NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF standarder får världen att fungera
NewFormat gör information permanent
tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Vi lämnar ingen fil i sticket.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från AbleDocs, Kanada.
AbleDocs - Company Logo

Always Accessible, Always AbleDocs
Ledande global leverantör av digital tillgänglighet

Lösningar och tjänster för tillgänglig PDF
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, ADStream - Ikon

Automatiserad tillgänglighetsanpassning av
repetitiva PDF-transaktionsdokument
som genereras av centrala affärssystem
i mycket stora mängder.

Tillgänglighetsanpassar repetitiva PDF-dokument
till tillgängliga och PDF/UA-kompatibla dokumentformat
utan att ändra den centrala infrastrukturen.


AbleDocs Roadmap to Document Accessibility, Accepterade filformat som indata: Adobe PostScript, InDesign, Illustrator, PDF, och Microsoft Word, Excel, Powerpoint - Bild

AbleDocs ADStream är "PDF/UA-klar"

PDF/UA - Ikon

Skapa, visa, läs, dela, publicera och navigera i
PDF/UA-kompatibla PDF-dokument
AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, ADStream - Ikon

Detta är ADStream

AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, ADStream, What is ADStream - Ikon

ADStream är den enda PDF/UA-kompatibla lösningen
för att automatiskt tillgänglighetsanpassa
stora mängder av repetitiva transaktionsdokument,
enligt WCAG 2.0+ AA och PDF/UA (ISO-14289-1),
utan att ändra på verksamhetens infrastruktur.


  Med ADStream kan du anpassa transaktions PDF-dokument såsom:

  • personligt utformade erbjudanden,

  • brev,

  • redogörelser,

  • rapporter,

  • lönecheckar,

  • kallelser,

  • tillkännagivanden,

  • räkningar,

  • kundmeddelanden,

  • kvitton,

  • boardingpass,

  • tågbiljetter,

  • försäkringsavtal,

  • och mer.....

  ... till digitalt tillgängliga PDF-dokument.


  ADStream är det enda sättet att säkerställa,
  utan manuellt ingripande, att dessa typer av digitala dokument
  är digitalt tillgängliga och uppfyller digitala tillgänglighetsstandarder.


Så här fungerar ADStream

AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, ADStream, How Does ADStream Work - Ikon

  ADStream tillhandahåller en helt anpassningsbar API-baserad tjänst
  som sömlöst integreras i alla befintliga infrastrukturer,
  vilket gör det möjligt för verksamheter att producera
  fullt tillgängliga och kompatibla dokumentfiler.

  ADStream kan bearbeta en obegränsad mängd dokumentsidor per dag,
  inklusive PDF-, AFP-, PostScript- och XML-baserade filer.

  ADStream använder en maskininlärningsmetod som förstår
  dokumentets semantik, varje komponent i strukturen,
  innehållspositionering, teckensnittsstilar, teckenstorlekar,
  och bilder, m.m.

  Fördelen med maskininlärning är att ADStream programmatiskt
  kan bearbeta miljarder poster i nästan realtid.
  Detta eliminerar manuella ingrepp, minimerar kostnader och
  tidskrävande processer jämfört med att manuella åtgärda
  dessa dokument ett-i-taget.

  Dokumenten konfigureras automatiskt för bearbetning,
  sedan valideras de noggrant och testas för att säkerställa
  läsbarhet, användbarhet och att uppfyller gällande digitala
  tillgänglighetsstandarder.

  Genom att effektivisera denna process,
  (med garanti att dokumenten till 100 % uppfyller tillgänglighetskrav)
  elimineras risken att rättstvister uppkommer gentemot den
  som producerar denna typ av transaktionsdokument
  i stora mängder.


Vem bör använda ADStream

AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validate, ADStream, Who is ADStream For - Ikon

  ADStream hjälper företag och organisationer såsom:

  • bank och finans,

  • försäkringsbolag,

  • telekommunikationsoperatörer,

  • rese- och bemötandetjänster,

  • transportoperatörer,

  • leverantörer av el, vatten, sophantering

  • statliga, regionala och lokala myndigheter.

  • m.fl.
AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, ADStream - Ikon

Automatiserad tillgänglighetsanpassning

ADStream egenskaper och funktionalitet


  Sparar tid för verksamheten

  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, ADStream, Time Period - Ikon

  ADStream sparar tid för verksamheter
  genom att manuell hantering undvikes och genom att
  artificiell intelligens-teknik används för att processa
  miljarder transaktionsdokument i nästan realtid.


  Sömlös integration

  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, ADStream, Seamless Integration - Icon

  ADStream integreras sömlöst i befintlig systeminfrastruktur;
  tid eller pengar behöver inte spenderas på att bygga om
  befintliga verksamhetssystem.


  Automatisk konfiguration

  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, ADStream, Automatic Configuration - Ikon

  Dokumenten konfigureras automatiskt för bearbetning,
  validering och testning för att säkerställa
  läsbarhet, användbarhet och att de uppfyller
  gällande digitala tillgänglighetsstandarder.


  Garanti för att tillgänglighetstandarder uppfylls

  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, ADStream, Compliance Guarantee - Ikon

  Alla dokument som beabetas med ADStream omfattas av
  AbleDocs 100% garanti för att de uppfyller gällande
  tillgänglighetstandarder, vilket eliminerar risken för rättstvister.
  Inget annat verktyg ger denna typ av tillgänglighetsgaranti.


  Skalbara och automatiska funktioner

  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, ADStream, Scalable & Automatic Capabilities - Ikon

  De skalbara och automatiserade bearbetningsfunktionerna i ADStream
  kan hantera en obegränsad mängd av dokumentsidor per dag.


  Oöverträffade prestanda

  AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, ADStream, Unmatched Performance - Ikon

  Inget annat verktyg uppfyller prestandakraven för
  transaktionsdokumentbehandling som ADStream.
  ADStream ger kostnadseffektiv skalbarhet,
  vilket innebär att du bara betalar för det du behöver.
AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, ADStream - Banner

Varför ADStream

  • inga ändringar i befintliga processer.

  • para tid och pengar,

  • bearbeta fler dokument,

  • effektivisera arbetsflödet med oöverträffad skalbarhet,

  • 100% tillgänglighetsgaranti.
Tillhörande databladProdukter och tjänster


AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, ADStream - IconAbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, ADStream Boarding Cards - Banner

  Automatiserad tillgänglighetsanpassning av
  repetitiva PDF-transaktionsdokument
  som genereras av centrala affärssystem
  i mycket stora mängder.
AbleDocs ADStream arbetsflöde
för
automatiserad transformering av
PDF-dokument till PDF/UA-dokument


AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, ADStream Workflow Automated Document Processing - Bild

Klicka på bilden

AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, ADStream, Workflow Analyse, Process, Export - Ikon

  Analys (Analyze)

  • Filattribut analyseras för att avgöra passande
   konfigurationer av ADStream-bearbetningsfunktioner

  Bearbetning (Process)

  • Batchspecifik bearbetning/transformering
   av dokument till PDF/UA-dokument

  Export

  • API-synkroniserade filöverföringar returnerar
   filer in i befintlig filsystemsarkitekturDownload - Ikon
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.AbleDocs - Company Logo

AbleDocs Partner