NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Vi gör PDF information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och
återanvändbar för framtiden och för så många som möjligt.

Vi lämnar ingen fil i sticket.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från
leverantörer som är medlemmar i PDF Association.
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
Varning - Ikon

Otillgängliga PDF-dokument
kan utgöra diskriminering


  Tillgång till digital offentlig information är en grundläggande rättighet för alla;
  även tillgång till digital information i form av myndigheters PDF-dokument
  utgör digital offentlig service.

  EU:s webbtillgänglighetsdirektiv garanterar att alla användare,
  oavsett funktionsförmåga, har lika tillgång till information och
  funktionalitet på webben;
  (svensk lag, 2019: "Lag om tillgänglighet till digital offentlig service").


  Barriärer som förhindrar interaktion med eller tillgång
  till en webbplats innehåll kan utgöra diskriminering.

  Webbplatser som publicerar otillgängliga dokument kan således
  utgöra en betydande riskfaktor även om webbplatsägaren har
  åtgärdat webbplatsens HTML-innehåll.

  Undvik rättsliga risker och tvister genom att se till att även
  digitala PDF-dokument på webbplatser är tillgängliga för alla;
  med eller utan funktionsvariation.
Varning - Ikon

Sverige som nation är bunden till
internationella regelverk för tillgänglighet för alla


  Sverige som nation är bunden till:

  • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna,

  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder,

  • svensk diskrimineringslag, och

  • EU:s webbtillgänglighetsdirektiv implementerat som
   svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service
   (SFS 2018:1937 & SFS 2018:1938)

  Deklarationer, konventioner, direktiv och lagar som är teknikneutrala.
  Oavsett vilken teknik som valts för en digitalt baserad tjänst (webb/HTML, PDF,...)
  måste den vara publicerad i en form så att den är tillgänglig för alla i samhället.

  Myndigheter har även i rollen som arbetsgivare ansvar för att den
  anställdes arbetsmaterial är tillgängligt och väl fungerande.

  Svenska myndigheter är således sedan länge bundna till att i sin dagliga
  praktiska verksamhetsutövning efterleva och tillämpa dessa regelverk.

Varning - Ikon

Verksamhetsdokument / PDF-dokument,
som tyvärr ej är tillgängliga för alla!


  Svenska myndigheter publicerar varje år miljoner
  PDF-dokument på sina publika webbplatser.

  Digitala PDF-dokument upptar en stora andel av informationsmängden
  på myndigheternas webbplatser för offentlig digital service.


  Den 23 september 2020 skall alla webbplatser i offentlig sektor
  i hela EU uppfylla webbtillgänglighetsdirektivet.

  Direktivet omfattar även digitala PDF-dokument som publiceras
  på dessa webbplatser; dokument och presentationsbilder som
  måste publiceras i form av tillgänglig PDF.


  För att en PDF ska anses vara en digitalt tillgänglig PDF måste den uppfylla:


  Myndigheter, och övriga verksamheter som samverkar med offentlig sektor,
  och som ännu ej publicerar sina digitala PDF-dokument som tillgänglig PDF
  måste omgående påbörja nödvändigt tillgänglighetsarbete.

  Hur långt en verksamhet kommit i sitt tillgänglighetsarbete
  är lätt att finna ut genom denna enkla tumregel:

  • Om verksamhetens kanske viktigaste dokumentet,
   den egna årsredovisningen(!), är utformad, distribuerad och
   publicerad som digitalt otillgänglig PDF, är det en tydlig indikation
   på att även verksamhetens alla övriga PDF-dokument är
   publicerade som otillgänglig PDF.

  Som en första omedelbar åtgärd rekommenderar vi att
  åtminstone den egna årsredovisningen, omgående skapas,
  distribueras och publiceras i form av digitalt tillgänglig PDF.


  Tips: Om du vill få en inblick i vad du bör tänka på innan du skapar
  digitalt tillgängliga dokument, och få en god förståelse för vad
  som kan gå fel, inklusive vanliga fel att ta lärdom av,
  vänligen kontakta oss.

  Vi kan visa dig många typiska exempel på helt otillgängliga
  digitala PDF-dokument/presentationsbilder som idag publiceras
  på myndigheters webbplatser (nationella, regionala och kommunala).

  Dokument som tyvärr inte är tillgängliga för alla,
  helt i strid med gällande lag, och hur dessa dokument
  kan åtgärdas/göras digitalt tillgängliga:


  Behöver din verksamhet hjälp med att gå från ord till handling,
  att komma igång med skapa tillgänglig PDF, kan vi hjälpa till:
PDF/UA - Icon

Tillgänglig PDF
Enkelt att validera PDF-dokument för överensstämmelse med PDF/UA


  PDF-dokument kan enkelt testas/verifieras mot hur väl de uppfyller
  ISO-standarden 14289, PDF/UA, för tillgänglig PDF.

  Verifiering av överensstämmelse med ISO-standarden PDF/UA,
  kräver alltid minst två stadier av validering:

  1. ett programmatiskt syntaktiskt test, som kan utföras av en programvara, och

  2. ett interaktivt semantiskt test, manuellt utfört av en människa.

  PDF-dokumentens syntaktiska överensstämmelse med PDF/UA
  kan kontrolleras med flera pålitliga testverktyg.
  Vi rekommenderar alltid användning av mer än ett testverktyg,
  exempelvis:


  Om ditt PDF-dokument ej klarar PDF/UA-valideringen:

  • Publicera ej dokumentet på verksamhetens publika webbplatser.
   Acceptera ej dokumentet, returnera det till ansvarig instans för åtgärd
   - Gör om, gör rätt!


  Intressant?
PDF/UA - Ikon

Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Framsida - Bild     PDF/UA Flyer Framsida - Bild

(Klicka på bilderna ovan för nedladdning av dessa guider)Livboj - Bild

  Behöver du hjälp med att skapa tillgänglig PDF enligt PDF/UA?

  Tillgänglig PDF (PDF/UA) säkerställer tillgänglighet till digital offentlig service för alla.

  Vi hjälper kunder att skapa önskad mängd av tillgängliga PDF-dokument,
  inifrån MS Office (Word and Powerpoint) och Adobe InDesign,
  eller från PDF-dokument genererade av andra programvaror.


  Intressant?
Mer information och resurser

PDF/UA - Ikon


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.PDF/UA - Icon
Tillgänglig PDF