NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

NewFormat AB

Vi gör PDF information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från
leverantörer som är medlemmar i PDF Association.

Tilllgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF
PDF/UA - Ikon

Rekommenderade programvaror och tjänster för att
skapa, validera samt åtgärda PDF-filer för överensstämmmelse
med ISO-standarden 14289 (PDF/UA) för universellt tillgänglig PDF


  Att skapa PDF/UA

  I princip kan universellt tillgängliga PDF-dokument antingen
  genereras direkt under dokumentskapandet med ett lämpligt program,
  eller indirekt genereras genom att anpassa ett befintligt PDF-dokument.

  Den indirekta metoden tenderar att kräva mycket arbete,
  eftersom alla taggar och många andra inställningar måste anges manuellt.
  Detta arbete kan också upphöra att gälla så snart en ny version av PDF-dokumentet
  ersätter det gamla om det behövs några ändringar i dokumentets innehåll.
  Anpassningsprocessen måste sedan startas igen från början.

  Den direkta strategin är nästan alltid det bättre alternativet.
  PDF-redigeringar efter skapandet bör undvikas eller åtminstone hållas till ett minimum.
  Hur som helst är det viktigt att programmet för dokumentskapande kan utföra
  de funktioner som krävs och att dokumentskaparen kan använda dem.


  Att validera PDF/UA

  Ett PDF-dokuments tillgänglighet är svårt att fastställa vid första anblicken.
  Hur kan man då veta om och i vilken utsträckning en PDF-fil uppfyller kraven i PDF/UA?

  Ett tillförlitligt efterlevnadstest är beroende av minst två stadier av validering:

  1. ett programmatiskt test, som kan utföras av en programvara, och

  2. ett interaktivt test utfört av en människa.

  Dedikerade valideringsverktyg hjälper användaren att utföra det programmatiska testet.
  De testar och visar i vilken utsträckning PDF-dokumentet uppfyller standardens rent tekniska krav
  (inklusive taggbaserad innehållsstrukturering, alternativ text för bilder, en dokumenttitel)
  och använder rätt syntax för att implementera dem.

  För programmatisk validering av ett PDF-dokuments överensstämmelse med
  PDF/UA-standarden rekommenderar vi att man använder mer än ett testverktyg.


  De semantiska aspekterna av PDF/UA kan emellertid inte testas på samma sätt:

  • Är läsordningen logisk?

  • Representerar den alternativa texten tillräckligt samma information
   som de bilder som den är kopplad till?

  • Speglar rubriktaggarna deras motsvarande rubriknivåer?

  Dessa och andra frågor kan bara besvaras efter
  utvärdering och testning av en mänsklig användare.


  Valideringsverktyg finns även för att hjälpa användaren att utföra dessa tester.
  Ytterligare ett test (som bör köras på minst ett slumpmässigt urval av alla dokument som skapats)
  är att använda PDF-dokumentet med ett urval av aktuella typer av tekniska hjälpmedel.
  Användare som ofta använder tekniken kan anlitas för att testa dokumenten på detta sätt;
  i de flesta fall kan dock alla användare i princip utföra ett användbart test med
  tekniska hjälpmedel för att bekräfta PDF-dokumentets läsbarhet.

  Ett mycket enkelt alternativ här är att använda (gratis) skärmläsarprogrammet NVDA för Windows.
  En användare kan snabbt lära sig programvarans kärnfunktioner för att testa hur väl
  personer med funktionsvariationer faktiskt kan använda ett befintlig
  (helst helt PDF/UA-kompatibelt) dokument.


  Att välja verktyg och tjänster för framgångsrik användning av PDF/UA för tillgänglig PDF

  Kontakta NewFormat, vi guidar dig till val av rätt verktyg och tjänster för din verksamhet
Varning - Ikon

  Varför inte enbart använda Microsoft Office, Adobe Acrobat, Adobe InDesign,...
  för att skapa tillgänglig PDF?

  Det är inte de tekniska hjälpmedlen (inte heller programvaror såsom Adobe Acrobat)
  som definierar vad en tillgänglig PDF är, utan gällande standarder och riktlinjer.

  Ovan nämnda populära programvaror för att skapa och redigera digitala dokument,
  inklusive att exportera ett slutdokument som "Tillgänglig PDF",
  testar inte för överensstämmelse med tillgänglighetsstandarder, i detta fall
  ISO-standarden PDF/UA för universellt tillgänglig PDF!

  Den exporterade PDF-filen riskerar därmed att inte var tillgänglig för alla
  enligt svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service för alla
  eller EU:s webbtillgänglighetsdirektiv!

  Mer specialiserade verktyg krävs (för att undvika juridiska risker)
  i form av separata fristående program eller som insticksprogram (pluggin) till
  Microsoft Office, Adobe Acrobat, Adobe InDesign,...
PDF/UA - Icon

  Programvaror for att skapa tillgänglig PDF,
  åtgärda felaktigheter samt testa/validera gentemot
  överensstämmelse med ISO-standarden PDF/UA

  För utförlig information, nedladdning för egen provning, tutorials,
  webinarier/videoinspelningar, demonstrationer, etc.,
  klicka på valfritt verktyg nedan.


  Programvaror som är lämpliga för att SKAPA tillgänglig PDF enligt ISO PDF/UA:


  Programvaror som är lämpliga för att VALIDERA tillgänglig PDF enligt ISO PDF/UA:


  Programvaror som är lämpliga för att ÅTGÄRDA/KORRIGERA en otillgänglig PDF
  så att den blir tillgänglig PDF enligt ISO PDF/UA:

  • axesPDF QuickFix

  • Utökad/professionell version av PAC3 för Windows.
   Åtgärdar/korrigerar gentemot ISO PDF/UA.


  • CommonLook PDF

  • Utökad/professionell version av CommonLook PDF Validator.
   Pluggin till Adobe Acrobat för Windows.
   Åtgärdar/korrigerar gentemot ISO PDF/UA, WCAG 2.0/2.1,
   U.S. Section 508 och/eller U.S. HHS.  Programvaror/tjänster för att verksamhetsövergripande, fortlöpande och
  automatiskt monitorera PDF-filers status med avseende på tillgänglig PDF,
  samt för produktion av tillgängliga PDF-dokument i stora volymer
  från levande data/databaser:

  • CommonLook Clarity

  • För Windows.
   Monitorerar fortlöpande webbplatser och kartlägger status för tillgänglig PDF.
   Genererar rapporter som visar överensstämmelse med tillgänglighetsstandarder
   såsom ISO PDF/UA, W3C/WCAG 2.0 AA, WCAG 2.1 AA,
   U.S. Section 508 och U.S. HHS.


  • CommonLook Dynamic

  • För Windows.
   Genererar automatiskt tillgänglig PDF från
   printströmmar och levande data/databaser.
   Skapar PDF-filer som uppfyller ISO PDF/UA, WCAG 2.0/2.1,
   U.S. 508 och/eller U.S. HHS.

PDF/UA - Ikon

Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Framsida - Bild     PDF/UA Flyer Framsida - Bild

(Klicka på bilderna ovan för nedladdning av dessa guider)Livboj - Bild

  Behöver du hjälp med att skapa tillgänglig PDF enligt PDF/UA?

  Tillgänglig PDF (PDF/UA) säkerställer tillgänglighet till digital offentlig service för alla.

  Vi hjälper kunder att skapa önskad mängd av tillgängliga PDF-dokument,
  inifrån MS Office (Word and Powerpoint) och Adobe InDesign,
  eller från PDF-dokument genererade av andra programvaror.

  Intressant?

  Vi finns här för att hjälp dig - Kontakta NewFormat om tillgänglig PDF
Mer information och resurser

PDF/UA - Ikon


Access for All - PAC3 Check - Fel - Denna fil uppfyller inte PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - BannerFör mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2020 NewFormat AB. All rights reserved.PDF/UA - Ikon