NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

Standarder får världen att fungera
Vi gör digital information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och
återanvändbar för framtiden och för så många som möjligt

Vi lämnar ingen fil i sticket
Öppna standarder
säkerställer att din digitala information är
tillgänglig i framtiden för så många som möjligt
då dagens IT-teknik, IT-produkter och IT-leverantörer
inte längre finns

Öppna standarder säkerställer att din information är tillgänglig i framtiden för så många som möjligt, då dagens IT-teknik, IT-produkter och IT-leverantörer inte finns längre - Bild

Adobes medgrundare Chuck Geschke observerade
att en verksamhets dokument är viktigare
än den programvara som används för att skapa dem,
och att de måste överleva den datorplattform som de skapades på.

Tack vare PDF är det möjligtBranschkoll - Logo
Branschkoll, Branschkollspodden nr50/2023 om tillgänglig PDF, foto på Kent Åberg, vd NewFormat AB, visar upp informationsfoldrar om PDF-standarder från PDF Association - Bild

Branschkollpodden (48:32 minuter), 2023-11-22

Podd om

öppna dokumentformat, PDF och ODF,

och specifikt

tillgänglig PDF enligt
ISO-standarden ISO14289 (ä.k.s. PDF/UA)

med Ola Karlsson (Branschkoll) och Kent Åberg (NewFormat)

Denna podd kan även laddas ned för lyssning från:

Spotify

Apple Podcasts
ISO logo

ISO Standarder


  Varför är ISO-standarder viktigt?

  En öppen, demokratiskt styrd standard
  eliminerar leverantörskontroll och inlåsning,
  säkerställa lika spelplan för alla och säkerställer
  ett hälsosamt ekosystem för utvecklare
  att ge stöd till slutanvändare.

  ISO-standardiserad teknik är helt öppen och royaltyfri;
  vem som helst kan använda specifikationen för att
  utveckla egen PDF-programvara.


  Utvecklingen av ISO-standarder - Så här skapas en ISO-standard


  När en internationell standard skapas
  sker det vanligtvis igenom följande steg:

  • NWI: Nytt arbetsdokument

  • WD: Arbetsutkast

  • CD: Kommittéutkast

  • DIS: Utkast till internationell standard

  • FDIS: Slutligt utkast till international standard

  Arbetsdokumentet förfinas successivt i varje steg.
  Minst en omröstning krävs för att gå från ett steg till ett annat.
  För de flesta, men inte för alla stadier,
  kan flera omgångar med omröstningar äga rum,
  till exempel för att ta itu med vissa strategiska frågor.

  Ytterligare regler gäller som är speciella för deras respektive stadier,
  t.ex. vissa stadier har en maximal varaktighet.


  Den här videon ger en översikt över de olika typerna av publikationer
  som ISO producerar och utvecklingsprocessen för varje:


  Här kan du hitta en översikt över alla ISO-kommittéer som arbetar med PDF,
  "deras" specifikationer och motsvarande PDF Association-arbetsgrupper:
OpenDocument Format (ODF)

och

Portable Document Format (PDF)

är

ISO-standarder


ODF logo     PDF logo

Dokumentformat som gör
digital information tillgänglig för alla

(Klicka på ODF / PDF-ikonen för den standard som intresserar dig mest)


Verksamhetsvärde skapas av
alltid tillgänglig verksamhetsinformation

Skydda den i framtidsbeständiga öppna dokumentformat
Öppna standarder är viktiga


  En öppen standard kännetecknas av
  (åtminstone) följande egenskaper:

  • Utvecklad, underhållen och kontrollerade av
   en öppen standardiseringsorganisation.
  • En organisation vars utvecklings- och styrmetodik är
   väl definierad, samverkansinriktad, demokratisk och
   inkluderande.


  • Publicerad utan några restriktioner eller krav på royalties

  • Fritt tillgänglig att tillämpas av vem som helst

  • Helt och fullt implementerad

  • Tillgängliga referensimplementationer
  • Referensimplementationer tillgängliga ifrån flera oberoende utförare
   och på flera olika plattformat (datorsystem) utan krav på beaktande
   av intellektuella rättigheter (Intellectual Property / IP) till den teknik
   som krävs för att genomföra implementationen.


  Fördelar med öppna standarder:

  • Ägandeskapet över den egna informationen
  • Dokuments innehåll/information är tillgänglig, läsbar,
   redigerbar och lagringsbar för användaren oberoende av
   leverantör, teknik/datorplattform och tillämpning som
   användes då den skapades och sparades/lagrades.

   Informationen tillhör därmed användaren och inte längre
   leverantören av kontorsdokumentslösningen/programvaran.


  • Tillgång till informationen
  • En öppen standard baserad på en öppen specifikation säkerställer
   att användare alltid (på egen hand eller via externt stöd)
   har tillgång till dokumentets information.


  • Interoperabilitet
  • Innehållet/Informationen kan utan begränsningar bearbetas av
   andra tillämpningar i andra miljöer.


  • Konkurrens
  • Ökad leverantörskonkurrens till följd av öppna standarder möjliggör
   för många leverantörer att erbjuda lösningar med olika egenskaper
   och olika priser.


  • Valfrihet
  • Ökad möjlighet att välja den lösning och leverantör
   som passar bäst för den egna organisationens verksamhet.


  • Lägre kostnader
  • Öppen och fri konkurrens mellan leverantörer av tillämpningar som
   använder den öppna standarden i sina produkter och lösningar
   medför att användaren inte tvingas acceptera en viss leverantörs
   erbjudande/tillämpning för att få tillgång till sin egen information.


  • Innovation
  • Den öppna standarden utgör en bas/plattform som alla
   verksamheter och leverantörer kan använda för att
   utveckla och distribuera nya tillämpningar och tjänster.


  • Bevarande av kulturarv
  • Möjliggör och säkerställer att viktig information är
   tillgänglig och läsbar långt in i framtiden och
   för kommande generationer.


  Obs!
  Leverantörspecifika dokumentformat
  medger inte ovanstående fördelar.


  Neelie Kroes,
  European Commission Vice-President for the Digital Agenda,
  at OpenForum Europe 2010, 6 juni 2010:
Regelverk är redan i kraft för införande av
öppna dokumentstandarder i offentligt sektor!


  Demokratin hotas av stängda och proprietära dokumentformat!
  Demokratiska länder anser att deras suveränitet och demokratiska rättigheter
  hotas av stängda och proprietära dokumentformat och vidtager därför åtgärder:

   "För att garantera medborgarnas fria tillgång till allmän information,
   är det nödvändigt att kodningen av data inte är knuten till en enda leverantör.

   Användningen av standarder och öppna format ger en garanti
   för denna fria åtkomst, om nödvändigt genom att skapa
   kompatibel fri programvara".


   The Register artikel, 2002:

   Den peruanska regeringen överväger ett lagförslag
   om införandet av öppen källkod för alla offentliga byråer.
   Som ett svar cirkulerade Microsoft en FUD-kommuniké
   för att skrämma världen, kollapsande inhemska mjukvarumarknader,
   stigande kostnader och mardrömmar för systemmigrering.
   Den peruanske kongressledamoten David Villanueva Nuñez
   bemöter påståendena med stor skicklighet genom att avslöja
   de interna inkonsekvenserna, påståenden som inte kan stödjas och
   irrationella slutsatser från Microsoft:


  Verksamhetsinformation är alltför värdefull för att låsas in i
  IT-leverantörers stängda/leverantörslåsta dokumentformat.

  Världen runt införs nu öppna dokumentformat, ODF & PDF,
  för användning i kontorsdokument, i affärs-/verksamhetssystem,...
  i offentlig sektor och i privat industri.

  Öppna dokumentformat säkerställer även framgångsrik
  långtidsarkivering och bevarande av av digitala dokument.
Detta är OpenDocument Format (ODF)

ODF logo

OpenDocument Format (ODF) är ISO-standard sedan 2006


Varför byta till OpenDocument Format (ODF)?

Källa: Illustration från OpenForum Europe

Open Forum Europe informationsgrafik om vikten av att byta till Open Document Format (ODF) - Bild

Klicka på bildenISO-standarder baserade på ODF-teknik - Filtillägg - detaljer


ODF Text logo ODF Text Template logo ODF Text logo ODF Text Template logo ODF Text logo ODF Text Template logo
.odt .ott .ods .ots .odp .otp
ODF Text logo ODF Text Template logo ODF Text logo ODF Text Template logo ODF Text logo Text HTML Text
.odg .otg .odb .odf .odm .oth

OpenDocument Format (ODF) filtillägg - detaljer


Programvaror som stöder OpenDocument Format (ODF)
Detta är Portable Document Format (PDF)


PDF logo

Vi hjälper dig att förstå och navigera i
PDF-standardernas underbara värld

En grundlig förståelse för PDF-specifikationer och PDF-standarder
gör det möjligt för dig att utnyttja detta mångsidiga filformat
till sin maximala potential.

Genom att här lära dig om utvecklingen av PDF-standarder och
hur de förhåller sig till andra filformat,
förstår du bättre hur du använder PDF till din fördel.

PDF logo

Portable Document Format (PDF) är ISO-standard sedan 2008


  • Portable Document Format (PDF) på Wikipedia


  • PDF utvecklades först av Adobe Systems redan 1991-1994.
   Sedan dess identifierar de flesta människor PDF med Adobe Systems.

  • Men PDF-tekniken ägs inte längre av Adobe Systems.

  • 2008 gav Adobe Systems PDF Reference Specification till
   the International Organization for Standardization (ISO).

  • ISO antog därefter PDF Reference 1.7 Specification
   som standarden ISO 32000-1.

  • Adobe Systems formella uttalanden om frigivning av patent
   kopplat till PDF/32000-1:

   • Adobe Systems beviljande av rättigheter att använda
    komponenterna i standarden ISO 32000-1,
    vad gäller beviljade rättigheter för
    skapande- och användande/konsumtion.

   • Adobe ger varje individ och organisation i världen
    den royaltyfria rätten att använda den del av en tillämpning,
    produkt eller tjänst som läser, skriver modifierar eller bearbetar
    datorfiler som är kompatibla med 32000-1-specifikationen:


  • PDF vidareutvecklas sedan 2008 av PDF Association
   i samverkan med ISO i en helt öppen specifikation
   snarare än som en proprietär implementering.

  • Den senaste utgåvan, ISO 32000-2:2020, även känd som PDF 2.0,
   antogs och publicerades i december 2020.
  • Specifikationen för ISO 32000-2 (PDF 2.0) finns nu att
   ladda ned utan kostnad från PDF Association.


   Viktigt att känna till!

   • ISO äger nu upphovsrätten till PDF-specifikationen.
    ISO 32000-2 är ett upphovsrättsligt dokument som tillhör ISO.

   • ISO 32000-2:2020 inkluderar inga proprietära tekniker
    som normativa referenser!
    Inget företag eller verksamhet kan hävda IP-rättigheter
    med avseende på ISO 32000-2.


   • ISO 32000-2: Intellectual Property Rights (IPR) Policy:

   • Ett publicerat dokument för vilket det inte finns några
    patenträttigheter som identifierats under beredningen därav
    skall innehålla denna notis i förordet:

    • ISO 32000-2 / ISO IPR Policy:

    • "Attention is drawn to the possibility that some of the elements
     of this document may be the subject of patent rights.
     ISO shall not be held responsible for identifying
     any or all such patent rights."


   • PDF 2.0 / ISO 32000-2 är helt frikopplad från Adobe.
    Adobe äger således inte några IP- eller licensrättigheter för PDF 2.0.

   • PDF 2.0 (ä.k.s. "efter-Adobe PDF") är grunden för
    den nya generationen av PDF-standarder.

   • PDF 2.0 erbjuder en uppsättning uppdaterade understandarder till PDF
    utformade för att omgående användas för PDF-tillämpningar såsom
    arkivering, tillgänglighet, teknik, rasterbild och kommande kompletterande
    understandarder/specifikationer baserade på PDF 2.0.


Source: PDF Association, Översikt: PDF-standarder & specifikationer (2022) - Bild

Källa: PDF Association
Översikt: PDF-standarder & specifikationer (2022)


  • Adobe Systems förnyar sitt stöd för PDF och PDF Association.
  • Som en del av sitt pågående engagemang för utveckling och
   användning av ISO-standardiserad PDF-teknik, har Adobe Systems,
   som är partnermedlem i PDF Association, förnyat sitt stöd:


  • Även om Adobe fortfarande levererar den mest kända PDF-programvaran,
   är Adobe nu bara en av många globala branschaktörer som sänder
   representanter till ISO 32000-möten för att diskutera och vidareutveckla
   nästa generation av PDF-specifikation och de olika understandarderna för PDF:
Source: PDF Association, The PDF Community: PDF Players - Picture

Källa: PDF Association
Den globala PDF-gemenskapen / PDF-aktörer

(Ett urval av ledande PDF-lösningar från
branschmedlemmar i PDF Association
kan beställas från NewFormat AB)


  • PDF 2.0 - Slutsats:
  • Ingen leverantör, Adobe eller annan leverantör, eller verksamhet
   har eget tekniskt tolkningsföreträde vid införande av stöd för
   ISO-standarder baserade på PDF-teknik i sina produkter och tjänster;
   de kan inte heller hänvisa till egna proprietära tekniker
   som normativa PDF-referenser.

   Den leverantör som bäst möter och mest innovativt implementerar
   stöd för gällande ISO-standarder baserade på PDF-teknik
   ges möjlighet till betydande konkurrensfördelar.


   Alla vanliga slutanvändare av PDF har således, idag och framöver,
   ett mycket större utbud av innovativa produkter och tjänster
   att välja mellan som

   • dels uppfyller gällande ISO-standarder baserade på PDF-teknik,

   • dels erbjuds till förmånligaste (globalt konkurrensutsatta) villkor.
PDF Association - Logo

PDF Association
"The Meeting-Place of the Global PDF Industry"


Portable Document Format (PDF)
är världen runt etablerat som det
föredragna formatet för digitala dokument i slutform.


  Alltsedan sitt grundande 2006 främjar PDF Association förståelse,
  användning och implementering av internationella standarder
  baserade på PDF-teknik.

  Alltsedan Adobe överlät PDF-tekniken för ISO-standardisering
  vidareutvecklas PDF av PDF Association i samverkan med ISO i en
  helt öppen specifikation snarare än som en proprietär implementering.

  PDF Association är ett globalt industriinitiativ för utvecklare av PDF-lösningar;
  företag som arbetar med PDF i dokumenthanteringssystem (DMS) och
  med digital innehållshantering (ECM), intresserade individer, samt
  användare som vill implementera PDF-teknik i sina organisationer.

  Som den ledande industri- och tekniska företrädaren för PDF-industrin,
  vet PDF Association mer om PDF och vad PDF kan leverera än någon annan.


  PDF Association är en unik påverkare av framtiden för smarta standarder:  Standardiseringen av PDF är ett samarbete mellan PDF Association och ISO:

  "ISO: Internationella standarder erbjuder praktiska lösningar
  som vi alla kan stå bakom.
  Genom att använda internationella standarder blir du en del av lösningen":  PDF Association stöder temat för World Standards Day 2021:


PDF Association - Logo

Mission:

"Leverera en leverantörsneutral plattform för utveckling
av öppna specifikationer och standarder för PDF-teknik"
PDF Association Member - Logo

Var med och påverka den fortsatta utvecklingen av PDF-tekniken

PDF Association, medlemsskap och förmåner

PDF Association - Logo


PDF Evenemang / Händelser / Kalender

PDF Association - Logo

PDF Association stöder myndigheter och näringsliv i att förstå
Portable Document Format (PDF)

Från rekommendationer till förordningar,
PDF Association är här för att hjälpa till.


  PDF Association bedriver många aktiviteter enligt sitt uppdrag
  att runt om i världen främja användningen av ISO-standarder
  baserade på PDF-teknik.

  PDF-tekniken spelar en genomgripande roll i världens
  kommunikationsinfrastruktur, med en unik och oöverträffad
  funktionalitet ingen annan teknik kommer nära.

  Vi kommer inte gå tillbaka till enbart pappersbaserad information
  så det är sedan länge dags för myndigheter och andra verksamheter
  att fokusera lite mer på detta allestädes närvarande format
  som aldrig försvinner.

  PDF Association bistår bland annat med information och resurser till
  myndigheter och tillsyns-/lagstiftare för att hjälpa dem att utveckla
  referensmaterial, riktlinjer, regler och lagar.


  Betydelsen av PDF för informationsstyrning (IG)
  Bättre PDF = Bättre IG

  2010 definierade Gartner Information Governance (IG) som:

   "the specification of decision rights and an accountability
   framework to encourage desirable behavior in the valuation,
   creation, storage, use, archival and deletion of information.
   It includes the processes, roles, standards and metrics that
   ensure the effective and efficient use of information in enabling
   an organization to achieve its goals".


  Idag spelar PDF, och i synnerhet PDF/A, en avgörande roll som
  det standardiserade digitala filformatet för lagring och hantering av
  stora mängder av en organisations information.

  Dagens moderna arbetsplats är fylld med webbteknologi.
  Från slutanvändarteknik (webbplatser, kontorstillämpningar,...)
  till verksamhetsövergripande system samt infrastruktur och sociala medier.

  Utbudet av information, flöden, produkter och system inom
  organisationer, stora som små, fortsätter att expandera
  både i volym och mångfald.
  Utmaningarna för informations producenter, användare,
  analytiker, chefer och informationsansvariga i alla
  verksamheter fortsätter att öka.

  Verksamheter uppmärksammar mer och mer
  några ganska grundläggande frågor såsom:

  • "När blir en webbsida information som måste arkiveras?"

  • "Är en skärmdump av en webbsida information som måste arkiveras?"

  • "Webbplatsen ser inte ut så längre!"

  PDF kvarstår som det valda mediet för formella dokument.
  Det accelererande engagemanget för webb- och molnbaserad teknik
  dämpar inte behovet av digitala dokument;
  paginerat, leveransbart innehåll som fungerar överallt,
  oavsett om det är på en lokal dator eller i molnet.

  PDF är fortfarande det valda mediet för formella dokument,
  grafiskt rikt innehåll och allt innehåll som är avsett för
  tryck eller publicering.

  Faktum är att PDF är verkligen det ENDA valet;
  det finns helt enkelt inget annat allmänt tillförlitligt digitalt
  dokumentformat, inte heller syns någon utmanare vid horisonten.

  Tänk PDF, tänk stort och få ut mer av PDF.
  Tänk på hur mycket din organisation litar på PDF för
  dokument, kontrakt, fakturor, presentationer, kvitton,
  rapporter, ärendehandlingar, arkiv och i många andra roller.


  Ställ dig själv frågan:

  • Skapar vi de bästa PDF-filerna vi kan för att uppfylla våra IG-mål?

  • Hur skulle vi kunna göra bättre PDF'er för att garantera
   tillförlitlighet och autenticitet, göra innehåll lättare att
   hitta och återanvända, samt mer tillgängligt för
   användare med funktionshinder med mera.

  Betydelsen av PDF för informationsstyrning (IG):


  Initiativ för samarbete mellan forskning och industri.
  Öppen inbjudan till akademiska forskningsinstitutioner:  Intressant?
PDF Association - Logo

PDF Association Industry Working Groups

(tidigare kända som "PDF Association Competence Centers")

Underhåller och vidareutvecklar PDF och PDF-understandarder

PDF Association, Ikoner/Översikt över PDF-standarder: PDF, PDF/X, PDF/A, PDF/UA, PDF 2.0, PDF/R, PDF/VT, 3D PDF, PDF/VCR - Bild

  Det ursprungliga PDF/A Competence Center grundades 2006 med
  målet att skapa en gemensam tolkning av ISO 19005.

  2011 omformades PDF/A Competence Center till att bli en
  övergripande global branschförening, PDF Association,
  för alla standarder baserade på PDF-teknik,
  var och en med ett eget Competence Center.

  Dessa Competence Centers har därefter övergått
  till att bli separata och än mer fokuserade:

  • Arbetsgrupper/Industry Working Groups (WGs):


   • teknik (Technical Working Groups/TWGs)
   • Fokus på att utveckla eller underhålla tekniska specifikationer
    eller vägledning om tolkningen därav.
    Öppet för alla medlemmar i PDF Association.


   • tillämpning (Liaison Working Groups/LWGs)
   • Avgränsad till en specifik uppgift eller intresse för
    en viss vertikal tillämpning.
    LWG är öppna för icke-medlemmar som slutanvändare
    som inte annars skulle gå med i PDF Association.


   • marknadsföring (Marketing Working Groups/MWGs)
   • Fokus på slutanvändares medvetenhet om
    PDF-baserad teknik och utbildning.
    Öppet för alla medlemmar i PDF Association.


  Dessa arbetsgrupper är "verkstäderna" där det exekutiva arbetet
  med en specifik PDF-standard eller tillämpningsområde sker.

  Industry Working Groups arbetar utifrån intresse utan ett specifikt uppdrag.
  De har nu utvidgats att inkludera en rad olika mål, bland annat:

  • Främja utbyte mellan utvecklare som fokuserar på olika sub-standarder

  • Översyn och policies för av industrin accepterade valideringsverktyg;
   såsom veraPDF

  • Forskning och utveckling av nya PDF-tillägg och användningsfall

  • Utveckling av industristandarder, bästa praxis,
   testsviter och andra typer av interoperabilitetsstöd

  • Utveckla informationsresurser för PDF-utvecklare och användare
PDF Association - Logo

PDF Association tekniska resurser  Ordlistor för PDF

  Lär känna språket, akronymerna och termerna för PDF.

  PDF-ordlistorna nedan hjälper till att göra
  PDF Associations tekniska resurser mer begripliga och
  navigerbara för den mindre tekniskt erfarne användaren
  såväl som för den kunnige utvecklaren.

  Dessa ordlistor beskriver vanligt förekommande akronymer
  och termer för PDF- och PDF-baserade understandarder
  (såsom PDF/UA för tillgänglig PDF, PDF/X för tryck och
  PDF/A för arkivering och långtidsbevarande)
  med lättförståeliga lekmannadefinitioner.

  Icke-tekniska användare, såsom vanliga slutanvändare,
  konsumenter, och affärsbeslutsfattare kan dra nytta av dessa
  ordlistor när de möter de mer tekniska aspekterna av PDF,
  när de kommunicerar med PDF-leverantörer och/eller
  design-/produktions-/kommunikationsbyråer,
  eller när de behöver förstå ISO-standarder
  för olika PDF-baserade tekniker:


PDF Association - Logo

Fri PDF Peer-Review Service

Initiativ för samarbete mellan forskning och industri

Öppen inbjudan till akademiska forskningsinstitutioner


PDF logo

  För att hjälpa både akademiska forskare och branschforskare att uppnå
  högkvalitativa och noggranna PDF-orienterade forskningsresultat,
  erbjuder nu PDF Association en ny gratis peer-review-tjänst.

  Denna tjänst kommer att länka erkända experter i filformatet PDF med
  redaktörer, akademiska förläggare, konferensstyrkommittéer och
  forskare att tillhandahålla expertgranskning inför tryck/publicering av
  artiklar, vitböcker/white papers och presentationer när det gäller
  uttalanden relaterade till PDF-format och PDF-teknik.

  PDF-teknik i sig är naturligtvis inte en akademisk domän.
  Ändå publicerar varje år många universitet och forskningsorganisationer
  artiklar och presenterar forskningsarbeten från många olika ämnesområden
  med fokus på användandet inom dessa av PDF-formatet.

  Ämnen som sträcker sig från de mer uppenbara såsom programvaruteknik,
  it-säkerhet, tillgänglighet, datautvinning, arkivstudier, till kunskap om hur
  använda PDF-baserade information inom mer specialiserade områden
  såsom hälsoinformatik, medicin och utbildning.


  De flesta forskningspublikationer är inriktade på att publicera
  unika bidrag inom sin primära domän, dock kan i vissa fall,
  forskningen försvagas av brist på PDF-kunskap och expertis.
  Detta är förståeligt, särskilt när forskningen genomförs av akademiker
  utan egen djup erfarenhet av PDF och som själva inte är PDF-experter.

  Detta kan resultera i forskningsrapporter med brister såsom:

  • missförstånd om PDF-lexikala regler, syntax och funktioner;

  • hänvisning till föråldrade PDF-specifikationer;

  • förlita sig på felaktig information från tidigare publicerat arbete;

  • vara omedveten om specialiserade PDF-publikationer;

  • användning av gamla eller ofullständiga implementeringar;

  • begränsningar i utformningen och valet av PDF-baserad information, och

  • förväxling mellan PDF som filformatspecifikation
   och beteende hos specifika implementeringar.

  Som konsekvens får det som följd att slutsatser och
  framtida områden för forskning försvagas.
  Men det är just här som PDF-experter, medlemmar i PDF Association,
  kan "korspollinera" och hjälpa forskare att skapa bättre och
  mer relevanta forskningsresultat till nytta för alla.

PDF logo

Portable Document Format (PDF)

Översikt och introduktion till ISO-standarder baserade på PDF-teknik,
informationsmaterial för nedladdning och inspelade webinarier

PDF, PDF/A, PDF/X, PDF/UA, PDF/E, PDF/VCR, PDF/VT, 3D PDF,...
och PDF 2.0 som är den nya grundstandard för PDF som
övriga PDF-understandarder baseras på sedan år 2020

PDF logo

PDF: de facto tekniken för digitala dokument

PDF är en grundläggande teknik för digitala dokument
med breda användningsområden


  PDF idag

  Portable Document Format (vanligtvis kallat "PDF") är ett filformat
  som utvecklats i början av 1990-talet som ett sätt att dela
  digitala dokument, inklusive textformatering och bilder.

  PDF-tekniken utformades för att möjliggöra presentation av
  dokument oberoende av den programvara, operativsystem och
  hårdvara som använts för att skapa dokumenten.

  PDF utformades som en sidbaserad digital dokumentteknik för ett
  brett användningsområde, och är idag det globalt dominerande
  digitala dokumentformatet inom många tillämpningsområden
  långt bortom att enbart korrekt förmedla sidinformation.

  PDF-filer innehåller en fullständig beskrivning av ett fast-layout dokument,
  inklusive text, teckensnitt, grafik och annan information som behövs
  för att visa det.

  PDF-filer kan även innehålla ett brett utbud av annat innehåll,
  från hyperlänkar till metadata till logisk struktur till JavaScript och
  bifogade filer, som gör det möjligt för formatet att uppfylla en mängd
  olika funktionella och arbetsflödeskrav för digitala dokument.


  PDF används idag i arbetsflöden inom publicering, tillverkning,
  finansiella tjänster, myndighetsutövning, redovisning, rättshantering,
  personalhantering, logistik, och oändligt många fler användningsområden
  och sammanhang, och av användare på alla kontinenter.


  Idag är PDF det ledande och allestädes närvarande "digitala dokumentet",
  och miljarder nya PDF-dokument skapas varje år.
  Enbart i Adobe Document Cloud öppnas varje år fler än 300 miljarder PDF-filer.


  PDF bara fungerar!

  PDF är utvecklat för att passa in i arbetsflöden.
  Formatets medfödda förmåga att bearbetas i ett arbetsflöde
  och därefter slussas vidare för bearbetning i ett annat flöde,
  är en funktion av den inbyggda "självständigheten",
  dvs oberoendet av omgivningen, vilket varit helt
  avgörande för PDFs breda acceptans och framgång.

  Det beror på att PDF innehåller grundläggande idéer om vad som är
  viktigt inom kommunikation, idéer som ledde till innovationen av
  skrift, sedan papper, sedan PDF.

  Dessa idéer är så grundläggande att vi inte har riktiga ord för dem.
  Användare tänker på dokumentets innehåll, inte själva dokumentet.
  Fråga dem om PDF och de säger;
  "det är enkelt", "det ser likdant ut", "det är pålitligt", och så vidare.

  PDF bara fungerar och passar till ett brett utbud av ändamål,
  något som återspeglas i det breda utbudet av programvaror
  som skapar och använder PDF-filer.

  Tillämpningsmöjligheterna är oändliga;
  inte bara programvaror för servrar eller skrivbordstillämpningar,
  inte bara för tillgänglighet eller utskrift eller säkerhet,
  men några, alla och inget av ovanstående.


  PDF är en sidbaserad teknik, varför termen "sida" ofta används.
  Men många sektorer och PDF-tillämpningar varken
  trycker, delar eller publicerar sidor.
  Till exempel kanske du designar etiketter, förpackningar,
  industritryck, bokomslag, skyltar eller till och med textilier.
  Så, om du inte trycker, delar eller publicerar sidor,
  kan du översätta "sidor" till det format som är
  mest lämpligt för just ditt användningsfall.


  PDF är ett tillämpningsöverskridande medel för att hantera
  olika affärs-/verksamhetsprocesser och arbetsflöden;
  användning av digitala dokument för att lösa problem,
  minska kostnader, möjliggöra nya lösningar och andra
  möjligheter inom alla verksamheter och branscher.

  Med det gemensamma; de gör det alla med PDF.
ISO-standarder baserade på PDF-teknik

PDF - ISO 32000 är i sig en standard- Bild

Figur: PDF - ISO 32000 är i sig en standard


PDF-substandarder för specifikt användande

PDF- logo PDF/A- logo PDF/E - logo PDF/VT - logo PDF/UA - logo PDF/X - logo
PDF Substandarder för speciellt bruk - PDF/A, PDF/X, PDF/UA - Bild

Figur: PDF-substandarder för specifikt användande
PDF/A, PDF/X, PDF/UA, PDF/E, PDF/VCR, PDF/VT,...


En översikt över PDF-standarder;
med fokus på de nyaste (15 september 2021)Kan en PDF samtidigt uppfylla PDF/A, PDF/X och PDF/UA?

PDF/A och PDF/UA överlappande standarder - Ikon

PDF-standarder utesluter inte varandra (2018-03-15)


  • Javisst!
   En PDF kan samtidigt uppfylla flera PDF-standarder (2018-06-13)

  • Ett PDF-dokument kan samtidigt vara kompatibel med flera standarder,
   exempelvis både PDF/UA och PDF/A, både PDF/A och PDF/X,
   eller alla tre av PDF/UA och PDF/A och PDF/X.


   Praktiskt användningsfall - Långtidsarkivering av tillgänglig PDF:

    En tillgänglig PDF skall uppfylla PDF/UA.
    PDF/UA har en koncis uppsättning regler för att
    testa om en PDF-fil är tillgänglig.

    För långtidsarkivering av denna tillgängliga PDF,
    måste PDF-filen även uppfylla åtminstone
    PDF/A-2a, eller PDF/A-2b, eller PDF/A-1b.

    PDF/A-2 är mycket mer i linje med kraven för PDF/UA.
    Kombinationen av de två är helt enkelt enklare att uppnå
    och mer logisk än det skulle vara med PDF/A-1.

    PDF/A-1 rekommenderas inte längre eftersom det är en standard som
    designades utifrån vad som var möjligt för nästan 20 år sedan.
    IT och PDF-standarder har utvecklats mycket sedan dess!
ISO-standarder baserade på PDF-teknik - detaljer


PDF- logoPDF/A- logoPDF/E - logo
PDF/VT - logoPDF/UA - logoPDF/X - logo

ISO-standarder baserade på PDF-teknik - detaljer


ISO-standarder baserade på PDF-teknik - Bild

Klicka på bilden


Familjeträd över
PDF-specificationer och relaterade ISO-standarder

Familjeträd över PDF-specificationer och relaterade ISO-standarder enligt Printing and Media Industries Federation (BVDM), Tyskland - Bild

Källa:
Printing and Media Industries Federation (BVDM), Tyskland (BVDM)
PDF Association - Logo

PDF Association Flyers
Introduktion och översikt över PDF-baserade ISO-standarder
PDF Association - PDF/A - PDF/UA - NVDA Goes PDF/UA - PDF/VT

Klicka på bilderna nedan för nedladdning
eller beställ ett eget tryckt exemplar utan kostnad från

NewFormat AB


PDF Association - Flyer - Framsida - Bild

Främjande av
ISO-standarder
baserade på
PDF-teknik


PDF Association - PDF/A Flyer - Framsida - Bild

PDF/A - ISO 19005:
Standarder för
långtidsbevaring/arkivering
av digitala dokument
PDF Association - PDF/UA Flyer - Framsida - Bild

PDF/UA - ISO 14289-1:
Standarden för
universellt tillgängliga
PDF-dokument och formulär

PDF Association - NVDA Goes PDF/UA Flyer - Front Cover - Bild

NVDA skärmläsare stöder PDF/UA
PDF Association - PDF/VT Flyer - Framsida - Bild

PDF/VT - ISO 16612-2
PDF-standarden för
(personaliserat)
variabelt tryck
PDF Association - PDF 2.0 Interop Workshops 2017 Flyer - Framsida - Bild

PDF 2.0 - ISO 32000-2
Interop Workshops 2017
Förberedelser inför nästa
generation av PDF

PDF Association - Logo

Rekommenderad läsning om PDF-standarder
Kostnadsfri nedladdning

Klicka på bilderna nedan för nedladdning
eller beställ ett eget tryckt exemplar utan kostnad från

NewFormat AB

PDF Association - PDF/A in a Nutshell 2.0 Booklet - Framsida - Bild

ISO-standarden PDF/A - PDF för långtidsbevaring/arkivering
Från PDF/A-1 till PDF/A-3
(13 maj 2013)

PDF Association - PDF/UA in a Nutshell Booklet - Framsida - Bild

ISO-standarden PDF/UA - Tillgängliga PDF-dokument
(2 augusti 2013)

PDF Association - PDF/X in a Nutshell Booklet - Framsida - Bild

ISO-standarden PDF/X - PDF för tryck
(16 maj May 2017)

PDF för tillverkande industri / PDF in Manufacturing - Framsida - Bild

PDF för tillverkande industri
Framtiden är 3D-dokumentation
(13 maj, 2020)

PDF är en förutsättning för tillverkning och teknisk kommunikation.
PDF-teknik stöder tillverkning över hela världen, förmedlar idéer,
planer, kommunikation, avtal, specifikationer, kontrakt ...
och naturligtvis 2D- och 3D-ritningar och stödjande innehåll i
komplexa arbetsflöden och verksamhetsövergripande processer.

PDF Association PDF Products and Services Guide 2019

PDF Association - PDF Products and Services Guide 2019 - Framsida - Bild

Produkter, lösningar och tjänster från
medlemsföretag i PDF Association
(30 maj 2019)

PDF-deklarationer

PDF Association - PDF Declarations - Framsida - Bild

(5 september 2019)

(För nedladdning av denna guide, klick på bilden ovan)

  Understandarder till ISO-standarden PDF,
  såsom PDF/A, PDF/UA och PDF/X,
  inkluderar redan identifieringsmekanismer.

  I många fall vill dock användare av PDF-filer utnyttja
  3:e-partsstandarder eller andra PDF-profiler för att
  tillgodose specifika behov.

  Deklarationsmekanismen i PDF gör det möjligt för programvara
  att skapa, redigera, och deklarera, via en PDF-deklaration,
  att en PDF-fil överensstämmer med en 3:e-partsspecifikation
  eller -profil som kanske inte är relaterad till PDF-teknik.
  3:e-partsspecifikationen eller -profilen kan beskriva eller kräva
  egenskaper specifika för något eller allt innehåll i PDF-dokumentet.


  Användningsområden inkluderar,
  men är inte begränsade till specifikationer / profiler:

  • Mandategenskaper (t.ex. tillgänglighetsspecifikationer)

  • Mandatgrad av noggrannhet
   (t.ex. konstruktionsspecifikationer)

  • Sätt gränser för innehållstyper
   (t.ex. att alla bilder använder en specifik kodning)

  • Fastställ en redovisningsprincip om dokumentinnehåll
   (t.ex. när det gäller sekretessbestämmelser)

  • Profilera PDF för specifika ändamål
   (t.ex. för att arkivera e-post)

  Närvaron av en PDF-deklaration garanterar inte i sig
  att dokumentet överensstämmer med en
  3:e-partsspecifikation eller profil.
PDF Association - Logo

PDF Association Cheat Sheets / SnabbreferensguiderPDF Association PDF Cheat Sheets / PDF Snabbreferensguider
för utvecklare av programvaror och lösningar
baserade på PDF-teknik
2023-08-25

PDF Association, PDF 2.0 / ISO 32000-2 Cheat Sheets / Snabbreferensguider, Översikt - Bild

  PDF Cheat Sheets är PDF-snabbreferensguider avsedda att hjälpa
  utvecklare att arbeta mer effektivt samtidigt som de
  säkerställer att deras kunskap om PDF är tekniskt korrekt.

  För att hjälpa utvecklare vars förhållande till PDF-specifikationen
  inte är helt "up-to-date", ger dessa kostnadsfria PDF cheat sheets
  hjälp med att komma ihåg nyckeltermer och begrepp utan att
  ständigt hänvisa till ISO 32000-specifikationen för PDF.


  Vad dessa PDF Cheat Sheets / PDF-snabbreferensguider inte är:

  Dessa snabbreferensguider introducerar inte PDF-tekniken,
  och ersätter inte en inledande inlärningsfas.
  De ersätter inte heller den officiella PDF-specifikationen.

  Om snabbreferensguiderna inte tar upp ett ämne tillräckligt detaljerat,
  bör utvecklare alltid hänvisa till den senaste specifikationen ISO 32000-2,
  eftersom detta är den senaste och mest uppdaterade utgåvan av
  den grundläggande PDF-specifikationen.


  Vad dessa PDF Cheat Sheets / PDF-snabbreferensguider är:

  Snabbreferensguiderna är utformade för att hjälpa utvecklare
  att arbeta mer effektivt samtidigt som de säkerställer att
  deras kunskaper om PDF är tekniskt korrekta.

  De utgör mycket komprimerade sammanfattningar,
  med logiska grupperingar av information,
  för att hjälpa till att friska upp minnet om nyanser eller detaljer
  som ofta glöms bort utan regelbunden och upprepad användning.

  I snabbreferensguidena användes enkla meningar,
  illustrationer och färgkodning där det är möjligt för att
  optimera stödet för den globala skaran av PDF-utvecklare.

  För nedladdning av dessa PDF-filer, klicka på länkarna nedan.
PDF - Basics / Grunderna i PDF - Cheat Sheet

PDF Association, PDF 2.0 / ISO 32000-2 Cheat Sheets, Basics / Grunderna i PDF - Cheat Sheet - Bild

Klicka för att förhandsgranska

  Ämnen som behandlas:

   Denna PDF-snabbreferensguide sammanfattar essensen av PDF,
   inklusive huvudterminologi, akronymer, specifikationer,
   lexikaliska regler, syntax, fillayout och dokumentstruktur,
   tillsammans med en ordlista med vanliga och
   PDF-specifika termer.

   Den är användbart inte bara för programvaruingenjörer,
   men även för produktchefer och alla som behöver en
   lättillgänglig guide för att navigera i PDF-ekosystemet.


  Nedladdning:
PDF - Graphic Operators and Operands
Grafiska operatorer och operander - Cheat Sheet

PDF Association, PDF 2.0 / ISO 32000-2 Cheat Sheets, Graphic Operators and Operands<br>
Grafiska operatorer och operander - Bild

Klicka för att förhandsgranska

  Ämnen som behandlas:

   Denna PDF-snabbreferensguide ger en översikt över
   grafiska operatorerer och operander och täcker in de
   grafiska kommandon som kan användas i PDF-innehållsströmmar.
   Om du behöver skapa eller ändra grafiska objekt i PDF-filer
   eller felsöka en innehållsström, är denna guide för dig.

   För de som är mer bekanta med andra sidbeskrivningsspråk
   eller grafikspråk, kategoriseringen av kommandon i
   vektor (streck), text, färg, etc. kan den hjälpa dig att hitta
   motsvarande eller likvärdig information för PDF snabbt.


  Nedladdning:
PDF - Common Objects / Vanliga objekt - Cheat Sheet

PDF Association, PDF 2.0 / ISO 32000-2 Cheat Sheets, Common Objects / Vanliga objekt - Bild

Klicka för att förhandsgranska

  Ämnen som behandlas:

   Denna PDF-snabbreferensguide summerar sex av de
   mest vanliga objekten som används i PDF.

   Dessa är:

   • Grafiktillståndsparametrarna inställda med operander,
    eller via utökad grafiktillståndsparameter (ExtGState)
    ordböcker och gs-operatorn;

   • Uppsättningen med 28 kommentarsobjekt;

   • Uppsättningen med 11 färgrymder som stöds av PDF;

   • PDF:s olika typer av teckensnittsobjekt;

   • De olika namnträden tillgängliga via posten
    Document Catalogue Names,
    som mappar strängar till objekt;

   • Resursordboksobjekt,
    som listar de resurser som behövs för innehållsströmmar.


  Nedladdning:
PDF - Color Processing & Blend Modes
Färgbearbetning och blandningslägen - Cheat Sheet

PDF Association, PDF 2.0 / ISO 32000-2 Cheat Sheets, PDF - Color Processing & Blend Modes / Färgbearbetning och blandningslägen - Cheat Sheet - Bild

Klicka för att förhandsgranskaWebinarier / Videoinspelningar - Ikon

Rekommenderade webinarierPDF Days Europe 2022

PDF Association är för dig (2022)

Duff Johnson,
CEO, PDF AssociationPDF Days Europe 2022

PDF’s mindshare (2022)

"PDF är precis som elektricitet...
Du vill aldrig tänka på
hur den fungerar.
Du kan inte leva utan den."

Duff Johnson
CEO, PDF Association


Kompletterande fakta,
Google Trends-rapporter om:

PDF:s popularitet online / på webbenPDF Days Europe 2022

Så här navigerar du i PDF-ekosystemet (2022)

Peter Wyatt
CTO, PDF AssociationKeynote vid PDF Days Europe 2022:

Framtiden:
Den bästa möjliga definitionen av PDF

Peter Wyatt, CTO, PDF Association


Se även:

SafeDocs Phase 3:
Revolutionerande filformatspecifikationer,
börjar med PDFKeynote vid PDF Days Europe 2022:

Innebär digital transformation slutet på PDF?
Nej, men det blir annorlunda

Kenny Swipe
Senior Manager
Enterprise Interoperability Standards
Engineering, Test & Technology
BoeingIntroduktion till
PDF-baserade ISO-standarder (2018)PDF/Portable Document Format (2015)

Vad är PDF,
Vem äger PDF,
Varför är PDF viktigtPDF 101 - Introduktion till PDF (2015)

Leonard Rosenthol
Senior Principal Scientist
PDF Architect, and CAI Architect for AdobePDF – vad är det till för?

En berättelse från PDFs tidiga dagar (2016)


PDF arbetsflöde (2016)
Introduktion till PDF/A för långtidsarkivering (2018)

(PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3)


PDF/A-3 som bevarandeformat (2015)PDF & Open Data (2018)
(inkl. interaktiva e-fakturor
baserade på PDF/A-3)PDF Days Europe 2022

10 år av PDF/A-3-baserad
elektronisk fakturering (2022)

Dr. Bernd Wild
intarsys consulting GmbH

Presentationen beskriver utvecklingen
av de olika standardversionerna:

ZUGFeRD / Factur-X, Order-X och Delivery-X

och delar erfarenheter ifrån praktisk användning av
PDF/A-3, XMP och filbilagor
för att skapa och hantera miljontals elektroniska fakturor
som kan förstås av både människor och IT-system.Förklaring till varför PDF/A-2 och PDF/A-4 är bättre än PDF/A-1 (2021)PDF Days Europe 2022

E-postarkivering med PDF (12 september 2022)

Prof. Chris Prom
University of Illinois, Urbana-Champaign

Peter Wyatt
CTO, PDF Association

Denna presentation fokuserar på e-postarkivering i PDF.
PDF ger en ny och skalbar metod som kan användas
för att arkivera e-postmeddelanden, mappar och
till och med användarkonton.

Presentationen ger en uppdatering av pågående aktiviteter inom

EA-PDF Liaison Working Group (LWG)

LWG håller på att utveckla en detaljerad teknisk specifikation
för det föreslagna EA-PDF-filformatet (e-postarkivering i PDF),
inklusive krav för EA-PDF-läsarprogramvara och implementations guide.veraPDF (2015)

PDF/A-validering
med stöd av PDF-industrin.
(Obs! Uttrycket "definitiv PDF/A-validerare"
används inte längre av detta projekt
av uppenbara skäl)


veraPDF (2018)

Omvärldsacceptans för veraPDF och
industrins behov av fler PDF-standarder

PDF-standarder för preflight (2014)
(PDF/X och andra standarder)3D PDF (2018)
möjligheter och framtid
som ISO-standardPDF Days Europe 2022

Kombinera PDF 1.7 och 2.0 genom ISO 32005
och använda dessa för att möjliggöra
flödande visning ("reflow"), återanvändning,
extrahering och tillgängligt innehåll

Matthew Hardy
Director of Engineering
Mobile and Desktop software
Adobe Inc.Branschkollpodden (48 minuter), 2023-11-02:

Podd om öppna dokumentformat, PDF och ODF,
och specifikt tillgänglig PDF enligt
ISO-standarden ISO14289 (ä.k.s. PDF/UA),
med Ola Karlsson (Branschkoll) och Kent Åberg (NewFormat)

Länk till ljudfilen kommer strax här.Tillgänglig PDF

PDF 101
Introduktion to PDF/UA (2015)Tillgänglig PDF

Intrasslad i den
taggade PDF-djungeln (2014)Tillgänglig PDF

Taggning av sidinnehåll (2015)
(enligt PDF/UA-standarden)Tillgänglig PDF

Vad gör en taggad PDF till ett riktigt
och korrekt taggat PDF/UA-dokumentTillgänglig PDF

PDF/UA Basics - Tillgänglig från födseln (2014)Tillgänglig PDF

Hur navigerar en blind person i
PDF-dokument och -formulär? (2015)


Tillgänglig PDF

PDF/UA för designbyråer (2018)


PDF 2.0 och framtiden
för tillgänglig PDF (PDF/UA) (2015)


PDFs utveckling / PDF 2.0 (2018)
(vad kommer i nästa generation av PDF)PDF/R
Framtidens bildfilformat
(2021)PDF Days Europe 2022

PDF/R
Hur PDF/R hjälper till att transformera
bildfångst för mobil och moln
(2022)PDF/R introduktion (2020)PDF/R (2020)
Letar efter ett alternativ till TIFF?
Använd PDF/raster!OCR för PDF-filer - gamla nyheter? (2019)

PDF gör det möjligt att bädda in
OCR-resultat i skannade dokument
och därmed säkerställes att
de är fullt textsökbaraHur hjälpa AI att få ut mesta
möjliga från befintliga arkiv (2019)Introduktion till EPUB (2015)
(för PDF-utvecklare)

PDF logo

Detaljinformation om PDF-standarder
och avsedda tillämpningsområden


PDF logo

PDF, PDF/A, PDF/X, PDF/UA, PDF/E, PDF/VCR, PDF/VT, 3D PDF,...
och PDF 2.0 som är den nya grundstandard för PDF som
övriga PDF-understandarder baseras på sedan år 2020


(Klicka på vald ikon eller länk)PDF - logo

PDF


PDF/A - logo

PDF/A


PDF/UA - logo

PDF/UA


PDF 2.0 - logo

PDF 2.0


PDF/Raster - logo

PDF/Raster


3D PDF - logo

3D PDF


PDF/VCR - logo

PDF/VCR


PDF/VT - logo

PDF/VT


PDF/X - logo

PDF/X

PDF/E - logo

PDF/E

(2018: Ersatt av PDF/A-4)


AnvändningsområdenNästa generation av PDF

Deriving HTML from PDFFör PDF/X, se även

Ghent WorkgroupFör PDF/UA, se även:

PDF/UA är en förutsättning för
tillgänglighet till digital offentlig servicePDF/ReusePDF FormsProgramvaror som stöder
en specifik PDF-standard eller flera PDF-standarderPDF Association, PDF Industry Working Group - Ikon

ISO 32000 internationell standard för
Portable Document Format (PDF)

Godkänd internationell standard sedan 2008

PDF är allmänt erkänt som det mest
kompletta och robusta dokumentformatet.

ISO 32000 är en familj av ISO-standarder
som definierar den grundläggande PDF-specifikationen
och identifieras av sitt PDF-versionsnummer.
Alla andra specifikationer för understandarder till PDF
baseras på en viss PDF-version.


Användningen av PDF är mycket hög.


Följ/deltag i arbetet med den framtida utvecklingen av PDF:

PDF Association - PDF Industry Working Group
PDF logo
Syftet med PDF

  Syftet med PDF är att göra det möjligt för
  användare att utbyta och visa alla typer av
  digitala dokument enkelt och tillförlitligt,
  oberoende av den miljö där de skapades
  eller miljön där de visas eller skrivs ut.
PDF är en plattform

  Plattformsteknik tillhandahåller infrastruktur för
  tillämpningar som slutanvändare faktiskt använder.

  Förutom att utgöra ett dokumentformat erbjuder PDF
  en stabil grund för många typer av användartillämpningar.

  Alla accepterar PDF.
  Ett dokument med fix-layout som är delbart och fristående
  och som möter grundläggande kundbehov.
Varför PDF?

  PDF kännetecknas av:

  • Enkelhet

  • Portabilitet

  • Flexibilitet

  • Säkerhet

  • Autentiserbarhet

  • Semantik

  • Icke-proprietärt

  • Tillgänglighet

  • ÅteranvändbarhetVad är unikt med PDF?
Och varför PDF kommer att leva för evigt

  Portable Document Format (PDF) har en mängd olika
  attribut som tillsammans definierar ett format med en
  sådan flexibilitet och styrka att det kommer att utgöra det
  viktigaste "digitala dokument"-konceptet för evigt.
PDF: Dokumentformatet för allting
PDF dokumentformatet för allting - The Format Zoo - Bild
PDF-innehåll
Vilka "filer" kan ingå i PDF? Hur hamnar "filer" i PDF-filer?
Filer inuti PDF - Ikon

Hur hamnar "filer" i PDF-filer?
Det finns många sätt..


  Slutanvändare är ibland förbryllade över varför de inte på ett
  enkelt sätt kan "ladda ner" JPEG-filen för ett foto i en PDF,
  även om de kanske kan extrahera en Excel-fil från den.

  Att förstå exakt vilka typer av data som kan finnas i en PDF
  och hur den lagras kan vara mycket viktigt att känna till.

  Den grundläggande ISO-standarden för PDF (ISO 32000-2:2020)
  är i första hand en filformatspecifikation och bestämmer inte över
  användargränssnittsterminologi, användargränssnittsmetaforer,
  hur användare interagerar med "filer", eller om exempelvis
  filextrahering är en obligatorisk funktion.

  Dessa är implementeringsbeslut som lämnas åt utvecklarna
  att på bästa sätt tillgodose de specifika behoven hos sina
  användare och målbranscher.


  Olika gränssnitt främjar olika slutanvändares förståelse av
  vilka "filer" som finns i en given PDF.
  Detta gäller särskilt när vi tänker på de många liknande termer som används.
  Förståelser skiljer sig åt eller är tvetydiga för slutanvändare beroende på
  deras bakgrund, och villkoren själva kan ha olika tekniska betydelser.

  Några av dessa termer som används för att beskriva "filer"
  i PDF-sammanhang inkluderar:

  • Fil

  • Inbäddad fil

  • Bifogad fil

  • Bildfiler

  • Tillgång

  • Samling

  • Portfölj

  • Paket

  • Relaterad fil

  • Associerad fil

  • Ström

  • Filspecifikation

  Denna variation av termer kan vara mycket förvirrande,
  och kan leda till missförstånd.
  Helst bör leverantörer tillhandahålla tydlig dokumentation
  över deras användning av terminologi.


  Även om PDF-innehåll kan skapas från "filer",
  detta betyder inte att en källfil alltid kan återställas
  från en PDF även i de enklaste användningsfallen.

  Även om PDF-filformatet stöder många koncept som kan
  ses som "filer", kan PDFs flexibilitet förvirra användare
  på grund av olika terminologi, användargränssnitt,
  metaforer och förväntningar som härrör från andra format.
Hur PDF bidrager till ökat hållbarhet

  PDF har många fördelar.

  Med tanke på den globala klimatförändringen och bristen
  på råvaror blir hållbarhet och grön teknik allt viktigare.

  Hållbarhet är inte ett slagord; fler och fler verksamheter strävar
  efter CO₂-neutralitet, vilket uppskattas av kunderna.

  Samtidigt är PDF en av de grönaste kontorsteknikerna som någonsin uppfunnits.

  Formatet är särskilt relevant i samband med det ofta efterfrågade,
  men ändå ouppnådda papperslösa kontoret.

  Sedan introduktionen 1993 erbjuder PDF en stabil grund
  för att ersätta fysiskt papper enligt principen:
  generera digitala pappersdokument med PDF
  istället för att skriva ut pappersdokument.
PDF:s popularitet online / på webben

Det enda digitala dokumentformatet

  PDF har ersatt pappersdokument med digitala analoger.
  Vissa förväntade sig att webben även skulle ersätta digitala dokument,
  men allt tyder på att PDF fortsätter att växa.

  Många webbplatser används, det är bara att acceptera,
  mestadels som navigeringsplatser för att hjälpa
  besökare att hitta en specifik PDF.

  Kanske är det därför som,
  enligt "Statistics of Common Crawl Monthly Archives",


  Verkliga fakta bekräftar,
  PDF fortsätter att dominera som digitalt dokumentformat
  och har blivit oumbärligt för de allra flesta verksamheter;
  för näringslivet, för offentlig sektor, såväl som för privatpersoner.


  Slutanvändare känner att de verkligen kan förstå PDF;
  det fungerar exakt som du kan förvänta dig att
  digitalt papper ska fungera; enkelt, pålitligt och effektivt.
  Och det är så populärt!


  Googles Trends data visar tydligt att PDF är en teknik som
  inte bara är mycket mer relevant 2023 än den var 2004,
  antalet webbsökningar på "PDF" är nu en mycket högre andel,
  även om den totala sökvolymen på Google har ökat
  dramatiskt sedan dess.

  "Hur mycket längre tror du att vi ska använda PDF?"
  Intresset för PDF är ganska stabilt relativt webbsökningar i allmänhet.
  Jämfört med sökningar efter andra tekniker är det ganska anmärkningsvärt:


  Googles Trends data visar tydligt att antalet sökningar efter PDF-dokument
  i förhållande till alla andra sökningar fortsätter att öka:


  PDF är allestädes närvarande och viktigt:
  PDF är grundläggande för all verksamhet.
  Alla som arbetar på ett kontor nuförtiden
  kan förväntas känna igen PDF.

  PDF är som "Coca-Cola" för digitala dokumentformat
  eftersom alla känner till det:


  Hur ser framtiden ut för PDF?
  Hur PDF-tekniken möjligen kan komma att utvecklas
  under de kommande 25 åren diskuteras i denna
  "framtidsspaning".

  I det snabbt växande tekniklandskapet,
  har få format bestått tidens tand lika väl som
  PDF (Portable Document Format).

  Född ur behovet av att digitalisera pappersdokument,
  har PDF-filen blivit en självklar standard för delning och
  arkivering av information under de senaste 30 åren.

  Så, vad kommer i framtiden?
  Vi är lika nyfikna som du, så följ med oss på en resa genom
  topp fem förutsägelser om framtiden för PDF-baserad teknik:
PDF - Har vi passerat "PDF-toppen"?
Vad Google Trends rapporterar om "PDF" 2022

PDF är mer populärt över hela världen 2022 än 2018


  Den globala trenden.
  Även om kurvan plattas ut fortsätter antalet globala sökningar
  efter "pdf" att växa i popularitet, vilket tyder på att aptiten
  för det populära dokumentformatet är fortsatt hälsosam.

  Användare gör gärna bankärenden online, men deras webbsökningar
  efter PDF-baserade dokument fortsätter att öka.


  Hur får vi insikt i hur användarnas syn på dokument förändras utan att
  spendera ohyggliga summor på tvivelaktiga marknadsundersökningar?

  En allt mer intressant källa är Google Trends.
  Den här tjänsten samlar Googles sökdata för att producera ett värde
  som beskriver söktermens popularitet (relativt sig själv) över tid.
  (Trender: https://trends.google.com
  exempel: jämför användningen av dokumentformat: .pdf vs .html)

  När användare söker på "PDF" i en Google-webbsökning
  indikerar det att de inte tänker på en HTML-webbsida,...
  förutom, kanske som en plats varifrån de kan ladda ner
  den pdf som de söker.


  Webbsidor är mer dynamiska än någonsin tidigare,
  men de är inte mer "dokument" än de var 2018.
  Även om webbsidor kan erbjuda "dokumentliknande" funktioner
  på många sätt; är det i praktiken "PDF" som användarna tänker på.

  30 år efter att PDF-formatet lanserades 1993 fortsätter
  antalet PDF-tillämpningar och PDF-användningen att öka;
  ekosystemet blir större och mer levande för varje år som går.

  PDF är nyckeln till digital transformation just därför att det är ett
  självständigt ("self-contained"), tillförlitligt och kapabelt portabelt
  dokumentformat som gör vad andra webbtekniker inte gör.
  PDF-tekniken kompletterar webbtekniken; den konkurrerar inte med den.

  PDF-teknikens uthållighet är imponerande.
  Få tekniker visar lika mycket motståndskraft.


  Trenden är tydlig,
  PDF är mer populärt över hela världen 2022 än 2018:


  "PDF är precis som elektricitet...
  Du vill aldrig tänka på hur den fungerar.
  Du kan inte leva utan den."

  Presentation om "PDF mindshare" vid PDF Days Europe 2022:
3 sätt utvecklare kan imponera på chefen med PDFPDF är en del av de facto plattformen
Open Web Platform (OWP)
Open Web Platform - Logo

PDF är en del av de facto plattformen
Open Web Platform (OWP) (2015-09-25)
Sidans kraft
PDF Association - PDF handover - Icon

  Det är en fråga som väcker leverantörer av webbaserade lösningar överallt:
  Varför insisterar folk fortfarande på PDF-filer?
  Och varför fortsätter uppmärksamheten för PDF att öka?
PDF under 2016:
Ännu mer allomfattande, djupare och berikande

  Överbrygger både sida och webb, det finns fortfarande inget som PDF.

  Intresset för PDF fortsätter att öka.
  Det ledande portabla dokumentformatet fortsätter att gå från
  klarhet till klarhet, med ytterligare specifikationer, fler filer,
  fler användare, fler implementeringar och
  fler utvecklare världen över.
Hur du ser PDF-filer jämfört med
hur en sökmotor ser PDF-filer (2019-08-01)PDF gör slut på inlåsningen till visst ECM-/e-arkivsystem

Att göra "informationshantering" till verklighet

  PDF, det portabla dokumentformatet,
  gör slut på inlåsningen till visst ECM-/e-arkivsystem.

  PDF är ett standardiserat och globalt brett accepterat
  portabelt dokumentformat som samtidigt erbjuder ett
  kraftfullt stöd till alla användare som vill frigöra sig från
  inlåsning till en viss specifik leverantör av ECM-/e-arkivsystem.
  Något som oftast inte uppskattas av dessa leverantörer,
  men väl av deras kunder och användare.

  Under de närmaste 5-10 åren,
  förväntas PDF bli det naturliga dokumentformatet för
  en ny era av smarta, sammankopplade dokument och
  informationshanteringssystem.
Välj endast ECM-/e-arkivsystem som
hanterar PDF-dokument korrekt

  Kräv att din leverantör av ECM-/e-arkivsystem detaljerat
  beskriver sitt stöd för PDF, eller riskera onödiga kostnader,
  ökade risker och missade möjligheter.

  Även om PDF representerar den största delen av
  innehållet i ECM-/e-arkivsystem kan majoriteten av
  dessa system inte hantera PDF-dokument korrekt;
  istället hanteras ofta de på samma vis som
  TIFF-bilder har hanterats de senaste 25 åren.

  Inte alla programvaror kan skapa PDF-dokument
  enligt gällande ISO-standarder.
  Uteslut programvaror som är farliga för dina dokument.
  Använd endast ECM-/e-arkivprogramvara som förstår PDF.

  Använd bara programvara som säkert kan kan radera
  personligt identifierbar information (PII) och annat privat eller
  säkerhetsrelaterat innehåll vid delning av känsliga dokument
  med tredje part eller offentligt.

  Obs! För raderingsverktyg (redaction tools):
  Säkerställ att programvaran hittar all information som behöver tas bort.
  Att enbart placera en svart ruta över känslig information tar inte
  bort någonting; dokumentet innehåller fortsatt känslig information.
PDF stöder arbete hemifrån och skola hemifrån2022-10-19
Adobe har annonserat:
"Stödet för Type 1 teckensnitt upphör
i redigeringsprogram i januari 2023"

Radering av dokumentinnehållRadering av dokumentinnehåll

Radering (redaction) är processen att ta bort innehåll från ett dokument.
Det finns olika sätt att utföra radering i digitala dokument,
allt från borttagning av innehåll från ett original/källdokument
till utskrift och omskanning efter utförd radering.
Potentiell "manipulation / deepfakes" av PDF
Hunter Bidens "e-post" och
potentiell manipulation av PDF (19 oktober, 2020)

Denna artikel är avsedd för journalister, forskare, advokater,
brottsbekämpare, utvecklare av tillämpningar och andra yrkesverksamma.

I likhet med den tidigare artikel om radering av The Mueller Report PDF,
ger denna nya artikel kulturell inramning och teknisk bakgrund
med beaktande av de bevis som hittills lämnats av New York Post
angående Hunter Bidens påstådda e-postmeddelande från Ukraina.


  Under onsdagen den 14 oktober 2020 publicerade New York Post
  en artikel där de påstod sig ha en kopia av en hårddisk som tillhör
  Hunter Biden, son till USAs tidigare vice president och nuvarande
  demokratiska kandidat för president, Joe Biden.

  Vissa journalister rapporterar om detta PDF-dokument som om det
  representerar ett verkligt e-postmeddelande från Hunter Bidens dator;
  det kan vara så, men även inte vara så.

  Många ifrågasätter dock e-postmeddelandets ursprung.
  Frågan som bör ställas är: Vem har faktiskt skapat PDF-filen?


  PDF Association belyser här att detta fall kan ha andra förklaringar och att
  PDF-tekniken kan ha använts för att skapa ett manipulerat PDF-dokument;
  artikeln erbjuder intressant inblick för digitala kriminaltekniker i möjligheterna
  att manipulera dokument baserade på PDF-teknik.
PDF-radering – AstraZeneca EU avtal (9 februari, 2021)
  Vad hände?

Misslyckad radering i avtal, AstraZeneca - EU

AstraZeneca Redacted Document - Bild

Klicka på bilden

Efter korrekt redigering av textavsnitten på PDF-sidan
förbises PDF-bokmärkena som hänvisar till redigerat innehåll.
Den konfidentiella informationen togs bort från sidan enligt avsikt,
men avslöjades tyvärr i PDF-bokmärkena!
PDF eller EPUB?
PDF or EPUB - Logo
PDF eller EPUB?

Ge användarna vad de vill ha,
och varför EPUB inte kan ersätta PDF

  EPUB kan inte ersätta PDF när det kommer till ett generellt
  digitalt dokumentformat som kan användas för publicering,
  och alla andra ändamål som PDF-dokument används till
  (formella dokument, journalföring, transaktionsdokument, etc.)

  • EPUB kan inte göra fix-layout och vara tillgängligt samtidigt.

  • EPUB kan inte hantera dokument som
   innehåller/kombinerar sidor från olika källor
   (Word, Excel, CAD-program, scanner, etc).

  • EPUB har ingen modell för färgstyrning,
   vilket inte sällan är mycket viktigt för förlag/publicister.

  • EPUB kan inte hantera applicerandet av tillgänglighets-
   strukturer till godtyckligt grafiskt innehåll, något som PDF kan.

  • EPUB saknar funktioner för säkerhet och digital signering;
   funktioner som helt naturligt är integrerade i PDF.

  Dessutom gäller för hantering/visning av publikationer
  att stödet för EPUB-specifikationen varierar mellan
  EPUB-läsare från olika leverantörer
  - användarna får därmed inte en konsekvent visning av
  innehållet, vilket i sig är helt oacceptabelt vid publicering.


  Om dina läsare föredrar EPUB, ge dem EPUB.
  Om de föredrar PDF, ge dem PDF.
  Om de föredrar att välja mellan PDF eller EPUB, ge dem det valet.

  Varför PDF?, Varför EPUB? Hur man väljer:


PDF Association, PDF 2.0 Industry Working Group - Ikon

ISO 32000-2:2020 - PDF 2.0

Godkänd internationell standard sedan 2020

ISO 32000-2:2020, även känd som PDF 2.0,
publicerades först 2017,
och uppdaterades därefter i december 2020.


Nästa generation av PDF-standarder är redan här!

PDF 2.0 (ä.k.s. "efter-Adobe PDF") är grunden för
den nya generationen av PDF-standarder.

PDF 2.0 är en vidareutveckling av PDF-familjen
och bibehåller starkast möjliga grad av bakåtkompatibilitet.


Viktigt att känna till!

  ISO 32000-2 definierar PDF 2.0 och är den första PDF-specifikationen
  helt utvecklad under ISOs öppna konsensusbaserade utvecklingsprocess.

  ISO äger nu upphovsrätten till PDF-specifikationen.

  ISO 32000-2:2020 inkluderar inga
  proprietära tekniker som normativa referenser!

  PDF 2.0 är helt frikopplad från Adobe.
  Adobe äger således inte några IP- eller licensrättigheter för PDF 2.0.


Användningen av PDF 2.0 kommer att bli mycket hög.


Följ/deltag i arbetet med den framtida utvecklingen av PDF 2.0:

PDF Association - PDF 2.0 Industry Working Group


  PDF 2.0 medför många förbättringar som är relevanta för "taggad PDF",
  mekanismen i PDF som underlättar digital tillgänglighet.
  Samma tillgänglighetskrav för PDF 2.0,
  är införda i ISO-standarden 14289-2 (PDF/UA-2):
Stoppa pressarna! - 5 april 2023

Specifikationen för den senaste PDF-standarden
ISO 32000-2 (PDF 2.0)
finns nu att ladda ned utan kostnad från PDF Association

PDF Association, PDF 2.0 Specifications, Ladda ned utan kostnad idag! - Bild

(Kapitel 14 fokuserar på
Dokumentutbyte (Document Interchange),
Tillgänglig PDF (ISO 14289-2 / PDF/UA-2))Varför PDF 2.0 är den nya PDF-bibeln

PDF Association, Frågor & svar - Bild

  Hur kan PDF 2.0-specifikationen vara användbar även om
  du ännu inte har bestämt dig för att stödja PDF 2.0?

  PDF 2.0-specifikationen är den bästa referensen att använda
  oavsett vilken PDF-version du tänker stödja.
  Den ger en tydligare förståelse för vad som förväntas än
  tidigare utgåvor av specifikationen, och ger dig därför bättre
  vägledning om hur du implementerar PDF korrekt:Så här kommer du igång med PDF 2.0


Acceptans för nya PDF-standarder

callas software blog: Acceptans av nya PDF-standarder,

  Att balansera PDFs arv och innovation är nyckeln till att
  införa, använda och ta fördel av den funktionalitet som
  användandet av moderna PDF-standarder medger.

  Alltsedan starten 1993 har PDF omformat tryck och publicering.
  Överraskande nog litar många verksamheter fortfarande på
  PDF-standarder som är decennier gamla,
  såsom PDF/X-1a och PDF/X-4!

  Varför inte nu anamma och ta fördel av moderna alternativ,
  såsom ISO 32000-2 och PDF/X-6?

  För att en ny PDF-standard ska godkännas för användning inom
  en verksamhet, måste både produktions- och ledningsansvariga
  förstå vad standarden handlar om, samt vad konsekvenserna blir
  av att använda respektive inte använda standarden:PDF Cheat Sheets / Snabbreferensguider för utvecklare

PDF Association, PDF 2.0 / ISO 32000-2 Cheat Sheets / Snabbreferensguider, Översikt - BildPDF 2.0 (ISO 32000-2:2020)
PDF 2.0-standarden är nu släppt (december 2020)

  PDF 2.0 (ISO 32000-2:2020) ersätter PDF 1.7 (ISO 32000-2:2017)

  Inkluderar kritiska uppdateringar av normativa referenser och
  teckensamlingar som ligger till grund för all PDF-teknik.
  Alla PDF-utvecklare bör skaffa denna utgåva från ISO!

  PDF 2.0 erbjuder en uppsättning uppdaterade understandarder till PDF
  utformade för att omgående användas för PDF-tillämpningar såsom
  arkivering, tillgänglighet, teknik, rasterbild och kommande kompletterande
  understandarder/specifikationer baserade på PDF 2.0.


  Flera nya specifikationer för understandarder till PDF är baserade på PDF 2.0:

  • ISO 19005-4:2020 - PDF/A-4

  • PDF/A-4 ger normativ vägledning för långtidsarkivering av PDF-filer
   som använder nya funktioner och andra förändringar i PDF 2.0.


  • ISO 15930-9:2020 - PDF/X-6

  • PDF/X-6 lägger till stöd för nya funktioner i PDF 2.0
   och lindrar samtidigt vissa tidigare krav vid informationsutbyte.


  • ISO 16612-3:2020 - PDF/VT-3

  • Bygger på PDF/X-6 för att ge stöd för avbildningsmodellen i PDF 2.0
   för variabelt- och transaktionstryck.


  • ISO 23504-1:2020 - PDF/R-1

  • Standard för utbyte av rasterbildsdata


  • ISO 25717-1:2020 - ECMAScript for PDF

  • Stöd för JavaScript (ECMAScript) som möjliggör
   en stor variation av interaktiv funktionalitet.  PDF 2.0 exempel är nu tillgängliga (aug., 2017)

  De första exempelfilerna för PDF 2.0 är nu tillgängliga.
  Den här inledande uppsättningen av PDF 2.0 exempel är utförda
  för hand och är avsiktligt enkla i sin konstruktion för att tjäna som
  undervisningsexempel för att lära ut filstruktur och syntax för PDF 2.0.


  PDF 2.0: Den globala standarden för digitala dokument
  har vidareutvecklats (30 aug., 2017)

  PDF/Portable Document Format är kanske
  det vanligaste exemplet på en de facto-standard,
  så pass vanligt att Wikipedia listar PDF på sidan över
  "de facto standarder".
  Utöver Ethernet, 802.11, HTTP och CSS består den
  moderna programvarustacken av hundratals standarder.

  Sättet på vilket PDF exemplifierar det specifika värdet av
  standarder är nästan unikt, för värdet i PDF
  - anledningen till att PDF idag är den globala
  de facto-standarden för digitala dokument -
  är att PDF är en del av internationell standardisering.


  PDF 2.0 - Vad kommer det att innebära? (2015)

  Enkelt uttryckt:
  PDF 2.0 gör det lättare för utvecklare att skapa
  verktyg för att hantera digitala dokument
  med fler och bättre funktioner till en lägre kostnad.
  För organisationer som upphandlar PDF-teknik gör
  PDF 2.0 det lättare att kräva att leverantörer med
  högsta kvalitet levererar de mest tillgängliga och mest
  kapabla lösningarna baserade på PDF-teknik.

Är dina programvaror redo för PDF 2.0?
PDF 2.0 - logo
  Kontrollera av om dina PDF- och arbetsflödesverktyg
  är kompatibla med PDF 2.0

  PDF 2.0 tillför värde till många arbetsflöden,
  inklusive de för tryckproduktion,
  men det innebär också en liten risk.

  Om en fil har använt några av de nya funktionerna i PDF 2.0
  kommer dessa vanligtvis att tyst ignoreras av en äldre PDF-läsare.

  PDF utformades för att vara mycket flexibel och för att
  tillåta anpassade och proprietära data att bäddas in
  virtuellt var som helst i filstrukturen.
  Det sker genom att PDF-läsaren helt enkelt skall
  ignorera allt den inte känner igen.

  För en PDF 1.7-baserad PDF-läsare är de flesta
  nya PDF 2.0-funktionerna bara objekt som den
  inte känner igen och därför skall dessa ignoreras.

  Det vanligaste undantaget från den regeln är kring säkerhet;
  om PDF-filen använder den nya AES-256-säkerheten
  som introduceras i PDF 2.0 då kommer förmodligen
  en äldre läsare inte att kunna läsa den filen alls.


  Det värsta man kan råka ut för när man funderar på
  när och hur man kan börja använda PDF 2.0 är att
  för en PDF 2.0-fil som använder de nya funktionerna
  kommer dessa nya funktioner att bli tyst ignorerade.

  Vissa PDF-läsare kommer att avge en varning om att
  filen du öppnar har ett PDF-versionsnummer som
  uttryckligen inte stöds.
  Det bör hanteras, eftersom den äldre läsaren inte
  vet något om några nya funktioner i filen;
  den kan omöjligt veta om de nya funktionerna är
  viktiga för dig eller för ditt arbetsflöde.

  Innan du börjar fundera på att uppgradera dina verktyg för
  att skapa filer enligt PDF 2.0, be dina tryckleverantörer och
  konverterare bekräfta att de kan bearbeta PDF 2.0-filer.
  Börja i slutet av arbetsflödet och arbeta uppströms.


  Programvaror som stöder PDF 2.0:
  Så här fungerar UTF-8 i PDF 2.0 (ISO 32000-2:2020)

  En kort introduktion:

  Textsträngar i PDF är avsedda för teckensträngar som kan presenteras
  för en människa, till exempel i ett grafiskt användargränssnitt eller
  i utdata från kommandoradsverktyg.


Relationen mellan strängtyper som de illustreras i
Bild/Figure 7 från ISO 32000-2:

PDF Association PDF 2.0 - Relationen mellan strängtyper som de illustreras i Bild/Figure 7 från ISO 32000-2 - Bild

  UTF-8 är en längdvarierande teckenkodning som
  används för elektronisk kommunikation.
  Namnet, definierat av Unicode-standarden, kommer från Unicode
  (eller Universal Coded Character Set) Transformation Format - 8-bitar.

  Eftersom moderna PDF-textsträngar stöder Unicode kan de tillförlitligt
  representera vilka tecken, symboler eller piktogram från vilket språk
  som helst eller symboluppsättning som stöds av Unicode.

  Till skillnad från när PDF 1.7 släpptes dominerar idag UTF-8 webben
  och har blivit de facto teckenkodningen för operativsystem och
  programmeringsspråk.


  PDF 2.0 fick stöd för UTF-8 redan 2017.
  När antagandet och användandet av PDF 2.0 ökar är det viktigt
  för alla användare att kunna lita på att deras PDF-teknikplattformar och
  investeringar korrekt stödjer presentationen av navigeringselement och
  interaktiva element som kan kodas som UTF-8.

  De flesta PDF-läsare förväntas därmed idag
  korrekt hantera UTF-8 textsträngar.


Testning av stöd för PDF UTF-8 i olika interaktiva PDF-läsare:

PDF Association PDF 2.0 - Så här fungerar strängtyper och UTF-8 i PDF 2.0 - Picture

Utdata från olika interaktiva PDF-visare visar olika nivåer av stöd för
PDF 2.0 UTF-8 för konturer, lager och dokumentinformation.

PDF-läsare som inte stöder UTF-8 visar vanligtvis "skräp"-tecken:
Decimalbytevärdena 239, 187 och 191 i PDFDocEncoding representerar
respektive i dieresis (ï), högerpekande dubbelvinkelcitattecken (»),
och inverterat frågetecken (¿).
  PDF 2.0 introducerar icke-rektangulära länkar i PDF

  PDFs länkkommentarer gör att PDF kan stödja olika former av hyperlänkar.
  Länkkommentarer innehåller inte i sig något synligt innehåll;
  deras syfte är att definiera platsen och formen för ett "hett område"
  på en PDF-sida, och de åtgärder som ska inträffa när en användare
  klickar inom det heta området.

  Åtgärder som utlöses av länkkommentarer kan innefatta hyperlänkar till
  en plats inom samma PDF-dokument, en plats i ett annat PDF-dokument,
  en extern URL, eller anropar JavaScript eller andra PDF-åtgärder.

  Länkkommentarer tillåter också dokumentförfattare att definiera olika
  framträdande egenskaper för det heta området såsom avgränsningar
  samt markera stilar som används av PDF-läsare som visuella indikatorer
  för interaktiva områden.

  Till skillnad från HTML-bildkartor, är länkkommentarers underliggande
  sidgrafik inte begränsad till bitmappsbilder utan kan även utgöra
  enhetsoberoende vektorgrafik eller text, eller vilken kombination som helst.
  Detta ger en mycket bättre skärmupplevelse vid zoomning.


  Icke-rektangulära länkar i PDF 2.0:
  Hittills har PDF aldrig haft en motsvarighet till HTML-konceptet för
  visning enbart av bildkartor som tillåter specificering av godtyckligt
  formade heta områden.

  Den nya PDF 2.0 icke-rektangulära länkmöjligheten är inte bara till för
  verksamheter inom arkitektur, ingenjörskonst och konstruktion (AEC);
  den är användbar för alla oregelbundna områden i alla PDF
  som kräver hyperlänkning.

  Exempel på användning kan vara:

  • en PDF med en karta över världen kan ha komplexa vägar
   längs varje lands gräns, med varje land hyperlänkat
   till olika kapitel i samma PDF-fil.

  • de icke-rektangulära symbolerna i flödesscheman eller processdiagram
   kan hyperlänkas till relaterat innehåll i samma eller separata PDF-filer.

  • en cirkulär eller oregelbunden företagslogotyp skulle kunna länkas till
   företagets webbplats med någon lämplig visuell effekt
   (t.ex. en länkkant i företagets palett).

  För mer detaljerad information om icke-rektangulära länkar i PDF 2.0:
  Gör PDF på rätt sätt
  PDF-branschens kunskap hjälper dig lösa "PDF-problem"

  Rapportering och lösning av identifierade fel och problem
  i alla PDF 2.0-relaterade standarder säkerställer att PDF
  ständigt förbättras som ett entydigt interoperabelt filformat
  med en tydlig och pålitlig uppträdandemodell och allmänt
  definierade och förväntade beteenden över implementeringar.

  Detta hjälper alla i PDF-ekosystemet,
  från PDF-utvecklare till slutanvändare.

  Oavsett om PDF är din kärnteknik eller nyckeln till en större lösning
  är denna information helt avgörande för att säkerställa interoperabilitet.

  En ovärderlig källa till utbildning och information inom ett brett spektrum
  av tekniska PDF-problem är den offentliga GitHub-platsen:

  Även om de lösta problemen uttrycks som markerade förändringar
  applicerade på den senaste PDF 2.0-specifikationen (ISO 32000-2:2020),
  är många korrigeringar även mycket relevanta för tidigare PDF-specifikationer.

  Detta beror på att PDF är ett bakåtkompatibelt format och en hel del
  av ordalydelsen har behållits eller är endast något anpassad från
  tidigare PDF-specifikationer.

  Klausulnumreringen har i stort sett varit oförändrad mellan
  PDF 1.7 (ISO 32000-1:2008) och PDF 2.0 (ISO 32000-2:2020).

  PDF-utvecklare kan därför lätt identifiera och mappa
  nya korrigeringar tillbaka till tidigare specifikationer
  relevanta för deras implementeringar.
PDF 2.0 moderniserar kryptografiskt stöd
PDF Association, PDF 2.0 Chryptograhic Support - Picture

  PDF 2.0 moderniserar kryptografiskt stöd.

  Det första paret ISO-godkända PDF 2.0-tillägg uppdaterar uppsättningen
  av stödda hash-algoritmer och utökar digitala PDF-signaturer att
  inkludera moderna elliptiska kurvor.

  Använder välkända och allmänt implementerade befintliga
  kryptografiska algoritmer och är byggda ovanpå de digitala
  signatur- och krypteringsramverken som redan finns i PDF.

  Mer information om:
PDF 2.0 och ISO 19445 XMP-metadata
för godkännandehantering av bilder- och dokument
PDF Association, XMP metadata - Icon

  PDF 2.0 och ISO 19445 XMP-metadata för
  godkännandehantering av bilder- och dokument.

  "ISO 19445 Grafisk teknologi, Metadata för grafisk arbetsflöde,
  XMP-metadata för godkännandehantering av bilder- och dokument"
  är en metadatastandard för PDF-teknik utvecklad av ISO TC 130 WG 2 som
  "anger uppsättningen metadata som ska användas för att kommunicera
  godkännandestatus, bevisförberedelse och visningsparametrar för bilder
  och dokument som används i arbetsflöden för grafisk tryckproduktion".

  ISO 19445 är tillämpbar på PDF 2.0-baserade PDF/X-6-filer,
  precis som på PDF 1.x-baserade PDF/X-filer.

  Den här artikeln ger rekommendationer till industrin om hur ISO 19445
  kan användas med PDF 2.0 och relevanta tekniska uppdateringar
  till den grafiska industrin.

  Mer information om:


  Åtkomst till PDF-metadata.

  Vikten av enkel åtkomst till XMP-metadata i
  PDF-filer är viktigare än någonsin.

  Snart kommer ISO även att publicera daterade versioner av
  både PDF/A-4 och PDF/X-6 som kommer att indikeras via
  nya värden i befintliga ISO-definierade XMP-metadatafält.

  Det är vanligt att många PDF-tillämpningar indikerar
  när PDF-filer deklarerar överensstämmelse med vissa
  ISO-standarder, såsom PDF/A eller PDF/X.

  Dessutom kan samma tillämpningar besluta att skydda dessa
  PDF-filer genom att öppna filerna på ett skrivskyddat sätt
  för att hjälpa användare att undvika oavsiktliga redigeringar
  som kan ogiltigförklara filens överensstämmelse med viss standard.

  Vissa PDF-program har dock ännu inte generaliserat sina stöd för att
  upptäcka nya versioner eller daterade revisioner av ISO-standarder!
  Det betyder att sådan programvara inte skyddar dessa filer innan
  leverantören släpper uppdateringar till sin programvara.

  Utformningen av XMP-metadata för varje befintlig familj av
  ISO-understandarder för delmängder av PDF är både
  framåt- och bakåtkompatibel.

  Detta innebär att även om gammal programvara av misstag används
  för att öppna en nyare PDF kan den gamla programvaran avgöra att
  en fil deklarerar överensstämmelse med en viss standard,
  även om den gamla programvaran är omedveten om detaljerna.

  Mer information om:
PDF Fragment Identifiers
ger tillgång till
specifikt innehåll / fragment av dokument
i längre PDF-dokument
PDF Fragment Identifiers - Ikon

  Den här artikeln är speciellt viktig för webbdesigners, innehållsskapare,
  webbansvariga och webbläsarutvecklare som vill förbättra
  användarupplevelsen för webbplatsbesökare.

  När man refererar till PDF-dokument från webbsidor
  är det vanligt att man länkar till stora PDF-filer
  vari det kan vara svårt att direkt finna refererad information.

  Detta är typiskt i en mängd olika situationer,
  inklusive vanliga frågor/svar, referensmanualer,
  produktinformationskataloger,
  referenser till specifika kapitel i böcker,
  artiklar i samlingar m.m.


  PDF 2.0 introducerar nya funktioner med
  särskilt stöd för fragment av dokument.

  PDF Fragment Identifiers hjälper till att förbättra
  användarupplevelsen för webbplatsbesökare som
  behöver komma åt specifikt innehåll
  i längre PDF-dokument.


  Webbplatser kan använda URI-fragment för PDF-referenser
  när webbplatsbesökare behöver interagera med PDF-innehåll,
  där det exakta innehållet kan refereras,
  för en snabb och användbar upplevelse istället för
  en generisk och ovänlig uppmaning:
  "det finns någonstans i det här långa PDF-dokumentet - finn det själv".

  Ett URI-fragment placeras efter URL:en och börjar med ett #-tecken.
  Tekniskt sett hänvisar det till en underordnad resurs av
  den primära resursen som identifieras av URL:en.
  URI-fragment är extremt vanliga med HTML eftersom
  det är så här intra-sidanavigering fungerar med
  ankaretiketten och ID:n.

  När det gäller PDF är huvudresursen själva PDF-filen,
  medan underordnade resurser kan vara specifika sidor,
  destinationer och andra typer av mål.

  Moderna webbläsare har inbyggd PDF-visningsfunktionalitet
  vilket flitigt används av många användare.
  Alla webbläsare förstår redan URI-fragment eftersom
  de är en central del av att navigera på webben.
  Det är helt enkelt en fråga om att utöka URL:en till en PDF
  genom att lägga till de önskade fragmentidentifierarna.

  Webbläsarutvecklingsteam behöver nu ägna mer uppmärksamhet åt
  slutanvändarnas behov av att komma åt webblevererat PDF-innehåll.
  Detta inkluderar fullt stöd för en bredare uppsättning av
  ISO-standardiserade PDF-fragmentidentifierare i deras
  standardkonfigurationer.


  Genom att lägga till lämpliga PDF-fragmentidentifierare i slutet
  av webbadresser för att snabbt nå specifika platser/innehåll i
  längre PDF-dokument erbjuder en mycket bättre och omedelbar
  användarupplevelse, även för användare som är mindre kunniga
  på att navigera i PDF-filer.

  Med tanke på den snabba tillväxten av tillämpningar som genererar
  PDF logisk struktur (innehållssemantik), är det långsiktigt vettigt att
  definiera affärsregler för viktigt innehålls plats i dokument som
  måste finnas kvar över flera uppdateringar av dokumentet.

  Hänvisningar till sidnummer i ett dokument kan ändras
  om innehåll läggs till, tas bort eller flyttas.
  Men genom att använda webbadresser med parametern "nameddest"
  och ett kontrollerat värde, kan arbetet med URL-underhåll reduceras.

  För mer detaljerad information,
  vänligen läs denna artikel från PDF Association:
Uppdatering om felhanteringsprocessen för PDF
PDF Association, Uppdatering om felhanteringsprocessen för PDF, PDF under ett förstoringsglass - Ikon

  Uppdatering om felhanteringsprocessen för PDF.

  PDF Associations kärnuppdrag är att leverera en leverantörsneutral plattform
  för att utveckla öppna specifikationer och standarder för PDF-teknik,
  och upprätthåller därför en offentlig felhanteringsprocess ("errata process")
  för att åtgärda rapporterade problem med
  PDF 2.0 kärnspecifikation (ISO 32000-2:2020).

  Felhanteringsprocessen inkluderar den första uppsättningen
  ISO-standarder för PDF baserad på PDF 2.0
  (PDF/A-4, PDF/X-6, PDF/VT-3 och ECMAscript för PDF 2.0),
  och har breddats ytterligare för att även stödja alla ISO-standarder för PDF.


  Mer information om:

PDF Association, PDF/A Industry Working Group - Ikon

ISO 19005 (PDF/A)
internationell standard för
långtidsbevarande/-arkivering av PDF-dokument

Godkänd internationell standard sedan 2005

Säkerställer att digitala dokument kan reproduceras i framtiden.


Se även den kostnadsfria skriften:

"PDF/A in a Nutshell 2.0, PDF for long-term archiving"


Användningen av PDF/A är mycket hög.


Följ/deltag i arbetet med den framtida utvecklingen av PDF/A:

PDF Association - PDF/A Industry Working Group

PDF/A - Ikon
Syftet med PDF/A

  Syftet med PDF/A är ett filformat baserat på PDF som tillhandahåller
  en mekanism för att representera digitala dokument på ett sätt
  som bevarar sitt visuella utseende över tiden, oberoende av de verktyg
  och system som används för att skapa, lagra eller återgiva filerna.

  PDF/A tillåter ej externa beroenden och omständigheter;
  såsom tidsberoenden, Javascript, ...

PDF/A - Ikon
  PDF/A för nybörjare
   Vad är PDF/A?

   A:et står för arkivering och därmed är
   PDF/A standarden för långtidsarkivering,
   vilket garanterar en unik representation av
   digitala PDF-dokument i en okänd framtid.

   Grundprincipen för att uppnå detta mål är att
   PDF/A-filen måste innehålla alla nödvändiga element
   för att visa/återge dokumentet korrekt.

   Ett enkelt exempel: typsnitten måste vara inbäddade.


   Varför ska du använda PDF/A?

   Dokument måste förvaras säkert och under lång tid.
   Lagringstider varierar från en bransch till en annan,
   t.ex. inom vården är 30 år vanligt, för banker 50 år,
   och för försäkringsbolag 80 år.

   Detta är en utmaning för alla typer av dokument,
   som ofta bara finns i digital form!


   Motivationen för PDF/A kan lätt förstås med exemplet Airbus:

   • Redan år 2000 hade Airbus ett krav på att dokument
    för flygplansdesign måste vara tillgängliga i 99 år.

   • Då undersökte en arbetsgrupp alternativen och kom
    snabbt fram till att PDF i grunden är ett mycket bra
    dokumentformat, men att det erbjuder för många
    funktioner för syftet med långstidsarkivering.

   • Resultatet vid den tiden var "minimal PDF" och
    detta var också grundidén för PDF/A.

   Vad är PDF/A viktigt för?

   För alla viktiga dokument inom din verksamhet som
   kräver lång livslängd och där det är avgörande att de
   visas/återges tydligt och korrekt i framtiden.


   Hur skapar man PDF/A?

   För enskilda dokument tillåter många tillämpningar att man
   ställer in ett "PDF/A"-alternativ i dialogrutan "Spara som"
   i vanliga kontorstillämpningar.

   Många PDF-redigerare erbjuder även en konverteringsfunktion
   för att konvertera vanliga PDF-filer till PDF/A.

   För massbearbetning av dokument kan en distinktion göras
   mellan skannade dokument och digitala dokument:

   • I många företags digitala postrum,
    digitaliseras vanligtvis inkommande pappersbaserad post.

   • Ett annat användningsfall är digitaliseringen av filinventeringar,
    där automatiserade processer hjälper till att omedelbart
    konvertera de skannade dokumenten till PDF/A.

   • Inom det digitala området bör organisationer helst skapa
    PDF/A-filer med lämpliga verksamhetsomfattande verktyg
    redan när de genererar sina PDF-dokument istället för att
    konvertera från befintliga PDF-filer i efterhand.

   • För inkommande dokument eller e-post,
    finns det automatiserade processer som
    konverterar dessa dokument till PDF/A.

  Programvaror som stöder PDF/A:

PDF/A - Ikon
  ”Kvalifikations-/överensstämmelsenivåer” (”Conformance levels”)
  för PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3 och PDF/A-4

  Överensstämmelsenivåer/Conformance levels: a, b, u

  De olika överensstämmelsenivåerna återspeglar kvaliteten på
  det arkiverade dokumentet och beror på inmatningsmaterialet
  och dokumentets syfte.


  • Level a (Accessible):
   • Uppfyller alla krav för standarden,
    inklusive dokumentets logiska struktur
    och dess korrekta läsordning.
    Text måste vara extraherbar och den logiska strukturen
    måste matcha den naturliga läsordningen.
    Typsnitt som används måste uppfylla strikta krav.
    Denna PDF/A-nivå kan vanligtvis bara uppfyllas
    genom att konvertera "born-digital" dokument.
    PDF/A-a kräver en taggstruktur.


  • Level b (Basic):
   • Garanterar att innehållet i dokumentet
    kan återges entydigt.
    Level b-filer är lättare att skapa än Level a-filer,
    men Level b garanterar inte 100 %
    textextraktion eller textsökning.
    Det betyder inte nödvändigtvis att innehållet
    kan återanvändas utan problem.
    Skannade pappersdokument kan vanligtvis
    konverteras till PDF/A Level b utan extra arbete.
    PDF/A-b kräver ingen taggstruktur.


  • Level u (Unicode):
   • Utökar Level b att ange att all text kan
    mappas till standard Unicode-teckenkoder.
    PDF/A-u kräver ingen taggstruktur.


  Exempel:

   PDF/A-2b: Där "b" betyder att PDF-filen måste vara
   en korrekt återgivning av originaldokumentet och
   kan i det formatet bestå av enbart skannade sidor.


   PDF/A-2u: Där "u" står för text i "Unicode".
   Måste uppfylla "b"-varianten, dvs korrekt återgivning
   av originaldokumentet, samt att texttypsnitt även måste
   inkluderas i Unicode-format.


   PDF/A-2a: Där "a" står för "Accessible".
   Måste uppfylla "u"-varianten med textteckensnitt i Unicode-format,
   samt även vara ett strukturerat dokument (taggat).


   PDF/A-4e och PDF/A-4f:

PDF/A-regler för dokumentbilagor:
  PDF/A-1 (ISO 19005-1:2005)

Inga bilagor tillåtna

PDF/A-1 logo

  Exempel: Konvertering av e-post med bilagor till PDF/A-1:
  Bilagor läggs till som ytterligare PDF/A sidor.

  ”Kvalifikations-/överensstämmelsenivåer” (”Conformance levels”):
  a - Accessible, b - Basic.


  PDF/A-2 (ISO 19005-2:2011)

Bilagor i form av PDF/A är tillåtet

PDF/A-2 logo

PDF/A-2 medger endast PDF/A-filer
som inbäddade filströmmar (bilagor)


  Exempel: Konvertering av e-post med bilagor till PDF/A-2:
  Bilagor konverteras till PDF/A och inbäddas i dokumentet.

  ”Kvalifikations-/överensstämmelsenivåer” (”Conformance levels”):
  a - Accessible, b - Basic, u - Unicode.  PDF/A-3 (ISO 19005-3:2012)

Bilagor i godtyckliga format,
PDF/A och andra format, är tillåtet

PDF/A-3 logo

PDF/A-3 har inga specifika begränsningar för bilagor


  Exempel: Konvertering av e-post med bilagor till PDF/A-3:
  Bilagor som PDF/A och (dessutom) originalformat inbäddas i dokumentet.

  ”Kvalifikations-/överensstämmelsenivåer” (”Conformance levels”):
  a - Accessible, b - Basic, u - Unicode.  PDF/A-4 (ISO 19005-4:2020)

Bilagor i godtyckliga format,
PDF/A och andra format, är tillåtet

PDF/A-4 logo

​PDF/A-4 medger bilagor i form av PDF/A-1, PDF/A-2 och PDF/A-4
PDF/A-4e och PDF/A-4f tillåter alla typer av bilagor


  PDF/A-4 baseras på PDF 2.0 (ISO 32000-2:2017 och uppdaterat 2020)
  och drar därmed nytta av all ny funktionalitet i PDF 2.0.

  PDF/A-4 ger normativ vägledning för långtidsarkivering av PDF-filer
  vilka använder nya funktioner och andra förändringar i PDF 2.0;
  inklusive utskriftsavsikter på sidnivå och förbättringar av taggade PDF.

  PDF/A-4 stöder långtidsarkivering av PDF 2.0-filer
  utan förlust av PDF 2.0-funktionalitet.


  PDF/A-4 introducerar ISO-standardiserade metoder för arkivering av
  vissa typer av icke-statiskt innehåll som är vanligt förekommande
  i PDF-dokument, såsom formulärfält, 3D-innehåll och JavaScript.

  Via användning av en överensstämmelseklass för att särskilja
  filer med interaktivt innehåll löser PDF/A-4 detta behov och
  underlättar därmed bevarandet av mer information i filen.

  Denna nya förmåga via ytterligare överensstämmelsenivåer stöder
  det långsiktiga bevarandet av levande formulär, tekniska dokument
  och CAD-dokument (ersätter behovet av PDF/E) och förringar inte
  på något sätt den traditionella arkivanvändningen av PDF/A.


  PDF/A-2 och PDF/A-3 består av tre olika
  kvalifikations-/överensstämmelsenivåer, a/b/u,
  vilket ofta orsakar förvirring för många slutanvändare.

  PDF/A-4 förenklar detta eftersom PDF/A-4-dokument
  kan innehålla taggar eller inte.
  Ingen tillägnad överensstämmelsenivå krävs för
  taggade PDF/A-4-dokument, vilket effektivt eliminerar
  behovet av de tidigare a/b/u-överensstämmelsenivåerna.

  På samma sätt kan PDF/A-4-dokument innehålla bifogade filer eller inte.
  Bifogade filer måste överensstämma med PDF/A-1, PDF/A-2 eller PDF/A-4.


  PDF/A-4 uppmuntrar men kräver inte tillägg av högre nivå av
  logiska strukturer, och kräver Unicode-mappningar för alla typsnitt.

  Samtidigt som a/b/u-överensstämmelsenivåerna överges,
  introducerar PDF/A-4 två nya överensstämmelsenivåer:

  • PDF/A-4f: Tillåter alla andra bilageformat/icke-PDF/A-filer
   som ska bäddas in; liknande hur PDF/A-3 utökar PDF/A-2.


  • PDF/A-4e: Riktar sig till ingenjörssamfundet.

  • Det är efterföljaren till PDF/E-1 standarden ISO 24517-1,
   som är baserad på PDF 1.6.

   Den ursprungliga planen att definiera en ny variant,
   PDF/E-2, avbröts 2018.

   Istället lägger PDF/A-4e till RichMedia-kommentarer för
   3D-innehåll i U3D eller PRC-format till basformatet PDF/A-4,
   samt inbäddade filer för att skapa en PDF/A-version
   kompatibel med moderna geospatiala konstruktions- och
   tekniska arbetsflöden.


  Liksom övriga PDF/A-specifikationer är PDF/A-4 strikt avsett att
  underlätta vid långsiktigt bevarande/arkivering, och kräver eller
  tillhandahåller ej mekanismer för autentisering.

Hur väljer man mellan olika PDF/A-standarder:
PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3 eller PDF/A-4?
(callas software blog, 15 mars 2023)
Making PDF/A Conversion Easier: -4 - Bild


Förklaring till varför PDF/A-2 och PDF/A-4
är bättre än PDF/A-1 (2021)
Vinnarpall: 1:a plats PDF/A-4, 2:a plats PDF/A-2, 3:e plats PDF/A-1 - Illustration


  Exempel på användningsfall där
  PDF/A-3 och PDF/A-4 gör skillnad:
  • Systemoberoende arkivering av projektfiler med PDF/A-3,
   (Källa: callas software blog, 2018-12-05)


  • Smartare publicering med PDF/A-3u:
   RFC Editor / The Internet Standards Series  • Tillgängliga digitala e-fakturor / tillgängliga PDF-fakturor med PDF/A-3:
  • Elektroniska PDF-fakturor som kan läsas, förstås,
   hanteras och bearbetas av både människor och IT-system.

   ZUGFeRD / Factur-X, e-fakturaformat baserat på PDF/A-3 och XML:

   • 10 år av PDF/A-3-baserad elektronisk fakturering.
    Framgångssagan fortsätter med nya hybriddokumenttyper.
   • För nästan 10 år sedan publicerades ZUGFeRD 1.0,
    det första e-fakturadataformatet baserat på de erkända
    publika standarderna UN/CEFACT CII och PDF/A-3.

    Den uttalade avsikten var att digitalisera fakturahanteringen och göra
    övergången från papper till digital data för små och medelstora
    företag samt enskilda personer/användare så smidigt som möjligt
    utan att förlora effektivitet.

    Idén att använda PDF/A-3 som bärarformat och omslag för
    de XML-baserade fakturauppgifterna lade grunden för
    framgången för e-fakturor baserade på hybriddokument.

    Utformas PDF-delen även enligt ISO-standarden PDF/UA
    blir e-fakturorna de facto digitalt tillgängliga PDF-e-fakturor.


    År 2016 beslöt FeRD (Tyskland) och FNFE-MPE (Frankrike)
    att tillsammans utveckla en gemensam hybridfakturastandard:
    ZUGFeRD / Factur-X.

    Standarden ZUGFeRD / Factur-X är ett
    digitalt hybridfakturaformat som hanterar både
    strukturerad och icke-strukturerad data,
    som består av två komponenter, en PDF/A-3-fil och
    en inbäddad XML-fil (med identiska fakturauppgifter)
    som bilaga:

    • där PDF/A-3-filen representerar den visuella delen
     av fakturan och är därför läsbar av människor.

    • XML-filen innehåller strukturerade fakturadata som
     bearbetas automatiskt och av datorsystem.
     Formatet innehåller olika profiler av fakturadata,
     som är identiska i ZUGFeRD och Factur-X.
     Detta anpassar avsändarens data till mottagarens krav.

    Fakturamottagaren kan välja mellan att ta emot fakturan
    som en vanlig PDF eller låta datorsystem processa
    den inbäddade XML-koden.


    Båda formaten kan användas både som data i
    ERP-system och för visuell representation i
    arbetsflöden och arkivsystem.
    Det är tydligt att ZUGFeRD gör utbytet av
    elektroniska fakturor mellan företag och
    mellan företag och offentlig förvaltning
    mycket snabbare, bekvämare och enklare.


    ZUGFeRD = Factur-X.

    Alltsedan specifikationen för ZUGFeRD 2.1 / Factur-X (mars 2021)
    är den helt anpassad och överensstämmer med den
    europeiska normen EN16931.  • Nyheter / Stoppa pressarna - 12 oktober 2023:

   • XRechnung och ZUGFeRD godkända som
    PDF-baserade elektroniska fakturaformat!

   • Tyskaförbundsfinansministeriet
    (Bundesministerium der Finanzen, BMF)
    har nu lämnat inledande uppgifter om huruvida de
    väl kända fakturaformaten XRechnung och ZUGFeRD
    uppfyller de legala kraven för elektroniska fakturor.

    BMF kom fram till att både
    fakturaformaten och motsvarande syntaxer
    är i enlighet med direktiv 2014/55/EU av 16.04.2014
    (EUT L 133, 6.5.2014, s. 1).

    Detta är goda nyheter för alla användare av ZUGFeRD-formatet
    och för ZUGFeRD-gemenskapen!Elektroniska fakturor baserade på PDF-standarder

Källa: PDF Association, Electroniska fakturor / Format för hybridfakturor, PDF/A-3 är en grundsten i ZUGFeRD och Factur-X - Bild

Källa: PDF Association
Format för e-fakturor / hybridfakturor
PDF/A-3 är en grundsten i ZUGFeRD och Factur-XKälla: PDF Association, Electroniska fakturor / Format för hybridfakturor, XML är en grundsten i ZUGFeRD och Factur-X - Bild

Källa: PDF Association
Format för e-fakturor / hybridfakturor
XML är en grundsten i ZUGFeRD och Factur-XKälla: PDF Association, Format för elektroniska fakturor / Hybridfakturor, Tidiga milstolpar, ZUGFeRD och Factur-X - Bild

Källa: PDF Association
Format för e-fakturor / hybridfakturor
Tidiga milstolpar, ZUGFeRD och Factur-XKälla: PDF Association, Format för elektroniska fakturor / Hybridfakturor, Nu är ZUGFeRD = Factur-X - Bild

Källa: PDF Association
Format för e-fakturor / hybridfakturor
Nu är ZUGFeRD = Factur-XKälla: PDF Association, Format för elektroniska fakturor / Hybridfakturor, ZUGFeRD / Factur-X använder PDF och XML, XRechnung använder endast XML - Bild

Källa: PDF Association
Format för e-fakturor / hybridfakturor
ZUGFeRD / Factur-X använder PDF och XML,
XRechnung använder endast XML


   Idén om "visuell data" (PDF) och "maskinläsbar data" (XML) i en fil
   (som i ZUGFeRD / Factur-X) är så övertygande att den nu även
   används för andra affärsdokument såsom dokument för
   order (Order-X) och leverans (Delivery-X).

   Denna presentation beskriver utvecklingen av de olika
   standardversionerna (ZUGFeRD / Factur-X, Order-X och Delivery-X),
   och delar erfarenheter ifrån praktisk användning av PDF/A-3, XMP och
   filbilagor för att skapa och hantera miljontals elektroniska fakturor
   som kan förstås av både människor och IT-system.


  • Forum for Electronic Invoicing Germany (FeRD) broschyr:
   "Electronic Invoices – Practical Guidelines for Companies"

  • Denna broschyr presenterar regler och föreskrifter som gäller
   för både pappersfaktura och e-faktura och lyfter fram speciella
   bestämmelser som särskilt gäller e-fakturor inom områdena
   överföring, godkännande, korrigering och registerföring.


  • The Forum for Electronic Invoicing (FeRD):
   "ZUGFeRD - The Format for Electronic Invoicing
   in the Public and Private Sector"

  • ZUGFeRD / Factur-X är en typ av översättning av
   de europeiska rättsliga kraven
   (EU-direktiv 2014/55/EU, europeisk standard 16931)
   och är inte applikationsprogramvara.

   Denna översättning eller strukturella beskrivning av en
   datamängd och tillhörande beroenden måste implementeras
   i programvaran som används av en verksamhet.


   Skapa faktura med ZUGFeRD / Factur-X:
   Integrationen kan exempelvis göras via
   standardprogramvarusystem (dvs. ERP- eller EDI-system)
   eller så kan interna IT-avdelningar på egen hand integrera
   ZUGFeRD / Factur-X in i sina individuella programvaror.
   Många system för redovisning och ERP har redan
   stöd för ZUGFeRD / Factur-X.


   Genom att även utforma PDF-delen i enlighet med
   ISO-standarden PDF/UA för universellt tillgänglig PDF
   blir fakturan även ett digitalt tillgängligt PDF-dokument.
   Därmed kan tekniska hjälpmedel (t.ex. skärmläsare) korrekt
   återge fakturans innehåll för den mänskliga fakturamottagaren.


   De viktigaste styrkorna med ZUGFeRD / Factur-X är:

   • den mänskliga inriktningen med det pålitliga PDF-formatet
    för att enkelt och tillförlitligt kommunicera korrekt information.
   • Den människoorienterade representationen är en förutsättning
    för införandet av EU:s Tillgänglihetsdirektiv 2025.


   • EDI-information lagrad i PDF-filen
    för automatisk bearbetning av IT-system.

   Fördelar med ZUGFeRD / Factur-X:

   • Spara kostnader för utskrift, kuvert och porto

   • Inget behov av att kopiera, skanna, eller
    OCR-behandla fakturor (färre fel)

   • Godkännandeprocessen kan göras digitalt

   • Snabbare bearbetning = snabbare betalning?

   • Inget behov av att arkivera fakturor som pappersdokument

   • Olika IT-system behöver bara förstå ett enda format

   • Små och medelstora företag kan uppfylla kraven från
    stora företag utan tidigare överenskommelse

   • E-post med bifogad ZUGFeRD / Factur-X fil kan
    identifieras, bearbetas och arkiveras automatiskt

   • Banker kan läsa ZUGFeRD / Factur-X fakturor
    och omedelbart bearbeta dem


   Pressmeddelande - 1 mars 2022:

   • Publicering av ny version av ZUGFeRD / Factur-X.

   • Tyskland och Frankrike växer tillsammans med den
    gemensamma standarden Factur-X / ZUGFeRD 2.2

    Referensprofil gör det lättare för företag att implementera
    e-fakturering, eftersom de nu kan hantera valfri landsspecifik
    version av den europeiska standarden för elektroniska fakturor
    i ett och samma format.


    E-fakturaformatet Factur-X / ZUGFeRD tillhandahålles helt fritt.

    Den tekniska specifikationen är baserad på den internationella
    UN/CEFACT standard Cross Industry Invoice (CII) och
    på ISO-standarden PDF/A-3.

    Detta överensstämmer med den europeiska standarden EN 16931,
    som anger standarder och tekniska regler för elektronisk
    fakturering i Europa, vilket säkerställer interoperabilitet och
    efterlevnad av juridiska regler.

    Dessutom integrerar Factur-X / ZUGFeRD en stor utökad profil
    som utgör ett standardbibliotek med ytterligare fakturadata som
    kan vara nödvändiga för specifika behov eller användningsfall.


    Factur-X är ett av de tre format som alla företag och certifierade
    plattformar måste acceptera vid fakturamottagning i
    juli 2024 i Frankrike, särskilt för små och medelstora företag,
    vilka representerar 99 % av företagen och mer än
    50 % av fakturaflödena.

    Factur-X / ZUGFeRD ger företag ett verktyg som hjälper dem
    på bästa möjliga sätt för att förbereda sig för framtida utveckling
    inom området för digitalisering av försörjningskedjan.

    Denna nya nivå av standardisering av det gemensamma
    e-fakturaformatet i Tyskland och Frankrike medför genomförandet
    av EN 16931 för att hantera 100 % av användningsfallen.   Ytterligare information om ZUGFeRD från iText Software:


   Användningsfall - Generera stora volymer fakturor med callas pdfChip.
   Skapa en HTML-mall och omvandla den till ZUGFeRD-baserade fakturor:
PDF Digitala signaturer
Digital signering av PDF-dokument
Source: PDF Association, Digitala signatures, ISO 32000-1 + RFCs, ISO 32000-2 + ETSI CADeS/PADeS - Bild

Källa: PDF Association
ISO 32000-1 + RFCs
ISO 32000-2 + ETSI CADeS/PADeS


  Digital signering PDF/A-dokument

  I princip är det en bra idé att alltid göra konverteringen
  till PDF/A-2/A-3/A-4 före signeringen.

  Varje PDF/A-konvertering leder till att alla signaturer bryts,
  och, mycket värre, du får ingen information om de
  ändringar som utförs av konverteraren eller deras
  konsekvenser för giltigheten av signaturen/signaturerna.

  I vissa fall är det inte möjligt att konvertera PDF-filen före undertecknandet.
  Ändå kräver arkiven ett långtidsbeständigt format för sina arkivhandlingar.

  En möjlig lösning kan vara att göra konverteringen som det sista steget,
  producera en PDF/A-3 (baserat på PDF 1.7),
  eller till och med en PDF/A-4 (baserad på PDF 2.0),
  och bädda in den ursprungligen signerade PDF-filen som en bilaga.

  Detta fungerar perfekt, även om alla deltagande parter måste vara
  överens om detta sätt att tillfredsställa kravet på långtidsbeständig
  arkivering (LTA ) och digital signering (DigSig).

  Men försök alltid undvika sådana konstruktioner med signering av
  ingående komponenter och designa hellre om arbetsflödet för att
  matcha målet "omvandling före signering".

  Följ/deltag i arbetet med den framtida utvecklingen av
  digital signering och validering:
Tillämpning av PDF/A-standarden i Sverige

  Bindande regler gäller för alla svenska statliga myndigheter och organ
  som förvarar allmänna handlingar ur statliga arkiv.

  För svenska myndigheter gäller vid digital arkivering av
  kontorsdokument och digitala handlingar att myndigheterna måste följa:

  Riksarkivets föreskrifter och regler:

  • RA-FS 2009:1 allmänna råd om elektroniska handlingar

  • RA-FS 2009:2 tekniska krav för elektroniska handlingar.

  För närvarade, 2016, föreskrives följande filformat för
  kontorsdokument och digitala dokument
  för långtidsbevarande: PDF/A-1.


  (Kommentar/Värt att uppmärksamma:
  Riksarkivet förväntas revidera sina föreskrifter och regler
  då PDF/A-1 inte rekommenderas längre eftersom det är en standard
  som designades utifrån vad som var möjligt för nästan 20 år sedan.
  IT och PDF-standarder har utvecklats mycket sedan dess!)
PDF är här för att stanna - PDF kommer aldrig att försvinna

  PDF-teknik utgör en grundläggande funktion i
  världens kommunikationsinfrastruktur.

  Med en unik och oöverträffad funktionsuppsättning;
  ingen annan teknik kommer nära.


  Vi kommer inte att gå tillbaka till att enbart använda papper igen,
  så det är sedan länge dags för myndigheter och företag att fokusera på att
  ta fördel av det allestädes närvarande PDF-formatet på bästa sätt
  - ett format som aldrig kommer försvinna.

PDF/A och Enterprise Content Management system
kompletterar varandra perfekt!Med PDF/A blir arkivet ”Noah's Ark” för alla dokument
PDF dokumentformatet för allting - The Format Zoo - Bild

  Om bara dokument i originalformat
  (MS Word, MS Excel, PDF, HTML, TIFF, JPG, AFP och PCL, ...) lagras
  kommer arkivets förmåga att leverera användbart innehåll alltid ifrågasättas.

  Istället bör med varje originaldokument även ett PDF/A-dokument
  gå "ombord" för att säkerställa funktionalitet i en
  okänd miljö efter "översvämningen".
Minnesmärkning av online-transaktioner med PDF-dokument

Vad kan man göra när RDBMS-system misslyckas
med att bevara transaktioner?

  Genom att fånga den visuella representationen (i PDF/A!)
  vid den tidpunkt då transaktionen behandlas är det
  garanterat att de data som används för att skapa dokumentet är
  aktuella och giltiga och att en visuell representation av transaktionen
  matchar förväntningarna hos alla parter som är involverade i transaktionen.
Framtida generationers tillgång till tidigare generationers e-post
  Paketering av e-postarkiv med PDF (EA-PDF)

  Att arkivera e-post är inte enkelt eller uppenbart.
  Vanligtvis är lösningar leverantörsspecifika och e-postklienter krävs;
  inte en idealisk lösning för statiska poster.

  År 2019 tilldelades University of Illinois ett bidrag från
  Andrew W. Mellon Foundation för att utveckla konverteringsskriterier
  och krav för arkivering av e-post i PDF-behållare.

  EA-PDF Working Group, med expertermedlemmar från myndigheter,
  akademi och industri, har publicerat en rapport baserad på
  höga funktionella krav för en idealiserad användning av PDF-teknik,
  ISO 32000 Portable Document Format, som en modell för paketering
  av e-post för arkivering eller andra ändamål.

  Dessa krav utgör ett ramverk inom vilket intressenter från
  arkiv, bibliotek, museum, digitalt bevarande och utvecklare kan
  samarbeta för att utveckla en tekniskt detaljerat specifikation
  och implementeringsreferensmodell.

  EA-PDF-konceptet integrerar EML- eller MBOX-baserat innehåll
  med PDF som packnings-, representations- och distributionsmodell
  för enskilda e-postmeddelanden upp till kompletta e-postlådor.


  EA-PDF Working Group:


  EA-PDF Working Group rapport:
  “A Specification for Using PDF to Package and Represent Email"


  EA-PDF Working Group presentation vid PDF Days Europe 2022


  Kommande generationers tillgång till och återgivning av äldre e-post?

  Arkiv över hela världen är fyllda med äldre handskrifter och anteckningar.
  Men hur hanteras digital korrespondens från senare tider?
  Hur ska myndigheter, universitet, företag och arkiv säkerställa att
  kommande generationer kan komma åt och återge e-post?


  E-post för evigheten (14 juli 2021)
PDF/A för e-postarkivering - E-post for evigheten - Illustration

  Digitala meddelanden innehåller ofta värdefull kunskap som måste sparas.

  Hittills finns det ingen given och överlägsen lösning.
  Av flera anledningar ser dock användandet av PDF/A-teknik
  för närvarande ut att vara den mest praktiska lösningen.

  Den goda nyheten är att e-postmeddelanden
  i sig är digitala och redan innehåller metadata.
  Detta gör det i grunden lättare att arkivera dem än
  pappersbaserad kinformation.

  I många fall finns det dock inga riktlinjer för verksamheter
  i detta avseende, så användarna bestämmer individuellt
  hur de ska hantera sina e-postmeddelanden.
  Som ett resultat finns det en hög risk att verksamhetsrelevant
  information går förlorad.

  E-post hanteras av olika specialiserade system som möjliggör skapande,
  transport, visning och lagring av dessa digitala meddelanden
  (livscykel: klient, server, relä, arkiveringssystem).

  För mer information om säker arkivering av e-postmeddelanden i PDF/A-format,
  måste man djupdyka i vad ett e-postmeddelande består av:
Programvaror för PDF/APDF Association, PDF/UA Industry Working Group - Ikon

ISO 14289-1 (PDF/UA-1)
internationell standard för universellt tillgänglig PDF
(baserad på PDF 1.7)

Godkänd internationell standard sedan 2012
(mindre revidering 2014)

Specificerar användningen av ISO 32000-1 (PDF 1.7)
för att skapa tillgängliga digitala dokument.

PDF/UA-1 är av intresse för verksamheter som måste
följa föreskrifter som kräver tillgänglighet för alla
till digitalt dokumentinnehåll baserat på PDF 1.7.


Användningen av PDF/UA-1 är mycket hög.
Sedan dess publicering har PDF/UA-1 implementerats
i stor utsträckning i programvara och refereras både
direkt och underförstått i förordningar runt om i världen.
PDF Association, PDF/UA Industry Working Group - PDF/UA-2 Ikon

ISO 14289-2 (PDF/UA-2)
international standard for universally accessible PDF
based on PDF 2.0

Godkänd internationell standard sedan 2024

Specificerar användningen av ISO 32000-2 (PDF 2.0)
för att skapa tillgängliga digitala dokument.

PDF/UA-2 är av intresse för verksamheter som måste
följa föreskrifter som kräver tillgänglighet för alla
till digitalt dokumentinnehåll baserat på PDF 2.0

Användningen av PDF/UA-2 kommer att bli mycket hög.PDF Associations arbete för att främja digital tillgänglighet

The PDF Associations arbete för att främja digital tillgänglighet - Banner


Tillgänglighet - Ikon
Tillgänglig PDF
En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplatsPDF/UA - Ikon
Syftet med PDF/UA

  Ett digitalt eller elektroniskt media är tillgängligt när det är lätt att öppna,
  läsa förstå och kan navigeras av alla, med eller utan funktionshinder.

  Syftet med PDF/UA är att definiera en komplett uppsättning
  av krav för universellt tillgängliga PDF dokument.

  Snarare än att bara tillämpa universell tillgänglighet på PDF-filformatet
  definierar dessa kravspecifikationer även de kompatibilitetskrav
  som måste uppfyllas av assistansteknik och PDF-läsare.

PDF/UA - Ikon
  PDF/UA för nybörjare
   Vad är PDF/UA?

   UA står för Universal Accessibility / universell tillgänglighet.
   PDF/UA är ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument.

   Att säkerställa tillgång till information för personer
   med funktionsnedsättnin är i många fall ett lagkrav.

   PDF-tekniken inkluderar en funktion som kallas "taggad PDF"
   vilken i sin tur möjliggör skapandet av tillgängliga PDF-dokument.
   Ett bra exempel på behovet av taggad PDF är en person
   som inte kan se texten eller bilderna i ett dokument.

   Med funktionen tagged PDF kan dokumentförfattaren ange
   avsedd läsordning och struktur (rubrik, stycke, lista, etc.)
   för dokumentets innehåll och alternativa textbeskrivningar
   för dokumentets bilder.


   Varför ska du använda PDF/UA?

   För statliga myndigheter i många länder är tillgänglighet
   helt enkelt ett lagkrav, eftersom länder är skyldiga alla sina
   medborgare lika tillgång till information.

   Det krävs även ofta av företag som erbjuder allmänna digitala tjänster.

   Väl utförd taggning resulterar i bättre dokument som dessutom
   även ger fördelar utöver enbart kravet på tillgänglighet.

   Att inkludera dokumentstrukturell information hjälper till
   att optimera visningen av dokument på olika typer av enheter,
   och hjälper till att kategorisera dokumentinnehåll för analys
   av tillämpningar som använder artificiell intelligens.


   Vad är PDF/UA viktigt för?

   För att uppfylla lagkrav och speciellt för PDF-dokument
   som publiceras på webbplatser; både offentliga och privata.

   Arbetsinsatsen som krävs för att skapa och publicera
   tillgängliga dokumentär är väl värd det; särskilt för
   viktiga dokument som har längre livslängd.

   Ett vanligt tillvägagångssätt i praktiken är att börja med
   dokument med låg barriär och som därmed representerar
   en kompromiss mellan kostnads- och nyttoaspekter.


   Hur skapar man PDF/UA?

   För digitala dokument ligger "hemligheten" i källdokumentet.

   PDF/UA-filer bör skapas med programvara som stöder
   taggad PDF, eftersom redigering av en otillgänglig PDF
   i efterhand kräver en relativt större arbetsinsats.

   De flesta dokument skapas i kontorsprogram,
   och då hjälper användandet av väl förberedda mallar mycket.

   Kontorsprogramvaror, såsom Microsoft,
   erbjuder (rudimentära) kontrollfunktioner.
   Konvertering till PDF/UA är då i bästa fall en okomplicerad procedur.

   Tekniskt sett finns det dock många specifika krav att uppfylla innan
   ett PDF-dokument är ett tillgängligt dokument enligt PDF/UA.

   Ur organisatorisk synvinkel,
   förutom utbildning i hur man skapar tillgängligt innehåll,
   har det i praktiken visat sig att det kräver experter för att
   förbereda och underhålla mallar, så att användarna istället
   kan koncentrera sig på dokumentinnehållet.

   Skannade dokument är ett separat område;
   ett skannat dokument är först inte tillgängligt.


   Det finns verktyg för att skapa enskilda dokument och
   för massbearbetning som utför automatisk taggning.

   Dessa verktyg känner vanligtvis igen många av strukturerna
   i dokumentet, men klarar ofta endast enklare dokument.

   Återstående strukturer kräver efterbearbetning för full tillgänglighet,
   men tack var att de enklaste strukturerna redan klarats automatiskt,
   reduceras troligen mängden kvarstående arbete.

   Det finns även taggningstjänster att tillgå för att
   manuellt optimera dokument.


  Programvaror som stöder PDF/UA:
PDF/UA definierar de tekniska kraven
för universellt tillgänglig PDF

  PDF/UA definierar de tekniska krav som måste beaktas för att
  PDF-dokument som skapas skall vara tillgängliga för alla i samhället.

  Standarden specificerar HUR relevant PDF-innehåll
  (såsom semantiskt innehåll, textinnehåll, bilder,
  formulärfält, kommentarer, bokmärken och metadata)
  får användas i PDF/UA-kompatibla dokument.

  Ett väl strukturuppmärkt ("vältaggat") PDF-dokument är en
  förutsättning för att göra innehållet tillgängligt för alla
  samt för att tekniska hjälpmedel som skärmläsare
  skall fungera för personer med funktionsvariation.

  En annan fördel är att sökmotorer lättare hittar
  information i dokument som är vältaggade.

  Även automatiserad textextrahering från PDF-dokument
  är lättare med vältaggade dokument.
Introduktion till PDF/UA
ISO-standarden för universell tillgänglighet


PDF Association
"The Matterhorn Protocol"
PDF Association - Matterhorn Protocol - The Matterhorn Mountain - Picture

För att främja användadet av PDF/UA av
programvaruutvecklare och dokumenttestare utvecklade
PDF Association PDF/UA Competence Center Matterhorn-protokollet,
en lista över alla möjliga sätt att bryta mot PDF/UA-standarden.


  "PDF/UA-klara" programvaror verifierar/bekräftar att PDF-filer
  uppfyller Matterhorn-protokollets uppsättning av kontrollpunkter
  för att underlätta utbytet av detaljerad information om
  överensstämmelse med PDF/UA.

  PDF/UA-överensstämmelse kräver validering av både syntax och semantik.


  Matterhorn-protokollet anger en uppsättning av
  31 "kontrollpunkter" med 136 feltillstånd, varav

  • 87 feltillstånd kan kontrolleras av med hjälp av programvara,

  • 47 feltillstånd kräver mänsklig bedömning.

  • 2 feltillstånd har inga specifika tester.

  • Vissa feltillstånd hänför sig till dokumentet,
   några till enskilda dokumentsidor.
   De flesta feltillstånden hänför sig dock till enskilda objekt
   såsom taggar, tabeller eller kommentarer och
   kräver vanligtvis mänskligt bedömning.

  De 47 kontrollerna som kan kräva mänsklig bedömning rör:

  • Bekräftar att dokumentets semantik
   som anges av taggarna är korrekta

  • Bekräftar att ordningen med semantiskt innehåll är logiskt

  • Bekräftar att eventuell roll-mapping är giltig

  • Flera kontroller som gäller lika med andra innehållsformer
   (färg, kontrast, metadata, alternativ text för bilder, språk)

  • Kontroller som gäller JavaScript,
   eller andra innehållsspecifika kontroller

  Rekommenderad läsning:


PDF Association - Matterhorn Protocol v1.1 - Framsida - Bild
  • Matterhorn Protocol v1.1 - PDF/UA Conformance Testing Model (2021)

  • Matterhorn Protocol 1.1, som släpptes i april 2021,
   lägger till ett nytt feltillstånd och ger flera förtydliganden.
   PDF-filen är taggad för att återspegla nuvarande bästa praxis för
   taggning av PDF-dokument för tillgänglighet och återanvändning.

   Obs: Matterhorn Protocol 1.1 överensstämmer med ISO-standarderna
   PDF/UA-1 (ISO 14289-1) och till PDF/A-2a (ISO 19005-2),
   och erbjuds som en PDF/UA-fil ev referenskvalitet.
PDF-teknik för tillgänglighet:
En ny modell
(2023-10-27)
PDF Association, PDF Accessibility, Fundamental Techniques, PASS and FAIL techniques - Bild

  Under 2018 påbörjade PDF Associations PDF Accessibility Liaison Working Group
  ett projekt för att utveckla en uppsättning definitiva tekniker för
  tillgänglighet i PDF-filer.

  PDF Associations tillgänglighetstekniker är utformade
  för att ge vägledning till två nyckelgrupper:

  • Slutanvändare kan använda dessa tekniker för att
   lära sig hur man taggar eller kontrollerar PDF-filer.

  • Utvecklare kan använda dessa tekniker för att
   förstå de tekniska kraven för tillgänglighet.

  PDF Association kommer inom kort att lansera sin första
  uppsättning av "grundläggande tekniker".

  För att ge ett smakprov på vad som komma skall presenterar nu
  PDF Association exempel på tekniker för GODKÄND respektive UNDERKÄND.

  Den här korta artikeln beskriver hur PDF Association har påbörjat
  att förbättra W3C/WCAG:s tekniker på flera specifika sätt:
PDF Association Reference Suite, V1.1 (2020-09-17)

Tillgängliga PDF-dokument som uppfyller
ISO-standarden 14289-1 för universellt tillgänglig PDF - PDF/UA-1


  PDF Association Reference Suite V1.1 följer dessa rekommendationer:


  PDF/UA Reference Suite tjänar som referens för programvaruutvecklare
  och övriga intresserade av rekommenderade metoder för att skapa
  taggade och tillgängliga PDF-filer.

  Referenserna täcker in allt från publikationer till transaktionsutdrag
  och innehåller ett representativt tvärsnitt av olika dokumenttyper
  vilket återspeglar det stora användningsområdet för PDF-baserad teknik.

  Dokument som ingår i PDF/UA Reference Suite visar korrekt taggning
  för ett antal sofistikerade användningsfall, inklusive:

  • Innehåll som spänner över flera sidor

  • Komplexa tabellstrukturer

  • Interaktiva formulär

  • Länkar för strukturelement

  • Skannade dokument

  Förutom att uppfylla PDF/UA-1, uppfyller vissa ingående filer även
  ISO-standarden PDF/A-2 för arkivering/långtidslagring av PDF-dokument.

  Vissa filer visar dessutom att både PDF och PDF/UA-1
  stöder användningen av strukturelement för olika ändamål
  så länge dessa inte påverkar tolkning eller representation
  av dokumentets logiska struktur.
Varför taggad PDF är en viktig förutsättning för
tillgänglighet för alla till digital information i PDF-dokument
  IT- och PDF-branschen driver taggad PDF framåt

  I PDF-dokument, som i HTML, är innehållssemantik
  uttryckt via taggar, därav "taggad PDF".

  Taggad PDF möjliggör semantiskt korrekt extrahering och
  återanvändning av text och kommentarer (noteringar) vilket
  möjliggör tillgänglighet, responsivitet och andra tillämpningar.

  Taggad PDF är en valfri funktion i PDF-filformatet
  och därmed är inte alla PDF-filer taggade.

  Men moderna verktyg som Apples kontorssvit lägger automatiskt till taggar
  vid export till PDF och Google Chrome skapar nu även taggad PDF.
  Äldre verktyg kan kräva att ett uttryckligt alternativ är aktiverat vid export.

  Å ena sidan betyder det faktum att taggar är valfria att PDF är extremt
  flexibelt för att rymma alla typer av innehåll från varje tänkbar källa,
  även när den ursprungliga källan saknar semantik.

  Å andra sidan kräver taggar en kunnig dokumentförfattare
  och kapabel programvara för att uppnå bra resultat.

  Denna artikel ger en översikt över PDF-branschens
  aktiviteter relaterade till taggad PDF:


  Värdet av (korrekt) taggad PDF

  Strukturtaggad PDF erbjuder mycket mer än tillgänglighet
  för användare med funktionshinder.
  Alltifrån sökmotorer till mobila enheter kan nu erbjuda
  innehåll "tillgängligt för alla" tack vare återanvändning
  av sid-baserat innehåll.

  PDF var ursprungligen avsett att fungera som "digitalt papper";
  för en korrekt utförd sida oavsett använd programvara eller operativsystem.

  Sidor är dock inte bara för att läsa.
  Användare gillar att lägga till anteckningar, rita linjer och fylla i formulär
  och Adobe, initiativtagaren till PDF, bestämde sig för att tillgodose
  även denna användning.
  PDF införlivade snabbt nya funktioner utöver trohet mot sidan som bas
  - formatet började återspegla den interna möjligheten hos verkligt papper.

  Den första generationen av interaktiva PDF-funktioner bestod av
  anteckningar av olika slag. Vissa tillät användare att lägga till text,
  andra tillät användare att rita linjer och rutor på sidan.
  Ytterligare funktioner tillkom bortom sidparadigmen och gjorde
  det möjligt att lägga till hyperlänkar, ljud och filmer till PDF.

  Den andra generationen av interaktiv PDF införde möjligheten att
  distribuera PDF-innehåll utanför den sidbaserade världen.

  Taggad PDF ger möjlighet att effektivt distribuera ett dokument i
  slutlig form till en mobil enhet.
  På samma sätt som PDF-filer kan göras tillgängliga för användare som
  behöver ett tekniskt hjälpmedel / assistansteknik (AT) för att läsa innehållet.

  Ett av de främsta motiven för taggad PDF var att uppnå överensstämmelse
  med föreskrifter och regelverk som kräver att digitala dokument är
  tillgängliga även för användare med funktionshinder. Implementatörer kan
  därvid använda taggad PDF som en hävstång för att uppnå eller förbättra
  ett brett spektrum av slutanvändaraktiviteter.


  Guide om hur korrekt tagga en PDF-fil för tillgänglighet:


  Korrekt taggad PDF är en förutsättning för visning av PDF
  på mobila enheter / små skärmar:


  Nackdelarna med otaggat PDF-innehåll vs.
  fördelarna med korrekt taggat PDF-innehåll:

  Semantik och ordningsföljd:

  • Otaggat innehåll:
   Inga semantiska typer eller ordningsföljd;
   innehållets ordningsföljd används enbart för återgivningsändamål

  • Taggat innehåll:
   Semantisk typ och ordningsföljd bestäms,
   innehållet kan återanvändas i enlighet med detta

  Sökmotorer:

  • Otaggat innehåll:
   Sökmotorer kan inte tillförlitligt finna ord och fraser

  • Taggat innehåll:
   Sökmotorer kan tillförlitlig finna innehåll

  Anpassning av sidinnehåll (reflow):

  • Otaggat innehåll:
   Inga tillförlitliga sätt att återge sidinnehåll på mindre enheter

  • Taggat innehåll:
   Innehåller information som är nödvändig för
   anpassning av innehåll för mindre enheter

  Verkligt innehåll och artefakter:

  • Otaggat innehåll:
   "Verkligt innehåll" och "artefakter" kan inte åtskiljas

  • Taggat innehåll:
   Läsprogrammet kan välja att använda eller ignorera artefakter

  Kopiering och extraktion av innehåll:

  • Otaggat innehåll:
   Innehållskopiering och extraktion är opålitlig

  • Taggat innehåll:
   Innehållet kan extraheras med förtroende

  PDF/A överensstämmelsenivå a (conformance level a):

  • Otaggat innehåll:
   Ej kvalificerad för PDF/A överensstämmelsenivå a

  • Taggat innehåll:
   Kan överensstämma med PDF/A överensstämmelsenivå a

  Överensstämmelse med WCAG 2.0 eller U.S. Section 508:

  • Otaggat innehåll:
   Kan inte uppfylla WCAG 2.0 eller U.S. Section 508

  • Taggat innehåll:
   Kan uppfylla WCAG 2.0, U.S. Section 508 och andra tillgänglighetskrav

  Tillgänglighet:

  • Otaggat innehåll:
   Otillgänglig för funktionshindrade användare

  • Taggat innehåll:
   Tillgänglig för dem som använder
   "PDF-medveten" hjälpteknik / Assistive Technology
Guider till vältaggade PDF-dokument (WTPDF)


Tagged PDF Best Practice Guide: Syntax

PDF Association - Tagged PDF Best Practices Guide V1.0.1, Framsida - Bild

(V1.0.1 - 2023-01-14)

(För nedladdning av denna guide, klicka på bilden ovan)


  Detta dokument är avsett för utvecklare som
  implementerar taggade PDF och PDF/UA-dokument.
  Andra (såsom innehållsskapare med teknisk kunskap
  om tillgänglighetsfunktionalitet i PDF) kan även de
  dra nytta av denna guide.

  Guiden är till exempel avsedd att vara användbar för de som
  utför detaljerad tillgänglighetstestning av PDF-dokument och som
  behöver verifiera dessa gentemot överensstämmelse med PDF/UA,
  eller av PDF-dokument som hävdar att de är tillgängliga
  enligt någon annan specifikation.

  Guiden innehåller detaljerad vägledning
  för alla typer av strukturelement och attribut,
  samt ger vägledning för PDF 2.0.Väl taggad PDF / Well-Tagged PDF (WTPDF)

Användning av väl taggad PDF
för tillgänglighet och återanvändning i PDF 2.0

  PDF 2.0, den senaste specifikationen för PDF-filformatet,
  introducerade kraftfulla nya funktioner för taggad PDF som förbättrar
  PDF:s förmåga att leverera återanvändbart och tillgängligt innehåll.
  Med införandet av WTPDF tar PDF Association upp de kritiska
  behoven av både återanvändning och tillgänglighet,
  vilket upp den fulla kraften i PDF 2.0.

PDF Association, Well-Tagged PDF (WTPDF), Front Cover - Bild

(V1.0.0 - 28 februari 2024)

(För nedladdning av denna guide, klicka på bilden ovan)


  Detta dokument beskriver användningen av PDF 2.0 (ISO 32000-2)
  som är kompatibel med PDF/UA-2 (ISO 14289-2).

  En gemensam specifikation för både återanvändning och tillgänglighet,
  är ett stort steg framåt för PDF-baserad teknik.

  Det primära syftet med denna specifikation är att definiera
  hur elektroniska dokument ska representeras i PDF-format
  på ett sätt som tillåter att filen både är återanvändbar och
  tillgänglig över ett brett spektrum av möjliga användningsfall.

  Väl taggad PDF / Well-Tagged PDF (WTPDF)
  ger utvecklare besked om de omfattande krav
  som måste uppfyllas av programvara för att skapa
  helt återanvändbara och tillgängliga PDF 2.0-filer
  på ett interoperabelt sätt.

  Om du stöder WTPDF i din dagliga verksamhet,
  stöder du även PDF/UA-2.


  Den här specifikationens regler för tillgänglighet
  återspeglas i ISO 14289-2 (PDF/UA-2) specifikationen,
  sålunda är denna specifikation den kanoniska referensen för
  både PDF-återanvändning och PDF-tillgänglighet i PDF 2.0.


  Användningsfall för denna specifikation inkluderar:

  • säkerställa tillgänglighet för PDF 2.0-filer;

  • hantera flöde (reflow) av innehåll
   (t.ex. för responsiv layout på mobila enheter);

  • härledning till andra format, inklusive HTML;

  • interoperabel strukturering av ostrukturerat innehåll;

  • innehåll och dataextraktion (t.ex. kopiera och klistra in);

  • urval, kommentarer (noteringar) och radering ("redaction");

  • förbättra sökbarhet;

  • låsa upp innehåll och semantik för användning av AI;

  • spårning av förändring;

  • redigering tur och retur
   (t.ex. ordbehandlare → PDF → ordbehandlare).
Användning av PDF/UA i checklistor för tillgänglighet (2018)Relationen mellan PDF/UA och WCAG

  Allt webbinnehåll, inklusive PDF-filer,
  måste uppfylla rekommendationerna för WCAG 2.x på AA-nivå.


  Men, enbart WCAG:s rekommendationer är inte tillräckliga
  för att skapa en universellt tillgänglig PDF.

  Utmaningen med WCAG i förhållande till PDF-filer är att
  "W" står för "Web" och "G" för "Guidelines".
  WCAG är HTML-orienterat och WCAGs riktlinjer ger inte många
  möjligheter att testa PDF-filer fysiskt med avseende på
  digital tillgänglighet.


  För den tekniska implementationen av tillgänglig PDF krävs
  även överensstämmelse med ISO-standarden PDF/UA;
  en PDF-fil kan samtidigt uppfylla både WCAG och PDF/UA.

  PDF/UA-standarden är ett nödvändigt komplement,
  inte ett alternativ, till WCAG.

  PDF/UA är förenlig med WCAG, men är långt mer tekniskt specifik,
  och ger en tydligare bekräftelse på att ett visst PDF-dokument
  uppfyller höga krav på digital tillgänglighet.

  En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
  tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats.

  För att dra fördel av PDF/UA-1 behöver du använda
  programvara som stöder PDF 1.7 och PDF/UA-1.


Vad är relationen mellan
WTPDF, PDF/UA-2 och WCAG 2.x?

  För att dra fördel av vältaggad PDF (WTPDF) eller PDF/UA-2
  behöver du använda programvara som stöder PDF 2.0 och PDF/UA-2.

  WCAG definierar generiska tillgänglighetsnormer för webbteknologier
  (inklusive PDF) med fokus på slutanvändarresultat,
  medan WTPDF och PDF/UA fokuserar helt på att skapa
  PDF-filer för återanvändning och tillgänglighet.

  Som sådana är WCAG, WTPDF och PDF/UA helt komplementära:

  • WCAG ställer krav på innehållets tillgänglighet;

  • WTPDF och PDF/UA ställer krav som
   säkerställer tillgänglighet specifikt i PDF-kontext.


  Den bästa praxisen för dig som dokumentförfattare
  som producerar tillgängliga PDF-filer är att:

  • beakta WCAG:s krav när du designar och skapar innehåll;

  • använda programvara som uppfyller kraven för
   WTPDF och PDF/UA för att skapa PDF-filerna.


Varför skall du använda
WTPDF och PDF/UA-2 istället för PDF/UA-1?

  PDF 2.0 introducerar nya funktioner och
  specifika lösningar för följande typer av innehåll:

  • Matematiska uttryck

  • Fragment av dokument


  • Rubriker som hoppar över nivåer

  • Mer än 6 nivåer av rubriker

  • Underavdelningar av blockelement (t.ex. kodrader)

  • Dokument inklusive "sidoinnehåll"

  • Dokument med både titlar och rubriker

  • Listor separerade i sektioner med annat innehåll mellan listobjekt

  • Länkar som riktar in sig på rubriker eller annat innehåll

  • Innehåll som använder betoning ("emphasis")

  • Sidnummer, radnummer, Bates-nummer

  • Radering ("Redaction")

  • Vattenstämplar

  WTPDF och/eller PDF/UA-2 krävs för att dra nytta av dessa
  PDF 2.0-funktioner på ett konsekvent återanvändbart och tillgängligt sätt.
  Dessutom lägger WTPDF och PDF/UA-2 till omfattande nya regler för
  återanvändning och tillgänglighet av befintliga PDF-funktioner,
  inklusive layoutattribut och kommentarer (noteringar),
  som PDF/UA-1 inte helt adresserade.
Att uppnå WCAG 2.x med PDF/UA

  Varför är PDF-teknikerna som de definierats i WCAG 2.x inte tillräckliga?

  Kreatörer och leverantörer av PDF-filer blir i många fall ombedda
  att leverera PDF-filer som överensstämmer med WCAG 2.x.

  För många är detta helt okänt territorium samtidigt som
  WCAG 2.x specifikationen är inte tillräcklig specifik när det gäller
  teknisk implementation av filformat baserad på PDF-teknik.
  Det skapar oklarheter och försvårar för utvecklare och användare.

  WCAG och PDF/UA kompletterar varandra.

  AIIM-guiden, "Achieving WCAG 2.0 with PDF/UA",
  visar vad som krävs (i välkända PDF-filformat- och webbläsartermer) för att
  skapa, bearbeta och validera dokument och webbläsare som uppfyller PDF/UA
  och som uppfyller alla tillämpliga framgångskriterier för WGAC 2.0.


  AIIM-guiden återfinns här:

PDF Association - PDF Techniques Accessibility Summit 2018 - Logo
Stoppa pressarna! (September 2018)
PDF Association hjälper W3Cs Web Accessibility Initiative
att modernisera W3Cs PDF Techniques for Accessibility!U.S. Access Board bekräftar:
PDF/UA krävs för "modern" PDF-programvara (2019)

  Som bästa praxis för att medge tillgänglighet till innehåll
  på webbplatser och i digitala dokument anges
  WCAG för HTML/CSS/JavaScript-innehåll och video,
  och PDF/UA för digitala dokument.

  Nya U.S. Section 508 regler gäller för alla former av federal ICT i USA,
  oavsett filformat eller distributionsmetod.
  U.S. Section 508 gäller all ICT / alla former av digital kommunikation,
  såsom webbplatser, men även dokument, media, bloggar, sociala medier etc.,
  för all publik ICT, plus 9 kategorier gällandes icke-publika ICT-områden
  inklusive personalärenden, frågeformulär eller enkäter,
  mallar eller blanketter, utbildnings- eller träningsmaterial,
  webbaserade intranät.

  U.S. Section 508 definierar internationella tillgänglighetsstandarder:

  • WCAG för webbplatser och HTML-information, och

  • PDF/UA-1 för PDF-filer

  WCAG och PDF/UA kompletterar varandra.

  PDF/UA är förenlig med WCAG, men är långt mer tekniskt specifik,
  och ger en tydligare bekräftelse på att ett visst PDF-dokument
  uppfyller höga krav på tillgänglighet.


  Uppdaterade U.S. Section 508-regler kräver
  PDF/UA för PDF 1.7 dokument (2017).

  U.S. Access Board har utfärdat nya regler i sin uppdaterade
  utgåva av "U.S. Section 508” om tillgänglighetskrav.
  PDF/UA-1 stöd krävs för PDF-skapande program som producerar PDF 1.7 filer.


  U.S. Access Board bekräftar:
  PDF/UA-stöd krävs av PDF-programvara (2019)
U.S. American With Disabilities Act (ADA)
omfattar även kommersiellt webbinnehåll (2019)

  Den 7 oktober 2019 kommer att kommas ihåg i
  tillgänglighetskretsar under lång tid framöver.

  Från och med detta datum kommer webbplatser och mobilapplikationer
  i USA att utvärderas som "offentliga informations-/webbplatser" snarare
  än bara utgöra ett av många sätt där en konsument kan komma att
  möta en återförsäljares erbjudanden.

  Därmed är tillgänglighetskrav (och påföljder för bristande efterlevnad)
  som föreskrivs av American With Disabilities Act (ADA) även tillämpbara
  på kommersiella webbplatser.

  Det är nu inte längre enbart federala, statliga och lokala myndigheter
  och deras entreprenörer som är skyldiga att se till att deras
  digitala innehåll är tillgängligt för alla.

  ADA:s kraft kan nu utnyttjas för att framtvinga korrigerande
  tillgänglighetsåtgärder av praktiskt taget alla kommersiella
  organisationer som erbjuder en informations-/webbplats
  till allmänheten.


  Se även:
Tillämpning av PDF/UA-standarden i Sverige

  Tillgång till digital information är en grundläggande rättighet för alla.

  Sverige som nation är bunden till:

  • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna,

  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, och

  • den svenska diskrimineringslagen.

  • den svenska lagen om tillgänglighet till digital offentlig service;
   baserad på EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.

  PDF/UA är tillämplig för svenska myndigheter och offentliga verksamheter
  för att leva upp till lagens stränga krav på att alla offentliga digitala dokument
  skall vara universellt tillgängliga för alla.


  Se även:
Tillgänglig PDF (PDF/UA)
för tillgänglig e-förvaltning / e-myndighet

  Tillgång till digital information är en grundläggande rättighet för alla.
  Att göra information lättillgänglig för alla medborgare är utan tvekan
  en stor del av e-förvaltning och eftersträvas av federala och
  statliga myndigheter samt distrikt, städer och kommuner.

  I allt högre grad erbjuds och vidarebefordras information endast i digital form,
  där det pålitliga och användarvänliga filformatet Portable Document Format (PDF)
  har etablerat sig över hela världen som det föredragna filformatet.

  För att säkerställa obegränsad tillgänglighet i alla avseenden,
  måste dock PDF-filer uppfylla vissa tillgänglighetskrav.
  Dessa definieras av ISO-standarden PDF/UA för tillgängliga PDF-dokument.

  PDF/UA säkerställer att även medborgare med kraftigt nedsatt syn,
  nedsatt förmåga att använda skriftligt språk eller med motoriska begränsningar,
  kan ta del av och interaktivt använda PDF-dokument utan utomståendes hjälp.

  Mer i denna blog-artikel:
Tjänster och verktyg för att skapa
tillgängliga PDF-dokument och -formulär
enligt ISO-standarden PDF/UAPDF Accessibility Liaison Working Group (LWG)

Följ/deltag i arbetet med den framtida utvecklingen av:

PDF Accessibility Working Group (LWG)
  Uppdrag

  PDF Accessibility LWG fokuserar på att utveckla tekniker för att
  uppnå överensstämmelse med både PDF/UA och WCAG.

  PDF Accessibility LWG träffas varje vecka för att granska exempel på PDF-filer
  som utförts enligt "godkänd teknik" respektive "underkänd teknik",
  och för att utveckla lämpliga metadata.


  Mål

  Tekniker som uppnår både PDF/UA- och WCAG-efterlevnad
  är grundläggande förutsättningar för framgångsrik digitalisering.

  PDF Accessibility LWG arbetar med att besvara frågan:
  Vilka är de grundläggande tillgänglighetsteknikerna för PDF,
  och hur ska ett dokuments komponenter, som t.ex
  titel, tabellradshuvud, tabell som spänner över mer än en sida,
  nestlad lista, bildtext eller formel, vara taggade för digital tillgänglighet?

  När användare söker efter tydliga svar på vardagliga taggningssituationer,
  uppger de ofta att det är besvärligt att hitta/lokalisera rätt innehåll,
  till följd av att innehållet ibland är tvetydigt eller helt enkelt ofullständigt.

  PDF Accessibility Liaison Working Group arbetar med att ta fram
  en komplett uppsättning tekniker med tillhörande exempel som
  visar utförandet av korrekta lösningar på alla taggningsproblem:


  Vem kan deltaga?

  PDF Accessibility LWG är öppen för alla medlemmar i PDF Association,
  och genom inbjudan, till icke-medlemmar/tillgänglighetsproffs samt
  slutanvändare/ämnesexperter.

PDF Association - PDF/UA Processor LWG - Picture
PDF/UA Processor Liaison Working Group (LWG)

"PDF/UA Processor"
Programvara eller hårdvara som bearbetar PDF/UA-filer


Följ/deltag i arbetet med den framtida utvecklingen av:

PDF/UA Processor Liaison Working Group (LWG)
  Uppdrag

  Att fastställa principer och ett ramverk,
  och sedan utveckla krav på PDF/UA-processorer och hjälpmedel (AT)


  Att förbättra tillgänglighetsstödet för PDF-dokument innebär
  att förbättra hur PDF-läsare, andra PDF-processorer och
  hjälpmedel (AT) hanterar taggade PDF.

  Även om PDF/UA-1 tillhandahåller konceptuella krav för processorer,
  har dessa inte formellt anammats i samma utsträckning som
  filformatkravet i PDF/UA.

  PDF/UA-2, publicerad 2024, skiljer sig från PDF/UA-1 genom att
  enbart fokusera på filformatkrav samt att krav på processorer
  utvecklas i en separat specifikation.


  Mål

  Idag kan användare som behöver anlita tekniska hjälpmedel (AT) för
  att läsa PDF-filer inte alltid njuta av en konsekvent upplevelse mellan
  olika hårdvaru- och mjukvaruplattformar.

  PDF/UA Processor LWG skapades med två huvudmål i åtanke:

  • Det första målet är att hjälpa utvecklare som är mer bekanta
   med webbteknologi att lätt kunna förstå och använda
   PDFs tillgänglighetsfunktioner.

  • Det andra målet är att uppmuntra leverantörer att gå mot
   en standardiserad lösning istället för att använda sig av
   leverantörsspecifika/-beroende implementationslösningar.


  För att säkerställa att slutanvändare kan få korrekta,
  konsekventa resultat när du interagerar med digitala dokument
  oavsett programvara eller plattform, kommer PDF/UA-processorn LWG
  att utarbeta en teknisk specifikation för bearbetning av PDF/UA-filer.


  Affärsmöjlighet

  Vem kommer att kunna dra nytta av en specifikation
  för bearbetning av PDF/UA-filer?

  • PDF-skapare:
   Mer kapabel visningsprogramvara kommer att förbättra
   efterfrågan på PDF-kreatörer som kan skapa dokument
   som uppfyller PDF/UA-standarden.


  • PDF-läsare:
   Stöd för PDF/UA (och taggade PDF i allmänhet)
   blir lättare att lägga till och underhålla med tillförsikt,
   även för utvecklare utan specifik expertis i att stödja tillgänglighet.


  • Tillfälliga PDF-processorer:
   Medvetenhet om PDF/UA (och taggade PDF i allmänhet)
   kommer att göra det lättare för bearbetningsprogram som inte visar
   dokumentet (såsom antivirus- eller dokumenthanteringsprogram)
   att ändå undvika att skada det.


  • Utvecklare av tekniska hjälpmedel ("AT-utvecklare"):
   Ett standardiserat API, till exempel, skulle möjliggöra
   PDF-tillgänglighet mycket billigare, öka utrymmet för
   användarspecifika funktioner och alternativ,
   och skulle i hög grad förbättra slutanvändarupplevelsen.


  • Dokumentförfattare: När innehållet presenteras som avsett,
   blir författarnas innehåll mer exakt och förmedlas
   konsekvent till alla dokumentets läsare.


  • Policyansvariga och tillsynsmyndigheter:
   Med bättre mjukvarustöd för PDF/UA,
   kommer policyskapare och tillsynsmyndigheter att kunna
   sätta tydliga upphandlingsstandarder för sina leverantörer.


  • Användare av tekniska hjälpmedel (AT-användare):
   De som använder tekniska hjälpmedel (AT) för att läsa
   och/eller interagera med innehåll i PDF, kommer att kunna
   ta del av en mer omfattande och konsekvent upplevelse.


  Bakgrund

  Alltsedan PDF 1.4 publicerades år 2000 har PDF-formatet
  inkluderat syntax för att möjliggöra tillgänglighet genom
  funktionen "Tagged PDF (ISO 32000, 14.8)".

  PDF introducerades 1993,
  och designades för användning med skrivbordsprogram.
  Den första tillgänglighetsspecifikationen för PDF, PDF/UA,
  har därför fokuserat på skrivbordstillämpningar.

  Idag verkar PDF i en värld med flera plattformar,
  men tillgänglighetsspecifikationerna har inte hängt med
  nuvarande generation av programvara.
  Det är nu avgörande att definiera och uppnå en likvärdig
  upplevelse för alla slutanvändare oavsett plattform.

  Samtidigt har vanligt använda webbteknologier också utvecklats
  och inriktar sig nu på leverans av konsekventa resultat
  över plattformar och enheter.
  Detta har gjorts möjligt, delvis på grund av utvecklingen och
  anammandet av högkvalitativa API:er som har gjort det möjligt
  för AT att fungera över olika plattformar.

  Detsamma kan tyvärr inte sägas om PDF.
  Idag finns det inget gemensamt tillgänglighets-API
  för bearbetning av taggade PDF.

  Ännu värre är att vissa leverantörer av tekniska hjälpmedel
  använder sig av helt leverantörsspecifika/-beroende
  implementationslösningar.

  Följaktligen, när slutanvändare använder olika enheter
  får de vanligtvis inte en likvärdig eller konsekvent upplevelse,
  vilket är en grundläggande hörnsten för tillgänglighet.


  Möjliga tillvägagångssätt

  Tidigare ansträngningar för att skapa processor och AT-krav har
  inkluderat en mängd olika tillvägagångssätt, alla involverades mappning
  av taggad PDF till något som är användbart av tekniska hjälpmedel.

  Några möjliga tillvägagångssätt beskrivs nedan,
  men andra idéer är mycket välkomna:

  • Krav för bearbetning av PDF/UA-filer för
   innehållsleverans till API:er/tekniska hjälpmedel/AT

  • Krav på tekniska hjälpmedels roll och beteenden

  • "Ett tillgänglighetsträd för PDF"
   - bygger på Adobes PDF DOM, etc.

  • Dra nytta av webbtillgänglighetstekniken
   (HTML DOM ++) definierad av W3C

  • En "User Agent Accessibility Guidelines för PDF" liknande:

  • Mappning till dina favorit-API:er för tillgänglighet,
   såsom plattformsstandarder

  Andra möjligheter finns i överflöd!


  Tillvägagångssättet hittills och nästa steg

  Till följd av att vanliga webbtekniker har utvecklats som
  levererar generellt konsekventa resultat för webbsidor,
  återanvänder PDF/UA Processor LWG dessa framsteg
  i stället för att uppfinna nya.

  Under det senaste året har PDF/UA Processor LWG fokuserat på
  att undersöka hur de olika rollmappningarna för tillgänglighets-API
  för HTML-element och WAI-ARIA (och DPub) attribut mappar till
  sina funktionella motsvarigheter i PDF (taggar, attribut, egenskaper, etc.).

  Nästa steg:


  Vem kan deltaga?

  PDF/UA Processor LWG hoppas kunna involvera en mångsidig grupp
  experter, inklusive utvecklare vars fokus ligger på tillgänglighet.

  Under utvecklingen av specifikationen, kommer PDF/UA-processorn LWG
  välkomna nya idéer och ge en arbetsmiljö för utveckling av andra
  branschöverenskomna resultat (t.ex. testfiler) i linje med uppdraget.

  PDF/UA Processor LWG välkomnar deltagare som är:

  • Utvecklare som tillhandahåller stöd för att möta
   tillgänglighetsbehov, inklusive avhjälpande av åtgärder

  • Utvecklare som arbetar med PDF-processorer som samverkar
   med slutanvändare, inklusive PDF-läsare och webbläsare

  • Experter på tekniska hjälpmedel (AT)

  PDF/UA Processor LWG kommer att arbeta nära med:

  och andra för att säkerställa att hela ekosystemet av alla
  som arbetar med att utveckla tekniken för taggad PDF är
  medvetna om och kan bidra till dessa ansträngningar.Nästa generations PDF

Förväntningar på dokument över tid

  Människor har i årtusenden sparat sina tankar i olika media
  med idén om att bevara dessa (dokument) över tid.

  Användarnas förväntningar och krav på dokumenten har
  samtidigt förändrats kontinuerligt genom tiderna.
"PDF på vilken skärm som helst"
PDF på små skärmar / mobiltelefoner
(ä.k.s. "responsiv PDF"!)

PDF Association utvecklar branschstödd modell för
att lösa utmaningen "PDF på alla typer av skärmar"


  PDF på små skärmar / mobiltelefoner

  PDF använder en sidbeskrivningsmodell baserad på
  förutsättningarna för en fast layout och utvecklades
  under en tid där dokumenten uteslutandes visades
  på stationära bildskärmar eller skrevs ut.

  Tillkomsten under senare år av mycket mindre skärmar,
  och skärmar av många storlekar, innebar en mängd
  utmaningar, och möjligheter, för PDF-paradigmet.

  Mobila PDF-läsare inkluderar numera alltmer stöd för att
  anpassa dokument till olika skärmstorlekar ("reflow")
  och för det krävs korrekt taggad PDF.

  En korrekt taggad PDF, enligt PDF/UA-standarden,
  är därmed även en mobilvänlig PDF.

  Förutom att taggade dokument blir tillgängliga för användare
  av tekniska hjälpmedel, är tillgänglig PDF således även
  viktigt för användare av mobila enheter med små skärmar.


  Nästa generations PDF - Genererar HTML från PDF

  När det gäller tryck är PDF idag standardformatet som används överallt.

  När det kommer till webb har HTML och CSS fått en liknande position.

  Men i vår snabbt föränderliga värld flyter tryck och webb mer och mer samman.

  Att då kunna använda ett format som kan förena det bästa i två världar,
  både tryck och webb, skulle innebära många fördelar tack vare
  styrkan i respektive teknik!

  PDF Association Deriving HTML from PDF Technical Working Group
  arbetar på ett sådant format för att utveckla tillägg till PDF och fokuserar
  på att utforska möjligheter och utmaningar i avancerad återanvändning
  av PDF-innehåll för generering av HTML-kod.

  Teknik som sammanför tillförlitligheten och robustheten i PDF-tekniken
  med smidigheten, flexibiliteten och elegansen i HTML-tekniken;
  i syfte att ge bästa möjliga användarupplevelse på varje typ av
  enhet och användningsfall.

  Under kodnamnet "Nästa generations PDF" utökas nuvarande PDF-teknik
  med funktionalitet motsvarande vad som återfinns i dagens webbteknik.


  Obs! En "responsiv (dynamisk layout) webb-/HTML-sida" eller
  ett "responsivt PDF-dokument" innebär inte med automatik
  att webbsidan eller PDF-dokumentet är digitalt tillgängligt.

  Det krävs även att både webbsidan och PDF-dokumentet är väl taggade,
  samt att de uppfyller gällande digitala tillgänglighetstandarder,
  WCAG respektive PDF/UA.
  De måste helt enkelt även innehålla en intern teknisk beskrivning av
  innehållet så att tekniska hjälpmedel korrekt kan återge innehållet.


  PDF Association lanserade denna radikala utveckling av
  PDF-tekniken under PDF Days Europe 2017:

PDF Association, Deriving HTML from PDF - Text Banner

Generera HTML från PDF / Deriving HTML from PDF

Guide: Generera HTML från PDF / Deriving HTML from PDF

PDF Association - Deriving HTML from PDF Guide - Framsida - Bild

(11 juni 2019)

(För nedladdning av denna guide, klick på bilden ovan)


  I vår moderna tid med små handhållna enheter,
  IoT och uppkopplade system, där utbyte och
  återanvändning av data är kritisk, är det rimligt
  att ifrågasätta den fortsatta relevansen och
  fördelarna med PDF-formatets kärnvärden.

  Särskilt sökmotorer, maskininlärning och system
  för artificiell intelligens fokuserar på tillgång till
  informationsinnehållet i dokument framför den
  visuella representation av innehållet.

  I andra fall önskar dokumentproducenter att leverera data
  i en form som är lämplig för automatisk bearbetning,
  samtidigt som man som användare använder en PDF-fil
  på ett traditionellt tillförlitligt ändamål.

  Slutanvändare vill även ha digitala dokument där innehållet
  smidigt anpassar sig för visning på olika små enheter.

  Denna guide beskriver den algoritm som producerar kompatibel
  HTML-kod från en taggad PDF, inklusive hur väl taggade PDF-dokument,
  med både traditionellt innehåll med fast layout och de semantiska
  strukturerna som utnyttjas av moderna enheter och programvara,
  kan tillförlitligt och konsekvent återanvändas som HTML för att stödja
  bättre användarupplevelser och förnya värde av PDF-formatet.


  Följ/deltag i arbetet med den framtida utvecklingen av
  Generera HTML från PDF:
Nästa generations PDF - "Responsiv PDF"!
Demonstrationswebbplats
Duallab Next-Generation Demo Web Site - Banner -Bild

  Prova konvertering från PDF till HTML med några klick
  utan att lämna din webbläsare.

  Introducerar konceptet för HTML och inbäddad CSS i ett PDF-dokument.


  Om "Demonstrationswebbplatsen för nästa generations PDF":
  Webbplatsen för nästa generations PDF är en demowebbplats för en ny teknik
  för att "Skapa HTML från taggad PDF" / "Derive HTML from Tagged PDF"
  på ett förutsägbart sätt.
  Tekniken, deriveringsalgoritmen, utvecklas av the PDF Association.

  "Taggade PDF-dokument" innehåller ytterligare osynliga lager med
  semantisk information om alla visuella element i dokumentet och används
  av deriveringsalgoritmen för att representera samma innehåll i HTML.


ngPDF Editor

 ngPDF Editor ger detaljerad information om den
logiska strukturen, taggträdet, i PDF-dokumentet
som laddas upp till demonstrationswebbplatsen ngPDF

iText, ngpdf Editor, Taggträd - Bild

Illustration från Itext White Paper: "Web-Friendly PDFs with ngPDF"
(Klicka på bilden)


  Egenskaper/Funktionalitet
  • Omvandla taggad PDF till HTML med hjälp av deriveringsalgoritmen

  • Se den härledda HTML-koden bredvid din PDF för
   jämförelse och omedelbara justeringar

  • Inspektera det taggade strukturträdet i PDF-dokumentet

  • Hantera PDF-klasser och deras attribut

  • Hantera inbäddade filer associerade med strukturelement

  • Skapa och modifiera mappningen mellan PDF-taggar (så kallade "RoleMaps")

  • Redigera CSS för att justera HTML-presentationen.
   Bädda in resulterande CSS direkt i din källfil (PDF-dokument)
   för vidare återanvändning

  • Ladda ner den modifierade PDF-filen tillbaka till ditt lokala filsystem

  • Fullt stöd för specifikationerna för PDF 1.7 och PDF 2.0

PDF originalversion
utan inbäddad CSS
PDF/UA Flyer fullt uppslag, PDF originalversion utan inbäddad CSS - Bild

(Klicka på bilden)


Motsvarande HTML-version
utan inbäddad CSS
PDF/UA Flyer - HTML-version av original PDF utan inbäddad CSS - Bild

(Klicka på bilden)


PDF-version
med inbäddad CSS
PDF/UA Flyer fullt uppslag, PDF originalversion utan inbäddad CSS - Bild

(Klicka på bilden)


Motsvarande HTML-version
med inbäddad CSS
PDF/UA Flyer, HTML-version av PDF med utökad inbäddad CSS - Bild

(Klicka på bilden)
Nästa generations PDF - "Responsiv PDF"!
Framtidens PDF baseras på väl taggad PDF

  IT-industrin implementerar stöd för väl taggad PDF och PDF/UA.

  Lösningar för visning av tillgängliga PDF/UA-dokument på
  smarta telefoner och andra mobila enheter med små skärmar:


AbleDocs, ADReader - Ikon


Nästa generations PDF - "Responsiv PDF"!
Adobe introducerar Liquid Mode för Acrobat Mobile
(2020-09-23)

  Att konsumera innehåll på mobilen har länge varit en smärtsam upplevelse
  - särskilt om ett dokument är långt och ordrikt.

  Liquid Mode är ett visningsverktyg för att flöda PDF-innehåll och
  därigenom göra PDF-filer mer läsbara på mobila enheter.

  Liquid Mode för Acrobat Mobile ger en banbrytande läsupplevelse som
  möjliggör ett mycket enklare sätt att läsa dokument på mobila enheter.

  Liquid Mode omformaterar en statisk PDF till en mer
  dynamisk och anpassningsbar upplevelse.

  Liquid Mode bygger på rika egenskaperna i PDF,
  inklusive semantiken i taggad PDF.

  Med ett knapptryck omformaterar Liquid Mode automatiskt text, bilder,
  och tabeller för snabb navigering och konsumtion på små skärmar.

  Liquid Mode skapar samtidigt en intelligent kontur,
  hopfällbara och expanderbara sektioner och sökbar text
  för snabb navigering.

  Användare kan till och med skräddarsy teckenstorlek och avstånd mellan
  ord, tecken och rader för att passa deras specifika läsinställningar.
  Detta är särskilt användbart för dem som kanske upplever att
  texten är för liten eller ihopklämd, för tät eller rörig.

  Med flödesläge är det inte längre nödvändigt att
  klämma och zooma ("pinch and zoom").

  Ord kan storleksändras och flyttas om, bilder är klickbara och
  expanderbara, och tabeller är responsiva.


  Adobe lanserar PDF Extract API:
  PDF-extraktions- och dokumentgenererings-API:er för utvecklare
  (2021-06-22)

  PDF Extract API extraherar innehåll och data ur dina PDF-filer.

  Det har skapats otaliga PDF-filer under de senaste decennierna,
  med uppskattningsvis 2,5 biljoner PDF-filer som skapas varje år.
  Kan du föreställa dig mängden av kritisk data som finns
  lagrade i dessa PDF-filer?


  Förra året introducerade Adobe Liquid Mode, som använder Adobe Sensei,
  Adobes AI- och maskininlärningsplattform för att förstå strukturen i PDF-filer.

  Liquid Mode, förutom att vara ett visningsverktyg,
  hjälper i det nya API:et till med taggning och att lägga till struktur
  för innehåll som sparas i och extraheras ur PDF-filer.

  Med lanseringen av API:er för utvecklare på AWS Marketplace
  underlättas processer för att skapa PDF och extraktion av PDF-innehåll.


  Det nya Adobe PDF Extract API bygger på Liquid Mode.
  Det är ett moln-API som analyserar strukturen från både
  skannad och inbyggda PDF-filer och extraherar alla element
  i en PDF inklusive text, tabelldata och bilder, med förståelse för
  relativ positionering och läsordning över kolumner och sidbrytningar.

  Vad som särskiljer PDF Extract API är att det kan
  extrahera alla PDF-element, till skillnad från många andra
  extraktionstekniker som är begränsade till en viss typ,
  såsom tabeller.


  Dessutom, många leverantörer är knutna till specifika plattformar.
  Att hålla sig till principen att vara plattformsagnostisk och till skillnad
  från andra, erbjuder alla Adobes API:er, inklusive PDF Extract API,
  flexibiliteten att använda alla moderna programmeringsspråk eller plattformar.

  Organisationer kan använda PDF Extract API för att snabbt och exakt
  extrahera data för användning i maskininlärningsmodeller, analys,
  indexering eller lagring, för att automatisera nedströmsprocesser
  med hjälp av tekniker såsom Robotic Process Automation (RPA) och
  Natural Language Processing (NLP), samt återpublicera
  PDF-innehåll i olika medier.


  Adobe, som är en långvarig partner till och medlem av PDF Association,
  fortsätter att deltaga i utvecklingen av PDF och samverkar i arbetsgrupper
  såsom Next-Generation PDF TWG, PDF/UA TWG och PDF Reuse TWG.
Nästa generations PDF - "Responsiv PDF"!
Google Chrome skapar automatiskt taggad PDF
(29 juli 2020)

  Förhandsannonsering från Google:
  Med start i Chrome 85 kommer världens ledande webbläsare att
  automatiskt generera en taggad PDF när man använder
  alternativet "Spara som PDF".

  Obs!
  Även om taggad PDF är ett första steg och en förutsättning för tillgänglig PDF,
  säger annonseringen inget om i vilken utsträckning en PDF-fil som sparats
  med Chrome 85 kommer att överensstämma med PDF/UA-standarden.
PDF/UA från Google Docs kommer snart! (2016)Nästa generations PDF - "Responsiv PDF"!
Apple taggar PDF!
(30 september 2019)

  Apple annonserar att version 8.2 av Apples svit av
  produktivitetstillämpningar; Pages, Keynote och Numbers,
  har stöd för att skapa taggade PDF
  (och därmed tillgängliga och återanvändbara PDF),
  och inte bara på MacOS, utan även på iOS/iPadOS.

  Obs!
  Även om Apple samtidigt ger några utmärkta råd
  om fullständig tillgänglighet för PDF eller för något annat format,
  krävs uppmärksamhet på att de olika kriterier som specificeras i
  W3C/WCAG 2.1 (allmänt) och ISO PDF/UA (PDF-specifikt) uppfylls.
Nästa generations PDF - "Responsiv PDF"!
Microsoft vs PDF/UA - 2016, 2019 och 2024PDF och AI: Har ChatGPT stöd för PDF?


PDF och AI:
Vad kan AI göra för PDF-dokument?

  Idag matas de flesta AI:er med usel och/eller fördummade data
  som bidrar till partiskhet och opålitliga resultat,
  utöver problem till följd av användning av AI för illvilja.

  Hur bör AI integreras för användning med dokument?

  För att bli verkligt pålitliga behöver AI:er system
  bevara rik semantik och data när de stöter på det.
  Låt innehållskaparens AI-stöd hjälpa denne att förmedla denna rikedom,
  och låt dokumentläsarnas AI:er utnyttja det när det tillhandahålls.

  Det är dags för AI-integratörer att hjälpa innehållsskapare att
  skapa semantiskt rika dokument och intensifiera PDF-indata:
PDF Forms

PDF Forms har fokus på utveckling av nuvarande PDF Forms-teknik
genom införandet av nya deklarativa modeller med integrerad semantik.


Följ/deltag i arbetet med den framtida utvecklingen av PDF Forms:

PDF Association - PDF Forms Industry Working Group
Syftet med PDF Forms

  Syftet med PDF Forms är att modernisera tekniken för PDF-formulär.

  Digitala PDF-formulär är viktiga.
  Alltsedan Adobe införde tillägg till den inbyggda tekniken för
  PDF-formulär för att få den till funktionell paritet med HTML
  har inte mycket förändrats sedan dess.

  Även om företag som DocuSign, Adobe, Dropbox och andra
  har skapat sina egna tillägg till PDF för att möjliggöra rika
  arbetsflöden är det absolut nödvändigt att dessa funktioner
  ingår i den grundläggande PDF-standarden.

  PDF Forms TWG utvärderar nu de formulärsteknologier
  som anges i ISO 32000 och formulerar en inriktning av
  vägen framåt till avancerade formulär i PDF.

  PDF Forms TWG har fokus på att förbättra hittillsvarande teknik
  för PDF-formulär genom införandet av nya deklarativa modeller
  med integrerad semantik.

  Denna funktionalitet kommer inte bara att anpassa PDF till
  funktionaliteten i moderna HTML-formulär, men även återupprätta
  PDF-teknikens ledarskap för hantering av formulär- och arbetsflöden.


  Gruppen arbetar i nära samarbete med

  för att säkerställa att även dessa gruppers arbete inkluderas.


  Specifika områden där PDF Forms TWG planerar att investera:

  • Ansluta formulär till koncept för "generering av HTML"

  • Ersätta beroende av JavaScript för vanliga begrepp
   (t.ex. validering och formatering)

  • Modernisering av formulärdatautbyte (t.ex. inget XML)
Konvertering av ifyllningsbara/interaktiva PDF-formulär till PDF/A

  PDF/A förbjuder några av de funktioner som
  behövs för de flesta ifyllbara PDF-formulär.

  Detta gör det opraktiskt att ha ett ifyllbart PDF-formulär
  som samtidigt även överensstämmer med PDF/A.

  Det rekommenderade sättet att hantera detta är som följer:

  • skapa ifyllbara PDF-formulär som så mycket
   som möjligt följer PDF/A standarden

  • sänd ut formuläret för att fyllas i

  • väl ifyllt, sänd det igenom en PDF/A-konverteringsprocess
   (företrädesvis med callas pdfaPilot Desktop/Server eller CLI);
   detta sista steg kommer att utföra de smärre justeringar som
   behövs för att anpassa PDF-formuläret till kraven för PDF/A
   (t.ex. ta bort JavaScript, anpassa vissa egenskaper hos formulärfält
   och så vidare, men utan att förändra det visuella utseendet, och,
   viktigast av allt, utan att ta bort nyttoinformation/data som fylls i)
PDF Association, PDF/Raster Industry Working Group - Ikon

PDF/R - ISO 23504-1:2020
Den nya standarden för utbyte av rasterbildsdata

Godkänd internationell standard sedan 2020


PDF/R (o.k.s. PDF/raster)

TWAIN Working Group och PDF Association annonserar PDF/R

Nästa generations format för digitala bilder
En ISO-standard baserad på PDF-teknik

PDF/R - den nya standarden ISO 23504-1:2020
för delning av rasterbilddata


Användningen av PDF/R kommer att bli mycket hög.


Följ/deltag i arbetet med den framtida utvecklingen av PDF/R:

PDF Association - PDF/R Industry Working Group
PDF/raster - Logo
  PDF/R: Framtidens bildfilformat (15 april 2021)

  PDF/R-formatet är uttryckligen utformat för att stödja
  moderna standardbaserade dokumentbildsarbetsflöden.

  PDF/R är ett ISO-standardiserat format för lagring,
  transport och utbyte flersidiga rasterbildsdokument,
  speciellt skannade dokument och fotografier.

  PDF/R drar fördel av det breda stödet för PDF
  för visning, utskrift/tryck och bearbetning av filer.

  PDF/R ger PDF-portabilitet samtidigt som det erbjuder
  erbjuder kärnfunktionaliteten i TIFF-formatet.
  Formatet stöder okomprimerad bitonal, gråskala,
  äkta färgbilder, RGB-bilder samt JPEG eller
  förlustfri CCITT Group 4 Faxkomprimering.


  PDF/R passar väl in i befintliga arbetsflöden och är kompatibel;
  såväl befintliga bibliotek eller nyutvecklade ramarverk kan
  användas för inbäddade system såsom firmware.

  PDF/R inkluderar stöd för kryptering och autentisering,
  och är lika omfattande som för PDF i sig.

  PDF/R kan användas av skanningtillämpningar,
  som ett fristående format eller som en del av
  ett TWAIN Direct initiativ.

  Detta enkla och mycket komprimerade format är
  perfekt för användning med IoT-teknik och hjälper till att
  optimera molntillämpningar med minimal integrationstid och
  ansträngning och utan dyra licenskostnader för bibliotek.


  Innan PDF/R fanns var alla dokumentskanningssystem
  baserade på bildformat istället för på dokumentformat.

  PDF/R ger fördelarna med PDF till alla bildprocesser,
  och tillåter även lågprisskannrar att producera PDF-dokument
  komplett med metadata, kryptering och digitala signaturer,
  om så önskas, direkt från skannern.

  PDF/R-standarden är en utmärkt ersättning för
  de traditionella TIFF- och JPEG-bildformaten som stöds
  av traditionella skanningenheter och tillämpningar.

  PDF/R ger kompakta bilder av hög kvalitet från
  bildupptagningsenheter och ger effektiv och
  säker leverans av dokument över ett nätverk.


  PDF/raster - Portabelt och funktionsrikt (30 augusti , 2017)

  PDF/raster erbjuder portabilitet som PDF
  tillsammans med kärnfunktionaliteten i TIFF.

  PDF/R hjälper till att modernisera och säkra skannad bildöverföring,
  särskilt i en tid av moln-baserade och mobila affärs-/verksamhetsflöden.


  PDF/raster 1.0 dokumentation

  Detta dokument beskriver PDF/raster,
  en strikt delmängd av PDF-filformatet
  för lagring, transport och utbyte av
  flersidiga raster-bilddokument.


  TWAIN Direct med PDF/raster släppt

  The TWAIN Working Group, liaison member av PDF Association,
  har just annonserat att TWAIN Direct, nästa generations
  öppen källkod för bildfångst, nu är tillgänglig.

  TWAIN Direct stöder direkt nätverkskommunikation mellan
  stationära eller mobila applikationer och skanningenheter.

Twain Direct - PDF/Raster - Bild
PDF REUSE

PDF REUSE har fokus på återanvändning/återbruk av PDF
och utforska de tekniker och metoder som underlättar pålitlig
återanvändning av dokumentinnehåll och semantik
på olika enheter och för bredast möjliga utbud av tillämpningar.


Följ/deltag i arbetet med den framtida utvecklingen av PDF REUSE:

PDF Association - PDF Reuse Industry Working Group
Syftet med PDF REUSE

  Syftet med PDF REUSE är att definiera en komplett uppsättning krav
  för "well-tagged PDF" (WTPDF) / "bra-taggad" PDF (BTPDF).

  Idag kan konsumenter av PDF-dokument välja från en mängd olika skärmar
  vilket medför stora utmaningar för författare av dokument med fast layout.

  Utöver användning på olika skärmar vill användarna alltmer att PDF-dokument
  även fungerar bra med tekniker som är mindre beroende av sidans layout,
  men mer om innehållet, inklusive sökmotorer, text-till-tal-lösningar,
  översättningsmotorer, 3D, video och andra funktioner som alltmer
  används för att ge en utökad upplevelse av digitalt dokumentinnehåll.

  Det inledande projektet är att utveckla och vidmakthålla en specifikation
  för"well-tagged" eller WTPDF, det vill säga, PDF-dokument som använder
  "Tagged PDF" (ISO 32000, 14.8) för att möjliggöra tillförlitlig återanvändning
  av dokumentinnehåll på olika enheter och programvara.

  Återanvändning i form av HTML är ett viktigt mål; som sådan kommer
  WTPDF att komplettera härledningsalgoritmen som anges i:


  Tillgänglig PDF är en delmängd av PDF-återanvändning som innehåller
  ytterligare krav utöver de som krävs för ett strikt återanvändningsändamål.
  För att säkerställa kontinuitet mellan dessa användningsområden kommer
  WTPDF att spegla motsvarande bestämmelser i PDF/UA-2 och
  verka i nära samarbete med:


  PDF REUSE är av intresse för organisationer som är intresserade av att
  deltaga i utveckling och publicering av denna nya underspecifikation
  till ISO-standarden 32000-2.

PDF/E - logo

ISO 24517 (PDF/E)
internationell standard för dokument med tekniskt innehåll
som vanligtvis genereras från CAD-filer.

Godkänd internationell standard sedan 2008
Syftet med PDF/E

  PDF/E ("PDF Engineering") är baserat på PDF-format och
  specificerar hur PDF ska användas för att skapa dokument
  i tekniska arbetsflöden; inklusive 3D i PDF/E-kontext och
  arkivering av dokument med tekniskt innehåll.
En kontaktpunkt för fördelarna med PDF/E
inom nästan varje teknikområde.

  PDF/E Competence Center är en plattform för information och diskussion
  för experter inom 3D-teknik, arkitekter och byggspecialister,
  liksom utvecklare av PLM-tillämpningar.
  För alla ingenjörer som använder PDF-teknik som en
  integrerad del av sitt dagliga arbete.
Fördelar med PDF/E:

  Fördelar med PDF/E:

  • Minskar dramatiskt behov av dyr proprietär programvara.

  • Sänker kostnaden för lagring och informationsutbyte jämfört med papper.

  • Underlättar tillförlitligt informationsutbyte mellan
   olika tillämpningar och plattformar.

  • Leverantörsoberoende; PDF/E är utvecklat och
   upprätthålls av ISO kommittén för PDF/E.

3D PDF Industry Working Group - Icon

3D PDF
PDF för dokument med tekniskt innehåll

3D PDF är en PDF-fil med 3D-geometri inuti


Se även den kostnadsfria skriften:

"PDF för tillverkande industri,
Framtiden är 3D-dokumentation"


Användningen av 3D PDF är hög.


Följ/deltag i arbetet med den framtida utvecklingen av 3D PDF:

PDF Association - 3D PDF Industry Working Group

3D PDF - Logo

Syftet med 3D PDF

  3D PDF anger hur PDF ska användas för att skapa
  dokument i tekniska arbetsflöden; inklusive 3D i
  sammanhanget arkivering av tekniskt innehåll.

  I PDF-sammanhang benämns 3D-modeller
  som 3D-illustrationer (ISO 32000:2, 13.6).

  PDF-filer som innehåller 3D-illustrationer/3D-geometri
  är allmänt kända som 3D PDF-filer.

  PDF låter användare kombinera dynamiska, rika 3D-illustrationer med
  metadata, text, bilder, video och formulär i ett 3D PDF-dokument.


  PDF utgör själva kärnan för tillverknings- och ingenjörskommunikation.
  PDF-teknik stöder tillverkning över hela världen, förmedlar idéer,
  planer, kommunikation, avtal, specifikationer, kontrakt...
  och naturligtvis 2D- och 3D-ritningar och annat stödjande innehåll
  genom komplexa arbetsflöden och över företags hela
  verksamhet, organisations- och processgränser.

3D PDF - Logo

3D PDF och PDF kompletterar varandra

  En PDF-fil är en helt fristående dokumentfil;
  "självständig" och oberoende av omgivningen.

  PDF-filer kan visas för läsning med olika PDF-läsare.

  En 3D PDF är lite speciell, inne i PDF-dokumentet finns det
  ett 3D-visningsfönster där du kan rotera, zooma och panorera
  innehållet i en 3D-scen.

  Den faktiska informationen för 3D-vyn är inbäddad i PDF-filen.
  Filen innehåller i själva verket en 3D-geometrisk representation
  av scenen, inte bara bilder från olika synvinklar.


  3D PDF-filer är kraftfulla dokument med stöd för följande funktioner:

  • en grafisk illustration i 3D visualiseras eller
   skrivs ut som en del av en sida

  • en grafisk illustration i 3D kan vara interaktiv och
   programmatiskt manipuleras med JavaScript

  • en grafisk illustrationi 3D kan visas eller förekomma
   på flera ställen i ett dokument

  • Grafiskt innehåll i 2D såsom titelblock, revisionsblock,
   förteckning över material och annan information som måste
   finnas på ett ritark kan placeras över grafiska illustrationer i 3D


  ISO 32000 (PDF) har haft stöd för inbäddade samlingar av
  tredimensionella objekt (3D-modeller), såsom de som används av
  CAD-programvara, alltsedan det introducerades med PDF 1.6 2005.

  Sedan dess har användningen av 3D-innehåll i PDF exploderat
  till följd av att leverantörer, tillverkare och kunder kräver allt större
  tillgång till detaljerad teknisk information i varje steg av design-,
  utvecklings-, tillverknings- och stödprocesser.


  Tillverkningindustri är ett av många användningsområden där 3D PDF
  ingår som en kritisk tillämpning av PDF- och 3D-teknik som
  betjänar produkters hela livscykel, såsom inom arkitektur och
  anläggningsverksamhet med behov av rik, datadriven och
  interaktiv dokumentation.

  Eftersom de är PDF-filer är 3D PDF-filer kompakta, säkra och lätta att dela.
  3D PDF-dokument är helt interaktiva och kan kommenteras och åtgärdas.
  Detta kraftfulla, lättanvända format förvandlar hur vi
  kommunicerar ingenjörsdata idag.

  De flesta 3D CAD-tillämpningar har en viss nivå av stöd för att
  skapa 3D PDF-filer. Dessutom finns det ett antal tillämpningar som
  kan skapa 3D PDF-filer från de mest populära 3D CAD-formaten
  utan att kräva en dyr licens för CAD-programvara.


3D PDF - Logo

Standarder för 3D PDF geometri

3D PDF är en PDF-fil med 3D-geometri inuti.

3D PDF är en interaktiv 3D-modell
inbäddad i ett interaktivt PDF-dokument

3D PDF, interaktiv 3D-modellinbäddad i ett interaktivt PDF-dokument - Bild

(Klicka på bilden)

Källa:
Presentation om 3D PDF av Adobe Systems GmbH
under PDF Days Europe 2018


  Standarder för 3D PDF geometri

  3D-delen i PDF-filen kan bestå av antingen
  kodning enligt typerna PRC, U3D eller STEP 3D.


  PDF 2.0 stöder därmed tre 3D-format:

  • U3D, definierad av ECMA-363,
   Universal 3D File Format, 3rd Edition (U3D), June 2006.
   Godkänd internationell standard sedan 2006.

  • PRC, definierad av ISO 14739-1:2014 Document management,
   3D use of Product Representation Compact (PRC) format,
   Part 1: PRC 10001, 2014.
   Godkänd internationell standard sedan 2014.

  • STEP AP 242, definierad av ISO 10303-242,
   Industrial automation systems and integration,
   Product data representation and exchange,
   Part 242: Application protocol: Managed model-based 3D engineering.
   Godkänd internationell standard sedan 2014.

  • PRC, U3D och STEP representerar grundfundamentet
   för 3D-interactiva data i PDF-kontext.


   Alla tre av dessa interaktiva modellformat för 3D-visualisering
   kan använda PDF 2.0’s RichMedia annotation framework,
   men PDF 1.6 och PDF 1.7 filer kan endast använda
   U3D-formatet för 3D-annoteringar.

3D-objekt - Bild

  STEP 3D filformat, ISO 10303-242

  STEP 3D AP 242, ISO 10303-242,
  industrial automation systems and integration,
  Product data representation and exchange,
  Part 242: Application protocol:
  Managed model-based 3D engineering.


  Mer information om stöd för STEP i PDF 2.0:


  Product Representation Compact (PRC) filformat, ISO 14379

  PRC tillhandahåller mekanismer för hantering av
  huvudkonstruktionerna av 3D CAD-modeller.

  PRC är ett exakt, mycket komprimerbart format optimerat för
  att stödja olika representationer av en 3D CAD-modell.
  PRC utvecklades från starten som ett filformat som kan
  representera 3D-modelldata från alla populära CAD-tillämpningar.

  PRC-datafiler innehåller produktstrukturdata och kan valfritt
  innehålla data för exakt 3D-geometri, visualisering,
  metadata och Product Manufacturing Information (PMI).

  3D-modeller kan lagras i PDF som modellens exakta och
  korrekt BREP-geometri, mosaikdata eller båda.
  Tack vare detta kan PRC-modeller både visualiseras för
  människor och exporteras från en PDF för användning i
  system för datorstödd design (CAD);
  Computer-Aided Manufacturing (CAM) och
  Computer-Aided Engineering (CAE).


  Lämplighet:

  PRC är det bästa formatet att använda för att representera
  tredimensionell teknisk data i ett PDF-dokument.

  PRC erbjuder följande fördelar jämfört med U3D:

  • Datastrukturer för CAD-data, inklusive sammansättningar,
   exakt geometri, mosaik, PMI, text, anteckningar, etc.
   U3D är begränsat till mesh-data.

  • Bättre komprimering än U3D.

  • Internationell standard (ISO 14739)

  Användningsområden:

  PRC lämpar sig väl för att kommunicera tekniska data för
  de flesta allmänna tekniska processer, inklusive:

  • Rapportering

  • Designgranskning

  • Kvalitetsplanering och rapporter

  • CAE-rapporter

  • Samarbeten inom försörjningskedjor

  • Utbildning

  • Arkivering


  Olika nivåer av komprimering kan tillämpas på 3D CAD-data
  när den konverteras till PRC-formatet med en lämplig
  3D PDF-konverterare.

  3D-data som lagras i PRC-format i en PDF är interoperabelt
  med många industriapplikationer för CAM och CAE.


  Nyckelfunktioner:

  • Mosaic-mesh

  • Exakt B-rep geometri

  • Produktstrukturer

  • Produkttillverkningsinformation (PMI)

  • Egenskaper / Metadata

  • Hög komprimerbarhet

  • Animering via Javascript

  Universal 3D (U3D) filformat, ECMA 363

  Universal 3D (U3D) är en standard för ett komprimerat
  binärt filformat för 3D-datorgrafikdata som kan bäddas in i
  PDF-dokument alltsedan PDF 1.7 (ISO 32000-1).

  U3D utvecklas inte aktivt längre.

  U3D designades som ett allmänt visualiseringsformat
  med funktioner som nyckelbildsanimering.
  Formatet är optimerat för att lagra triangelnät,
  linjer och punkter med hierarkisk struktur,
  metadata, färg och textur.


  Lämplighet:

  Till skillnad från PRC saknar U3D de CAD-specifika
  datastrukturerna för geometri, topologi, text och PMI.
  För PDF lämpar sig U3D bäst för animering i 3D PDF.

  Tillämpningsområden:

  • Tekniska publikationer

  • Marknadsföringsmaterial

  U3D-formatet stöds av PDF-formatet och
  3D-objekt i U3D-format kan infogas i PDF-dokument
  samt interaktivt visualiseras av PDF-läsare.


  Nyckelfunktioner:

  • Mosaic-mesh

  • Struktur

  • Ljuskällor

  • Texturer

  • Animation (nyckelbild)

3D PDF - Logo

Referensdemonstrationer av 3D PDF

  3D PDF referensdemonstrationsfilerna nedan
  tillhandahålls av medlemmar i PDF Association.

  Dessa exempel illustrerar det breda utbudet av
  arbetsflöden och användningsfall för PDF som ett
  leveransfordon för 3D-representationer.


  Demonstrationsfilerna är indelade i följande kategorier:

  • Materialförteckning (BOM)

  • Ändringsbegäran

  • Produktdatakvalitet (PDQ)

  • Servicedokumentation

  • Technical Data Package (TDP)

  • Teknisk dokumentation

  • Pågående arbete

  • Arbetsinstruktioner

  Utforska och utvärdera gärna dessa 3D PDF-referensfiler på egen hand:
Arkivering av 3D-dokument


3D PDF - Logo + PDF/A - Icon

  Arkivering av 3D PDF med PDF/A-3 eller PDF/A-4

  PDF är inte bara en container för 2D- och 3D-information;
  det är även en arkiveringslösning för dokumentinnehåll i slutlig form.

  PDF/A-4, en delmängd av PDF 2.0 som stöder långtidsbevarande
  av PDF-filer, tillåter 3D-innehåll och tillhörande JavaScript, vilket gör
  det till en hållbar lösning för arkivering av tillverkningsinnehåll.

  • Bakgrund:
  • 3D-dokument är en komplex värld i sig.
   För att skapa och interagera med 3D-modeller krävs 3D-program,
   såsom Catia, AutoCAD, etc.

   Varje bransch har sin egen uppsättning av lämpliga verktyg,
   lösningar och dokument-/filformat.

   I princip finns det inte ett överenskommet gemensamt utbytesformat
   mellan dessa verktyg (dvs. inte på samma sätt som PDF-formatet
   fungerar som ett digitalt utbytesformat/"digitalt papper").

   PDF 2.0 (ISO 32000-2) stöder direkt två 3D-format inom
   PDFs ramverk för 3D-konstruktioner på PDF-sidor:

   Det första 3D-formatet är:


   Det andra 3D-formatet är:


   Båda formaten kan bäddas in i PDF vilket gör det mer användarvänligt,
   speciellt med tanke på att kostnadsfria PDF-läsare finns att tillgå
   för att visa dem eller till och interagera med dessa format.

   Fler generella verktyg att kommer att finnas tillgänglig för att hantera
   vissa specifika formataspekter, såsom syntaxvalidering av 3D-modeller,
   läsning och skrivning av metadata i 3D-modeller, ….  • Rekommendationer för hur hantera och arkivera 3D-dokument.
  • Först och främst måste man ta reda på i vilket filformat
   som 3D-information finns i; PRC- eller U3D-formatet?


   Alternativ för arkivering av 3D-dokument:
   Nästa steg är att bestämma i vilket PDF-standardformat
   3D-information skall bäddas in i:

   • PDF/A-3

    (baseras på PDF 1.7, 2012), eller

   • PDF/A-4

    (baseras på PDF 2.0, 2020) (senaste)

   Båda formaten, PDF/A-3 och PDF/A-4, tillåter inbäddade
   bilagor i PDF/A-format eller annat format.
   Dock ingen garanti (för återanvändbarhet) för något som är
   inbäddat, men som inte i sig är PDF-baserad information.


   Under många år tjänade PDF/E (ISO 24517:2008)
   som en arkivmodell för tekniskt innehåll inklusive 3D;
   representation av konstruktionsritningar och diagram med
   rörliga 3D-modeller som vanligtvis genererats från CAD-filer.

   Den initiala planen att definiera en ny variant,
   PDF/E-2 baserad på PDF 2.0, avbröts 2018 för
   att istället göra den till en del av PDF/A-4.

   PDF/A-4:

   • PDF/A-4e gör det möjligt att placera 3D-modeller
    i PRC- eller U3D-format i PDF/A-4

   • PDF/A-4 är uttryckligen positionerad
    som en standard för 3D-arkivering


  Värdet av PDF för arkivering av 3D PDF

  PDF är det enda öppna formatet som kan hantera arkivering av
  3D PDF teknikdata, dokument och informationsuppgifter.

3D PDF - Logo

Programvaror för 3D PDF
  "3D PDF-klara" programvaror:

  Det finns många "3D PDF-klara" programvaror att tillgå som
  stödjer alla aspekter av produktionsmiljöer för 3D PDF, inklusive:

  • Skapa 3D PDF
  • 3D PDF-filer kan skapas direkt från
   professionella programvaror.

   De nuvarande 3D PDF specifikationerna är
   väletablerade och använda av programvaruutvecklare, ibland dem:

   • Creative Edge Software IC3D

   • 3D-realtidsvisualisering av förpackningar,
    etiketter och förpackningsillustrationer;
    från tidiga idéer/designutkast till färdig design


   • TreeDiM Picador & PLM Pack

   • CAD & PLM programvara för 2D/3D-strukturdesign
    av kartongförpackningar och POS

PDF/VCR Industry Working Group - Ikon

ISO 16613-1:2017 (PDF/VCR)
internationell standard för variabelt innehållsbyte

Godkänd internationell standard sedan 2017

PDF/VCR bygger på PDF/X-4
för att ge stöd för variabelt innehållsbyte.


Användningen av PDF/VCR är låg.


Följ/deltag i arbetet med den framtida utvecklingen av PDF/VCR:

PDF Association - PDF/VCR Industry Working Group
Syftet med PDF/VCR

  PDF/VCR möjliggör att tillämpningar för tryck av variabeldata kan
  använda PDF-mallbaserad ersättning av variabelt innehåll och
  ett ramverk för sammanslagning av variabelt innehåll i RIP.
  PDF/VCR (ISO 16613)

  2017 publicerade ISO standarden
  "ISO 16613-1:2017 Graphic technology - Variable content replacement
  Part 1: Using PDF/X for variable content replacement (PDF/VCR-1)".


  PDF/VCR möjliggör att tillämpningar för tryck av variabeldata kan
  använda PDF-mallbaserad ersättning av variabelt innehåll där:

  • en PDF-mallfil som innehåller sidor med
   variabla innehållsersättningsfält (platshållare)
   levereras före en tryckproduktion och kan
   återanvändas i flera tryckproduktionsserier, och

  • PDF-baserat innehåll för ersättning av variabeldata tillhandahålls
   löpande under tryckproduktion och slås samman med PDF-mallen
   för att producera sidutdata med variabelt innehåll i slutlig form.

  PDF/VCR (PDF för ersättning av variabelt innehåll),
  är en uppsättning grundläggande tekniska krav för ett PDF-mallfilformat,
  ett PDF-baserat innehållsformat för variabel datasubstitution och ett ramverk
  för sammanslagning av variabelt innehåll i RIP.


  PDF/VCR är ganska likt:

  Skillnaden är att variabeldata kommer från en CSV-fil och är
  tillämpligt på högpresterande utskrifter av verkliga data, till exempel:
  läsning av data från ett kreditkort och använda denna data för tryck på kuvertet.


  De tekniska grundkraven för PDF/VCR inkluderar inte
  tryck- och processoröverensstämmelse, dock ISO 16613-1:2017
  definierar även överensstämmelsenivån PDF/VCR-1 som baseras
  på de tekniska baskraven för PDF/VCRs och definierar krav för:

  • mallfilformatet PDF/VCR-1;

  • PDF/VCR-1 datasekvensformat,
   ett innehållsformat för variabelt datasubstitution;

  • en PDF/VCR-1-skrivare,
   ett program som kan generera PDF/VCR-1 mallfiler;

  • en PDF/VCR-1-dataleverantör,
   en programvarutillämpning som kan generera PDF/VCR-1-datasekvenser;

  • en PDF/VCR-1-processor,
   ett program som kan utföra substitution (ersättning)
   av PDF/VCR-1 mallplatshållarobjekt med ersättningsinnehåll
   tillhandahållet i en PDF/VCR-1-datasekvens.


PDF Association, PDF/VT Industry Working Group - Ikon

ISO 16612-3:2020 (PDF/VT)
internationell standard för personaliserat tryck / variabeldata

Godkänd internationell standard sedan 2010

PDF/VT-3 bygger på PDF/X-6 för att ge stöd för
avbildningsmodellen i PDF 2.0 för variabelt- och transaktionstryck.


Användningen av PDF/VT är låg.


Följ/deltag i arbetet med den framtida utvecklingen av PDF/VT:

PDF Association - PDF/VT Industry Working Group
Syftet med PDF/VT

  PDF/VT baseras på PDF-formater för stöd av variabeldatautskrift.

  PDF/VT är optimerat för de särskilda behov som
  finns i Variabla ("V") transaktions ("T") arbetsflöden.

  PDF/VT stöder effektivt variabeldatautskrift (VDP) genom att
  inkludera alla välkända fördelar med PDF-baserade
  arbetsflöden i flöden för personifierat tryck.
  PDF/VT (ISO 16612-2 och 16612-3)

  2010 publicerade ISO en ny standard
  "ISO 16612-2:2010 - Grafisk teknik - Variabelt datautbyte
  med PDF/X-4 och PDF/X-5 (PDF/VT-1 och PDF/VT-2)”.

  Den utformades speciellt för att stödja robust leverans och produktion
  av moderna tryck-/utskriftsjobb med variabel datainformation.

  ISO 16612-3 (PDF/VT-3) publicerades i slutet av 2020.


PDF Association, Tjugo år med PDF/X, från PDF via PDF/X-1, PDF/X3, PDF/X-4 och PDF/X-5 till PDF/X6

Standarder för variabeldata för transaktionell publicering
baserade på PDF/X - PDF/VT


  Genom att baseras på PDF/X, och därför även på PDF,
  möjliggör dessa standarder användningen av många av funktionerna
  som grafiska formgivare har kommit att förvänta sig att kunna använda
  för arbete inom annonstryck, publicering etc. och därför även vill använda
  för kostnadsfri direktreklam och "transpromo"-kampanjer samt för
  etiketter och förpackningar.

  Genom att även inkludera dokumentmetadata som kan förmedla
  designerns/köparens krav tillåter det mer fullständig automatisering av
  produktionen och stöd för dagens allt mer komplexa och krävande krav på
  mängden sidor och separata komponenter som ska levereras tillsammans.
  PDF/VT-krav och överensstämmelsenivåer

  Dessa PDF/VT-standarder definierar fyra överensstämmelsenivåer,
  som både återspeglar olika användningsfall för variabel data
  och förändringar av tryckeribranschen över tid.

  • PDF/VT-1
  • Allt innehåll för ett utskriftsjobb ingår i en enda PDF-fil,
   som även måste överensstämma med PDF/X-4 (ISO 15930-7:2010).

   För den stora majoriteten av PDF/VT-produktion,
   och fram till publiceringen av PDF/VT-3 i slutet av 2020,
   var PDF/VT-1 den enda PDF/VT-standarden som
   rekommenderades för arbetsflöden såvida inte alla parter
   i det arbetsflödet går med på att använda någon av de andra.


  • PDF/VT-2
  • Designades för att stödja ett "styckevis" arbetsflöde för att tillåta
   något som nästan inte går att skilja från ett strömmande arbetsflöde;
   det är då de första sidorna i jobbet skrivs ut innan de sista har
   skapats av kompositionsmotorn.

   Det gör detta genom en metod där stora ingående objekt,
   till exempel bilder som används flera gånger
   (till exempel för många unika mottagare),
   kan sparas i en enda PDF-fil, känd som en målfil.

   En serie "stycken", var och en definierar ett antal sidor som ska
   tryckas och sparas som en PDF/VT-2-fil, produceras därefter.
   Varje PDF/VT-2-fil innehåller referenser till objekten i målfil(er),
   vilket innebär att dessa stora objekt inte behöver upprepas
   i varje PDF/VT-2-fil.
   PDF/VT-2 är inte allmänt implementerad eller använd.


  • PDF/VT-2s
  • En variant av PDF/VT-2 där både målfilerna
   som innehåller återanvända objekt och själva PDF/VT-2-filerna
   lindas in i en enda MIME-ström.
   Avsikten är att förenkla leveransen av en ström för tryckning
   där det inte finns ett delat filsystem tillgängligt för både
   inlämningsverktyget och det mottagande verktyg.
   PDF/VT-2s är ännu mindre implementerat och använt än
   PDF/VT-2 och bör undvikas.


  • PDF/VT-3
  • Publicerades i slutet av 2020 och är baserad på PDF/X-6,
   som i sin tur är baserad på PDF 2.0.

   PDF/VT-3 tillåter:

   • båda helt fristående ("self-contained") PDF/X-6-modeller samt
    externt databeroende PDF/X-6p och PDF/X-6n arbetsflöden

   • användning av grafiska objektdefinitioner för att specificera
    grafisk innehållsinformation endast en gång, oberoende av
    antalet gånger det hänvisas till i filen,
    och bättre färghantering av jobb som
    trycks på flera olika medier

   • sammanslagen av PDF-generering för flerkanalsleverans
    med förträffliga tillgänglighetsegenskaper

   • inkludera tilläggsinformation för att möjliggöra
    en mängd olika strategier för bearbetningsoptimering

  Precis som PDF/X-6 förväntas PDF/VT-3 bli den
  vanligast använda PDF/VT-standarden över tid,
  och ersätter därmed PDF/VT-1.
  Värdet av PDF/VT

  Precis som PDF/X ligger det verkliga värdet av PDF/VT mer i
  att förenkla krav som skall kommuniceras och bästa praxis
  än att definiera något väsentligt annorlunda än vad som kan
  uppnås med vanlig PDF.

  På sätt och vis avlastar PDF/VT den grafiska formgivaren och
  operatören av kompositionsverktyget från att behöva överväga
  några av dessa begränsningar när de skapar en fil;
  välj bara "PDF/VT" i menyn när du skapar filen för utskrift och
  valet kommer att göras åt dig.

  Men PDF/VT-standarden koncentrerar sig på att ge stöd för
  förutsägbar och repeterbar produktion och för automatisering;
  den fokuserar inte på hur de önskade elementen ska skrivas
  i PDF-filen för att maximera effektiviteten i behandlingen.

  Så att använda PDF/VT är ett mycket bra sätt att förbättra
  ett PDF-dokuments arbetsflödesleverans på många sätt
  och rekommenderas definitivt.

  Men det är inte hela historien.
  Det finns många saker som användare kan göra för att optimera
  bearbetningen av dessa jobb och för att undvika oönskade
  problem i sista minuten.
  Viktiga fördelar med PDF/VT

  Att använda PDF/VT-filer istället för pragmatiskt definierade
  "optimerade PDF"-filer ger ett antal distinkta fördelar
  för både kreatör och tryckare:

  • PDF/VT bygger på det arbete som görs med PDF/X-standarder för
   leverans av statiska tryckalster för både konventionellt och digitalt tryck.
   Det har blivit ett extremt vanligt sätt att upprätthålla bästa praxis och
   förenkla skapandet av preflight-profiler etc.

  • PDF/VT tillhandahåller ramverket för en kompositionsmotor
   att inkludera ett hierarkiskt träd av metadata i filen,
   att kapsla in utskriftsavsikter och förväntningarna på
   designern/köparen.

  • En PDF/VT-fil kan innehålla tips och styrinformation som kan
   användas för bearbetning av ett optimerat arbetsflöde.

  • PDF/VT är portabel.
   PDF/VT erbjuder en pålitlig behållare för blindbyte av
   slutlig form, rika grafisk illustration, och varierande innehåll.

  • PDF/VT drar full nytta av PDF-bildmodellen för
   att trycka grafiskt rik personlig kommunikation
   (t.ex. varierande transparenseffekter).

  • PDF/VT möjliggör "cachning" för återkommande element i VDP-jobb.

  • PDF/VT kan förhandsgranskas ("preflightas")
   med standardverktyg från hyllan

  • PDF/VT möjliggör pålitlig korrekturkontroll och distribuerade
   arbetsflöden för granskning/godkännande innan utskrift,
   med lättillgänglig programvara för PDF-visning.

  • PDF/VT möjliggör förutsägbar färg för VDP-jobb,
   baserad på modern färghantering med ICC-profiler.

  • PDF/VT tillhandahåller en robust metadatainfrastruktur för
   att möjliggöra sofistikerade/dynamiska/granulära kontroller
   under trycktiden för VDP-tryckproduktion (t.ex. filtrering,
   regelbaserad utskjutning, revisionsspår, streckkodning,
   omstart från kontrollpunkt).

  • PDF/VT är enhetsoberoende och objektorienterad,
   vilket gör att VDP-jobb kan återanvändas dynamiskt,
   refaktoriserade eller omriktade till andra typer av tryckpressar.

  • PDF/VT gynnar direktmarknadsföringskampanjer samt
   förbättrar även hanteringen av stora volymer och
   upplagor (t.ex. "TransPromo").  Optimerad design av PDF/VT-filer är viktigt för effektivt tryck

  Användningen av PDF är allestädes närvarande
  i de flesta sektorer av tryckeribranschen.

  Användningen av variabeldata för personalisering med variabelt text,
  grafik- och bildinnehåll ökar inom flera sektorer av tryckeribranschen,
  från dess rötter för transaktionstryck till kommersiellt tryck av storformat,
  etiketter, förpackningar och till industriellt tryck.

  Tillväxten av PDF och variabelt innehåll är ett av de viktigaste
  skälen till det ökande användandet av digitaltryck.
  Digitaltryck kan hjälpa alla i design- och tryckförsörjningskedjan
  att öka sin lönsamhet.

  Ökad lönsamhet kräver dock att digitala pressar körs för fullt och
  det är på den punkten som bra designbeslut kan göra skillnad.

  Det sätt på vilket en PDF-fil med variabeldata är utformad och
  konstruerad kan ha ett betydande inverkan på tryckpressars effektivitet.

  Att undvika ineffektiva PDF-filer i arbetsflöden för tryckproduktion
  kokar ner till en mycket enkel maxim:

  • Tvinga inte en bearbetningskomponent i ett arbetsflöde
   att göra mer än den behöver!

  PDF för statisk produktion vs jobb med variabelt innehåll

  För statisk tryckproduktion är processen att spara en väldesignad
  PDF-fil för utskrift viktig och kräver uppmärksamhet på
  inställningarna som är tillgängliga i designverktyget.

  Oavsett utskriftsmiljö, analog eller digital,
  finns det ett värde i att skapa en effektiv PDF-fil.
  Ju snabbare en fil bearbetas,
  desto effektivare kan arbetsflödet bli.


  Jobb med variabelt innehåll kan byggas från sidor som
  använder en mall med variabeldata, såsom namn, adress
  och faktureringsbelopp eller rabatterbjudandebelopp.

  Sidorna ser likadana ut och delar ett gemensamt formspråk,
  men innehållet på sidorna kan vara varierande och unikt;
  som ett jobb betraktat, är detta ett jobb med variabelt innehåll.

  Denna typ av jobb ställer ytterligare krav på den
  tillgängliga bearbetningsrkraften eftersom varje sida
  är annorlunda och måste behandlas separat.

  Ett mindre effektivt jobb kanske bara lägger till några
  millisekunder extra till bearbetningen av varje sida.
  Men, multiplicerat med antalet sidor i jobbet,
  kan resultatet visa sig som en fördröjning som
  växer till minuter och ibland timmar.


  Det finns ofta många sätt att uppnå samma visuella utseende,
  men som det kan variera kraftigt i mängden av bearbetning
  som krävs för att skriva ut dem.

  Ibland ställer den mest effektiva metoden för tryckeriet
  även krav på att lite mer prepressarbete utförs av designern.

  Ibland finns det en win-win-situation där förbättrade tryckprestanda
  kan uppnås genom att några ändringar görs i PDF-filen vilket
  i sin tur resulterar i att PDF-filen kan delas mer effektivt på
  webben och på mobila enheter.


  Medan viss optimering är under direkt kontroll av leverantörerna
  av grafik- och dokumentkompositionsverktyg, finns det åtgärder
  som designern kan utföra i sitt prepressarbete.

  Till exempel genom att förstå vilka alternativ som designverktyg
  (layout, mall eller annan programvara) erbjuder för preflighting.
  Att tidigt fånga uppenbara preflight-fel under designprocessen
  kan spara värdefull tid i nedströms/för produktionsteamet.


  callas software blog om:
PDF/VT - Application Notes

  PDF/VT Application Notes redovisar ämnen som hjälper utvecklare
  av arbetsflödesverktyg för PDF/VT och demonstrerar olika
  designfunktioner i PDF/VT-filformatet.


  Rekommenderad läsning:
  "Best Practice in creating PDF files for Variable Data Printing (VDP)":

  Alla PDF/VT-utvecklare och designers kan dra nytta av dessa guider
  om hur man bästa skapar effektiva och optimerade PDF-filer
  lämpliga för dagens krav på mycket snabb produktion.
  (Klicka på bilderna nedan för nedladdning av guiderna)


  • "Developer Edition"
  • Ger utvecklare den vägledning som behövs för att säkerställa
   att PDF-filer kan bearbetas (renderas och skrivas ut) så snabbt
   som möjligt utan att kompromissa med deras visuella utseende.

PDF Association, Best Practice in creating PDF files for Variable Data Printing (VDP), Developer Edition - Bild

(2 september 2022)


  • Designer Edition
  • Ger designers, användare av designverktyg och
   programvaruleverantörer den vägledning som behövs
   för att undvika att skapa ineffektiva PDF-filer.

PDF Association, Best Practice in creating PDF files for Variable Data Printing (VDP), Designer Edition - Bild

(2 september 2022)
Programvaror för PDF/VT
  "PDF/VT-klara" programvaror:

  Det finns många "PDF/VT-klara" programvaror att tillgå som
  stödjer alla aspekter av produktionsmiljöer för PDF/VT, inklusive:


  • Skapa PDF/VT
  • PDF/VT-kompatibla filer kan skapas direkt från
   professionella programvaror.

   De nuvarande PDF/VT-3 specifikationerna är väletablerade och
   använda av programvaruutvecklare, ibland dem:
PDF Association, PDF/X Industry Working Group - Ikon

ISO 15930 (PDF/X)
internationell standard för digital informationshantering
för prepress och grafisk industri

Godkänd internationell standard sedan 2001


Se även den kostnadsfria skriften:

"PDF/X in a Nutshell, PDF for Printing - The ISO standard"


Användningen av PDF/X är mycket hög.


Följ/deltag i arbetet med den framtida utvecklingen av PDF/X:

PDF Association - PDF/X Industry Working Group

PDF Association, Twenty Years of PDF/X - Banner

Den 1 december 2021 var tjugoårsdagen för
publiceringen av den första ISO PDF/X-standarden.

  Sedan dess har PDF/X starkt påverkat tryck- och förlagsbranscherna
  samt utvecklingen av andra PDF-baserade standarder.

PDF Association, Tjugo år med PDF/X, från PDF via PDF/X-1, PDF/X3, PDF/X-4 och PDF/X-5 till PDF/X6Syftet med PDF/X

  Syftet med PDF/X är att underlätta utbyte av
  grafisk prepressinformation enligt principen "blind exchange".

  Med "blind exchange" avses en gemensam standard för alla aktörer
  som deltager i ett grafiskt arbetsflöde; såväl skapare (designer) och
  mottagare (tryckeri) och alla aktörer däremellan.

  I de tidiga dagarna av eran för digitala arbetsflöden inom
  grafisk production använde leverantörer av programvara och
  hårdvara sina egna proprietära format för data-/informationsutbyte
  vilket medförde overhead och förhindrade effektiva arbetsflöden.

  Idag är PDF/X det accepterade globala formatet och hörnstenen för alla
  grafiska arbetsflöden. Det stöds, stöds och används av alla branschaktörer;
  alltifrån av små kreativa individer, av stora globala byråer,
  av programvaruleverantörer, av tillverkare av stora tryckmaskiner,...
  Grundläggande principer för PDF/X

  PDF/X utformades för att anpassa PDF-filer till att tillgodose
  specifika användningsbehov inom grafisk industri.

  Därför har PDF/X en rad utskriftsrelaterade krav
  som inte gäller övriga standarder för PDF-filer.

  En princip för PDF/X är att PDF/X-filer måste vara kompletta;
  helt fristående (oberoende av extern information),
  och allt som ingår i en PDF-sida måste kunna skrivas ut.

  Inget får förekomma på en PDF/X-sida som:

  • inte alls är utskrivbart (t.ex. video), eller där

  • utskriften inte är fullständigt definierad
   (t.ex. att teckensnitt är inte inbäddade)

  Dessa krav gäller för alla delar och överensstämmelsenivåer av PDF/X:

  • Utskriftsavsikt ("Output Intent") måste anges vilken använder
   en ICC-profil för att specificera de avsedda utskriftsförhållandena
   (typ av utskriftsenhet, papperstyp) när färger
   (eller nyanser av grått) definieras.

  • Dekorfärger får endast användas om de har en alternativ färg,
   och denna alternativa färg måste vara densamma för alla
   förekomster av respektive dekorfärg.

  • Teckensnitt måste vara inbäddade (antingen helt inbäddade,
   eller som en inbäddad delmängd där alla tecken som
   används i texten finns med).

  • Bilder måste ingå PDF-filen
   (inget externt grafiskt innehåll är tillåtet)

  • Inget lösenordsskydd av något slag

  • Inga överföringskurvor (eftersom de ändrar färgernas utseende).

  • Inga alternativa bilder (t.ex. inga alternativ med låg upplösning)

  • Om utfallsmarkeringszoner är definierade,
   måste utfallsmarkeringar (Bleed-Box)
   vara utanför det utskrivbara området (TrimBox).

  • Ingen användning av LZW-komprimering.

  • Inga anteckningar i utskriftsområdet.

  • Inga ljud-, video- eller 3D-anteckningar.

  • Inga formulärfält för JavaScript.

  • Inga inbäddade filer.

  • PDF-metadata måste indikera om PDF-filen har blivit "trapped" eller inte.

  • PDF-metadata måste klargöra överensstämmelsenivå med PDF/X
   och till vilken del och överensstämmelsenivå för PDF/X-standarden.

  Vad ingår inte i PDF/X

  PDF/X definierar endast de allmänna kraven för ett tillförlitligt utbyte av
  prepress-data; ISO-standarden själv anger inga kvalitetskrav.

  Kvalitetskrav är vanligtvis olika för varje:

  • utskriftsprocess:
  • såsom arkoffset, webboffset, tidningstryck,
   flexotryck, screentryck m.m.

  och

  • marknadssegment
  • såsom tidskrifter, tidningar, konstböcker, etc.


  Till exempel, PDF/X definierar inte en minimiupplösning för bilder.
  PDF/X kräver endast att bilder är inbäddade
  (eftersom externa referenser inte är tillåtna).

  Även om dessa bestämmelser är viktiga,
  fattade PDF/X ISO-kommittén tidigt ett beslut att inte försöka
  inkludera kvalitetskrav för varje PDF/X-användningsfall.
  Ibland många fördelar, gör detta tillvägagångssätt det lättare att
  uppdatera kvalitetskraven än om de ingick i den officiella ISO-standarden.

  Uppdraget att definiera kvalitetskrav togs istället över av
  The Ghent Workgroup.
PDF/X-krav
PDF Association, Twenty Years of PDF/X, Confused? Which PDF/X Standard to Choose?

  PDF/X har expanderat till en familj av standarder som stöder en stor
  variation av arbetsflöden för tryckproduktion och användningsfall.

  Varje del av PDF/X bygger på föregående del vilket medför flexibilitet
  samtidigt som man säkerställer ett tillförlitligt informationsutbyte:

  • PDF/X-1a: Komplett informationsutbyte
  • PDF/X-1a var den första och mest restriktiva
   medlemen av PDF/X-familjen.
   PDF/X-1a syftar till "komplett utbyte";
   en enskild fil måste innehålla all information som behövs
   för utskrift av dokumentet enligt avsändarens avsikt.

   Det måste vara möjligt att skriva ut en PDF/X-1a-fil
   utan att kräva tidigare färgkorrigering.
   Därför kan utskriftselement endast använda CMYK,
   gråskala eller dekorfärger; ingen RGB eller
   enhetsoberoende färgrymder är tillåtna.


  • PDF/X-3: Färghantering
  • I PDF/X-3 kan grafik använda CMYK, gråskala,
   RGB-, Lab- och ICC-baserade färgrymder.
   Det kräver dock att enheters färgrymder bara kan
   används endast om samma färgrymd används för
   ICC-profilen i Output Intent.


  • PDF/X-2: Delvis informationsutbyte
  • Det strikta kravet att inkludera alla resurser inuti
   en enskild fil är inte lämpligt för varje arbetsflöde.
   PDF/X-2 tillgodoser detta behov; den tillåter användning
   av proxyelement som refererar till extern grafik.

   Annars är PDF/X-2 detsamma som PDF/X-3,
   så det tillåter färghanterade element bredvid dekorfärger och
   enhetsfärger förberedda för den specificerade utskriftsavsikten.


  • PDF/X-4: Transparens
  • De tidigare PDF/X-varianterna stöder inte funktionerna
   i modernare (utöver PDF 1.4) versioner av PDF.
   År 2008 uppdaterades PDF/X med aktuella PDF-specifikationer.

   PDF/X-4 är baserad på PDF 1.6, publicerad 2004.
   Denna specifikation lade till stöd för nya funktioner, inklusive lager,
   JPEG2000, OpenType-teckensnitt och 16-bitarsbilder.

   Dessutom tillåter PDF/X-4 användning av transparens,
   en PDF 1.4-funktion förbjuden i PDF/X fram till PDF/X-4.

   PDF/X-4 innehåller två varianter av "överensstämmelsenivåer":

   • PDF/X-4
   • Ärver reglerna för PDF/X-3 för fullständigt utbyte
    i färghanterade arbetsflöden, med kravet på alltid
    inbäddning av utskriftsavsiktens ICC-profil, och


   • PDF/X-4p
   • Ger en form av partiellt utbyte;
    det gör att ICC-profilen kan bibehållas externt.
    Detta säkerställer bättre effektivitet i arbetsflöden
    där många filer delar samma utskriftsavsikt,
    eller där inbäddning av ICC-profilen skulle
    avsevärt öka filstorleken.


  • PDF/X-5: Mer flexibilitet
  • PDF/X-5 är en uppsättning av tre överensstämmelsenivåer,
   alla inriktade på olika arbetsflöden.

   Varje överensstämmelsenivå utökar PDF/X-4 eller PDF/X-4p:

   • PDF/X-5n
   • Möjliggör n-färgämnens färgrymder som används där de
    traditionella fyra tryckprocessfärgerna (CMYK) inte räcker.

    n-färgämnens färgrymder kan krävas för att möjliggöra ett större
    färgomfång (t.ex. CMYK plus grönt, violett, orange) för att
    medge mer exakta hudtoner, pastellfärger eller liknande.

    En annan användning av PDF/X-5n är i förpackningar,
    där vissa produktspecifika dekorfärger även används som
    processfärger för bilder.


   • PDF/X-5g
   • Utökar PDF/X-4-standarden med möjligheten
    att använda extern raster- och vektorgrafik.

    Liksom den äldre PDF/X-2 kan en PDF/X-5g-fil innehålla
    tillfälliga platshållare som refererar till en extern resurs.


   • PDF/X-5pg
   • Tar PDF/X-5g ett steg längre.
    Den erbjuder samma metod för extern grafik som PDF/X-5g,
    och kombinerar det med alternativet i PDF/X-4p för
    utskriftsavsikt refererad som en extern ICC-profil.


  • PDF/X-6 (ISO 15930-9:2020):
  • PDF/X-6 bygger på ISO 32000-2, mer känd som PDF 2.0.

   Innehåller alla funktioner och fördelar med
   specifikationerna PDF/X-1a, PDF/X-3 och PDF/X-4
   samtidigt som stöd lagts till för nya funktioner i PDF 2.0.

   PDF/X-6 mildrar vissa krav.
   Nytt för PDF 2.0 är utskriftsavsikt på sidnivå och
   bättre stöd för flerkanaliga utskriftsfärgrymder
   (fler kanaler än bara CMYK) vilket alltmer används
   för förpackningar eller på digitala tryckenheter.

   Anteckningar kan användas inom utskriftsområdet
   om de har ett tryckbart utseende som överensstämmer
   med samma krav som allt annat sidinnehåll.

   De nya valfria överensstämmelsenivåerna i PDF/X-6,
   (conformance levels n och p) rymmer en bredare variation
   av olika processoptimeringar och arbetsflöden då de
   tillåter att ICC-profiler underhålls externt.

   Med PDF/X-6 tillåtes för första gången att PDF/X-filer
   innehåller anteckningar, inklusive digitala signaturer,
   formulärfält och videor, vilket minskar komplexiteten i
   flerkanaliga arbetsflöden.


   PDF/X-6 Application Notes.
   Avsedd för användare och implementerare av
   PDF/X-6, PDF/X-6p och PDF/X-6n:

   Skrivet av två medlemmar av ISO Commission TC130/TF2/WG2,
   som ansvarar för PDF/X-specifikationerna.
   Eftersom detta dokument inte är ett officiellt ISO-dokument,
   har det publicerats av amerikanska APTech
   (Association for PRINT Technologies).
  PDF/X: Användare/Branschsegment

  Vilken PDF/X-version ska jag använda?

  För PDF/X-baserade arbetsflöden är det avgörande att den valda
  PDF/X-versionen passar det valda arbetsflödets möjligheter och mål.

  Om du har ett modernt arbetsflöde och utdata-RIP,
  då är du mer än kapabel att hantera en PDF/X-4-fil.

  I ett äldre arbetsflödessystem som inte kan använda
  några av de nyare PDF-funktionerna som transparens,
  är det förmodligen inte en bra idé att försöka använda PDF/X-4;
  en äldre PDF/X-version är förmodligen mer lämplig.


  Bäst är att först utvärdera det egna arbetsflödet för hur
  väl det är förberett för att hantera PDF/X-4;
  Ghent Workgroup Output Suite är en kostnadsfri dedikerad testsvit.


  Vid testning måste alla tillämpningar inom arbetsflödet beaktas,
  inklusive (men inte begränsat till): utskjutningsprogramvara, färgservrar,
  bläckbesparande programvara, "trapping software", och utmatnings-RIP.


  Användarområden
  • Designers, kreatörer och reklambyråer
  • Fördelen för ett designföretag att arbeta med PDF/X är att det är
   enklare än att hantera en myriad av PDF-skapande inställningar
   från olika tryckerier och leverantörer.

   Utskriftsavsiktinställningarna som behövs för att skapa giltiga
   PDF/X-filer är förkonfigurerade i de flesta professionella
   sidlayouts och designtillämpningar, så det är bara att
   skapa en PDF/X-fil och välja önskad PDF/X-version,
   och se till att filen är kompatibel efter skapandet.

   När en kreatör av grafiska illustrationer tillhandahåller en PDF-fil
   som uppfyller en PDF/X-standard, då borde alla leverantörer av
   utskriftstjänster ha verktyg och kunskap för att kunna bearbeta
   och skriva ut den filen utan problem.


  • Tidskrifter och tidningar
  • Tidskrifter och tidningar integrerar ofta innehåll som
   producerats på annat håll (t.ex. annonser) i sina produkter.
   Vanligtvis producerar dessa publicister mycket detaljerade
   specifikationer om hur en PDF-fil ska skapas och kontrolleras
   innan de mottager den.

   På grund av den stora mängden innehåll de tar emot och levererar,
   och de deadlines som de arbetar efter, förväntar de sig normalt att
   inkommande filer ska vara korrekta vid leveransen.

   Produktionen för dessa typer av publikationer
   är uppdelad i två distinkta områden:

   • mottagande av annonsfiler
   • PDF-filer med annonsinnehåll
    från externa leverantörer tas emot;
    dessa filer kontrolleras och infogas sedan
    med redaktionellt innehåll i en layouttillämpning
    för att skapa de slutliga sidorna i publikationen.


   • levererans av färdiga sidor för tryck/utskrift
   • Den färdiga publikationen exporteras som
    en PDF-fil och skickas till ett tryckeri.


   Hittills har de flesta tidningar och tidskriftsförlag använt sig
   av PDF/X-1a och levererar i sin tur sina färdiga sidor till
   tryckeriet som PDF/X-1a-filer.

   Varför har inte periodiska tidskriftsförlag anammat
   de nyare versionerna av PDF/X, såsom PDF/X-4?
   Svaret är enkelt; deras nuvarande arbetsflöden
   fungerar förutsägbart och korrekt.

   En viktig drivkraft för övergång till PDF/X-4 är att PDF/X-1a-filer
   inte är särskilt användbara när det gäller att ändra syftet för innehållet.

   Tidnings- och tidskriftsförlag behöver alltmer utveckla innehållet
   för tvärmediala kanaler (cross-media) som är optimerat för
   smarta mobiler, surfplattor eller online-publikation.
   Detta krav, tillsammans med den gradvisa acceptansen av modern
   produktionsteknik, driver tidnings- och tidskriftsförlagsbranschen
   mot PDF/X-4.


  • Kommersiellt tryck och digitaltryck
  • För många verksamheter var PDF/X-1a standarden
   den som deanvände under lång tid av samma skäl som
   utgivarna av periodiska publikationer:
   förutsägbarhet och ansvarstagande.

   När PDF/X-1 släpptes för första gången orsakade transparens
   ett stort problem för mångatryckerier, eftersom deras utdata-RIP'ar
   och arbetsflöden inte kunde hantera det korrekt.

   Men tack vare att PDF/X-4 redan 2008 gav stöd för transparens,
   byter nu dagens kommersiella och digitala tryckerier till att istället
   använda PDF/X-4.

   Om du har ett modernt arbetsflöde och utdata-RIP,
   då är du mer än kapabel att hantera en PDF/X-4-fil.


   En aspekt av PDF/X-4 som ofta orsakar oro, speciellt inom arkmatning och
   rotationsoffset, är det faktum att färgrymder som RGB och Lab är tillåtna.

   Många tryckerier är inte säkra på att hantera filer som innehåller
   dessa färgrymder, och föredrar att hantera endast CMYK och
   och dekorfärgsbaserade filer.

   Det är dock fullt möjligt att använda PDF/X-4-baserade
   preflight-konfigurationer som förbjuder dessa färgrymder
   (dvs. tillåter endast en delmängd av PDF/X-4).

   De nyare Ghent Workgroup Preflight Technical Specifications
   är alla baserade på PDF/X-4.

   I digitaltryck, särskilt med utdatamotorer som har
   stora färgomfång, RGB-baserade filer är fördelaktiga,
   eftersom de istället kan använda hela färgomfånget som
   finns i pressen än att begränsa färgomfånget till det för
   en konventionell CMYK-baserad process.


  • Storformatstryck
  • PDF/X-1a, PDF/X-3 och PDF/X-4 är alla relevanta för
   storformatsutskrift, men det finns vissa aspekter av
   var och och en av dem som bör uppmärksammas.

   Valet av format beror på typen av jobb,
   det aktuella tryckeriets arbetsflöde och kunskap.

   Ett attribut för en PDF-fil som kan vara ett krav för
   storformatsutskrift är "användarenheter". En PDF-fil
   (före PDF 2.0 som tillåter sidor mätbara i kilometer)
   har en teknisk storleksbegränsning på 200 x 200 tum,
   vilket är bra för de flesta kommersiella utskrifter,
   men när du vill skriva ut en affisch som täcker sidan
   av en byggnad, blir denna begränsningett problem.

   För att övervinna denna storleksbegränsning inkluderade
   PDF 1.6-specifikationen en funktion som heter "UserUnit" som
   effektivt möjliggör storleken på PDF:en som ska skalas med
   en multiplikationsfaktor, möjliggör skapandet av större sidstorlekar.

   PDF/X-4-specifikationen baseras på PDF 1.6, så om det är ett krav
   att PDF-filer tillhandahålls i rätt storlek behövs PDF/X-4.

   Men väldigt ofta på denna marknad levereras filerna i en mindre
   storlek än den slutlig önskad storlek och förstoras vid utskrift.


   Digitala storformatsenheter har ofta stora flerfärgade
   bläckuppsättningar för att ge ett brett färgomfång.

   Vissa enheter har upp till 12 bläck för att maximera
   kvaliteten på utskrifter, och kan producera de flesta tillgängliga
   dekorfärger (förutom specialbläck som metallic).

   Utdata-RIP'ar i dessa enheter har ofta mycket sofistikerade
   färghanteringsfunktioner för att kunna arbeta med dessa
   bläckuppsättningar, och det är vettigt att vid tryck av PDF-filer
   bör denna kapacitet maximalt.

   I det här fallet kan PDF/X-3 eller PDF/X-4 vara användbara
   då de tillåter färghanterade färgrymder som Lab, CalRGB eller
   användning av en inbäddad ICC-profil.

   När man utvärderar PDF/X för storformat,
   är en viktig faktor den utdata-RIP som driver tryckmaskinen.
   Det finns ett stort utbud av olika RIP'ar för storformat tillgängliga,
   med olika kvalitet och funktionalitet.

   Grundliga tester är tillrådligt för att säkerställa att resultatet
   av den erforderliga PDF/X-nivån är korrekt och förutsägbar,
   innan man implementerar ett PDF/X-baserat arbetsflöde.


   Ett användbart verktyg för att testa är Ghent Workgroup Output Suite.


  • Etiketter och förpackningstryck
  • Etikett och förpackning skiljer sig från andra metoder för
   tryckproduktion av flera skäl.

   En viktig skillnad är att storleken på det slutliga jobbet ofta inte är en
   kvadrat eller rektangel, så det kan inte definieras av en PDF-sidbox.

   Dessutom, för förpackningar, är användningen av flera dekorfärger
   än bara CMYK mycket vanligt, med dekorfärger som ofta används
   i bildseparationer samt i text och vektorgrafik.

   Dessutom blir det inom modern förpackningsproduktion allt vanligare
   med utökat spektrumomfång för tryck, speciellt med digitala enheter.

   Utökat spektrumomfång för tryck använder en fast
   bläckuppsättning av CMYK, plus ytterligare dekorfärger
   (orange, violett och grönt är typiska) för att producera ett mycket
   stort färgomfång, vilket tillåter ett stort utbud dekorfärger att
   produceras utan att behöva använda bläck för individuella dekorfärger.

   Alla PDF/X-format kräver att en utskriftsavsikt som använder en ICC-profil
   är definierad för att karakterisera den avsedda utskriftsavsikten.
   Utskriftsavsikter använder normalt CMYK ICC-profiler, men för PDF/X-4
   eller PDF/X-3 kan det även utgöras av RGB- eller till och med grå-profiler.

   För att fullt ut stödja flerkanals arbetsflöden med PDF/X,
   krävs en flerkanalig färgprofil.

   Flerkanalsprofiler stöds inte av någon av
   de tidigare nämnda PDF/X-standarderna.

   Den enda PDF/X-version som tillåter flerkanalers profilstöd är PDF/X-5n.

   När detta skrivs, 2017, PDF/X-användning i etiketten och
   förpackningsmarknaden är inte utbredd, men med PDF 2.0 och
   den kommande PDF/X-6 läggs funktionalitet till för att
   göra användandet enklare och mer fördelaktigt.

Programvaror för PDF/X
  "PDF/X-klara" programvaror:

  Det finns många "PDF/X-klara" programvaror att tillgå som
  stödjer alla aspekter av produktionsmiljöer för PDF/X, inklusive:

  • Skapa PDF/X
  • PDF/X-filer kan skapas direkt från
   professionella sidlayout-programvaror.

   Vid export till PDF kan användaren helt enkelt välja den
   önskade versionen PDF/X-1, PDF/X-3 eller PDF/X-4 och
   programvaran vägleder användaren att endast använda de
   konfigurationsinställningar som producerar en giltig PDF/X-fil.


   Det är inte möjligt att direkt exportera en giltig PDF/X-fil med
   utmatningsalternativen i vanliga kontorstillämpningar såsom
   Microsoft Word eller Apache OpenOffice.

   Det är dock möjligt att exportera en PDF-fil från dessa tillämpningar
   vilken därefter i sin tur kan konverteras till PDF/X med hjälp av
   kompletterande programvara som korrigerar PDF-filen
   så att den uppfyller en önskad PDF/X-standard.

   Sådana kompletterande programvaror finns som interaktiv
   desktop-programvara och/eller som server-programvara för
   mer automatiserade arbetsflöden, beroende på mängden av
   filer som måste konverteras till PDF/X.

   Dessa programvaror kontrollerar i allmänhet först PDF-filens
   överensstämmmelse med PDF/X, och utför därefter nödvändiga
   korrigerar till PDF/X.


  • Kontroll av överensstämmelse med PDF/X och korrigering
  • Kontroll av kvalitet och överensstämmelse med PDF/X
   är en mycket viktig del av produktionsprocessen.

   Det spelar ingen roll om du levererar filer till ett externt tryckeri,
   eller bearbetar PDF-filer internt inom eget tryckeri;
   en gedigen kvalitetskontroll är helt avgörande
   för ett lyckat slutresultat.

   Att missa att kontrollera att en PDF-fil uppfyller den
   nödvändiga standarden kan resultera i missade tidsfrister,
   bortkastad tid, materialspill och extra kostnader.
   Ju senare ett problem med en PDF-fil detekteras,
   desto dyrare är blir det att åtgärda problemet.

   Grafiska industrin använder en viss term
   för denna kvalitetskontrollprocess: "Preflight".

   Ett tryckeri behöver noggrant utföra preflight/kontrollera
   en PDF-fil innan den går in i produktionsprocessen
   för att säkerställa att den är av tillräcklig kvalitet för att
   producera den tryckta slutprodukten.

   De flesta lösningar för preflight av PDF-filer erbjuder tryckerier
   möjligheten att korrigera många problem som kan uppstå i PDF-filer.
   Detta kan göras som en del av tjänsten som tryckeriet tillhandahåller
   till sina kunder, eller som enseparat tjänst.

   I tidning eller tidskriftproduktion är det inte ovanligt att
   insistera på att en "tryckklar" PDF/X-fil levereras av kunden.
   Dessa publikationsproducenter är inte villiga att ta ansvaret för
   någon form av potentiella problem som kan uppstå om
   de själva korrigerar filen.

   Stöd för PDF/X-preflight och -korrigering ingår
   i flera olika typer av tillämpningar.


  • Desktop-tillämpningar
  • För användare som har ett relativt lågt antal filer
   att bearbeta är en manuell/interaktiv tillämpning
   troligen det mest lämpliga.


  • Server-baserade tillämpningar
  • För användare som måste kontrollera och korrigera
   hundratals eller tusentals av PDF/X-filer om dagen,
   finns hotfolder-och server-baserade preflight-tillämpningar
   att tillgå.

   Dessa tillämpningar finns ofta även som programvara som
   används via ett kommandoradsgränssnitt (CLI) och som
   kan utföra en programmatisk kvalitetskontrollprocess.

   Det möjliggör en automatiserad produktion med hög volym,
   och kan drivas av externa system med databasanslutningar eller
   med XML-jobbiljetter för att medge unika preflight-kontroller
   för kundens specifika beställning eller annonsbokning.


  • PDF i arbetsflöden och i utdatahantering
  • Kontroll av PDF/X-överensstämmelse och preflight är
   bara två av flera produktionssteg inom prepress som en
   PDF/X-fil måste gå igenom för att bli framgångsrikt tryckt.

   När man arbetar med PDF/X är det viktigt att alla delar
   och steg i ett arbetsflödesystem för tryckproduktion är korrekt
   konfigurerade för att hantera den valda PDF/X-versionen;
   det är inte tillräckligt att bara använda en PDF/X preflight-kontroll.

   Flera leverantörer av arbetsflödeslösningar tillhandahåller
   datablad som förklarar hur arbetsflöden måste konfigureras
   för att hantera PDF/X-filer korrekt.

  • Programmeringsbibliotek
  • Programmeringsbibliotek gör det möjligt för utvecklare att
   integrera PDF/X-funktionalitet i sina egna tillämpningar
   utan att behöva utveckla tekniken från början.

   Vissa desktop- eller server-baserade lösningar
   erbjuds även i form av som programmeringsbibliotek.
   Med dessa "Software Development Kits",
   kan verksamheter lägga till PDF/X-funktionalitet med
   minimalegen ansträngning och därmed ta sina lösningar
   till marknaden mycket snabbare.

   Dessa programmeringsbibliotek erbjuder funktionalitet för att
   skapa PDF/X, utföra PDF/X-preflight och/eller -korrigering.


  De nu gällande PDF/X-specifikationerna är väl etablerade
  och beprövade av många leverantörer av PDF/X-lösningar,
  ibland dem:

Ghent Workgroup - Logo

Ghent Workgroup (GWG)

Best Practices for
Publishing & Packaging Workflows
Detta är Ghent Workgroup

  Sammanför ett tvärsnitt av det internationella
  grafiska samfundets bästa hjärnor för att tillsammans
  arbeta för att utveckla bästa praxis till förmån för alla
  i världen som är verksamma inom grafisk industri.
Syftet med Ghent Workgroup

  Att skapa praktiska arbetsflödesprocesser för att
  enklare och snabbare utföra dagliga grafiska
  produktionsuppgifter och -processer för publicering,
  förpackning, storformat och industriellt tryck:

  • Skapa specificationer och rekommenderade metoder.

  • Utbilda yrkespersoner inom den grafiska branschen;
   transformera teknik till daglig praktisk användning.
Fördelarna med Ghent Workgroup idag

PDF/X - logo

  Drivna av industritrender kan slutanvändarna formalisera
  införandet av PDF/X-standarder för datautbyte via GWG.

  ISO-standarden PDF/X definierar endast allmänna krav
  för ett tillförlitligt utbyte av prepressdata;
  standarden i sig anger inga kvalitetskrav.

  Dessa krav är olika för varje tryckprocess
  (arkmatad offset, webboffset, tidningstryck, flexo-tryck,
  screentryck, etc.) och marknadssegment (tidskrifter,
  tidningar, konstböcker etc.).

  Ghent Workgroup tog istället över uppgiften
  att definiera kvalitetskrav.


  Vanliga frågor (FAQ) om PDF-standarder:  De viktigaste PDF/X standarderna är för närvarande (2021):

  • PDF/X-1a

  • PDF/X-4

  • PDF/X-6 (baseras på PDF 2.0)


  Vilken PDF/X-standard skall du använda?

Varför använder du fortfarande en 20-år gammal standard?
Sluta med det!

Ghent Workgroup Webinar, 23 januari 2024


  De senaste siffrorna tyder på att minst 50% av dagens tryckerier
  fortfarande aktivt använder PDF/X-1a-standarden när de begär
  PDF-filer/tryckunderlag från sina klienter
  (eller skapar dem internt själva).

  Visste du att PDF/X-1a är en mer än 20 år gammal standard?

  Är din bil 20 år gammal? Din dator? Din telefon?
  Antagligen inte!

  Titta på detta webbseminarium för att lära dig varför
  det är en dålig idé att använda PDF/X-1a nu för tiden
  (och vad du borde använda istället).

  Lär dig varför PDF/X-1a var en bra idé för 20 år sedan,
  men inte längre idag.
  Ta en titt på mer moderna standarder.
  Ställ alla dina frågor till experterna.

  Detta webbseminarium presenteras av
  Christian Blaise och David van Driessche,
  som tillsammans har mer än 50 års erfarenhet av PDF,
  standarder och automatisering av arbetsflöden.

  Anmäl dig till webinaret här:
2018 - PDF fyller 25 år - Fira med Ghent Workgroup2021 - 20 år av stöd för transparens i PDF

Ghent Workgroup Guide -

(Bild ur Ghent Workgroup Guide: “Transparency Best Practices”)

Ghent Workgroup tekniska specifikationer

  GWG-specifikationer är nu erkända PDF-referenser
  för modern tryckeri- och förlagsindustri.

Ghent Workgroup -

  Skapandet av specifikationer för "PDF/X-Plus", preflight och
  best practices utgör kärnan i Ghent PDF Workgroups arbete.

  De innehåller dokumentation som förklarar de
  teoretiska aspekterna av specifikationerna och de
  inkluderar leveransbara referensimplementeringar.

  Med "PDF/X-Plus" avses specifikationer som är
  baserade på PDF/X, men som är mer restriktiva.
Exempel på typiska scenarion

  1. Tryckeriets krav: "Ge oss en PDF".

   Du kan leverera en PDF-fil enligt: "GWG 2015 Sheetfed CMYK"


  2. Tryckeriets krav: "Ge oss en PDF/X".

   Du kan leverera en PDF-fil enligt: "GWG 2015 Sheetfed CMYK"


  3. Tryckeriets krav: "Ge oss en Ghent Workgroup PDF".

   Du kan leverera en PDF-fil enligt: "GWG 2015 Sheetfed CMYK"


  4. Tryckeriets krav: "Ge oss en PDF för en banner".

   Du kan leverera en PDF-fil enligt: "GWG 2015 large format PDF"

Bästa praxis / Allt du behöver veta


Kommersiellt tryck - IkonFörpackningar - Ikon

Skyltar och displayer - Ikon

   Bästa metoder för skyltar & displayer arbetsflöden

   Alltifrån fototryck,
   över hängande eller rullande banners,
   bil- och bussfoliering till enorma skyltar

   • Specifikationer för skyltar och displayer

   • Tillämpningsinställningar

   • Användarguide

   • Webinarier

   • White Papers - Förpackningar och etiketterDigital Print - Ikon
Ghent Workgroup Informationsgrafik och videoguider

Skapade av studenter för studenter

  Syftet med infografiken och videoguiderna är att fungera som
  enkel, hjälpsam och förtydligande representation av tekniska termer
  som ibland initialt kan vara något svåra att förstå.

Ghent Workgroup PDF Output Suite

An Easy Way to Test your PDF Workflow!

GwG Ghent Workgroup PDF Output Suite 5 - Logo

  Ghent Workgroup erbjuder en kvalitetsmärkning för
  leverantörsmedlemmar vars lösningar uppfyller
  The Ghent PDF Output Suite 5.

  Ghent PDF Output Suite skapades för alla som är
  verksamma inom grafisk industri för att avgöra om
  PDF-filer uppför sig som förväntat i arbetsflöden.

  Ghent PDF Output Suite hjälper till att avgöra om PDF-filer
  beter sig som förväntat och ger användaren möjlighet att
  snabbt och enkelt identifiera felen.

  PDF Output Suite innehåller testfiler för att identifiera
  kompatibilitetsproblem som kan dyka upp i ett
  PDF/X-4 (ISO 15930-7) kompatibelt arbetsflöde.

  Varje testfil är en liten PDF-fil som syftar till att
  testa en specifik PDF-funktion.
  Testfilerna kan exekveras en i taget, men oftare grupperas de ihop
  för att testa relaterad funktionalitet på en gång och samma gång.

  Dessa testkorrigeringar kan användas av slutanvändare av
  grafisk utrustning såväl som av utvecklare av PDF-tillämpningar.


  För att få kvalitetsmärkningen måste leverantören dels ha publicerat
  instruktioner för hur man med leverantörens lösning utför en lyckad
  utskrift av PDF-filerna som ingår i Ghent PDF Output Suite 5,
  dels ha sänt in bevis som påvisar den framgångsrika utskriften
  med leverantörens lösning.


callas pdfToolbox uppfyller Ghent PDF Output Suite 5

GwG Ghent Workgroup PDF Output Suite 5 - Compliance Logo callas pdfToolbox - Logo

  callas pdfToolbox uppfyller det kritiska testet för
  kvalitetsvisning av PDF/X-dokument och är helt
  kompatibel med Ghent PDF Output Suite 5:
  • Resultat av lyckad bearbetning med
   callas software pdfToolbox av Ghent Output Suite 5
   har verifierats av Process Control Subcommittee
   och bedömts vara helt kompatibel.


  När callas pdfToolbox används för granskning och godkännande av
  PDF/X-filer, visas PDF/X-filer korrekt enligt PDF/X-4-specifikationen.
  Således ser användaren exakt samma resultat i callas pdfToolbox
  som han/hon får med den tryckta produkten.

  Instruktioner för framgångsrik utskrift av
  Ghent PDF Output Suite 5 med callas pdfToolbox:
Processteg för förpackningar och etiketter / Processing Steps

PDF metadata / information för efterföljande
behandlingssteg i arbetsflöden

  Det är vanligt i förpackningsbranschen och andra segment av
  tryckbranschen att lägga till ytterligare objekt och metadata i en PDF;
  tilläggsinformation som inte kommer att användas för själva
  tryckningen av slutprodukten, men för att styra efterbehandlingen.

  Exempel är skärlinjer (eller stanslinjer) och lack, punktskrift,
  legend/bildförklaring ...

callas pdfToolbox - PDF Processing Steps Metadata - Bild

Varning - Ikon

Varning!

Var medveten om inte alla tillämpningar/programvaror,
verktyg eller dokument som hävdar att man följer en standard
överensstämmer med den faktiska standarden.


Använd istället alltid branscherkända programvaror!
Nästa steg?NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


PDF Association Member - Logo     Småföretagarna - Logo     GrafKom - Logo     Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo