NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF standarder får världen att fungera
NewFormat gör information permanent
tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Vi lämnar ingen fil i sticket.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från AbleDocs, Kanada.
AbleDocs - Company Logo

Always Accessible, Always AbleDocs
Ledande global leverantör av digital tillgänglighet

Lösningar och tjänster för tillgänglig PDF
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
AbleDocs - Company Logo

Rätt verktyg för att enkelt skapa digital tillgänglighet

AbleDocs erbjuder en robust uppsättning produkter och tjänster
som hjälper verksamheter att säkerställa sin produktion av
tillgängliga PDF-dokument i stor mängd, testning av hur väl verksamhetens
PDF-dokument uppfyller gällande standarder för digital tillgänglighet,
samt utbildning för tillgänglig PDF-dokument och tillgänglig webb.


AbleDocs Roadmap to Document Accessibility, Accepterade filformat som indata: Adobe PostScript, InDesign, Illustrator, PDF, och Microsoft Word, Excel, Powerpoint - Bild

AbleDocs produkter och tjänster är "PDF/UA-klara"

PDF/UA - Ikon

Skapa, visa, läs, dela, publicera och navigera i
PDF/UA-kompatibla PDF-dokument
AbleDocs Roadmap to Document Accessibility - Banner

  En strategi för tillgängliga dokument kräver förståelse för:

  • vilka dokument har verksamheten idag

  • hur skapas dokumenten

  • hur skapar verksamheten en hållbar strategi
   för att hantera befintliga dokument och
   dokument som skapas i framtiden.

  En framgångsrik strategi tar även hänsyn till hur man hanterar
  sina egna interna resurser; "göra-det-själv", eller be om hjälp
  i form av en tjänst från en extern leverantör.

  Att göra det själv, ...?

AbleDocs Roadmap Document Accessibility, In-House - Banner

  Det är förståeligt att många verksamheter själva vill hantera
  sina dokumentresurser med en intern grupp/egen personal
  med ansvar för att skapa tillgängliga dokument.

  En enskild in-house användare/dokumentskapare kan förmodligen
  manuellt skapa och hantera ett visst begränsat antal PDF-dokument per dag,
  beroende på antal sidor och deras komplexitet.

  Det kan mycket väl fungera bra för många verksamheter;
  vi tillhandahåller gärna de verktyg som behövs för att
  underlätta detta arbete.


  Men vid behov av att skapa, underhålla och åtgärda
  många hundra eller till och med tusentals dokument per dag
  kan allt som hjälper till att effektivisera processen
  avsevärt förändra arbetsflödet till det bättre.

  I sådana fall rekommenderas det starkt att förlita sig på
  lösningar som erbjuder stöd för storskalig produktion och
  automatiserade arbetsflödesprocesser.


  Också värt att tänka på,
  idag när de flesta verksamheter har ett stort antal
  digitala dokument som lagras på webbplatser, i nätverk och
  på enskilda datorer utmanas de alla med att hänga med
  om att hålla dessa dokument i överensstämmelse med
  nuvarande digitala tillgänglighetsstandarder.

  Vad gör du om du är ansvarig för tusentals PDF-filer?
  Du kanske inte nödvändigtvis vet var de alla finns,
  eller så kanske du inte har tid och resurser till att
  kontrollera dina filer en i taget.


  ... Känns den nödvändiga arbetsinsatsen övermäktig?

AbleDocs Roadmap to Document Accessibility, Let Us Help You / Låt oss hjälpa dig - Banner

  ... Be oss då hjälpa till

  Vi hjälper dig gärna att skapa tillgängliga dokument;
  från enskilda dokument till mycket stora mängder dokument.

  Vi erbjuder en robust uppsättning produkter och tjänster,
  för alla typer av verksamheter, som hjälper till att säkerställa att
  alla dokument uppfyller gällande digitala tillgänglighetstandarder,
  genomförande av tillgänglighetsvalidering, -korrigering och -utbildning;
  samt även för webbtillgänglighet.

Skapa

AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create/Skapa - Ikon


Validera

AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validera/Testa - Ikon


Åtgärda

AbleDocs, Digital Accessibility Services, Åtgärda/Korrigera/Fixa - Ikon


Utbilda

AbleDocs, Digital Accessibility Services, Utbilda - Ikon  Vi erbjuder tjänster för att automatiskt och regelbundet genomsöka och skanna
  interna och externa webbplatser, och andra dokumentförvaringsplatser,
  för att rapportera om digitalt tillgänglighetsstatus för alla
  identifierade dokument.

  Resultaten sammanställs i en rapport som fungerar som indata för
  efterföljande tillgänglighetsarbete; såsom en handlingsplan,
  avsättning av tid för åtgärder och resurser m.m.


  Vi erbjuder även PDF-tillgänglighetslösningar för B2B/B2C-miljöer
  där stora volymer av tillgängliga PDF-dokument
  (som fakturor, räkningar, kontoutdrag, försäkringsbrev, bokningar,...)
  automatiskt genereras av interna affärssystem.


  Intressant?


Relaterade datablad

  Datablad:
Produkter och tjänster


Läsare för tillgänglig PDF (PDF/UA)
på mobila enheter

AbleDocs ADReader - Ikon

AbleDocs ADReader

Visar tillgänglig PDF/UA på mobila enheter med små skärmar

Kostnadsfri, inkluderande och barriärfri app för
Android och Apple iOS / iPadOS

  ADReader är "PDF/UA-klar"

  Visa, läs och navigera i PDF/UA-kompatibla PDF-dokument:/p>

AbleDocs, Digital Accessibility Services, Skapa/Create - Ikon

Skapa

  Programvara för att skapa tillgänglig PDF.

  Programvarulösningar för att skapa och distribuera
  PDF/UA & WCAG-kompatibla PDF-dokument varje gång.

  Från ett enda dokument till miljontals sidor per sekund
  i en fullständig automatisering process.
  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, ADStream - Ikon

  Automatiserad tillgänglighetsanpassning av
  repetitiva PDF-transaktionsdokument
  som genereras av centrala affärssystem
  i mycket stora mängder.

  Tillgänglighetsanpassar repetitiva PDF-dokument
  till tillgängliga och PDF/UA-kompatibla dokumentformat
  utan att ändra den centrala infrastrukturen:
  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, ADTemplate, Mallar - Ikon

  Hjälper till att göra ditt varumärkesinnehåll tillgängligt.

  ADTemplate är en tjänst som skapar
  responsiva och tillgängliga mallar för
  varumärkesägares verksamhetsdokument
  för att generera fullt tillgängliga dokument.
  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, ADPublish - Ikon

  Gör utbildningsmaterial tillgängligt för alla.

  ADPublish är en lösning för transformation av flera
  olika dokumentformat för att skapa dokument såsom
  böcker, manualer, kataloger och andra långa
  dokumenttyper som är tillgängliga för alla.
  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, Grackle Suite - Ikon

  Kontrollera och åtgärda utdata från Google Workspace™
  för att omforma det till ett tillgängligt dokument.

  Grackle Suite tilläggsprogramvara till Google Workspace
  som i Google Docs, Google Slides och Google Sheets
  kontrollerar och hjälper till att skapa tillgängliga dokument:

AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validate - Ikon

Validera


  Tjänster för att enkelt testa enstaka filer eller
  hela webbplatser med filer och kontrollera filernas
  tillgänglighet med avseende på efterlevnad av
  PDF/UA-standarden, WCAG-rekommendtionerna
  eller nationella bestämmelser.

  Att klarlägga vad som är otillgängligt och icke-kompatibelt
  i dina digitala dokument är en nödvändig första åtgärd
  för att du skall kunna planera hur dokumentinnehåll
  skall åtgärdas för att bli digitalt tillgängligt.
  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validate, ADScan - Ikon

  ADScan,
  verksamhetsövergripande tillgänglighetskontroll
  av webbplatsers digitala dokument.

  En modern Document Accessibility Checker
  för en verksamhets alla webbplatser.

  Det enda PDF/UA-kompatibla valideringsverktyget
  för komplett webbplatsgenomsökning.

  ADScan genomsöker och skannar
  automatiskt och regelbundet alla dokument
  (PDF, Word, PowerPoint, Excel, ePUB, etc.)
  på interna och externa webbplatser,
  och andra dokumentförvaringsplatser,
  samt rapporterar uttömmande om
  alla identifierade PDF-dokuments
  digitala tillgänglighetsstatus,
  d.v.s. om hur väl de uppfyller gällande
  tillgänglighetsstandarder,
  samtidigt som alla andra hittade
  dokument identifieras:
  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validate, ADScan for Wordpress - Ikon

  Tillgänglighetskontroll av
  WordPress-baserade webbplatsers digitala dokument.

  ADScan for WordPress kontrollerar
  WordPress-baserade webbplatsers medielager
  och ger omedelbart besked om tillgänglighet,
  universella tillgänglighetskontroller, och detaljerade,
  användarvänliga rapporter om PDF-filerna
  som finns på webbplatsen, vilket gör det möjligt
  för användare att effektivt optimera sina
  dokument för universell läsbarhet:
  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validate, ADAudit - Ikon

  Tjänst för manuell granskning av digital tillgänglighet och
  användbarhet av tillämpningar för webb, dokument,
  desktop och mobila enheter.

AbleDocs, Digital Accessibility Services, Remediate - Ikon

Åtgärda/Korrigera/Fixa/Optimera


  Tjänster för att optimera/åtgärda/korrigera dokument
  så att de blir helt kompatibla med gällande digitala
  tillgänglighetsstandarder, PDF/UA och WCAG,
  och därmed digitalt tillgängliga för alla.
  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Remediate, ADGateway - Ikon

  Central och säker online-portal där verksamhetens alla
  medarbetare enkelt och hinderfritt kan ladda upp filer för
  optimering/åtgärd/korrigering till digital tillgänglighet.

  ADGateway hjälper verksamheter att möta flera
  tillgänglighetslagstiftningar och -standarder,
  bland dem PDF/UA och WCAG.
  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Remediate, ADService - Ikon

  Världens ledande tjänst för att skapa tillgänglig PDF.

  Med de snabbaste leveranstiderna i tillgänglighetsbranschen,
  kan ADService färdigställa dokument på 25 sidor eller mindre
  inom en arbetsdag.

  Behöver du ditt tillgängliga dokumentet ännu snabbare?
  Än snabbare leverans erbjudes för riktigt viktiga "deadlines":
  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Remediate, ADForm - Ikon

  Tjänst för att skapa digitalt tillgängliga formulär.

  Levererar tillgängliga digitala formulär utformade enligt
  de fyra viktigaste digitala formulärteknikerna,
  AcroForm, XFA-LiveCycle, Adobe Experience Manager och HTML.
  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Remediate, ADLegacy - Ikon

  Tjänst för att på begäran konvertera samlingar av
  äldre dokument till tillgängliga dokument.

  Det kan vara oöverkomligt kostsamt att åtgärda
  stora mängder av äldre filer.

  ADLegacy-tjänsten hjälper verksamheter att vid behov även
  konvertera äldre/historiska dokumentsamlingar enligt
  flera tillgänglighetslagstiftningar och -standarder,
  bland dem PDF/UA och WCAG.

  Endast när ett visst äldre/historiskt dokumentet
  behöver tillhandahållas för att läsas,
  åtgärdas det till att bli ett digitalt tillgängligt dokument
  som uppfyller PDF/UA och WCAG.

AbleDocs, Digital Accessibility Services, Educate - Ikon

Utbilda


  Lär dig hur du gör din digitala närvaro tillgänglig.

  Från allmän medvetenhet om digital tillgänglighet till
  de mest avancerade tillgänglighetsteknikerna
  för att säkerställa att din verksamhet kan skapa
  tillgängligt innehåll internt och helt på egen hand.
  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Educate, ADTraining, Utbildning - Ikon

  Att göra lärande om tillgänglighet mer tillgängligt.

  Lär dig om olika områden av digital tillgänglighet från
  branschexperter som hjälpte till att skriva standarderna
  och som anses vara de främsta tankeledarna inom
  sina respektive professioner.

  Utbildningsprogram som sträcker sig från
  introduktionskurser i alla populära programvaror
  som används för att skapa dokument
  till kurser i avancerad tillgänglighet.
  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Educate, ADConsulting, Konsulttjänster - Ikon

  Skapa verksamhetsomfattande tillgänglighetsstrategier.

  Tjänst som levererar hjälp att bygga en heltäckande strategi
  för att uppnå de digitala tillgänglighetsmålen för en verksamhet.
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.AbleDocs - Company Logo

AbleDocs Partner