NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF standarder får världen att fungera
NewFormat gör information permanent
tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Vi lämnar ingen fil i sticket.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.
PDF Accessibility Org, PAC - Logo

PDF Accessibility Checker 2024

PAC är sedan 2010 den globalt använda,
och helt kostnadsfria programvaran,
för att utföra tillgänglighetskontroll av PDF-filer

PAC 2024 kontrollerar PDF-filers överensstämmelse
med de globalt erkända digitala tillgänglighetsstandardena
PDF/UA and WCAG


Användare av PAC 3 och PAC 2021
rekommenderas att uppgradera till PAC 2024


  Sedan den 28 november 2023 är the PDF Accessibility Org
  "The New Home of PDF Accessibility Checker (PAC)".

  PDF Accessibility Org verkar för att säkerställa den bästa
  slutanvändarupplevelsen för det mest använda
  digitala dokumentformatet (PDF) i världen och bidrar till
  framtiden för digitalt tillgängliga dokument.

  Digital tillgängliga dokument är avgörande,
  men en ofta bortglömd del av en inkluderande webb.

  PDF Accessibility Orgs webbplats erbjuder kostnadsfria tjänster,
  resurser och verktyg för att främja och vidareutveckla
  digital tillgänglighet och PDF-tillgänglighet i synnerhet.

  PAC 2024 är utvecklad av axes4.
  axes4 och PAC:s dedikerade community tar hand om PAC
  för att säkerställa vidareutveckling av kontrollverktyget.
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
PDF Accessibility Org, PAC - Logo

PDF Accessibility Checker (PAC)

  PDF Accessibility Checker (PAC) (för Windows) är den kostnadsfria,
  fristående och utökade desktop-versionen av axesCheck from axes4.

  PAC erbjuder ett snabbt sätt att kontrollera digital tillgänglighet
  för PDF-dokument och formulär enligt ISO Standard 14289-1
  för universellt tillgänglig PDF, även känd som PDF/UA.

  Med PAC kontrollerar du din PDF utan att behöva ladda upp den.
  PAC skapar även en detaljerad rapport som hjälper dig att
  exakt lokalisera felen i dokumentet.
  PAC erbjuder även en skärmläsarvy för förhandsvisning vilket
  underlättar den tillkommande och nödvändiga visuella inspektionen.

  PAC validerar även PDF-dokument för överensstämmelse med
  riktlinjerna för tillgänglighet till webbaserat innehåll, WCAG 2.1 AA!

  PAC hjälper både experter och vanliga slutanvändare
  att enkelt utvärdera hur väl PDF-dokument uppfyller
  gällande digitala tillgänglighetsstandarder.


  PAC installeras på Windows-datorer.
  Behöver du istället kunna testa PDF-filer med avseende på
  digital tillgänglighet ifrån webbläsaren på andra typer av
  datorer och mobila enheter rekommenderas axesCheck,
  en kostnadsfri webbaserad PDF Accessibility Checker-tjänst.
PDF/UA
den globala standarden för tillgänglig PDF

Relationen och beroendet mellan
PDF, PDF/UA, WCAG, användbarhet och tillgänglig PDF

  Att uppfylla tillgänglighetskraven för PDF är som en "bergsbestigningsexpedition".
  För att nå ett högre liggande läger krävs att expeditionen nått lägre läger.

  Det börjar med PDF (Läger 1), via universellt tillgänglig PDF (Läger 2),
  relevanta tillgänglighetsdelar av WCAG (Läger 3) och användbar PDF (Läger 4),
  till bergstoppen, en PDF som är användbar och tillgänglig för alla användare:

  • Läger 4: Användbarhet

  • Läger 3: WCAG - Web Content Accessibility Guidelines, ISO 40500

  • Läger 2: PDF/UA - Universellt tillgänglig PDF, ISO 14289

  • Läger 1: PDF - Portable Document Format, ISO 32000

PDF Accessibility Checker (PAC)
kontrollerar PDF-filers överensstämmelse
med globalt erkända digitala tillgänglighetsstandarder,
PDF/UA och (relevanta tillgänglighetsdelar av) WCAG

axes4, Matterhorn Mountain Trail och etapper som leder till tillgängliga digital dokument - Banner

Källa: axes4.com

PDF Accessibility Checker (PAC)
Egenskaper och funktionalitet

PDF Accessibility Org, PDF Accessibility Checker (PAC), Operator Dashboard/User Pane - Picture

  Viktiga egenskaper:

  • PAC är freeware och både "PDF/UA-klar" och "WCAG-klar"!

  • Intuitivt användargränssnitt som gör det enkelt
   att kontrollera PDF-dokument

  • PDF/UA-1 kontroll med alla maskintestbara
   kontrollpunkter i Matterhorn-protokollet

  • WCAG kontroll med alla maskintestbara kontrollpunkter av
   Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA

  • Kvalitetskontroller som rekommenderas
   (bästa praxis) för att undvika fel.

  • Skärmläsare för visuell förhandsvisning och
   utvärdering av den logiska dokumentstrukturen

  • Vy över taggträdet med alla egenskaper och attribut


  • Inbyggd färgkontrastkontroll.
  • PAC innehåller en inbyggd kontroll som
   automatiskt utvärderar färgkontrasten mellan
   alla textelement och bakgrunden.

   (WCAG framgångskriterie 1.4.3 anger att eventuell text
   eller bilder av text måste ha ett kontrastförhållande
   mellan texten och dess bakgrund på 4,5:1)


  • Statistik över dokumentstrukturen

  • Både en sammanfattande vy och en fördjupad rapport
   över efterlevnadsproblem i PDF-dokument

  • Export av Summary Report(s) i form av tillgänglig PDF,
   och redo för utskriftFörbättringar och ny funktionalitet i PAC 2024

Accessibility Org, PAC 2024 Operatörskonsol - Bild

  Förbättringar:

  • Förbättrat användargränssnitt:
   Anpassning till UI-stilen i Windows 11.

  • Förbättrad kontrastkontroll:
   Många falskt positiva resultat i PAC 2021 har åtgärdats.

  • Rapportfönstret innehåller samma tre kolumner
   (Godkänd / Passed), Varning / Warning, Fel / Error)
   som huvudfönstret.

  • Förhandsvisningsvyn/skärmläsarevyn visas cirka 40 % snabbare,
   och efterföljande förhandsgranskningsvyer visas mycket snabbare.

  • Förhandsvisningen använder den senaste Windows-webbläsaren (Edge)
   istället för den föråldrade Internet Explorer.

  • PDF-renderaren fungerar även snabbare.

  Några nyheter:

  • Det finns en hjälplänk för varje varning eller fel i rapportfönstret:

   • För PDF/UA-varningar och fel startas en Google-sökning.
    (Sökningen utförs alltid på engelska,
    oavsett vilket språk PAC visas på).

   • För WCAG-varningar och -fel,
    öppnar PAC respektive WCAG-dokumentation.

   • För de nya kvalitetskontrollerna,
    öppnas specifika hjälpsidor på webbplatsen för PAC 2024.


  • Tidsbesparande kvalitetskontroller / "Quality Checks".
  • En stor del av kraven på barriärfria PDF-dokument
   kan bara kontrolleras av en människa.
   Ja det är sant! Och ja, det är sant för PDF-tillgänglighet också.
   Och ändå kan programvara hjälpa till att minimera ansträngningen
   för att utföra sådana "mänskliga kontroller".
   Det är här kvalitetskontrollerna i PAC2024 kommer in i bilden,
   till exempel: de hänvisar till de krav som en människa måste kontrollera.

   PAC förenklar nu manuell testning med hjälp av
   kvalitetskontroller som pekar på möjliga fel.
   PDF-filer kontrolleras inte bara mot PDF/UA och WCAG kontrollpunkter,
   men också mot en uppsättning rimlighetsregler som underlättar
   manuell testning, samtidigt som det sparar tid och nerver.

   I denna mening är de nya kvalitetskontrollerna inte
   officiella tekniska kriterier och de behöver inte alla vara
   gröna för att identifiera din PDF som tillgänglig.
   De är avsedda att tjäna som en indikation på möjliga fel.


   Exempel på kvalitetskontroller är:

   • Finns det rubriktaggar i mitt dokument?

   • Finns det en dokumenttitel som inte stämmer med
    mönstret av en automatiskt genererad, såsom filnamnet?

   • Om det finns alternativa texter:
    Matchar de inte mönstret av automatiskt genererade,
    såsom ett filnamn?

   • Är poster i innehållsförteckningen länkade?

   • Är språkangivelser ISO-kompatibla?

   • Är länkarna helt urskiljbara?

   • Finns det bokmärken om det finns rubriktaggar?

   Som exempel, medan ett dokument som inte innehåller någon
   rubrik-tagg är tekniskt korrekt, men detta är förmodligen ett fel.

   Detta kan illustreras med ett exempel:

    Rubriker som känns igen som sådana för seende användare
    i PDF-filen måste även kunna identifieras som sådan av
    programvara (som hjälpmedel).
    Om så inte är fallet kan PDF:en inte anses vara tillgänglig.

    Kvalitetskontrollen hjälper till att hitta sådana platser.
    Men en människa måste avgöra om det verkligen är
    en rubrik och vilken strukturnivå den ska ha.
    Att hitta sådana platser var tidigare helt överlåtet
    den visuella inspektionen av en människa och
    var därför tidskrävande.

    Kvalitetskontrollerna hjälper till att hitta sådana
    potentiella problemområden snabbare.


  Nedladdning av PAC 2024:
axesPDF - Logo with text

För professionell användning rekommenderar vi axesPDF
vilket är den utökade professionella versionen av PAC.

axesPDF kan, förutom validering,
även åtgärda PDF-filer så att de överensstämmer med
PDF/UA-1 (ISO 14289-1), WCAG 2.1 och U.S. Section 508.
Produkter


PDF Accessibility Org, PAC - Logo

PDF Accessibility Checker (PAC) för validering av
överensstämmelse med PDF/UA och WCAG
för digitalt tillgängliga PDF-dokument


Med PAC kan du som användare snabbt, med endast 1-klick,
identifiera de maskinverifierbara framgångskriterierna för både
ISO 14289-1 (PDF/UA-1)
och
WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines)
Nedladdning - Ikon

Nedladdning av PDF Accessibility Checker utan kostnad

Klicka här för nedladdning av PDF Accessibility Checker, PAC 2024
PAC - Användargränssnitt / Operatörspanel

PDF Accessibility Org, PDF Accessibility Checker (PAC), Operatörspanel, Användargränssnitt, Översikt - Bild

  PAC-programmets användargränssnitt

  1. "Open Document / Öppna dokument" - Knapp
  2. För att öppna ett PDF-dokument för kontroll med PAC kan du:

   • klicka på knappen för att öppna PDF-filen
    från Windows File Explorer, eller

   • dra och släpp PDF-filen var som helst
    i operatörspanelens fönster

   Efter att någon av dessa åtgärder,
   startas testproceduren omedelbart.  3. "PDF Preview / Förhandsvisning" - Visningsområde
  4. Visar en reducerad förhandsvisning av ditt PDF-dokument  5. "Document Properties / Dokumentets egenskaper" - Visningsområde
  6. I detta område visas PDF-dokumentets grundläggande data.

   Dessa detaljer inkluderar dokumentets titel, filnamn,
   (huvud-)språk, antal taggar, antal sidor och filstorlek.  7. "Summary Report / Sammanfattningsrapport" - Visningsområde
  8. Sammanfattningsrapporten visar en översikt över
   valideringsresultaten för respektive kontrollpunkt,
   med tillhörande resultat organiserade efter
   "Godkänd / Pass", "Varning / Warning" eller "Fel / Failed".


   Du kan välja att visa resultaten för antingen:

   • PDF/UA-validering (första fliken märkt "PDF/UA")
   • eller

   • WCAG-validering (andra fliken märkt "WCAG")
   • eller

   • Kvalitetsvärdering (tredje fliken märkt "Quality")

   Slutsatsen av den avslutade kontrollen visas därefter:

   • PDF/UA: Om de granskade kriterierna uppfyller
    kraven i PDF/UA, är slutsatsen:

    • "PDF/UA-kraven som kontrolleras av PAC är uppfyllda",

    och i motsatt fall:

    • "Denna PDF-fil är inte PDF/UA-kompatibel", eller

    • "Det är möjligt att vissa PDF/UA-krav ej är uppfyllda"


    WCAG: Om de granskade kriterierna uppfyller
    kraven i WCAG, är slutsatsen:

    • WCAG 2.1-kraven som kontrolleras av PAC är uppfyllda",

    och i motsatt fall:

    • "Denna PDF-fil är inte WCAG 2.1-kompatibel".

    • "Det är möjligt att vissa WCAG-krav ej är uppfyllda"


   • Quality: Om de granskade kriterierna uppfyller
    kvalitetskraven, är slutsatsen:

    • "Detta dokument har inga kvalitetsproblem"

    and in the opposite case:

    • "Detta dokument har kvalitetsproblem", eller

    • "Detta dokument har potentiella kvalitetsproblem"


   Resultaten av testproceduren presenteras därunder
   i en tabellöversikt med fyra kolumner:

   1. I den första kolumnen ("Checkpoints / Kontrollpunkter")
    namnges de elva PDF/UA / tretton WCAG kontrollpunkterna,
    där var och en sammanfattar resultatet för flera
    individuella testkriterier.

   2. Den andra kolumnen ("Pass / Godkänd")
    dokumenterar antalet verifierade och validerade
    förekomster av en given kontrollpunkt.

   3. Den tredje kolumnen ("Warning / Varning")
    anger antalet varningar.
    I dessa fall behövs en närmare analys utföras.

   4. Slutligen, anges i fjärde kolumnen ("Failed / Fel")
    antalet fall som inte uppfyller PDF/UA-standarden eller
    WCAG-rekommendationerna.


  9. "Results in Detail / Resultat i detalj" - Knapp
  10. Denna rapportvy öppnas i separat fönster.
   Med hjälp av denna detaljerade rapport kan enskilda fel
   (checkpoints / kontrollpunkter) analyseras och lokaliseras
   i dokumentet.

   Kontrollpunkterna i titellistan kan expanderas
   för att visa ytterligare detaljer om resultatet för
   enskilda kontrollpunkter.

   När man klickar på ett fel i listan visas information om
   felet i panelen överst till höger samtidigt som platsen
   för felet i dokumentet visas i den nedre högra rutan.


  11. "PDF Report / PDF-rapport" - Knapp
  12. Sammanfattande testrapporter kan, som bevis på kvalitet,
   exporteras med den här knappen.
   Sammanfattningsrapportens översiktstabell i fyra kolumner
   exporteras då som en barriärfri/tillgänglig PDF-fil.

   Man kan välja att generera och exportera:

   • "PDF/UA Sammanfattningsrapport", eller

   • "WCAG Sammanfattningsrapport"


  13. "Logical Structure / Logisk struktur" - Knapp
  14. Denna rapportvy öppnas i separat fönster.
   Den logiska strukturen visas för PDF dokumentets
   hela taggträd och underlättar granskning.

   Man kan även visa egenskaperna för varje tagg,
   tillhörande rollmappning / taggning,
   eller den aktuella sidan med valt innehåll markerat.

   Med "rollmappning" kan man tilldela och ändra de
   olika stilar som används för objekt i ett dokument.


  15. "Document Statistics / Dokumentstatistik" - Knapp
  16. Denna rapportvy öppnas i separat fönster.
   Dokumentstatistiken ger en översikt över
   hur struktur-elementen ("taggarna") används i
   PDF-dokumentet, samt antalet förekomster för
   varje typ av tagg.

   Denna information hjälper till vid utvärdering
   av dokumentets semantik.


  17. "Screen Reader Preview / Förhandsvisningsvy" - Knapp
  18. Förhandsvisningsvy/skärmläsarevy gör det möjligt att se
   en förenklad struktur av PDF-filen för att snabbt bedöma
   kvaliteten på de tilldelade taggarna och granska
   dokumentets sekventiella logiska läsordning.


  19. "About / Om" - Knapp
  20. Visar versionsnumret för den använda PAC-programvaran
   samt ger tillgång till ytterligare information.
   Knappen "Mer information" länkar till webbplatsen för
   PDF Accessibility Org där du kan finna mer information.PAC 2024 Dokumentation / Online User Guides


PDF Accessibility Org, PDF Accessibility Checker 2024 (PAC 2024) Online User Guide - Ikon

PAC 2024 QuickStart Online Guide

PAC Snabbstartguide / QuickStart Guide
hjälper dig att komma igång och att bekanta dig
med användargränssnittet, alla testfunktioner och
vyer samt användbara kortkommandon för att
navigera i taggträdet.


PDF Accessibility Org, PDF Accessibility Checker 2024 (PAC 2024) Online User Guide - Ikon

PAC 2024 Quality Checks Online Guide

PAC Kvalitetskontrollguide / Quality Check Guide
ger förklaringar till kvalitetskontrollerna.
Den ger användbar information om exakt vad
PAC kontroller för varje enskild kontroll.
Det gör det lättare för dig att bedöma om
resultatet är relevant för ditt dokument eller inte.
Systemkrav:

  Följande operativsystem stöds:

  • Windows 10

  • Windows 11

  Installation behöver ej utföras:
  packa bara upp ZIP-filen och kör PAC.exe


  Tilläggskrav:

  • Microsoft .NET Framework 4.8 eller högre

  Hardvarukrav:

  • RAM
   • Minimum: 8 GB

   • Rekommendation: 16 GB eller mer

  PAC användargränssnitt finns på
  danska, engelska, franska, spanska och tyska.
PDF Accessibility Org, PAC - Logo

PAC Quick-Test / Snabbtest

Snabbtest av om ett PDF-dokument
uppfyller kraven i både PDF/UA och WCAG


  Vad är snabbtest?

  • Snabbtest av ett PDF-dokument med avseende på tillgänglighet

  • Testen kan utföras av alla med PAC;
   PAC är ett lättanvänt och kostnadsfritt testverktyg

  • Detta test är en första bedömning (tendens) av om ett
   PDF-dokument uppfyller tillgänglighetskraven enligt
   PDF/UA och tillämpliga framgångskriterier i WCAG

  • Det är en första bedömningen av dokumentets semantik

  • Som tillgänglighetstestare/granskare,
   blir du skickligare och jobbar snabbare,
   ju oftare du använder PAC som ditt snabbtestverktyg

  Vad snabbtest inte är?

  • Slutligt och definitivt uttalande om att dokumentet
   uppfyller och överensstämmer med kraven i
   tillgänglighetsstandarderna PDF/UA eller WCAG

  • Det ultimata testverktyget för tillgänglighetsexperter

  • Vetenskapligt utförd fälttest

  • Slutlig och definitiv kvalitetsförsäkran

  • 100% uttalande om ett PDF-dokuments tillgänglighet


  Hur går du tillväga? ?

  Automatisk PDF/UA och WCAG kontroll med PAC
  1. Ladda ner PDF Accessibility Checker (PAC)


  2. Kontrollera ett eget PDF-dokument med PAC

  3. Utvärdera testresulten (se typiska exempel nedan)
  Utvärdera testresulten:

  När PDF Accessibility Checker är färdig med att testa din fil,
  kan du granska resultaten på flera sätt:

  • Sammanfattande rapport

  • Detaljerad rapport

  • Förhandsvisningsvy / "skärmläsarevy"

  • Dokumentstatistik

  • Logisk struktur - strukturelement

  • Logisk struktur - dekorativa element

  När du granskar resultaten,
  är det viktigt att komma ihåg att PAC fokuserar på
  de tekniska aspekterna av PDF-dokumentet;
  detta gäller både PDF/UA- och WCAG-validering.

  Många av kontrollpunkterna för PDF/UA och WCAG
  kräver ytterligare visuell eller manuell inspektion
  för att säkerställa att PDF-dokumentet överensstämmer
  med tillgänglighetskraven i PDF/UA respektive WCAG.
  Bild 1 till 6 nedan, "Sammanfattningsrapport - Visningsområde",
  visar exempel på resultat efter validering och kvalitetsvärdering
  efter test av överenstämmelse med PDF/UA-1 och WCAG 2.1 AA:


Positiv PDF/UA kontroll
(Klicka på "PDF/UA-fliken")

Bild 1: PDF Accessibility Org, PDF Accessibility Checker PAC2024, PDF/UA kontroll, Operatörspanel, PAC-rapport, Dokumentet är PDF/UA-kompatibelt - Bild

Bild 1:
PAC PDF/UA rapport för ett PDF-dokument
som uppfyller PDF/UA-kravenPositiv WCAG kontroll
(Klicka på "WCAG-fliken")

Figure 2: PDF Accessibility Org, PDF Accessibility Checker PAC2024, WCAG kontroll, Operatörspanel, Dokumentet är WCAG-kompatibelt - Bild

Bild 2:
PAC WCAG rapport för ett PDF-dokument
som uppfyller WCAG-kravenPositiv PDF/UA- och WCAG-kvalitetskontroll
(Klicka på "Quality-fliken")

Figure 3: PDF Accessibility Org, PDF Accessibility Checker PAC2024 kontroll, Quality / kvalitetskontroll, Operatörspanel, PAC Positiv PDF/UA- och WCAG-kvaliteskontroll, Dokumentet har inga identifierade kvalitetsproblem - Bild

Bild 3:
Kvalitetskontrollresultat för PDF-dokument
Dokumentet har inga identifierade kvalitetsproblemNegativ PDF/UA-kontroll
(Klicka på "PDF/UA-fliken")

Bild 4: PDF Accessibility Org, PDF Accessibility Checker PAC2024 kontroll, Operatörspanel, PAC Negativ PDF/UA-kontroll, Uppfyller ej PDF/UA-kraven - Bild

Bild 4:
PAC-rapport för ett PDF-dokument
som ej uppfyller PDF/UA-kravenNegativ WCAG-kontroll
(Klicka på "WCAG-fliken")

Bild 5: PDF Accessibility Org, PDF Accessibility Checker PAC2024 kontroll, Operatörspanel, PAC Negativ WCAG-kontroll, Uppfyller ej WCAG-kraven - Bild

Bild 5:
PAC-rapport för ett PDF-dokument
som ej uppfyller WCAG-kravenNegativ PDF/UA och WCAG kvalitetskontroll
(Klicka på "Quality-fliken")

Bild 6: PDF Accessibility Org, PDF Accessibility Checker PAC2024 kontroll, Operatörspanel, PAC Negativ kvalitetskontrollWCAG-kontroll, PDF-dokumentent ha kvalitetsproblem - Bild

Bild 6:
PAC-rapport för ett PDF-dokument
som har kvalitetsproblem
  Utvärdera testresultaten

  Resultaten i detalj
  1. Klicka på knappen "Results in Detail / Resultat i detalj"

  2. Rapportfönstret öppnas och visar en lista över
   godkända / ej godkända PDF/UA- och WCAG-kontrollpunkter
   samt potentiella kvalitetsproblem

  3. För varje kontrollpunkt i listan,
   visas motsvarande status och antalet förekomster

Bild 7: PDF Accessibility Org, PDF Accessibility Checker PAC2024 kontroll, Operatörskonsol/Användarpanel - Resultaten i detalj - PDF/UA- och WCAG-kraven och kvalitetskraven är troligen uppfyllda uppfyllda - Bild

Bild 7:
Detaljerad PAC-rapport för ett PDF-dokument
som tekniskt uppfyller PDF/UA- och WCAG-kraven
samt kvalitetskrav  1. Om vyn "Resultat i detalj" visar något fel,
   klicka på ett rapporterat fel i listan till vänster i fönstret

  2. Ett detaljerat felmeddelande visas i panelen längst upp till höger,
   och den associerade sidan visas i panelen längst ned till höger

  3. Denna detaljerade rapport kan användas för att lokalisera
   och analysera varje förekomst av fel i dokumentet

Bild 8: PDF Accessibility Org, PDF Accessibility Checker PAC2024 kontroll, Operatörspanel, Resultaten i detalj, PDF/UA- och WCAG-kraven ej uppfyllda, Tabellens rubrikcell saknar tillhörande underceller, DIGG årsrapport 2022 - Bild

Bild 8:
Detaljerad PAC-rapport för ett PDF-dokument
som ej uppfyller PDF/UA- och WCAG-kraven

Utförd PDF/UA-kontroll påvisar bl.a. följande fel:
"Logisk struktur - strukturelement, tabeller:
Tabellens rubrikcell saknar tillhörande underceller"
  Kontroll av färgkontrast

  Resultat av färgkontrastkontroll:

  1. Klicka på knappen:
   - "Results in Detail"

  2. Klicka kontrollpunkt:
   - "WCAG"

  3. Klicka kontrollpunkt:
   - "Framgångskriteria: 1. Uppfattbart"

  4. Klicka kontrollpunkt:
   - "Framgångskriteria: 1.4 Urskiljbart"

  5. Klicka kontrollpunkt:
   - "Framgångskriteria: 1.4.3 Kontrast (Minimum)"

  6. Klicka kontrollpunkt:
   - "Textens kontrast"

Text med otillräcklig kontrast

Bild 9: PDF Accessibility Org, PDF Accessibility Checker PAC2024 kontroll, Operatörspanel, Resultaten i detalj, WCAG-kraven ej uppfyllda, Text med otillräcklig kontrast, DIGG årsrapport 2022 - Bild

Bild 9:
Detaljerad PAC-rapport för ett PDF-dokument
som inte uppfyller WCAGs krav på tillräcklig textkontrast:
"Text med otillräcklig kontrast"
  Visuell kontroll av dokumentets interna struktur
  Förhandsvisningsvy - "skärmläsarvy"

  "Screen Reader Preview"-funktionen används för att snabbt
  utföra en visuell kontroll av PDF-dokumentets interna struktur.

  1. Klicka på knappen "Screen Reader Preview"

  2. Den visar en förenklad vy av dokumentets interna struktur;
   en visuell representation av strukturen så som en skärmläsare
   "ser" strukturen då den läser sidan.
Bild 10: PDF Accessibility Org, PDF Accessibility Checker PAC2024 kontroll, Operatörskonsol/Användarpanel, Förhandsvisning skärmläsarvy av ett PDF-dokumentets interna struktur, Exempel 1 - Bild

Bild 10:
PAC Förhandsvisning av ett PDF-dokuments
interna struktur ("skärmläsarvy"), exempel 1


Bild 11: PDF Accessibility Org, PDF Accessibility Checker PAC2024 kontroll, Operatörskonsol/Användarpanel, Förhandsvisning skärmläsarvy av ett PDF-dokumentets interna struktur, Exempel 2 - Bild

Bild 11:
PAC Förhandsgranskning av ett PDF-dokuments
interna struktur ("skärmläsarvy"), exempel 2
  Snabbtitt på PDF-dokumentets statistik
  Dokumentstatistik
  1. Klick på knappen "Document Statistics"

  2. Dokumentstatistikfönstret öppnas och visar en lista över
   antalet förekomster av respektive elementtyp

  3. Granska dokumentstatistiken

Bild 12: PDF Accessibility Org, PDF Accessibility Checker PAC2024 kontroll, Operatörspanel, Dokumentstatistik, Mest troligt ett PDF/UA-kompatibelt PDF-dokument - Bild

Bild 12:
Dokumentstatistik för ett PDF/UA-kompatibelt dokument


  Statistiken i Bild 12 ovan visar bland annat att
  följande taggade element ingår i dokumentet:

  • Rubriker på nivå 1 (H1) och 2 (H2)

  • Bilder och bildtexter (bild / Figure, bildtext / Caption)

  • Listor (L, Lbl, LBody)

  • Paragrafstycken (P) / textstycken

  • Innehållsförteckning (TOC, TOCI)

  • ...

  Detta indikerar att de viktigaste elementtaggarna ingår
  och det är sannolikt ett väl taggat dokument.


  1. För att filtrera de taggade element som listas i Bild 12,
   för muspekaren över kolumnrubriken "Count"
   och klicka på ikonen "Filter"

  2. Klicka på knappen "Clear Filter"
PDF Accessibility Checker (PAC) - Operatörskonsol/Användarpanel - Dokumentstatistik - Åtgärd: Numerisk filtrering - Bild

Bild 13:
Dokumentstatistik - Åtgärd: Numerisk filtrering


   Dokumentstatistik avslöjar även enkelt saknade taggar:

Bild14: PDF Accessibility Checker (PAC 2021), Operatörskonsol, Dokumentstatistik, Saknar taggar, PDF-dokumentet uppfyller ej PDF/UA, Ej tillgänglig PDF - Bild

Bild 14:
Visar dokumentstatistik för ett PDF-dokument
där strukturelement (taggar) ej angivits;
rubriker saknas, innehållsförteckning saknas,
bildtexter saknas, paragrafstycke saknas, ....

Dokumentet är helt otaggat!
Det är inte ett strukturerat dokument.
PDF-dokumentet är inte PDF/UA-kompatibelt;
och är därmed en helt otillgänglig PDF!
  Undersökning av den detaljerade strukturen
  Logisk struktur - Strukturelement

  Använd PAC-vyn "Logisk struktur" för att utföra en mer
  detaljerad analys av ett PDF-dokuments interna struktur

  1. För att se hela strukturen för PDF -dokumentet i form
   av ett taggträd, klicka på knappen "Logisk struktur"

  2. Fönstret "Logisk struktur" öppnas,
   taggträdet visas i fönstrets vänstra panel

  3. Om du vill visa egenskaperna för en specifik tagg
   i fönstrets vänstra panel, klicka på den taggen

  4. Egenskaperna för den valda taggen visas
Bild 15: PDF Accessibility Checker (PAC 2021), Operatörspanel, Logisk struktur, Strukturelement, Taggträd, Egenskaper - Bild

Bild 15:
Logisk struktur - Strukturelement - Taggträd - Egenskaper

Använd denna vy för att säkerställa att egenskaperna är korrekta


  Visa "Sidvy / Page View""

  1. Klicka på fliken "Sidvy / Page View" i fönstrets högra panel

  2. Sidvy / Page View öppnas i fönstrets högra panel
Bild 16: PDF Accessibility Checker (PAC 2021), Operatörspanel, Logisk struktur, Strukturelement, Taggträd, Sidvy / Page View - Bild

Bild 16:
Logisk struktur - Strukturelement - Sidvy / Page View

Denna vy kan användas för att avgöra om de
strukturella elementen i taggträdet och den
visuella logiska läsordningen matchar


  Visa "Rollmappning / Rolemap"

  1. Klicka på fliken "Rollmappning / Rolemap" i fönstrets högra panel

  2. Rollmappning / Rolemap öppnas i fönstrets högra panel
Bild 17: PDF Accessibility Checker (PAC 2021), Operatörpanel, Logisk struktur, Strukturelement, Rollmappning - Bild

Bild 17:
Logisk struktur - Strukturelement - Rollmappning

Du kan använda den här vyn för att säkerställa att
rätt taggning tilldelats respektive strukturelement
  Undersökning av den detaljerade strukturen
  Logisk struktur - Dekorativa element
  Visa dekorativa element

  I ett tillgängligt PDF-dokument, måste bilder och grafik som
  inte tillför någon form av information markeras som dekoration.

  I dokumentstrukturen markeras dessa element som artefakter.


  1. För att göra en snabb visuell kontroll av alla strukturelement
   i ett PDF-dokument som är markerade som dekorativa element,
   klicka på knappen "Logisk struktur"

  2. Klicka på fliken "Artefakter / Artifacts" i vänstra panelen

  3. I listan under fliken "Strukturelement / Structure Elements",
   expandera en sida genom att klicka på en sid-ikon och
   klicka på en artefakt

  4. Information om artefaktens egenskaper
   visas i den högra panelen
Figure 18: PDF Accessibility Checker (PAC 2021), Operatörspanel, Logisk struktur, Dekorativa element / Artefakter, Egenskaper - Bild

Bild 18:
Logisk struktur - Dekorativa element / Artefakter - Egenskaper


  Visa information om
  dekorativa element / artefakter i "sidvyn / Page View"

  1. Klicka på "Sidvyn / Page View" i fönstrets högra panel
Bild 19: PDF Accessibility Checker (PAC 2021), Operatörspanel, Logisk struktur, Dekorativa element / Artefakter, Sidvy - Bild

Bild 19:
Logisk struktur - Dekorativa element / Artefakter - Sidvy

Logotyper betraktas som dekorativa element
som skall taggas som "artefakter"
  Export av PAC-testresultat
  PDF Export

  PAC-testresultaten kan exporteras som
  bevis på kvaliteten på PDF -dokumentet

  PDF-exportfunktionen är särskilt användbar för
  tjänsteleverantörer; de kan generera rapporten som
  bevis på att deras arbete är utfört i överensstämmlse
  med tillgänglighetsstandarder och rekommendationer,
  PDF/UA och WCAG


  Så här exporteras den sammanfattande
  testrapporten till en tillgänglig PDF:

  1. Klicka på knappen "PDF-rapport / PDF Report"

  2. I dialogrutan "Exportera PDF-rapport / Export PDF Report"
   anges filnamn och vald plats där filen skall sparas

  3. Klicka på "Spara / Save"

  En tillgänglig PDF-fil med testresultaten genereras
  och öppnas i din standard PDF-läsare:

Figure 20: PDF Accessibility Org, PDF Accessibility Checker PAC2024 kontroll, Operatörspanel, Exporterad PDF/UA Testrapport, Tillgänglig PDF - Bild

Bild 20:
Exporterad PAC PDF/UA-testrapport (.pdf)
(Rapporten i sig uppfyller PDF/UA-1)
Figure 21: PDF Accessibility Org, PDF Accessibility Checker PAC2024 kontroll, Operatörspanel, Exporterad WCAG Testrapport, Tillgänglig PDF - Bild

Bild 21:
Exporterad PAC WCAG-testrapport (.pdf)
(Rapporten i sig uppfyller WCAG 2.1 AA)

  Som anges ovan:

  PAC Snabbtest är en första bedömning (tendens) av huruvida
  ett PDF-dokument uppfyller tillgänglighetskraven för PDF/UA
  och tillämpliga framgångskriterier för WCAG.

  Om dina PDF-filer inte klarar PAC-snabbtestet ovan,
  behöver de omedelbart åtgärdas innan de kan publiceras.

  Se då gärna vår omfattande lista över rekommenderade
  programvaruverktyg och tjänster för att tagga, skapa,
  validera och åtgärda/korrigera PDF-filer för
  överensstämmelse med PDF/UA och WCAG.


  Eller:
Standarder och rekommendationer för digital tillgänglighetTillgänglig PDF

PDF/UA - Ikon

  Allmän information om
  PDF/UA-standarden för universellt tillgänglig PDF


  PDF-standarder

  PAC kontrollerar om befintliga PDF-dokument
  uppfyller PDF/UA-standarden.

  PDF/UA-standarden specificerar hur den underliggande
  PDF-standarden måste tillämpas för att generera
  tillgängliga PDF-dokument.


  The Matterhorn Protocol

  Matterhorn-protokollet syftar till att främja
  användandet av PDF/UA-standarden.

  Det definierar en uppsättning testkriterier som PDF-dokument
  kontrolleras mot för överensstämmelse med PDF/UA-standarden.

  PDF/UA överensstämmelse kräver validering av
  både syntax och semantik.

  Det bör noteras att Matterhorn-protokollet innehåller,
  utöver automatiskt verifierbara kriterier, även kriterier
  som är beroende av mänsklig bedömning och validering.

  Matterhorn-protokollet anger en uppsättning av
  31 "kontrollpunkter" med 136 feltillstånd, varav

  • 108 feltillstånd kan kontrolleras av PAC-programvaran
  • och

  • övriga feltillstånd kräver mänsklig bedömning.

  PDF Accessibility Checker (PAC) är
  "PDF/UA-klar" freeware

  PAC baseras på Matterhorn-protokollet och använder
  protokollet för att analysera tillgängligheten och
  otillgängligheten i befintliga PDF-dokument,
  men de implementerade kontrollerna har inte en
  1:1 mappning med Matterhorn-protokollet.

  Medan Matterhorn-protokollet bara har en kontrollpunkt
  för avsedd tagg, utför PAC en kontroll för varje enskild typ
  av strukturelement.

  Baserat på detta,
  kontrollerar PAC automatiskt 108 verifierbara kriterier.
  Det här kan användas för att upptäcka om ett PDF-dokument
  uppfyller PDF/UA-standarden enligt dessa kriterier.

  Obs! Naturligtvis kan PAC inte ta hänsyn till de testkriterier för
  överensstämmelse med PDF/UA som är beroende av mänsklig
  bedömning och validering
  .


  PAC kan användas av alla som behöver
  skapa tillgängliga PDF-dokument.

  Med PAC genereras snabbt en analysöversikt
  med tillhörande detaljrapport.
  I detaljrapporten lokaliseras felaktigheterna i dokumentet.

  För att spara, skriva ut eller enkelt skicka resultaten
  till tredje part, kan PAC exportera översiktsrapporten
  som ett tillgängligt PDF-dokument.


  PDF/UA Foundation - PAC PDF/UA kontroll - Korrekt - PDF/UA-kraven som kontrolleras av PAC är uppfyllda - Tillgänglig PDF - Banner

  Meddelandet ovan visas av PAC när ett PDF-dokument
  uppfyller de syntaktiska kraven i ISO-standarden PDF/UA.

  Noll fel innebär att dokumentet endast är syntaktiskt korrekt.

  Återstår att verifiera att dokumentet även är semantiskt korrekt.

  När även det kravet är uppfyllt, återstår att verifiera att
  dokumentet även uppfyller WCAGs övriga
  tillämpliga framgångskriterier.

  Först därefter kan dokumentet publiceras som digitalt
  tillgänglig PDF för alla på verksamhetens webbplatser.


  PDF/UA Foundation - PAC PDF/UA kontroll - Fel - Denna fil är uppfyller inte PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Banner

  Felmeddelandet ovan visas av PAC när ett PDF-dokument
  saknar korrekt intern strukturtaggning, vilket alla tekniska
  hjälpmedel (till exempel skärmläsare, PDF-läsare) är helt
  beroende av för att på ett korrekt sätt återge innehållet
  i ett PDF-dokument.

  Ett sådant PDF-dokument är således syntaktiskt
  inkorrekt och därmed inte digitalt tillgängligt för alla.

  Rekommenderad åtgärd:
  Publicera ej dokumentet på verksamhetens publika webbplatser.
  Acceptera ej dokumentet, returnera det till ansvarig instans
  för åtgärd - Gör om, gör rätt!


  PDF/UA Foundation - PAC PDF/UA Check - Varning - Eventuellt PDF/UA-problem. Denna fil är uppfyller inte PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Icon

  Varningsmeddelande från PAC PDF/UA-kontroll
  för upptäckt eventuellt PDF/UA-problem.
  Granska innehållet och gör nödvändiga korrigeringar!


  Om ditt PDF-dokument ej klarar PDF/UA-valideringen:


  Så här kontrollerar du snabbt dina egna
  PDF-filer gentemot PDF/UA:
Tillgängliga webbplatser

W3C/WAI - Icon

  Allmän information om
  W3C/WAI/WCAG-rekommendationerna
  för universellt tillgängliga webbplatser


  W3C/WCAG-rekommendationerna

  Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) är de
  internationellt erkända riktlinjerna för tillgängliga webbplatser.

  Många nationella eller överstatliga bestämmelser (t.ex. på EU-nivå)
  om tillgängligheten hos webbplatser hänvisar till WCAG 2.1.

  Elektroniska dokument, såsom PDF'er, som tillhandahålls för
  nedladdning från en webbplats omfattas även de av WCAG 2.1
  och måste uppfylla tillämpliga kriterier för att överensstämma
  med WCAG 2.1 (nivå A, AA eller AAA).

  Obs! Teknisk implementation av tillgänglig PDF
  kräver dock PDF/UA-standarden, inte WCAG.


  PDF Accessibility Checker (PAC)
  är "WCAG-klar" freeware

  WCAG-rekommendationerna är främst framtagna för
  universell utformning av tillgängliga webbplatser.

  PAC kan validera de av WCAGs rekommendationer som är
  tillämpliga för webbplatsinformation baserad på PDF-teknik
  (endast en mindre del av WCAG-rekommendationerna är
  tillämpbara på PDF-dokument).

  Obs! Naturligtvis kan PAC inte ta hänsyn till de testkriterier
  för överensstämmelse med WCAG som är beroende av
  mänsklig bedömning och validering.


  PDF/UA Foundation - PAC WCAG kontroll - Korrekt - WCAG-kraven som kontrolleras med PAC är uppfyllda - Tillgänglig PDF - Banner

  Meddelandet ovan visas av PAC när ett PDF-dokument uppfyller
  de av WCAGs tillämpliga framgångskriterier (success criteria)
  som kan testas automatiskt av programvara.

  Återstår att testa att dokumentet uppfyller WCAGs
  övriga tillämpliga framgångskriterier.
  När även de kraven är uppfylla, samt att dokumentet
  överensstämmer med PDFU/A-standarden, kan dokumentet
  publiceras som tillgänglig PDF på verksamhetens webbplatser.


  PDF/UA Foundation - PAC WCAG kontroll -Denna fil är uppfyller inte WCAG - Ej tillgänglig PDF - Banner

  Felmeddelandet ovan visas av PAC när ett PDF-dokument inte
  uppfyller ett eller flera av WCAG tillämpliga framgångskriterier
  (success criteria) som kan testas automatiskt av programvara.

  Ett sådant PDF-dokument är således inkorrekt och
  därmed inte digitalt tillgängligt för alla.

  Rekommenderad åtgärd:
  Publicera ej dokumentet på verksamhetens publika webbplatser.
  Acceptera ej dokumentet, returnera det till ansvarig instans
  för åtgärd - Gör om, gör rätt!


  PDF/UA Foundation - PAC PDF/UA Check - Varning - Eventuellt WCAG-problem. Denna fil är uppfyller inte WCAG - Ej tillgänglig PDF - Icon

  Varningsmeddelande från PACs WCAG-kontroll
  vid upptäckt av eventuellt WCAG-problem.
  Granska innehållet och gör nödvändiga korrigeringar!


  Om ditt PDF-dokument ej klarar WCAG-valideringen:


  Så här kontrollerar du snabbt dina egna
  PDF-filer gentemot WCAG:
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.PDF Accessibility Org, PAC - Logo

PDF Accessibility Checker 2024