NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

Standarder får världen att fungera
Vi gör web information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och
återanvändbar för framtiden och för så många som möjligt.

Vi lämnar ingen fil i sticket.

Vi erbjuder tjänster som optimerar webbplatser / tillgänglig webb
enligt W3C/WAI/WCAG A, AA, AAA.


Våra lösningar baseras på erkänd teknik och
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig lösningar från
ledande varumärkesägare.

Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig webb


Webbtillgänglighet handlar om att skapa EN webbupplevelse för alla
oavsett förmåga eller funktionsvariation.
Tillgänglig webb
Kräver överensstämmelse med W3C/WAI/WCAG rekommendationerna


W3C/WAI - Icon

  Web Accessibility Guidelines (WCAG), som definieras av
  World Wide Web Consortium (W3C) / Web Accessibility Initiative (WAI),
  har fyra principer som anger att webbplatser måste vara
  uppfattbara, hanterbara, förståeliga och robusta
  (POUR - Perceivable, Operable, Understandable, och Robust).

  Det finns totalt 13 riktlinjer enligt var och en av dessa principer.
  För att se till att en webbplats uppfyller dessa riktlinjer
  finns set totalt 78 testbara "framgångskriterier".

  Dessa principer och riktlinjer definierar de krav som måste
  beaktas för att en webbplats skall vara allmänt tillgänglig för alla;
  med eller utan funktionshinder.

  Det finns tre nivåer av webbtillgänglighet som fastställs under WCAG.
  Nivå A är minst sträng. Nivå AAA är mycket strikt.
  Om man uppfyller nivå AA betyder det att man uppfyller
  alla kriterierna för nivå A och nivå AA.
  Om man uppfyller nivå AAA betyder det att man uppfyller
  kriterierna för nivåerna A, AA och AAA.

  Det är mycket svårt (tids- och arbetskrävande) att alltid följa nivå AAA.
  De flesta verksamheter som oroar sig för tillgänglighet bör sträva efter nivå AA.
  På denna nivå kommer de att vara lagligt uppfyllda i de flesta länder,
  undviker rättsliga påföljder, och ger en bra upplevelse för alla användare.

  (Se även våra lösningar och tjänster för tillgänglig PDF (PDF/UA).)
EU Flag

Införandet av webbtillgänglighet inom Europeiska Unionen

  Europaparlamentets och Europarådets EU-direktiv 2016/2102
  om tillgänglighet till offentliga organs webbplatser och mobiltillämpningar,
  även känt som EU: s direktiv om tillgängliga webbplatser och mobiltillämpningar
  skapades som en del av EU-kommissionens arbete med utveckling
  i samhällelig och digital inkludering inom Europeiska unionen.

  Direktivet syftar till standardisering av lagar om tillgänglighet
  över hela EU och trädde i kraft oktober 2016.
  Direktivet omfattar tillgängligheten till offentliga organs webbplatser och
  mobilapplikationer för personer med funktionsvariation.

  Direktivet är baserat på de fyra principerna i WCAG vilka kräver att
  webbplatser för den offentliga sektorn är utförda för att vara
  uppfattbara, hanterbara, förståeliga och robusta.

  De standarder som EU:s medlemsländer måste uppfylla är
  WCAG nivå AA som ett minimum.


  Till skillnad från en förordning införs inte direktivet som en lag,
  men i stället binder det medlemsländerna till antagandet av nationell lagstiftning.

  Direktivet antas av EU: s medlemsstater enligt denna tidslinje för efterlevnad:

  • Nya webbplatser inom den offentliga sektorn senast den 23 september 2019

  • Alla offentliga webbplatser senast den 23 september 2020

  • Alla offentliga mobilappar senast den 23 juni 2021

  • Medlemsstaterna måste övervaka och rapportera tillgänglighetsstatus
   för offentlig organs webbplatser och mobilappar.

  EU-direktivet genomfördes i Sverige den 1 januari 2019 som
  "Lag om tillgänglighet till digitala offentlig service"
  (SFS 2018: 1937 & SFS 2018: 1938)

  Sverige som nation är även bundet till:

  • FN-deklarationen om mänskliga rättigheter,

  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,

  • den svenska diskrimineringslagen
W3C/WAI - Icon

  Varför överensstämmelse med W3C/WAI/WCAG är relevant och viktigt

  Barriärer som förhindrar interaktion med eller tillgång till ett dokument eller
  webbplats för personer med funktionsvariation kan betraktas som diskriminering.

  Lagkrav på tillgänglighet för alla i samhället till digital information säkerställer att
  alla användare, oavsett funktionsförmåga, har lika tillgång till digitalt innehåll och
  funktionalitet på webbsidor såväl som i PDF-dokument.

  En framgångsrik e-förvaltning förutsätter att all digital myndighetsinformation
  är tillgänglig för alla medborgare - framgången är beroende av "tillgänglig web".

  Tillgängliga webbplatser är grundläggande för barriärfri tillgång till digital information
  från e-myndigheter/offentliga myndigheter, förvaltningar och verksamheter
  som betjänar offentlig sektor.

  Webbplatser som överensstämmer med W3C/WAI/WCAG för "Tillgänglig webb"
  är universellt tillgängliga för alla.
W3C/WAI - Icon

  Vem har anledning att bry sig om W3C/WAI/WCAG?

  W3C/WAI/WCAG är av intresse för alla verksamheter, i offentlig sektor och
  i övriga samhället, som påverkas av lagar och bestämmelser om
  tillgänglighet för alla till webbplatser barrade på HTML-teknik.

  Även leverantörer till offentlig sektor inom mediatjänster, reklam- och
  kommunikation, bank, försäkring, representanter för organisationer och
  institutioner samt lärare vid universitet och högskolor som är skyldiga att
  tillhandahålla PDF-dokument/kursmaterial i form av "tillgänglig PDF".

  Är du säker på att din verksamhet använder rätt verktyg och tjänster som
  garanterar att verksamhetens PDF-dokument uppfyller PDF/UA-standarden?

W3C/WAI - Icon

  Behöver du hjälp med att skapa tillgänglig webb i
  överensstämmelse med W3C/WAI/WCAG A, AA, AAA?

  Att använda gällande standarder är det enda sättet att underlätta
  arbetet med att publicera en webbplats som är tillgänglig för alla.

  Enklaste sättet att kontrollera om webbplatsen är 100% tillgänglig
  är att utföra en optimerings-/tillgänglighetsanalys för önskad standard.

  NewFormat erbjuder tjänster för test, verifiering och optimering
  med avseende på tillgänglig PDF och tillgänglig webb.

  Våra tjänster kan regelbundet skanna och genomsöka webbplatser, filsystem, mappar, filer,...
  för att hitta felaktigheter samt sammanställa en statusrapport baserad på resultaten.
  Rapporten utvisar då optimering- och tillgänglighetstatus för webbplatsen över tid,
  inklusive åtgärder som krävs för överensstämmelse med W3C/WAI/WCAG.


  Tillgänglighetsrappport

  Enligt Lag om tillgänglighet till digital offentlig service skall en offentlig myndighet
  på sin webbplats tillhandahålla en tillgänglighetsrapport över tillgängligheten
  för sina webbplatser (inklusive PDF-dokument) och mobiltillämpningar.

  Rapporten måste bland annat innehålla en innehållsförklaring om de delar av
  innehållet som är otillgängligt och en länk för att kommentera brister.

  Tillgänglighetsrapporten måste publiceras allra senast när
  webbplatsens krav måste vara uppfyllda.


  Tillgänglighetskartläggning av webbplatser/domäner

  Vi erbjuder prenumerationstjänster där vi skannar webbplatser/domäner enligt
  viss önskad regelbundenhet; ex.vis en gång om året, varje kvartal, varje vecka,...
  Ger insikt i befintliga webbplatsens tillgänglighetsstatus, tillgänglighetsbrister, etc.

  Genererad analysrapport är av oumbärligt värde som underlag för verksamhetens
  kontinuerliga tillgänglighetsarbete och tillgänglighetsrapporter.


  Intressant?

Varning - Ikon

Varning!

  Din webbplats består av ett komplex digitalt ekosystem som innehåller
  HTML/CSS/Javascript-sidor, bilder, videor och digitala dokument.

  Dessa dokument publiceras vanligtvis som PDF-filer;
  tänk bara på alla formulär, juridiska dokument, white papers och andra digitala
  dokument som anställda, kunder och webbplatsbesökare tar del av varje dag
  på din webbplats.

  Webbplatser som publicerar otillgängliga dokument kan utgöra en betydande
  riskfaktor även om du har åtgärdat webbplatsens HTML-innehåll.

  Vänligen observera, W3C/WAI/WCAG rekommendationen för tillgänglig webb inte i sig
  garanterar att ett PDF-dokument som publicerats på en webbplats är "tillgänglig PDF".
  Tillgänglig PDF kräver istället fullständig överensstämmelse med ISO-standarden PDF/UA.

  Undvik rättsliga risker genom att se till att även alla PDF-dokument på din
  webbplats är tillgängliga för alla; med eller utan funktionsvariation.
Mer information och resurser

Tillgänglighet - Ikon


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig webb