NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

NewFormat AB

Utbildning i användning av iC3D och Picador med PLMPack för
2D/3D förpackningsdesign, strukturdesign, prototyping och visualisering

Klassrum - Bild

Utbildning & utveckling av kompetens och färdigheter
i användning av iC3D och Picador med PLMPack för
2D/3D förpackningsdesign, strukturdesign, prototyping och visualisering

För yrkesverksamma med fokus på förpackningskonstruktion och design

Praktiska övningar med ledande programvaror, lösningar och arbetsflöden


Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB erbjuder utbildning för kunder i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen).Utbildning på egen hand / Självstudier

Webinarieinspelningar och övningar

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon
Se våra inspelade webinarier och praktiska övningar
Instruktörsledda utbildningar

Instruktörsledd utbildning
3D-förpackningsdesign & 2D/3D strukturell förpackningskonstruktion


Creative Edge Software - iC3D Storefront Juice Packages - Bild

  Instruktörsledd utbildning i 2D/3D förpackningsdesign, lösningar och arbetsflöden.

  Skapa förpackningsprototyper, varumärkesvisualiseringar, och förpackningsdesign i 3D.

  Utbildningen berör även specifika produkter och mer generellt
  produkttrender och underliggande teknik.


  Instruktörsledd utbildning:

   1. iC3D
   - Skapa 3D-förpackningsprototyper inom några sekunder


   2. Picador & PLMPack
   - 2D/3D-strukturdesign för kartongförpackningar och POS/Display


  Dessa utbildningar kan genomföras på två sätt:

  • Delad/öppen utbildning:
   Delade utbildningar kan ha upp till 10 deltagare.
   För dessa utbildningar är en fast agenda förberedd,
   men utbildningar kan anpassas till deltagarnas intressen.

  • Kundanpassad/privat utbildning:
   Kundanpassade utbildningar kan genomföras hos
   kund eller på annan önskad plats.
   Antalet deltagare och agenda är helt öppen för diskussion.
Creative Edge Software iC3D - Logo

  1. iC3D

  Instruktörledd utbildning på iC3D för
  3D-realtidsvisualisering vid förpackningsutveckling,
  design, prototyping, modellering och simulering.

  Utbildningen berör specifika produkter, iC3D,
  produkttrender och underliggande teknik.


  Snabbfakta

  • Varaktighet: 2 dagar (från 09:00 till 16:00)

  • Typ: Praktiska användningsfall och övningar

  • Kursmaterial:
   Tillgång till online-övningar och (i tillämpliga fall) kopior av kursmaterial

  Agenda

  Utbildningen består av en förmiddagssession (från 09:00 till 12:30) och
  en eftermiddagssession (från 13:00 till 16:00), alternerad med raster.
  Glöm inte att ta med din egen laptop (Windows / macOS)!

  Dag 1
  • Välkommen & introduktion

  • iC3D installation, aktivering och användargränssnitt (UI)

  • Structural design (creating your 3D shapes)

  • Adding Printable surface areas to your 3D structures

  • Adding Structural material effects to your model

  • Map your 2D graphics to your 3D models

  • Creating Print/Finishing effects

  • Bump Displacement

  • Adding Finished 3D models to pallets and shelves

  • Adding your finished shelf to 2D/Cross map environments

  • Creating lighting & special effects Open GL

  • Shrink

  Dag 2
  • Sealed Shrink/Bag

  • Structural design (creating your 3D shapes)

  • Shape Modeller Advanced

  • 3D Point Editor Advanced

  • Physics Simulation

  • UVW Editor

  • Create Animations of your Finished Product

  • Dynamic Backgrounds

  • Ray Tracing

  • Ray Tracing Environments & Light Map Editor

  • Ray Tracing Colour Correction

  • Spritzing

  • iC3D Render Manager

  • iC3D opsis

  Intresserad?
  Vänligen kontakta NewFormat för utbildning i hur man med iC3D skapar
  3D-förpackningsprototyper på några sekunder!
treeDiM Picador - 2D/3D structural design of cardboard packaging and POS/Display - Logo     &     treeDiM PLMPack - Logo

  2. Picador och PLMPack

  Instruktörsledd utbildning i treeDiM Picador och PLMPack for
  2D/3D-strukturdesign för kartongförpackningar och POS/Display.

  Utbildningen berör specifika produkter, Picador och PLMPack,
  produkttrender och underliggande teknik.

  Snabbfakta

  • Varaktighet: 2 dagar (från 09:00 till 16:00)

  • Typ: Praktiska användningsfall och övningar

  • Kursmaterial:
   Tillgång till online-övningar och (i tillämpliga fall) kopior av kursmaterial

  Agenda

  Utbildningen består av en förmiddagssession (från 09:00 till 12:30) och
  en eftermiddagssession (från 13:00 till 16:00), alternerad med raster.
  Glöm inte att ta med din egen laptop (Windows)!

  Dag 1 - Picador
  • Välkommen & introduktion

  • Installation och aktivering

  • Översikt

  • Basic Drawing
   • Drawings

   • Dimensions

  • Advanced techniques and tools
   • Add a face

   • Translate and distort

  • Create a textures for my 3D packaging

  • Basic drawing
   • Move, Copy, and Rotate

   • Arcs

  • 3D Assembly

  • Import & Export files

  Dag 2 - PLMPack
  • Översikt

  • PackLib
   • Introduction & Tutorials

   • Parametric Design
    • Part 1

    • Part 2

  Intresserad?
  Vänligen kontakta NewFormat för utbildning i användning av Picador och PLMPack
  för 2D/3D-strukturdesign för kartongförpackningar och POS/Display!
Vänligen kontakta NewFormat för utbildning i användning av iC3D och Picador med PLMPack för
2D/3D förpackningsutveckling, design, strukturdesign, prototyping och visualisering!


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2021 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


Klassrum - Bild