NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalaxaio software - Company Logo

Effektiviserar och standardiserar produktionsflöden för
prepress, print och publicering och innehållskorrigering av PDF-filer skapade med
Adobe® InDesign®, Adobe® Illustrator®, Adobe® InCopy® och QuarkXPress® 
 

axaio MadeToPrint - Logo

axaio MadeToPrint
intelligent utdata-/exporthantering
från dina favoritverktyg för layout och design
Funktionalitet - Detaljinformation
Funktionaliteten i axaio MadeToPrint Standard, Auto and Server

axaio MadeToPrint Standard - Logo axaio MadeToPrint Auto - Logo axaio MadeToPrint Server - Logo

axaio MadeToPrint finns i tre utföranden för att
möte specifika behov och krav på automatisering
Jämförelse av stöd för automatisering i Standard vs Auto vs Server

Klicka på bilden för detaljinformation om funktionalitet och skillnader

axaio software MadeToPrint Standard Auto Server - Jämförelse av funktionalitet och stöd för automatisering - Bild
  Funktionalitet - gemensam i axaio MadeToPrint Standard, Auto och Server

  • Kombinera flera utmatningssteg och genomför dem samtidigt:
  • Skapa jobbuppsättningar som innehåller flera utmatningssteg och
   kombinera olika typer av utskrift eller utdata/export som ska
   exekveras som ett och samma utmatningsjobb.


  • Enkel export och import av sparade jobb.

  • Flexibel kontroll av utmatnings/exportparametrar.

  • Exportera utdata till olika enheter och kanaler parallellt:
  • Utmata till olika destinationer, kanaler eller skrivare i nätverket
   eller exportera till flera filformat från ett enda jobbuppsättning,
   och spara utdata i fördefinierade målvägar/mappar.


  • Exportera till olika filformat:
  • Exportera InDesign-filer till JPEG, PDF, interaktiv PDF, EPS,
   PostScript, INX, SWF, IDML, Flash eller InDesign-paket.

   MadeToPrint använder den inbyggda exportmekanismen i InDesign;
   alla PDF-standarder och substandarder som InDesign stöder
   är därmed tillgängliga för export med MadeToPrint.
   Men tack vare stöd för utökad PDF-efterbehandling i MadeToPrint
   med profiler från callas pdfToolbox (se nedan), kan dessa exporterade
   PDF-filer konverteras till vilket format som helst som stöds av pdfToolbox
   (var dock medveten om att detta inte är någon enkel export,
   så kanske inte alla funktioner stöds).


  • Utökad PDF-kontroll med 'PDF-postprocess':
  • Kör en preflight-check (med inbyggd teknik från callas pdfToolbox)
   där korrigeringar utförs under PDF-exporten:

   • Pålitlig PDF-verifiering under export.

   • Konfigurerbara PDF-profiler (enligt egna krav och behov)
    för export av "skräddarsydda" PDF-filer.

  • Bearbeta lagervyer individuellt eller i kombinationer:
  • Kombinera lager flexibelt och mata ut dem som varianter,
   t.ex. för flerspråkiga filer eller regionala versioner.


  • Stöd för 'tokens' / variabler:
  • 'Tokens' är variabler som tillåter flexibla utdata-/exportsinställningar.


  • Dynamisk regelbaserad definition av fil- och mappnamn:
  • Konfigurera destinationsfil och mappnamn baserat på regler och
   använd tokens (variabler) för att infoga information vid körning;
   välj bekvämt från token/valriabel-listan för att konfigurera
   en egen konfiguration.


  • Flexibel hantering av filer/mappar/böcker:
  • Processa aktuellt dokument, alla öppna dokument,
   alla dokument i en bok eller alla dokument i en mapp.


  • Utför preflight före utskrift/export:
  • Kontrollera dokumentet efter saknade/ändrade länkar eller
   saknade teckensnitt före utmatning.


  • Förladdning av teckensnitt och bilder:
  • Ladda nödvändiga teckensnitt och uppdatera ändrade bilder före utmatning.


  • Enkelsidig utskrift från ett flersidigt dokument:
  • Skriv ut alla sidor eller uppslag i ett InDesign-dokument var för sig,
   eller exportera var som en separat enskild fil.


  • Generera informationsfält ('info bars') på utskrifter och i PostScript-filer:
  • Skapa en instruktionsmarginal ('slug' överst på en utmatad
   utdata-/exportsida och i exporterade EPS- eller PostScript-filer.


  • Hantera multifunktionella lagervyer i Adobe InDesign
   inifrån axaio MadeToPrint med axaio MadeForLayers:
  • Gruppera olika lager i ett designdokument i logiska kombinationer;
   skapa en enda lagervy för varje språk eller regional version eller
   skapa en teknisk, marknadsorienterad och juridisk lagervy av en design
   - med ett enda musklick.


  • Optimeringar i redigeringsläget ("edit mode"):
  • Med jobblistan i redigeringsläge väljs nu jobben enklare,
   t.ex. för jobbnamn och graderingsinställningar;
   arbetssättet är nu mer logiskt, särskilt när man duplicerar,
   raderar och skapar nya jobb.
   Dessutom har ett nytt val i InDesign-menyn lagts till under "Plug-Ins"
   för att direkt komma till redigeringsläget i MadeToPrint:

axaio software MadeToPrint Server UI - Bild

  • Flexibel anpassning av exportparametrar för utdata med
   parameteröverskrivning ("Parameter Overrides") för
   PDF, Postscript och JPEG:
  • Applicera olika individuella exportparametrar för utdata
   för olika dokument i farten - flexibelt och enkelt.

   Jobbuppsättningar ("job sets") ger en hög grad av flexibilitet för att
   styra och konfigurera utskrifts- och utdataprocesser i MadeToPrint.
   Det är dock ofta nödvändigt att bara ändra en enda parameter
   i jobbuppsättningen.

   Att skapa ett helt nytt jobb för detta ändamål skulle vara för
   tidskrävande om denna variabeljustering endast kommer att
   användas en enda gång. Dessutom, listan över alla
   jobbuppsättningar kan bli kritiskt lång och bli för komplex.

   Det är här som alternativet parameteröverskivning kommer in:
   Det gör det möjligt för användaren att göra individuella
   parameterjusteringar i farten - flexibelt och utan tidsförlust.
   Beroende på aktuell konfiguration kan vissa parametrar väljas och
   tilldelas ett nytt värde. Man kan välja mellan olika variabler,
   till exempel utfallsarea, färgrymd, bildupplösning, etc.


  • Batchbearbetning med skriptstöd:
  • Utmata/exportera alla dokument i en mapp och välj som alternativ
   bearbetning att exekvera ett skript före eller efter varje pass.


  • Välj mellan många bildutjämningsalternativ när
   Adobe InDesign-jobb exporteras till PNG- eller TIFF-bild.

  • Förpackningsfunktion:
  • Aktivera förpackningsfunktionen i Adobe InDesign separat eller
   som en del av ett jobb och samla alla bilder, teckensnitt, profiler
   och inställningar för ett InDesign-dokument i en enda mapp.


  • Utskjutningsalternativ:
  • Generera fullständigt utskjutna PDF-filer;
   ett brett urval av omedelbart användbara utskjutningsmallar ingår,
   och egenanpassade utskjutningsmallar kan enkelt läggas till.


  • Adobe Acrobat Distiller stöds för äldre arbetsflöden:
  • För bättre kompatibilitet med äldre arbetsflöden,
   skapa PDF-filer genom att skicka PostScript via Adobe Acrobat Distiller.


  • Sätt en ram runt varje sida:
  • Lägg till en ram till utdata för att markera sidgränsen;
   linjetyp, position, färg och opacitet för ramen kan konfigureras efter behov.


  • PostScript-expertalternativ:
  • Vid utskrift till en PostScript-skrivare eller export av EPS eller PostScript,
   kan PostScript-kodsnuttar infogas för en mycket anpassningsbar utskrift.


  • Tangentbordskommandon:
  • Ger snabbare hantering och därmed maximal effektivitet för användaren.


  Funktionalitet - gemensam i axaio MadeToPrint Auto och Server

  • Job-prioritet / Hot-folder-prioritet:
  • Definiera prioriteringsordningen för jobb, behandla viktigare jobb först.


  • Individuell och flexibel lagerhantering:
  • Vid bearbetning av böcker finns alternativ för separat export av lager.


  • axaio MadeToPrint Auto och Server integreras sömlöst med
   automatiseringslösningar såsom:
  • Laidback Solutions FileTrain och Enfocus Switch.


  Anslutning mot publiceringssystem för MadeToPrint Auto och Server

  • vjoon K4, WoodWing Enterprise,
   Van Gennep PlanSystem, Quark Publishing Platform.


  • Status-based MadeToPrint job activation.

  • Keeps publication components up-to-date.

  • Individual layer / layer combination output.

  • Status controlled output.

  • Links output to condition / status of layouts, articles, and
   images inside the editorial system.

  • Checks out layouts unattended.

  • Updates contents right before output.

  • Checks layout back-up into editorial system database.

  Produktfördelar

  • Standardiserade utdata = säkerhet/kontroll.

  • Felminimering innebär tids- och kostnadsbesparing.


Stäng - IkonStäng fönster


axaio MadeToPrint Standard - Logo

  MadeToPrint Standard - Export och utskift via ett enkelt manuellt klick

  Produktinformation

  Fördelar
  • En enda konfigurering av tidskrävande, manuella utdatainställningar.

  • När inställningar väl sparats i en jobbuppsättning
   kan de användas konsekvent.

  • Färre fel, därför mer produktivitet och tillförlitlighet vid PDF-skapande.

  • Säker utmatning genom standardisering.

  • Större funktionalitet och kontroll över vilken typ av
   utmatningsformat som helst.

  • Betydande tid och kostnadsbesparing.

  • Ökad produktivitet.

  Tillämpningsområden
  • Tryckerier.

  • Design- och reklambyråer.

  • Förpackningsdesign.

  • Prepress.

  • Produktion.

  Plattform
  • Adobe® InDesign®.

  • Adobe® InCopy®.

  • Adobe® Illustrator®.

  • QuarkXpress®.

  Systemkrav
  Adobe InDesign - Icon Adobe InCopy - Icon Adobe Illustrator - Icon QuarkXPress IconStäng - IkonStäng fönster


axaio MadeToPrint Auto - Logo

  MadeToPrint Auto - Hot-folder - automation när den är som bäst

  Produktinformation

  Fördelar
  • Betydande tid och kostnadsbesparing genom automatisering.

  • Inget behov av konfigurera och dubbelkontrollera
   inställningarna om och om igen.

  • Större funktionalitet och kontroll över vilken typ av
   utmatningsformat som helst.

  • Säkert utgående arbetsflöde.

  • Minskade felnivåer och ökad produktivitet och
   tillförlitlighet för PDF-skapande.

  • Strömlinjerade utskrifts- och exportoperationer.

  • Förbättrat samarbete genom standardisering.

  • Integrerbar med vjoon K4, WoodWing Enterprise,
   Van Gennep PlanSystem4, Quark Publishing Platform.

  • Konfigurator för Enfocus Switch.

  Tillämpningsområden
  • Publiceringssystem som använder
   Adobe® InDesign® / InCopy® / Illustrator® eller
   QuarkXPress® som publiceringsprogram.

  • Konventionella eller digitala fullservicetryckerier.

  • Design- och reklambyråer.

  • Förpackningsdesign.

  • Prepress.

  • Produktion.

  Plattform
  • Adobe® InDesign®.

  • Adobe InCopy®.

  • Adobe® Illustrator®.

  • QuarkXpress®.

  Systemkrav
  Adobe InDesign - Ikon Adobe InCopy - Ikon Adobe Illustrator - Ikon QuarkXPress IkonStäng - IkonStäng fönster


axaio MadeToPrint Server - Logo

  MadeToPrint Server - Serverbearbetning med Adobe InDesign Server®

  axaio MadeToPrint Server inklusive den begränsade versionen av
  Adobe® InDesign® Server är en sann serverlösning.

  Produktinformation
  • Server-baserad tillämpning då hög produktionskapacitet och
   snabb bearbetning av stora volymer dokument är nödvändigt.

  • Sammanfogar utmatningsfunktionerna hos Adobe InDesign och MadeToPrint;
   desktop-versioner av InDesign behövs ej längre för att hantera utskriftsjobb.

  • Kan fjärrkonfigureras.

  • Nytt användargränssnitt
  • MadeToPrint Server har ett eget gränssnitt som låter användare utföra
   jobbinställningar direkt på Adobe InDesign-servern; inklusive alternativ
   för fjärrstyrning så att jobb kan exekveras osynligt i bakgrunden.


  • Garanterar högre tillförlitlighet, stabilitet och prestanda
   för alla arbetsflöden i InDesign-baserade miljöer.

  • Möjlighet att importera och ändra MadeToPrint-konfigurationer.

  • Vid användning av en tidsbegränsad/prenumerationslicens
   visar MadeToPrint Server UI den återstående tiden.

  • Fler konfigurationsalternativ för UI: konfigurationer kan nu redigeras,
   raderas och dupliceras direkt i användargränssnittet, vilket betydligt
   förenklar arbetet med konfigurationer:

axaio software MadeToPrint Server UI - Bild


  MadeToPrint Server är en utdataserver
  som består av tre komponenter:
  • Adobe InDesign Server (macOS eller Win),

  • matchande MadeToPrint plugin (macOS eller Win),

  • MadeToPrint Server UI (User Interface) som installeras som
   fristående program (macOS or Win)

  Vad är MadeToPrint Server?

  I grund och botten erbjuder MadeToPrint Server samma funktioner för
  Adobe InDesign Server som erbjuds för den vanliga desktopversionen av
  MadeToPrint för Adobe InDesign: automatisk preflight, utskrift, export och
  paketering av Adobe InDesign-dokument.

  Den avgörande skillnaden ligger mellan de två Adobe InDesign-tillämpningarna:
  Adobe InDesign Server fungerar "featureless" på terminal nivå och
  saknar användargränssnitt och visar inget dokumentinnehåll.

  Adobe InDesign Server utvecklades som en högpresterande och
  stabil lösning för utdatahantering som automatiserar tidskrävande
  (Adobe InDesign-baserade) och återkommande produktionsprocesser.
  Adobe InDesign CC Server levererar en robust och skalbar motor som
  utnyttjar design, layout och typografiska funktioner hos Adobe InDesign CC
  och skapar engagerande dokument helt automatiskt.


  MadeToPrint Server kombinerar dessa egenskaper med de populära och
  effektiva funktionerna i pluggin-modulen, t.ex. att köra olika utskriftsjobb
  parallellt, dynamisk, regelbaserad generering av filnamn och målkataloger,
  kontroll av saknade länkar och teckensnitt, och flexibel utmatning av
  nivåer och nivåkombinationer.

  I synnerhet möjliggör flerinstansversionen av Adobe InDesign Server
  i kombination med axaio MadeToPrint Server parallellbehandling av en
  mängd olika MadeToPrint jobb genom att dessa fördelas mellan de
  olika instanserna, vilket sparar mycket tid och därmed kostnader,
  och speciellt i miljöer med volymproduktion av dokument.

  Ovanpå det tillkommer stöd för automatisk lastbalansering av
  dokumentjobb över de tillgängliga instanserna, vilket maximerar
  tillgänglig datorkraft och undviker stilltider i produktionen.


  En speciell egenskap hos MadeToPrint Server är ett oberoende GUI,
  vilket ger Adobe InDesign Server ett ansikte.

  Utdatainställningarna på Adobe InDesign Server är tydliga,
  snabba och bekväma att utföra - därmed undvikes krångliga och
  komplicerade inställningar på terminalnivå.

  I Auto-mod övervakar MadeToPrint Server hotfolders för inkommande
  Adobe InDesign-dokument eller XML/JavaScript-filer som öppnas
  gömda i bakgrunden och detta görs genom flera instanser av
  Adobe InDesign Server vid behov - såsom när man arbetar med
  kraftfulla datorer med flera processorer - man kan då uppnå helt nya
  dimensioner med avseende på genomströmning och utmatningshastighet.

  MadeToPrint InDesign CC Server kan konfigureras på distans via
  MadeToPrint Server UI, som nyligen integrerats som en inbyggd funktion
  och som ersatt det tidigare användargränssnittet, för att ge mer
  stabilitet och snabbare jobbearbetning av arbetsflöden.


  MadeToPrint Auto och Server integreras sömlöst i alla arbetsflöden.
  Specifikt finns stöd för integration (via inkluderade konnektorer) med
  vanliga redaktionella system såsom vjoon K4, WoodWing Enterprise,
  Van Gennep PlanSystem4, Quark Publishing Platform, samt med
  automatiseringsplattformar såsom Laidback Solutions FileTrain
  och EnFocus Switch. MadeToPrint-konfiguratorn för Enfocus Switch
  möjliggör enkel konfigurering av hela arbetsflödet.


  En MadeToPrint Server installation består av följande komponenter:

  • Adobe InDesign Server (macOS eller Win),

  • matchande MadeToPrint Server plugin (macOS eller Win),

  • MadeToPrint Server UI (User Interface) som installeras som
   fristående program (macOS or Win) säkerställer kommunikationen
   mellan Adobe InDesign Server och pluggin-moduler

  • MadeToPrint Standard för Adobe InDesign plugin (Mac eller Win)

  Fördelar hos MadeToPrint Server jämfört med MadeToPrint Auto
  • Kombinerar kraften, prestandan och stabiliteten hos Adobe InDesign Server
   med de många, olika och flexibla utmatningsalternativen hos MadeToPrint
   = en nyckelfärdig produktpaketering med alla nödvändiga
   utdata-/exportfunktioner.

  • Gör programmering och scripting av utdatafunktioner hos
   InDesign Server en sak som tillhör det förflutna
   = en säker, standardlösning snarare än ett utvecklingsprojekt.

  • Levereras med eget grafiskt gränssnitt (MadeToPrint AIR) för att
   konfigurera utdata-/exportjobb direkt på Adobe InDesign Server
   = enkel, bekväm konfigurering.

  • Sann server-lösning som innehåller alternativ för
   fjärrstyrning inom ett slutet nätverk
   = Utdata-/exportserver och klient kan fungera separat.

  • Erbjuds som enstaka instans eller multi-instanser
   = skalbar effekt genom samtidigt utförande av flera processer
   med multi-instansalternativ.

  • Stödjer vjoon K4, WoodWing Enterprise, Van Gennep PlanSystem4
   = helautomatiserad, statusbaserad utdata-/exporthantering direkt från
   innehållshanteringssystemet / content management system.

  • Kan integreras med Enfocus Switch.

  Tillämpningsområden
  • Publiceringssystem som använder
   Adobe® InDesign® som publishingprogram.

  • Konventionella eller digitala fullservicetryckerier.

  • Design- och reklambyråer.

  • Prepress.

  • Produktion.

  Plattform
  • Adobe® InDesign® Server.

  • vjoon K4.

  • WoodWing Enterprise.

  • Van Gennep PlanSystem4.

  Systemkrav
  Adobe InDesign Server - Ikon
  • Adobe® InDesign Server® CC 2019-CC 2024.
  • Obs! axaio MadeToPrint Server för Adobe InDesign Server CC 2024
   kan köpas med eller utan Adobe InDesign Server-delen.


  • För macOS and Windows.

  • axaio MadeToPrint stöder (sedan v3.0.337)
   även Apple M1 (ARM chip).


Stäng - IkonStäng fönster

 
 

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.