NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-lösningar från Foxit/LuraTech Europe GmbH, Tyskland.
Foxit Software Company - Logo

PDF solutions for all your needs
Foxit/LuraTech Rendition Server - Icon

Foxit Document Transformation Services
(tidigare känd som Foxit/LuraTech Rendition Server)

Centraliserad, skalbar webbtjänstplattform för
företagsövergripande PDF-tjänster.
  Foxit/LuraTech Rendition Server

  Foxit Rendition Server är en mycket anpassningsbar dokument-
  konverteringslösning som gör det möjligt för företag/organisationer
  att genomföra praktiskt taget gränslösa konverteringsprocesser med
  en enda, helt skalbar konverteringsplattform.

  Med hjälp av Rendition Server kan organisationer standardisera sin konvertering
  enligt gällande ISO-standarder PDF, PDF/A för långtidsarkivering, tillgänglig PDF,
  radering av personligt identifierbar information (PII),
  eller automatiserad kundkommunikationshantering (CCM),
  för användning av alla var som helst i organisationen.


  Egenskaper och funktionalitet översikt

  En fullt skalbar webbtjänstplattform som integrerar
  dokumentkonvertering med hög genomströmning
  över din verksamhets IT-system:

  • Förbättra användar-/ kundupplevelsen med
   snabbare dokumentprocesser.

  • Bryt ner dokumentprocesssilos med en
   central konverteringswebbtjänst som
   installeras och driftas på plats/"on-premise".

  • Integrera med dina ECM, CRM, ERP system eller
   andra system som enkelt använder SOAP, REST,
   och öppna gränssnitt.

  • Filkonvertering till PDF eller PDF/A för standardisering,
   regelefterlevnad och långtidsarkivering.

  • Radering, automatisk taggning, komprimering och
   optimering som drivs av intern PDF-expertis.


  När passar Foxit/LuraTech Rendition Server?

  • Central, företagsövergripande, PDF-konverteringsplattform

  • Reducerar "filformat zoo" - använder standardiserade PDF-format

  • Krav på överensstämmelse

   • Skydda med PDF/A

  • Hitta/återfinna dokument - ex.vis för GDPR

  • Tekniska höjdpunkter:

   • Webtjänster som universellt gränssnitt

   • Integration i företags-/organisationsinfrastrukturen

   • Företagslösning med skalbarhet och driftsstöd


  Skapa användbar utdata från olika indatakällor och indataformat

  Det moderna företaget måste kunna hantera och bearbeta
  dokument oavsett mottagningskanal eller filformat.
  Rendition Server hjälper organisationer att nå det målet genom att erbjuda
  ett brett utbud av verktyg för att hantera indata från olika källor och format,
  inklusive PDF-filer, inskannade dokument, e-postmeddelanden, fax,
  digitala filer och bilder från mobila enheter.

  Denna indata kan sedan omvandlas till dokument som är
  fulltextsökbara, arkiverbara, skyddade, redigerade,
  tillgängliga eller enligt egna önskemål.

  Med ett globalt team av inhemska experter inom PDF-teknik,
  kan kunder av Rendition Server lita på fullständiga funktioner
  för dokumentkonvertering (till exempel konvertering till alla
  PDF/A-understandarer inklusive PDF / A-2u).

  Vidare, med hjälp av ett eget internt team (inhouse),
  undvikes behovet av att involvera utomstående, vilket möjliggör
  smidighet och flexibilitet för kunder som vill expandera sina
  konverteringsarbetsflöden.
  Rendition Server är utformad för att sömlöst integreras i befintlig IT-miljö,
  och unikt göra det möjligt att skapa dokument som enkelt uppfyller
  det önskade utdatabehovet.

Foxit/LuraTech Rendition Server - Översikt - Bild

  Standardisera verksamhetens dokumentkonverteringsprocesser

  Med standardiserade dokumentflöden kan företag samtidigt
  minska kostnaderna och mildra riskerna för att dokumenten
  inte uppfyller gällande PDF-standarder.

  Företag som använder olika dokumentkonverteringslösningar
  inom olika avdelningar eller kontor riskerar onödiga kostnader för
  underhåll, utbildnings och förnyelse av de överflödiga teknologierna.
  Dessutom, utan förmåga att upprätta en enhetlig konverteringsprocess över
  olika IT-lösningar lämnar IT-avdelningen utrymme för att fel uppkommer vid
  dokumenthanteringen och öppnar för juridisk risk och bristande efterlevnad
  av lagar, föreskrifter och förordningar för lagring av data och dokument.

  Genom att ta Rendition Server i bruk etableras företagsövergripande
  policies för enhetlig dokumentkonvertering och skalbar användning för
  företagets alla avdelningar och kontor, där hanteringen kan styras från
  en punkt och nås av alla användare.
  Detta eliminerar behovet av att betala för överlappande lösningar och
  minskar riskerna genom att anställda på olika platser eller avdelningar
  inom företaget kan använda samma företagsövergripande inställningar
  när man bearbetar specifika dokumenttyper
  - dvs. ett förutsebart och därmed kvalitetssäkrat konverteringsresultat.


  Konvertera dokument från var som helst

  Rendition Server är byggd för det moderna företaget och kan
  ställas in att initiera bearbetning på olika sätt.
  Med ett responsivt webbservicegränssnitt för både mobila och stationära
  användare kan dessa via en webbläsare interagera med plattformen.
  Rendition Server erbjuder även kommandoradsåtkomst (CLI),
  bevakning av hotfolders, samt konfigurerbara alternativ för ökad flexibilitet.
  Till exempel kan användarna även anropa Rendition Server genom att
  skicka e-post till en dedikerad e-postadress som programvaran bevakar.


  Verksamhetsövergripande skalbarhet och stabilitet

  Rendition Server är en helt skalbar lösning som är utformad för att
  fungera som en one-stop-shop för alla dokumentkonverteringsbehov
  inom en hel organisation.
  Plötsliga toppar i bearbetning och belastning inträffar måste hanteras
  snabbt och effektivt av plattformen när de uppkommer.
  Rendition Server utrustad med sofistikerad stöd för failover och lastbalansering
  för att säkerställa stabilitet och effektivitet vid ett eventuellt serverhaveri
  (fysisk eller virtuell, och speciellt under toppbelastningsperioder).

Foxit Rendition Server - Egenskaper och funktionalitet

Foxit/LuraTech Rendition Server - Egenskaper - Bild

  Foxit/LuraTech Rendition Server erbjuder följande funktionalitet:

  • Lättanvänd webbtjänst för att integrera med datorskrivbord,
   webb och arbetsflödestillämpningar

  • Filkonvertering för standardisering och uppfyllande av gällande
   standarder, PDF eller PDF/A för långtidslagring/-arkivering

  • Avancerad bildkomprimering av skannade dokument inklusive OCR
   genererar mycket små filer med sökbart innehåll

  • Automatiserad radering (redaction) av känslig information
   för överensstämmelse med gällande regelverk och dataskydd

  • Överlägg, brevpapper och infogning av vattenstämpel
   för tillägg av olika identifierare såsom företagslogotyper
   eller konfidentiella vattenmärken

  Vanliga användningsfall för Rendition Server:

  • Skapa tillgängliga dokument, "tillgänglig PDF", från taggade PDF-dokument

  • Företagsövergripande konvertering av PDF-filer till
   ISO-standarden PDF/A för e-arkivering:

   • ISO 32000-1 kompatibel PDF

   • ISO 19005-1 kompatibel PDF/A-1a och -1b

   • ISO 19005-2 kompatibel PDF/A-2u och -2b

   • ISO 19005-3 kompatibel PDF/A-3u och -3b

   • US Trade Agreements Act (TAA) kompatibel

  • PII-redigering (reduction) och dokumentsäkerhet

  • PDF-optimering med OCR och komprimering

  • Automiserade CCM-processer

  • Utdatahantering

  • Streckkodshantering av dokument

  • E-post till PDF-konvertering

  • Konvertering av pappersbaserade information och
   digital filer till PDF (inklusive MS Office)

  • Kundanpassade webbaserade tjänster för specifika kundändamålFoxit/LuraTech Rendition Server
webinarier/videoinspelningar och demonstrationer

Webinarier / Videodemonstrationer - Ikon
Foxit/LuraTech Rendition Server videodemonstrationer - Popup-fönster

Boka online-demonstration av Foxit/LuraTech Rendition Server

Produkter


Foxit/LuraTech Rendition Server - Icon

Foxit/LuraTech Rendition Server
Nedladdning - Ikon
Klicka här för att prova Foxit/LuraTech Rendition Server utan kostnad

(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av programvaran
och ge dig vårt stöd, ber vi dig att, förutom att ange ditt telefonnummer,
även ange koden Preferred Reseller NewFormat, Sweden
i formulärfältet Telephone).Fördelar med central dokumentkonvertering

 • "Företagsövergripande rendering" / "Enterprise Rendition"

  • Företagsövergripande rendering av dokument

  • Huvudsyfte:

   • PDF (konvertera, skapa, redigera, validera,...)

   • Men även andra målformat och data som utdataresultat

  • Huvudsakliga informationskällor:

   • Alla IT-delsystem över hela företaget

   • Alla tänkbara filformat och databaser


 • Hög nivå och jämn PDF-kvalitet för alla system

 • Dokumentpolitiken tillämpas i alla system

 • Processdokumentation / revisionsspår / överensstämmelse

 • Dokumentskapande: "ta kontroll"

Vad är Foxit/LuraTech Rendition Server?

 • Det är en webbtjänst!

  • Lätt att integrera i hela företagets IT-miljö

 • Tjänsten drivs av:

  • Infrastruktur för dokumentkonvertering

  • Mycket hög skalbarhet

   • Valfritt antal servrar klarar belastningen

   • Dynamisk belastningsbalansering

   • Hanterar toppbelastningar

  • Pålitlighet

   • Ingen enskild "point-of-failure",
    alla komponenter är redundanta

   • Automatisk failover

  • Expanderbarhet

   • Arbetsflöden för konvertering

   • Alla moduler ingår alltid i plattformen

   • API för att integrera andra moduler och system

  • Enkelt att administrera

   • Webbaserad hanteringskonsol / "Web management console"

   • Gränssnitt till vanligt förekommande "management software"

Exempel på vanliga användningsfall

 • Användningsfall:

  • Konvertera, skapa, redigera,... dokument

  • ERP, SAP, arkiv, databaser, indatahantering,
   avdelningstillämpningar, arbetsflöden, e-postklienter,
   Microsoft SharePoint, utdatahantering, dokumentproduktion,
   CRM-system, ECM-system, EAI, DMS-system, BPM,
   stora datamängder /"big data", mobila tillämpningar,...

 • Gränssnitt / Anslutningpunkter:

  • Klient, server, backend-system, molnbaserade system,...

Teknologi

 • Access via SOAP

 • Universellt anropningsbar

  • Från datorer och andra elektroniska apparater

  • Oberoende av använda programmeringsspråk

 • Enkelt att använda

  • Självbeskrivande gränssnitt (WSDL)

  • Klientdelar kan genereras

  • Bakåtkompatibelt (Web Services)

 • Kan initieras av indata såsom:

  • Fil (begär nyttolast)

  • Filreferenser
   (data ligger kvar på en gemensam källa, t ex fildelning)


Foxit/LuraTech Rendition Server - Ikon

Foxit/LuraTech Rendition Server Architecture

  Foxit/LuraTech Rendition Server (FLTRS) utgör en central
  bearbetningsresurs för serverbaserad dokument- och filkonvertering.

  Via ett universellt webbtjänstgränssnitt kan Foxit/LuraTech-teknik enkelt
  integreras med beprövad teknik med andra system och en mängd olika miljöer.

  Säkerställer gällande kvalitetsnormer.
  FLTRS ger fullt stöd för att behålla befintliga kvalitetsnormer.
  Rendition Server säkerställer att PDF och PDF/A-filer lagras med samma
  kvalitetsnivå inom hela företaget, oavsett verksamheter och system.


  Oavsett om dokumenten kommer från ett ERP, CRM eller ECM-system,
  eller om de används för extern kommunikation eller för intern
  lagring och arkivering:

   Alla dokument kan produceras centralt och globalt med önskad
   kvalitetsnivå och med den grad av samstämmighet som krävs.

   En positiv bieffekt vid central användning av Rendition Server är att då
   behövs inte längre andra konverteringsverktyg vara installerade på
   organisationens övriga avdelningar eller på medarbetarnas datorer.


  Skalbar och med små resurskrav.
  Foxit/LuraTech Rendition Server, som kompletterar
  Foxit/LuraTech PDF Compressor, är baserad på parallella bearbetningstekniker
  och kan därmed lätt skalas över flera servrar vid tillämpningsfall som kräver
  högsta möjliga genomströmningshastighet.

  Med andra ord,
  genom att Foxit/LuraTech Rendition Server fördelar arbetet på ett antal
  tilldelade servrar, är det enkelt att optimalt utnyttja befintlig
  hårdvara och andra resurser.


Foxit/LuraTech Rendition Serverarkitektur - Bild

Teknisk arkitektur för Rendition Server
Verksamhetsövergripande PDF-konverteringsplattform.


  Varje konverteringsjobb börjar med att en konverteringsbegäran
  sänds till webbtjänsten.
  Denna begäran innehåller beskrivningar av indata och utdata,
  såväl som vald konverteringtyp samt övriga egenskaper som
  klienten lagt till.
  Konverteringstypen definierar vilken bearbetning som
  ska utföras och med vilka standardegenskaper.

Foxit/LuraTech Rendition Server Assembly Line - BildFoxit/LuraTech Rendition Server - Ikon

Foxit Rendition Server
stöder IT-administratörens arbete

  Konfiguration

  • Foxit/LuraTech Management Web App

  • OAM Web Services

  • XML .config filer

  Drift

  • Hanterar opålitliga miljöer (nätverk, ...)

  • Robust hanteringen av skadade filer

  • Självövervakning (processövervakning)

  • Realtidskontrollpanel i Foxit/LuraTech Management App

  • Gränssnitt till övervakningssystem (i.e. Cacti)

  • Prestandaloggar

  • Användarkonto-/redovisningshantering


Foxit/LuraTech Rendition Server - Ikon

Foxit/LuraTech Rendition Server

Tekniska detaljer

  Produktspecifikationer

  Gränssnitt
  • Konvertering webbtjänst: SOAP

  • O&M webbtjänst: REST/JSON

  Stödda indataformat:
  • TIFF (inclusive TIFF med JPEG-kompression)

  • JPEG, BMP, PNG, GIF, PDF

  • MS Office: Word, Excel, PowerPoint

  • Apache OpenOffice: Writer, Calc, Impress

  • E-post: EML, MSG, med bilagor i stödda format

  • ASCII-text, HTML

  Bildbehandling
  • Foxit Mixed-Raster-Content komprimeringsteknik
   (MRC lagerbaserad bearbetning)

  • JPEG 2000/JPEG/CCITT Group 4 komprimering för bildlager,
   JBIG2 komprimering för svart/vitt innehåll och text

  • PDF- och PDF/A-kompatibilitet

  Textigenkänning
  • Högpresterande tack vare prisbelönt OCR-teknik från Nuance®

  • Fler än 120 språk igenkänns

  • Skapa textsökningsbara PDF- och PDF/A-filer

  PDF/A - Inbäddade filer
  • Skapa FeRD-kompatibla PDF/A-3 filer med
   inbäddad ZUGFeRD XML och XMP metadata

  Överensstämmelse med gällande ISO-standarder
  • ISO 32000-1 kompatibel PDF

  • ISO 19005-1 kompatibel PDF/A-1a och -1b

  • ISO 19005-2 kompatibel PDF/A-2u och -2b

  • ISO 19005-3 kompatibel PDF/A-3u och -3b

  • US Trade Agreements Act (TAA) kompatibel


  Systemkrav

  Stödda operativesystem:
  • Microsoft Windows® Server 2012 R2 eller 2016

  Hårdvara

  Absolut minimumkrav för installation.
  Krav för produktionsdrift bestäms av slutkundens egna individuella krav:

  • CPU: Intel/AMD eller kompatibel 64-bit processorer, multi-core

  • RAM: Minimum 4GB per core

  • Snabbminne för cash och swapp

  • En standardinstallation kräver 500 MB lagringsutrymme

  Programvara
  • Microsoft® IIS 7.5 eller senare med ASP.NET 4

  • Microsoft® SQL Server 2008 eller senare

  • Microsoft®.NET Framework 4.6

  • Microsoft® Office tillämpningar: 2010 eller 2013

  • Apache OpenOffice 4.x eller LibreOffice 6xExpanssionsnivåer

 • Allt är inkluderat i plattformen

 • OCR
  • Full licens, samma som Rendition Server

 • Alla format

 • APIs
  • Kundanpassade bearbetningssrationer

  • Kundanspassad "Work Item Handler"  Licensmodeller

  Rendition Server Licensalternativ

  Licensieringen av Rendition Server är enkel och överblickbar.
  Licensieringen bestäms av antalet bearbetade sidor per år (Volym),
  samt av antalet servrar som krävs för önskad produktion
  (Bearbetningshastighet / "Speed").


  Exempel: En licensierad konfiguration kan gälla:

  • 3 millioner sidor per år på 1 server,

  • 24 million sidor per år på 4 servrar, eller

  • obegränsat antal sidor på obegränsat antal servrar.

  • Tillkommer: Årlig avgift för underhåll och support: 20%.

  Så här fastställes dina behov av företagslicenser

  1. Bestäm volymkravet (antalet sidor per år) för dokumenthanteringen.

  Volymalternativ:

  • 3.000.000

  • 6.000.000

  • 12.000.000

  • 24.000.000

  • Obegränsad volym

  2. Tillsammans bestämmer vi erforderligt antal servrar,
  arbetsnoder ("worker nodes"), som behövs för önskat användningsfall.

  Typiskt är att antalet servrar som behövs skalar med kravet på
  bearbetningshastighet. Beräknat antal servrar används för att
  hantera förväntade stora variationer i topp- eller säsongsbehov.

  Server-alternativ*):

  • 1 arbetsnod

  • 2 arbetsnoder

  • 4 arbetsnoder

  • 8 arbetsnoder

  • Obegränsat antal arbetsnoder

  *) "Server-alternativ" avser antalet noder i en konfiguration.
  Tabellerna ovan avser 1 huvudnod; det går även att definiera
  konfigurationer som omfattar flera huvudnoder.Foxit/LuraTech Rendition Server - Ikon

Foxit/LuraTech Rendition Server

  Intresserad att prova själv? - "Proof of Concept (PoC)"?

  Det är enkelt:

   PoC-paket "online":
   • 4 timmars online-utbildning

   • Testsystem för 3 månader

   PoC-paket "onsite":
   • 1 dag onsite-utbildning

   • Testsystem för 3 månader

   Begär online- eller onsite-möte!
   • Presentation av ditt användningsfall

   • Utvärdering av potentiella projekt
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.Foxit Software Company - Logo
Foxit Software Partner