NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Vi gör PDF information permanenttillgänglig, sökbar, läsbar och
återanvändbar för framtiden och för så många som möjligt.

Vi lämnar ingen fil i sticket.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från
leverantörer som är medlemmar i PDF Association.
Tilllgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
PDF/UA - Ikon

Rekommenderade programvaror och tjänster för att
tagga, skapa, validera samt korrigera/åtgärda PDF-filer
för överensstämmmelse med ISO-standarden 14289, PDF/UA,
för universellt tillgänglig PDF


Programvarorna och tjänsterna nedan erbjuds mot avgift
förutom alla som är markerade som
helt kostnadsfria (gratis) att använda
  Bästa sättet att skapa tillgänglig PDF, direkt eller indirekt?

  I princip kan universellt tillgängliga PDF-dokument antingen
  genereras direkt under dokumentskapandet med ett lämpligt program,
  eller indirekt genereras genom att anpassa ett befintligt PDF-dokument.

  Den indirekta metoden tenderar att kräva mycket arbete,
  eftersom alla taggar och många andra inställningar måste anges manuellt.

  Detta arbete kan även behöva upprepas så snart en ny version av
  PDF-dokumentet ersätter det gamla och om det behöver göras några
  ändringar i dokumentets innehåll.
  Anpassningsprocessen måste sedan startas igen från början.

  Den direkta strategin är nästan alltid det bättre alternativet.
  PDF-redigeringar efter skapandet bör undvikas eller
  åtminstone hållas till ett minimum.
  Hur som helst är det viktigt att programmet för
  dokumentskapande kan utföra de funktioner som krävs
  och att dokumentskaparen kan använda dem.


  Det bästa sättet att säkerställa digital tillgänglighet för
  stora mängder av PDF-filer är att använda en serie av
  automatiserade verktyg utformade för att utvärdera specifikt
  för digital tillgänglighet OCH genom manuella kontroller.  Tid är pengar! - Investera i "PDF/UA-klara" programvaror

  Processen att skapa tillgängliga dokument är långt ifrån alltid enkel.

  Att snabbt skapa tillgänglig PDF genom några knapptryckningar i ditt
  vanliga program leder vanligtvis inte till ett framgångsrikt slutresultat.

  Sträva efter att minimera tiden du använder programvaror som
  inte direkt kan exportera PDF/UA-kompatibla dokument.

  Den del du gör i Adobe InDesign eller MS Office är
  som att gjuta grunden till ett hus:
  Det är ett kritiskt första steg, men det återstår mycket mer arbete
  att utföra (i form av det som kallas "att åtgärda/korrigera PDF")
  innan jobbet är klart.

  Av denna anledning finns verktyg och tjänster från
  tredje part tillgängliga för att underlätta processen.

  Så, istället för att spendera oändliga timmar med undermåliga programvaror,
  investera istället ett mindre belopp i kompletterande hjälpmedel och
  programvaror som är "PDF/UA-klara".

  Genom att använda "PDF/UA-klara" programvaror förkortar du
  väsentligt arbetstiden för att skapa tillgänglig PDF.  Tillgänglighetskontroll med programvara är bara det första steget
  i att skapa ett digitalt tillgängligt PDF-dokument.

  Var medveten om att det kan hända att din programvara för
  tillgänglighetskontroll av PDF-dokument kommer att missa
  även enkla fel och uppenbara tillgänglighetshinder;
  fel som kan göra att PDF-filen misslyckas med att uppfylla gällande
  tillgänglighetskrav, men trots det släppas igenom av din programvara
  för tillgänglighetskontroll.

  För att undvika detta rekommenderar vi att du investerar lite tid för att
  korrekt tagga de mest grundläggande dokumentstrukturerna i din PDF-fil:

  • Textstycken

  • Layout-tabeller

  • Användning av färg / Tillräcklig kontrast

  • Innehållsordning / Läsordning

  • Otillräcklig Alternativ text

  • Dekorativa objekt

  • Oregelbundna tabeller,
   samt att tabellrubriker gäller avsedda tabellkolumner/-rader
Rekommenderade förberedelser
för alla som har
behov, intresse, drivkraft och tid
att självständigt utforska och lära
hur man gör PDF-filer digitalt tillgängliga


Läs denna bok:
"Skapa barriärfria PDF-dokument,
den praktiska handboken för det dagliga arbetet".

Rekommenderad (oumbärlig) läsning för dig som vill veta mer om
hur du praktiskt går till väga för att skapa digitalt tillgänglig PDF.

Bok: Barrierefreie PDF-Dokumente erstellen, Das Praxishandbuch für den Arbeitsalltag, Framsida - Bild

  Huvudsyftet med den här boken är att göra det möjligt för alla läsare
  att skapa digitalt tillgängliga dokument självständigt och så effektivt
  som möjligt med de vanligast använda programvarorna.

  Detta inkluderar att veta vad en tillgänglig PDF är och
  hur man förbereder sitt innehåll därefter,
  planering av produktionsprocesser samt
  detaljerat praktiskt genomförande med
  de populäraste programvarorna.

  Innehåller en mängd tillämpningsexempel och värdefulla checklistor
  för implementering i Adobe InDesign, Microsoft Office och LibreOffice.

  Obs! Boken är endast utgiven på tyska.

  Beställ online redan idag från dpunkt.verlag.de:


Gå med i
"PDF Accessibility Community"

PDF Accessibility Community Banner - Bild


Varning - Ikon

  Varför inte enbart använda de välkända programvarorna
  Microsoft Office, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, ...
  för att skapa, validera eller läsa tillgänglig PDF?

  Det är inte de tekniska hjälpmedlen,
  inte heller populära programvaror såsom
  MS Office med Microsoft Office Accessibility Checker,
  Adobe InDesign, Adobe Reader, Adobe Acrobat Standard,
  Adobe Acrobat Pro med Adobe Acrobat Pro Accessibility Checker,
  Google Docs, Apple iWork,...
  som definierar vad som är en tillgänglig PDF.

  Ett PDF-dokument definieras som "tillgänglig PDF" först när
  det uppfyller ISO-standarden PDF/UA med riktlinjer,
  samt tillämpliga delar av WCAG 2.x AA rekommendationerna!

  Även om det finns ett antal alternativa PDF/UA-valideringsprogram,
  erbjuder inte alla av dem en komplett uppsättning av både
  automatiserade och manuella kontroller vilket krävs för
  fullständig verifiering av överensstämmelse med PDF/UA.


  Var även medveten om denna mycket viktiga
  ansvarsfriskrivning från Adobe Systems gällandes:

  • Adobe Acrobat Reader och Adobe Acrobat Standard:
  • "Adobe Acrobat Reader och Adobe Acrobat Standard
   har inte den kompletta uppsättningen verktyg som behövs
   för att skapa och validera PDF-dokument för tillgänglighet".

   Se Adobes hela friskrivning på Adobes webbsida:  För närvarande är ovan nämnda programvaror,
  som används av många för att skapa och redigera
  PDF-dokument, oftast inte tillräckligt "PDF/UA-klara";
  de brister ofta i förmågan att alltid korrekt exportera ett färdigt
  PDF-dokument enligt PDF/UA-standarden och de validerar inte heller
  tillräckligt bra för överensstämmelse med PDF/UA-standarden.

  Den exporterade PDF-filen riskerar därmed att inte vara
  "tillgänglig PDF" och inte heller uppfylla tillgänglighetskraven
  enligt EU:s webbtillgänglighetsdirektiv eller svensk lag om
  tillgänglighet till digital offentlig service för alla!


  Bara för att du taggar en PDF-fil med
  Adobe Acrobat Pro eller MS Office och att filen
  därefter klarar tillgänglighetskontrollen med

  • Adobe Acrobat Pro Accessibility Checker, eller med

  • Microsoft Office Accessibility Checker

  kan PDF-filen fortfarande ha allvarliga tillgänglighetsfel,
  särskilt om filen innehåller datatabeller eller andra komplexa strukturer.

  Så förvänta dig inte för mycket av dessa kontrollfunktioner för närvarande.  Obs! Angående Adobe Acrobat Accessibility Checker!

  För Adobe Acrobat Pro rekommenderar Adobe Systems att
  "Adobe Acrobat Pro Accessibility Checker" används för kontroll av
  överensstämmelse med gällande standarder för digital tillgänglighet,
  men det är tyvärr helt missledande.

  Det ger intrycket att Adobe Acrobat Pro Accessibility Checker utför en
  mycket genomgripande och noggrann kontroll för överensstämmelse
  gentemot alla globalt erkända digitala tillgänglighetsstandarder,
  men det visar sig att Adobe Acrobat Pro Accessibility Checker
  tyvärr inte alls utför den kontrollen!

  Adobe Acrobat Pro Accessibility Checker kontrollerar inte gentemot
  någon känd standard; till exempel kontrollerar den inte
  alla kontrollpunkter för överenstämmelse med WCAG, och
  tillgänglighetsrapporten som Adobe Acrobat Pro Accessibility Checker
  genererar har inget att göra med en riktig preflight!

  Adobe Acrobat Pro Accessibility Checker letar endast efter
  vanliga problem som du sannolikt kommer att stöta på,
  men det är inte en fullständig kontroll.
  Det kan fortfarande vara problem med PDF-filen som
  Adobe Acrobat Pro Accessibility Checker inte upptäcker.


  Detta bekräftas även av Adobes egna ansvarsfriskrivning för
  Adobe Acrobat Pro Accessibility Checker:

   "Obs: Medan tillgänglighetskontrollen (Accessibility Checker)
   hjälper till att utvärdera tillgängligheten för ett dokument och
   hjälper till att identifiera områden som kan stå i konflikt med
   Adobes tolkningar av de refererade riktlinjerna,
   kan tillgänglighetskontrollen inte automatiskt kontrollera
   alla riktlinjer och kriterier för tillgänglighet,
   inklusive de i sådana refererade riktlinjer,
   och Adobe garanterar inte att några dokument kommer
   att följa alla specifika riktlinjer eller föreskrifter."

   Se Adobes hela friskrivning på Adobes webbsida:


  Detta förklarar även varför de flesta PDF-filer som klarat
  Adobe Acrobat Pro Accessibility Checker utan anmärkning
  inte uppfyller de tekniska kraven för tillgänglig PDF:


  Den rätta metoden för att syntaxkontrollera överensstämmelse
  med ISO-standarden PDF/UA i Adobe Acrobat Pro är istället denna:

  • Välj funktion: "Verktyg"

  • Välj funktion: "Tryckproduktion"

  • Välj funktion: "Preflight"

  • Välj i toppfliken: "PDF-standarder"

  • Välj i flik "Profiler: PDF/UA-överenstämmelse,
   Verifiera överensstämmelse med PDF/UA-1"

  (Värt att känna till:
  Preflight-funktionen för PDF/UA-kontroll i Adobe Acrobat
  är utvecklad av callas software och inkluderas under
  OEM-avtal i Adobes programvaror.

  Emellertid är inte alltid all funktionalitet för kontroller,
  justeringar och åtgärder som callas software utvecklar för preflight
  tillgänglig i preflight-funktionen i Adobe Acrobat.

  I allmänhet har preflight-programvarorna från callas software
  ett mer frekvent uppdateringsintervall än Adobe Acrobat Preflight.
  Därmed är nya funktioner tidigare tillgängliga i callas produkter.

  För tillgång till den allra senaste uppdaterade och mest kompletta
  preflight-tekniken samt alla funktioner för att åtgärda eventuella
  syntaktiska problem som upptäcks under preflight,
  rekommenderas varmt att du istället använder
  callas pdfToolbox, callas pdfaPilot och callas pdfGoHTML)
  Utmanande användningsfall:
  Tillgängliga komplexa datatabeller med
  Adobe InDesign plus Adobe Acrobat Pro DC

  Alla tabeller, även komplexa datatabeller
  (tabeller med flerkolumnrubriker och rubriker med flera rader)
  kan utformas som tillgängliga tabeller i PDF-dokument.

  Ett vanligt användningsfall där basfunktionaliteten i Adobe InDesign
  inte räcker till är taggning av komplexa datatabeller.

  För närvarande kan Adobe InDesign inte exportera PDF/UA-kompatibla filer.
  Adobes rekommendation är att först exportera PDF-filen från InDesign,
  och sedan i ett efterföljande steg vidtaga nödvändiga korrigeringsåtgärder
  i PDF-filen med Adobe Acrobat Pro DC för att göra filen PDF/UA-kompatibel.

  I teorin kan komplexa datatabeller taggas i Adobe Acrobat Pro DC,
  men det är i praktiken en omständig och mycket tidskrävande process
  som kräver och tar orimligt många arbetstimmar av din tid i anspråk.


  Som väl är finns det alternativa, och "PDF/UA-klara", programvaror som
  har inbyggt stöd för att tagga komplexa datatabeller på några minuter,
  eller åtminstone med mindre ansträngning,
  och därefter exportera PDF/UA-kompatibla dokument,
  på väsentligt kortare tid.  Intressant?
"PDF/UA-klara" programvaror

  Oavsett vilket programverktyg du föredrar att använda för att skapa
  tillgänglig PDF, se till att du verkligen förstår hur verktyget fungerar
  för då är det mer flexibelt och du får ut det mesta av programvaran.

  Användare hävdar ofta:
  "PDF-dokument är inte lika tillgängliga som källdokument skapade i
  MS Word eller Adobe InDesign eller någon annan programvara."
  Det är helt enkelt inte sant!

  Problemet är att de flesta användare som skapar PDF-dokument inte vet hur
  man korrekt använder sin programvara (MS Word eller Adobe InDesign, etc.)
  och de införlivar inte heller tillgänglighetsfunktionalitet i sitt källdokument.
  Eller så exporterar de till och med PDF-dokumentet på ett sätt som
  negativt påverkar PDF-dokumentets tillgänglighet.

  Sanningen är den att:
  Det beror helt på hur källfilen konfigurerades och
  hur PDF-dokumentet exporterades.


  Se till att du förbereder ditt källdokument korrekt för då kommer den
  exporterade PDF-filen att vara någorlunda väl tillgänglighetsförberedd.

  Frågor att ställa dig själv:

  • Förstår jag verkligen hur programvaran fungerar?

  • Skapade jag mitt dokument på det sätt som
   programvaran är avsedd att användas?

  • Använde jag programvaran på rätt sätt?

  • Använde jag Stilar?

  • Använde jag Tabeller för att designa min
   trekolumnlayout snarare än faktiska kolumner?

  • Använde jag Listor?

  • ... och andra relaterade frågor


  "PDF/UA-klara" programvaror har förmåga att verifiera/bekräfta att PDF-filer
  uppfyller Matterhorn-protokollets uppsättning av kontrollpunkter.  Du måste även förstå och kunna tillämpa krav,
  kontrollpunkter och taggar enligt PDF/UA-standarden

  För att dra fördel av PDF/UA-1 behöver du använda
  programvara som stöder PDF 1.7 och PDF/UA-1.

  För att dra fördel av vältaggad PDF (WTPDF) eller PDF/UA-2
  behöver du använda programvara som stöder PDF 2.0 och PDF/UA-2.


  För att korrekt skapa tillgänglig PDF krävs dock mer än
  enbart "PDF/UA-klara" verktyg/programvaror.

  Du måste även förstå och kunna tillämpa krav,
  kontrollpunkter och taggar enligt PDF/UA-standarden.

  Verkligheten är att arbetet med att skapa tillgängliga PDF-filer
  inte är en snabb, enkel eller helt okomplicerad process.
  Det kräver även skicklighet, kunskap och erfarenhet
  från den som utför arbetet.

  Samtidigt, ju mer du känner till om arbetsprocessen,
  desto lättare blir det för dig att själv utföra tillgänglighetsarbetet.


  Känns den nödvändiga arbetsinsatsen övermäktig?

  Alla hjälpmedel du kan använda dig av för att effektivisera
  arbetet kan avsevärt ändra ditt arbetsflöde till det bättre.

  En enskild användare kan förmodligen på egen hand och manuellt
  skapa och hantera ett visst begränsat antal PDF-dokument,
  beroende på antalet sidor och deras komplexitet.

  Vid behov av att skapa och underhålla hundratals eller
  tusentals dokument rekommenderar vi användning av
  lösningar som stöder storskalig produktion och
  automatiserade arbetsflödesprocesser.


  Känns den nödvändiga arbetsinsatsen övermäktig?
  Då rekommenderar vi:  Intressant?


  Programvaror för att addera/skapa taggar
  i källfiler och PDF-dokument

  Programvaror med förmåga att skapa taggade PDF-dokument
  med semantiskt korrekt strukturerade element från en källfil
  eller befintlig otaggad PDF.


  Obs!
  Att addera taggar i en PDF är en nödvändig åtgärd
  för att skapa en digitalt tillgänglig PDF-fil;
  korrekta taggar i korrekt ordning är själva förutsättningen
  för att skapa en PDF-fil som är helt PDF/UA-kompatibel.


  Taggning av PDF-dokument för överstämmelse med PDF/UA-1.
  Rekommenderade guider till hur man korrekt taggar
  PDF-dokument enligt PDF/UA-1:


  "PDF/UA-klara" programvaror för TAGGNING av PDF-dokument / taggad PDF:

  • axaio MadeToTag for Adobe InDesign

  • Pluggin till Adobe InDesign. För Windows och macOS.
   "PDF/UA-klar", skapar taggar enligt PDF/UA-1 standarden.
   Snabbar väsentligt upp taggningsarbetet i Adobe InDesign!


  • axesWord for MS Word

  • Pluggin till MS Word för Windows.
   "PDF/UA-klar", skapar taggar enligt PDF/UA-standarden.
   Snabbar väsentligt upp mallbaserat taggningsarbete.


  • CommonLook Office for MS Word och MS PowerPoint

  • Pluggin till MS Office för Windows.
   "PDF/UA-klar", skapar taggar enligt PDF/UA-standarden.
   Snabbar väsentligt upp taggningsarbetet.


  • Foxit PDF Editor Suite Pro

  • För Windows, Apple macOS, Apple iOS, Android och webbläsare.
   Skapa, redigera och hantera PDF-dokument samt
   signera PDF-dokument var som helst.
   Optimering av PDF-filer för digital tillgänglighet.
   (Windows-versionen har mest omfattande funktionalitet).


  • PDFix Desktop Pro

  • För Windows, Apple macOS, Linux.
   Skapa, redigera, validera, och hantera PDF-filer,
   PDF kan optimeras för tillgänglighet.


  • PDFix SDK

  • För Windows, Linux.
   För verksamhetsarbetsflöden.
   Automatiskt extrahera logiskt innehåll och
   addera struktur i vilken som helst PDF-fil.
   Skapa, redigera, validera, och hantera PDF-filer,
   PDF kan optimeras för tillgänglighet.


  • PDFix.io Online Tools

  • PDFix.io, kostnadsfria PDF online-verktyg
   för att manuellt och enkelt bearbeta
   digitala PDF-filer online.  Intressant?
  Programvaror för att skapa tillgänglig PDF enligt PDF/UA-standarden

  "PDF/UA-klara" programvaror med förmåga att skapa PDF-dokument
  som överensstämmer med PDF/UA (ISO 14289-1: 2014).


  "PDF/UA-klara" programvaror för att SKAPA tillgänglig PDF enligt ISO PDF/UA:

  • AbleDocs Grackle Suite

  • Document Accessibility Checker/Pluggin för Google Workspace;
   Google Docs, Google Slides, Google Sheets.


  • axaio MadeToTag for Adobe InDesign

  • Pluggin till Adobe InDesign. För Windows och macOS.
   Inget behov av efterbearbetning i Adobe Acrobat!
   Skapar PDF-filer som uppfyller ISO PDF/UA-1 och PDF/A-2a.


  • axesPDF

  • Utökad/professionell version av PAC för Windows.
   Korrigerar valfri befintlig PDF gentemot ISO PDF/UA-1.


  • axesWord

  • Pluggin till MS Word för Windows.
   Skapar PDF-filer som uppfyller ISO PDF/UA-1 och PDF/A-2a.


  • CommonLook Office for MS Word och MS PowerPoint

  • Pluggin till MS Office för Windows.
   Skapar PDF-filer som uppfyller
   ISO PDF/UA-1, WCAG 2.0, U.S. 508 och/eller U.S. HHS.


  • CommonLook PDF

  • Pluggin till Adobe Acrobat för Windows.
   Skapar PDF-filer som uppfyller
   ISO PDF/UA-1, WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508 och/eller U.S. HHS.


  • Foxit PDF Editor Suite Pro

  • För Windows, Apple macOS, Apple iOS, Android och webbläsare.
   Skapa, redigera och hantera PDF-dokument samt
   signera PDF-dokument var som helst.
   Optimering av PDF-filer för digital tillgänglighet.
   (Windows-versionen har mest omfattande funktionalitet).


  • PDFix Desktop Pro

  • För Windows, Apple macOS, Linux.
   Skapa, redigera, validera, och hantera PDF-filer,
   PDF kan optimeras för tillgänglighet
   i överensstämmelse med PDF/UA-1.


  • PDFix SDK

  • För Windows, Linux.
   För verksamhetsarbetsflöden.
   Automatiskt extrahera logiskt innehåll och
   addera struktur i vilken som helst PDF-fil.
   Skapa, redigera, validera, och hantera PDF-filer,
   PDF kan optimeras för tillgänglighet
   i överensstämmelse med PDF/UA-1.


  • PDFix.io Online Tools

  • PDFix.io, kostnadsfria PDF online-verktyg
   för att manuellt och enkelt bearbeta
   digitala PDF-filer online.  Intressant?
  Programvaror för att åtgärda/korrigera otillgänglig PDF
  till tillgänglig PDF enligt PDF/UA-standarden

  "PDF/UA-klara" programvaror med förmåga att åtgärda/korrigera
  det logiska strukturträdet i en taggad PDF-fil.


  "PDF/UA-klara" programvaror för att ÅTGÄRDA/KORRIGERA otillgänglig PDF
  till att uppfylla ISO PDF/UA och därmed utgöra tillgänglig PDF:

  • axesPDF

  • Utökad/professionell version av PAC för Windows.
   Korrigerar valfri befintlig PDF gentemot ISO PDF/UA-1.


  • callas pdfaPilot Desktop

  • Körs fristående,
   eller som pluggin till Adobe Acrobat Standard eller Pro.
   För Windows, Apple macOS och Linux.
   callas pdfaPilot kan åtgärda, via "Preflight",
   vanliga problem relaterade till PDF/UA-filer;
   "Resolve structural problems with tagged PDF documents".


  • callas pdfToolbox Desktop

  • Körs fristående,
   eller som pluggin till Adobe Acrobat Standard eller Pro.
   För Windows, Apple macOS och Linux.
   callas pdfToolbox kan åtgärda, via "Preflight",
   vanliga problem relaterade till PDF/UA-filer;
   "Resolve structural problems with tagged PDF documents".


  • CommonLook PDF

  • Utökad/professionell version av CommonLook PDF Validator.
   Pluggin till Adobe Acrobat för Windows.
   Korrigerar gentemot
   ISO PDF/UA-1, WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508 och/eller U.S. HHS.


  • Foxit PDF Editor Suite Pro

  • För Windows, Apple macOS, Apple iOS, Android och webbläsare.
   Skapa, redigera och hantera PDF-dokument samt
   signera PDF-dokument var som helst.
   Optimering av PDF-filer för digital tillgänglighet.
   (Windows-versionen har mest omfattande funktionalitet).


  • PDFix Desktop Pro

  • För Windows, Apple macOS, Linux.
   Skapa, redigera, validera, och hantera PDF-filer,
   PDF kan optimeras för tillgänglighet
   i överensstämmelse med PDF/UA-1.


  • PDFix SDK

  • För Windows, Linux.
   För verksamhetsarbetsflöden.
   Automatiskt extrahera logiskt innehåll och
   addera struktur i vilken som helst PDF-fil.
   Skapa, redigera, validera, och hantera PDF-filer,
   PDF kan optimeras för tillgänglighet
   i överensstämmelse med PDF/UA-1.


  • PDFix.io Online Tools

  • PDFix.io, kostnadsfria PDF online-verktyg
   för att manuellt och enkelt bearbeta
   digitala PDF-filer online.  Intressant?
  Programvaror för att validera PDF-filer
  gentemot PDF/UA-standarden

  "PDF/UA-klara" programvaror med förmåga att verifiera/bekräfta att PDF-filer
  uppfyller Matterhorn-protokollets uppsättning av kontrollpunkter.


  Ett PDF-dokuments tillgänglighet är svårt att fastställa vid första anblicken.
  Hur kan man då veta om och i vilken utsträckning en PDF-fil
  uppfyller kraven i PDF/UA?

  Ett tillförlitligt efterlevnadstest är alltid beroende
  av minst två typer av tester:

  1. ett programmatiskt syntaktiskt test,
   som kan utföras av en pålitlig programvara, och

  2. ett interaktivt semantiskt test,
   manuellt utfört av en människa.

  Dedikerad validerings-/"accessibility checker"-/testprogramvara
  hjälper användaren att utföra det programmatiska testet.

  De testar och visar i vilken utsträckning PDF-dokumentet uppfyller
  standardens rent tekniska krav (inklusive kraven på taggbaserad
  dokumentstruktur för dokumenttitel, rubriker, textstycken,
  kolumner, tabeller, alternativ text för bilder, etc...) och
  använder rätt syntax för att implementera dem.

  För programmatisk validering av ett PDF-dokuments överensstämmelse
  med PDF/UA och WCAG rekommenderar vi användning av mer än
  en testprogramvara.


  Obs! Att med ett valideringsprogram klara det
  programmatiska syntaktiska testet är bara början
  på att säkerställa att dokumentet är tillgängligt.


  De semantiska aspekterna av PDF/UA kan
  emellertid inte testas på samma sätt:

  • Är läsordningen logisk?

  • Representerar den alternativa texten tillräckligt samma
   information som de bilder som den är kopplad till?

  • Speglar rubriktaggarna deras motsvarande rubriknivåer?

  Dessa och andra frågor kan bara besvaras först efter
  utvärdering och testning av en mänsklig användare,
  eftersom endast en mänsklig användare kan
  säkerställa en bra användarupplevelse.
  Både PDF/UA och WCAG kräver alltid mänsklig interaktion;
  ett interaktivt semantiskt test, manuellt utfört av en människa.


  Ytterliggare ett test (som bör utföras på minst ett slumpmässigt urval
  av alla dokument som skapats) är att använda PDF-dokumentet
  med ett urval av aktuella typer av tekniska hjälpmedel.

  Användare som ofta använder tekniken kan anlitas för att
  testa dokumenten på detta sätt; i de flesta fall kan dock alla
  användare i princip utföra ett användbart test med tekniska
  hjälpmedel för att bekräfta PDF-dokumentets läsbarhet.

  Ett mycket enkelt alternativ här är att använda den kostnadsfria,
  och "PDF/UA-klara", skärmläsartillämpningen:

  En användare kan snabbt lära sig NVDA-programvarans kärnfunktioner
  för att testa hur väl personer med funktionsvariationer faktiskt kan
  använda ett befintlig (helst helt PDF/UA-kompatibelt) dokument.


  "PDF/UA-klara" programvaror för att VALIDERA
  tillgänglig PDF enligt ISO PDF/UA:

  • ADScan

  • Online-tjänst.
   Verksamhetsövergripande tillgänglighetskontroll av
   interna och externa webbplatsers digitala dokument.


  • ADScan for Wordpress

  • Online-tjänst.
   Tillgänglighetskontroll av WordPress-baserade
   webbplatsers digitala dokument.


  • PDF Accessibility Checker (PAC)

  • Kostnadsfri. För Windows.
   Kontrollerar snabbt om en PDF-fil uppfyller ISO PDF/UA-1 och
   tillämpliga delar av WCAG 2.1 AA rekommendationerna.
   Utför även automatisk färgkontrastkontroll.


  • axesCheck

  • Kostnadsfri webb-baserad tjänst.
   Webb-baserad version av PDF Accessibility Checker (PAC).
   Kontrollerar snabbt om en PDF-fil uppfyller ISO PDF/UA-1 och
   tillämpliga delar av WCAG 2.1 AA rekommendationerna.


  • axesPDF

  • Utökad/professionell version av PAC för Windows.
   Validerar valfri befintlig PDF gentemot ISO PDF/UA-1.


  • callas pdfaPilot Desktop

  • Körs fristående,
   eller som pluggin till Adobe Acrobat Standard eller Pro.
   För Windows, Apple macOS och Linux.
   callas pdfaPilot kan åtgärda, via "Preflight",
   vanliga problem relaterade till PDF/UA-filer;
   "Resolve structural problems with tagged PDF documents".
   Funktionen för PDF/UA-validering kan användas utan kostnad.


  • callas pdfToolbox Desktop

  • Körs fristående,
   eller som pluggin till Adobe Acrobat Standard eller Pro.
   För Windows, Apple macOS och Linux.
   callas pdfToolbox kan åtgärda, via "Preflight",
   vanliga problem relaterade till PDF/UA-filer;
   "Resolve structural problems with tagged PDF documents".
   Funktionen för PDF/UA-validering kan användas utan kostnad.


  • CommonLook PDF Validator

  • Kostnadsfri pluggin till Adobe Acrobat för Windows.
   Snabb första validering av om en PDF-fil uppfyller
   ISO PDF/UA-1, WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508 och/eller U.S. HHS.


  • CommonLook PDF

  • Utökad/professionell version av CommonLook PDF Validator.
   Pluggin till Adobe Acrobat för Windows.
   Validerar för överensstämmelse gentemot
   ISO PDF/UA-1, WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508 och/eller U.S. HHS.


  • Foxit PDF Editor Suite Pro

  • För Windows, Apple macOS, Apple iOS, Android och webbläsare.
   Skapa, redigera och hantera PDF-dokument samt
   signera PDF-dokument var som helst.
   Optimering av PDF-filer för digital tillgänglighet.
   (Windows-versionen har mest omfattande funktionalitet).


  • PDFix Desktop Lite

  • För Windows, Apple macOS, Linux.
   Kostnadsfri PDF Reader / Viewer och
   PDF Validator / PDF Accessibility Checker.


  • PDFix Desktop Pro

  • För Windows, Apple macOS, Linux.
   Skapa, redigera, validera, och hantera PDF-filer,
   PDF kan optimeras för tillgänglighet.


  • PDFix SDK

  • För Windows, Linux.
   För verksamhetsarbetsflöden.
   Automatiskt extrahera logiskt innehåll och
   addera struktur i vilken som helst PDF-fil.
   Skapa, redigera, validera, och hantera PDF-filer,
   PDF kan optimeras för tillgänglighet.


  • PDFix.io Online Tools

  • PDFix.io, kostnadsfria PDF online-verktyg
   för att manuellt och enkelt bearbeta
   digitala PDF-filer online.


  • veraPDF GUI

  • För Windows, Apple macOS och Linux som kör Java 8 eller senare.
   Öppen källkods-projekt.
   GUI (Graphical User Interface) för manuell interaktion.
   Validerar gentemot ISO PDF/UA (programatisk syntaxkontroll).
  Intressant?
  Programvaror för att snabbt visa/syna/granska/läsa
  taggstrukturen i PDF-filer

  Förmåga hos en "PDF/UA-klar" produkt som innehåller en
  slutanvändarorienterad interaktiv PDF-läsare (eller PDF-alternativ)
  som använder taggad PDF för att göra PDF/UA-filer tillgängliga
  för tekniska hjälpmedel.


  "PDF/UA-klara" programvaror för att visa/syna/granska och läsa
  taggningsstrukturen i PDF-filer, samt tekniska hjälpmedel såsom
  PDF-läsare och skärmläsare:

  • AbleDocs ADReader

  • Kostnadsfri.
   För Apple iOS och Android.
   Visningsapp/läsningsapp för
   PDF/UA-kompatibla filer på mobila enheter.


  • PDF Accessibility Checker (PAC)

  • Kostnadsfri.
   För Windows.
   Granska snabbt om taggningsstrukturen
   i en PDF-fil uppfyller PDF/UA-kraven.
   Utför även automatisk färgkontrastkontroll.


  • callas pdfGoHTML

  • Kostnadsfri.
   Pluggin till Adobe Acrobat DC på Windows och Apple macOS.
   Snabb första granskning enligt PDF/UA av
   taggningsstrukturen i en PDF-fil.


  • callas pdfaPilot Desktop

  • Körs fristående,
   eller som pluggin till Adobe Acrobat Standard eller Pro.
   För Windows, Apple macOS och Linux.
   callas pdfaPilot kan åtgärda, via "Preflight",
   vanliga problem relaterade till PDF/UA-filer;
   "Resolve structural problems with tagged PDF documents".
   VIEWER-funktionen för att granska taggningsstrukturen
   i en PDF-fil kan användas utan kostnad.


  • callas pdfToolbox Desktop

  • Körs fristående,
   eller som pluggin till Adobe Acrobat Standard eller Pro.
   För Windows, Apple macOS och Linux.
   callas pdfToolbox kan åtgärda, via "Preflight",
   vanliga problem relaterade till PDF/UA-filer;
   "Resolve structural problems with tagged PDF documents".
   VIEWER-funktionen för granska taggningsstrukturen
   i en PDF-fil kan användas utan kostnad.


  • Foxit PDF Editor Suite Pro

  • För Windows, Apple macOS, Apple iOS, Android och webbläsare.
   Skapa, redigera och hantera PDF-dokument samt
   signera PDF-dokument var som helst.
   Optimering av PDF-filer för digital tillgänglighet.
   (Windows-versionen har mest omfattande funktionalitet).


  • PDFix Desktop Lite

  • För Windows, Apple macOS, Linux.
   Kostnadsfri PDF Reader / Viewer och
   PDF Validator / PDF Accessibility Checker.


  • PDFix Desktop Pro

  • För Windows, Apple macOS, Linux.
   Skapa, redigera, validera, och hantera PDF-filer,
   PDF kan optimeras för tillgänglighet.


  • PDFix SDK

  • För Windows, Linux.
   För verksamhetsarbetsflöden.
   Automatiskt extrahera logiskt innehåll och
   addera struktur i vilken som helst PDF-fil.
   Skapa, redigera, validera, och hantera PDF-filer,
   PDF kan optimeras för tillgänglighet.


  • PDFix.io Online Tools

  • PDFix.io, kostnadsfria PDF online-verktyg
   för att manuellt och enkelt bearbeta
   digitala PDF-filer online.


  • VIP-PDF-Reader - PDF Reader for Visually Impaired Persons

  • Kostnadsfri PDF-läsare för Windows.


  • NonVisual Desktop Access (NVDA)

  • Kostnadsfri skärmläsare för Windows.
  Intressant?
  Programvaror för kontrastkontroll

  • Adobe Contrast Checker

  • Online-verktyg (kostnadsfritt) för kontrastkontroll
   av bakgrund och text för visuell tillgänglighet.
   Kontrollerar kontrastförhållandet för bakgrund och textfärger,
   och jämför med WCAG.


  • Adobe Color Blind Safe Checker

  • Online-verktyg (kostnadsfritt) för att kontrollera färgschema
   och simulera hur färgerna ser ut för färgblinda personer,
   varnar dig om färgerna ligger för nära varandra.


  • WebAIM Contrast Checker

  • Online-verktyg (kostnadsfritt) som testar kontrasten för
   bakgrund och text med avseende på tillgänglighet.
   Kan användas för att kontrollera om en webbdesign
   uppfyller W3C/WCAG.

   WCAG 2.0 nivå AA kräver minst ett kontrastförhållande
   4,5:1 för normal text och 3:1 för stor text.

   WCAG 2.1 kräver ett kontrastförhållande på minst 3:1 för grafik och
   användargränssnittskomponenter (t.ex. formulärinmatningsgränser).

   WCAG nivå AAA kräver ett kontrastförhållande på minst
   7:1 för normal text och 4,5:1 för stor text.

   Stor text definieras som 14 punkter (vanligtvis 18,66 pixlar) och
   fet eller större, eller 18 punkter (vanligtvis 24 pixlar) eller större.


  • Monsido Online Color Contrast Checker

  • Online-verktyg (kostnadsfritt) som testar kontrasten mellan
   bakgrund och text på din webbplats med avseende på tillgänglighet.
   Du kan använda verktyget för att visualisera olika
   färgkombinationer/-paletter vid design av din webbplats
   så att den uppfyller W3C/WCAG, EU-direktiv och ADA-standarder.


  • TPGi Colour Contrast Analyser (CCA)

  • För Windows och macOS.
   Kostnadsfri Colour Contrast Analyser (CCA) från TPGi.
  Intressant?
  Programvaror för att kartlägga status för verksamheters befintliga
  dokuments överensstämmelse med tillgänglighetstandarder

  "PDF/UA-klara" server-baserade programvaror med förmåga att fortlöpande
  och automatiskt monitorera, kartlägga och rapportera status för en
  verksamhets alla befintliga dokumentresurser med avseende på
  hur väl dessa är utförda som tillgängliga PDF-dokument.


  "PDF/UA-klara" server-baserade programvaror för att kartlägga
  stora mängder (bulk) av PDF-filer och deras överensstämmelse
  med tillgänglighetstandarder:

  • ADScan

  • Online-tjänst.
   Verksamhetsövergripande tillgänglighetskontroll av
   interna och externa webbplatsers digitala dokument.


  • ADScan for Wordpress

  • Online-tjänst.
   Tillgänglighetskontroll av WordPress-baserade
   webbplatsers digitala dokument.


  • CommonLook Clarity

  • För Windows.
   Monitorerar fortlöpande webbplatser, interna nätverk, filsystem och foldrar.
   Kartlägger och validerar automatiskt alla PDF-dokument med avseende på
   överensstämmelse med gällande tillgänglighetsstandarder.

   Genererar rapporter som visar dokumentens överensstämmelse
   med tillgänglighetsstandarder såsom:
   ISO PDF/UA, W3C/WCAG 2.0 AA, WCAG 2.1 AA,
   U.S. Section 508 och U.S. HHS.
  Intressant?
  Programvaror för verksamheter som behöver automatisera
  produktion av stora mängder av PDF/UA-kompatibla filer.

  "PDF/UA-klara" server-baserade programvaror med förmåga att
  fortlöpande och automatiskt producera stora mängder (bulk)
  av tillgängliga PDF-dokument;
  data hämtas ofta från levande data/databaser.


  "PDF/UA-klara" server-baserade programvaror för att automatiskt
  producera stora mängder av PDF/UA-kompatibla dokument:

  • AbleDocs ADStream

  • Automatiserad tillgänglighetsanpassning av
   repetitiva PDF-transaktionsdokument,
   som genereras av centrala affärssystem,
   till tillgängliga och PDF/UA-kompatibla dokumentformat
   utan att ändra den centrala infrastrukturen.


  • callas pdfaPilot Server/CLI/SDK

  • För Windows, Apple macOS och Linux.
   callas pdfaPilot kan åtgärda, via "Preflight",
   vanliga problem relaterade till PDF/UA-filer;
   "Resolve structural problems with tagged PDF documents".


  • callas pdfToolbox Server/CLI/SDK

  • För Windows, Apple macOS och Linux.
   callas pdfToolbox kan åtgärda, via "Preflight",
   vanliga problem relaterade till PDF/UA-filer;
   "Resolve structural problems with tagged PDF documents".


  • CommonLook Dynamic

  • För Windows.
   Genererar automatiskt tillgänglig PDF från
   printströmmar och levande data/databaser.
   Skapar PDF-filer som uppfyller tillgänglighetsstandarder
   ISO PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. 508 och/eller U.S. HHS.


  • Foxit PDF Compressor

  • För Windows.
   Branschöverskridande och produktionsinriktad tillämpning för
   automatiserad dokumentkonvertering och komprimering till
   PDF eller PDF/A-format.
   Automatisk taggning av ostrukturerade dokument
   för att skapa mer digitalt tillgängliga PDF-filer.


  • Foxit Document Transformation Services

  • För Windows.
   Standardiserad konvertering enligt gällande ISO-standarder,
   PDF, PDF/A för långtidsarkivering och PDF/UA för tillgänglig PDF.


  • PDFix SDK

  • För Windows, Linux.
   För verksamhetsarbetsflöden.
   Automatiskt extrahera logiskt innehåll och
   addera struktur i vilken som helst PDF-fil.
   Skapa, redigera, validera, och hantera PDF-filer,
   PDF kan optimeras för tillgänglighet.


  • PDFix Web App (PDFix SDK-baserad webbtjänst)

  • Det enda kravet på klientsystem: En modern webbläsare.


  • PDFix Organisationsomfattande lösning för att skapa tillgänglig PDF

  • För Windows, Linux.
   Organisationsomfattande lösning för att
   skapa, åtgärda och hantera tillgänglig PDF
   i stora mängder och med hög kvalitet.
   Baserad på pålitlig teknik:
   PDFix SDK, veraPDF, och
   the PDF Association/Arlington PDF Model.


  • veraPDF CLI

  • För Windows, Apple macOS och Linux som kör Java 8 eller senare.
   Öppen källkods-projekt.
   Automatiserad validering av stora mängder (bulk) dokument.
   Validerar gentemot ISO PDF/UA (programatisk syntaxkontroll).
  Intressant?
PDF/UA - Ikon

Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Framsida - Bild     PDF/UA Flyer Framsida - Bild

(Klicka på bilderna ovan för nedladdning av dessa guider)Livboj - Bild

  Behöver du hjälp med att skapa tillgänglig PDF enligt PDF/UA?

  Tillgänglig PDF (PDF/UA) säkerställer tillgänglighet till digital offentlig service för alla.

  Vi hjälper kunder att skapa önskad mängd av tillgängliga PDF-dokument,
  inifrån MS Office (Word and Powerpoint) och Adobe InDesign,
  eller från PDF-dokument genererade av andra programvaror.


  Intressant?
Mer information och resurser

PDF/UA - Ikon


Varning - Ikon

Varning för otillgänglig PDF!

PDF/UA Foundation - PAC PDF/UA Check - Fel - Denna fil uppfyller inte PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - BannerFör mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.PDF/UA - Ikon