NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd till partner och återförsäljare
för Norden och Baltikum av NetCentric Technologies / CommonLook, USA.
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
Klarade din PDF-fil tillgänglighetskontrollen? Var inte så säker.

NetCentric Technologies - CommonLook Service - Compliant with ISO 14289-1 / PDFUA, U.S. Section 508, U.S. HHS, WCAG2.0/2.1 - Combo ikoner

  EU:s webbtillgänglighetsdirektiv garanterar att alla användare
  har lika tillgång till information och funktionalitet på webben;
  (svensk lag, 2019: "Lag om tillgänglighet till digital offentlig service").

  Barriärer som förhindrar interaktion med eller tillgång till en webbplats
  för personer med funktionsvariation kan betraktas som diskriminering.

  Undvik rättsliga risker genom att se till att alla PDF-dokument
  på din webbplats är tillgängliga för alla.

  PDF-dokument som överensstämmer med
  ISO-standarden 14289 (PDF/UA) eller "tillgänglig PDF"
  är universellt tillgängliga för alla.
NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo

Klarade din PDF-fil tillgänglighetskontrollen? Var inte så säker.

Varför klarar PDF-filer tillgänglighetstesten i Adobe Acrobat
men inte motsvarande test med CommonLook PDF eller PAC 3?

Även om din PDF-fil klarar tillgänglighetskontrollen i Acrobat,
kan du ändå inte vara säker på att din PDF är tillgänglig för alla.

(Följ CommonLook blog för PDF/UA-proffs!)


  Hur kontrollerar du om en PDF är tillgänglig?

  Tillgängliga PDF-filer hjälper till att sprida innehållet i PDF-dokument till alla
  och samtidigt skydda verksamheter från tillgänglighetsrelaterade stämningar.

  Om en PDF inte kan läsas och navigeras av alla,
  inklusive personer med synnedsättning eller andra funktionshinder,
  då är PDF:en inte tillgänglig.

  Det knepiga med tillgängliga respektive otillgängliga PDF-dokument är att de,
  i de flesta fall ser likadana ut. De är med andra ord visuellt identiska.

  Därför är det nästan omöjligt för de flesta användare att avgöra om PDF-filen
  de tittar på är en tillgänglig PDF genom att enbart betrakta dess fysiska utseende.


  3 sätt att snabbt kontrollera om en PDF är tillgänglig

  1. Markera texten i PDF-filen
  2. Detta är det enklaste och bekvämaste sättet att
   kontrollera om en PDF-fil är tillgänglig.

   Om det finns text i PDF-filen, prova att markera texten eller
   välj alla med hjälp av "Redigera > Välj alla" från
   toppmenyn i Adobe Acrobat.

   Om istället för texten väljs hela sidan (detta är det vanligaste fallet),
   då är det en bildfil och är därför inte en tillgänglig PDF.

   Observera dock att detta är en rudimentär metod för att testa tillgänglighet.
   Om en PDF markerar vald text korrekt betyder det inte att den är tillgänglig;
   det kan fortfarande vara en otillgänglig PDF.


  3. Kontrollera om PDF-dokumentet är taggat
  4. En av de viktigaste egenskaperna hos alla tillgängliga PDF-filer är taggning.
   Taggar lägger bakom kulisserna till kodning till en PDF.
   Varje tagg identifierar typ av innehåll och lagrar några relaterade attribut.
   Dessutom ordnar taggar också dokumentet i en hierarkisk struktur.

   En otaggad PDF är inte tillgänglig,
   så om du inte hittar några taggar i en PDF så är den otillgänglig.


Nedan är en skärmdump av taggpanelen för ett otillgängligt PDF-dokument:

Adobe Acrobat Pro DC Accessibility Checker Report:

Klicka på bilden

Adobe Acrobat Pro DC Accessibility Checker Rapport:
"Det finns inga taggar tillgängliga"

Rekommenderad åtgärd:
Skapa/addera taggar med Adobe Acrobat Pro DC eller annan lämplig PDF-editor


  1. Kontrollera PDF-dokumentet med något av verktygen listade nedan
  2. Detta är det bästa sättet att kontrollera om en given PDF-fil är tillgänglig
   och överensstämmer med tillgänglighetsstandarder och riktlinjer.
Klarade din PDF-fil tillgänglighetskontrollen? Var inte så säker.

NetCentric Technologies - CommonLook Service - Compliant with ISO 14289-1 / PDFUA, U.S. Section 508, U.S. HHS, WCAG2.0/2.1 - Combo ikoner

Varför klarar PDF-filer tillgänglighetstesten i Adobe Acrobat
men inte motsvarande test med CommonLook PDF eller PAC 3?

Även om din PDF-fil klarar tillgänglighetskontrollen i Acrobat,
kan du ändå inte vara säker på att din PDF är tillgänglig för alla.


  Hur man uppnår fullt tillgängliga och kompatibla PDF-filer

  "Varför klarar PDF-filer tillgänglighetstesten i Adobe Acrobat
  men inte motsvarande test med CommonLook eller
  PDF Accessibility Checker 3 (PAC 3)?"

  Adobe Acrobat testar inte för överensstämmelse med
  alla globalt erkända tillgänglighetsstandarder.

  Även om din PDF-fil klarar tillgänglighetskontrollen i Acrobat,
  kan du ändå inte vara säker på att din PDF är tillgänglig för alla.


  Visst, Acrobat kontrollerar vissa "grejer", men inte till den nivå som
  krävs för överensstämmelse med gällande tillgänglighetsstandarder.

  Acrobat låter dig även spara en tillgänglighetsrapport,
  men den rapporten garanterar inte att din PDF-fil uppfyller 100%
  av kontrollpunkterna i PDF/UA, WCAG, Section 508 eller HHS.

  Faktum är att i äldre versioner av Acrobat, när man valde att köra en
  test mot 'U.S. Section 508', visades en ansvarsfriskrivning upp
  efter utför test för att informera om att Acrobat faktiskt inte
  intygade att dokumentet klarade den testen.

  I nyare versioner har Adobe tagit bort ansvarsfriskrivningen,
  men de har också tagit bort alternativet att köra en '508-test'.
  Nu erbjuds bara 'Fullständig kontroll / 'Full check').

  Obs! 'Fullständig kontroll' ger intrycket att Acrobat utför en mycket
  genomgripande och noggrann testning för överensstämmelse
  gentemot alla globalt erkända tillgänglighetsstandarder,
  men det visar sig att Acrobat tyvärr inte gör det!


  Att endast lita på Adobe Acrobat är ett stort misstag.
  Använd istället ett av många beprövade testverktyg från tredje part
  som garanterar att din PDF-fil uppfyller dessa standarder:

  Specifikt:

  • PDF Accessibility Checker 3 (PAC 3)

  • Gratis verktyg för tillgänglighetstestning av PDF-dokument.
   PAC 3 testar ditt PDF-dokument mot (enbart) PDF/UA-standarden
   samt skapar en tillgänglighetsrapport i form av en PDF-fil.
   PDF-rapporten som produceras är i sig inte PDF/UA-kompatibel.


  • CommonLook PDF Validator

  • Gratis verktyg som fungerar som en pluggin till Adobe Acrobat Pro.
   Ger en fullständig lista över tillgänglighetskontrollpunkterna som lyckades
   eller misslyckades så att du snabbt kan dyka ned i de fel som måste åtgärdas.


  • CommonLook PDF

  • Avgiftsbelagt verktyg, och väl värt den investeringen.
   Många tillgänglighetsproblemen kan åtgärdas direkt med CommonLook PDF.
   Innehåller specialiserade funktioner för att säkerställa att
   PDF-filer uppfyller gällande tillgänglighetsstandarder.


   Obs! CommonLook Validator och CommonLook PDF är utformade för att
   att säkerställa att en PDF-fil 100% kompatibel med följande standarder:

   • ISO 32000-1 or ISO 32000-2, PDF

   • ISO 14289-1, PDF/UA

   • W3C/WCAG 2.0/2.1 (A and AA)

   • U.S. Section 508

   • U.S. Department of Health and Human Services, U.S. HHS

   Obs! Tillgänglighetsrapporter som genereras av CommonLook-programvaror
   är utförliga för varje kontrollpunkt och HTML-rapporterna är fullt tillgängliga.


  Naturligtvis, oavsett vilket verktyg du använder för att testa en PDF,
  finns det fortfarande manuella kontroller som behöver göras.

  Till exempel kan en maskin inte automatiskt bestämma om
  läsordningen är korrekt i en PDF-fil.

  Det kräver att en person faktiskt kontrollerar taggarnas ordningsföljd
  i jämförelse med dokumentets fysiska vy/utseende.

  På samma sätt krävs manuell kontroll för att verifiera att korrekta taggar
  används för innehållet och för testning av färganvändning och kontrast.


  Så var uppenbarar sig de verkliga felaktigheterna?
  Här är andra skillnader från Adobe Acrobats Accessibility Checker
  du bör vara medveten om....

  • Acrobat (och alla testverktyg) kommer att felmarkera en 'Figur-tagg'
   som saknar 'Alternativ text', men om en bildtagg har alternativ text
   kommer den automatiskt att passera testen i Acrobat.

   I CommonLook rapporteras detta istället som ett element som kräver
   'användarverifiering' eftersom CommonLook vill att man manuellt ska verifiera
   att den alternativa text som angivits för bilden är korrekt för den bilden.


  • Acrobats implementation av ömsesidigt exklusiva radioknappar är
   naturligt otillgänglig eftersom, då det för att ömsesidig exklusivitet skall gälla,
   krävs att radioknapparna måste vara i samma grupp och, därför,
   har de alla samma namn och samma verktygstips ('tooltip').

   Medan vissa skärmläsare kommer att ha överseende för detta problem,
   strider det emot gällande tillgänglighetsstandarder.


  • För verktygstips (tooltip), liknande 'Alternativ text för figurer',
   kräver inte Acrobat att testaren ska verifiera exaktheten för verktygstips.

   Så, igen, kan det vara fullständigt rotvälska i verktygstipset för
   en formulär-anteckning ('annotation') och den kommer att
   passera testen i Acrobat.


  • Acrobat kräver inte alternativ text för länkar.
   Utan att bli för teknisk, WCAG 2.0, Guideline 1.1,
   kräver alternativ text för 'icke-textinnehåll'.

   Länk-anteckning 'annotation') är faktiskt inte text,
   så länktaggar måste ha alternativ text
   (och/eller länk-anteckningen måste själv ha
   innehållsattributet / 'Contents attribute').

   Adobe Acrobat frågar dig inte om att verifiera
   'ListNumbering Attribute'
   (vilket är viktigt för ordnade listor).


  • Det finns även andra saker som Acrobat inte kommer att testa mot,
   såsom validering av att 'Innehållsförteckningar' har taggats och är
   korrekt strukturerade.

   Acrobat testar inte heller mot ISO 32000-1 (eller ISO 32000-2),
   standarder för "hur man gör en PDF", och påminner inte heller att
   testaren ska kontrollera noggrannheten i angivna metadata inklusive titel,
   språk och de språkändringar som kan finnas i PDF-filen.


  Sammanfattningsvis

  Att testa för överensstämmelse med PDF-standarder för tillgänglighet
  kan vara svårt att förstå och det finns många missuppfattningar när det
  gäller vad som krävs för att säkerställa att PDF-dokument är tillgängliga.

  Alla verksamheter vinner mycket på att se till att deras dokument
  uppfyller gällande tillgänglighetsstandarder.
  Testning med hjälp av ett av de fria verktygen ovan är ett bra första steg.

  Gör inte misstaget att tagga dina PDF-dokument med Adobe Acrobat Pro
  i tron att ditt tillgänglighetsarbete därmed är helt avklarat.


  Många organisationer kräver att deras PDF-filer skall passera "Fullständig kontroll"
  i Acrobat Accessibility Checker innan de publiceras online eller
  på annat sätt delas med medmänniskor.

  Det är viktigt att alla som testar och korrigerar PDF-filer med Adobe Acrobat
  känner till att tillgänglighetstesten däri inte garanterar överensstämmelse
  med gällande tillgänglighetsstandarder.

  Som vi visat ovan, även om PDF-filer klarar tillgänglighetstesten i Acrobat,
  kan du fortfarande vara i riskzonen att publicera otillgängligt innehåll
  till dina slutanvändare.

  Så testare, se upp!
PDF/UA - Ikon

Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Front Cover - Picture     PDF/UA Flyer Front Cover - Picture

(Klicka på bilderna ovan för nedladdning av dessa guider)PDF/UA - IkonPDF/UA - IconPDF/UA - Ikon
Access for All - PAC 3 Check - Fel - Denna fil är uppfyller inte PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - BannerFör mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.NetCentric Technologies - CommonLook Service - Compliant with ISO 14289-1 / PDFUA, U.S. Section 508, U.S. HHS, WCAG2.0/2.1 - Combo Icons