NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

NewFormat AB

Vi gör PDF information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från
leverantörer som är medlemmar i PDF Association.

Varning - Ikon

Otillgänglig PDF
Varning - Ikon

Otillgänglig PDF kan utgöra diskriminering


  Tillgång till digital offentlig information är en grundläggande rättighet för alla;
  även myndigheters PDF-dokument utgör digital offentlig service.

  Barriärer som förhindrar interaktion med eller tillgång
  till en webbplats innehåll kan utgöra diskriminering.

  EU:s webbtillgänglighetsdirektiv garanterar att alla användare,
  oavsett funktionsförmåga, har lika tillgång till information och
  funktionalitet på webben;
  (svensk lag, 2019: "Lag om tillgänglighet till digital offentlig service").
Varning - Ikon

Sverige som nation är bunden till
internationella regelverk för tillgänglighet för alla


  Sverige som nation är bunden till:

  • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna,

  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder,

  • svensk diskrimineringslag, och

  • svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service
   (SFS 2018:1937 & SFS 2018:1938)

  Deklarationer, konventioner och lagar som är teknikneutrala.
  Oavsett vilken teknik som väljs för leverans av en digitalt baserad service
  (webb/HTML, PDF,...) måste den vara utförd i en form så att den är
  tillgänglig för alla i samhället.

  Svenska myndigheter är således sedan länge bundna till att i sin dagliga
  praktiska verksamhetsutövning efterleva och tillämpa dessa regelverk.
Varning - Ikon

Våra myndigheter bryter förmodligen mot svenska tillgänglighetslagar

Varför bry sig om tillgänglighetslagar
när inte ens regering eller riksdag bryr sig?


  Hur väl efterlever svenska myndigheter och offentliga verksamheter
  gällande tillgänglighetslagar i praktiken?

  PDF-dokument från myndigheter och organisationer (ofta med offentlig finansiering)
  som i flera fall dessutom har ett speciellt uppdrag att verka för ett
  tillgängligt samhälle för alla.

  Vi har undersökt hundratals verksamhetsdokument med avseende på
  hur väl de uppfyller ISO-standarden PDF/UA för tillgäng PDF;
  dokument som med avsikt publiceras för allmänheten på publika webbsidor
  av regeringskansliet, riksdag, myndigheter, riksdagspartier, organisationer;
  se ett urval av dessa dokument längre ned.

  Inte i något fall har vi lyckats finna dokument som uppfyller PDF/UA-standarden
  vilket innebär att svenska myndigheter och övriga aktörer förmodligen bryter mot
  svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service för alla på ett systematiskt vis!

  Tydligt är att den tvingande tillgänglighetslagstiftningen har helt gått våra politiker,
  beslutsfattare och myndighetsföreträdare förbi i deras dagliga verksamhet.
  Ingen av de närmast berörda tycks ha förstått att gällande lagar även omfattar
  den egna dagliga verksamheten. Det är anmärkningsvärt!

  Anmärkningsvärt är även att inte ens de mest centrala styrdokumenten för
  svensk myndighetsutövning eller myndighetsrapporter är utförda att
  vara tillgängliga för alla i vårt samhälle.

  Om inte ens vårt lands mest centrala offentliga verksamheter, regering och riksdag,
  förmår publicera PDF-baserade dokument som är tillgängliga för alla enligt
  lagen om tillgänglighet till digital offentlig service,
  varför skall då andra myndigheter bry sig?

  Trovärdighet kräver omedelbar handling!


  Kontakta NewFormat, vi guidar dig till val av rätt verktyg och tjänster för din verksamhet

Varning - Ikon

Myndigheters verksamhetsdokument / PDF-dokument,
som inte tillgängliga för alla!


  Samtliga verksamhetsdokument baserade på PDF-teknik nedan är publicerade
  för allmänheten på myndigheters eller publika verksamheters webbplatser.

  Dokumenten har testats mot hur väl de uppfyller
  ISO-standarden 14289, PDF/UA, för tillgänglig PDF.
  I nuvarande utformning uppfyller de ej PDF/UA och
  är därmed inte är tillgängliga för alla.

  Dessa exempel är bara "toppen av ett isberg" av svenska myndigheters
  ordinarie verksamhetsdokument som inte är tillgängliga för alla.


  Verifiering av överensstämmelse med ISO-standarden PDF/UA,
  kräver alltid minst två stadier av validering:

  • ett programmatiskt syntaktiskt test, som kan utföras av en programvara, och

  • ett interaktivt semantiskt test utfört av en människa.

  Dokumentens syntaktiska överensstämmelse med PDF/UA
  har kontrollerats med olika testverktyg:
        Exempel på otillgängliga PDF-dokument        PDF/UA - Ikon

Listan är under sammanställning

Vänligen återkom vid senare tillfälle...

... eller kontakta NewFormat för
förhandsinformation om status för

tillgänglig PDF för just din myndighet
PDF/UA - Ikon

Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Framsida - Bild     PDF/UA Flyer Framsida - Bild

(Klicka på bilderna ovan för nedladdning av dessa guider)Livboj - Bild

  Behöver du hjälp med att skapa tillgänglig PDF enligt PDF/UA?

  Tillgänglig PDF (PDF/UA) säkerställer tillgänglighet till digital offentlig service för alla.

  Vi hjälper kunder att skapa önskad mängd av tillgängliga PDF-dokument,
  inifrån MS Office (Word and Powerpoint) och Adobe InDesign,
  eller från PDF-dokument genererade av andra programvaror.

  Intressant?

  Vi finns här för att hjälp dig - Kontakta NewFormat om tillgänglig PDF
Mer information och resurser

PDF/UA - Ikon


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2020 NewFormat AB. All rights reserved.PDF/UA - Icon
Tillgänglig PDF