NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat


Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig hårdvara och programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island) och Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF och PDF/A-lösningar från callas software GmbH.

callas software - Logo

Lösningar för arkivering/e-arkivering och långtidsbevaring av dokument


callas software pdfaPilot - Logo
Allround-verktyget för digital arkivering och
validering av tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA
OBS! callas pdfaPilot v7 är fullt kompatibel med veraPDF-projektet
som för närvarande stöds av Europeiska unionen.callas pdfaPilot finns nu även som en moln- eller webbtjänst.
Se Actino Document Processing Services för automatiserad PDF-redigering.  Utmaningar för arkiv vid långtidsarkivering av dokument
  Digitala arkiv måste kunna påvisa att elektroniskt lagrade dokument är
  äkta, tillförlitliga, fullständiga, oförändrade, och användbara över tid.


  PDF/A - det rekommenderade dokumentformatet för långtidsbevarande
  PDF/A är det rekommenderade filformatet för arkivering och långtidsbevaring av dokument.
  Arkiv som långtidslagrar sina dokument i PDF/A-formatet kan med säkerhet garantera att
  dessa dokument även kan läsas och återanvändas efter en längre tidsperiod.

  PDF/A-1, PDF/A-2 och PDF/A-3 är alla ISO-standarder (ISO 19005-1, 19005-2 och 19005-3)
  och kompletterande format som används för långtidsarkivering av dokument.


  callas pdfaPilot - verktyg för konvertering av dokument till PDF/A
  callas pdfaPilot används för att konvertera PDF-dokument, eller andra
  digitala ("born digital") dokument och e-post med bilagor, till robusta,
  sökbara PDF/A-filer för långtidsarkivering.

  callas pdfaPilot utför dynamisk teknisk förhandskontroll (preflight/validering) och
  korrigering, samt optimering av PDF-filer för dokumenthantering,
  arkivering/e-arkivering och långtidsbevaring av dokument.

  callas pdfaPilot används vid e-arkivering av företag, myndigheter, organisationer och
  andra verksamheter oavsett storlek och verksamhet.


  Vad callas pdfaPilot gör
  callas pdfaPilot konverterar digitala kontorsdokument skapade i Microsoft Word,
  PowerPoint, Excel, Publisher, Visio, Project, OpenOffice, Pages (Mac OS X),
  PostScript och EPS, PNG, JPG och TIFF-bilder till arkivfärdiga PDF/A-filer.
  Icke-kompatibla PDF-filer kan korrigeras och därefter sparas som giltiga PDF/A-filer.

  Närhelst PDF-filer behöver förberedas för arkivering i stor skala anlitas callas pdfaPilot
  för kvalitet, säkerhet, snabbhet och effektivitet.


  callas pdfaPilot produktfamilj
  callas pdfaPilot producerar fullt PDF/A-kompatibla filer och är samtidigt marknadens
  mest kraftfulla verktyg för validering och korrigering av PDF/A-filer:

  • callas pdfaPilot Desktop för personligt och interaktivt användande på desktop.

  • callas pdfaPilot Server & CLI är helt anpassningsbara serverlösningar som
   möjliggör automatisering av arbetsflöden via bevakade mappar (hot folders)
   eller för integration i befintliga system genom ett kommandoradsgränssnitt.

  • callas pdfaPilot SDK är ett programbibliotek/Software Development Kit
   för utvecklare med behov av att utveckla kundanpassade lösningar för
   PDF-optimering, -validering och -korrigering.

  Alla lösningar från callas software används närhelst PDF-filer
  behöver anpassas i stor skala och vid höga krav på:
  • automatiserade och standardiserade produktionsprocesser
  • kvalitet, säkerhet, snabbhet och effektivitet
  • att dokument garanterat följer gällande standard
  • ökad produktivitet
  • eliminering av fel

  Guide till lösningar från callas software, typiska användningsområden,
  praktiska övningsexempel och tutorials:
  • kontroll och korrigering av PDF-dokument / Preflight
  • förberedande av dokument inför arkivering
  • skapa dynamiska arbetsflöden med hjälp av variabler


  callas pdfaPilot är kompatibel med Adobe® Acrobat® DC
  (använder faktiskt samma robusta PDF preflight-teknik),
  men erbjuder dessutom stöd för server-baserad automatisering
  och batch-bearbetning av PDF-filer.


  Gör dokument och e-post långtidsbeständiga
  I många miljöer, finns det lagkrav att all kommunikation om
  specifika ämnen måste arkiveras under en viss tidsperiod.
  Hur lång tid det är kan variera kraftigt - från ett par år till flera tiotals år,
  eller även för all framtid.

  Det rekommenderade formatet för arkivering är ISO-standarden PDF/A ("PDF för arkivering").
  Denna ISO-standard definierar tre olika PDF/A-versioner och callas pdfaPilot kan automatiskt
  konvertera alla dokument och e-post till den PDF/A-standard som krävs för ändamålet.
  Tillägg av ytterligare jobbinformation (metadata) stöds fullt ut och pdfaPIlot kan konfigureras
  till att anpassas till arbetsflödets krav; i stället för tvärtom.

  Arkivering av dokument är en kritisk operation i alla verksamheters arbetsflöden;
  av den anledningen har callas pdfaPilot genomgått omfattande tester och uppfyller
  gällande ISO-standarder vilket verifierats med till exempel testsviten Isartor.
  Det faktum att exakt samma teknik används i marknadens de facto-standard,
  Adobe Acrobat, är ett bevis på denna kvalitet.

  Arkivering av typiska kontorsdokument
  Det bästa sättet att generera korrekta PDF/A-filer är att skapa dem på rätt sätt till att börja med.
  callas pdfaPilot kan automatiskt konvertera dokument från Microsoft Word, Excel, PowerPoint,
  Project, Publisher och Visio-filer till PDF-filer med hög kvalitet.
  I callas pdfaPilot Desktop görs det enkelt genom att dokumentet dras-och-släpps till
  arbetsfönstret vartefter konvertering till PDF/A sker på bästa möjliga sätt.
  callas pdfaPilot har fullt stöd för att konvertera Apache OpenOffice dokument och
  på Mac OS X stöds naturligtvis Pages och Keynote.

  Tack vare den integrerade Adobe-motorn kan callas pdfaPilot även konvertera EPS- och
  Postscript-filer med hög kvalitet och utan att krav på att Adobe Acrobat Distiller är installerad.

  E-postarkivering
  E-post är en viktig del av affärskommunikation i de flesta organisationer.
  Många länder har regulatoriska lagar och regler kring arkivering av
  sådan kommunikation, antingen för kunna använda den potentiella
  framtida tvister eller som en del av god redovisningssed.

  Eftersom e-post är oftast hanteras av e-postservrar med begränsad lagringskapacitet
  finns inga garantier för att ett e-postmeddelande som mottagits idag fortfarande
  kommer att vara tillgängligt på servern om tio år eller ännu längre bort i framtiden.

  När e-post hämtats från servern är omvandlas den ofta till ett eget format av e-postklient,
  och det finns heller ingen garanti för tillgång till samma e-postklient i framtiden.

  Dessutom ingår ofta bilagor i e-postmeddelanden vilket i sin tur kräver att det i framtiden
  finns tillgång till den programvara som skapade bilagorna för att kunna öppna alla filformat
  som idag förekommer som bilagor.

  callas pdfaPilot kan lagra dessa e-postmeddelanden, inklusive alla bilagor, i PDF/A-format
  vilket säkerställer att e-postinnehållet är tillgängligt och läsbart många år från nu.

  Men även i miljöer där sådana regulatoriska riktlinjer inte är tillämpliga,
  finns det goda skäl att arkivera e-post.
  En mycket stor mängd affärsinformation förmedlas i form av e-postmeddelanden.
  Att kunna lagra denna information på ett strukturerat sätt och i samma format som
  används för andra dokument och att kunna effektivt söka i alla dessa handlingar,
  inklusive e-post och bilagor, kommer bara att bli allt viktigare.

  Hantering av EPUB och PDF/UA ("tillgänglig PDF")
  Tack vare unikt stöd och funktionalitet för strukturtaggning av PDF-filer utför
  callas pdfaPilot optimerad export till PDF/UA, standarden för tillgänglig PDF.

  Fler och fler länder lagstiftar nu om att även digitala dokument skall vara
  allmänt tillgänglig för alla, inklusive personer med funktionsnedsättning.
  Som en följd av dessa ökade krav från myndigheter blir det allt viktigare att
  tjänsteleverantörer och andra verksamheter måste kunna producera
  PDF-dokument som uppfyller PDF/UA-standaren.

  Med callas pdfaPilot kan PDF-taggningen även användas för att
  automatiskt skapa EPUB-filer från PDF.
  Denna PDF-till-EPUB funktion konverterar PDF-filer till eBook-filer
  vilka i sin tur omedelbart kan användas på mobila enheter såsom
  smartphones eller surfplattor.

  Rekommenderade produkter:
  - callas pdfaPilot Desktop
  - callas pdfaPilot Server
  - callas pdfaPilot CLI
  - callas pdfaPilot SDK

PDF/A-validering med callas pdfaPilot

Vanlig fråga: Vad är det som valideras med callas pdfaPilot ?

Tumregeln är:
En PDF/A-validator (callas pdfaPilot) kontrollerar de aspekter
som särskilt regleras i PDF/A-standarden.

Exempel på teknisk förhandskontroll (preflight):
Validering mot PDF/A-2a standarden med callas pdfaPilot.
Rapport: PDF/A-2a - Summering av utförda kontroller (engelska, pdf)

Användning av callas pdfaPilot i praktiken:
Användningsexempel: Preflight, validering, korrigering och konverteringcallas pdfaPilot webinarier/videoinspelningar och demonstrationer

Webinarier / Videoinspelningar illustrationsikon - Ikon
Videodemonstrationer av pdfaPilot - Popup-fönster

Boka online-demonstration av pdfaPilotBeställningsnummer och prisinformation
callas pdfaPilot programvara erbjuds som licensköp eller mot hyra.
Licensen är per desktop/laptop och obegränsat antal dokument, eller
per server för obegränsat antal användare och obegränsat antal dokument.

För produktbeskrivning och beställningsnummer - Klicka här.Produkter
callas software pdfaPilot - Logo
callas pdfaPilot - PDF/A lösningar för arkivering och långtidsbevaring av dokument


Klicka här för att prova callas pdfaPilot Desktop, Server, CLI och SDK utan kostnad
(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av programvaran och ge dig vårt stöd,
ber vi dig ange koden NewFormat i formulärfältet som heter Preferred Reseller).

Översikt

callas pdfaPilot Desktop Swichboard

callas software pdfaPilot Switchboard - Bild


  callas pdfaPilot skapar filer som garanterat och korrekt uppfyller
  ISO standarden PDF/A för långtidsarkivering


  callas pdfaPilot är en enkel att använda och samtidigt snabb och pålitlig tillämpning för PDF-konvertering.
  Används som en fristående tillämpning eller som ett tillägg/plugin till Adobe® Acrobat®.
  callas pdfaPilot är kompatibel med Adobe® Acrobat® DC.

  callas pdfaPilot Desktop installeras fristående eller som plug-in till Adobe® Acrobat®:
  • När pdfaPilot installeras som ett fristående program,
   ersätter det helt och hållet det inbyggda preflight-stöd som ingår i Adobe Acrobat;
   i sådana fall finns det ingen anledning att också köpa / installera Adobe Acrobat.

  • När pdfaPilot installeras som en plugin till Adobe Acrobat,
   utökas och förbättras väsentligt det inbyggda preflight-stöd
   som ingår i Adobe Acrobat.


  callas pdfaPilot passar alla verksamheters som behöver lagra och långtidsbevara dokument;
  företag och myndigheter, arkiv och bibliotek,

  callas pdfaPilot är det professionella hjälpmedlet för att validera och/eller skapa PDF/A filer.

  callas pdfaPilot konverterar alla typer av PDF-filer till PDF/A-filer enligt
  ISO-stantarderna PDF/A-1, PDF/A-2 and PDF/A-3
  (ISO 19005-1, 19005-2 and 19005-3):

  • PDF-filer skapade i Office-program
  • e-post med bilagor
  • interaktiva formulär
  • fakturor
  • konstruktionsritningar
  • teknisk dokumentation
  • presentationer
  • tidningar
  • böcker  callas pdfaPilot - översikt över funktionalitet

  callas pdfaPilot är lätt att lära sig samtidigt som en stor mängd funktioner
  erbjuds för att skapa garanterat PDF/A-kompatibla filer.
  Vare sig man letar efter en viss färgegenskap, behöver stämma av
  initiala inställningar för dokumentvyer, hitta en funktion för att åtgärda
  felaktiga typsnitt, eller bara behöver hitta all röd text större än 12 punkter,
  - återfinns de funktioner som behövs i följande funktionsgrupper:

  • "Switchboard-åtgärder"
   - vanligt använda funktioner; lika lätta att använda som att ringa på en mobiltelefon.

  • "Testbara egenskaper"
   - funktioner för att analysera en PDF-fil eller hitta objekt i en PDF-fil.

  • "Konfigurerbara åtgärder"
   - funktioner för att skapa egna korrigeringar och justeringar för PDF-filer.

  • "Konfigurerade profiler"
   - kombinerbara och konfigurerbara profiler för att kontrollera och
   åtgärda vanliga branschspecifika felaktigheter.

  • "Konfigurerade kontroller"
   - funktioner för snabb analys av PDF-filer, eller för att hitta specifika objekt i flersidiga PDF-filer.

  • "Konfigurerade åtgärder (fixups)"
   - funktioner för att snabbt åtgärda eller justera en viss aspekt i en PDF-fil.PDF/A med ett klick

callas pdfaPilot sparar
PDF-filer som inte följer PDF/A-standarden som
korrekta PDF/A-dokument med en knapptryckning.

callas software pdfaPilot Switchboard PDF/A med ett klick, illustrerad med en faktura - Bild


callas pdfaPilot konverterar
Microsoft Office och Apache OpenOffice dokument
direkt till PDF/A för arkivering.

callas software pdfaPilot Switchboard med ett klick - Konvertering av Office-dokument till PDF/A - Bild


callas pdfaPilot konverterar
e-post med bilagor till PDF/A för arkivering.

callas software pdfaPilot Switchboard med ett klick - E-post till PDF/A - Bild


callas pdfaPilot konverterar
dokument till PDF/A och PDF/X samtidigt.
Mycket användbart för organisationer som
arkiverar (PDF/A) och som även behöver trycka (PDF/X).

callas software pdfaPilot Switchboard - Conversion to both PDF/A and PDF/X - Picture  Nyheter i callas pdfaPilot 7:

  • OBS! callas pdfaPilot v7 är fullt kompatibel med veraPDF.

  • callas software markerar betydelsen av att använda standarder och
   pdfaPilot v7 är fullt kompatibel med veraPDF-projektet
   som för närvarande stöds av Europeiska unionen.

   veraPDF innebär skapandet av en ny testsvit för alla standardkomponenter i PDF/A,
   samt en PDF/A-validerare baserad på öppen källkod; bägge täcker alla områden
   och efterlevnadsnivåer för ISO-formatet PDF/A för långtidsarkivering.

   veraPDF är ett initiativ som leds av PDF Association och Open Preservation Foundation.
   Under cirka två år har projektet skapat en ny test corpus som är betydligt
   mer omfattande än den tidigare använda testsviten Isartor.

   veraPDF PDF/A-valideraren kan användas av verksamheter för att
   kontrollera om filer överensstämmer med PDF/A-standarden och därmed
   säkerställa att filerna är reproducerbar och läsbara i årtionden framöver.


   Att callas pdfaPilot v7 är kompatibel med veraPDF innebär att användare
   uppnår samma nivå av kvalitet genom att använda den PDF/A-validerare
   som ingår som standard i callas pdfaPilot.

   Användare kan således använda ett enda verktyg, callas pdfaPilot,
   för PDF/A-validering samt för PDF/A-korrigering och PDF/A-konvertering!


  • Placering av alla typer av innehåll.
callas software pdfaPilot - Switchboard - Decorate - Picture
   callas pdfaPilot v7 har stöd för automatiserad och flexibel placering av alla typer av innehåll
   - inklusive streckkoder, bilder, logotyper och grafiska symboler -
   via kontrollpanelen (Switchboard) och utan krav på någon programmeringskunskap.

   Typiska användningsområden är kontinuerlig numrering av flersidiga dokument (Bates-numrering),
   ankomststämpling vid mottagandet av dokument, vattenstämpelmärkning av provutskrifter,
   tillägg av streckkoder för hantering av utskrifter, eller klassificering av dokument inför
   lagring i företag och organisationers content management system (CMS).
   Lösningen gör det också möjligt för användare att infoga nya sidor
   tack vare mallstöd för omslag och skiljeark.  Nyheter i callas pdfaPilot 6:

  • Object Inspector för inspektion av egenskaperna för de objekt som ingår i PDF-dokumentet.
callas software pdfaPilot - Object Inspector - Bild


  • Konvertering till PDF/A och PDF/X samtidigt.

  • Mycket användbart för organisationer som
   arkiverar (PDF/A) och som även behöver trycka (PDF/X).
callas software pdfaPilot - Conversion to both PDF/A and PDF/X - Picture


  • Bevarande av alla kalkylarksdata (ingen data-förlust) vid konvertering från MS Excel till PDF/A.

  • Nya pdfaPilot Server / CLI parametrar:
   • "Show hidden columns"
   • "Shrink cell content to fit"
Indata: MS Excel kalkylark
callas software pdfaPilot - Indata: MS Excel kalkylark - Bild

Utdata: PDF/A-fil - Ingen dataförlust
callas software pdfaPilot - Utdata: PDF/A file - Bild


  • callas pdfaPilot varnar om MS Word ersatt saknade teckensnitt (fonter) vid konvertering till PDF/A.

   Saknade teckensnitt ersätts automatiskt av MS Word (utan varning) vid konvertering till PDF/A.
   Detta leder ofta till att ändrad dokumentlayout, konstiga sidbrytningar, etc...
   pdfaPilot varnar nu när sådana teckensnittssubstitutioner (orsakade av MS Word) sker.
callas software pdfaPilot - Varningsmeddelande: Saknade teckensnitt (fonter) har ersatts av MS Word - Bild


  • Mall-baserat skapande av PDF/A-3 indexsidor.
callas software pdfaPilot - 1: Mall-baserat skapande av PDF/A-3 indexsidor - Bild

callas software pdfaPilot - 2: Mall-baserat skapande av PDF/A-3 indexsidor - Bild


  • Stöd för "tillgänglig PDF" / ISO Standard (ISO 14289-1) för universell tillgänglighet.

  • För att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att kunna ta del av PDF-baserad
   information är nu funktionaliteten i callas pdfGoHTML även integrerad i pdfaPilot.

   pdfGoHTML visar dokumentstruktur, läsordning och alternativa texter för bilder
   som en färgkodad bild: idealisk för att snabbt diagnostisera eventuella problem.
pdfGoHTML visar strukturen i en taggad PDF-file
callas software pdfaPilot - PDF/UA Syntax-kontroll - Bild
   OBS! Denna funktion fungerar även efter det att utvärderingslicensen
   för callas pdfaPilot upphört att gälla.
   callas pdfaPilot kan således fortsatt användas för att, utan kostnad,
   visa dokumentstruktur, läsordning och alternativa texter för bilder.


  • pdfaPilot har stöd för att kontrollera både syntax och semantic
   med avseende på överensstämmelse med PDF/UA-standarden.
callas software pdfaPilot - Syntaktisk- och semantisk kontroll av överensstämmelse med PDF/UA-standarden - Bild
   Överensstämmelse med PDF/UA-standarden kontrolleras på ett integrerat sätt:
   • maskinell kontroll av syntax, och
   • interaktiv (human) kontroll av semantic
   Efter lyckad validering kan en PDF/UA-valideringsrapport genereras.

    Valideringsrapporter (Kundanpassningsbara)

    Exempel:
    Test av "tillgänglig PDF" - PDF/UA-validering med programvara

    OBS! Viktigt att alltid beakta vid validering gentemot ISO-standarden PDF/UA:
     PDF/UA-överensstämmelse kräver validering av både syntax och semantik.
     Matterhorn-protokollet anger en uppsättning av
     31 "kontrollpunkter" med 136 feltillstånd, varav
     - 89 feltillstånd kan kontrolleras av programvara och
     - 47 feltillstånd kräver mänsklig bedömning.


     Två utfall - Lyckad eller misslyckad:

     PDF/UA-valideringen lyckades
     Actino software - Actino DPS valideringsrapport - Felfritt - Bild
     PDF-dokumentet klarade kontrollen av programvara.
     Återstår att även göra en mänsklig bedömning innan
     dokumentet kan förklaras vara en "tillgänglig PDF"


     PDF/UA-valideringen misslyckades
     Actino software - Actino DPS valideringsrapport - Fel - Bild
     PDF-dokumentet klarade inte kontrollen av programvara.
     PDF-dokumentet överstämmor inte med PDF/UA
     och är därmed inte en "tillgänglig PDF"


  • Stöd för ZUGFeRD-faktura med streckkodsdata (barcodes).

  • ZUGFeRD (tysk standard) är ett av de viktigaste initiativen av tyska BMWi
   för att underlätta verksamheten för små och medelstora företag.
   • Kombinerar PDF/A-3 med XML och Girokod/QR-kod till en elektronisk faktura
   • Medger "blint utbyte" av fakturor mellan datorsystem
   • XML bygger på UN / CEFACT (CII)

   "Tripple faktura"-format:
   • PDF
   • XML
   • Girokod/QR-kod
callas software pdfaPilot - ZUGFeRD-faktura - PDF, XML, QR Girokod - Bild
  Nya egenskaper och funktionalitet i callas pdfaPilot 5:

  • Bekväm och säker e-arkivering av e-post i PDF/A-3 format.

   • callas software pdfaPilot - Flöde: Arkivering av e-post i PDF/A - Bild

   • Elektroniska meddelanden och bilagor i PDF/A-format samt
    ursprungligt e-postmeddelande lagras i ett PDF/A-3 dokument.

   • Varje e-postmeddelande omvandlas till ett PDF/A-dokument som
    är garanterat läsbart och återanvändbart i många år framöver.

   • Alla e-postbilagor kan bäddas in i det nyskapade PDF/A-dokument;
    antingen som PDF/A, i sitt ursprungliga format eller som både och.

   • Med callas pdfaPilot utförs konverteringen, antingen manuellt eller automatiskt,
    med callas pdfaPilot Desktop respektive callas pdfaPilot Server.
    Konverteringen kan även integreras i en kundspecifik tillämpning med callas pdfaPilot CLI.

    Vid automatisk konvertering av e-post till e-arkivering kan konverteringsregler sparas.
    Reglerna kan definiera vilka e-postmeddelanden som ska arkiveras och i vilket
    PDF/A-format eller hur bilagor ska behandlas av callas pdfaPilot.
    Användaren kan definiera om e-posten skall konverteras till PDF/A eller
    vara inbäddad i det ursprungliga formatet eller både och.
    Under konverteringen behöver ingen annan programvara vara installerad,
    såsom MS Outlook eller andra e-postklienter.

    När det gäller e-postarkivering, fungerar callas pdfaPilot helt autonomt.
    Programvaran installeras snabbt och är klar för användning
    (med extremt höga prestanda) med bara några få inställningar.

  • Elektronisk fakturering med PDF/A.

  • Fler designval kan nu göras för att ge bättre överblick över sidor i en PDF/A-3 fil.
   Dessa kan skapas automatiskt när en PDF/A-3 kollektion skapas och då ge
   information om vilka dokument som är inbäddade i PDF/A-3 filen.
   Användare har mer flexibilitet att anpassa dessa sidor efter individuellt behov.

  • Optimerad hantering av transparens (plattning av bitmapp / transparency flattening)
   för PDF/A och vid export till PDF/UA (universellt tillgänglig PDF) eller till
   EPUB (standardformatet för e-böcker).  Egenskaper och funktionalitet i callas pdfaPilot:

  • Stöd för nya ISO-standarder: PDF/A-3 och PDF/UA samt
   konvertering av PDF-filer till EPUB/eBook-filer.

   • PDF/A-3:
    • Verifiering av PDF-filer mot gällande standard samt konvertering av
     Office- och PDF-filer till helt kompatibla PDF/A-3 dokument med automatisk
     inbäddning av källdokumenten i den genererade PDF/A-filen.

    • PDF/A samlingar kan nu innehålla inte bara PDF/A-filer utan även andra filer
     i godtyckliga filformat såsom Word eller Excel-filer eller XML-strukturer.
     Dessa egenskaper är en del i standarden för PDF/A-3.

   • PDF/UA: Kontroll av att PDF-dokument uppfyller den nya PDF/UA-standarden.
    • Lagkrav på ökad tillgänglighet innebär SKALL-krav på att all information
     som publiceras av offentliga förvaltningar, skolor/universitet, företag och
     andra medietjänster i form av webbsidor eller som PDF-dokument måste
     erbjudas till alla i en lättillgänglig form.
    • Information som publiceras i dokument som uppfyller PDF/UA-standarden
     är tillgänglig och användbar för alla.

   • EPUB: Konverterar PDF-dokument till EPUB/eBook-dokument.
    • Ny och unik funktion för snabb och enkel konvertering av taggade
     PDF-dokument till EPUB/eBook-dokument för omedelbar användning
     i mobila enheter/ebokläsare/smarta telefoner och surfplattor.

  • Flexiblare arbetsflöden kan nu skapas med hjälp av digitala dossierer och processplaner:

   • Digitala dossierer: Enkelt skapande av digitala dossierer från strukturer av filer och foldrar.

   • Processplaner:
    • Mycket flexibel funktion för logisk bearbetning av PDF-dokument.

    • Lätt att skapa en enda profil som en kombination av olika bearbetningssteg
     som skall exekveras och därefter anpassa ordningen av stegen för de
     särskilda behoven i sekvensen.
     En detaljerad resultatvy visar hur åtgärder eller korrigeringar tillämpas när filer
     bearbetas och resultaten av varje enskilt bearbetningssteg.

    • Och allra viktigast:
     • Processplaner är inte bara begränsade till att användas callas pdfaPilot Desktop,
      de kan med fördel även exporteras till att användas i callas pdfaPilot Server.

  • Distribuerad bearbetning; enkelt att lastbalansera mellan flera
   callas pdfaPilot-servrar och för stora arbetsflöden.

  • Garanterad och korrekt konvertering till PDF/A;
   olika konverteringsmetoder prövas automatiskt för att skapa den bästa möjliga PDF/A-filen.

  • Integration med Microsoft SharePoint.

  • Stöd för att köra som en Windows-tjänst (Windows Service).

  • Förbättrad konvertering av:
   • formulärfält och kommentarer (noteringar)
   • objektnivåmetadata i PDF/A-2
   och möjlighet att ta bort inkompatibla signaturer vid konvertering till PDF/A-2.

  • Konfigurator för Enfocus Switch för att inkludera callas pdfaPilot Server i ett Switch-arbetsflöde.


  Egenskaper och funktionalitet i callas pdfaPilot Server:

  • Nätverksaktiverad installation och lastbalansering genom dispatcherfunktion:

   • callas pdfaPilot Desktop kan nu användas för att installera en
    callas pdfaPilot Server var som helst i nätverket.

   • Arbetsflödesansvarig personal kan nu från sin desktop/callas pdfaPilot Desktop:
    • först testa arbetsflödet på egen maskin, därefter
     enkelt installera en callas pdfaPilot Server, samt
     köra och övervaka arbetsflödet på callas pdfaPilot Server.

    • fjärrövervaka körningen av flera callas pdfaPilot Servrar från callas pdfaPilot Desktop.

  callas pdfaPilot Desktop och callas pdfaPilot Server använder samma valideringsteknik för
  preflight-funktionen som callas software licensierat till Adobe® för Adobe® Acrobat®.callas pdfaPilot kan beställas i olika utföranden
för att passa specifika behov och krav på automatisering

callas software pdfaPilot Desktop - Logo callas software pdfaPilot Server - Logo callas software pdfaPilot CLI - Logo callas software pdfaPilot SDK - Logo
  callas pdfaPilot - PDF/A-lösningar för arkivering och långtidsbevaring av dokument

   callas pdfaPilot Desktop
  • Desktoptillämpning för interaktivt stöd vid konvertering till PDF/A,
   fristående eller som plugin till Adobe® Acrobat®.
  • Behändig batch-funktion för kvalitetskontroll av en PDF-profil eller
   PDF-åtgärd (fix) på alla filer i en folder.
  • Möjliggör tillförlitlig långtidsarkivering av helt PDF/A-kompatibla dokument
   för alla verksamheter och branscher.
  • Kombinerar analys och validering av befintliga PDF-filer gentemot PDF/A standarden;
   korrigerar felaktiga filer och konverterar dessa till PDF/A-filer.

   callas pdfaPilot Server
  • Används för att automatisera callas pdfaPilot eller för att
   integrera callas pdfaPilot i ett befintligt arbetsflöde.
  • Professionell serverlösning för att automatiskt skapa PDF/A-kompatibla filer.
  • Hot folder-baserad automatisering av PDF/A processer.
  • Hanterar stora mängder av PDF-filer;
   • verifierar filerna gentemot PDF/A-standarden
   • korrigerar typiska fel i filerna
   • konverterar filerna till PDF/A-1 format
  • Presenterar tydliga rapporter med omfattande konfigurationsmöjligheter.
  • Erbjuder närmare integration genom
   • CLI-gränssnitt (callas pdfaPilot CLI), och
   • full SDK-miljö (callas pdfaPilot SDK)
   och ger fullt multi-processor stöd för kontroll och verifiering av PDF/A-filer.

   callas pdfaPilot CLI
  • Kommandorad-baserad (CLI) automatisering av PDF/A-processer.
  • Hanterar stora mängder av PDF-filer;
   • verifierar filerna gentemot PDF/A-standarden
   • korrigerar typiska fel i filerna
   • konverterar filerna till PDF/A-1 format
  • Presenterar tydliga rapporter med omfattande konfigurationsmöjligheter.
  • Ytterligare licenser för produktion och/eller för utveckling leveras på begäran.

   callas pdfaPilot SDK
  • Programvarubibliotek för PDF/A-validering och konvertering.
  • Snabbaste sättet för utvecklare att snabbt integrera kundanpassade
   lösningar och arbetsflöden, för att skapa, optimera, validera och
   korrigera PDF/A-dokument för långtidsarkivering.
  • C/C++-bibliotek med wrappergränssnitt för .NET och Java.
  • Möjliggör extra höga bearbetningsprestanda vid
   • korrigering av typiska fel.
   • konvertering av PDF-filer enligt PDF/A-1 standarden.
  • Genomtänkta anrop.
  • Enkel installation.
  • Omfattande dokumentation inkluderar tillämpningsexempel
   med källkod för alla miljöer som stöds.
  • Fullt stöd för PDF/A-1b och PDF/A-1a.
  • Optimerar storleken på PDF/A-filer.
  • Presenterar detaljerade HTML-rapporter eller XML-rapporter på 6 olika språk.


Automatisering

  Automatisering
  • pdfaPilot erbjuder flera alternativ för automatisering:
   • callas pdfaPilot Desktop har en batch-funktion för kvalitetskontroll av en PDF-profil
    eller PDF-åtgärd (fix) på alla filer i en folder.
   • callas pdfaPilot Server automatiserar all form av bearbetningar av stora volymer av filer.
    Via hot folder gränssnitt kan olika mappar konfigureras, automatiskt bevakas för filbearbetning.
callas software pdfaPilot Server Automatisering Exekveringsstatus - Bild

  Processplaner
  • pdfaPilot har fullt stöd för hantering av processplaner.
  • Processplaner medger en utökad och mer flexibel nivå av automatisering;
   • Med processplaner definieras ett antal bearbetningssteg som en PDF-fil skall genomgå.
    Varje steg kan vara en preflight-profil, en enda preflight-kontroll eller korrigering,
    eller en åtgärd (t.ex. att skapa bilder, skapa ett häfte, exportera som PostScript-fil,…).
   • Process planer tillåter generering av preflight-rapporter som baseras på
    resultatet av varje steg, eller hopp mellan olika steg beroende av
    behandlingsresultatet av ett tidigare steg.

  Smidig, automatiserad utskjutning
  Med utskjutning avses placering av sidorna på ett tryckark så att de efter arkets
  tryckning och falsning (vikning) kommer i rätt ordning i den färdiga trycksaken.
  • callas pdfaPilot kan enkelt skala, anpassa, flytta, sträcka ut, rotatera och vända sidor och sidinnehåll.
  • pdfaPilot hanterar utskjutning av häften, förbereder PDF-dokument för dubbelsidig utskrift,
   splittrar dubbla sidor till separata sidor, duplicerar sidor och optimerar PDF-dokument för
   presentation och för åhörarkopior/handouts, m.m.
callas software pdfaPilot Easy Advanced Automated Impositioning - Picture

  Adobe-teknik används för förenkling av transparens / plattning av bitmapp
  • Att hantera PDF-dokument som använder transparens när arbetsflödet
   eller utmatningsenheter inte direkt stöder detta kan vara riktigt svårt.
   • callas pdfaPilot hanterar utan besvär plattning av bitmappar
    samtidigt som text, bilder och grafik bevaras så mycket som möjligt
    och utan att dokumentets huvudsyfte ändras.
   • Och du kan lita på att resultatet blir korrekt eftersom pdfaPilot
    använder Adobes egna och beprövade teknik för plattning av bitmappar.

  Fjärrkonfiguration och övervakning
  • Varje pdfaPilot Server levereras med en licens för pdfaPilot Desktop.
   • pdfaPilot Desktop kan anslutas till alla pdfaPilot-servrar i nätverket;
    all konfigurering och övervakning av pdfaPilot-servrarna hanteras
    bekvämt över nätet från en nätansluten dator på ditt skrivbord.

  Okomplicerad integrering i önskad e-arkiv eller MIS-miljö
  • callas pdfaPilot Server stöder naturligtvis hot folders.
  • callas pdfaPilot har även stöd för att integreras via kommandorad (CLI) eller
   via ett SDK som är idealiskt för inbäddning av den senaste PDF-tekniken
   i eget e-arkiv och/eller administrativt system.

  callas pdfaPilot multi-serverproduktivitet via Dispatcher
  • pdfaPilot kan köras på flera serversystem i samverkan.
  • Genom att konfigureras för automatisk lastbalansering används en pdfaPilot server
   som en central resurs ("Dispatcher") som fördelar arbetet över nätverket till
   andra system/satellitsystem som utför den begärda bearbetningen.
  • Höga bearbetningsprestanda kombinerat med enkel installation och underhåll.

  callas software callas pdfaPilot Dispatcher - Picture

  • Stöd för lastbalansering samt konfigurering vid "fail-over"-situationer
  • Bearbetning av jobb sker enligt konceptet "dispatcher-satellit".
  • Dispatcher - en server som inte behandlar filer själv,
   utan istället matas med uppdrag/filer för bearbetning via jobbmappar
   och sänder filerna vidare till satellitsystem för att få dem behandlade.
  • Satellit - är i grunden en vanlig server för bearbetning av filer.
   pdfaPilot Dispatcher kan anslutas mot så många satelliter som det behövs för att
   säkerställa att bearbetningen inte stannar även om någon av satelliterna stängs av.
  • Fail-over - bearbetningen stannar inte även om någon av satelliterna är stängs av.


  Automatisering av arbetsflöden
  • callas pdfaPilot integreras sömlöst med FileTrain för automatisering av arbetsflöden.


callas pdfaPilot Desktop, Server, CLI och SDK - Detaljinformation
callas software pdfaPilot Desktop - Logo callas software pdfaPilot Server - Logo callas software pdfaPilot CLI - Logo callas software pdfaPilot SDK - Logo
pdfaPilot Desktop, Server, CLI och SDK - Detaljinformation - Popup-fönster


callas pdfaPilot Desktop, Server, CLI och SDK - Datablad

callas pdfaPilot Desktop, Server, CLI och SDK - Referenser/Kundinstallationer

 • 2016: ProReNata AB, Stockholm, Sverige

 • 2016: Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi, Sverige

 • 2014: Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, Sverige

 • 2013: Region- och Stadsarkivet Göteborg, Sverige

 • 2013: Västra Götalandsregionen, Sverige

 • 2013: callas pdfaPilot integration med Alfresco ECM (Pressrelease)
  Integratör: Redpill Linpro (Göteborg)

 • 2013: Mercedes-Benz Schweiz AG, Schweitz:
  Helt automatisk konvertering till PDF/A med pdfaPilot SDK
  för elektronisk långtidsarkivering - Datablad (engelska, pdf)

 • 2012: Riksarkivet, Sverige

 • 2012: Rosendahls, Danmark, trycksaksproducent för offentlig sektor:
  Konvertering av kontorsdokument till PDF/A med pdfaPilot,
  inklusive PDF-taggning med axaio MadeToTag för att göra innehållet
  i PDF-dokumenten tillgängligt för alla - Datablad (engelska, pdf)

 • 2010: Handelskammare, Italien:
  Konvertering av dokument/formulär till PDF/A med pdfaPilot,
  inklusive validering - Datablad (engelska, pdf)

 • 2010: Handelskammare, Italien:
  Validering med pdfaPilot av dokument
  deponerade i bolagsregister - Datablad (engelska, pdf)

 • 2010: EU Publications Office, Luxembourg
  Strategiskt beslut: Publicera enbart i PDF/A-format.
  Konverterade 11 millioner dokumentsidor (papper) till digitala PDF/A-dokument med
  pdfaPilot för långtidsarkivering i digitalt bibliotek/e-arkiv - Datablad (engelska, pdf)
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2017 NewFormat AB. All rights reserved.callas software - Logo
callas software Partner


PDF Association Member - Logo     Företagarna - Logo     Stockholms Handelskammare - Logo     GrafKom - Logo     Packbridge - Logo     Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo