NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat


NewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från callas software GmBH.
callas software - Logo

Vi löser PDF-problem
callas software gör det enklare att hantera komplexa PDF-utmaningar

Lösningar för prepress, print, publicering och dokumenthantering

callas software pluggins för Adobe Acrobat
förbättrar och utökar inbyggd basfunktionalitet i Adobe Acrobat.
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF
callas software pdfGoHTML - Logo

callas pdfGoHTML
Gratis plug-in Adobe® Acrobat®
Visar om PDF-filer är korrekt strukturtaggade
Fullt stöd för ISO PDF/UA-standarden för
universellt tillgängliga PDF-dokument
(dvs., "PDF-dokument tillgängliga för alla")


callas pdfGoHTML stöder ISO-standarden PDF 2.0!
Produkter
callas pdfGoHTML - Logo


Nedladdning - Ikon
Klicka här för att ladda ned och använda callas pdfGoHTML utan kostnad.

(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av programvaran och ge dig vårt stöd,
ber vi dig ange koden NewFormat i formulärfältet som heter Preferred Reseller).


callas software pdfGoHTML - Start Picture - Bild

  callas pdfGoHTML används för att snabbt validera att
  PDF-filer överensstämmer med ISO PDF/UA standarden för
  universellt tillgängliga PDF-dokument och formulär.


  callas pdfGoHTML är en gratis plugin till Adobe® Acrobat.

  Med universellt tillgängliga PDF-dokument och formulär avses att även personer
  med funktionsnedsättning skall kunna ta del av PDF-dokumentets information.

  callas pdfGoHTML testar PDF-dokumentets läsordning,
  korrekt användning av taggar, lämpliga alternativa texter och
  andra semantiska element.

  Detta gör callas pdfGoHTML 2.0 ett oumbärlig hjälpmedel för alla
  kreatörer som vill skapa PDF-filer som är korrekt strukturtaggade
  för att uppfylla PDF/UA-standarden.
  Med ett enkelt klick på plugin-knappen konverteras ett taggat PDF-dokument *)
  till en HTML-vy som öppnas i användarens standardwebbläsare.
  Användaren kan där välja hur det färdiga HTML-dokumentet skall visas upp
  på datorskärmen för att åskådliggöra dokumentets struktur,
  förbättra läsupplevelsen och göra dokumentet mer tillgängligt
  för personer med nedsatt syn eller dyslexi.

  När PDF-dokumentet öppnas visar callas pdfGoHTML omedelbart
  huruvida dokumentet är taggat eller ej.
  Användaren kan enkelt välja hur HTML-dokumentet visas på skärmen
  för att passa vald webbläsare, uppvisa dokumentets taggningsstruktur,
  göra dokumentet mer lättläsligt, visa det med inverterad text,
  samt anpassa skärminnehållet för nedsatt syn och dyslexi.

  För dem som behöver utvärdera kvaliteten på PDF-filens taggning,
  ger de tydligt synliggjorda "strukturtaggarna" i det exporterade
  HTML-vyn en snabb och intuitiv uppfattning om taggningens kvalitet
  och var i strukturen som taggningen behöver förbättras.
  Fokus i detta sammanhang är på en intuitivt färgkodad representation
  av strukturen i PDF-filens interna innehåll, ett perfekt komplement till
  visualiseringen av taggträdet i Acrobat Pro som ofta kan vara svårt att läsa.

  callas pdfGoHTML Structured Tags View Swedish - Bild
  Klicka på bilden för att se ett exempel på ett
  taggat PDF-dokumentets strukturtaggar

  Med callas pdfGoHTML förkortas tiden avsevärt för att skapa och
  kvalitetsgranska taggade PDF-dokument vilket säkerställer en
  mycket högre grad av tillgänglighet till PDF-dokument.

  Som ett resultat blir kvalitetskontrollen av taggade PDF-filer
  en mycket snabbare process och taggningssproblem kan
  därmed identifieras och lösas extremt snabbt.


  Systemkrav
  • Acrobat 9, 10, 11 eller DC

  • Mac: Kräver Mac OS X (Intel), version 10.7 eller senare , 64-bit kompatibel.

  • Windows: Kräver Windows Server 2008 R2 / Server 2012 / 7 / 8 / 10.
callas pdfGoHTML webinarier/videoinspelningar, tutorials, demonstrationer
Webinarier / Videoinspelningar illustrationsikon - Ikon
Videodemonstrationer av callas pdfGoHTML - Popup-fönster

callas pdfGoHTML - Tutorials

Boka online-demonstration av callas pdfGoHTMLTesta callas pdfGoHTML med PDF/UA-kompatibla PDF-filer  *) Taggade PDF-dokument

  Ett väl taggat PDF-dokument är en förutsättning för att göra PDF-innehåll
  tillgängligt för alla samt för att skärmläsare skall fungera för personer
  med synnedsättning eller med dyslexi.

  PDF-taggar är dessutom en effektiv metod för att förbättra sökmotoroptimering
  och ger ett tillförlitligare resultat vid återanvändning av text eller omvandling till
  andra format (kopiera & klistra in, automatiserad innehållsextraktion).

  Helt barriärfritt: Tillgänglig PDF (PDF/UA) för tillgänglig e-förvaltning / e-myndighetFör mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2021 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.callas software - Logo
callas software Partner