NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider and datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

Standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat är utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
för Global Visions Inc., Canada.
Global Vision Inc. - Automated Proofreading Solutions - Logo

Global Vision Inc.
Automated Proofreading Solutions


Automatiserade lösningar för
kvalitetskontroll och kvalitetssäkring
av hela förpackningsflödet

Innovativa lösningar för automatiserad kvalitetskontroll och kvalitetssäkring.
Lösningar som är integrerade i förpackningsarbetsflöden hos ledande
konsumentvaruföretag, tryckerier, förpackningsindustri och läkemedelsindustri.
Global Vision Inc. - Automated Proofreading Solutions - Logo

Lösningar för kvalitetskontroll av
förpacknings-/varumärkesinformation.
Eliminerar risken för felaktig förpackningsinformation!

Global Visions lösningar för inspektion och kvalitetskontroll av text-, pixel-, streckkods- och Braille-baserad grafisk information - Bild

  Validerar 100% av förpackningsinformationen!
  Kompletta lösningar för kvalitetskontroll av text-, pixel-/bild-,
  streckkods- och Braille-baserad förpackningsinformation.
  Lösningar som är utformade för att eliminera fel i tryckunderlag,
  tryckta grafiska alster och i annat kreativt material, samt för utökad
  kvalitetssäkring under varje moment i hela förpackningsflödet.

  Alla korrekturläsningslösningar uppfyller kraven i
  FDA 21 CFR Part 11 / EMA Annex 11.
Är du 100% säker på att inga allvarliga fel har missats?

Är du 100% säker på att inga allvarliga fel har missats? - BildProblemet med manuell korrekturläsning

The problem with manual proofreading - BildUtökad kvalitetskontroll hela arbetsflödet

Design, förpackningsutveckling, regulatoriska frågor,
etikettkontroll, inkommande kvalitetskontroll och produktion.

Global Vision Inc. - Add quality control your entire workflow - Bild

Global Vision webinarier - Inspelade webinarier/videodemonstrationer

Webinars / Videoinspelningar - Ikon

Boka online-demonstration av Global Visions lösningar
ProdukterProofware

Proofware - Deployment On-Premise or Private Cloud - Bild


Proofware - Översikt

Proofware Cloud - Banner

Proofware™
Webb-baserad inspektion / kvalitetskontroll
av varumärkesförpackningar

Proofware är världens första "allt-i-ett"
webb-baserade svit av verktyg för förpackningsinspektion.
Ger hela företagets personal omedelbar tillgång till kraftfulla
webb-baserade verktyg för korrekturläsning och
validering av varumärkesförpackningar.

För korrekturläsning av PDF-filer genom hela arbetsflödet för att
fånga upp eventuella oupptäckta fel innan det är för sent.

Proofware - All-in-one cloud-based packaging inspection suite - Bild


100% webb-baserat,
ingen installation av lokal programvara behövs,
ger lägre IT-kostnader
Proofware - 100% webbaserad teknik - Fungerar med alla modern webbläsare - Bild

  Driftsmodeller

  Flexibla driftsalternativ:

  • Egen server.

  • Privat moln-server.

  • Säker HTTPS-anslutning.

  • Kompatibel med moderna webbläsare för Mac och PC.


Snabba upp tiden till marknaden och för godkännanden
Proofware - Collaborate Globally with Packing Inspection - Bild

  Fördelar
  • Verifierar text, stavning, grafiska alster, korrektur, streckkoder
   och Braille-punktskrift på en gång.

  • 100% webb-baserad lösning, ingen installation av lokal
   programvara behövs, ger låg IT kostnad.

  • Ger hela företagets personal omedelbar tillgång till
   kraftfulla webb-baserade verktyg för korrekturläsning och
   validering av varumärkesförpackningar.

  • Kortar tiden för godkännande:
   • Inga e-postbilagor.

   • Dela enkelt inspektionsprojekt inom företaget och
    med externa leverantörer/kunder.

   • Dela enkelt inspektionsrapporter med flera användare
    (exempelvis för godkännande) och ta enkelt
    del av allas kommentarer.

  • Organisera allt valideringsarbete med inbyggd
   funktion för projekthantering och samarbete.

  • Integreras sömlöst med Artwork Management Systems (AMS).Dela inspektionsprojekt och -rapporter

Gör förpackningsinformation och -illustrationer rätt redan första gången.
Proofware stöder globalt samarbete mellan kollegor via
delade projekt och rapporter och fångar fel tidigt i
processen för snabbare godkännanden.

Proofware - Reports Management Tools - Bild

Kommentera inspektionsrapporter

Sänd korrekturläsningsrapporter via e-post och kommunicera genom anteckningar.

Proofware - Collaborate Globally - Annotate Inspection Reports - Bild

Proofware-verktyg

Allround-verktyget för digital korrekturläsning av
alla typer av förpackningsinformation

Korrekturläsning av förpackningsinformation berör inte bara textinformation.
Även grafik/illustrationer, streckkoder, stavning och punktskrift måste kontrolleras.

Med Proofware inspekteras alla typer av information på förpackningar;
underlag i form av Word-filer, PDF-filer, UPC-koder, Data Matrix
och fler, på några sekunder.

DocuProof - Ikon ArtProof - Ikon SpellProof - Ikon BrailleProof - Ikon BarProof - Ikon Notes - Annotation/Kommentarer - IkonDocuProof - Ikon

  DocuProof
  - Textverifiering, dokumentinspektion och dokumentjämförelse

  DocuProof är en textjämförare för dokument med mycket text.
  Lämpligt verktyg för inspektion av kontrakt, publikationer, inlagor,
  manuskript, föreskrifter om standardrutiner, etc.

  DocuProof jämför texter i praktiskt taget alla språk och jämför även
  skillnader mellan filer av olika typ (grafiska alster vs. Word-filer).
  Hittar och identifierar snabbt skillnader i typsnitt, storlek, raderat innehåll,
  inlagor, stavningsfel och att texten är placerad i korrekt läge.

  DocuProof lindrar dramatiskt belastning och påfrestningar på
  berörd personal i det dagliga arbetet att säkerställa riktigheten av
  förpackningskomponenter, kontrakt, publikationer och manuskript.


  DocuProof hjälper dig att

  • jämföra PDF-dokument gentemot textdokument

  • effektivisera och påskynda godkännanden av textinnehåll

  • inspektera PDF-dokument gentemot Word-dokument

  • säkerställa kopiors integritet

  • korrekturläsa PDF-filer

  • säkerställa korrekt typsättning

  • jämföra dokument i olika språkversioner

  • minska tiden från idé till marknad ("time-to-market")

  • säkerställa korrekt typsättning

  Stödda dokumenttyper

  • inlagor

  • webbplatsinnehåll

  • etiketter

  • legala dokument

  • foldrar

  • manuskript

  • häften

  • tidskrifter

  • broschyrer

  • magasin

  • annonser

  • publikationer

  • föreskrifter om standardrutiner

  • rapporter


  DocuProof - Egenskaper och funktionalitet

  • Jämförelse av textdokument:
   • Identifierar alla ändringar mellan
    MS Word, MS Excel, PDF, XML och textfiler,
    oavsett layout eller format.

  • Tolerans för teckensnittsstorlek (per nya europeiska standarder):
   • Via inställning av teckenstorlekstolerans möjliggörs detektering
    av så små skillnader i teckenstorleken som 0,01.

  • Kontroll av text i alla språk, inklusive Braille-punktskrift.

  • Partiell textinspektion:
   • Jämför specifika stycken och sidor.

  • Kontroll av webbsidor:
   • Inspekterar *.mhtml- och *mht-filer
    gentemot MS Word- och PDF-filer.

  • Stöd för mallar:
   • Inspekterar QED-mallar för EMA inlagor
    och SPL-mallar för FDA-inlagor.

  • Sök och jämför:
   • Hittar multipla olikheter mellan original- och reviderade dokument.

  • Tabellkontrollteknik
   • Inspekterar tabeller cell-för-cell på bråkdelar av sekunder.

  • Möjlighet att spara ett pågående korrekturläsningsprojekt innan
   det är komplett och att återuppta arbetet vid senare tillfälle.

  • Tillgänglig valideringsdokumentation och genomförande (IQ, OQ, PQ).

  • Stavningskontroll:
   • Hanterar engelsk medicinsk ordbok (tillval) och
    varumärkesägarens egen ordbok.
    Innehåller en lång lista med stödda språk.

  • Kommentarsfunktion för filsamarbete:
   • Visa alla skillnader och kommentarer som PDF-anteckningar.

  • Kan anslutas till marknadens ledande Artwork Management Systems (AWS).

  • Kompatibilitet med 21 CFR part 11 / Annex 11

  • Omfattande stöd för rapporter.

  • Spara projektegenskaper.

  DocuProof rapportfunktion

  Alla skillnader är markerade och färgkodade.

  DocuProof Report - Bild

  DocuProof inspektionsfilter

  DocuProof - Inspection Filters - BildArtProof - Ikon

  ArtProof - Inspektion och validering av grafiska alster

  Inspekterar grafiska alster med pixelprecision.
  Minskar antalet fel, omarbetningar, återkallanden och tid för korrekturläsning.

  Lämpligt inspektionsverktyg för grafisk design, pre-press och grafisk industri.
  ArtProof inspekterar grafiska alster ned på pixelnivå, vilket dramatiskt ökar
  noggrannheten vid korrekturläsning av förpackningar samtidigt som tiden
  för korrekturläsning avsevärt reduceras.

  Hittar och identifierar snabbt felaktigheter i text, grafik,
  skillnader i typsnitt och storlek, samt avbruten text och färgavvikelser.

  ArtProof är den första 64-bitars grafikinspektionslösningen
  för Mac och Windows-miljöer.


  Är du 100% säker på att inga allvarliga fel har missats?

  ArtProof - Är du 100% säker på att inga allvarliga fel har missats? - Bild


  ArtProof hjälper dig att

  • jämföra grafiska alster gentemot PDF-filer

  • korrekturläsa PDF-dokument, bilder och .ai filer

  • korrekturläsning och kvalitetskontroll under prepressarbete

  • kvalitetskontroll av förpackningar


  Inspektera tryck i form av

  • grafiska alster

  • revideringar

  • korrektur

  • utskjutningsfiler

  • nästlade grafiska alster

  • kartonger

  • broschyrer

  • häften


  ArtProof - Fördelar

  • fungerar med Mac OS och Windows

  • inspektera grafiska filer

  • reducerar tid för godkännande genom tidig markering av felaktigheter

  • minskar tiden från idé till marknad ("time-to-market")

  • kostsamma misstag unvikes genom automatiserad
   av kontrolläsning av revideringar och korrektur

  • ökad kvalitet genom snabb kontroll av
   levererat underlag från externa leverantörer


  ArtProof - Avancerad teknik säkerställer ökad kvalitet

  ArtProof - Advanced Technology Overview - Picture

  • stöder 1-bitars TIFF-filer

  • ny 64-bitars arkitektur

  • lager och separationshantering
   • Möjlighet att dölja lager/separationer som standard

  • inspekterar utskjutningsfiler (stega och upprepa/"step and repeat")
   • automatisk justering och matchning av
    filer för inspektion av övertryck

  • inspekterar färger, grafik och text

  • stöder automatiskt "outlined" text och auto-lokaliserar upprepningar

  • automatisering vid inspektion av (flersidiga) häften

  • automatisk hantering av olika stickprovsstorlekar
   • Identifierar med pixelprecision alla
    skillnader oavsett stickprovsstorlek

  • automatisk hantering av stödlinjer/bigningar ("dielines")
   • Förmåga att avlägsna stödlinjer för bättre översikt vid inspektion

  • dynamisk och omfattande rapporteringsfunktion
   • Enkel rapportering och kommentering för
    snabba och korrekta resultat

  • klassificering (gradering) beroende av avvikelsegrad


  ArtProof inspektionsrapporter

  ArtProof Inspection Reports - Bild


  ArtProof stödda filtyper

  Jämför Word vs PDF, jämför text vs PDF-dokument
  med fullständig precision på några sekunder

  ArtProof File Types Supported - BildBrailleProof - Ikon

  BrailleProof - Inspektion och validering av Braille-punktskrift

  BrailleProof är en inspektions- och valideringstillämpning för
  Braille-punktskrift som inspekterar punktskrift med avseende på
  felaktigt tillagda/saknade punkter för att säkerställa att Braille-punktsskiften
  överensstämmer med den godkända PDF-förlagan.

  BrailleProof konverterar även punktskriftskomponenter till läsbar text,
  vilket säkerställer noggrannheten i Braille-punktskriften.

  BrailleProof uppfyller alla gällande punktskriftsstandarder för Braille-skrift
  på läkemedelsförpackningar, inklusive typsnittsstandarden Marburg Medium.

  Med BrailleProof säkerställer att all Braille-punktskrift är korrekt,
  läsbar och uppfyller internationella standarder, samtidigt som BrailleProof
  eliminerar manuell kontroll och reducerar tiden för inspektion.

  BrailleProof samverkar med ArtProof för
  inspektion och validering av grafiska alster.


  Hur korrekt är Braille-punktskriften på din förpackning?

  BrailleProof - Missing Dot - Bild

  Typiskt användningsfall:
  Korrekturläsning av läkemedelskartong på några sekunder

  BrailleProof - Pharmaceutical Carton - Bild

  Inspektera med stor noggrannhet

  • läkemedelsförpackningar med Braille-punktskrift

  • förpackningar med hälsovårdsinformation i Braille-punktskrift

  • farmaceutiska kartonger

  • kartonger präglade med Braille-punktskrift

  • etiketter med Braille-punktskrift

  • konsumentproduktsförfackningar och -varor med Braille-punktskrift

  • Inlagor och bipacksedlar med Braille-punktskrift

  BrailleProof - Egenskaper och funktionalitet

  • upptäcker saknade eller felaktigt tillagda punktskiftspunkter ("dots")

  • översätter inspekterad punktskrift till läsbar text

  • mäter avstånd mellan punktskriftspunker

  • igenkänning av Braille-punktskrifttecken

  • omfattande rapporteringsfunktion med detaljuppgift för
   varje punktskiftspunkt (godkänd/underkänd)

  • färgkodning för enkel analys av bristfälliga punktskriftspunkter

  • uppfyller kraven i FDA 21 CFR Part 11 / EMA Annex 11

  • validering tillgänglig

  BrailleProof - Fördelar

  • säkerställer att din PDF matchar den tryckta punktskriften

  • BrailleProof uppfyller alla gällande punktskriftsstandarder för
   Braille-skrift på förpackningar för läkemedel, sjukvård och hälsovård,
   inklusive typsnittsstandarden Marburg Medium

  • säkerställer att punktskriftsinnehåll, layout och
   placering på förpackningen är korrektBarProof - Ikon

  BarProof - Streckkodskontroll och verifiering

  BarProof används för att verifiera streckkoder.

  Streckkoder på förpackningar och dokument måste vara korrekta.
  BarProof kontrollerar streckkoder är korrekta och kan användas för
  att säkerställa kvalitetsnivån ändå fram till färdig PDF-fil.

  BarProof kontrollerar i ett moment att alla streckkoder
  som tryckts på ett tryckark är korrekta.

  BarProof lokaliserar och verifierar automatiskt alla streckkoder
  på etiketter, kartonger eller tryckark och graderar var och en
  enligt CEN/ANSI/ISO-standarder.

  Mätning utförs för bestämning av streckkodernas förändring i
  breddriktning (Bar Width Reduction/BWR) och av storleks-
  förändringar och säkerställer därmed att streckkoderna
  är skanningsbara vid en kassadisk.

  BarProof verifierar och avkodar 1D och 2D streckkoder,
  inklusive UPC, Data Matrix och QR.

  BarProof-modulen erbjuds som tillval till ArtProof och ScanProof.


  BarProof Press Sheet and Grading - Picture

  BarProof - Fördelar

  • snabb lokalisering och gradering av alla streckkoder på ett tryckark

  • enkel användning

  • kvalitetsgradering av streckkoder i PDF-filer (unik lösning!)

  • hanterar förändringar i streckkodens breddriktning (BWR)

  • hanterar förändringar av streckkodens storlek

  • avkodar och graderar (klassificerar) 1D- & 2D-streckkoder
   inklusive Data Matrix, QR, MicroQR

  • graderar varje streckkod enligt CEN / ANSI / ISO-standarder

  • kontrollerar och avkodar linjära 1D- och 2D-streckkoder

  • färgkodning underlättar rapportering och hantering av streckkoder
   (godkänd/underkänd)

  • uppfyller kraven i FDA 21 CFR Part 11 / EMA Annex 11

  • samverkar med ScanProof-modulen för tryckinspektion

  • inget behov av separat hårdvara,
   använder befintlig ScanProof-skanner

  Uppfyllda standarder

  • ISO/IEC 15416

  • ISO/IEC 15415

  • FDA 21 CFR Part 11 / Annex 11

  Enbart avkodning

  • Code 11

  • MSI

  • TElepen

  Hantering av streckkoders förändringar i
  breddriktning / Bar Width Reduction (BWR)

  BWR är en viktig del prepressprocessen för att kompensera för hur
  tryckfärg sprids på olika förpackningsmaterial under produktionen.

  Genom att verifiera BWR-värden i PDF-filer uppströms i processen
  kan varumärkesägare vara säkra på att applicerade streckkoder
  kommer att uppnå förväntade kvalitetsnivåer.

  BarProof Grading and BWR Sample - Picture

  Gradering/klassificering av streckkoder
  • Avkodning
   • Kontrollerar skillnaden mellan
    lägsta och högsta reflektansen för skannersveplinje.

  • Symbolkontrast
   • Kontrollerar att minimireflektansen är
    mindre än hälften av den maximala reflektansen.

  • Minsta reflektans
   • Kontrollerar minsta kantkontrast som kan
    identifieras längs skannersveplinjen.

  • Minsta kantkontrast
   • Kontrollerar förhållandet mellan
    minsta kantkontrasten och symbolkontrasten.

  • Modulering
   • Kontrollerar förhållandet mellan den
    minsta kanten kontrast till symbolen kontrast.

  • Defekter
   • Kontroller för olikformighet i
    reflektansen längs skannersveplinjen.

  • Avkodningsbarhet
   • Kontrollerar noggrannhet vid utskrift av
    streckkoder och bilden i relation till den lämpliga
    avkodningsalgoritm för symbolreferensen.

    Avkodar och graderar 1D- & 2D-streckkoder,
    inklusive Data Matrix, QR, MicroQR.


  Stödda symboler

  Avkodning och gradering:

  • Codabar

  • Code 39

  • Code 128

  • Interleaved 2 of 5

  • Pharma Code

  • RSS-14

  • RSS-14 Stacked

  • RSS-Expanded

  • RSS-Expanded Stacked

  • RSS-Limited

  • EAN/UPC (13 Digits)

  • EAN/UPC (8 Digits)

  • UPC-A

  • UPC-EScanProof Print Inspection - Fast and accurate inspection for all printed components - Ikon

  ScanProof - Inspektion och -validering av tryckta alster

  ScanProof hjälper tryckerier och producenter av
  läkemedels- och konsumentförpackningar att snabbt och
  noggrannt inspektera/korrekturläsa/kvalitetskontrollera
  tryckt material i form av pressark och skannade komponenter.

  ScanProof är idealisk för kontroll av förpackningskorrektur,
  etiketter, kartonger och nästlade pressark i både
  tryckta format och i PDF-format.

  ScanProof - Scanner Device - Bild


  ScanProof hjälper dig att

  • inspektera och kvalitetskontrollera tryckt material

  • inspektera förpackningar

  • kontrollera att läkemedelsförpackningar uppfyller alla bestämmelser

  • kvalitetskontrollera prepressmaterial

  • inspektera grafiska alster

  • kontrollera webbplatsinnehåll


  Typiskt användningsfall:
  Korrekturläsning av läkemedelskartong på några sekunder

  ScanProof - Proofreading of Pharmaceutical Carton - Bild


  ScanProof - Egenskaper och funktionalitet

  • dual scan mode: skanna i master och stickprov samtidigt

  • tillval: skannermodul för häften
   - skannar enkelt in häften och andra flersidiga dokument

  • intelligent beskärning

  • lättanvänt användargränssnitt

  Snabb detektering av

  • avbruten text

  • saknade eller felaktigt tillagda element

  • utskriftsdefekter

  ScanProof Print Inspection - Inspects Approved Artwork Original to Revision - Bilder

  ScanProof - Att uppmärksamma

  • jämför snabbt all text och grafik oavsett typ av utskrift

  • undvik tidskrävande omtryck och omarbetningar

  • snabb och enkel inspektion med ett klick

  • övertryck och hantering av lager

  • automatisk anpassning och rotation

  • auto-korrigering av skevheter i master- och provbilder

  • färgmätningsverktyg: förmåga att visa RGB och CMYK-färgvärden

  • kraftfull rapporterings- och kommenteringsfunktion

  • tillval: BarProof- och BrailleProof-moduler för
   inspektion av streckkoder och punktskrift

  ScanProof Print Inspection - Inspects Approved Artwork Original to Press Sheet - Bild


  Inspektionstyper

  • fil-vs-fil

  • fil-vs-print

  • print-vs-print


  ScanProof - Stödda filtyper

  ScanProof File Types Supported - Bild

  Systemkrav:

  Datorhårdvara:

  • Windows® XP / Windows 7 (64-bit)

  • 2.0GHz Dual Core CPU (64-bit CPU rekommenderas)

  • RAM: 6GB minimum

  • HDD: 20GB minimum

  • Monitorstorlek: 17" - 22"

  • Upplösning: 1280x1024 rekommenderas (1024x768 minimum)

  • CD-ROM-enhet: alla standardenheter

  Skannerhårdvara:

  • 54” ROLL: 54” x obegränsad    50 sek. for 841mm x 1189mm (33.11” x 46.81”)

  • 42” ROLL: 42” x obegränsad    40 sek. for 841mm x 1189mm (33.11” x 46.81”)

  • 36” ROLL: 36” x obegränsad    32 sek. for 594mm x 841mm (23.39” x 33.11”)

  • A2:          18” x 24”                26 sec. for 420mm x 594mm (16.54” x 23.39”)

  • A3:          12.2” x 17.2”          20 sek. for 297mm x 420mm (11.69” x 16.54”)

  • A4:           8.5” x 11.7”           12 sek. for 210mm x 297mm (8.27” x 11.69”)

  • Arkmatare:12.2” x 17.2”           1.5 sek./page for 297mm x 420mm (11.69” x 16.54”)

  • Scan360°: 0.8” - 6.75” (Dia.)    8 sek. for 2” (Diameter)Scan360 - Cylinder Scanner - Ikon

  Scan360 Cylinderskanner

  Scan360 är den ledande skannern för cylinderformade grafiska objekt.

  Upptäcker och identifierar felaktigheter på cylindriska förpackningar.

  Avsedd för skanning av konsumtionsvaror (CPG) och läkemedelsförpackningar.
  Scan360 skannar direkt av ytan på alla cylindriska objekt och
  jämför automatiskt avskannad text och grafik med godkänd master.

  Scan360 - Can and Cylinder Scanner - Bild


  Skanna och inspektera med stor noggrannhet

  • stora metallburkar

  • ribbade burkar

  • präglad text

  • grovt texturerade plastornamenteringar

  • krympfilmslindade ("shrink-wrapped") cylindriska objekt

  • aluminiumburkar

  • glasburkar

  • plastflaskor

  • mjuka metalliska behållare

  • polymertuber

  Scan360 - Can - Bild

  Scan360 - Egenskaper och funktionalitet

  • upptäcker saknad text och felaktigt tillagda
   eller avbrutna grafiska element

  • upptäcker tryckdefekter

  • skannar objekt på mindre än 20 sekunder

  • inspekterar cylindriska objekt med diameter från
   1" (25,4 mm) till 6,8" (172.72mm)

  • upplösning: 300 dpi

  Scan360 - Differences on Can Label - Bild

  Scan360 - Fördelar

  • säkerställer utskriftskvaliteten på cylindriska förpackningar

  • automatiserar inspektioner och kontroller

  • kan identifiera förfalskade förpackningarBraillePoint - Braille Dot Height Measurement Tool - Ikon

  BraillePoint - Braille-punktsmätning, -inspektion och -validering

  BraillePoint är ett tillförlitligt mätverktyg för att mäta höjden på
  punkterna i Braille-punktskrift och punkternas placering.

  Med BraillePoint kan användarna säkerställa noggrannheten hos
  all präglad och screentryckt punktskrift på kartonger och etiketter.

  BraillePoint använder avancerad mätningsteknik för att direkt mäta punkthöjder.
  Till skillnad från skanner- och kamerabaserade mätsystem, som är beroende
  av punkternas skuggor och komplexa algoritmer,
  anger BraillePoint det mest noggranna resultatet.

  Med BraillePoint kan du vara säker på att all Braille är korrekt,
  läsbar och uppfyller internationella standarder samtidigt som BraillePoint
  eliminerar manuell kontroll och reducerar tiden för kontroll.

  Med BraillePoint kan punktskiftspunkter från inskannat Braille-prov
  jämföras med motsvarande punkter på en Braille-master.

  Braille-mastern kan skapas på två sätt:

  • Extrahering av Braille-punkter från en PDF

  • Manuellt

  Inspektionsrapporter inkluderar både jämförelser och översättning.

  BraillePoint samverkar med ScanProof för inspektion av tryckta alster.

  BraillePoint - Braille Measurement Unit Hardware - Bild

  BraillePoint - Fördelar

  • noggranna mätningar av punkthöjder i Braille-punktskrift

  • reducerar inspektionstider

  • säkerställer noggrannhet och kvalitet i Braille-punktskrift

  • säkerställer överensstämmelse med
   internationella standarder (Marburg Medium)

  BraillePoint - Egenskaper och funktionalitet

  • detekterar närvaro av Braille-punktskrift

  • tidszonsstämpling av alla inspektionsrapporter

  • analys av punktmellanrum och -höjd

  • teckenigenkänning av Braille-punktskrift

  • omfattande rapporteringsfunktion med detaljuppgift för
   varje punktskiftspunkt (godkänd/underkänd)

  • färgkodning för enkel analys av bristfälliga punktskriftspunkter

  • kundanpassningsbar inställning av högsta och lägsta punkthöjd

  • korta provskanningstider

  • inställningsinformation-/detaljer för vald inspektion kan enkelt sparas

  • uppfyller kraven i FDA 21 CFR Part 11 / EMA Annex 11

  Braille Measurement Tool Report

  BraillePoint - Braille Measurement Tool Report - Picture

  Systemkrav:

  Programvara:

  • Windows 7 (64-bit)

  • Användarbehörighet: Administratör, användare

  • PDF-stöd: PDF Viewer för rapporter

  Braille-punkthöjdsmätningsenhet/Hårdvara:

  • Windows 7 (64-bit)

  • 2.0GHz Dual Core CPU (64-bit CPU)

  • RAM: 6GB minimum

  • HDD: 160MB ledigt utrymme

  • Monitorstorlek: 24" widescreen

  • Upplösning: 1280x1024 rekommenderas (1024x768 minimum)

  • CD-ROM-enhet: alla standardenheterFör mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.Global Vision Inc. - Logo
Global Visions Inc. Solutions Partner