NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från Foxit Software.
Foxit Software Company - Logo

PDF solutions for all your needs
Foxit PDF Compressor - Logo

Foxit PDF Compressor

Branschöverskridande och produktionsinriktad tillämpning för läsning av dokument,
komprimering av dem och konvertering av dem till PDF och PDF/A.


"Konvertering av allt till PDF/A"

Foxit - Everything to PDF/A - Bild
Foxit PDF Compressor v8
Enterprise OCR och PDF Converter

Foxit PDF Compressor - Logo

Foxit PDF Compressor


Konvertering av skannade dokument, e-post med bilagor,
och "born digital"-dokument till PDF/A.
Fullt automatiserad oövervakad bearbetning

Foxit PDF Compressor Enterprise - Arbetsflödesöversikt - Konvertering till PDF/A och PDF/UA - Skanning, e-post,

  Foxit PDF Compressor

  Foxit PDF Compressor är en branschöverskridande och produktionsinriktad
  tillämpning för automatiserad dokumentkonvertering och
  komprimering till PDF eller PDF/A- format.

  Syftet är att automatisera beredningen av dessa dokument
  inför långtidsarkivering och bearbetning av ERP-system och
  andra verksamhetssystem.


  Egenskaper och funktionalitet översikt

  En serverlösning som förser verksamheter med
  automatisk konvertering av stora volymer av
  dokument till PDF, komprimering och optimering
  för både bilddokument och born-digital filer:

  • 100 % korrekt konvertering från born-digital till PDF.

  • Snabbare dokumentkonvertering med obevakad bearbetning
   och beröringsfria automationsfunktioner.

  • Integrerad OCR-teknik möjliggör fulltextsökning av alla
   skannade dokument konverterade till PDF- och PDF/A-filer.

  • Automatisk taggning av ostrukturerade dokument
   för att skapa mer digitalt tillgängliga PDF-filer.

  • Minska nedladdningstider till hälften och
   minska lagringskostnader med över 50%
   med branschledande dokumentkomprimeringsteknik.


  Vad kan Foxit PDF Compressor hjälpa till med?

  • PDF-kompressor är "plug and play"

  • Serverbaserad lösning för stora mängder av dokument

  • Skannade dokument:

   • Hög kompression

   • Fulltextsökning via OCR

   • PDF/A som säker långsiktig ISO-standard

  • Born-digitala dokument och e-post

  • Många avancerade funktioner från 10+ års erfarenhet

  • Flexibel licensiering från SMB upp till 100 miljoner sidor per år

  Foxit PDF Compressor löser verksamheters utmaningar

  Fler och fler leverantörer av finansiella tjänster, hälsovård- och sjukvårdsutövare,
  byggnads- och energiindustri, offentlig sektor/strategiska e-initiativ,
  arkiv/bibliotek och museer, verksamheter inom juridiska sektorn, och
  leverantörer av skanningstjänster väljer Foxit PDF Compressor.

  Alla bearbetar de stora mängder papper och digitala dokument (born-digital).
  Efter digitalisering, måste dessa dokument förvaras i ett bevarandeformat
  som är säkert och hållbart, som uppfyller legala krav och som är sökbart
  - och de måste vara lätt att hitta igen.

  Detta gör att PDF/A-formatet, och tekniker som MRC och OCR,
  är oumbärliga grundläggande tekniker för alla typer av verksamheter
  med dokumentbaserade processer.

  Foxit PDF Compressor Enterprise är en skalbar lösning som passar för såväl
  små som stora konverteringsbehov där miljontals sidor måste konverteras och
  komprimeras så snabbt som möjligt.

  Foxit PDF Compressor kan lätt anpassas och integreras i befintliga arbetsflöden
  eller installeras för batch-bearbetning. Ytterligare former av integration är möjligt,
  exempelvis jobblistbearbetning, där Foxit PDF Compressor Enterprise styrs
  synkront med för- och efterbearbetningsprocesser.


  Foxit PDF Compressor Enterprise erbjuder följande funktioner:

  • Skalbar högkvalitativ komprimering av dokumentbilder i färg

  • OCR-stöd för att skapa fulltext sökbara PDF-filer från skannade sidor

  • Konvertering från PDF till PDF/A

  • Optimering av bilder eller skannade sidor inuti befintliga PDF-dokument

  • Sammanslagning, delning och byte av namn på dokument

  • 1D- och 2D-streckkodsigenkänning och uppdelning,
   namnändring och skapande av PDF-bokmärken med streckkod

  • Kombinera digitala dokument med skannade sidor,
   exempelvis att lägga till CV/intyg och referenser till en online-ansökan

  • Enhetlig konvertering av digitalt skapade och skannade dokument till
   PDF/A för långtidsarkivering

  • Automatisk inläsning av dokument från bevakade indatafoldrar och hotfolders

  • Tidsutlösta start och stopp av bearbetningsjobb

  • Fullt automatiserad bearbetning via jobblistestyrning (Job List Processing)

  Komprimerade dokument förblir fullt läsbara och fullt sökbara tack vare
  stöd för teckenigenkänning (Optical Character Recognition/OCR).

  Med modulen Born Digital,
  tillval till Foxit PDF Compressor Enterprise,
  kan dokument som skapats digitalt, i MS Office™,
  e-post (i MSG eller EML-format) med bilagor och PDF-dokument,
  batch-omvandlas till ISO-kompatibla PDF/A-dokument
  för vidare bearbetning eller e-arkivering.

  Den kraftfulla dokumentkomprimeringsfunktionen i
  Foxit PDF Compressor Enterprise reducerar filstorleken
  samtidigt som den säkerställer högsta dokumentkvalitet i ett
  ISO-kompatibelt format som lämpar sig för långtidsarkivering.


Foxit PDF Compressor webinarier/videoinspelningar och demonstrationer

Webinarier / Videodemonstrationer - Ikon
Foxit PDF Compressor videodemonstrationer - Popup-fönster

Boka online-demonstration av Foxit PDF Compressor  Referenskunder

  Arkiv (Sverige):

  • 2015: Centrum för Näringslivshistoria

  Leverantörer av storskaliga skanningstjänster (Tyskland):

  • Arvato (Bertelsmann) och Ratiodata

  Försäkringsbolag (Tyskland):

  • DAK (hälso- sjukvårdsförsäkringar)

  Banker (Tyskland):

  • Helaba Landesbank Hessen-Thüringen

  • Kreissparkasse Ludwigsburg sparbank, och andra sparbanker

  Offentlig sektor (Tyskland):

  • Stuttgart stad, och flera andra städer och kommuner

  Förlag (Tyskland):

  • Heinrich Bauer Verlag

  Energibolag (Tyskland):

  • Vattenfall

  • RWE

  • E.ON.

  Övriga internationella referenser:

  • Harvard University (USA)

  • the U.S. Library of Congress (USA)

  • the Dutch Royal Library (Nederländerna)

  • the Internet Archive (USA)

  • the U.S. Air Force (USA)

Produkter


Foxit PDF Compressor - Logo

Foxit PDF CompressorNedladdning - Ikon
Klicka här för att prova Foxit PDF Compressor utan kostnad

(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av programvaran
och ge dig vårt stöd, ber vi dig att, förutom att ange ditt telefonnummer,
även ange koden Preferred Reseller NewFormat, Sweden
i formulärfältet Telephone).Foxit PDF Compressor
konverterar skannade och digitala dokument
till högkomprimerade PDF- och PDF/A-filer.

Foxits lösningar integreras enkelt i
arbetsflöden för dokumentkomprimering.

Med komprimeringstekniken Mixed Raster Content (MRC) konverteras
skannade dokument i färg, gråskala eller svart/vit till högkvalitativa,
högkomprimerade PDF- och PDF/A-filer.

Typisk komprimeringsgrad 1:100 eller högre:

Foxit Mixed Raster Content (MRC) compression technology - Bild     Mixed Raster Content (MRC) komprimeringsteknik:

    1. Förgrundsbild - Färg på text och grafik

    2. Mask - Text och grafiska former

    3. Bakgrundsbild - Bakgrund och bilder

  Typiska komprimeringsexempel:

  • Foxit PDF/A-komprimerade dokument
   jämfört med konventionella format:
  • Skannad sida: 300 DPI, fullfärg RGB, A4 storlek.

   Foxit PDF Compressor - Dokumentstorlekar: Foxit PDF/A (49kB) compared with conventional formats: Scanned PDFs (189kB) and original TIFF (25MB) -Picture

  • Foxit komprimerat PDF/A dokument:
   Komprimerat dokument

  • Okomprimerat dokument, storlek: 406 MB, format: TIFF, 300dpi.
   Komprimerat dokument, storlek: 944 KB, format: PDF/A-2u.

   Öppna det komprimerade dokumentet i Adobe Reader,
   tryck på INFO-knappen för att se dokumentformat,
   tryck på LAGER-knappen för att bläddra mellan de tre
   informationslager som möjliggör den höga komprimeringen.


  Foxit PDF Compressor - Att uppmärksamma
   Stöd för långtidslagring och arkivering

   Foxit genererar ISO-överenstämmande PDF/A-dokument och
   säkerställer därmed att informationen är permanent tillgänglig,
   sökbar, läsbar och återanvändbar för framtiden.

   Stöd för fulltext-sökning

   Foxit-lösningarna använder OCR-teknik från ABBYY
   för fulltextsökning i alla PDF-och PDF/A-filer.

   Stöd för enkel integration i existerande dokument-/processflöden

   Foxits dokument- och datakonverteringslösningar är utformade för att
   lätt integreras i befintliga processer. Dessutom ger de verksamheter möjlighet till
   alternativa kundanpassade lösningar, från serverbaserade lösningar till lösningar
   där verktyg- och utvecklingsmiljöer (SDK) kan bäddas in i befintliga system.
  Nyheter i Foxit PDF Compressor v7

  • Konvertera e-post inkl. bilagor till PDF/A (Born Digital modul krävs).

  • "Automatisk bearbetningsmod":
  • Använder filformatet hos varje enskild indatafil för att bestämma
   den bästa bearbetningen för jobbet.
   Det innebär att varje dokument kan bearbetas individuellt efter eget behov,
   utan att filerna behöver sorteras i förväg eller att olika bearbetningsjobb
   måste konfigureras beroende på typ av indatafil.
   Sparar tid och ger tryggheten att veta att den önskade typen av
   dokument produceras varje gång.


  • Optimering av tidshantering:
  • Använder tidsstyrningsfunktionen för att optimera tidsplanering
   vid bearbetning av enskilda jobb.
Born Digital Modul
(endast för Foxit PDF Compressor Enterprise)

Foxit PDF Compressor - Born Digital Module - Bild

  Fler och fler verksamheter arbetar papperslöst.

  Detta innebär en ökning av såväl det totala antalet digitala dokument
  och antalet dokument som kräver långtidsförvaring.


  Digital batch-bearbetning.

  Med Born Digital modul från Foxit,
  kan digitalt genererade dokument batch-konverteras till PDF/A-format
  för långtidsarkivering och vidare bearbetning,
  precis som med skannade pappersdokument.


  Komplett Foxit PDF Compressor Enterprise lösning.

  Med tillvalet Born Digital modul blir Foxit PDF Compressor Enterprise
  en komplett lösning för att konvertera både skannade och
  "född-digitalt"-dokument till PDF/A-format.


  Digital Born Modul med integrerat E-poststöd:

  • Konverterar digitala dokument från:
   Microsoft Office, Apache Openoffice, PDF och E-post med bilagor.

  • Identisk behandling - Urspung betyder inte längre något:
   Pappersdokument och digitala dokument behandlas lika med
   exakt samma lösning vid konvertering och beredning inför
   ytterligare bearbetning.

  • Valfritt jobb kan sättas upp inom några minuter,
   för det mest effektiva sättet att konvertera
   Office-dokument och PDF-filer till PDF/A.

  • Erbjuds som tillval till Foxit PDF Compressor Enterprise.

  Konfigurering av jobbparametrar inför e-postkonvertering
  Foxit PDF Compressor Enterprise - Born Digital Module - Converting Email into PDF/A - Setup of Email Conversion Properties - BildFoxit PDF Compressor - Logo

Foxit PDF Compressor

Användningsmodeller - Exempel
Foxit PDF Compressor Desktop and Enterprise for Capture Scan Configs - Small, Medium, Large - Bild         Foxit PDF Compressor Enterprise Rendition Server - BildFoxit PDF Compressor - Logo

Foxit PDF Compressor

Foxit PDF Compressor Enterprise - Text Banner

Foxit PDF Compressor Enterprise operatörspanel

Foxit PDF Compressor Enterprise Dashboard showing Job Entries - Bild


  Användningsområden:

  • Professionell lösning för processorienterad dokumentkonvertering och komprimering.

  • Flexibel, skalbar lösning utformad för att behandla datavolymer av alla storlekar.

  • Ledande teknik för komprimering av PDF/A-dokument reducerar inkommande
   datamängder avsevärt samtidigt som en enastående bildkvalitet levereras i
   ett ISO-kompatibelt format avsett för långtidsarkivering.

  • Extraherade data överförs automatiskt till befintliga verksamhetssystem
   för vidare bearbetning av önskat antal affärsprocesser.

  • Integreras enkelt i befintliga arbetsflöden.
   Kan integreras för batch-bearbetning och för jobblistbearbetning,
   där Foxit PDF Compressor Enterprise kontrolleras gemensamt
   av både uppströms- och nedströmsprocesser.

  Egenskaper och funktionalitet:

  Mixed Raster Content (MRC) komprimeringsteknik:

  • MRC-processen, även känd som Multi-Layer Segmentation Process,
   separerar text- och bildområden i separata lager.

  • Efter bearbetningen är dessa segment optimalt komprimerade:
   • JPEG2000-komprimering för bildlagret och
    JBIG2-komprimering för svart/vit innehåll och text

   • PDF och PDF/A, ISO-överensstämmande

  Höga prestanda tack vare ABBYYs prisbelönta OCR-teknik:

  • Upp till 190 igenkännbara språk

  • Automatisk kompensation för skevhet (deskewing) och sidorientering

  • Tillkommande utdataformat i OCR-resultat:
   • XML, HTML, Rich Text Format (för MS Word), MS Excel, MS PowerPoint,
    Plain Text, CSV, ALTO och till tillval hebreiska

   • Tillval: OCR för asiatiska tecken (CJK), grekiska utskrifter och gotiska

   • Full textsökbarhet i PDF- och PDF/A-filer

  Streckkodsigenkänning:

  • Möjliggör automatisk indexering och dokumentsortering för flersidiga dokument

  • Streckkodsvärden kan läggas till PDF-metadata och filnamn och
   kan jämföras genom användning av reguljära uttryck

  • Streckkodsigenkännandet kan avgränsas till ett visst område
   på sidan och/eller att gälla specifika streckkodstyper

  • Sidor med en igenkänd streckkod kan valfritt uteslutas
   från resultatet (patch-sidor och liknande)
  • Stöder 3D-streckkoder: Aztec, Data Matrix, PDF417, QR-kod

  Tillval: Parallell bearbetning.

  Beroende på vald licenstyp kan alla CPU-kärnor i ett datorsystem användas.
  Prestanda ökar nästan proportionellt med antalet använda kärnor:

  • Automatisk uppdelning av enskilda jobb mellan licensierade processorkärnor

  • Automatisk lastbalansering över licensierade processorkärnor under
   parallell exekvering av flera jobb med beaktande av gjorda jobbprioriteringar

  Tillval: Born Digital-modul med integrerat E-poststöd.

  • För batch-konvertering av dokument som skapats digitalt
   såsom MS Office, Apache OpenOffice, PDF och andra format, och
   e-post med bilagor från Outlook samt inskannade pappersdokument,
   till ISO-kompatibelt PDF/A-format för långtidsarkivering.
   Born Digital-modulen med integrerat E-poststöd är tillval till
   PDF Compressor Enterprise.

Konfigurering av jobbparametrar inför dokumentkonvertering
Foxit PDF Compressor Enterprise Dashboard - Setup of Job Properties - Picture


  Programmeringsgränssnitt (API) till Foxit PDF Compressor

  Foxit PDF Compressor Enterprise har ett programmeringsgränssnitt (API)
  för integration rill utvecklares egna lösningar och befintliga system.

  I varje licens ingår ett C-DLL-gränssnitt och ett .NET API som ECM-utvecklare,
  dokumentflödesleverantörer, systemhus och användare kan använda för att
  synkront koppla in sig på tjänster i Foxit PDF Compressor
  och fortlöpande få återkoppling om bearbetningsstatus.

  Gränssnittet kan styra alla funktioner och inställningar, vilket innebär att även
  "born-digital" dokument och e-post kan konverteras till PDF/A.

  Och naturligtvis är alla funktioner tillgängliga för MRC-komprimering,
  OCR-läsning och skapande av PDF/A-dokument från skannade dokument,
  inklusive alla alternativ för streckkoder och mer därtill.

  Använder du molnbaserade tjänster?
  PDF Compressors nya API gör det enkelt att i en webbbaserad tjänst
  skapa PDF- och PDF/A-dokument.

  Foxit PDF Compressor kan nu, via detta API,
  användas direkt från Sharepoint.


Produktspecifikationer

  Dokumentformatkompabilitet:
  • ISO 19005-1 kompatibla PDF/A-1a och -1b

  • ISO 19005-2 kompatibla med PDF/A-2u och -2b

  • ISO 19005-3 kompatibla med PDF/A-3u och -3b

  • Reader 5-11 kompatibla med PDF 1.4-1.7

  Stödda indataformat:
  • TIFF (inklusive TIFF med JPEG-komprimering)

  • JPEG, JPEG2000, JPM, BMP, PNM, PNG, GIF, PDF

  • MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Visio, WordPerfect **

  • Apache OpenOffice: Writer, Calc, Impress **

  • E-post: EML, MSG, med bilagor i stödda format ***

  • Arkiv: ZIP **

  • ASCII text, HTML **

  • **   Born Digital-modul krävs
   *** Born Digital-modul + E-postmodul krävs


  Systemkrav:
  • Windows® 32-bit eller 64-bit, Server 2003 / Server 2008 / Server 2012, eller
   XP / Vista / Windows 7 / Windows 8.

  • CPU-hastighet: 1GHz minimum, 2GHz eller högre (rekommenderas).

  • RAM: 1GB minimum, 2 GB per processorkärna (rekommenderas),
   mer än 2 GB för konvertering av mycket stora dokument på 64-bit system.

  • HDD: 1GB ledigt hårddiskutrymme
  • Detta är de absoluta minimikraven för installation.
   Kontakta oss med era individuella krav för att säkerställa en produktiv drift.


  • Övriga krav: Microsoft®.NET Framework 2.0 Service Pack 1 eller senare.

  • Övriga krav Born Digital modul:

   • Office 2007 eller senare, eller

   • Apache OpenOffice.org 3.2
    för konvertering av motsvarande doumenttyper.
  Licensmodeller:
  • Basic-licens

   • Förutbestämt antal sidor att bearbeta.

   • Bestämt antal sidor (kassetter) från 100.000 sidor till flera miljoner.

   • Använd alla CPU-kärnor för snabbast möjliga bearbetningsstider.

   • Idealisk licens för konvertering av gamla arkiv och vid belastningstoppar:

    • Projekt-baserad dokumenthantering.

    • Migreringsprojekt.

    • Konvertering av gamla pappersarkiv.

    • Efterbehandling av produktionseftersläpningar.

   • Ingår: Ett års underhåll och support.


  • Advanced-licens

   • Förutbestämt årligt antal sidor att bearbeta.

   • Använd alla CPU-kärnor för snabbast möjliga bearbetningsstider.

   • Idealisk licens för små till medelstora kontinuerliga projekt:

    • Pågående små och medelstora projekt.

    • Fakturahantering.

    • Pågående dokumentkomprimeringsprojekt.

   • Ingår: Ett års underhåll och support.


  • Server-licens

   • Obegränsat antal sidor, utan sidräkning.

   • Använd det totala antalet licensierade CPU-kärnor.

   • Idealisk licens för kostnadseffektiv bearbetning av dokumentbilder
    och integration i automatiserade arbetsflöden:

    • Leverantörer av skanningtjänster, företag och organisationer
     som önskar göra en engångsinvestering i sitt arbetsflöde för
     dokumentkonvertering i syfte att minska kostnaderna avsevärt.

   • Ingår: Ett års underhåll och support.För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.Foxit Software Company - Logo
Foxit Software Partner