NewFormat logo


OpenFormat logo

Ingår i NewFormat AB portal

Swedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

Standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB är exklusiv partner och återförsäljare i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av lösningar från Actino software, Tyskland.
Actino Software LogoActino software - Actino DRM Server - Ikon

Actino DRM
Actino Document Rights Management Services

Moln- / Webb-baserad tjänst för
dokumenträttighetshantering / Document Rights Management,
spårning och säker distribution av dokument
Produkter


Actino software - Actino DRM - Ikon

Prova Actino DRM utan kostnad

Klicka här för att prova Actino DRM utan kostnadActino Document Rights Management

  Moln- / Webb-baserad tjänst för
  dokumenträttighetshantering / Document Rights Management,
  spårning och säker distribution av dokument

  Att kunna styra och kontrollera vem som har rätt att ta del av
  ett dokuments innehåll är av stor vikt för alla verksamheter.

  Man måste även se till att konfidentiellt material inte
  kan öppnas av icke auktoriserade användare.

  Förlag/Publishers och utgivare vill kunna skydda
  värdefulla dokument och/eller innehåll mot kopiering.

  Efterfrågan på att säkra dokument är desamma, men metoder,
  arbetsflöden och typ av behörigheter är olika.

  Actino DRM Server är en konfigurerbar plattformslösning
  som innehåller en databas för hantering av dokument,
  användare eller behörigheter, samt flera tillämpningsskript
  för att hantera och automatisera processerna.

  Baserat på öppna branschstandarder som SQL och PHP och
  stödfunktioner som behövs för att kryptera PDF- eller
  kontorsdokument, logga accessförfrågningar, och gränssnitt till
  Active Directory (AD) och API'er för arbetsflödestillämpningar
  eller webbtjänster.


  Digital Rights Management och Tracking

  I DRM- eller IRM-lösningar krypteras dokumenten,
  men nyckeln för att öppna filen sparas på
  utgivarens eller verksamhetens tillståndsserver.

  Varje gång en användare försöker öppna en fil,
  skickas en begäran till webbservern så utgivaren har full kontroll.
  Dokumentinnehavaren kan när som helst bevilja
  eller återkalla behörigheter.


  Online eller offline

  Actino DRM Server stöder online- eller offline-kontroll.
  I ett online-scenario måste användaren vara online och
  behörighetsservern alltid tillgänglig för förfrågningar
  på Internet eller intranät.

  Vid offline-kontroll krävs att en server skapas en
  krypterad offline-nyckel med användarens maskin-ID.
  Därefter är dokumentet låst till användarens dator,
  men kan öppnas intills angivet utgångsdatum
  utan att vara online.


  Vattenstämpelmärkning

  En populär funktion för att skydda filer är att en valfri textsträng
  i form av en vattenstämpel på en dokumentsida.
  Det här extra innehållet visas på skärmen eller på utskriften och kan
  innehålla fler statiska eller dynamiska data såsom tid eller datum.

  Actino DRM Server tillåter att man specificerar individuella mallar
  för vattenstämplar ovanpå eller under sidinnehållet.

  Utgivare kan lägga till alla typer av text för att identifiera källan,
  aktuell status eller namn på filägaren.


  Funktioner och moduler

  • Tillståndsserver

   • Öppen SQL-databas för användare och dokument

   • Hantering av behörigheter (öppna, skriva ut, kopiera etc.)

   • Serversupport för Linux eller Windows

   • Standard webbserver med webbläsargränssnitt

   • PHP-skript för att hantera alla uppgifter och processer

   • Dynamiskt vattenmärke för visning på skärm och utskrift

   • Gränssnitt med Active Directory (LDAP)

   • Loggning av alla förfrågningar

  • Krypteringsserver

   • Kryptera PDF- och kontorsdokument

   • Olika lägen för online- eller offline-skydd

   • Enkel- eller batch-kryptering på begäran

   • Dispatcher för automation

  • Klient

   • Öppna skyddad PDF i Adobe Reader

   • Stöd av andra populära PDF-läsare

   • Dokumentkontroll och förhindande av skärmdump

   • Visning av dynamiskt och statiskt vattenmärke

   • FileOpen Viewer-app för iOS och Android

   • Kommunicerar via HTTPS med behörighetsservern


  Databas

  • Dokumenthantering

  • Tillståndsserverdatabasen hanterar alla krypterade dokument.
   Ett listfönster visar dokumenten, utgångsdatum och
   de tillhörande grupperna. Om det behövs ändringar kan
   administratören enkelt ange ändringarna.

   Administratörer och gruppadministratörer kan manuellt
   ladda upp PDF- och office-filer för kryptering och
   ladda ner det skyddade dokumentet.

Actino software - Actino DRM - Kontrollpanel för dokumenthantering - Bild

Actino DRM Kontrollpanel för dokumenthantering


  • Användarhantering

  • Implementeringar där tillstånd är kopplade till
   en specifik användare eller en användargrupp kräver
   en databas för att spara nödvändig information
   för autentisering (användarnamn, lösenord) och
   en räknare för typ av enhet, utskrift eller öppningskontroll.

   All begäran till tillståndsdatabasen är eller kan loggas och
   tolkas för dokumentkontroll, spårning och analyser.
   Databasen är baserad på SQL och det är möjligt att lägga till
   ytterligare tabeller för annan viktig information eller för
   att använda standard SQL-verktyg för administration.


  • Grupp- och tillståndshantering

  • Alla användare och dokument tillhör en enskild grupp
   som har behörigheterna.

   Öppna, skriva ut, kopiera, förbindande av skärmdump eller
   vattenstämplar är attribut för en specifik grupp och hanteras
   via webbläsargränssnittet.

   Gruppadministratören ansvarar för de olika deltagarna,
   de enskilda dokumenten och de nuvarande behörigheterna.
   Alla ändringar gäller omedelbart för hela gruppen.

Actino software - Actino DRM - Kontrollpanel för grupp- och tillståndshantering - Bild

Actino DRM Kontrollpanel för grupp- och tillståndshantering


  Arbetsflöde och automation

  • Dispatcher

  • En viktig funktion för DRM är automatisering och integration.
   Båda funktionerna driver arbetsflödet och hjälper till att
   undvika mänskliga fel.

   Dispatcher är en multitrådad tillämpning eller tjänst för
   att hantera hela processen med kryptering, distribution och
   uppdatering av behörighetsserverns databas.

   Den kan startas av någon annan tillämpning, DMS eller
   verksamhetssystem, eller som en webbservice.
   Alla attribut ingår i XML-jobbticket.


  • Rapportmodul

  • Tillämpningen ansluter till SQL-databasen och extraherar all
   information för en viss tidsperiod.
   Verksamheten får alla detaljer om de begärda dokumenten, tid,
   varaktighet, datum och om användarna eller använda enheter.


  • HTML5 konvertering

  • Ett dokuments innehåll kan visas i en webbläsare utan
   installerad PDF-läsare genom att det konverteras till HTML5.

   Det resulterande dokumentet ger sidvisningar, zoomning,
   sidvändning, bokmärken för navigering och hyperlänkar.
   Det ser ut och känns som en PDF.Systemkrav:

  Windows® och Linux:

  • PHP

  • MySQL

  • Webserver

  Actino DRM användargränssnitt är tillgängligt
  på engelska och tyska (snart även på svenska).
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.Actino Software Logo
Actino Software Solutions Partner