NewFormat logo

Swedish Flag             UK Flag    Hem/NewFormat     Nyheter     Om oss     Verksamhet     Vår mission     Referenser     Kontakt        OpenFormat - Produkter och tjänster / Erbjudanden, kampanjer och priser / Guider och datablad    NewFormat AB
Integritetspolicy - Sekretessrutiner - GDPR


  Omfattning

  Detta dokument gäller för webbplatser tillhörandes NewFormat AB.


  Du är välkommen att ta del av och ta fördel av allt
  innehåll på våra webbsidor utan att bli spårad av oss.

  Du får gärna citera oss,
  men då under förutsättning att du anger källan.


  Personuppgifter

  I allmänhet kan du besöka NewFormats webbplatser på utan att
  informera NewFormat om vem du är eller lämna några personuppgifter.

  Det finns dock tillfällen då NewFormat kan behöva få sådan information av dig.
  Exempel: för önskemål om ytterliggare information, orderbehandling,
  för korrespondens, för beställning av viss produktdokumentation,
  prenumeration på nyhetsbrev, och liknande.

  NewFormat kan behöva komplettera uppgifterna för att kunna
  genomföra en transaktion eller för att kunna ge bättre service.

  Genom att registrera dig för ett erbjudande från NewFormat godtar du
  att NewFormat kan komma att använda dina personuppgifter
  i enlighet med paragrafen "Användning av information" nedan.


  Användning av information

  NewFormat, eller av NewFormat anlitad partner,

  • skall kunna fullfölja dina kundbeställningar och
   därigenom fullgöra våra åtaganden.

  • kan behöva kontakta dig i samband med enkäter om
   kundtillfredsställelse, marknadsundersökningar eller
   vissa transaktioner.

  • kan komma att använda uppgifterna i annat marknadsföringssyfte,
   om du har gett din tillåtelse till sådan användning.

  Vid utveckling av affärsrelationer med NewFormat
  om du företräder en affärspartner eller underleverantör.


  Du kan välja själv

  • När NewFormat samlar in dina uppgifter kan du tala om att du inte vill
   att dessa ska användas i andra marknadsföringssammanhang.
   NewFormat tar då hänsyn till dina önskemål.

  • Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig
   som NewFormat behandlar, eller begära rättelse av felaktig
   eller ofullständig personuppgift, ber vi dig kontakta oss:

  NewFormat spårar inte dig:

  • NewFormat har som policy att inte ägna sig åt att spåra dig
   när du besöker vår webbsidor, klickar på länkar, m.m.
   Vi har helt enkelt inte med det att göra!
  • Vi är istället övertygade om att du ändå på eget initiativ kontaktar oss
   när du önskar mer information, för svar på specifika frågor om
   produkter, teknik, öppna dokumentformat, tips & råd & dåd,
   aktuella priser eller önskemål om offerter.


   Angående Cookies och Google Analytics:

   • Cookies
    NewFormat använder inte kakor (Cookies) på sina webbplatser.

   • Webbsidor
    På uppmaning av Google lade NewFormat in (2023-06-11)
    Google Analytics 4 taggar på alla sina webbsidor,
    www.newformat.se och www.openformat.se, med flera,
    "som en framtidssäkring".
   • Men, och helt i linje med vår policy (ovan), bryr vi oss
    dock inte om att analysera eller använda dessa data
    för att följa verkliga trafikmönster.NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


PDF Association Medlem - Logo     Småföretagarna - Logo     GrafKom - Logo     Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo