NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd till partner och återförsäljare
för Norden och Baltikum av NetCentric Technologies / CommonLook, USA.
NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo

CommonLook
PDF Accessibility: Problem Solved

Lösningar för tillgänglig PDF
som uppfyller gällande tillgänglighetsstandarder:
ISO 14289-1 (PDF/UA),
W3C/WCAG 2.0/2.1,
U.S. Section 508 och U.S. HHS.
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
NetCentric Technologies - CommonLook PDF - Logo

"Bäst-i-klassen" av professionella verktyg för att skapa tillgänglig PDF

Skapar tillgänglig PDF från valfri existerande PDF-fil

Minskar drastiskt den tid som krävs för validering och
korrigering av PDF-dokument

En tränad användare kan snabbt korrigera PDF-dokument
och certifiera dem enligt önskad tillgänglighetsstandard,
inklusive filer med traditionellt tidskrävande och
utmanande innehåll, till exempel komplexa datatabeller

Stöder en mängd gällande tillgänglighetsstandarder:
ISO PDF/UA, W3C/WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508 och U.S. HHS

Pluggin till Adobe Acrobat Professional och Standard

Åtgärdar befintliga PDF-filer så att de blir tillgängliga för alla
Validerar och åtgärdar PDF-dokument med avseende på
tillgänglighet gentemot uppfyllande av gällande standarder
PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508 och U.S. HHS

NetCentric Technologies - CommonLook PDF Validator - Verification, Compliance, Reporting - Picture

CommonLook PDF kombinerar CommonLooks erkända
PDF-teknik och -funktionalitet i ett perfekt verktyg för
testning, validering och korrigering av dokument
gentemot gällande tillgänglighetsstandarder.
NetCentric Technologies - CommonLook PDF Product Box - Logo


CommonLook
webinars / video recordings, tutorials, demonstrations, trainings

Webinars / Video recordings - Icon

Videodemonstrationer av CommonLook programvara


Boka online-demonstration av CommonLook programvara

När du begär en demonstration kan vi erbjuda en testskanning av din webbplats,
lokalisera PDF-filer och testa dem med avseende på tillgänglighet,
samt visa var din organisation befinner sig när det gäller PDF-tillgänglighet.
Vi kommer att ge rekommendationer om nödvändiga åtgärder för att säkerställa
att din organisations PDF-dokument alltid förblir tillgängliga för alla.


CommonLook användarutbildning
Produkter


NetCentric Technologies - CommonLook PDF - LogoDownload - Ikon

Kontakta mig om CommonLook PDFCommonLook PDF

CommonLook PDF är den funktionsrikaste programvaran och verktyget
för att åtgärda PDF dokument med avseende på tillgänglighet.

NetCentric Technologies - CommonLook PDF - Surfplatta och datorskärm med skärmdumpar - Bild

CommonLook PDF (tidigare PDF GlobalAccess)
är ett branschledande verktyg som gör det möjligt att snabbt
testa, åtgärda och rapportera tillgänglighetsstatus för PDF-dokument.

CommonLook PDF förenklar och snabbar upp åtgärdsarbetet
för att säkerställa överensstämmelse med gällande
tillgänglighetsstandarder för digitala dokument.CommonLook PDF förenklar arbetet med att åtgärda PDF-filer
så att de är tillgängliga för personer med funktionsvariation.

  CommonLook PDF är verktyget för att åtgärda otillgängliga PDF-dokument.
  Trots att det finns mycket stöd för automatisering inbyggt i CommonLook PDF,
  finns det kontrollpunkter som måste adresseras manuellt.

  Lyckligtvis leder CommonLook PDF användaren genom alla identifierade
  kontrollpunkter i dokumentet så att dessa kan åtgärdas,
  och att PDF-dokumentet därmed blir tillgängligt för alla.

  Om du har många PDF-dokument som är dåligt taggade eller
  helt saknar taggning, är CommonLook PDF din snabbaste väg
  till tillgängligt innehåll.
  En detaljerad jämförelse av CommonLook över de
  5 populäraste programvarorna för tillgänglig PDF

NetCentric Technologies - CommonLook Blog - Comparison of Top 5 PDF Accessibility Remediation Software Tools: Adobe Acrobat Pro DC, CommonLook PDF, axesPDF, AccessibilityNow® Remediate, och Equidox - Bild  CommonLook PDF hjälper till att uppnå överensstämmelse med
  tillgänglighetsstandarder, tillgänglighetslagar och regler

NetCentric Technologies - CommonLook Service - Compliant with ISO 14289-1 / PDFUA, U.S. Section 508, U.S. HHS, WCAG 2.0/2.1 - Combo Icons

  Fler och fler individer och organisationer strävar efter att vara
  socialt ansvariga och att följa olika tillgänglighetsstandarder,
  diskriminerings-funktionshinderslagar och -förordningar
  - CommonLook PDF är ett effektvt hjälmedel i denna strävan.

  Detta gäller främst av två skäl:

  • CommonLook PDF minskar kraftigt den tid och det arbete som
   krävs för att korrigera en otillgänglig PDF-fil till en som kan
   användas av personer med funktionsnedsättning såsom
   blindhet, nedsatt synförmåga och begränsad rörlighet.

  • CommonLook PDF verifierar PDF-filer enligt de kontrollpunkter som
   anges av ett antal internationellt erkända tillgänglighetsstandarder
   såsom ISO PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508, och U.S. HHS.

   Genom att validera gentemot de primära globalt erkända standarderna
   för tillgänglighet till innehållet i dokument och PDF-innehåll,
   ger CommonLook PDF möjligheten att säkerställa att innehållet
   kan produceras på ett sätt som sannolikt är acceptabelt för den
   reglerande jurisdiktion som överser ditt innehåll.


  Skapa tillgängliga dokument av högsta kvalitet, snabbt och effektivt

  CommonLook PDF get stöd för producera tillgängliga dokument
  med hög kvalitet, snabbt och effektivt.
  CommonLook PDF förenklar och snabbar upp åtgärdsarbetet genom
  att följa en beprövad metod för genomförandet av detta arbete.

  Ett branschledande och funktionsrikt verktyg som är det naturliga valet för
  alla yrkesverksamma som arbetar med att införa tillgänglighetsstandarder.

  Utöver effektivitet och processoptimering kan CommonLook PDF
  generera en omfattande granskningsrapport om utfallet av
  genomförda manuella och automatiska valideringskontroller.  Komplett verktygslåda för att åtgärda felaktiga PDF-filer

  CommonLook PDF är en "allt-i-ett-miljö" för att
  testa, åtgärda och verifiera dokument.
  CommonLook PDF innehåller kraftfulla verktyg för
  att påskynda åtgärdsprocessen.

  • Lättanvänd pluggin till Adobe Acrobat;
   Ger snabbare och effektivare resultat än Acrobat
   vid verifiering och korrigering av taggar i PDF-filer

  • Säkerställer överensstämmelse med gällande tillgänglighetsstandarder

  • Skalar upp kapaciteten för hantering och åtgärder,
   samtidigt som kvalitet och noggrannhet upprätthålls

  • Tillåter verifiering och korrigering av taggningsordning och
   semantik i ett dedikerat, granskningsbart arbetsflöde

  • Detekterar och reparerar automatiskt en mängd vanliga PDF-problem

  • Minskar drastiskt den tid som krävs för validering och
   korrigering av PDF-dokument

  • Ändrar ordning på internt sidinnehåll för att förbättra läsupplevelsen
   med mobila enheter och programvara som inte stöder taggad PDF

  Obs! Vid användning av CommonLook PDF för att korrigera PDF-filer
  förändras inte dokumentets fysiska utseende!  CommonLook PDF, som att ha en tillgänglighetsexpert i huset

  Många organisationer som strävar efter att göra hemsidor och
  dokumentinnehåll tillgängligt för alla genom att implementera
  gällande tillgänglighetsstandarder, stöter ofta på interna
  kunskapsluckor och brist på resurser.

  CommonLook PDF kräver inte att personer med fokus på
  regelefterlevnad, kommunikation och IT-användning har
  tidigare kunskaper om tillgänglighetsprogramvara eller
  tillgänglighetsstandarder.

  Fördelar:

  • Minskar kostnaderna för regelefterlevnad genom att minska
   antalet fall som kräver att dokument måste åtgärdas.

  • Bygger intern kapacitet för att hantera ökad
   efterfrågan på tillgängliga PDF-filer

  • Leder användaren, steg-för-steg, igenom varje dokuments
   kontrollpunkter för tillgänglighet

  • Tillgång till CommonLook-användarutbildning för
   att åtgärda och korrigera delaktiga dokument


  Egenskaper och funktionalitet:

  CommonLook PDF tillgänglighetsfunktioner

  • Validerar gentemot önskad standard
   PDF/UA 1.0, W3C/WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508, och U.S. HHS

  • Stöder strukturell valideringen baserad på ISO 32000-1:2008

  • Stöder dokument med flersidiga ("multi-page") strukturer,
   och strukturer som flyttar mellan sidor

  • Kraftfullt, tidsbesparande verktyg för att hantera
   taggar, tabeller, listor och innehållsförteckningar ("TOC")

  • Verifiering och korrigering av taggningsordning och
   semantik i ett dedikerat, granskningsbart arbetsflöde

  • Varnar användaren då korrigering krävs av strukturen
   för tabeller, listor och innehållsförteckningar.

  • Genererar PDF-utdatafiler som kan verifieras av
   programvara eller operatör, beroende på vad som är
   lämpligast för respektive kontrollpunkt

  • Genererar en rapport / kontrollista för respektive utförd
   kontrollpunkt och element; kontrollistan accepteras av
   US Department of Health and Human Services (HHS)
   och andra federala myndigheter.

  • Omfattande rapportering, inklusive Matterhorn-protokollet

  • Stöd för automatisk bokmärkesgenerering
   (baserat på rubriknivåer)


  Funktionaliet värd att uppmärksamma:
  • Optimering:
  • Visar information och utför åtgärder relaterade
   till den aktuella kontrollpunkten.
   De adresserade objekten tas bort från listan


  • Automatisering:
  • Segmenttestning via individuell kontrollpunkt,
   ökar produktiviteten genom att tillåta specialistanvändare
   (till exempel alternativa innehållsförfattare eller tabellspecialister)
   att fokusera på deras respektive ämnesexpertis


  • Editor för avancerade tabellstrukturer
   ("Advanced Table Structure Editor"):
  • Kontrollpanelsfönstret för tabeller erbjuder ett brett spektrum av
   kraftfulla verktyg för att verifiera och reparera tabeller


  • Synkroniserade vyer:
  • Användare kan se logiska struktur och fysiska vyer tillsammans,
   med eller utan att artefakter visas


  • Verifieringsrapporter:
  • Ger detaljerade och sammanfattande testresultat
   per sida och för dokumentet som helhet

  Systemkrav

  • Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista eller XP

  • Adobe Acrobat 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 (Acrobat X),
   11.0 (Acrobat XI), eller Acrobat DC - Standard eller Professional


  CommonLook programvaror

  Vi erbjuder även CommonLooks branschledande programvaror för
  tillgänglighetstestning och korrigering av tillgänglighetshinder.

NetCentric Technologies - CommonLook - Alla programvaror och tjänster - Logos - Banner

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo
CommonLook Software and Services Partner