NewFormat logo

Swedish Flag             UK Flag    Hem/NewFormat     Nyheter     Om oss     Verksamhet     Vår mission     Referenser     Kontakt        OpenFormat - Produkter och tjänster / Erbjudanden, kampanjer och priser / Guider och datablad    NewFormat AB - Om oss

Standarder får världen att fungera


  NewFormat AB startades 2008 av Kent Åberg för att erbjuda lösningar
  baserade på öppna standarder för verksamhetsnytta.

  NewFormat gör digital information permanent tillgänglig, sökbar,
  läsbar och återanvändbar för framtiden och för så många som möjligt.

  Vi lämnar ingen fil i sticket.


  1969 startade Kent sin karriär som fyrvaktare(!) på Gotska Sandön,

Kent Åberg - Gotska Sandön, huvudfyren, 1999-07-20 - Bild

  följt av formella studier, rkesutbildningar och arbeten:

  • civilingenjör teknisk fysik och elektroteknik (Y-mt),
   speciell inriktning mot
   medicinsk teknik och informationsbehandling, 1976
   från Linköpings universitet

  • Programator (senare förvärvat av Capgemini), 1977--1984,
   konsult/teknisk programmering

  • Ericsson Information Systems,
   Workstation Division, 1984--1986
   (Nordisk distributör för Sun Microsystems)

  • Sun Microsystems, 1987--2009,
   affärsutveckling, utbildning & forskning

  • NewFormat AB, 2008--....

  Kent har mångårig yrkeserfarenhet inom IT-industrin.
  1984 var han delaktig i etablerandet av Sun Microsystems
  närvaro och affärsverksamhet i Norden och hade fram till år 2009
  befattningar inom Sun i centrala och norra Europa med
  fokus på kundsegmentet utbildning och forskning.

  Kent har spelat en viktig roll i att förmedla innovativ och spännande
  datorteknik (bl.a. SunOS/Solaris, Java, SPARC CPU och systemarkitektur,
  och OpenDocument Format (ODF)...) till många nya generationer av
  studenter, lärare, akademiledamöter och forskare för att stödja
  deras strävan att utforska framtiden.


  Kent är stark förespråkare för användandet av öppna och
  implementerbara standarder och har i många år drivit kampen
  för "öppna IT-lösningar" och därigenom möjliggjort för företag och
  organisationer i Sverige och övriga Europa att spara mångmiljonbelopp
  genom att medvetet välja leverantörsoberoende teknik.

  Resultatet av detta arbete manifesteras just nu genom den breda
  acceptansen av öppna dokumentformat för kontorsdokument
  OpenDocument Format (ODF) och Portable Document Format (PDF)
  och i att alternativa programvaror nu används i daglig verksamhet av
  offentlig sektor, tusentals skolor, organisationer och företag världen runt.

  Kent Åberg är sedan 2014 kontaktperson för
  PDF Association Scandinavia Chapter.

Kent Åberg bild, low res

  För mer information om alternativa öppna lösningar och tjänster,
  vänligen sänd e-post till: kent.aberg@newformat.se
  eller ring +46 (0)70 631 53 01.
  NewFormat värdegrund

  Den enda standard som är värd att stödja är en Öppen Standard.

  Öppna standarder ger följande fördelar:

  • De medger integration mellan
   olikartade system och arkitekturer.

  • De kan implementeras och utvecklas för
   en mångfald av olika systemmiljöer.

  • De verkar för att förbättra marknadens ekosystem
   genom att de både driver anammande och förnyelse
   samt minskar risken vid införande av nya system.

  • De verkar för att öka interoperabiliteten mellan olika system.

  • De driver ned priserna genom att understödja och möjliggöra
   framtagandet av konkurrerande implementationer.

  • De verkar för en ökad utbyttbarhet av likartade
   produkter och system.

  • De ger ett skydd mot ekonomisk och legal osäkerhet,
   eftersom utvecklingsprocessen som använts är tydlig
   vad avser intellektuella rättigheter.

  Innebörd för våra kunder:

  Konsumenter och kunder som väljer en lösning
  baserad på öppna standarder, undviker att långsiktigt
  låsa in sig i en viss leverantörs tekniklösningar.

  Framgångsrika öppna standarder definierar
  öppna teknikplattformar som uppmuntrar
  leverantörer att tävla om att erbjuda kunderna
  den allra bästa implementationen.
Allmänna försäljningsvillkor


Tillägg:
Villkor för utbildnings- och konsultuppdrag


Integritetspolicy - Sekretessrutiner - GDPR
Privata engagemang:


DIF Handikappfotbollsförening - Logo

1999--2016
Djurgårdens IF Handikappfotbollsförening (DIF Hff)

Kent Åberg engagemang:
Föreningsmedlem: 1999-2016
Styrelsemedlem: 2000-2014
Ordförande: 2005-2014
Hedersmedlem: 2016-->
Utmärkelser: "Årets Djurgårdare 2010"


Djurgårdens Supports Club - Logo

Djurgårdens Supporters ClubNewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


PDF Association Medlem - Logo     Småföretagarna - Logo     GrafKom - Logo     Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo