NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat


NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo

CommonLook
PDF Accessibility: Problem Solved

Lösningar för tillgänglig PDF
som uppfyller gällande tillgänglighetsstandarder:
ISO 14289-1 (PDF/UA),
W3C/WCAG 2.0/2.1,
U.S. Section 508 och U.S. HHS.


Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd till partner och återförsäljare
för Norden och Baltikum av NetCentric Technologies / CommonLook, USA.
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF
NetCentric Technologies - CommonLook Dynamic - Logo

Automatisk generering av tillgänglig PDF från stora mängder
indata från printströmmar och levande data / databaser

Idealisk för "tillgänglig-PDF-i-farten"-tillämpningar

Flexibilitet och kundanpassning baseras på programmerbara affärsregler
CommonLook Dynamic
Genererar automatiskt tillgänglig PDF
från stora mängder indata från printströmmar och levande data / databaser

NetCentric Technologies - CommonLook Dynamic - High-Volume Documents - Invoice - Bild

CommonLook Dynamic adresserar behovet av skapa PDF-filer,
som genereras från levande data, och i stora volymer, som tillgänglig PDF.

En kundanpassningsbar tillgänglighetslösning för verksamheter
som genererar dokument i stora volymer.

Inga efterföljande justeringar krävs,
genererade PDF-filer är automatisk tillgängliga för allaCommonLook
webinarier, inspelade videodemonstrationer, tutorials och praktiska övningar

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon

Videodemonstrationer av CommonLook programvara

När du begär en demonstration skannar vi er webbplats (utan kostnad),
lokaliserar era PDF-filer och testar dem med avseende på tillgänglighet,
samt visar var din organisation befinner sig när det gäller PDF-tillgänglighet.
Vi kommer att ge rekommendationer om nödvändiga åtgärder för att säkerställa
att din organisations PDF-dokument alltid förblir tillgängliga för alla.


Boka online-demonstration av CommonLook Dynamic

CommonLook användarutbildning


Produkter


NetCentric Technologies - CommonLook Dynamic - Logo

Genererar automatiskt tillgänglig PDF i stora volymer från levande data / databaser
Download - Ikon

Kontakta mig för demonstration av CommonLook Dynamic


NetCentric Technologies - CommonLook Dynamic - Live Data Cloud - Picture

  CommonLook Dynamic genererar automatiskt
  tillgänglig PDF i stora volymer från levande data / databaser

  CommonLook Dynamic adresserar behovet av skapa PDF-filer,
  som genereras från levande data, och i stora volymer, som tillgänglig PDF.
  En kundanpassningsbar tillgänglighetslösning för verksamheter
  som genererar dokument i stora volymer.


  Hört talas om automatisk taggning? Här är fakta i målet!

  Ända sedan taggning av PDF-filer först togs i bruk,
  har användare försökt att automatisera processen.
  Men taggning av PDF-filer är bara det första steget mot tillgängliga dokument.

  Fastän automatisk taggning underlättar taggningsarbetet,
  krävs ändå manuell verifiering och felkorrigering för att uppnå
  100% tillgänglighet i överensstämmelse med gällande
  standarder för dokumenttillgänglighet.

  Dessutom, automatiseringsverktygen varierar i tillförlitlighet,
  ju mer komplicerat ett dokument är, desto svårare är det för
  dessa verktyg att tagga dem korrekt.

  Faktum är att 100% tillgänglighet inte kan uppnås
  genom helt automatiserade processer med undantag för
  verktyget CommonLook Dynamic.


  CommonLook Dynamic skapar PDF-dokument som till
  100% uppfyller gällande standarder för tillgängliga dokument

  Det gäller för dokument med upprepade layouter såsom utdrag, kvitton,
  fakturor, rapporter och många sjukförsäkringsdokument.
  Förklaringen är att CommonLook använder inbyggda tillgänglighetsmallar.

  Vi bygger tillgänglighetsmallar baserat på de dokument som ska skapas.
  När PDF-filen är skapad har alla tillgänglighetsproblemen redan adresserats.

  Som en del av processen att skapa mallen genomgår varje mall
  en noggrann testning för att se till att PDF-filer som genereras från
  mallen är 100% tillgängliga och uppfyller alla gällande standarder;
  PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508 och U.S. HHS.

  Så medan CommonLook Dynamic är en i sig automatiserad lösning,
  har vi redan utfört det manuella arbete som behöver utföras i förväg.

NetCentric Technologies - CommonLook Service - Compliant with ISO 14289-1 / PDFUA, U.S. Section 508, U.S. HHS, WCAG2.0/2.1 - Combo Icons


  Dokumenttillgänglighet för dokument skapade i stora mängder

  Många verksamhetsdokument skapas på begäran vid behov (on-demand)
  och görs tillgängliga via företags webbplatser och portaler.

  CommonLook Dynamic gör det möjligt för företag att
  automatiskt skapa dessa som tillgängliga PDF-dokument.

  CommonLook Dynamic erbjuder "tillgänglighetsmotorn" för att säkerställa
  att dokumenten kan läsas av skärmsläsare och andra tekniska hjälpmedel.


  Kraftfull miljö för att skapa tillgängliga dokument i stora mängder
  • Skapar omedelbart tillgängliga PDF-filer

  • Snabb, pålitlig och produktionsklar miljö

  • Skapa tillgängliga utdrag, kvitton, fakturor, rapporter och mer

  • Minska kostnaderna för efterlevnad av regelverk för tillgänglighet

  Skapar tillgängliga dokument åt krävande verksamheter

  CommonLook Dynamic säkerställer att PDF-filer som genereras av
  företagsystem är tillgängliga och uppfyller kraven i gällande standarder.

  CommomLook Dynamic är en skalbar lösning för att producera
  tillgängliga dokument i stora mängder från företags databasystem.


NetCentric Technologies - CommonLook Dynamic - Servers Data Exchange - Bild

  Tillgänglighetsprogramvara för databaser

  Vad gör man om man inte skapar PDF-filer från MS Word, PowerPoint,
  Adobe InDesign eller något av de ”typiska” författarverktygen?

  Tänk om man istället behöver generera PDF-filer i stora volymer
  och där innehållsdata kommer direkt ut ur en databas?
  Hur hanterar man det proaktivt?

  Det är då som CommonLook Dynamic tar vid:

  • CommonLook Dynamic stödjer olika företagsystem inklusive
   stordatorer ("mainframes") och storskaliga databaser

  • CommonLook Dynamic fungerar i alla miljöer där data kan
   extraheras från databasen (t.ex. som XML)

  • CommonLook Dynamic säkerställer överensstämmelse med standarder:
   ISO PDF/UA, WCAG 2.0 AA / 2.1 AA, U.S. Section 508 och U.S. HHS

  • CommonLook Dynamic är flexibelt och kundanpassningsbart
   och baseras på programmerbara affärsregler

  Så här fungerar det:

  Vårt utvecklingsteam undersöker kundens aktuella PDF-dokumenten för att
  bestämma den fysiska layouten (hur PDF-dokumenten skall se ut visuellt) och
  inkluderar de tillgänglighetskrav som gäller för den slutliga produktionen.

  Teamet skapar en "layout-fil" (mall) med all information som behövs för att
  det producerade PDF-dokumentet skall ha avsett utseende samt att alla
  strukturtaggar och andra problem med tillgänglighet hanteras på rätt sätt.

  Mallen laddas upp till CommonLook Dynamic;
  redo att användas i produktion med levande data från en databas.

  Därefter loggar kunden in på sitt konto på CommonLook Dynamic och styr
  produktionen / genereringen av tillgängliga PDF-dokument i avsedd volym.


  Systemkrav

  • Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista eller XP

  • Databaser:
   Alla miljöer där data kan extraheras
   från databasen (t.ex. som XML)

  CommonLook programvaror

  Vi erbjuder även CommonLooks branschledande programvaror för
  tillgänglighetstestning och korrigering av tillgänglighetshinder.

NetCentric Technologies - CommonLook - All Tools and Services Logos Banner - Banner

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2020 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo
CommonLook Software and Services Partner