NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB är Certified Reseller för Adobe.
Adobe - Logo

Adobe
Lösningar för kreatörer
Adobe Creative Cloud - Logo

Adobe Creative Cloud
Desktop-tillämpningar för foto, video, audio och design


  En ny generation av kreativa verktyg och tjänster till Mac och Windows.
  Adobe Creative Cloud är en årlig prenumeration som är
  enkel att hantera, administrera och använda.
  Alla Adobes kreativa program ingår med omedelbar tillgång
  till uppdateringar av nya funktioner och tjänster.

  Kommer nu med ett hundratal nya funktioner för bland annat
  delning och publicering på olika plattformar och enheter.

  Adobe Creative Cloud ersätter helt paketeringen Adobe Creative Suite.
  Adobe Creative Cloud
  Individuella komponenter - Översikt


  Creative tools

  Desktop-tillämpningar för fotografi, video, audio, och design.

  Adobe Creative Cloud - Creative Tools individuella komponenter översikt - Bild


  Edge-verktyg och tjänster

  Verktyg och tjänster för webbdesigners och webbutvecklare att skapa
  mobilfärdigt innehåll och appar med HTML, CSS och JavaScript.

  Adobe Creative Cloud - Edge Tools and Services individuella komponenter översikt - Bild


  Andra online-tjänster

  Online-tjänster för fildelning, samarbete och app-publicering samt webbplatser.

  Adobe Creative Cloud - Other Online Services individuella komponenter översikt - Bild


  Adobe Touch Apps

  Creative Cloud kan integreras med följande Adobe Touch Apps, som kan köpas separat.

  Adobe Creative Cloud - Adobe Touch Apps individuella komponenter översikt - Bild
Adobe - Programvara för utbildning och skolor

Adobe Educational and Academic Software for Schools
Adobe Creative Cloud for Education

Adobe Creative Cloud for Education Banner - Bild


  Kundnytta och fördelar

 1. Ger tillgång till Creative Cloud programvara och tjänster för
  utbildningsinstitutioner oavsett storlek:

  • Alltid tillgång till den senaste versionen av programvaran.

  • Egen beslutanderätt över om och när
   installation av programvaran skall göras.

 2. Förutsägbarhet över budget och kontroll över kostnader för programvara.

 3. Förenklad hantering för inköp och driftsättning.


  Berättigade institutioner - Creative Cloud är tillgängligt för:

 • Högre utbildningsinstitutioner och grund- och gymnasieskolor (K12).

 • Kvalificerade ideella (välgörenhets) organisationer kan också köpa
  Creative Cloud för utbildningsändamål.

 • Enskilda personer, små arbetsgrupper, avdelningar, laboratorier,
  klassrum eller utbildningsmiljöer.

 • Datorer kan vara av typ Mac, PC (Windows) eller en kombination av båda.


Produkterbjudande

Licensieras enligt vald medlemsplan (Membership Plan)
och enligt vald licenstyp (License Type)
Adobe CC for Education - Complete Plan - Bild

Fullständig eller enstaka app medlemsplan | Namnbaserad licens eller enhetsbaserad licens


Produkterbjudande - Fullständig medlemsplan
Adobe CC for Education - Product Offerings Complete Plan - Bild

Fullständig medlemsplan ger tillgång till alla program
som ingår i Creative Cloud for education.
(Aktuell lista över ingående programvaror finns på www.adobe.com)

   Idealiskt för:
   • Klassrum och laboratorier med blandad användning.
    Exempel: Stora labb som används av studenter från
    många olika discipliner och som kräver tillgång till
    många tillämpningsprogramvaror.

   • Exempel: Arbetsgrupper för studenter, lärare och personal
    som samarbetar där tillgång till flera programvaror krävs;
    till exempel för produktion av en studenttidning.

Produkterbjudande - Enstaka app medlemsplan
Adobe CC for Education - Product Offerings Single-app Plan - Bild

Enstaka app medlemsplan ger tillgång till en enstaka programvara.
(Aktuell lista över ingående programvaror finns på www.adobe.com)

   Idealiskt för:
   • Små specialiserade labb.
    Exempel: Litet lab som används uteslutande för studerande i
    en en viss kurs och labbet används aldrig för andra aktiviteter.

   • Små specialiserade arbetsgrupper.
    Exempel: Liten grupp av lärare som samarbetar på en serie
    videoföreläsningar där tillgång till endast ett specifikt program
    krävs för att slutföra detta projekt.

Produkterbjudande - Namnbaserad licens
Adobe CC for Education - Product Offerings Named-user License - Bild

Namnbaserad licens ger tillgång till alla tjänster och samarbetsverktyg
som ingår i Creative Cloud for education.
"Named-user" innebär "inloggningskrav".
(Aktuell lista över ingående programvaror finns på www.adobe.com)

   Idealiskt för:
   • Vid behov av samarbets- och online-verktyg.
    Exempel: Lärare med individuellt tilldelade datorer.

   • Fakultet och personal har behörighet att installera programvaran
    på ytterliggare en dator, så länge som den andra installationen är
    för användning av en och samma person och att datorerna inte
    används samtidigt.
    Exempel: Vid arbete hemifrån (Work-At-Home).
    (Gäller endast för lärare och personal, inte för studenter).

Produkterbjudande - Enhetsbaserad licens
Adobe CC for Education - Product Offerings Device License - Bild

En enhetsbaserad licens är knuten till en viss dator, snarare än till en person.
Enhetsbaserad licens är det enda sättet att tillåta flera användare på en och samma dator.
Licensen gäller endast installation på en enda dator;
dvs. tillåter inte samtidig installation på fler datorer.
Enhetsbaserad licens omfattar inte någon av de tjänster som
erbjuds med en namngiven användarlicens.

Denna licens är skräddarsydda för att möta behoven inom utbildningssektorn.
Licensen medger "öppen-för-alla"-användning som normalt förknippas med
en traditionell licens per enhet eller platsanknuten licens,
vilket gör den perfekt för klassrum och labbdatorer.

  Idealiskt för:
  • För laboratorier och klassrum, eller någon annan användning som
   traditionellt skulle omfattas av en licens per enhet eller
   platsanknuten licens.

Produkterbjudande - Summering av tillgängliga licenstyper och fördelar
Adobe CC for Education - Product Offerings License Summary - Bild

Adobe Education Enterprise Agreement (EEA) för grundskolor och gymnasier

Adobe Education Enterprise Agreement (EEA) Program for K-12

Adobe Education Enterprise Agreement Program for K-12 Banner - Bild

EEA - Kundnytta och fördelar

Adobe - Access Equity - Logo
Tillgång till programvara för alla i skolan
 • Ger tillgång till Creative Cloud programvara och tjänster
  för grundskolor och gymnasier oavsett storlek.

Adobe - Available Updates - Logo
Tillgänglighet till uppdateringar
 • Alltid tillgång till den senaste versionen av programvaran.

 • Egen beslutanderätt över om och när
  installation av programvaran skall göras.

Adobe - Simple Mangement - Logo
Enkel hantering
 • Driftsättning av samma version av programvaran inom hela institutionen
  underlättar för support, utbildning och hantering av hela installationen.

 • Inga mer bekymmer för kompatibilitetsproblem mellan versioner och
  plattformar, eller behov av support för många enskilda produkter
  med individuella licensvillkor.

Adobe - Easy Purchasing - Logo
Enkel inköpshantering
 • Prenumerationsmodell flyttar engångs kapitalkostnader
  till löpande operativa kostnader.

 • Förenklad budgethanteri, programuppdateringar alltid ingår under hela
  prenumerationsperioden, vilket eliminerar obehagliga uppdateringskostnader.

 • Periodbaserade prenumerationer, kan leda till lägre initiala kostnader.

Adobe - Instant Compliance - Picture
Ögonblicklig överensstämmelse med licensreglerna
 • Eftersom hela utbildningsinstitutionen omfattas (genom FTE)
  är alla datorer som ägs eller hyrs av institutionen alltid licensierade
  för använd programvara minimeras risken för att kunden använder
  olicensierad programvara.

 • Idealiskt för:
  • Skolmiljöer där gamla maskiner ofta pensioneras och ersätts av nya.  EEA - Berättigade institutioner och datorutrustning

  Adobe Education Enterprise Agreement är tillgängligt för:
 • Grund- och gymnasieskolor (de första åren av heltidsstudier):
  inkluderade är förskolor, grundskolor, högstadieskolor och gymnasieskolor.

 • Programmet är endast avsett för datorer som ägs, är leasade eller
  under kontroll av berättigad skola:

  • Datorer kan vara av typ Mac, PC (Windows) eller en kombination av båda
   inklusive datorer inom akademi, lab och administration.

  Adobe Education Enterprise Agreement är

  • inte tillgängligt för institutioner inom högre utbildning.

  • inte avsett för elevägda datorer.

  • inte avsett för skolmiljöer där anställd personal och
   elever tar med egna enheter (BYOD).

  • inte avsett för mobila enheter, till exempel surfplattor (iPad, ...).  EEA - Omfattning
  Adobe EEA for K-12 - Product Offerings Summary - Picture

  Licensmodell
  • EAA-programmet är utformat för att licensiera hela K-12 institutioner
   (eller även hela skoldistrikt).

  • Kostnaden beräknas utifrån antalet heltidsekvivalenter (FTE):
   • FTE - antalet hel- och deltidsanställda lärare och
    personal inom en skola eller skoldistrikt.

  • EAA är en prenumeration för en viss tidsperiodbaserad:
   • Kund kan välja ettårig eller tvåårig tidsperiod.

   • Full betalning erläggs vid köptillfället för hela prenumerationsperioden.

   • Programvaran slutar att fungera då prenumerationsperioden löpt ut.


  EEA - Produkterbjudande

  EAA omfattar just de program som utbildningsinstitutioner behöver
  1. EAA ger tillgång till alla program som ingår i Creative Cloud
  Adobe EEA for K-12 - Product Offerings Base - Bild

  • Den fullständiga uppsättningen av Creative Cloud-program utgör basen i detta
   erbjudande - med undantag för tjänster och tillämpningar som kräver service.
   (Aktuell lista över ingående programvaror finns på www.adobe.com)


  2. Tilläggspaketeringar (Add-on bundles)
  Adobe EEA for K-12 - Product Offerings Add-on Bundles - Bild

  • Två uppsättningar av tilläggspaket finns tillgängliga för att utöka
   baserbjudandet och ge flexibilitet att skräddarsy en lösning att
   passa egna behov.
   Tilläggspaket kan beställas när som helst under prenumerationsperioden.  EEA Pris- och licensstruktur

   Adobe EEA for K-12 - Pricing Structure Overview - Bild

  • Små/stora skolor - skolor med en enda skolenhet eller ett campus.

  • Juridisk enhet (legal entity) - Juridisk enhet som har ansvar för upphandling
   och avtalshantering av flera individuella grundskolor och gymnasier
   (dvs, distrikt, land, statligt, statligt verk, etc.).
  Adobe® Creative Suite®

  OBS! Creative Suite 6 erbjöds under Adobes traditionella licensprogram, TLP, CLP,
  men det kommer inga nya utgåvor av Creative Suite under dessa licensprogram.
  För tillgång till framtida nya programvaror och uppdateringar
  hänvisas till Adobe Creative Cloud ovan.


  Individuella komponenter - Översikt

  Adobe Creative Suite 6 individuella produkter översikt - Bild


Adobe Creative Cloud demonstrationer

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon

Adobe Creative Cloud demonstrationer

Boka online-demonstration av Adobe CCBeställningsnummer och prisinformation

För produktbeskrivning och beställningsnummer - Klicka här.

NewFormat Adobe-certifieringar


Adobe Technology Parter Bronze - Skylt Adobe Certified Reseller - Skylt
Adobe Accredited Sales Specialist Creative Cloud for Teams - Skylt Adobe Certified Sales Professional Creative Suite 6 - Skylt
Adobe Certified Sales Professional Education - Skylt Adobe Acrobat XI Sales Professional Certified - Skylt


Adobe - Logo
Adobe Certified Reseller
axaio software - Logo

axaio software pluggins förbättrar och utökar inbyggd basfunktionalitet i
Adobe® InDesign®, InCopy®, Illustrator® och QuarkXPress®.

axaio software MadeTo... Application Platform Logos - Bild

axaio software pluggin-lösningar
Effektiviserar och standardiserar produktionsflöden och utdatahantering
för prepress, print och publicering - från skapandet av PDF-fil, via innehållskorrigering,
till färdigt och korrekt PDF-underlag för print och publicering - och upptaggning av
PDF-dokument enligt ISO-standarden PDF/UA (tillgänglig PDF).

MadeToPrint, MadeForLayers, och MadeToTag
används av förlag, reklambyråer, leverantörer av prepresstjänster,
grafisk industri och förpackningsindustri med flera världen runt för att komplettera
och utöka egenskaper och funktionalitet i lösningar från Adobe och Quark Software.

axaio software MadeToPrint - Logo         axaio software MadeForLayers - Logo         axaio software MadeToTag - Logo
(Klicka på respektive ikon för mer detaljerad produktinformation)


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.