millioner dokumentsidor (papper) till digitala PDF/A-dokument med
  pdfaPilot för långtidsarkivering i digitalt bibliotek/e-arkiv - Datablad (engelska, pdf)För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2023 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.callas software - Logo
callas software Partner