NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd till partner och återförsäljare
för Norden och Baltikum av NetCentric Technologies / CommonLook, USA.
NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo

CommonLook
PDF Accessibility: Problem Solved

Lösningar för tillgänglig PDF
som uppfyller gällande tillgänglighetsstandarder:
ISO 14289-1 (PDF/UA),
W3C/WCAG 2.0/2.1,
U.S. Section 508 och U.S. HHS.
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
NetCentric Technologies - CommonLook Dynamic - Logo

Automatisk generering av tillgänglig PDF från stora mängder
indata från printströmmar och levande data / databaser

Idealisk för "tillgänglig-PDF-i-farten"-tillämpningar

Flexibilitet och kundanpassning baseras på programmerbara affärsregler
CommonLook Dynamic
Genererar automatiskt tillgänglig PDF
från stora mängder indata från
printströmmar och levande data / databaser

NetCentric Technologies - CommonLook Dynamic - High-Volume Documents - Invoice - Bild

CommonLook Dynamic adresserar behovet av skapa PDF-filer,
som genereras från levande data, och i stora volymer, som tillgänglig PDF.

En kundanpassningsbar tillgänglighetslösning för verksamheter
som genererar dokument i stora volymer.

Inga efterföljande justeringar krävs,
genererade PDF-filer är automatisk tillgängliga för alla
NetCentric Technologies - CommonLook Office Product Box - LogoCommonLook
webinarier, inspelade videodemonstrationer, tutorials och praktiska övningar

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon

Videodemonstrationer av CommonLook programvara


Boka online-demonstration av CommonLook Dynamic

När du begär en demonstration kan vi erbjuda en testskanning av din webbplats,
lokalisera PDF-filer och testa dem med avseende på tillgänglighet,
samt visa var din organisation befinner sig när det gäller PDF-tillgänglighet.
Vi kommer att ge rekommendationer om nödvändiga åtgärder för att säkerställa
att din organisations PDF-dokument alltid förblir tillgängliga för alla.


CommonLook användarutbildning
Produkter


NetCentric Technologies - CommonLook Dynamic - Logo

Genererar automatiskt tillgänglig PDF
i stora volymer från levande data / databaser
Download - Ikon

Kontakta mig för demonstration av CommonLook DynamicNetCentric Technologies - CommonLook Dynamic - Live Data Cloud - Picture

  Behöver du göra PDF-filer tillgängliga för
  kunder och andra intressenter på begäran?

  Har dessa PDF-filer alla samma (eller liknande) format och
  kommer innehållet i dem från någon sorts databas
  - kanske Access, en SQL-server, eller till och med en Excel-arbetsbok?

  Om du svarade ja på någon av dessa frågor,
  kan CommonLook Dynamic vara den bästa lösningen för dig.

  CommonLook Dynamic automatiserar processen att
  generera tillgängliga PDF-filer på begäran.

  Detta är det perfekta verktyget om du behöver tillhandahålla
  stora mängder av kvitton, kontoutdrag och andra dokument
  som 100% tillgänglig PDF.


  CommonLook Dynamic genererar automatiskt
  tillgänglig PDF i stora volymer från levande data / databaser

  CommonLook Dynamic adresserar behovet av skapa PDF-filer,
  som genereras från levande data, och i stora volymer,
  som 100% tillgänglig PDF.

  En kundanpassningsbar tillgänglighetslösning för verksamheter
  som genererar dokument i stora volymer.


  Hört talas om automatisk taggning? Här är fakta i målet!

  Ända sedan taggning av PDF-filer först togs i bruk,
  har användare försökt att automatisera processen.
  Men taggning av PDF-filer är bara det första steget
  mot tillgängliga dokument.

  Fastän automatisk taggning underlättar taggningsarbetet,
  krävs ändå manuell verifiering och felkorrigering för att uppnå
  100% tillgänglighet i överensstämmelse med gällande
  standarder för dokumenttillgänglighet.

  Dessutom, automatiseringsverktygen varierar i tillförlitlighet,
  ju mer komplicerat ett dokument är, desto svårare är det för
  dessa verktyg att tagga dem korrekt.

  Faktum är att 100% tillgänglighet inte kan uppnås
  genom helt automatiserade processer med undantag för
  verktyget CommonLook Dynamic.


  CommonLook Dynamic skapar PDF-dokument som till 100%
  uppfyller gällande standarder för tillgängliga dokument

  Det gäller för dokument med upprepade layouter såsom utdrag,
  kvitton, fakturor, rapporter och många sjukförsäkringsdokument.
  Förklaringen är att CommonLook använder inbyggda tillgänglighetsmallar.

  Mallarna säkerställer således full 100% efterlevnad,
  så länge formatet inte ändras.
  De genererade filerna är helt kompatibla med standarderna
  och korrekt taggade för tillgänglighet.
  När PDF-filen skapas har således alla tillgänglighetsproblem redan lösts.

  Som en del av processen att skapa mallar genomgår varje mall
  en noggrann testning för att se till att PDF-filer som genereras från
  mallen är 100% tillgängliga och uppfyller alla gällande standarder;
  PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508 och U.S. HHS.

  Så medan CommonLook Dynamic är en i sig automatiserad lösning,
  har vi redan utfört det manuella arbete som behöver utföras i förväg.

NetCentric Technologies - CommonLook Service - Compliant with ISO 14289-1 / PDFUA, U.S. Section 508, U.S. HHS, WCAG2.0/2.1 - Combo Icons


  Tillgängliga PDF-dokument skapade i stora mängder

  Många verksamhetsdokument skapas på begäran vid behov (on-demand)
  och görs tillgängliga via företags webbplatser och portaler.

  CommonLook Dynamic gör det möjligt för företag att
  automatiskt skapa dessa som tillgängliga PDF-dokument.

  CommonLook Dynamic erbjuder "tillgänglighetsmotorn" för att säkerställa
  att dokumenten kan läsas av skärmsläsare och andra tekniska hjälpmedel.


  Kraftfull miljö för att skapa tillgängliga dokument i stora mängder
  • Skapar omedelbart tillgängliga PDF-filer

  • Snabb, pålitlig och produktionsklar miljö

  • Skapa tillgängliga utdrag, kvitton, fakturor, rapporter och mer

  • Minska kostnaderna för efterlevnad av regelverk för tillgänglighet

  Skapar tillgängliga dokument åt krävande verksamheter

  CommonLook Dynamic säkerställer att PDF-filer som genereras av
  företagsystem är tillgängliga och uppfyller kraven i gällande standarder.

  CommomLook Dynamic är en skalbar lösning för att producera
  tillgängliga dokument i stora mängder från företags databasystem.


NetCentric Technologies - CommonLook Dynamic - Servers Data Exchange - Bild

  Tillgänglighetsprogramvara för databaser

  Vad gör man om man inte skapar PDF-filer från MS Word, PowerPoint,
  Adobe InDesign eller något av de ”typiska” författarverktygen?

  Tänk om man istället behöver generera PDF-filer i stora volymer
  och där innehållsdata kommer direkt ut ur en databas?
  Hur hanterar man det proaktivt?

  Det är då som CommonLook Dynamic tar vid:

  • CommonLook Dynamic stödjer olika företagsystem inklusive
   stordatorer ("mainframes") och storskaliga databaser

  • CommonLook Dynamic fungerar i alla miljöer där data kan
   extraheras från databasen (t.ex. som XML)

  • CommonLook Dynamic säkerställer överensstämmelse med standarder:
   ISO PDF/UA, WCAG 2.0 AA / 2.1 AA, U.S. Section 508 och U.S. HHS

  • CommonLook Dynamic är flexibelt och kundanpassningsbart
   och baseras på programmerbara affärsreglerNetCentric Technologies - CommonLook Dynamic - Arbetsflödessteg - Bild

  Så här fungerar det:

  Våra experter arbetar med din organisations IT-team för att
  skapa säker åtkomst till databasen.

  1. Du sänder exempel på dina PDF-filer till vårt team.
  2. Vårt utvecklingsteam undersöker dem,
   inte bara deras visuella layout och utseende,
   utan vi noterar även alla tillgänglighetskrav som behöver
   adresseras såsom läsordning, taggning och taggstruktur,
   alternativ text för grafik etc. Det är en lång lista.

   Vi samverkar med ditt team för att förstå varifrån innehållet kommer;
   de olika datakällorna, vad som är variabel information och vad som är
   statiskt för varje dokument etc.


  3. Vi skapar en "layoutfil", eller mall, baserad på de PDF-filer vi undersöker.
  4. Vi bygger all information för hur dokumenten ska se ut i layoutfilen.

   Dessutom utför vi all taggning för att garantera att de resulterande
   PDF-filerna kommer att vara 100% tillgängliga och att de uppfyller
   gällande standarder.

   Mallen innehåller den information som behövs för att länka in data
   så att korrekt innehåll placeras på rätt plats och på rätt sidor.

   Mallen laddas upp i CommonLook Dynamic;
   redo att ta emot en dataström från en databas.


  5. Dynamic slår samman layoutfilen med data för att generera PDF-filer.
  6. Du loggar in på ditt konto på CommonLook Dynamic och hanterar
   produktionen av tillgängliga PDF-dokument i avsedd mängd.

   Eftersom vi manuellt hanterar alla tillgänglighetsproblem i de två
   första stegen, kan detta steg vara helt automatiserat och korrekt.

   Faktum är att CommonLook garanterar att 100% standardkompatibla
   dokument skapas med hjälp av Dynamic.


  7. Du tillhandahåller de tillgängliga PDF-filerna till dem som behöver dem.


  Alternativa driftsformer för CommonLook Dynamic

  Dynamic är utformat för att fungera i verksamhetsmiljö och
  byggs in i olika arbetsflöden baserat på varje kunds unika behov.

  Val av driftsformer:

  • Moln-baserad drift
  • Det första alternativet är att använda den molnbaserade lösningen.
   Moln-versionen av Dynamic kan köras manuellt eller
   nås via ett API för att köras sömlöst på begäran.


  • Egen intern drift
  • Dynamic kan även driftas internt bakom en brandvägg
   för verksamheter som kräver detta av säkerhetsskäl.


  Oavsett driftsform kommer vi arbeta med dig för att erbjuda den
  bästa lösningen och integrationen som passar dina verksamhetskrav.


  Systemkrav

  • Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista eller XP

  • Databaser:
   Alla miljöer där data kan extraheras
   från databasen (t.ex. som XML)

  CommonLook programvaror

  Vi erbjuder även CommonLooks branschledande programvaror för
  tillgänglighetstestning och korrigering av tillgänglighetshinder.

NetCentric Technologies - CommonLook - All Tools and Services Logos Banner - Banner

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo
CommonLook Software and Services Partner