NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd till partner och återförsäljare
för Norden och Baltikum av NetCentric Technologies / CommonLook, USA.
NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo

CommonLook
PDF Accessibility: Problem Solved

Lösningar för tillgänglig PDF
som uppfyller gällande tillgänglighetsstandarder:
ISO 14289-1 (PDF/UA),
W3C/WCAG 2.0/2.1,
U.S. Section 508 och U.S. HHS.
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
NetCentric Technologies - CommonLook Office - Logo

Skapa tillgänglig PDF inifrån MS Word och MS PowerPoint

Viktig styrinformation för att skapa tillgänglig PDF läggs till innan PDF-export

Tillgänglighetsformatering av komplexa tabeller
CommonLook Office
Skapa tillgänglig PDF direkt inifrån Microsoft Office

NetCentric Technologies - CommonLook Office - Tillgänglig PDF direkt inifrån MS Office / Word och PowerPoint - BIld

CommonLook Office förenklar skapandet av tillgängliga PDF-dokument
direkt från Microsoft Word och PowerPoint dokument.

Det perfekta redskapet för alla innehållsskapare som
som producerar innehåll med hjälp av Microsoft Office

Avsett att användas av alla användare i en verksamhet.
CommonLook Office underlättar för alla att skapa tillgängliga PDF-dokument;
lika enkelt som att köra en stavningskontroll,
ingen utförlig kunskap om PDF-tillgänglighet behövs

CommonLook Office gör mest nytta när det installeras
på varje dator som används för att skapa dokument;
underlättar för alla som ansvarar för att deras innehåll är tillgängligt
NetCentric Technologies - CommonLook Office Product Box - LogoCommonLook
webinarier, inspelade videodemonstrationer, tutorials och praktiska övningar

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon

Videodemonstrationer av CommonLook programvara


Boka online-demonstration av CommonLook programvara

När du begär en demonstration kan vi erbjuda en testskanning av din webbplats,
lokalisera PDF-filer och testa dem med avseende på tillgänglighet,
samt visa var din organisation befinner sig när det gäller PDF-tillgänglighet.
Vi kommer att ge rekommendationer om nödvändiga åtgärder för att säkerställa
att din organisations PDF-dokument alltid förblir tillgängliga för alla.


CommonLook användarutbildning


Produkter


NetCentric Technologies - CommonLook Office - LogoDownload - Ikon

Kontakta mig om CommonLook Office


NetCentric Technologies - CommonLook Office - Checkpoints / Kontrollpunkter - Arbetsstationsskärm - Bild

  CommonLook Office pluggin för MS Office förbättrar och utökar
  inbyggda egenskaper och funktionalitet i Microsoft Office
  med avseende på stöd för att skapa tillgängliga dokument

  CommonLook Office är en pluggin till Microsoft Word och PowerPoint som
  gör det möjligt för organisationer att säkerställa korrekt skapande av
  tillgängliga PDF-dokument och -formulär utan förkunskaper om tillgänglighet.

  Med CommonLook Office kan innehållsförfattare omedelbart skapa
  högkvalitativa tillgängliga PDF-dokument som överensstämmer med
  gällande standarder för tillgängliga dokument:
  ISO PDF/UA, WCAG 2.0AA, U.S. 508, och / eller U.S. HHS.

  Inom en snar framtid kommer även
  CommonLook Office att stödja WCAG 2.1 för dokumentskapare.

  CommonLook Office pluggin för MS Office förbättrar och utökar
  inbyggda egenskaper och funktioner för tillgänglig PDF i
  Microsoft Word (.doc & .docx) och PowerPoint (.ppt & .pptx),
  eller Adobe Acrobat Portable Document Format (.pdf)


  Proaktiv strategi - Skapa tillgängliga PDF-dokument redan från start

  CommonLook Office medger att innehållsförfattare kan utforma
  dokument med tillgänglighet i åtanke redan från start,
  vilket sparar tid och ansträngning senare i arbetsprocessen.

  Innehållsskaparen lägger helt enkelt in vital tillgänglighetsinformation i
  sitt arbetsdokument, Word eller PowerPoint, redan från början, d.v.s innan
  dokumentet sparas/exporteras till Portable Document Format (PDF).

  • En pluggin för Microsoft Word och PowerPoint med åtkomst från
   verktygsfältet i MS Office och som är avsedd att användas som
   en del av verifieringen och skapandet av dokument som skall
   sparas som tillgänglig PDF.

   Word- och PowerPoint-källdokument sparas även i ett mer
   tillgängligt format genom att använda CommonLook Office i
   skapandeprocessen och följer bästa praxis för authoring.

  • Snabb och intuitiv
   - kräver inte förkunskaper om tillgänglighetsprogram eller -standarder

  • Testar och åtgärdar tillgänglighetsproblem i källfilen
   (Microsoft Word eller PowerPoint)

  • Säkerställer maximal tillgänglighet i nya PDF-dokument,
   till lägsta möjliga kostnad

  Skapa tillgängliga dokument enklare

  CommonLook Office är det effektivaste sättet att skapa
  tillgängliga PDF dokument direkt ifrån källfilerna i
  Microsoft Office (.doc, .docx, .ppt & .pptx).

  Innehållsskaparen guidas genom processen att skapa tillgängliga
  PDF-dokument som exakt uppfyller gällande tillgänglighetsstandarder:
  ISO PDF/UA, WCAG 2.0AA, U.S. 508, och / eller U.S. HHS.

  Inom en snar framtid kommer även
  CommonLook Office att stödja WCAG 2.1 för dokumentskapare.

NetCentric Technologies - CommonLook Office - ÖVerensstämmelse med ISO 14289-1 / PDFUA, U.S. Section 508, U.S. HHS, WCAG2.0/2.1 - Combo Ikoner
  • Lätt att använda, även för ny började,
   men ändå kraftfullt nog för avancerade användare

  • Utökar den inbyggda funktionaliteten för tillgänglig PDF i
   Microsoft Word (.doc & .docx) och PowerPoint (.ppt & .pptx), eller
   Adobe Acrobat Portable Document Format (.pdf)

  • Identifierar snabbt och hjälper till med att lösa tillgänglighetsproblem,
   automatiserar de flesta arbetsmomenten

  • Uppnå överensstämmelse med standarder till lägre kostnader genom
   mindre kostnader för åtgärder/reparationer av befintliga dokument

  Hur det går till?

  När CommonLook Office startas och användaren väljer lämplig
  tillgänglighetsstandard, startas de inbyggda testerna
  gentemot vald dokumentstandard.

NetCentric Technologies - CommonLook Office - Välj vilken tillgänglighetsstandard som PDF-dokumentet skall uppfylla - Bild

  Användaren uppmärksammas på eventuella eller potentiella problem
  så att de kan adresseras före skapandet av PDF-filen.
  När alla problem har hanterats och rättats till, skapas en taggad,
  tillgänglig, och kompatibel PDF.

  Dessutom kan en rapport genereras för att intyga att
  PDF-dokumentet verkligen har passerat alla kontrollpunkter
  som är relevanta för den valda tillgänglighetsstandarden.


  Steg-för-steg-guide:

  1. Starta CommonLook Office inifrån Microsoft Word eller PowerPoint

  2. Välj lämplig tillgänglighetsstandard för överensstämmelse
   (e.g. PDF/UA, WCAG 2.0, HHS, or Section 508)

  3. Testa och korrigera identifierade tillgänglighetsproblem
   som anges i kontrollpanelen

  4. När alla tillämpliga kontrollpunkter är avklarade,
   konverterar CommonLook Office från Microsoft Word eller Powerpoint
   (.doc, .docx, .ppt eller .pptx) till tillgänglig PDF  Egenskaper och funktionalitet:

  Konvertering av Microsoft Office dokument till tillgänglig PDF

  • Stöd för Microsoft Word (.doc & .docx) and PowerPoint (.ppt & .pptx)

  • Lätt att lära och använda,
   med steg-for-steg-guideting genom kontrollpunkterna

  • Skapar dokument som uppfyller gällande standarder:
   PDF U/A, WCAG 2.0 AA, Section 508 eller HHS

  • Kontrollpunkter för att preparera innehåll för de flesta situationer

  • Komplett verifiering
   - detaljerad täckning av alla överensstämmelseskriterier
   för den valda standarden

  • Stilmappning
   - hantera stilanvändning och mappa gentemot till PDF-taggar

  • Tabellformatering
   - hantera enkla, komplexa och presentationstabeller

  • Uppgraderat användargränssnitt med förbättrade kontrollpunkter
   och helt ny dokumentation


  Vanliga frågor

  • Ändrar CommonLook Office mina filer
   (.doc/.docx eller .ppt/.pptx) på något vis?
   • CommonLook Office modifierar dokumentent under
    följande omständigheter för att skapa mer tillgängliga
    MS Word och MS PowerPoint filer:

    • Alternativ text läggs till bilder för motsvarande
     Word eller PowerPoint objekt.

    • Gruppering (eller avgruppering) av objekt i
     CommonLook Office överförs till Word- eller PowerPoint filen.

   Obs!:
   CommonLook Office lagrar INTE dokumentet automatiskt
   till skivminne men utför ovanstående ändringar i arbetsminnet.
   När dokumentet stängs, erbjuder Word eller PowerPoint
   möjlighet att spara dokumentet.


  • Kommer CommonLook Office att göra min
   MS Word eller MS PowerPoint-källfil kompatibel?
   • CommonLook Office kommer att göra vissa tillgänglighetsändringar
    i källfilen, för att förbättra dess tillgänglighet.
    Men eftersom det finns inbyggda begränsningar i
    MS Word och MS PowerPoint, kan dessa filer inte alltid
    göras 100% kompatibla.
    Det är faktiskt ytterligare en anledning att skapa en PDF-fil
    - eftersom PDF-filer kan göras kompatibla!


  • Om man markerar kryssrutan för en bild
   "No Textual Description Required" ("Ingen textbeskrivning krävs"),
   vad (om något) gör CommonLook Office med MS Word eller
   MS PowerPoint filen för att spara det valet?
   • CommonLook Office lagrar denna information
    i en kundanpassad datasektion av filen


  • Fungerar CommonLook Office med PowerPoints
   noteringar för presentationsbilder?
   • Nej. CommonLook Office producerar PDF-dokument
    enbart från presentationsbilderna i MS PowerPoint


  Systemkrav

  • Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista eller XP

  • Microsoft Office

  • Adobe Acrobat 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 (Acrobat X),
   11.0 (Acrobat XI), eller Acrobat DC - Standard eller Professional

  CommonLook programvaror

  Vi erbjuder även CommonLooks branschledande programvaror för
  tillgänglighetstestning och korrigering av tillgänglighetshinder.

NetCentric Technologies - CommonLook - Alla programvaror och tjänster - Logos - Banner

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo
CommonLook Software and Services Partner