NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från axaio software GmbH.axaio software - Logo

Teknik för redaktionella arbetsflöden

Effektiviserar och standardiserar produktionsflöden för
prepress, print och publicering och innehållskorrigering av PDF-filer skapade med
Adobe® InDesign®, Adobe® Illustrator®, Adobe® InCopy® och QuarkXPress®
axaio software MadeForLayers - Logo

axaio MadeForLayers
för effektiv lagerhantering
axaio - intelligent effektivitet

axaio software pluggins utökar och förbättrar inbyggd basfunktionalitet i
Adobe® InDesign®, InCopy®, Illustrator® och QuarkXPress®.

axaio software MadeToPrint - Logo axaio software MadeForLayers - Logo
axaio software MadeToTag - Logo
(Klicka på respektive ikon för mer detaljerad produktinformation)

  Lösningar från axaio software används av myndigheter, publicister/förlag,
  reklambyråer, mediatjänstebyråer, prepress-tjänsteleverantörer,
  grafisk industri, förpackningsindustri, försäkringsbolag, branschföreningar,
  banker och finansiella verksamheter, utbildnings-/forskningsinstitutioner,
  med flera världen runt.

  De kan integreras sömlöst i redaktionella system såsom vjoon K4,
  WoodWing Enterprise, Van Gennep PlanSystem4 och Quark Publishing System,
  och med arbetsflödesautomatiseringsplattformar såsom
  Laidback Solutions FileTrain och Enfocus Switch.


PDF/UA - Ikon

  axaio software fokuserar även på stöd för ISO-standarden PDF/UA
  för universellt tillgängliga PDF-dokument och PDF-formulär;
  en standard som kommer att få en mycket stor betydelse framöver.


  Intressant?

  Kontakta NewFormat,
  om programvaror från axaio software som
  utökar och förbättrar den inbyggda basfunktionaliteten i
  Adobe InDesign, Illustrator, InCopy Illustrator och QuarkXPress
axaio software MadeForLayers - Logo

  axaio MadeForLayers för effektiv lagerhantering

Adobe InDesign - Ikon Adobe Illustrator - Ikon

  axaio MadeForLayers är en plugin till Adobe® InDesign® och Illustrator®,
  som hjälper till att effektivisera och förenkla handhavandet för att skapa och
  redigera komplexa dokument, baserat på vyer av lager.


axaio MadeForLayers
webinarier/videoinspelningar, tutorials, demonstrationer

Webinars / Video recordings - Icon

Videodemonstrationer av MadeForLayers - Popup-window

axaio software - Tutorialsaxaio MadeForLayers utbildning

MadeForLayers - Instruktörsledd utbildningPrisinformation
axaio MadeForLayers - Datablad/broschyrer/manualer

axaio MadeForLayers Flyer - Framsida - Bild.Produkter


axaio software MadeForLayers - LogoNedladdning - Ikon
Klicka här för att prova axaio MadeForLayers utan kostnad i 30 dagar

(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av programvaran
och ge dig vårt stöd, ber vi dig ange koden NewFormat
i formulärfältet som heter Preferred Reseller).axaio MadeForLayers
För effektiv organisering/hantering av vyer av lager med
Adobe® InDesign® och Adobe® Illustrator®

  Att skapa och redigera komplexa dokument för förpackningsindustri och
  andra ändamål kräver effektiva designverktyg.
  Verktyg som kan hantera flera dokumentlager - "lagertunga" dokument -
  och flera tekniska versioner av samma dokument.

  axaio MadeForLayers är en plugin till Adobe® InDesign® och Illustrator®,
  som hjälper till att effektivisera och förenkla handhavandet för att skapa och
  redigera komplexa dokument, baserat på vyer av lager.

  axaio software MadeForLayers - Lagervyer - Regionala varianter - Applen - Bild

  MadeForLayers sparar värdefull designtid och minskar mänskliga fel
  vid arbete med lagertunga dokument.

  Olika lager kan kombineras till lagervyer (dvs., logiska kombinationer av lager
  som underlättar en förutsägbar lagerhantering) som visar olika språk eller
  regionala varianter av ett och samma dokument med ett enkelt musklick.

  För en bättre översikt har MadeForLayers ett användargränssnitt som
  intelligent visar och döljer lager som innehåller inbördes relaterat innehåll.

  I förpackningsutvecklingsmiljöer kan man därmed tydligt urskilja olika lager
  i multipla tekniska versioner med ett handgrepp.

  I kombination med axaio MadeToPrint
  - för intelligent och automatisk utdata-/exporthantering -
  kan de olika lagervyerna automatiskt skrivas ut eller
  exporteras till PDF, och direkt skapa korrekt utdata för alla
  olika språk eller regionala versioner utan risk för misstag.
Tillämpningsområden för axaio MadeForLayers i
Adobe® InDesign® och Adobe® Illustrator®

Lagervyer i MadeForLayers för flerspråkiga publikationer

axaio software MadeForLayers - Layer Views - Picture
  För flerspråkiga produktioner:
  Använd lagervyer för att organisera flerspråkiga dokument.
  • Genom att gruppera alla skikt för ett visst språk till en lagervy,
   kan man enkelt växla mellan skikten med bara ett klick,
   vilket väsentligt minskar risken för fel och minimerar
   eventuella oklarheter vid redigering.

   Med utdatahanteringen i axaio MadeToPrint kan man därefter
   enkelt skapa antingen en master PDF-fil som innehåller alla
   språkvarianter, eller en PDF-fil för varje språk.

  För regionala publikationer:

  I regionspecifika publikationer såsom säljbroschyrer, kataloger, etc.
  behöver innehållet anpassas för olika regioner eller målgrupper.

  • Genom att arbeta med lagervyer i MadeForLayers kan
   publikationer hanteras som olika regionala utgåvor.
   Detta kan göras för befintliga dokument eller att genom att man skapar
   en mall för att effektivisera redigering av all framtida produktion.

   Igen, med utdatahanteringen i axaio MadeToPrint kan man därefter
   enkelt spara separata filer för varje regional utgåva.

Lagervyer i MadeForLayers vid förpackningsdesign

axaio software MadeForLayers - Lagervyer i MadeForLayers vid förpackningsdesign - Bild
  För leverantörer av förpackningstjänster:

  I ett typiskt förpackningsarbetsflöde ingår många aktörer som
  skall förhandsgranska, kommentera och godkänna olika
  versioner av en förpackningsdesign.
  Att hålla reda på alla genererade förpackningsförslag och
  alla varianter av dessa kan visa sig vara en logistisk mardröm.

  • Genom att organisera källdokumenten i Adobe Illustrator eller InDesign
   i olika lagervyer för teknisk information, marknadsföringsinformation
   respektive juridisk information gör det enkelt att skapa anpassade
   PDF-filer så att alla bara kan se den information de behöver.

   Med axaio MadeToPrint kan man skriva ut layouter eller
   exportera PDF-filer med de specifika lagervyer som
   fördefinierats i axaio MadeForLayers.
axaio software MadeForLayers - Användning av förpackningsvyer/-lager - Bild  Egenskaper och funktionalitet:

  • Gruppera lager i lagervyer för att effektivisera olika arbetsmetoder:
   • Arbetar med dokument som innehåller flera språkversioner
    (lokaliseringsarbetsflöden).

   • Arbetar med dokument som innehåller regionala varianter av
    annonser eller redaktionellt innehåll (regionala publikationer).

   • Arbetar med komplexa förpackningsdokument som
    innehåller design- och tekniska lager.

  • Skapa, redigera eller ta bort lagervyer.

  • Användarvänlig och intuitiv lagerpalett för effektiv lagerhantering,
   med tre specialiserade palettval:
   • Minimal vy, för att snabbt växla mellan lagervyer.

   • Normal vy, för att dessutom skapa, redigera, eller ta bort lagervyer.

   • Utökad vy, for att dessutom skapa, redigera, eller ta bort lagervyer,
    och lägga till eller redigera lagermetatadata.

  • Spara kombinationer av lagervyer och importera dem till befintliga
   dokument för att snabbt tillämpa lagervyer på liknande dokument.

  • Lägg till metadata till lager för att möjliggöra automatisering av
   arbetsflöden baserade på standardiserade metadata snarare än
   på lagernamn.

  • Ange en viss lagervy som dokumentvystandard för att förbestämma
   vilka lager som kommer att synas först när dokumentet öppnas.

  • Skapa en ny lagervy från de för tillfället synliga lagervyerna;
   lägg till eller ta bort lager från synliga lagervyer.

  • Tangentbordsgenvägar för att snabbare och bekvämare
   växla mellan olika lagervyer.

  I kombination med axaio MadeToPrint

  • Exportera till en enda PDF-fil som innehåller olika lagervyer i ett format
   som överensstämmer med den senaste ISO PDF/X-4 standarden.

  • Exportera standardlagrets vy till något av de filformat som stöds av
   MadeToPrint (PostScript, EPS, PDF, IDML, bildformat, ...).

  • Exportera varje lagervy till en separat utdatafil i något av de filformat
   som stöds av MadeToPrint (PostScript, EPS, PDF, IDML, bildformat, ...).

  Produktfördelar:

  • Snabbare dokumentredigering.
   Definiera logiska lagervyer för ditt dokument endast en gång och
   byt sedan mellan lagervyer medan du redigerar med ett musklick.

  • Standardiserad process för skapande av dokument.
   Spara lagvyer - innehållande lagernamn och metadatadefinitioner -
   och tillämpa dem på nya eller befintliga dokument för att
   standardisera hur dokument är strukturerade och för att
   möjliggöra automatisering av produktion.

  • Felfri, konsekvent produktion. Ingen oavsiktlig blandning av lager.
   I kombination med axaio MadeToPrint,
   mata ut alla olika versioner av en publikation på en gång,
   med standardiserade inställningar och utan risk för blandning
   eller ej komma ihåg innehållet i komplexa dokument.

  • Focus.
   Underlättar fokusering på på särskilda delar av ditt jobb.

  • Tillgänglig för alla.
   Även om visningen med enkel-klicksväxling mellan lagervyer
   inte är tillgänglig på datorer utan axaio MadeForLayers installerad,
   använder MadeForLayers endast den vanliga InDesign-funktionaliteten.
   Filer som skapats eller redigerats med axaio MadeForLayers är
   perfekt användbara även på andra datorer.

  • Ingår som en del i axaio MadeToPrint
   - säkerställer felfri export av olika dokumentversioner.

  Systemkrav:PDF Processing Steps Metadata
Processteg för förpackningar och etiketter

Standardiserad PDF metadatainformation
för efterföljande behandlingssteg i arbetsflöden


  PDF Processing Steps Metadata

  axaio MadeForLayers (och axaio MadeToPrint)
  för Adobe InDesign och Adobe Illustrator stöder ytterligare metadata,
  och dess interaktiva utvärdering, för "PDF Processing Steps Metadata";
  "PDF metadata / information för efterföljande behandlingssteg i arbetsflöden".

callas pdfToolbox - PDF Processing Steps Metadata - Bild

  Processing Steps - konceptet.

  Processing Steps är en specifikation som ursprungligen utvecklades av
  Ghent Workgroup för att associera information för efterföljande
  behandlingssteg i arbetsflöden (hantering efter tryck / efterbehandling)
  (såsom skärning, prägling, lackning, konvertering, Braille, ...)
  med en PDF-fil.

  PDF-filer i förpackningsarbetsflöden innehåller vanligtvis designen
  som skall tryckas och tillkommande information som inte skall tryckas,
  men som ändå är avgörande för hur den tryckta förpackningen
  skall behandlas vidare.
  Ett utmärkt exempel är information om den skärning och vikning
  som behövs för att efter tryckningen skära en kartong till dess
  slutliga format och vika den till ett upprest 3D-objekt.

  Ghent Workgroup Gent identifierade för flera år sedan hur bristen
  på standardisering i hur dessa "behandlingssteg" angavs i
  PDF-dokument utgjorde ett hinder för acceptansen av PDF som
  standardformat i förpackningsarbetsflöden.

  PDF Processing Steps - Användningsfall.

  Lager kan nu ha både vanliga metadata och metadata för
  behandlingssteg (processing steps metadata) relaterade till dem.

  PDF Processing Steps metadatastandarden spelar en viktig roll för
  förpacknings-, etikett- och storformatspecifik design och produktion.

  PDF Processing Steps möjliggör för förpacknings-, produktutvecklare och
  designers att ange post-print workflow-komponenter i en PDF-fil
  på ett språkoberoende och leverantörsneutralt sätt.

  PDF Processing Steps anger hur information om efterbehandlingsmoment
  i ett arbetsflöde (t ex skärning, vikning) kan lagras i en PDF-fil på ett
  standardiserat sätt, en väsentlig förbättring jämfört med dagens
  leverantörsspecifika arrangemang.

  Standardiseringen är baserad på ISO-standarden 19593-1
  Del 1: Behandlingssteg för förpackningar och etiketter) som definierar
  användningen av PDF för att associera behandlingssteg och innehållsdata.

  Med hjälp av standarden PDF Processing Steps,
  förbättras väsentligt möjligheten att standardisera automatisering
  av behandlingssteg vid förpackningsproduktion.

  Standarden standardiserar metadata för vyer/lager för att möjliggöra
  interoperabilitet mellan enheter/maskiner för utbyte av data för
  efterföljande behandlingssteg i arbetsflödet. Dessutom, definierar den
  regler för objekt på olika lager och beroenden mellan lager.

  Detta skapar möjligheten att lägga till standardiserade termer för
  varje lager för att underlätta identifiering av respektive lager i
  efterföljande behandlingssteg i arbetsflödet.

  Denna typ av information har ofta tidigare definierats som
  tekniska dekorfärger i en PDF-fil.
  I brist på standardisering har olika användare använt egna/olika namn,
  vilket försvårat automatisering av arbetsflöden.

  Processing steps metadata är främst intressant för förpackningar eftersom,
  utöver skrivobjekten, en hel del ytterligare information definieras
  i en PDF för förpackning.
  Detta möjliggör en språkoberoende identifiering av dessa objekt.

  Detta görs genom att gruppera sidobjekt i lager
  (tekniskt: tillval i form av innehållsgrupper / Content Groups, OCG) och
  addera metadata till dessa lager för att identifiera dem som information
  för efterföljande behandlingssteg i arbetsflödet / processing steps.

  Med ISO 19593-1 kan arbetsflöden för förpackningsproduktion betydligt
  förbättras för att inkludera specifikationer för skärningslinjer, lackering,
  prägling, tillägg av braille och mer genom att använda standardiserade,
  språkoberoende metadata tillsammans med PDFs OCG-funktion.
  Tillsammans med OCG, medger denna information för efterföljande
  behandlingssteg att olika kreatörer, användare eller arbetsflödesoperatörer
  kan välja specifika element, till exempel för att verifiera skärmärken,
  kontrollera färger eller andra överväganden.

  Metadata kan nu användas för selektiv visning av elementen för validering.
  En marknadsförare är intresserad av andra element än en prepress-specialist.
  För utdatavalidering exporteras även utskriftsskärningslinjer, braille, etc. ut,
  medans för CTP (Computer To Plate) utdata utelämnas de automatiskt.
  Dessutom kan efterföljande system (t ex utskjutning, prägling, blindskrift)
  som stöder denna standard, kan hämta den relevanta informationen
  för dessa systems behandlingssteg direkt i PDF data.


  Typiska användningsfall:

  • metadata-identifierande behandlngssteg;

  • avgränsningar av interaktion mellan grafiska objekt i PDF
   som är del av visst behandlingssteg och andra grafiska objekt i PDF;

  • avgränsningar av grafiska objekt i PDF i visst behandlingssteg;

  • Enkel identifiering av data som motsvarar
   "strukturella" avslutningssteg, såsom:
   • utfall, skärning, veckning, borrning, prägling, vikning,
    foliering, stämpling, vikning, limning, perforering,
    stansning, häftning, lackfri;

  • Braille/blindskrift i ett dokument;

  • informationspaneler;

  • indikationer på fysiska dimensioner

  • indikationer på avsedda positioner för grafiska element;

  • tryckt vit färg, till exempel på transparenta eller metalliska ytor;

  • tryckt färg/-lack.
  PDF Processing Steps i axaio MadeForLayers.

  Processing Steps är användbart när man vill skicka lagerspecifika
  produktionsanvisningar (t.ex. skärs, limmas, ...) med i PDF -filen.

  Tillägg av speciella metadata till olika lager:

  Med MadeForLayers kan man associera metadata direkt med ett visst lager.

  I MadeForLayers fylls processing steps metadata i för varje lager via
  MadeForLayers "Edit Layer"-panelen och sparas i layoutprogrammet.

  Klicka på önskat lager och klicka på knappen "Edit"
  för att öppna fönstret "Edit Layer".

  Här fyllas lagermetadata-fälten i.

  MadeForLayers stöder:

  • processing steps metadata (1) och

  • lagermetadata (2)

axaio software MadeForLayers - PDF Processing Steps - Metadata Edit Layer - Bild


  Denna funktion är också tillgänglig via lagerhanteringen i
  axaio MadeToPrint för Adobe InDesign och Adobe Illustrator.

  När MadeToPrint används för att exportera dokumentet till en PDF-fil,
  överförs dessa metadata automatiskt till respektive lager i
  PDF-dokumentet inför utmatningsexport.

  Interaktiv såväl som profildriven validering, modifiering och preflight av
  PDF Processing Steps Metadata information för efterföljande
  icke-tryck-relaterade behandlingssteg i arbetsflöden
  stöds även av callas pdfToolbox.
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


axaio software - Gold Partner - Logo
axaio software Gold Partner