NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal

Swedish Flag             UK Flag



    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    



Kontaktformulär             Hem/NewFormat



NewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera




Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd till partner och återförsäljare
för Norden och Baltikum av NetCentric Technologies / CommonLook, USA.




NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo

CommonLook
PDF Accessibility: Problem Solved

Lösningar för tillgänglig PDF
som uppfyller gällande tillgänglighetsstandarder:
ISO 14289-1 (PDF/UA),
W3C/WCAG 2.0/2.1,
U.S. Section 508 och U.S. HHS.




Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats




NetCentric Technologies - CommonLook Service - Logo

Våra tjänster för att skapa tillgänglig PDF åt dig

PDF Document Accessibility and Remediation Services

Det enkla sättet att göra alla dina PDF-dokument till tillgängliga PDF-dokument
i överensstämmelse med gällande tillgänglighetsstandarder för PDF

Anlita våra tjänster och vi levererar omfattande, fullt dokumenterade resultat.
Vi tillhandahåller en garanti för att de levererade PDF-dokumenten
överensstämmer med gällande tillgänglighetsstandarder:
ISO PDF/UA, W3C/WCAG 2.0 / 2.1, U.S. Section 508 eller U.S. HHS




CommonLook Service
Tjänster för att skapa tillgänglig PDF
samt åtgärda hinder för tillgänglig PDF

NetCentric Technologies - CommonLook Service - Överensstämmelse med ISO 14289-1 / PDFUA, U.S. Section 508, U.S. HHS, WCAG2.0 - Combo Ikoner

Att uppnå och behålla överensstämmelse med gällande
standarder för dokumenttillgänglighet är utmanande.
Det är därför verksamheter anlitar CommonLooks PDF-teknik och kompetens
för att uppnå sina egna tillgänglighetssmål.

Vi erbjuder tjänster för att identifiera riskerna med otillgängliga dokument
samt identifierar eventuella dokumentproblem - inom budget och tidsramar.

Vi erbjuder tjänster, metodik och användarutbildning för att hjälpa verksamheter
att uppnå gällande standarder för tillgängliga dokument:
ISO PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508 eller U.S. HHS compliance.






CommonLook
webinarier, inspelade videodemonstrationer, tutorials och praktiska övningar

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon

Videodemonstrationer av CommonLook programvara

CommonLook användarutbildning








Tjänster


NetCentric Technologies - CommonLook Service - Logo

Tjänster för att tillgänglig PDF




Download - Ikon

Kontakta mig om
CommonLook Service / Tjänster för att tillgänglig PDF



NetCentric Technologies - CommonLook Service - Compliant with ISO 14289-1 / PDFUA, U.S. Section 508, U.S. HHS, WCAG 2.0/2.1 - Combo Icons

Tjänster för att skapa tillgänglig PDF
som uppfyller gällande standarder


  Att skapa och verifiera PDF-dokument med avsikt på
  tillgänglighet kräver särskild expertis

  Till skillnad från de flesta som ägnar sig åt att granska tillgänglighet
  för webbplatser, HTML, CSS och JavaScript, fokuserar vår granskning
  på tillgängligheten för dokument och formulär som baseras på
  PDF-teknik (Portable Document Format).
  PDF-dokument och formulär som ofta erbjuds för nedladdning
  från verksamheters webbsidor och online-tjänster.

  PDF-dokument finns i en mängd olika former.
  Vissa dokument är enkla textstycken.
  Andra är nyhetsbrev, detaljerade formulär, fakturor,
  vetenskapliga publikationer och mycket mer.

  CommonLook Service hanterar all form av PDF-innehåll.
  Experter ser till att alla aspekter av PDF-innehållshantering
  belyses, från artefakter till z-ordning.
  Omfattande och fullständigt dokumenterade resultat levereras
  genom CommonLooks strukturerade metodik och teknik.



  Varför välja CommonLook Service
  för att skapa tillgänglig PDF?

  CommonLooks högkvalificerade och erfarna tillgänglighetsexperter
  hanterar alla aspekter av dokuments överensstämmelse med
  gällande tillgänglighetsstandarder.

  Hur väljer man rätt leverantör av tillgänglighetstjänster?

  • Den påtänkta tjänsteleverantören skall ha specialiserad
   kompetens för att kunna ta itu med komplexa
   tillgänglighetsprojekt som omfattar
   PDF-formulär, innehåll och mer

  • Ha snabb hantering av projektoffertering och bearbetningstider

  • Kan leverera högsta standard för noggrannhet och kvalitet

  • Ha ett bevisat arbetssätt för att spara tid och pengar åt kunden
   i projekt som rör åtgärdande av icke-tillgängliga dokument


  Vad gör CommonLooks tjänster för dokumentverifiering
  och dokumentåtgärder tillförlitliga?

  • Specialiserade på dokumenttillgänglighet och komplexa projekt

  • Enkelt tillgängliga tjänster för tillgänglighet
   och programvarulösningar

  • Bevisade processer och teknik, förfinade genom användande i
   hundratals kundprojekt med tillgänglighetskrav

  • Kapacitet att snabbt omvandla stora mängder av digitala tillgångar
   och nå överensstämmelse med gällande standarder






  1. Tillgänglighetsutvärdering som tjänst
  - Check and Assessment of PDF for Compliance
NetCentric Technologies - CommonLook Service - Kontrollera och utvärdera PDF med avseende på överensstämmelse med gällande standarder - Statusikon - Ikon

Se till att dina PDF-dokument och formulär överensstämmer
med gällande tillgänglighetsstandarder

  Kartlägg tillgänglighetsstatus för berörda dokumentresurser.
  Starta varje åtgärdsprojekt med en snabb utvärdering av
  status för dokumentens tillgänglighet.

  En genomförd CommonLook PDF Assessment ger verksamheten
  insikt och förståelse för omfattningen av det arbete som krävs för att
  uppnå överensstämmelse med gällande standarder.

  CommonLook PDF Assessment testar alla dokument på utpekade
  webbplatser, domäner, intranät, delade enheter och datorer.

  Den granskar siddata och metadata och undersöker hur
  huvudproblemen påverkar tillgänglighet och överensstämmelse
  med ISO 14289-1 (PDF/UA), W3C/WCAG 2.0 AA / 2.1 AA,
  U.S. Section 508 och U.S. HHS för publika, populära eller
  stora mängder av PDF-dokument och formulär.


  2. Tillgänglighetsverifiering och åtgärder som tjänst
  - Accessibility Verification and Remediation Service

  Vår tjänst för att åtgärda PDF och andra dokument,
  CommonLook Remediation Service, gör det enkelt att säkerställa
  att PDF-dokument är kompatibla med gällande standarder.

  Att åtgärda PDF och andra dokument för tillgänglighet på egen hand
  kan vara en mycket teknisk process som kräver djupgående kunskap
  om dokumentformat, tillgänglighetsstandarder och
  rekommenderade bästa metoder.

  Genom att anlita CommonLook Remediation Services,
  undvikes stora kostnader och arbete för att hantera logistiken för att
  skapa sitt eget dokumenttillgänglighetsteam, något som visat sig
  vara ett väl så krävande företag för många verksamheter.

  Anlita vårt högkvalificerade tillgänglighetsteam att med sin
  unika PDF-kompetens och branschledande PDF-teknik,
  anpassa befintliga dokument till överensstämmelse med
  gällande tillgänglighetsstandarder - snabbt och noggrant.
  Inget projekt är för stort eller komplext för CommonLook Service.

  Se till att PDF-dokument och formulär är kompatibla
  med gällande tillgänglighetsstandarder.
  Fler och fler verksamheter blir mer och mer bekymrade över att
  hinna med sitt tillgänglighetsarbete samtidigt som de distribuerar
  en ökande mängd otillgängliga dokument via sina webbsajter.

  CommonLook Verification och Remediation Services tillhandahåller
  ett noggrant, omfattande och kostnadseffektivt sätt att uppnå
  överensstämmelse med gällande tillgänglighetsstandarder,
  ISO PDF/UA 1.0, W3C/WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508 och U.S. HHS,
  för publika, populära eller stora mängder av PDF-dokument och formulär.

  Med CommonLook Professional Remediation Services
  får du en garanti för fullständig överensstämmelse med
  ISO PDF/UA 1.0, W3C/WCAG 2.0/2.1, U.S. Sektion 508 och U.S. HHS.




  CommonLook Verification och Remediation Service omfattar:
  • Användning av CommonLook PDF på varje dokument för att
   identifiera och åtgärda tillgänglighetsproblem.

  • Identifering och korrigerad hantering av skannade dokument
   (OCR, fullständig OCR korrektion, och taggning).

  • Granskning och korrigering av den logiska strukturen för en fil,
   inklusive verifiering av taggningsordning.

  • Kontroll och korrigering av tabeller, inklusive ändamålsenlig
   taggning av komplexa tabeller som använder länkade rubriker
   ("Linked Headers") eller logisk omgöring av tabeller om
   nödvändigt utan förändring av det fysiska utseendet.

  • Granskning av alternativt text,
   och skapande av alternativ text om så är nödvändigt.

  • Korrekt taggning av rubriker, listor, references, fotnötter,
   slutnoter och innehållsförtecknings
   ("Headings, Lists, References, Footnotes,
   Endnotes and Tables of Contents").

  • Åtgärdande av innehållsordningsvyer för att förbättra
   upplevelsen vid användning mobila enheter.

  • Granskning av scripts; verifiera och åtgärda
   otillgänglig script-funktionalitet
   (t.ex. vid funktionellt beroende av datormusen).

  • Granskning av formulärobjekt.
   Åtgärdande av kända tillgänglighetsproblem med radioknappar.

  • Tillval,
   konvertering av "Print then Fill" formulär till "Fill and Print" formulär.

  • Ändamålsenligt taggning av Callouts och andra noteringar,
   inklusive länkar.

  • Testning av varje dokument med åtminstone en
   typ av taggninghanterande tekniskt hjälpmedel.

  • Se till att dokumentet klarar testerna i
   Adobe Acrobat Accessibility Checker.

  • Utfärdande av CommonLook-certifikat för visad
   överensstämmelse med för valda standarder;
   inklusive W3C/WCAG 2.0 AA / 2.1 AA, eller en U.S. Section 508.

  Begär offert!

  Steg att följa för Accessibility Verification och Remediation Service:

NetCentric Technologies - CommonLook Service - Check and Assessment of PDF For Compliance - Remediation Process - Picture
  1. Du förser oss med de PDF-filer som du önskar verifiera och åtgärda
   för att uppnå överensstämmelse med önskad tillgänglighetsstandard.

   Sänd oss en URL-lista över dina webbplats(er)/domän(er);
   alternativt placera dokumenten i en Dropbox-folder,
   på USB-minne eller CD/DVD-skiva.

  2. Vi översänder en fast offert för konvertering till tillgänglig PDF
   enligt överensstämmer med vald standard.

  3. Efter godkännande av offerten,
   utför vi åtgärdsarbetet för att nå överensstämma med vald standard
   och returnerar den fullständigt tillgängliga och kompatibla PDF-filen.

  4. På begäran kan vi även tillhandahålla en omfattande rapport över
   vilka åtgärder som utförts på respektive PDF-dokument för att nå
   överensstämmelse med vald standard.

  Intressant?

  Kontakta NewFormat för offert på
  CommonLook Verification & Remediation Service


  CommonLook programvaror

  Vi erbjuder även CommonLooks branschledande programvaror för
  tillgänglighetstestning och korrigering av tillgänglighetshinder.

NetCentric Technologies - CommonLook - All Tools and Services Logos Banner - Banner

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo
CommonLook Software and Services Partner