NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal


callas software - Logo

callas pdfaPilot - PDF/UA valideringsrapporter


 
 
callas software pdfaPilot - Logo

Lösningar för preflight/validering, korrigering och konvertering
av PDF-filer inför arkivering/e-arkivering och långtidsbevarandeVerifiera överensstämmelse med PDF/UA.
PDF/UA validering kräver alltid både
kontroll med programvara och semantisk kontroll.

OBS!
Viktigt att alltid beakta vid validering
gentemot ISO-standarden PDF/UA:

PDF/UA-överensstämmelse kräver
validering av både syntax och semantik.

Matterhorn-protokollet anger en uppsättning av
31 "kontrollpunkter" med 136 feltillstånd, varav

 • 89 feltillstånd kan kontrolleras av programvara och

 • 47 feltillstånd kräver mänsklig bedömning.


callas pdfaPilot Desktop Switchboard
PDF/UA validering med programvara ("maskinvalidering")

callas software pdfaPilot Switchboard - PDF/UA validering med programvara (maskinvalidering) - Bild


  Tillgänglig PDF - PDF/UA valideringsrapporter - Detaljer

  Valideringsrapporter (Kundanpassningsbara)

  Exempel:
  Test av "tillgänglig PDF"
  - PDF/UA-validering med programvara

  Två utfall - Lyckad eller misslyckad:
   - PDF/UA-valideringen lyckades:
   callas pdfaPilot - PDF/UA valideringsrapport - Felfritt - Bild

   PDF-dokumentet klarade kontrollen med programvara.
   Återstår att även göra en mänsklig bedömning innan
   dokumentet kan förklaras vara en "tillgänglig PDF"

   - PDF/UA-valideringen misslyckades:
   callas pdfaPilot - PDF/UA valideringsrapport - Fel - Bild

   PDF-dokumentet klarade inte kontrollen med programvara.
   PDF-dokumentet överstämmor inte med PDF/UA
   och är därmed inte en "tillgänglig PDF"


Stäng - IkonStäng fönster

 
 

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2022 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.