NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF standarder får världen att fungera
NewFormat gör information permanent
tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Vi lämnar ingen fil i sticket.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från AbleDocs, Kanada.
AbleDocs - Company Logo

Always Accessible, Always AbleDocs
Ledande global leverantör av digital tillgänglighet

Lösningar och tjänster för tillgänglig PDF
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
Website Accessibility Checker

AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validate, ADScan - Ikon

AbleDocs ADScan,
verksamhetsövergripande tillgänglighetskontroll av
interna och externa webbplatsers digitala dokument.


AbleDocs Roadmap to Document Accessibility, Accepterade filformat som indata: Adobe PostScript, InDesign, Illustrator, PDF, och Microsoft Word, Excel, Powerpoint - Bild

AbleDocs ADScan är "PDF/UA-klar"

PDF/UA - Ikon

Skapa, visa, läs, dela, publicera och navigera i
PDF/UA-kompatibla PDF-dokument
Website Accessibility Checker

AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validate, ADScan - Ikon

Detta är ADScan

AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validate, ADScan, What is ADScan - Ikon

En modern Document Accessibility Checker
för en verksamhets alla webbplatser.

Det enda PDF/UA-kompatibla valideringsverktyget
för automatisk och komplett webbplatsgenomsökning
efter tillgängliga dokument.


Så här fungerar ADScan

AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validate, ADScan, How Does ADScan Work - Ikon

  ADScan genomsöker och skannar automatiskt och regelbundet
  alla dokument (PDF, Word, PowerPoint, Excel, ePUB, etc.) på
  interna och externa webbplatser, och andra dokumentförvaringsplatser,
  samt rapporterar uttömmande om alla identifierade PDF-dokuments
  digitala tillgänglighetsstatus, d.v.s. om hur väl de uppfyller gällande
  tillgänglighetsstandarder, samtidigt som alla andra hittade
  dokument identifieras.

  Den detaljerade skanningsrapporten utgör underlag för att bygga
  en framgångsrik strategi för digitalt tillgängliga dokument.

  ADScan hanterar efterlevnad av digitala tillgänglighetsstandarder,
  oavsett om det gäller PDF/UA, WCAG eller nationella bestämmelser,
  oavsett om det gäller en enskild fil eller alla filer på en gång.

  För WordPress-baserade webbplatser används ADScan for WordPress.


Vem bör använda ADScan

AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validate, ADScan, Who is ADScan For - Ikon

  ADScan är den perfekta lösningen för alla verksamheter som
  vill utveckla en prioriterad plan för att göra webbplatsers
  dokumentinnehåll digitalt tillgängligt.
AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validate, ADScan - Ikon

ADScan är en unik lösning

ADScan egenskaper och funktionalitet


  Månadsvis rapportering

  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validate, ADScan, Time Period - Ikon

  Månadsvis rapportering för visar tydligt på gjorda
  framsteg med nya och åtgärdade filer över tid.


  Tillgängligt användargränssnitt

  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validate, ADScan, Accessibility Standards Compliance - Ikon

  Ett helt tillgängligt användargränssnitt (UI).


  Förbättrad algoritm

  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validate, ADScan, Algorithm - Ikon

  Skanningalgoritmen ger en sammanvägd bedömning
  av både tillgänglighet och efterlevnad av
  tillgänglighetsstandarder.


  Visar gjorda/historiska framsteg över tid

  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validate, ADScan, Historical Collections Archiving - Ikon

  Historiska framstegsrapporter visar hur mycket din organisation
  har förbättrat sin dokumenttillgänglighet, vilket gör det enklare vid
  speciell begäran om granskningshjälp angående verksamhetens
  efterlevnad av tillgänglighetsstandarder.
AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validate, ADScan - Banner

Varför ADScan?

  • Kostnadseffektiv tillgänglighetsövervakning

  • Lätt att förstå månadsrapporter

  • Bättre rapportering av skanningresultat
   än något annat skanningverktyg på marknaden

  • Gör det enklare att fatta beslut om digital tillgänglighet

  • Förkortar väsentligt tid och arbete för att få webbplatser att uppfylla
   digitala tillgänglighetsstandarder, PDF/UA, WCAG och nationella bestämmelser
Tillhörande databladProdukter och tjänster


AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validate, ADScan - IkonAbleDocs, Digital Accessibility Services, Validate, ADScan - Banner

  AbleDocs ADScan,
  Document Accessibility Checker
  för en verksamhets alla webbplatser.
AbleDocs ADScan kontrollpanel

AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validate, ADScan Dashboard, Document Resource Mapping Result - Bild

Bild: ADScan kontrollpanel

  ADScans kontrollpanel visar för ansvariga
  dokumentägare en sammanställning över alla
  identifierade dokumenttillgänglighetskriterier.

  Detta ger ett faktabaserat beslutsunderlag inför
  en verksamhets beslut om att införa en egen
  uthållig strategi för dokumenttillgänglighet.

  Rapportvyns tillgänglighetskriterier är sorterbara och
  ger svar på viktiga frågor såsom:

  • hur många dokument har verksamheten,

  • hur många sidor,

  • hur många är taggade, samt

  • hur många som uppfyller tillgänglighetskraven.

Webbplatsskanning med AbleDocs ADScan
Kartläggning av tillgänglighetsstatus
av verksamheters digitala dokumentresurser

AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validering, ADScan kontrollpanel, Resultat vid kartläggning av tillgänglighetsstatus för verksamheters digitala dokumentresurser - Bild

Bild 1: ADScan kontrollpanel
Resultat vid kontroll av PDF-filers PDF/UA-kompatibilitet
Periodisk skanning - en gång i månadenAbleDocs, Digital Accessibility Services, Validering, ADScan kontrollpanel, Resultat vid kartläggning av tillgänglighetsstatus för verksamheters digitala dokumentresurser, Lista över icke-PDF/UA-kompatibla PDF-filer - Bild

Bild 2: ADScan kontrollpanel
Resultat vid kontroll av PDF-filers PDF/UA-kompatibilitet
Lista över icke-PDF/UA-kompatibla PDF-filerAbleDocs, Digital Accessibility Services, Validering, ADScan kontrollpanel, Resultat vid kartläggning av tillgänglighetsstatus för verksamheters digitala dokumentresurser, Filstatus, Detaljinformation för icke-PDF/UA-kompatibel PDF-fil, Grundläggande krav & logisk struktur - Bild

Bild 3: ADScan kontrollpanel
Resultat vid kontroll av PDF-filers PDF/UA-kompatibilitet
Filstatus
Detaljinformation för icke-PDF/UA-kompatibel PDF-fil
Grundläggande krav & logisk strukturAbleDocs, Digital Accessibility Services, Validering, ADScan kontrollpanel, Resultat vid kartläggning av tillgänglighetsstatus för verksamheters digitala dokumentresurser, Filstatus, Detaljinformation för icke-PDF/UA-kompatibel PDF-fil, Logisk struktur - Bild

Bild 4: ADScan kontrollpanel
Resultat vid kontroll av PDF-filers PDF/UA-kompatibilitet
Filstatus
Detaljinformation för icke-PDF/UA-kompatibel PDF-fil
Logisk strukturAbleDocs, Digital Accessibility Services, Validering, ADScan kontrollpanel, Resultat vid kartläggning av tillgänglighetsstatus för verksamheters digitala dokumentresurser, Filstatus, Detaljinformation för icke-PDF/UA-kompatibel PDF-fil, Logisk struktur, Icke-PDF/UA-kompatibla tabeller - Bild

Bild 5: ADScan kontrollpanel
Resultat vid kontroll av PDF-filers PDF/UA-kompatibilitet
Filstatus
Detaljinformation för icke-PDF/UA-kompatibel PDF-fil
Logisk struktur, Icke-PDF/UA-kompatibla tabeller


  Att förstå innebörden av de fel som identifieras i
  dokumentfiler som inte uppfyller PDF/UA är en
  grundläggande och nödvändig insikt för en
  framgångsrik strategi för dokumenttillgänglighet.

  Att förstå den påverkan som felvärden för
  efterlevnadsattribut medför hjälper verksamheten
  att känna igen dem när de förekommer och
  hur de skall åtgärdas på bästa vis.

  Resultatet av ADScan-rapporten hjälper till att avgöra
  vilken taktik man ska följa för att ta fram en prioriterad
  plan för att göra webbplatsens nedladdningsbara
  dokumentinnehåll digitalt tillgängligt:

  • intern egen korrigering utförd
   av respektive dokumentskapare,

  • intern egen korrigering utförd
   av egna tillgänglighetsspecialister,

  • outsourcing till andra/externa leverantörer att
   leverera en strategi för hållbar och uthållig
   dokumenttillgänglighet.


Download - Icon
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.AbleDocs - Company Logo

AbleDocs Partner