NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från callas software GmbH.
callas software - Logo

Teknik för PDF-baserade arbetsflöden

Vi löser PDF-problem
callas software gör det enklare att hantera komplexa PDF-utmaningar

Lösningar för prepress, print, publicering och dokumenthantering

callas software pluggins för Adobe Acrobat
förbättrar och utökar inbyggd basfunktionalitet i Adobe Acrobat.callas software pdfDPartner - Logo

callas pdfDPartner
Gratis pluggin till Adobe® Acrobat®
Visar vilken DPart-information som finns i en PDF-fil.


callas pdfDPartner stöder ISO-standarden PDF 2.0!callas pdfDPartner
webinarier/videoinspelningar, tutorials, demonstrationer

Webinarier / Videoinspelningar illustrationsikon - Ikon

Videodemonstrationer av callas pdfDPartner - Popup-fönstercallas pdfDPartner - Tutorials

callas pdfDPartner - Visa DPart-innehåll i PDF-filer utan kostnad

Testa gärna funktionaliteten i callas pdfDPartner med dessa PDF-filer


Produkter
callas software pdfDPartner - Logo


Nedladdning - Ikon
Klicka här för att ladda ned och använda callas pdfDPartner utan kostnad.

(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av programvaran
och ge dig vårt stöd, ber vi dig ange koden NewFormat
i formulärfältet som heter Preferred Reseller).callas software pdfDPartner - Logo

  callas pdfDPartner visar PDF-dokuments DPart-information.


  callas pdfDPartner är en gratis plug-in till Adobe® Acrobat
  för att visa DPart-metadata som kan finnas i PDF-dokument.


  En ny standard, Document Part Metadata (DPM),
  kombinerar användningen av DPart-information med vokabulären för tryck,
  så att delar av PDF-filer kan märkas med information om ursprung eller avsikt.

  DPart är en metadatahierarki som kan finnas i en PDF-fil för att
  ge ytterligare information kopplat till sidor eller grupper av sidor.

  DPart metadata är associerat med sidor eller sidintervall
  (specificerades först i PDF/VT och därefter även i PDF 2.0).
  DPart är avsett att användas vid automatisering för att tillåta
  bearbetning av sidor i samma PDF på olika sätt.

  I slutändan är syftet att DPart-information ska användas
  automatiskt i arbetsflöden under programvarukontroll.
  Att då kunna exakt se de tillgängliga uppgifterna i ett PDF-dokument
  hjälper mycket när man använder DPart-kompatibel programvara och
  behöver föreställa sig automatiseringsscenarier och arbetsflöden.
  Tyvärr saknades hittills en tittare för DPart-information i en PDF-fil.

  Möjligheterna för automatisering av tryck är enorma och callas software
  tillhandahåller callas pdfDPartner som ett gratis hjälpmedel som hjälper
  dig att förstå vilken DPart-information som finns i en PDF-fil.


callas pdfPartner DPart Metadata Viewer, Vivien's east coast market Recipe Book, Framsida, Bild

Källa/PDF med DPart Metadata
("Vivien's east coast market Recipe Book" från

The Cal Poly Graphic Communications PDF/VT Test File Suite)


  Med callas pdfDPartner, och om en PDF-fil har DPart-metadata,
  är det möjligt att visa metadatahierarkin.
  På så sätt kan man snabbt och enkelt bläddra i hela dokumentet och då
  se ingående DPart-metadata som finns tillgängliga för sidorna i dokumentet.
  När man klickar på en metadatapost visas den associerade sidan i Acrobat.

callas pdfPartner DPart Metadata Viewer kontrollpanel, DPart Metadataträd, Vivien's east coast market Recipe Book, Bild

DPart metadataträd i
callas pdfDPartner DPart Metadata Viewer kontrollpanel


  callas pdfDPartner fungerar med alla PDF-filer med DPart-strukturer.
  Via exportfunktionen kan hela DPart-metadata sparas som en JSON-fil
  med all hierarkisk information som finns i PDF-filen.

callas pdfPartner - DPart Metadata Viewer - Exporterad JSON-fil - Vivien's east coast market Recipe Book - Bild

Exporterad JSON-fil
callas pdfDPartner DPart Viewer kontrollpanel


  callas software tror på potentialen som DPart kan erbjuda sidbaserad
  PDF-automatisering och har därför beslutat att tillhandahålla
  callas pdfDPartner utan kostnad.

  callas pdfDPartner är en oumbärlig följeslagare för
  alla som skapar, manipulerar och hanterar PDF-filer.


  Fördelar

  • Enkel inspektion av DPart-metadata i PDF-dokument.

  • Export av DPart-information för ytterligare
   analys och arbetsflödesmodellering.

  Egenskaper/Funktionalitet

  • Pluggin integrerat i Adobe Acrobat.

  • Omedelbar identifiering av PDF-dokument
   som innehåller DPart-information.

  • Fullständig översikt över all DPart-information i en PDF,
   med länkar till tillhörande sidor eller sidintervall.

  • Export av DPart-information till en JSON-fil för vidare analys.  Systemkrav

  • Acrobat 9, 10, 11 eller DC (Standard + Pro, not Acrobat Reader).

  • Mac: Kräver Mac OS X (Intel),
   version 10.7 eller senare , 64-bit kompatibel.

  • Windows: Kräver Windows Server 2008 R2 / Server 2012 / 7 / 8 / 10.För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.callas software - Logo
callas software Partner