NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

Standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB erbjuder utbildning för kunder i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen).
Utbildning i användning av iC3D och Picador med PLMPack för
2D/3D förpackningsdesign, strukturdesign, prototyping och visualisering

Klassrum - Bild

Utbildning & utveckling av kompetens och färdigheter
i användning av iC3D och Picador med PLMPack för
2D/3D förpackningsdesign, strukturdesign, prototyping och visualisering

För yrkesverksamma med fokus på förpackningskonstruktion och design

Praktiska övningar med ledande programvaror, lösningar och arbetsflödenUtbildning på egen hand / Självstudier

Webinarieinspelningar och övningar

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon
Se våra inspelade webinarier och praktiska övningar
Instruktörsledda utbildningar

Instruktörsledd utbildning
3D-förpackningsdesign & 2D/3D strukturell förpackningskonstruktion


Creative Edge Software - iC3D Storefront Juice Packages - Bild

  Instruktörsledd utbildning i
  2D/3D förpackningsdesign, lösningar och arbetsflöden.

  Skapa förpackningsprototyper, varumärkesvisualiseringar,
  och förpackningsdesign i 3D.

  Utbildningen berör även specifika produkter och mer generellt
  produkttrender och underliggande teknik.


  Instruktörsledd utbildning:

   1. iC3D
   - Skapa 3D-förpackningsprototyper inom några sekunder


   2. Picador & PLMPack
   - 2D/3D-strukturdesign för kartongförpackningar och POS/Display


  Dessa utbildningar kan genomföras på två sätt:

  • Delad/öppen utbildning:
   Delade utbildningar kan ha upp till 10 deltagare.
   För dessa utbildningar är en fast agenda förberedd,
   men utbildningar kan anpassas till deltagarnas intressen.

  • Kundanpassad/privat utbildning:
   Kundanpassade utbildningar kan genomföras hos
   kund eller på annan önskad plats.
   Antalet deltagare och agenda är helt öppen för diskussion.
Creative Edge Software iC3D - Logo

  1. iC3D

  Instruktörledd utbildning på iC3D för
  3D-realtidsvisualisering vid förpackningsutveckling,
  design, prototyping, modellering och simulering.

  Utbildningen berör specifika produkter, iC3D,
  produkttrender och underliggande teknik.


  Snabbfakta

  • Varaktighet: 2 dagar (från 09:00 till 16:00)

  • Typ: Praktiska användningsfall och övningar

  • Kursmaterial:
   Tillgång till online-övningar och (i tillämpliga fall)
   kopior av kursmaterial

  Agenda

  Utbildningen består av en förmiddagssession (från 09:00 till 12:30) och
  en eftermiddagssession (från 13:00 till 16:00), alternerad med raster.
  Glöm inte att ta med din egen laptop (Windows / macOS)!

  Dag 1
  • Välkommen & introduktion

  • iC3D installation, aktivering och användargränssnitt (UI)

  • Structural design (creating your 3D shapes)

  • Adding Printable surface areas to your 3D structures

  • Adding Structural material effects to your model

  • Map your 2D graphics to your 3D models

  • Creating Print/Finishing effects

  • Bump Displacement

  • Adding Finished 3D models to pallets and shelves

  • Adding your finished shelf to 2D/Cross map environments

  • Creating lighting & special effects Open GL

  • Shrink

  Dag 2
  • Sealed Shrink/Bag

  • Structural design (creating your 3D shapes)

  • Shape Modeller Advanced

  • 3D Point Editor Advanced

  • Physics Simulation

  • UVW Editor

  • Create Animations of your Finished Product

  • Dynamic Backgrounds

  • Ray Tracing

  • Ray Tracing Environments & Light Map Editor

  • Ray Tracing Colour Correction

  • Spritzing

  • iC3D Render Manager

  • iC3D opsis


  Intressant?

  För utbildning i hur man med iC3D skapar
  3D-förpackningsprototyper på några sekunder:
treeDiM Picador - 2D/3D structural design of cardboard packaging and POS/Display - Logo     &     treeDiM PLMPack - Logo

  2. Picador och PLMPack

  Instruktörsledd utbildning i treeDiM Picador och PLMPack for
  2D/3D-strukturdesign för kartongförpackningar och POS/Display.

  Utbildningen berör specifika produkter, Picador och PLMPack,
  produkttrender och underliggande teknik.

  Snabbfakta

  • Varaktighet: 2 dagar (från 09:00 till 16:00)

  • Typ: Praktiska användningsfall och övningar

  • Kursmaterial:
   Tillgång till online-övningar och (i tillämpliga fall) kopior av kursmaterial

  Agenda

  Utbildningen består av en förmiddagssession (från 09:00 till 12:30) och
  en eftermiddagssession (från 13:00 till 16:00), alternerad med raster.
  Glöm inte att ta med din egen laptop (Windows)!

  Dag 1 - Picador
  • Välkommen & introduktion

  • Installation och aktivering

  • Översikt

  • Basic Drawing
   • Drawings

   • Dimensions

  • Advanced techniques and tools
   • Add a face

   • Translate and distort

  • Create a textures for my 3D packaging

  • Basic drawing
   • Move, Copy, and Rotate

   • Arcs

  • 3D Assembly

  • Import & Export files

  Dag 2 - PLMPack
  • Översikt

  • PackLib
   • Introduction & Tutorials

   • Parametric Design
    • Part 1

    • Part 2


  Intressant?

  För utbildning i användning av Picador och PLMPack
  för 2D/3D-strukturdesign för kartongförpackningar och POS/Display:
Vänligen kontakta NewFormat för utbildning i användning av
iC3D och Picador med PLMPack för 2D/3D
förpackningsutveckling, design, strukturdesign, prototyping och visualisering!


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


Klassrum - Bild