NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Vi gör PDF information permanenttillgänglig, sökbar, läsbar och
återanvändbar för framtiden och för så många som möjligt.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från
leverantörer som är medlemmar i PDF Association.
Tilllgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
PDF/UA - Ikon

Rekommenderade programvaror för att
tagga, skapa, validera samt korrigera/åtgärda PDF-filer
för överensstämmmelse med ISO-standarden 14289, PDF/UA,
för universellt tillgänglig PDF
  Bästa sättet att skapa tillgänglig PDF, direkt eller indirekt?

  I princip kan universellt tillgängliga PDF-dokument antingen
  genereras direkt under dokumentskapandet med ett lämpligt program,
  eller indirekt genereras genom att anpassa ett befintligt PDF-dokument.

  Den indirekta metoden tenderar att kräva mycket arbete,
  eftersom alla taggar och många andra inställningar måste anges manuellt.

  Detta arbete kan även behöva upprepas så snart en ny version av PDF-dokumentet
  ersätter det gamla och om det behöver göras några ändringar i dokumentets innehåll.
  Anpassningsprocessen måste sedan startas igen från början.

  Den direkta strategin är nästan alltid det bättre alternativet.
  PDF-redigeringar efter skapandet bör undvikas eller åtminstone hållas till ett minimum.
  Hur som helst är det viktigt att programmet för dokumentskapande kan utföra
  de funktioner som krävs och att dokumentskaparen kan använda dem.
Varning - Ikon

  Varför inte enbart använda de välkända programvarorna
  Microsoft Office, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, ...
  för att skapa, validera eller läsa tillgänglig PDF?

  Det är inte de tekniska hjälpmedlen, inte heller populära programvaror
  såsom MS Office med Microsoft Office Accessibility Checker,
  Adobe InDesign, Adobe Acrobat med Adobe Acrobat Accessibility Checker,
  Google Docs, Apple iWork,... eller skärm-/textläsare såsom
  JAWS, NVDA, MS Narrator, Apple VoiceOver,...
  som definierar vad som är en tillgänglig PDF.

  Ett PDF-dokument definieras som "tillgänglig PDF" först när
  det uppfyller ISO-standarden PDF/UA med riktlinjer,
  samt tillämpliga delar av WCAG 2.1 AA rekommendationerna!


  För närvarande är ovan nämnda programvaror,
  som används av många för att skapa och redigera PDF-dokument,
  oftast inte tillräckligt "PDF/UA-klara"; de brister ofta i förmågan att alltid
  korrekt exportera ett färdigt PDF-dokument enligt PDF/UA-standarden och
  de validerar inte tillräckligt bra för överensstämmelse med PDF/UA-standarden.

  Den exporterade PDF-filen riskerar därmed att inte vara "tillgänglig PDF" och
  inte heller uppfylla tillgänglighetskrav enligt EU:s webbtillgänglighetsdirektiv
  eller svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service för alla.


  Bara för att du taggar en PDF-fil med Adobe Acrobat eller MS Office
  och att filen därefter klarar kontrollen med

  • Adobe Acrobat Accessibility Checker, eller med

  • Microsoft Office Accessibility Checker

  kan PDF-filen fortfarande ha allvarliga tillgänglighetsfel,
  särskilt om filen innehåller datatabeller eller andra komplexa strukturer.

  Så förvänta dig inte för mycket av dessa kontrollfunktioner för närvarande.


  Obs! Adobe Acrobat Accessibility Checker!

  I Adobe Acrobat rekommenderas användandet av
  Adobe Acrobat Accessibility Checker för kontroll av
  överensstämmelse med gällande standarder för digital tillgänglighet,
  men det är tyvärr helt missledande.

  Det ger intrycket att Adobe Acrobat Accessibility Checker utför en
  mycket genomgripande och noggrann kontroll för överensstämmelse
  gentemot alla globalt erkända digitala tillgänglighetsstandarder,
  men det visar sig att Adobe Acrobat Accessibility Checker
  tyvärr inte alls utför den kontrollen!

  Adobe Acrobat Checker kontrollerar inte gentemot någon känd standard.
  Den letar endast efter vanliga problem som du sannolikt kommer att stöta på,
  men det är inte en fullständig kontroll.
  Det kan fortfarande vara problem med filen som Acrobat Checker inte identifierar.

  PDF Accessible Checker/PAC (såväl som andra) gör en fullständig
  kontroll gentemot PDF/UA- och WCAG-standarderna.

  Detta förklarar även varför de flesta PDF-filer som klarat
  Adobe Acrobat Accessibility Checker utan anmärkning
  inte uppfyller de tekniska kraven för tillgänglig PDF:


  Den föredragna metoden för att syntaxkontrollera överensstämmelse
  med ISO-standarden PDF/UA i Adobe Acrobat är istället denna:

  • Välj funktion: "Verktyg"

  • Välj funktion: "Tryckproduktion"

  • Välj funktion: "Preflight"

  • Välj i toppfliken: "PDF-standarder"

  • Välj i flik "Profiler: PDF/UA-överenstämmelse,
   Verifiera överensstämmelse med PDF/UA-1"

  (Värt att känna till:
  Preflight-funktionen för PDF/UA i Adobe Acrobat
  är utvecklad av och levererad av callas software.

  Inte all funktionalitet för kontroller, justeringar och åtgärder som
  callas software utvecklar ingår i preflight-funktionen i Adobe Acrobat.

  I allmänhet har preflight-programvarorna från callas software
  ett mer frekvent uppdateringsintervall än Adobe Acrobat Preflight.
  Därmed är nya funktioner tidigare tillgängliga i callas produkter.

  För tillgång till den allra senaste uppdaterade och mest kompletta
  preflight-tekniken samt alla funktioner för att åtgärda eventuella
  syntaktiska problem som upptäcks under preflight,
  rekommenderas varmt att du istället använder
  callas pdfToolbox, callas pdfaPilot och/eller callas pdfGoHTML)
  Tid är pengar! - Investera i "PDF/UA-klara" programvaror

  Processen att skapa tillgängliga dokument är långt ifrån alltid enkel.

  Att snabbt skapa tillgänglig PDF genom några knapptryckningar i ditt
  vanliga program leder vanligtvis inte till ett framgångsrikt slutresultat.

  Sträva efter att minimera tiden du använder programvaror som
  inte direkt kan exportera PDF/UA-kompatibla dokument.

  Den del du gör i Adobe InDesign eller MS Office är
  som att gjuta grunden till ett hus:
  Det är ett kritiskt första steg, men det återstår mycket mer arbete att utföra
  (i form av det som kallas "att åtgärda/korrigera PDF") innan jobbet är klart.

  Av denna anledning finns verktyg och tjänster från
  tredje part tillgängliga för att underlätta processen.

  Så, istället för att spendera oändliga timmar med undermåliga programvaror,
  investera istället ett mindre belopp i kompletterande hjälpmedel och
  programvaror som är "PDF/UA-klara".

  Genom att använda "PDF/UA-klara" programvaror förkortar du
  väsentligt arbetstiden för att skapa tillgänglig PDF.


  Utmanande användningsfall: Komplexa datatabeller

  Alla tabeller, även komplexa datatabeller
  (tabeller med flerkolumnrubriker och rubriker med flera rader)
  kan utformas som tillgängliga tabeller i PDF-dokument.

  Ett vanligt användningsfall där basfunktionaliteten i Adobe InDesign
  inte räcker till är taggning av komplexa datatabeller.

  För närvarande kan Adobe InDesign inte exportera PDF/UA-kompatibla filer.
  Adobes rekommendation är att först exportera PDF-filen från InDesign,
  och sedan i ett efterföljande steg vidtaga nödvändiga korrigeringsåtgärder
  i PDF-filen med Adobe Acrobat Pro DC för att göra filen PDF/UA-kompatibel.

  I teorin kan komplexa datatabeller taggas i Adobe Acrobat Pro DC,
  men det är i praktiken en omständig och mycket tidskrävande process
  som kräver och tar orimligt många arbetstimmar av din tid i anspråk.


  Endast några få programvaror erbjuder inbyggt stöd för
  att tagga komplexa datatabeller på några minuter,
  eller åtminstone med mindre ansträngning, och därefter
  exportera PDF/UA-kompatibla dokument,
  på väsentligt kortare tid:

  "PDF/UA-klara" programvaror

  Oavsett vilket programverktyg du föredrar att använda för att skapa
  tillgänglig PDF, se till att du verkligen förstår hur verktyget fungerar
  för då är det mer flexibelt och du får ut det mesta av programvaran.

  Se även till att du förbereder ditt källdokument korrekt för då kommer den
  exporterade PDF-filen att vara någorlunda väl tillgänglighetsförberedd.

  Frågor att ställa dig själv:

  • Förstår jag verkligen hur programvaran fungerar?

  • Skapade jag mitt dokument på det sätt som
   programvaran är avsedd att användas?

  • Använde jag programvaran på rätt sätt?

  • Använde jag stilar?

  • Använde jag tabeller för att designa min
   trekolumnlayout snarare än faktiska kolumner?

  • ... och andra relaterade frågor


  "PDF/UA-klara" programvaror har förmåga att verifiera/bekräfta att PDF-filer
  uppfyller Matterhorn-protokollets uppsättning av kontrollpunkter.  Du måste även förstå och kunna tillämpa krav,
  kontrollpunkter och taggar enligt PDF/UA-standarden

  För att korrekt skapa tillgänglig PDF krävs dock mer än
  enbart "PDF/UA-klara" verktyg/programvaror.

  Du måste även förstå och kunna tillämpa krav,
  kontrollpunkter och taggar enligt PDF/UA-standarden.

  Verkligheten är att arbetet med att skapa tillgängliga PDF-filer
  inte är en snabb, enkel eller helt okomplicerad process.
  Det kräver även skicklighet, kunskap och erfarenhet
  från den som utför arbetet.

  Samtidigt, ju mer du känner till om arbetsprocessen,
  desto lättare blir det för dig att själv utföra tillgänglighetsarbetet.


Rekommenderad (oumbärlig) läsning för dig som vill veta mer om
hur du praktiskt går till väga för att skapa tillgänglig PDF

"Skapa barriärfria PDF-dokument,
den praktiska handboken för det dagliga arbetet".

Bok: Barrierefrei PDF-Dokumente erstellen, Das Praxishandbuch für den Arbeitsalltag, Framsida - Bild

Huvudsyftet med den här boken är att göra det möjligt för alla läsare
att skapa tillgängliga dokument självständigt och så effektivt
som möjligt från de vanligast använda programvarorna.

Detta inkluderar att veta vad en tillgänglig PDF är och
hur man förbereder sitt innehåll därefter,
planering av produktionsprocesser samt detaljerat praktiskt
genomförande i de olika programvarorna.

Innehåller en mängd tillämpningsexempel och värdefulla checklistor
för implementering i Adobe InDesign och Microsoft Office/LibreOffice.

Boken finns att beställa från dpunkt.verlag

Obs! Endast utgiven på tyska


  Känns den nödvändiga arbetsinsatsen övermäktig?

  Alla hjälpmedel du kan använda dig av för att effektivisera
  arbetet kan avsevärt ändra ditt arbetsflöde till det bättre.

  En enskild användare kan förmodligen på egen hand och manuellt
  skapa och hantera ett visst begränsat antal PDF-dokument,
  beroende på antalet sidor och deras komplexitet.

  Vid behov av att skapa och underhålla hundratals eller
  tusentals dokument rekommenderar vi användning av
  lösningar som stöder storskalig produktion och
  automatiserade arbetsflödesprocesser.


  Känns den nödvändiga arbetsinsatsen övermäktig?
  Då rekommenderar vi:


  Programvaror för att skapa taggar i källfiler och PDF-dokument

  Programvaror med förmåga att skapa taggade PDF-dokument med semantiskt
  korrekt strukturerade element från en källfil eller befintlig otaggad PDF.


  Taggning av PDF-dokument för överstämmelse med PDF/UA-1.
  Rekommenderade guider till hur man korrekt taggar
  PDF-dokument enligt PDF/UA-1:


  "PDF/UA-klara" programvaror för TAGGNING av PDF-dokument / taggad PDF:

  • axaio MadeToTag for Adobe InDesign

  • Pluggin till Adobe InDesign. För Windows och macOS.
   "PDF/UA-klar", skapar taggar enligt PDF/UA-standarden.
   Snabbar väsentligt upp taggningsarbetet i Adobe InDesign!


  • axesWord for MS Word

  • Pluggin till MS Word för Windows.
   "PDF/UA-klar", skapar taggar enligt PDF/UA-standarden.
   Snabbar väsentligt upp mallbaserat taggningsarbete.


  • CommonLook Office for MS Word och MS PowerPoint

  • Pluggin till MS Office för Windows.
   "PDF/UA-klar", skapar taggar enligt PDF/UA-standarden.
   Snabbar väsentligt upp taggningsarbetet.


  • CommonLook Dynamic

  • För Windows.
   "PDF/UA-klar", skapar taggar enligt PDF/UA-standarden.
   Genererar automatiskt taggad och tillgänglig PDF från
   printströmmar och levande data/databaser.

  Programvaror för att skapa tillgänglig PDF enligt PDF/UA-standarden

  "PDF/UA-klara" programvaror med förmåga att skapa PDF-dokument
  som överensstämmer med PDF/UA (ISO 14289-1: 2014).


  "PDF/UA-klara" programvaror för att SKAPA tillgänglig PDF enligt ISO PDF/UA:

  • axaio MadeToTag for Adobe InDesign

  • Pluggin till Adobe InDesign. För Windows och macOS.
   Inget behov av efterbearbetning i Adobe Acrobat!
   Skapar PDF-filer som uppfyller ISO PDF/UA och PDF/A-2a.


  • axesWord

  • Pluggin till MS Word för Windows.
   Skapar PDF-filer som uppfyller ISO PDF/UA och PDF/A-2a.


  • CommonLook Office for MS Word och MS PowerPoint

  • Pluggin till MS Office för Windows.
   Skapar PDF-filer som uppfyller
   ISO PDF/UA, WCAG 2.0, U.S. 508 och/eller U.S. HHS.


  • CommonLook PDF

  • Pluggin till Adobe Acrobat för Windows.
   Skapar PDF-filer som uppfyller
   ISO PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508 och/eller U.S. HHS.


  • CommonLook Dynamic

  • För Windows.
   Genererar automatiskt taggar och tillgänglig PDF från
   printströmmar och levande data/databaser.
   Skapar PDF-filer som uppfyller
   ISO PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. 508 och/eller U.S. HHS.

  Programvaror för att åtgärda/korrigera otillgänglig PDF
  till tillgänglig PDF enligt PDF/UA-standarden

  "PDF/UA-klara" programvaror med förmåga att åtgärda/korrigera
  det logiska strukturträdet i en taggad PDF-fil.


  "PDF/UA-klara" programvaror för att ÅTGÄRDA/KORRIGERA otillgänglig PDF
  till att uppfylla ISO PDF/UA och därmed utgöra tillgänglig PDF:

  • axesPDF

  • Utökad/professionell version av PAC för Windows.
   Korrigerar valfri befintlig PDF gentemot ISO PDF/UA.


  • callas pdfaPilot

  • För Windows och macOS.
   callas pdfaPilot kan åtgärda vanliga problem relaterade till PDF/UA-filer;
   "Resolve structural problems with tagged PDF documents".


  • callas pdfToolbox

  • För Windows och macOS.
   callas pdfToolbox kan åtgärda vanliga problem relaterade till PDF/UA-filer;
   "Resolve structural problems with tagged PDF documents".


  • CommonLook PDF

  • Utökad/professionell version av CommonLook PDF Validator.
   Pluggin till Adobe Acrobat för Windows.
   Korrigerar gentemot
   ISO PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508 och/eller U.S. HHS.

  Programvaror för att validera PDF-filer gentemot PDF/UA-standarden

  "PDF/UA-klara" programvaror med förmåga att verifiera/bekräfta att PDF-filer
  uppfyller Matterhorn-protokollets uppsättning av kontrollpunkter.

  Ett PDF-dokuments tillgänglighet är svårt att fastställa vid första anblicken.
  Hur kan man då veta om och i vilken utsträckning en PDF-fil
  uppfyller kraven i PDF/UA?

  Ett tillförlitligt efterlevnadstest är alltid beroende av minst två stadier av validering:

  1. ett programmatiskt syntaktiskt test, som kan utföras av en programvara, och

  2. ett interaktivt semantiskt test, manuellt utfört av en människa.

  Dedikerad validerings-/"accessibility checker"-/testprogramvara
  hjälper användaren att utföra det programmatiska testet.

  De testar och visar i vilken utsträckning PDF-dokumentet uppfyller
  standardens rent tekniska krav (inklusive kraven på taggbaserad
  dokumentstruktur för dokumenttitel, rubriker, textstycken,
  kolumner, tabeller, alternativ text för bilder, etc...) och
  använder rätt syntax för att implementera dem.

  För programmatisk validering av ett PDF-dokuments överensstämmelse
  med PDF/UA och WCAG rekommenderar vi användning av mer än
  en testprogramvara.


  Obs! Att med ett valideringsprogram klara det
  programmatiska syntaktiska testet är bara början
  på att säkerställa att dokumentet är tillgängligt.


  De semantiska aspekterna av PDF/UA kan
  emellertid inte testas på samma sätt:

  • Är läsordningen logisk?

  • Representerar den alternativa texten tillräckligt samma
   information som de bilder som den är kopplad till?

  • Speglar rubriktaggarna deras motsvarande rubriknivåer?

  Dessa och andra frågor kan bara besvaras först efter
  utvärdering och testning av en mänsklig användare.
  Både PDF/UA och WCAG kräver alltid mänsklig interaktion;
  ett interaktivt semantiskt test, manuellt utfört av en människa.


  Ytterligare ett test (som bör utföras på minst ett slumpmässigt urval
  av alla dokument som skapats) är att använda PDF-dokumentet
  med ett urval av aktuella typer av tekniska hjälpmedel.

  Användare som ofta använder tekniken kan anlitas för att
  testa dokumenten på detta sätt; i de flesta fall kan dock alla
  användare i princip utföra ett användbart test med tekniska
  hjälpmedel för att bekräfta PDF-dokumentets läsbarhet.

  Ett mycket enkelt alternativ här är att använda (gratis)
  skärmläsaren NVDA för Windows.
  En användare kan snabbt lära sig programvarans kärnfunktioner
  för att testa hur väl personer med funktionsvariationer faktiskt kan
  använda ett befintlig (helst helt PDF/UA-kompatibelt) dokument.


  "PDF/UA-klara" programvaror för att VALIDERA
  tillgänglig PDF enligt ISO PDF/UA:

  • PDF Accessibility Checker (PAC)

  • Kostnadsfri. För Windows.
   Kontrollerar snabbt om en PDF-fil uppfyller ISO PDF/UA och
   tillämpliga delar av WCAG 2.1 AA rekommendationerna.
   Utför även automatisk färgkontrastkontroll.


  • axesCheck

  • Kostnadsfri webb-baserad tjänst.
   Webb-baserad version av PDF Accessibility Checker (PAC).
   Kontrollerar snabbt om en PDF-fil uppfyller ISO PDF/UA och
   tillämpliga delar av WCAG 2.1 AA rekommendationerna.


  • axesPDF

  • Utökad/professionell version av PAC för Windows.
   Validerar valfri befintlig PDF gentemot ISO PDF/UA.


  • callas pdfaPilot

  • För Windows och macOS.
   Funktionen för PDF/UA-validering kan användas utan kostnad.


  • callas pdfToolbox

  • För Windows och macOS.
   Funktionen för PDF/UA-validering kan användas utan kostnad.


  • CommonLook PDF Validator

  • Kostnadsfri pluggin till Adobe Acrobat för Windows.
   Snabb första validering av om en PDF-fil uppfyller
   ISO PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508 och/eller U.S. HHS.


  • CommonLook PDF

  • Utökad/professionell version av CommonLook PDF Validator.
   Pluggin till Adobe Acrobat för Windows.
   Validerar för överensstämmelse gentemot
   ISO PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508 och/eller U.S. HHS.


  • CommonLook Clarity

  • För Windows.
   Monitorerar fortlöpande webbplatser och kartlägger status för tillgänglig PDF.
   Genererar rapporter som visar överensstämmelse med tillgänglighetsstandarder
   såsom ISO PDF/UA, W3C/WCAG 2.0 AA, WCAG 2.1 AA,
   U.S. Section 508 och U.S. HHS.


  • veraPDF

  • Öppen källkods-projekt.
   Validerar gentemot ISO PDF/UA (Maskinell kontroll).

  Programvaror för att snabbt visa/syna/granska/läsa
  taggstrukturen i PDF-filer

  Förmåga hos en "PDF/UA-klar" produkt som innehåller en
  slutanvändarorienterad interaktiv PDF-läsare (eller PDF-alternativ)
  som använder taggad PDF för att göra PDF/UA-filer tillgängliga
  för tekniska hjälpmedel.


  "PDF/UA-klara" programvaror för att visa/syna/granska och läsa
  taggningsstrukturen i PDF-filer, samt tekniska hjälpmedel såsom
  PDF-läsare och skärmläsare:
  Programvaror för kontrastkontroll

  • Adobe Contrast Checker

  • Online-verktyg (kostnadsfritt) för kontrastkontroll
   av bakgrund och text för visuell tillgänglighet.
   Kontrollerar kontrastförhållandet för bakgrund och textfärger,
   och jämför med WCAG.


  • Adobe Color Blind Safe Checker

  • Online-verktyg (kostnadsfritt) för att kontrollera färgschema
   och simulera hur färgerna ser ut för färgblinda personer,
   varnar dig om färgerna ligger för nära varandra.


  • WebAIM Contrast Checker

  • Online-verktyg (kostnadsfritt) som testar kontrasten för
   bakgrund och text med avseende på tillgänglighet.
   Kan användas för att kontrollera om en webbdesign
   uppfyller W3C/WCAG.

   WCAG 2.0 nivå AA kräver minst ett kontrastförhållande
   4,5:1 för normal text och 3:1 för stor text.

   WCAG 2.1 kräver ett kontrastförhållande på minst 3:1 för grafik och
   användargränssnittskomponenter (t.ex. formulärinmatningsgränser).

   WCAG nivå AAA kräver ett kontrastförhållande på minst
   7:1 för normal text och 4,5:1 för stor text.

   Stor text definieras som 14 punkter (vanligtvis 18,66 pixlar) och
   fet eller större, eller 18 punkter (vanligtvis 24 pixlar) eller större.


  • Monsido Online Color Contrast Checker

  • Online-verktyg (kostnadsfritt) som testar kontrasten mellan
   bakgrund och text på din webbplats med avseende på tillgänglighet.
   Du kan använda verktyget för att visualisera olika
   färgkombinationer/-paletter vid design av din webbplats
   så att den uppfyller W3C/WCAG, EU-direktiv och ADA-standarder.


  • TPGi Colour Contrast Analyser (CCA)

  • För Windows och macOS.
   Kostnadsfri Colour Contrast Analyser (CCA) från TPGi.

  Programvaror för att kartlägga verksamheters befintliga
  dokuments överensstämmelse med tillgänglighetstandarder

  "PDF/UA-klara" programvaror med förmåga att fortlöpande och
  automatiskt monitorera, kartlägga och rapportera en verksamhets
  alla befintliga dokumentresurser med avseende på tillgänglig PDF.


  "PDF/UA-klara" programvaror för att kontrollera stora mängder (bulk)
  av PDF-filer och deras överensstämmelse med tillgänglighetstandarder:

  • CommonLook Clarity

  • För Windows.
   Monitorerar fortlöpande webbplatser, interna nätverk, filsystem och foldrar.
   Kartlägger och validerar automatiskt alla PDF-dokument med avseende på
   överensstämmelse med gällande tillgänglighetsstandarder.

   Genererar rapporter som visar överensstämmelse med tillgänglighets-
   standarder såsom ISO PDF/UA, W3C/WCAG 2.0 AA, WCAG 2.1 AA,
   U.S. Section 508 och U.S. HHS.
  Programvaror för verksamheter som behöver automatisera
  produktion av stora mängder av PDF/UA-kompatibla filer

  "PDF/UA-klara" programvaror med förmåga att fortlöpande och
  automatiskt producera stora mängder (bulk) av tillgängliga
  PDF-dokument från levande data/databaser.


  "PDF/UA-klara" programvaror för att producera stora mängder av PDF/UA-filer:

  • CommonLook Dynamic

  • För Windows.
   Genererar automatiskt tillgänglig PDF från
   printströmmar och levande data/databaser.
   Skapar PDF-filer som uppfyller tillgänglighetsstandarder
   ISO PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. 508 och/eller U.S. HHS.
PDF/UA - Ikon

Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Framsida - Bild     PDF/UA Flyer Framsida - Bild

(Klicka på bilderna ovan för nedladdning av dessa guider)Livboj - Bild

  Behöver du hjälp med att skapa tillgänglig PDF enligt PDF/UA?

  Tillgänglig PDF (PDF/UA) säkerställer tillgänglighet till digital offentlig service för alla.

  Vi hjälper kunder att skapa önskad mängd av tillgängliga PDF-dokument,
  inifrån MS Office (Word and Powerpoint) och Adobe InDesign,
  eller från PDF-dokument genererade av andra programvaror.


  Intressant?
Mer information och resurser

PDF/UA - Ikon


Varning - Ikon

Varning för otillgänglig PDF!

PDF/UA Foundation - PAC PDF/UA Check - Fel - Denna fil uppfyller inte PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - BannerFör mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2022 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.PDF/UA - Ikon