NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från callas software GmbH.
callas software - Logo

Teknik för PDF-baserade arbetsflöden

Vi löser PDF-problem
callas software gör det enklare att hantera komplexa PDF-utmaningar

Lösningar för prepress, print, publicering och dokumenthantering
callas software License Server - Logo

callas License Server
Dynamisk allokering av moln-baserade kapacitetstjänster på
Amazon Web Services, Microsoft Azure och andra infrastrukturer
vid behov av topprestanda för callas software programvara och teknik.


callas License Server stöder ISO-standarden PDF 2.0!
Licensiering av callas software programvaror
för exekvering som molntjänst

callas License Server - Licensed to Run
(callas software blog, 18 april 2023)

callas License Server, Licensed to run - Picture

  Hur tillhandahåller callas software programvara
  till en verksamhet utan att binda den till en viss dator;
  och hur gör callas software det möjligt för de som vill ha det,
  att bara betala för det de verkligen behöver och använder?

  callas License Server är svaret:
  Nya egenskaper och funktionalitet i callas License Server

  License Server 1.2 släpps med följande nyckeluppdateringar:

  • Stöd för Cartridge pooler:
   Introducerar stöd för Cartridge pooler,
   en funktion utformad för att sömlöst integreras med
   callas pdfToolbox version 14.3 och senare.

  • Stöd för utvecklarlicens:
   Den nya uppdateringen inkluderar stöd för utvecklarlicenser,
   vilket ger dig fler alternativ för licenshantering och utveckling.

  • Förbättrad hantering av processpatroner och krediter
   i failover-inställningar:
   License Server 1.2 förbättrar hanteringen att
   bearbeta och kreditera kassetter i failover-inställningar,
   vilket säkerställa en mer pålitlig och motståndskraftig upplevelse.

  Plus ett par mindre förbättringar:

  • Förbättrade loggfiler för anslutningsproblem i failover-inställningar.

  • Nya loggfiler för avinstallationer av kassetter och avaktiveringar av licensserver.


  Se även callas software blog

callas License Server Webinarier/Videoinspelningar, tutorials, demonstrationer

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon

Videodemonstrationer av callas License Server - Popup-fönster


callas License Server - Tutorials

callas License Server
Datablad/broschyrer/guider:

callas License Server utbildning

callas License Server - Instruktörsledd utbildning
Prisinformation

  callas License Server programvara erbjuds som licensköp eller mot hyra.

  callas License Server är tillgänglig för
  callas pdfToolbox, callas pdfaPilot och callas pdfChip
  och i form av callas License Server SaaS.

  5 licenser av callas pdfToolbox Desktop eller callas pdfaPilot Desktop
  ingår vid köp av callas License Server.


  Intressant?
callas License Server
Referenser/Kundinstallationer


 • 2023: Verified Global AB, Sweden


 • 2019: Pixartprinting (Italien) kör nu uppe i molnen
  Optimerad användning av callas pdfToolbox licenser.
Produkter


callas software License Server - Logo


Nedladdning - Ikon
Klicka här för att begära nedladdning av callas Licens Server

(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av programvaran
och ge dig vårt stöd, ber vi dig ange koden NewFormat
i formulärfältet som heter Preferred Reseller).


  callas License Server

  callas License Server introducerar ett dynamiskt sätt att licensiera
  callas softwares programvaror där lokal aktivering inte längre är nödvändig.

  Dynamisk allokering av moln-baserade kapacitetstjänster på
  Amazon Web Services, Microsoft Azure och andra infrastrukturer
  vid behov av topprestanda för callas software programvara och teknik.

  Adresserar behoven hos en modern, molnbaserad värld.
  Introducerar med molninfrastruktur i fokus ett mer dynamiskt sätt att
  licensiera bearbetningskapacitet baserat på behov av topprestanda.

  callas License Server passar in i callas softwares långvariga
  tradition att medge maximal flexibilitet när det gäller
  användning och miljö för sina produkter och teknik.

  callas software programvara har varit tillgänglig under många år för
  Windows, Mac, Linux, Oracle/Sun Solaris och IBM AIX och callas' teknik
  kan integreras via hot folders, kommandoradsgränssnitt (CLI) samt
  software development kit (SDK).

  Med callas License Server anpassar callas software den filosofin
  till marknadens nuvarande behov och möjliggör en enkelhet i
  utplaceringen av callas software produkter och teknik som
  moln-baserade tjänster på infrastruktur från
  Amazon Web Services, Microsoft Azure eller andra.


  callas License Server används vanligtvis i privata eller offentliga molnmiljöer.
  Det är en fristående programvara genom vilken callas Server/CLI/SDK produkter
  kan hämta specifik licensinformation.

  Licensinformationen är baserad på det maximala antalet instanser och/eller
  bearbetningstiden som den aktuella Server/CLI/SDK-produkten kan använda
  oavsett var Server/CLI/SDK-produkten är installerad.
  Detta möjliggör att tillgodose automatiska skalningsscenarier.

  Den normala licensmodellen för callas License Server medger även ASP-användning.
  Aktiverings-baserad licensiering vs Licensserver-baserad licensiering

  Alla callas software programvarukunder har hittills använt aktiverings-
  baserad licensiering, som binder licensen till maskinen den körs på.

  Från och med nu medges även licensserver-baserad licensiering av
  callas software programvaror utan krav på att den aktiveras lokalt.
  Istället kontrolleras med License Server om det finns några lediga licenser.

  Detta tillåter (virtuella) maskiner på nätet att dynamiskt tas i drift utan
  behov av att genomföra en manuell aktiveringsprocess, vilket i sin tur
  möjliggör verklig "failover"-stöd för affärs-/verksamhetskritiska processer!


callas License Server konfiguration

callas License Server konfiguration - Bild

  Vad är det som egentligen driver Callas License Server?

  callas License Server använder blockchain-teknik.

  Blockchain är ett enkelt sätt att skicka information från A till B
  på ett fullt automatiserat, säkert och smart sätt.

  En part i en transaktion initierar processen genom att skapa ett block.
  Det verifierade blocket läggs till i en kedja som lagras och skapar en unik post.

  Transaktioner kan utgöras av kryptovalutor, medicinsk information,
  röstning eller hushållsutgifter, eller i vårt fall, License Server transaktioner.

  Alla transaktioner på licensservern lagras i en lokal blockkedja.
  Blockkedjan består av enskilda poster som innehåller information
  om en transaktion som är säkrad av ett hash-värde.

  Hash-värdet för varje post är byggt från hash-värdet av
  föregående post och data för den aktuella posten.
  Alla hash-värden för blockkedjan kontrolleras under licensserverns start.
  Om ett hash-värde är ogiltigt skickas ett felmeddelande och
  License Server vägrar att starta.

  En enda licensserver erbjuder inget failover-stöd.
  Men licensservern kan aktiveras på flera datorer för att vara
  förberedd för failover, vilket är mycket viktigt enligt callas-kunder.


callas License Server kontrollpanel

callas License Server - Kontrollpanel - Bild

  callas License Server stöder callas pdfToolbox, pdfaPilot och pdfChip.

  Licensservern själv behöver först installeras och aktiveras.

  När den väl är aktiverad, behöver inte callas Server/CLI/SDK aktiveras.
  Istället körs enbart callas Server/CLI/SDK via kommandoraden
  med licensens IP-nummer.
  Licensservern kontrollerar då tillståndet för callas Server/CLI/SDK,
  det vill säga om callas Server/CLI/SDK har tillåtelse att köras eller inte.

  Men hur får License Server information om att en ny instans av
  callas Server/CLI/SDK har tillåtelse att köras eller inte?
  För det syftet använder callas License Server, så kallade "cartridges".

  Process Cartridges som gör att man kan köra en callas-process,
  bearbeta en fil i taget och/eller Credit Cartridges som medger tillgång
  till processtid, oberoende av antalet parallella processer
  och/eller (virtuella) maskiner.

  Varje cartridge är avsedd för (är länkad till) en specifik callas programvara.
  I en miljö där man vill använda pdfToolbox, pdfaPilot och pdfChip, behöver
  License Server en cartridge för pdfToolbox, en cartridge för pdfaPilot
  och en cartridge för pdfChip.

  License Server kan ha så många cartridges installerade som krävs och
  dessa cartridges kan vara av olika typer.

  Tillsammans med möjligheten för loggning,
  erbjuder License Server även ett REST-gränssnitt som ger
  information om aktuell status för licensservern, cartridges,
  failover-nätverket och information om sessioner som körs
  (med varje bra funktion medföljer en bra dokumentation).
  Full flexibilitet: Auto-skalbara drifts miljöer & betala-per-användning

  • Körs utan lokal att aktivering
  • License Server kontrollerar om licenserna är tillgängliga eller inte.
   Detta medger att (virtuella) maskiner på nätet att dynamiskt tas i
   drift utan behov av att genomföra en manuell aktiveringsprocess.


  • Hanterar behov av prestanda vid topproduktion
  • callas License Server möjliggör driftsmodeller såsom
   "prestanda efter behov" eller "kapacitet på efterfrågan",
   ett mer dynamiskt sätt att licensiera baserat efter
   produktionens behov av topprestanda.


  • Kapacitetsbaserade driftsmiljöer
  • License Server kan användas i kapacitetsbaserade driftsmiljöer
   eftersom den enda datorn som alltid behöver köras är datorn som är
   värd för License Server - allt annat kan vara fullt dynamiskt.


  • Hur fungerar det?
  • Betala-per-användning.
   Det utgår en initial kostnad för License Servern och därefter medger
   License Server körtillstånd baserat på cartridges laddade in i den.

   Det finns två typer av cartridges:
   Man köper antingen Process Cartridges och/eller Credit Cartridges
   som laddas in i callas License Server.

   • Process Cartridge
   • Process Cartridges laddas med en eller fler samtidiga processer.
    Varje process medger att en callas-programvara bearbetar en fil i taget.

    Varje callas-programvara som vill bearbeta en PDF-fil begär tillåtelse av
    License Server och kommer att få behörighet att köra om det fortfarande
    finns lediga processer tillgängliga.

    8 Process Cartridges medger möjlighet att köra 8 processer parallellt,
    oavsett om det är det på en eller flera (virtuella) maskiner.
    Process Cartridges används vanligtvis för att driva den dagliga produktionen.


   • Credit Cartridges
   • Credit Cartridges tillgodoser behovet av topproduktion och ger tillgång till
    bearbetningstid, oberoende av antalet parallella processer och/eller
    (virtuella) maskiner; tillåter således körning av ett obegränsat antal
    parallella processer.

    Credit Cartridges laddas med ett antal krediter.
    Varje kredit motsvarar en sekund av bearbetningstid.

    Varje gång en callas-programvara begär tillåtelse att
    processa en fil, kommer licensservern att ge tillståtelse.

    När en callas-programvara begär tillstånd att bearbeta en fil,
    kommer License Server hålla reda på hur lång tid det tog att
    bearbeta den filen och kommer då att subtrahera motsvarande
    antal krediter från sin Credit Cartridge.

    En 50.000 Credit Cartridge medger en bearbetningstid om 50.000 sekunder.
    I en auto-skalbar miljö skulle detta möjliggöra att ett obegränsat
    antal server-instanser startas, som bearbetar filer tills dess att alla
    krediter använts, vilket ger kunderna tillgång till en aldrig
    tidigare skådad kraft för PDF-bearbetning.

    För rena fall av betala-per-användning (pay-per-case) kan
    kunder självklart välja att bara använda Credit Cartridges.


  • Användning av License Server i failover-läge
  • I failover-läge kör License Server vanligtvis på tre olika system.
   License Server måste vara medveten om övriga inblandade License Server.

   Hur man arbetar med License Server i det här fallet är något annorlunda
   än det enkla användningsfallet där den körs på ett enda system.

   (Räknaren för failover är en del av licensen för licensservern och
   måste anges under köpet av licensservern).


  • Användning av License Server i Dispatcher-miljöer
  • License Server erbjuder lagring av licenser i ett centraliserat förvar.
   Det kan vara vettigt att kombinera detta med distribuerad bearbetning
   som organiseras från en centraliserad enhet.
   Denna enhet kan vara en Dispatcher / callas pdfToolbox Dispatcher eller
   callas pdfaPilot Dispatcher.

   Dispatcher måste aktiveras som vanligt, dock kan detta i en
   License Server-miljö göras genom att använda License Server.

   Detta kräver en speciell Run Count-cartridge för Dispatcher
   (Dispatcher kan inte användas med krediter) på samma License Server;
   priset är detsamma som för en vanlig Dispatcher-licens.

   Dispatcher startas sedan med samma --licenseserver kommando
   som alla andra instanser som vill att vi ska aktivera sig själv
   med License Server.

   När en satellit startas och ansluts till Dispatcher bör den samtidigt
   använda --licenseserver option för att även ansluta till License Server.

   Eftersom en satellit inte startas per jobb utan körs i lyssningsläge
   kommer detta anrop inte använda någon av cartridge-tillgångarna
   (kör-antal eller krediter) på License Server.
   Men när ett jobb skickas från en klient via Dispatcher till satelliten
   kommer den använda dessa tillgångar på samma sätt som en
   "normal" pdfToolbox-instans skulle göra.

   Det finns inget behov av att använda --licenseserver option i ett anrop till
   avsändaren på en klient, men om detta alternativ anges skickas det även
   till satelliten och konsolideras med License Servern listan som upprättades
   när satelliten startades.
  Egenskaper och funktionalitet

  • Auto-skalbar lösning

  • Dynamisk tillgång till moln-infrastruktur vid behov

  • Möjlighet att ladda Process Cartridges för daglig produktion

  • Möjlighet att ladda med Credit Cartridges för
   oöverträffad PDF-bearbetningskraft

  • Körs på alla vanliga operativsystem;
   Windows, Mac, Linux, Oracle / Sun Solaris och IBM AIX

  • Körs som en fristående (en enda licensserver) eller
   som ett kluster av tre License Servers som ger failover för varandra

  • Stödjer Process Cartridges som dynamiskt tillåter andra
   callas-produkter för att bearbeta filer på vilken dator som helst.
   Varje process i en Process Cartridge gör det möjligt att bearbeta en fil i taget

  • Stödjer Credit Cartridges som tillåter andra callas-produkter att
   bearbeta så många filer parallellt som nödvändigt genom att helt enkelt
   dra av bearbetningstid från antalet krediter i cartridge.

  • Körs på verklig hårdvara såväl som virtuella maskiner

  • Fungerar med alla varianter av callas pdfToolbox och callas pdfaPilot,
   inklusive desktop-versionerna för att tillhandahålla flytande licenser
  Fördelar

  • Undvik lokal aktivering
  • Eftersom License Server själv måste aktiveras på en maskin,
   behöver inte någon annan callas-produkt aktiveras.
   De frågar helt enkelt License Server om behörighet att köra.


  • Tackla toppproduktionen
  • En kombination av Process Cartridges och Credit Cartridges
   på License Server hanterar basbearbetningsbehovet
   (med hjälp av Process Cartridges) och toppbearbetningsbehov
   (med hjälp av Credit Cartridges) mycket enkelt.
   Denna lösning är både mycket flexibel och kostnadseffektiv!


  • Implementera verkligt failover-stöd
  • Med den traditionella callas-licensmodellen,
   måste callas-produkter alltid aktiveras lokalt,
   och det är inte en helt automatiserad process.

   Detta gör det svårt att ge verkligt failover-stöd
   för affärs-/verksamhetskritiska processer.
   Med hjälp av License Server är det möjligt att göra en riktig failover!

   License Server är själv inte en flaskhals för sant failover-stöd
   då den kan fungera i ett kluster av tre License Server som
   ger backup för varandra.


  • Flytande desktoplicenser
  • Eftersom License Server fungerar med
   callas pdfToolbox Desktop och callas pdfaPilot Desktop
   kan den användas för att implementera flytande licenser.

   Desktop-produkter begär tillstånd att köra vid uppstart,
   vilket tar bort behovet av att aktivera produkten på varje
   maskin som den körs på.

   Detta medger en flexibel miljö för skolor, universitet, och
   organisationer med stora arbetsgrupper som använder
   desktop-produkter ...
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.callas software - Logo
callas software Partner