NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av InSoft Imp från InSoft Automation, USA.
InSoft Automation - Logo

InSoft Imp
Lösningar för layoutplanering och utskjutning för
digital- & offsettryck
InSoft Imp - Logo

Automatiserad layoutplanering och utskjutning

Skapar med ett klick
utskjutna och tryckfärdiga layouter
för tryck och förpackningar
InSoft Imp får InterTech™ Technology Award 2016 for
Innovative Excellence

InterTech Technology Award 2016 for Innovative Excellence - Logo

InSoft Imp webinarier, inspelade videodemonstrationer

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon

Videodemonstrationer av InSoft Imp - Popup-fönster


Boka online-demonstration av InSoft Imp
Produkter


InSoft Imp - Logo


Nedladdning - Ikon

Klicka här för att prova InSoft Imp utan kostnad

(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av programvaran
och ge dig vårt stöd, ber vi dig ange koden NewFormat
i formulärfältet benämnt Preferred Reseller).Imp OverviewImp
för helautomatisk layoutplanering och utskjutning

  Imp är en programvara för helautomatisk layoutplanering och
  utskjutning som utformats för att förenkla och automatisera
  processen för att skapa kostnadseffektiva, färdiga layouter för
  civil- och förpackningstryckerier.

  Imp innehåller flera viktiga innovationer och har sofistikerade
  algoritmer som erbjuder en-klickslösningar för att
  skapa utskjutningslayouter.

  Imp hanterar alla typer av jobb
  (bokarbeten, gangning och förpackningsjobb)
  på arkmatade såväl som webbmatade pressar.


InSoft Automation Imp - Material/Presses/Post-Press - Picture

  Imp kan beräkna bästa utskrifts/skärlayouter för jobb
  oavsett storlek, mängd och färg vilket gör det till ett
  idealiskt verktyg för kostnadsberäkning.

  På några sekunder kan man grafiskt utvärdera det bästa
  sättet att lägga ut ett jobb, och samtidigt minimera
  utskrifts- och efterbehandlingskostnader.

  Kostnadsberäknaren kan utvärdera avvägningar mellan
  materialeffektivitet, tryckkostnader och efterbehandlings-
  kostnader till sista öre!
Imp for Book Printing
InSoft Automation Imp - Imp for Book Printing - Icon


Imp for Gang Printing
InSoft Automation Imp - Imp for Gang Printing - Icon


Imp for Labels and Packaging
InSoft Automation Imp - Imp for Labels and Packaging - Icon


Die Library
InSoft Automation Imp - Imp Die Library - Icon


StylKit CAD
InSoft Automation Imp - Imp StylKit CAD - Icon  Fördelar

  Automatisering
  • Sparar tid


  Effektivitet
  • Sparar material och tid genom effektiv planering


  Enkel användning
  • Med stöd av all inbyggd intelligens, produceras effektiva,
   noggranna och konsekventa utskjutningslayouter.


  Minskar mängden mänskliga fel
  • Imp utvärderar ständigt vald layout mot de begränsningar
   som krävs av arbetsmomenten tryckning, falsning,
   stansning och andra slutbehandlingar och håller
   användaren informerad om eventuella problem.


  Ett enda gränssnitt
  • Ett och samma verktyg för kalkylatorer,
   planerare och prepressoperatörer.

  • Ett och samma verktyg för layoutarbetet för
   förpackning, etiketter, gangning & bokarbeten.

  • Både tryckning och stansning/skärning
   körs från ett och samma program.
  Egenskaper och funktionalitet

  Inbindningsjobb
  • Mata in parametrar såsom slutlig trimstorlek, antal sidor,
   kopior, inbindningsstil och skapa med ett enda klick
   kostnadseffektiva och RIP-klara layouter.

  • Planera och skjut ut landskapsböcker, arabiska böcker,
   table top-kalendrar och N-up inbindningsböcker
   utan extra ansträngning.

  • Generera plan och utskjutning för komplexa
   webbmatade scenarier som involverar flera banor
   och flera leveranssystem, med samma lätthet.


  Förpackningar och andra icke-rektangulära jobb
  • Skapa, med utgångspunkt från en enda skärlinje,
   kostnadseffektiva RIP-färdiga layouter i ett klick.

  • Hitta, med hjälp av en mycket sofistikerad
   sammankopplings- och nestlingsalgoritm,
   det mest kostnadseffektiva sättet att trycka
   jobbutskriften på olika tryckmaterialstorlekar och pressar.

  • Helt automatiserad hantering av utfall.

  • Sök dynamisk i skärlinjedatabasen baserad på
   geometri för att hitta återanvändbara skärlinjer.

  Auto-gangning
  • Utgående från en CSV-fil gangas flera jobb i alla
   möjliga storlekar ark med ett enda klick.

  • Med hjälp av en nestlingsalgoritm,
   som förfinats under de senaste 15 åren och
   nu anpassats för utskriftsbehov,
   minimeras presstid och pappersslöseri.

  • Ordna layoutelement för att uppnå enklare
   skärningar och logisk ordning.

  • Gangning av icke-rektangulära jobb som
   kräver stansning, med samma lätthet.  Nya egenkaper

  Stöd för storformatspressar
  • Gediget stöd för storformatspressar.
  • Imp är en snabb motor för att skapa
   utskriftslayouter för storformatspressar.
   Både rulle-till-rulle och flatbäddsformatspressar stöds.

   Vid konfiguration av dessa enheter,
   kan man ange specifika kostnadsparametrar,
   så att Imp kan beräkna exakta jobbkostnader.

Insoft Automation Imp - Storformatspress - Bild

  • Gangningsalgoritmen är finjusterad för storformatsutskrifter.
  • När man planerar för en storformatspress,
   fungerar gangningsalgoritmen i Imp annorlunda.
   Med mindre betoning på att minska antalet layouter och
   mer på att spara substrat och bläck, kommer Imp att hitta
   den mest kostnadseffektiva sammankopplade layouten.

   Imp är även kapabel att överväga och
   placera samma jobb på flera layouter.

InSoft Automation IMP - Support for Large Format Presses - Picture

  • Ny kategori för digital skärmaskin (Digital Cutting Machines).
  • Återigen med målet att göra kostnadseffektiva layouter
   för storformatscenarier, introducerar Imp en ny
   maskinkategori: Digitala skärmaskiner.

   Kostnadsfunktion för denna maskin kan beräkna
   kostnaden för digitala skärlayouter
   (med kniv eller laser).  Förbättringar för export av skärdata (Die Export)

  Stort fokus på hantering av CAD-data.

  • CAD Editor, CAD-liknande redigerare,
   för korrigeringar i ett jobbs geometri
  • Tidigare kunde geometrin hos ett obunden komponent ställas
   in endast genom att importera CAD-filer (DXF, CF2 eller PDF).
   Inga ändringar kunde göras till CAD-data i Imp.

   Detta har förändrats; nu kan man göra ändringar inifrån
   Imp genom att välja alternativet 'Edit Geometry'.

   För närvarande har denna CAD-editor endast några
   grundläggande funktioner, men framöver kommer
   det att ske en betydande utveckling för att lägga till
   fler och fler funktioner till denna CAD-editor.


   CAD Editorn kommer till nytta i följande situationer:

   • Göra korrigeringar i en dåligt dragen kontur så
    att Imp kan hitta den slutna yttre geometrin.

   • Lägga till hål eller andra särskilda lager inifrån Imp.

   • Man kan kan även dra hela konturen direkt i Imp.

   Observera dock att det är en icke-parametrisk editor.


  • Redigera skärlinjedata innan export
  • CAD Editor enligt ovan är även praktisk när man vill
   lägga till några nya linjer eller lagerskikt till skärdata
   precis innan export av skärdata sker.

   Redigeraren har också ett smart verktyg som kallat
   'Auto Repeat Selection', som automatiskt kan upprepa
   valfri geometri man lägger över en eller flera stationer.

   Detta verktyg är mycket praktiskt när man vill lägga till
   begränsningsregler till skärdata.

   OBS: Man kan inte ta bort befintlig geometri i layouten.


  • Förhandsvisning av skärdata vid export
  • Exportfönstret för skärdata, 'Die Export window',
   visar nu en dynamisk förhandsvisning av
   skärdata till höger (i bilden nedan).
   Förhandsvisning visar till vänster de
   lagerinställningar man har konfigurerat.

InSoft Automation IMP - Export Dyelines - Picture

  • Utökad kontroll av annan geometri
  • För andra geometriskikt,
   kan man nu styra ytterligare två saker förutom dess färg:

   • Linjeformatet (streck/punkt etc.)

   • Huruvida geometrin i detta skikt kommer att kräva
    att vissa regler definieras för skärning.

   Imp kommer ihåg dessa inställningar och tillämpar dem
   automatiskt i framtiden för lager med matchande namn.


  • Utökad kontroll av linjetyper
  • Man kan nu styra hur olika linjetyper
   återges i Imps användargränssnitt.
   Dessa inställningar påverkar också linjeformat
   som exporteras till DXF eller PDF skärdata.

   Man kan också lägga till nya linjetyper.
   Bilden nedan visar popup-fönstret som låter dig
   definiera och styra de olika linjetyperna.

   Man måste ange en serie värden i millimeter.
   Dessa värden definierar växelvis streck- och rymdlängd.

InSoft Automation IMP - Linjetyper - Bild

Du kan ta bort anpassade linjetyper,
men fördefinierade linjetyper kan inte raderas.


  • Möjlighet att ta med alla lager,
   'Draw All Layers', i 'Layout Report'
  • Före version 8, kunde Imp bara dra
   skärkonturerna av jobben i rapporter.

   Genom att välja det nya alternativet 'Show all die lines',
   kan nu Imp rita upp en skalenligt skärdataritning
   på samma plats.

   När det alternativet är markerat,
   kommer Imp också dra en linjemarkering i rapporten
   för att underlätta för läsaren att identifiera vilka linjer
   som hör till vilket lagerskikt.


  Övriga nya egenskaper och funktioner
  • Det är nu möjligt att definiera en mjuk och hård gräns
   för skärlängd som egen skärutrustning kan hantera.
  • Vid automatisk planering kommer Imp att ta hänsyn
   till denna gräns och generera layoutlösningar som
   inte överskrider den hårda gränsen.
   Imp kommer att varna när den mjuka skärgränsen passeras.


  • Förbättrad effektivitet vid Push & Pop planering.

  • Det är nu möjligt att välja flera .lyt filer vid planering
   med alternativet layoutmallfilen(er).

  • Imp kan expandera utrymmet mellan underskrifter
   vid tidpunkten för automatisk planering av
   bundna komponenter.
  • Det är inte längre nödvändigt att manuellt klicka på
   'Expande gutters' menyn för att expandera utrymmena.
   Gutter = utrymmet mellan kolumner av tryckt text,
   inklusive gapet mellan motstående sidor.


  • Antalet linjer/punkter i exporterade CAD-data kan minskas
  • Genom att approximera en serie små linjesegment med bågar.
   I vissa fall, kan detta drastiskt minska filstorleken av den
   exporterade skärdata/CAD-data.


  • Ytterligare kolumner i CSV-filer importeras nu som
   kundanpassade egenskaper hos komponenten.
  • En sådan en CSV-fil måste ha rubrikraden i början av filen.


  • Bättre felrapporter genereras när importen av en CSV-fil
   eller några rader i en CSV-fil misslyckas.

  • Det är nu möjligt att inkludera och skriva ut
   manuellt ifyllda data i layoutrapporter.

  • Det är nu möjligt att definiera egna egenskaper för
   layouter på precis samma sätt som det är möjligt att
   definiera dessa för en produkt eller komponent.

  • Ny möjlighet att spara Imp-rapporter som .xps fil
   samtidigt som de skapas via ImpFlow.

  • Planinformation kan exporteras i CSV-format.

  • Genom att ställa in ett alternativ i input.ini fil,
   är det nu möjligt att anpassa jobb på utsidan
   i en gangad layout.
   Detta kan förenkla giljotinskärning.

  • Bristande överensstämmelse mellan PDF och
   jobbstorlek visas nu i 'Product Sheet UI'

  • Maximalt vikbart djupvärde kan nu
   importeras genom material-CSV-filen.

  • Nu kan man exakt styra storleken av den
   tysta zonen runt en streckkodsmärke.

  • Krypningskompensation kan nu tillämpas
   genom skalning av innehållet.

  • Imp stöder nu offcut-marginaler för obundna komponenter.
  • Man kan använda denna marginal för att tvinga införande
   av extra utrymme runt jobbet på layouten.

   Liksom utfallsmarginal mäts offcut-marginalen även
   från trimkanten av jobbet och kommer därmed att gälla
   endast när dess värde är större än trimmarginalens värde
   för en viss kant.
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.InSoft Automation - Logo
InSoft Automation Partner