NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

NewFormat AB

Vi gör PDF information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från
leverantörer som är medlemmar i PDF Association.

Varning - Ikon

Otillgänglig PDF
Varning - Ikon

Otillgänglig PDF kan utgöra diskriminering


  Tillgång till digital offentlig information är en grundläggande rättighet för alla;
  även myndigheters PDF-dokument utgör digital offentlig service.

  Barriärer som förhindrar interaktion med eller tillgång
  till en webbplats innehåll kan utgöra diskriminering.

  EU:s webbtillgänglighetsdirektiv garanterar att alla användare,
  oavsett funktionsförmåga, har lika tillgång till information och
  funktionalitet på webben;
  (svensk lag, 2019: "Lag om tillgänglighet till digital offentlig service").
Varning - Ikon

Sverige som nation är bunden till
internationella regelverk för tillgänglighet för alla


  Sverige som nation är bunden till:

  • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna,

  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder,

  • svensk diskrimineringslag, och

  • svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service
   (SFS 2018:1937 & SFS 2018:1938)

  Deklarationer, konventioner och lagar som är teknikneutrala.
  Oavsett vilken teknik som väljs för leverans av en digitalt baserad service
  (webb/HTML, PDF,...) måste den vara utförd i en form så att den är
  tillgänglig för alla i samhället.

  Myndigheter har även i rollen som arbetsgivare ansvar för att den
  anställdes arbetsmaterial är tillgängligt och väl fungerande.

  Svenska myndigheter är således sedan länge bundna till att i sin dagliga
  praktiska verksamhetsutövning efterleva och tillämpa dessa regelverk.

Varning - Ikon

Exempel på verksamhetsdokument / PDF-dokument,
som inte tillgängliga för alla!


  Samtliga verksamhetsdokument baserade på PDF-teknik nedan är publicerade
  för allmänheten på myndigheters eller publika verksamheters webbplatser.

  Dokumenten har testats mot hur väl de uppfyller
  ISO-standarden 14289, PDF/UA, för tillgänglig PDF.
  I nuvarande utformning uppfyller de ej PDF/UA och
  är därmed inte är tillgängliga för alla.

  Dessa exempel är bara "toppen av ett isberg" av myndigheters
  ordinarie verksamhetsdokument som inte är tillgängliga för alla.


  Verifiering av överensstämmelse med ISO-standarden PDF/UA,
  kräver alltid minst två stadier av validering:

  • ett programmatiskt syntaktiskt test, som kan utföras av en programvara, och

  • ett interaktivt semantiskt test utfört av en människa.

  Dokumentens syntaktiska överensstämmelse med PDF/UA
  har kontrollerats med olika testverktyg:

  Kontakta NewFormat för råd om hur man skapar tillgängliga PDF

        Exempel på otillgängliga PDF-dokument        

Access for All - PAC3 Check - Fel - Denna fil är uppfyller inte PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Banner


Listan är under sammanställning

Vänligen återkom vid senare tillfälle...

... eller kontakta NewFormat för
förhandsinformation om status för

tillgänglig PDF för just din myndighet
PDF/UA - Ikon

Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Framsida - Bild     PDF/UA Flyer Framsida - Bild

(Klicka på bilderna ovan för nedladdning av dessa guider)Livboj - Bild

  Behöver du hjälp med att skapa tillgänglig PDF enligt PDF/UA?

  Tillgänglig PDF (PDF/UA) säkerställer tillgänglighet till digital offentlig service för alla.

  Vi hjälper kunder att skapa önskad mängd av tillgängliga PDF-dokument,
  inifrån MS Office (Word and Powerpoint) och Adobe InDesign,
  eller från PDF-dokument genererade av andra programvaror.

  Intressant?

  Vi finns här för att hjälp dig - Kontakta NewFormat om tillgänglig PDF
Mer information och resurser

PDF/UA - Ikon


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2020 NewFormat AB. All rights reserved.PDF/UA - Icon
Tillgänglig PDF