NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd till partner och återförsäljare
för Norden och Baltikum av NetCentric Technologies / CommonLook, USA.
NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo

CommonLook
PDF Accessibility: Problem Solved

Lösningar för tillgänglig PDF
som uppfyller gällande tillgänglighetsstandarder:
ISO 14289-1 (PDF/UA),
W3C/WCAG 2.0/2.1,
U.S. Section 508 och U.S. HHS.
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
Skapar tillgängliga PDF-filer som uppfyller
PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508, och U.S. HHS

Programvara och professionella tjänster som hjälper verksamheter
att skapa tillgängliga PDF-dokument som överensstämmer med gällande
tillgänglighetsstandarder, såsom ISO 14289-1 (PDF/UA),
W3C/Web Content Accessibility Guidelines 2.0/2.1 (WCAG 2.0/2.1),
U.S. Section 508, och U.S. Department of Health and Human Services (HHS).

International Accessibility Standards: ISO PDF/UA, W3C WCAG, Section 508 USA, HHS USA - Icon Banner

CommonLooks programvaror och tjänster är erkända som branschledande
för tillgänglig PDF och täcker in ett dokuments hela livscykel.

Vår kapacitet: 10.000+ PDF-sidor åtgärdas dagligen.
Beprövade processer och teknik säkerställer leverans av tillgänglig PDF i tid,
även i stora volymer.
Vi hjälper er att undvika risker för tvister genom att se till att era dokument,
redan före distribution, är tillgängliga för alla användare;
med eller utan funktionshinder.

Vi underlättar för innehållsskapare och testare att säkerställa att
PDF-dokument följer gällande tillgänglighetsstandarder.

Vi hjälper till att reducera tid och kostnader för att uppfylla
tillgänglighetsstandarder för PDF-dokument och samtidigt
öka noggrannheten genom dokuments hela produktionscykel.
CommonLook introduktion och värdeerbjudande (2:06)Digital dokument finns överallt.
CommonLook gör dem tillgängliga för alla.
Det är allt vi gör.


Detta är tillgänglig PDF

NetCentric Technologies - CommonLook Document Accessibility Primer - Detta är tillgängligbilder/produktbilder/ntc-commonlook/ntc-commonlook-products-pictures/ntc-commonlook-white-papers/ntc-commonlook-document-accessibility-primer-766x360.png PDF - Bild

(Klicka på bilden)


  En PDF-fil består av en samling objekt (text, bilder, ritningslinser, former etc.)
  som tillsammans utgör innehållet (fysisk vy).
  Att lägga till tillgänglighet innebär att organisera innehållet med strukturell information
  som fastställer innehållets semantik (rubrik, punkt, lista, tabell, figur etc.),
  såväl som innehållets läsningsordning.

  Denna strukturella information benämnes "märkningsträd / taggningträ" (Tag Tree/Tag View).
  En skärmsläsare (t.ex. JAWS, VIP PDF-Reader, NVDA) använder taggningen till att
  bestämma läsordningen samt ge semantisk information till användaren.

  Läs mer i detta white paper:


Hur skapar man tillgängliga PDF-filer?

  Ett första steg är att PDF-filer måste vara uppmärkta/taggade för att
  tekniska hjälpmedel (AT) som används av personer med funktionshinder
  skall kunna upptäcka innehållet i PDF-filen - utan taggar finns det inget för AT att läsa!

  Taggning innebär att man lägger till strukturell information om element,
  till exempel rubriker, stycken, listor och tabeller till PDF-filer så att de kan
  avläsas och exakt och effektivt navigeras av personer med funktionshinder.

  CommonLook programvara och reparations-/åtgärdstjänster adresserar
  alla steg i ett dokumentet livscykel, snabbt och kostnadseffektivt;
  från interaktiv konvertering av enskilda filer till att filer automatiskt
  genereras till tillgänglig PDF från levande data/databaser.


Vilka faktorer påverkar kostnaden för tillgänglig PDF?

  Betänk den stora variation av PDF-baserad information som vi dagligen möter.
  Variation innebär mångfald och ofta även ökad komplexitet.

  Vissa PDF-filer är bara enkla textstycken som genererats från en Word-fil.
  Andra är nyhetsbrev, eller innehåller vetenskapliga ekvationer, eller fakturor.
  Vissa är tidskrifter med artikelbaserat innehåll, eller skannade sidor.
  Inte alla dokument är enkel text, och inte alla PDF-filer skapas lika,
  eller enligt gällande PDFstandarder.


  Vi menar faktiskt två olika saker med "komplexitet":

  • PDF-dokumentets fysiska struktur.
   Är det en välgjord, korrekt taggad PDF-fil,
   eller är innehållet internt oorganiserat och ostrukturerat?
   Är innehållet taget från en elektronisk källa såsom Quark, InDesign, MS Office, ...?
   Är sidinnehållet inskannat?

  • PDF-dokumentets logiska struktur.
   Innehåller det mängder av fotnoter, bilder utan alternativ text,
   komplexa tabeller eller formulär?

  Kostnaden beror på komplexiteten i PDF-dokuments fysiska och logiska struktur.

  Vi hanterar allt PDF-innehåll i vilken form som helst.
  Våra experter ser till att alla aspekter av PDF-innehåll
  hanteras och adresseras rätt, från artefakter till z-order.
  Ett omfattande och fullständigt dokumenterat resultat
  levereras genom vår strukturerade metodik och teknik.
CommonLooks tillgänglighetsprogram i fem faser / Five-Phase Accessibility Program

NetCentric Technologies, CommonLook’s Five-Phase Accessibility Program - Bild

(Klicka på bilden)

  CommonLook verktyg, support och tillgänglighetsprogram i fem faser
  säkerställer bästa användningen av kundens investeringar i tillgänglig PDF.

  CommonLook erbjuder en komplett uppsättning programvaruverktyg
  designade för att vara en del av ett övergripande åtgärdsprogram för
  att skapa tillgängliga PDF-dokument.

  Dessa verktyg, kombinerat med implementering, installation och support,
  utgör ett omfattande tillgänglighetsprogram i fem faser, som när det används
  som avsett, leder fram till att skapade PDF-dokument uppfyller gällande
  tillgänglighetsstandarder.


  Tillgänglighetsprogram i fem faser:

  • Fas 1 - Kartläggning av behov och planering

  • Fas 2 - Åtgärda befintligt innehåll

  • Fas 3 - Integrera tillgänglighet i dokumentutvecklings- och testprocesser

  • Fas 4 - Utbildning

  • Fas 5 - Fortlöpande övervakning av efterlevnad
CommonLook
Skapa universellt tillgängliga PDF-dokument

NetCentric Technologies / CommonLook - 8 steg för att skapa tillgänglig PDF - Bild

(Klicka på bilden)


  Läs mer i detta white paper:


  Hur går man till väga för att skapa tillgängligt PDF
  - på egen hand eller som tjänst, eller både och

  Att skapa enstaka universellt tillgängliga PDF-dokument kan i vissa fall
  vara en utmanande uppgift, även om den är fullt möjlig att utföra.

  Men vad gör man om man ansvarar för tusentals PDF-filer?
  Man kanske inte ens vet var de är, eller kanske man inte har
  tid och resurser för att kontrollera sina filer en åt gången.

  Med ett stort antal PDF-dokument lagrade på webbplatser,
  nätverk och datorer, är det en stor utmaning för organisationer
  att säkerställa att dessa dokument är tillgängliga för alla.

  Är det bäst att på egen hand med lämplig programvara skapa tillgänglig PDF,
  eller är det bättre att anlita en extern resurs att skapa filerna som en tjänst?


  Vår hybridlösning:
  Bästa sättet att skapa tillgänglig PDF
  - att göra det själv eller anlita en extern tjänst, eller både och?

NetCentric Technologies, CommonLook - Den hybrida lösningen - Programvara och utbildning, eller som tjänst, eller både och - Bild

(Klicka på bilden)


  • Skapa tillgänglig PDF på egen hand - Använd erkänd programvara och utbildning:

   • Om du vet var filerna finns, du har gott om tid och interna resurser att tillgå,
    och förstår hur uppnå överensstämmelse med tillgänglighetsstandarder:

    • Det finns en mängd olika verktyg att tillgå

    • Det finns en inlärningskurva (som med all programvara)!

   • Använd CommonLooks branschledande verktyg för att skapa, åtgärda och
    hantera tillgängliga PDF-dokument och Microsoft-dokument,
    med mindre ansträngning än någonsin tidigare.

   Intressant?


  • Tillgänglig PDF som tjänst / Den enkla vägen
   - Anlita en extern tjänst för att skapa tillgänglig PDF:

   • För att lokalisera dokument, och sedan testa dem, om lagringsplatsen är okänd.

   • För att bedöma tillgänglighetstatus och åtgärda dokument, när deras antal och
    lagringsplats i nätverket är känd.

   • Använd CommonLook tillgänglig PDF som tjänst:
   • Verifierings- och åtgärdstjänster som tillhandahåller ett korrekt, omfattande,
    och kostnadseffektivt sätt att uppnå överensstämmelse med gällande
    tillgänglighetsstandarder för publika dokument, populära dokument,
    eller PDF-dokument och -formulär som skapas i stora volymer.

    Starta ditt verifierings- och åtgärdsprojekt på rätt sätt redan från start
    genom att anlita våra tjänster och expertis för tillgänglig PDF:

    • Vi följer en beprövad metod för varje steg på vägen för att uppnå
     överensstämmelse med PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508,
     eller U.S. HHS inom budget och tidsramar.

    • Vi erbjuder överraskande snabb leverans,
     även vid stora volymer av PDF-filer och formulär för
     tillgänglighetsverifiering, -korrigering och -testning.

    • Vi levererar högsta standard för noggrannhet och kvalitet;
     certifikat för tillgänglighetsöverensstämmelse utfärdas för
     varje åtgärdat dokument.

    • Vi redovisar redan innan projektstart omfattning och kostnad för
     tillgänglighetsprojektet, inklusive en snabb utvärdering och bedömning
     av PDF-filernas innehåll och tillgänglighetsstatus.

   Intressant?


  • Använd en hybrid-lösning - CommonLook gör skillnad:

   • Vi erbjuder en "hybrid"-lösning bestående av tillgänglig PDF som tjänst på kort sikt,
    samt såväl som programvaror och utbildning som den långsiktiga lösningen:

    • Viktiga och prioriterade dokument: Anlita vår tjänst för tillgänglig PDF.
    • Skicka oss dina dokument så gör vi dem 100% tillgängliga:
     Skicka --> Offert --> Vi gör dem 100% tillgängliga --> Fullständig kvalitetsrapport = Klart!


    • Långsiktig lösning: Programvaror och utbildning.
    • CommonLook programvaror ger möjlighet att på egen hand / inhouse åtgärda
     dokument samtidigt som man deltager i vår utbildning i användandet
     för att möta verksamheters budgetkrav.

   Intressant?Programvaror och tjänster för tillgänglig PDFCommonLook
Programvaror och tjänster för tillgänglig PDF


NetCentric Technologies - CommonLook PDF Validator - Logo

PDF Accessibility Checker
(utan kostnad)
Pluggin till Adobe Acrobat


NetCentric Technologies - CommonLook Office - Logo

Skapa tillgänglig PDF inifrån
MS Word & PowerPoint
Pluggin till MS Office


NetCentric Technologies - CommonLook PDF - Logo

Skapa tillgänglig PDF
inifrån Adobe Acrobat
Pluggin till Adobe Acrobat


NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Logo

Monitorera kontinuerligt
PDF-filers tillgänglighetsstatus.
Undvik risk för legala påföljder


NetCentric Technologies - CommonLook Dynamic - Logo

Generera tillgänglig PDF
ifrån databaser


NetCentric Technologies - CommonLook Training - Logo

AnvändarutbildningNetCentric Technologies - CommonLook Service - Logo

Tillgänglig PDF som tjänst
NetCentric Technologies - CommonLook Campus101 - Logo

Skapa tillgängligt
kursmaterial (PDF)
för högre utbildning


(Klicka på valfri logotyp ovan för mer detaljerad information)
CommonLook
webinarier, inspelade videodemonstrationer, tutorials och praktiska övningar

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon

Videodemonstrationer av CommonLook programvara - Popup-fönster


Boka online-demonstration av CommonLook programvara

När du begär en demonstration kan vi erbjuda en testskanning av din webbplats,
lokalisera PDF-filer och testa dem med avseende på tillgänglighet,
samt visa var din organisation befinner sig när det gäller PDF-tillgänglighet.
Vi kommer att ge rekommendationer om nödvändiga åtgärder för att säkerställa
att din organisations PDF-dokument alltid förblir tillgängliga för alla.


CommonLook användarutbildning


WCAG 2.1 och PDF-tillgänglighet

NetCentric Technologies / CommonLook - WCAG 2.1 and PDF Accessibility - Picture

Vad är nytt i WCAG 2.1 och hur CommonLook stöder WCAG 2.1

  WCAGs riktlinjer / Web Content Accessibility Guidelines för tillgänglighet till
  webbplatsers innehåll fokuserar på att hjälpa användare med funktionsvariation
  att ta del av digital information och tjänster.

  I juni 2018 släpptes WCAG 2.1-standarden.
  Den var inte avsedd att ersätta WCAG 2.0 och WCAG 2.0 är fortfarande giltig.

  WCAG 2.1 bygger på WCAG 2.0 och fortsätter att förbättra för funktionshindrade.
  Det primära fokuset för WCAG 2.1 var att förbättra tillgängligheten för personer med
  med funktionsvariation som passar in i en (eller flera) av följande tre grupper:

  • användare med kognitiva och/eller inlärningssvårigheter

  • användare med nedsatt syn, och

  • användare av mobila enheter

  En viktig sak att notera om de två versionerna är att om en webbsida
  (eller, i förlängningen, en PDF) passerar på WCAG 2.1AA-nivån,
  då kommer den även att passera WCAG 2.0AA.


  Läs mer om WCAG 2.1 och inverkan på tillgänglig PDF:


Hur stöds WCAG 2.1 av CommonLook?

  Som ledande leverantör av lösningar för tillgänglig PDF stöder CommonLook WCAG 2.1.

  CommonLook PDF Validator och CommonLook PDF stöder för
  närvarande testning mot och åtgärder enligt nivån WCAG 2.1AA,
  CommonLook Clarity har fullt stöd för testning mot WCAG 2.1AA.

  Inom en snar framtid kommer även
  CommonLook Office att stödja WCAG 2.1 för dokumentskapare.För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo
CommonLook Software and Services Partner