NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

InSoft Automation - Logo

InSoft Imp
Lösningar för layoutplannering och utskjutning för
digital- & offsettryck


Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av InSoft Imp från InSoft Automation, USA.InSoft Imp - Logo
Automatiserad layoutplannering och utskjutning

Skapar med ett klick
utskjutna och tryckfärdiga layouter
för tryck och förpackningar

InSoft Imp
InSoft Imp får InterTech™ Technology Award 2016 for
Innovative Excellence


InterTech Technology Award 2016 for Innovative Excellence - LogoInSoft Imp

InSoft Imp - Logo

InSoft Imp webinarier, inspelade videodemonstrationer

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon

Videodemonstrationer av InSoft Imp - Popup-fönster

Boka online-demonstration av InSoft ImpProdukter

InSoft Imp - Logo
InSoft ImpNedladdning - Ikon
Klicka här för att prova InSoft Imp utan kostnad

(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av InSoft Imp och ge dig vårt stöd,
ber vi dig ange koden "NewFormat" i formulärfältet benämnt "Preferred Reseller").


Imp OverviewImp - för helautomatisk layoutplanering och utskjutning

  Imp är en programvara för helautomatisk layoutplanering och utskjutning som
  utformats för att förenkla och automatisera processen för att skapa kostnadseffektiva,
  färdiga layouter för civil- och förpackningstryckerier.

  Imp innehåller flera viktiga innovationer och har sofistikerade algoritmer
  som erbjuder en-klicks lösningar för att skapa utskjutningslayouter.
  Imp hanterar alla typer av jobb (bokarbeten, gangning och förpackningsjobb)
  på arkmatade såväl som webbmatade pressar.


InSoft Automation Imp - Material/Presses/Post-Press - Picture
  Imp kan beräkna bästa utskrifts/skärlayouter för jobb oavsett storlek,
  mängd och färg vilket gör det till ett idealiskt verktyg för kostnadsberäkning.
  På några sekunder kan man grafiskt utvärdera det bästa sättet att lägga ut ett jobb,
  och samtidigt minimera utskrifts och efterbehandlingskostnader.
  Kostnadsberäknaren kan utvärdera avvägningar mellan materialeffektivitet,
  tryckkostnader och efterbehandlingskostnader till sista öre!Imp for Book Printing
InSoft Automation Imp - Imp for Book Printing - Icon


Imp for Gang Printing
InSoft Automation Imp - Imp for Gang Printing - Icon


Imp for Labels and Packaging
InSoft Automation Imp - Imp for Labels and Packaging - Icon


Die Library
InSoft Automation Imp - Imp Die Library - Icon


StylKit CAD
InSoft Automation Imp - Imp StylKit CAD - Icon  Fördelar

  Automatisering
 • Sparar tid

 • Effektivitet
 • Sparar material och tid genom effektiv planering

 • Enkel användning
 • Med stöd av all inbyggd intelligens, produceras effektiva,
  noggranna och konsekventa utskjutningslayouter.

 • Minskar mängden mänskliga fel
 • Imp utvärderar ständigt vald layout mot de begränsningar som
  krävs av arbetsmomenten tryckning, falsning, stansning och andra
  slutbehandlingar och håller användaren informerad om eventuella problem.

 • Ett enda gränssnitt
  • Ett och samma verktyg för kalkylatorer, planerare och prepressoperatörer.
  • Ett och samma verktyg för layoutabrebet för förpackning, etiketter, gangning & bokarbeten.
  Både tryckning och stansning/skärning körs från ett och samma program.  Egenskaper och funktionalitet

  Inbindningsjobb
  • Mata in parametrar såsom slutlig trimstorlek, antal sidor, kopior, inbindningsstil
   och skapa med ett enda klick kostnadseffektiva och RIP-klara layouter.

  • Planera och skjut ut landskapsböcker, arabiska böcker, table top-kalendrar
   och N-up inbindningsböcker utan extra ansträngning.

  • Generera plan och utskjutning för komplexa webbmatade scenarier som
   involverar flera banor och flera leveranssystem, med samma lätthet.


  Förpackningar och andra icke-rektangulära jobb
  • Skapa, med utgångspunkt från en enda skärlinje,
   kostnadseffektiva RIP-färdiga layouter i ett klick.

  • Hitta, med hjälp av en mycket sofistikerad sammankopplings- och nestlingsalgoritm,
   det mest kostnadseffektiva sättet att trycka jobbutskriften på olika tryckmaterialstorlekar och pressar.

  • Helt automatiserad hantering av utfall.

  • Sök dynamisk i skärlinjedatabasen baserad på geometri för att hitta återanvändbara skärlinjer.

  Auto-gangning
  • Utgående från en CSV-fil gangas flera jobb i alla möjliga storlekar ark med ett enda klick.

  • Med hjälp av en nestlingsalgoritm,
   som förfinats under de senaste 15 åren och nu anpassats för utskriftsbehov,
   minimeras presstid och pappersslöseri.

  • Ordna layoutelement för att uppnå enklare skärningar och logisk ordning.

  • Gangning av icke-rektangulära jobb som kräver stansning, med samma lätthet.  Nya egenkaper

  Stöd för storformatspressar
  • Gediget stöd för storformatspressar.
   Imp är en snabb motor för att skapa utskriftslayouter för storformatspressar.
   Både rulle-till-rulle och flatbäddsformatspressar stöds.
   Vid konfiguration av dessa enheter, kan man ange specifika kostnadsparametrar,
   så att Imp kan beräkna exakta jobbkostnader.
Insoft Automation Imp - Storformatspress - Bild

  • Gangningsalgoritmen är finjusterad för storformatsutskrifter.
   När man planerar för en storformatspress,
   fungerar gangningsalgoritmen i Imp annorlunda.
   Med mindre betoning på att minska antalet layouter och mer
   på att spara substrat och bläck, kommer Imp att hitta den
   mest kostnadseffektiva sammankopplade layouten.
   Imp är även kapabel att överväga och placera samma jobb
   på flera layouter.
InSoft Automation IMP - Support for Large Format Presses - Picture

  • Ny kategori för digital skärmaskin (Digital Cutting Machines).
   Återigen med målet att göra kostnadseffektiva layouter för storformatscenarier,
   introducerar Imp en ny maskinkategori: Digitala skärmaskiner.
   Kostnadsfunktion för denna maskin kan beräkna kostnaden för
   digitala skärlayouter (med kniv eller laser).


  Förbättringar för export av skärdata (Die Export)
  Stort fokus på hantering av CAD-data.

  • CAD Editor, CAD-liknande redigerare, för korrigeringar i ett jobbs geometri
   Tidigare kunde geometrin hos ett obunden komponent ställas in
   endast genom att importera CAD-filer (DXF, CF2 eller PDF).
   Inga ändringar kunde göras till CAD-data i Imp.
   Detta har förändrats; nu kan man göra ändringar inifrån Imp
   genom att välja alternativet 'Edit Geometry'.

   För närvarande har denna CAD-editor endast några grundläggande funktioner,
   men framöver kommer det att ske en betydande utveckling för att lägga till
   fler och fler funktioner till denna CAD-editor.
   Denna CAD Editor komma till nytta i följande situationer:
   • Göra korrigeringar i en dåligt dragen kontur så att
    Imp kan hitta den slutna yttre geometrin.
   • Lägga till hål eller andra särskilda lager inifrån Imp.
   • Man kan kan även dra hela konturen direkt i Imp.
   Observera dock att det är en icke-parametrisk editor.

  • Redigera skärlinjedata innan export
   CAD Editor enligt ovan är även praktisk när man vill lägga till några nya linjer
   eller lagerskikt till skärdata precis innan export av skärdata sker.
   Redigeraren har också ett smart verktyg som kallat 'Auto Repeat Selection',
   som automatiskt kan upprepa valfri geometri man lägger över en eller flera stationer.
   Detta verktyg är mycket praktiskt när man vill lägga till begränsningsregler till skärdata.
   OBS: Man kan inte ta bort befintlig geometri i layouten.

  • Förhandsvisning av skärdata vid export
   Exportfönstret för skärdata, 'Die Export window', visar nu en dynamisk
   förhandsvisning av skärdata till höger (i bilden nedan).
   Förhandsvisning visar till vänster de lagerinställningar man har konfigurerat.
InSoft Automation IMP - Export Dyelines - Picture

  • Utökad kontroll av annan geometri
  • För andra geometriskikt, kan man nu styra ytterligare två saker förutom dess färg:
   • Linjeformatet (streck/punkt etc.)
   • Huruvida geometrin i detta skikt kommer att kräva
    att vissa regler definieras för skärning.

   Imp kommer ihåg dessa inställningar och tillämpar dem
   automatiskt i framtiden för lager med matchande namn.

  • Utökad kontroll av linjetyper
   Man kan nu styra hur olika linjetyper återges i Imps användargränssnitt.
   Dessa inställningar påverkar också linjeformat som exporteras till DXF eller PDF skärdata.

   Man kan också lägga till nya linjetyper.
   Bilden nedan visar popup-fönstret som låter dig definiera och styra de olika linjetyperna.
   Man måste ange en serie värden i millimeter.
   Dessa värden definierar växelvis streck- och rymdlängd.
InSoft Automation IMP - Line Styles - Picture
While you can delete custom line types, predefined line types cannot be deleted.

  • Möjlighet att ta med alla lager, 'Draw All Layers', i 'Layout Report'
   Före version 8, kunde Imp bara dra skärkonturerna av jobben i rapporter.
   Genom att välja det nya alternativet 'Show all die lines', kan nu Imp
   rita upp en skalenligt skärdataritning på samma plats.

   När det alternativet är markerat,
   kommer Imp också dra en linjemarkering i rapporten för att underlätta
   för läsaren att identifiera vilka linjer som hör till vilket lagerskikt.

  Övriga nya egenskaper och funktioner
  • Det är nu möjligt att definiera en mjuk och hård gräns
   för skärlängd som egen skärutrustning kan hantera.
   Vi automatisk planering kommer Imp att ta hänsyn till denna gräns
   och generera layoutlösningar som inte överskrider den hårda gränsen.
   Imp kommer att varna när den mjuka skärgränsen passeras.

  • Förbättrad effektivitet vid Push & Pop planering.

  • Det är nu möjligt att välja flera .lyt filer vid planering
   med alternativet layoutmallfilen(er).

  • Imp kan expandera utrymmet mellan underskrifter vid
   tidpunkten för automatisk planering av bundna komponenter.
   Det är inte längre nödvändigt att manuellt klicka på
   'Expande gutters' menyn för att expandera utrymmena.
   Gutter = utrymmet mellan kolumner av tryckt text,
   inklusive gapet mellan motstående sidor.

  • Antalet linjer/punkter i exporterade CAD-data kan minskas genom att
   approximera en serie små linjesegment med bågar. I vissa fall, kan detta
   drastiskt minska filstorleken av den exporterade skärdata/CAD-data.

  • Ytterligare kolumner i CSV-filer importeras nu som
   kundanpassade egenskaper hos komponenten.
   En sådan en CSV-fil måste ha rubrikraden i början av filen.

  • Bättre felrapporter genereras när importen av en CSV-fil
   eller några rader i en CSV-fil misslyckas.

  • Det är nu möjligt att inkludera och skriva ut manuellt ifyllda data i layoutrapporter.

  • Det är nu möjligt att definiera egna egenskaper för layouter på precis samma sätt
   som det är möjligt att definiera dessa för en produkt eller komponent.

  • Ny möjlighet att spara Imp-rapporter som .xps fil samtidigt som de skapas via ImpFlow.

  • Planinformation kan exporteras i CSV-format.

  • Genom att ställa in ett alternativ i input.ini fil,
   är det nu möjligt att anpassa jobb på utsidan i en gangad layout.
   Detta kan förenkla giljotinskärning.

  • Bristande överensstämmelse mellan PDF och jobbstorlek visas nu i 'Product Sheet UI'

  • Maximalt vikbart djupvärde kan nu importeras genom material-CSV-filen.

  • Nu kan man exakt styra storleken av den tysta zonen runt en streckkodsmärke.

  • Krypningskompensation kan nu tillämpas genom skalning av innehållet.

  • Imp stöder nu offcut-marginaler för obundna komponenter.
   Man kan använda denna marginal för att tvinga införande av
   extra utrymme runt jobbet på layouten.
   Liksom utfallsmarginal mäts offcut-marginalen också från
   trimkanten av jobbet och kommer därmed att gälla endast när dess
   värde är större än trimmarginalens värde för en viss kant.För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2021 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.InSoft Automation - Logo
InSoft Automation Partner