NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal


callas software - Logo

callas pdfaPilot - Nya egenskaper och funktionalitet 
 
callas software pdfaPilot - Logo

Lösningar för preflight/validering, korrigering och konvertering
av PDF-filer inför arkivering/e-arkivering och långtidsbevarandecallas pdfaPilot egenskaper och funktionalitet - Detaljer  Nyheter i callas pdfaPilot 11.1:


  callas pdfaPilot 11.1 introducerar stöd för ytterligare PDF-standarder,
  och ett antal mindre justeringar och förbättringar.

  callas pdfaPilot 11.1 stöder nu den senaste versionen av elektroniska
  fakturastandarder såsom Factur-X 1.0.06 (ZUGFeRD 2.2, XRechnung)
  för att stödja moderna fakturerings- och arkivarbetsflöden.

  Utöver det stöder pdfaPilot 11.1 även de senaste GWG-specifikationerna,
  vilket är viktigt vid blandade arbetsflöden där PDF-dokument skall skrivas ut
  förutom att de även skall arkiveras.

  Efterlevnad av standarder har alltid varit en hörnsten i callas softwares strategi.
  callas software strävar efter att implementera alla relevanta standarder,
  oavsett om de kommer från ISO (International Standards Organization),
  Ghent Workgroup (en internationell grafisk standardorganisation),
  eller om de är standarder för elektronisk fakturering.
  Nyheter i callas pdfaPilot 11:


  callas software förstärker mervärdet av att använda callas pdfaPilot

  Produktlinjen callas pdfaPilot implementerar viktiga funktioner
  på begäran av kunder och kanalpartners för att hjälpa dem
  att få ut det bästa möjliga av pdfaPilot.

  callas pdfaPilot 11 bygger också på olika nya förbättringar som
  callas software tidigare har implementerat i callas pdfToolbox 13.

  Denna stora uppdatering har lagt till nya funktioner och förbättrat befintliga
  funktioner så att användare kan dra full nytta av PDF/A-konvertering.

  callas pdfaPilot 11 erbjuder nu ett enhetligt koncept för att definiera sidområden
  att harmonisera konfigurationsmöjligheterna i kontroller och korrigeringar,
  speciellt när det gäller streckkoder, skapande och applicering av former,
  skapa länkar för texter eller ställa in sidgeometrirutor.

  På samma sätt har Switchboard/kontrollpanelen fått flera nya åtgärder,
  såsom möjligheten att bädda in alla teckensnitt och sampla om dokument till JPEG2000,
  en ny redigerare för hantering av policy för teckensnittsersättning har lagts till,
  och JSON-rapporter kan nu skapas i JSON.


  Ytterliggare egenskaper

  callas pdfaPilot 11 innehåller också ett brett utbud av andra funktioner och korrigeringar.

  Dessa inkluderar:

  • Redaktör för policyer för teckensnittsersättning

  • Placera individuell text per sida

  • Placera text med teckensnitt

  • Ordna om sidor

  • Omsampling om till JPEG2000

  • Diverse (tysta) reparationer  Nyheter i callas pdfaPilot 10.2:


  Skapa både utskriftsfärdiga och arkivfärdiga filer i ett steg

  Fler och fler pdfaPilot-kunder vill inkludera flera
  PDF-standarder i en och samma PDF.

  Detta gör det lättare för PDF-filer att uppfylla båda standarderna samtidigt.
  Den senaste ändringen av dessa standarder,
  PDF/X-6 och PDF/A-4 är nu i stort sett identiska.

  pdfaPilot konverterar nu samtidigt filer till PDF/X-6 för grafisk-/tryckindustri
  och till PDF/A-4 för långvarig arkivering.

  Men alla verksamheter som ännu inte har tagit den senaste versionen
  av dessa standarder i bruk kan fortsätta att använda PDF/X-4 och PDF/A-2.


callas pdfaPilot Desktop Switchboard/Kontrollpanel

callas software pdfaPilot Switchboard/Kontrollpanel - Konvertering samtidigt till både PDF/A-4 och PDF/X-6 - Bild

Konverterar samtidigt till både PDF/A and PDF/X
med beaktande av båda standarderna


  Inkorporera metadata i processautomation.

  Den grafiska arbetsflödesredigeraren som introducerades i pdfaPilot 9
  tillåter användare att automatisera PDF-baserade processer och även
  skapa komplexa arbetsflöden med lätthet.

  I pdfaPilot 10.2 har callas software nu inkluderat möjligheten
  att inspektera PDF-metadata i en processplan.

  Beroende på värdet för ett eller flera metadatafält,
  kan specifika åtgärder utlösas, oavsett om metadata gäller
  för dokumentet som helhet eller ett enda objekt i det.


  Förbättrad konvertering av formulärfält för PDF/A.

  Att skapa PDF-formulär har blivit mycket lättare de senaste åren,
  vilket har resulterat i att de nu har än fleranvändningsområden.

  För att hantera dessa formulär kan organisationer använda
  standardredigerare eller skräddarsydda lösningar som tar
  hänsyn till olika branschspecifika krav.

  Det finns en efterfrågan på denna typ av funktionalitet och
  automatisk konvertering kräver särskilda förfaranden för att
  undvika vissa problem som annars skulle komma upp regelbundet.
  I pdfaPilot 10.2 är flera nya funktioner integrerade för att göra detta
  processen enklare och att erbjuda en mer komplett funktionalitet.
  Nyheter i callas pdfaPilot 10:


  Stöd för PDF/A-4, PDF/X-6 och PDF/VT-3

  Stöd för PDF/A-4, PDF/X-6 och PDF/VT-3 som nyligen publicerats av ISO.


  Integrerat OCR-stöd

  Integrerat OCR-stöd från Tesseract


  Utökat stöd för strömlinjeformad automatiserad PDF-bearbetning

  Många funktioner som effektiviserar automatiserad PDF-bearbetning,
  antingen interaktivt med användaren eller efter förutbestämda processregler.


callas pdfaPilot Desktop Switchboard/Kontrollpanel

callas software pdfaPilot Switchboard/Kontrollpanel - Bild

  Full textigenkänning ingår

  pdfaPilot version 10 innehåller en OCR-motor från Tesseract
  som kan känna igen över 100 språk.

  Med detta kan användare skapa helt Unicode-kompatibla (dvs. sökbara) PDF-filer.

  Standardutgåvan av pdfaPilots integrerade OCR-motor stöder tyska och engelska.
  Användare kan enkelt ladda ner och integrera alla ytterligare språk de behöver.


  Förbättrad PDF/A-2u-konvertering

  En annan ny funktion är verktygets regelbaserade,
  fördefinierade process för konvertering av filer till PDF/A-2u (Unicode),
  som nu exekverar bättre än någonsin.

  Bakgrunden här är att PDF-filer ofta innehåller några
  icke-Unicode-kompatibla tecken som punkt-punkter.
  Om en fil innehåller ens ett enda sådant tecken kan den inte konverteras till PDF/A-2u.

  Förutsatt att antalet av dessa tecken inte överstiger en viss procentsats
  som anges av användaren kommer pdfaPilot 10 att konvertera dem till
  vektorobjekt som inte längre är relevanta för textinnehållet,
  men förblir synliga och läsbara.


  pdfaPilot som en RPA-applikation (robotprocess automation)

  Sedan början av 2020 har pdfaPilot inkluderat en grafisk redigerare
  för att skapa och modifiera processplaner.
  Det tillåter användare att enkelt designa även komplexa arbetsflöden och
  automatisera PDF-baserade processer ytterligare.

  Som ett resultat kan pdfaPilot användas som en RPA-applikation,
  och dess potential inom detta område har bara vuxit med version 10.
  En ny motor hittar alla streckkoder, matriser och QR-koder på en viss sida
  och extrahera allt innehåll de innehåller.
  Dessa värden kan sedan användas för att kontrollera andra processer.

  Användare kan infoga DPart-strukturer automatiskt enligt förutbestämda regler,
  vilket är användbart för RPA-applikationer i output management.
  Beroende på utmatningssystemet kan detta resultera i mycket betydande
  prestandaförbättringar när sidobjekt-caching är optimerad.

  Den nya QuickFix-motorn integrerad i pdfaPilot möjliggör också mycket snabb
  PDF-bearbetning, samt skalning, sortering och radering av sidor.
  QuickFix-motorn går med nästan samma hastighet oavsett storleken på en PDF
  - oavsett om det är en sida eller en halv miljon sidor.

  Alla korrigeringar kan nu skapas eller konfigureras helt via ett JavaScript-gränssnitt.
  Denna funktion är särskilt intressant för högautomatiserade arbetsflöden
  där pdfaPilot behöver reagera dynamiskt på inkommande PDF-filer och
  anpassa hur de bearbetas baserat på förutbestämda regler.


  I callas pdfaPilot Desktop 10 ingår kraftfulla PDF-verktyg utan kostnad!

  Ingen licensaktivering behövs, inga andra skyldigheter.

callas software pdfaPilot Switchboard - Gratis verktyg - Bild

  Dessa verktyg ger professionella användare och utvecklare detaljerad insikt i PDF-filer,
  inklusive deras interna struktur, teckensnitt och metadata som används,
  samt eventuella ingående DPart-strukturer eller taggningsstrukturer.

  Användare kan till och med extrahera streckkoder och QR-koder,
  och testläget "Test Mode” gör det möjligt att validera pdfaPilot-profiler.


  Följande PDF-verktyg ingår utan kostnad:

  • Undersök PDF (Explore PDF)
  • Denna funktion ger en inblick i den interna strukturen i en fil,
   erbjuder en mängd olika vyer som avslöjar funktioner som aktuell
   innehållsström eller andra resurser såsom teckensnitt, ICC-profiler och mer.
   Verktyget är även användbart för att hitta ogiltiga PDF-filer.


  • Undersök teckensnitt (Explore Fonts)
  • Detta verktyg låter användare analysera inbäddade teckensnitt,
   inklusive deras interna kodning eller glyfer.


  • Undersök metadata (Explore Metadata)
  • Detta verktyg kan användas för att extrahera eller exportera både
   metadata i ett PDF-dokument och metadata relaterade till
   alla bilder som dokumentet innehåller.


  • Undersök lager (Explore Layers)
  • Lagerutforskaren visar en lista över alla lager i dokumentet
   samt deras synlighetsinställning.
   Det stöder även metadata enligt ISO-standarden för
   bearbetningssteg/processing steps.


  • Undersök taggning (Explore Tagging)
  • Detta verktyg visualiserar en fils interna taggningsstruktur
   och ingående element såsom rubriker, stycken eller bildtexter.


  • Visa DPart metadata (Display DPart Metadata)
  • Denna förhandsgranskare identifierar all DPart-information
   som gäller sidor eller sidregioner, vilket gör det enklare att
   konfigurera automatiska DPart-baserade processer.

   Se även callas pdfDPartner.


  • Extrahera streckkoder och QR-koder (Extract Barcode and QR Codes)
  • Genom att analysera streckkoder och QR-koder,
   levererar detta verktyg både kodade data och
   alla parametrar som är relevanta för utskrift,
   såsom reduktion av streckkodsbredd och modulbredd.


  • Testläge (Test Mode)
  • Detta verktyg låter användare testa, förbättra och exportera
   vilken pdfaPilot-profil som helst med valfri testfil.
   Dock, om användaren inte har någon licens, kommer
   utdatafilen/PDF-filen inte längre att finnas tillgänglig
   när testläget är avslutat.


  Ladda ned callas pdfaPilot Desktop utan kostnad
  och använda dessa kraftfulla verktyg
  utan att behöva aktivera din licens.

  Tutorial: Se här hur du använder dessa kraftfulla PDF-verktyg


  Ytterligare egenskaper

  pdfaPilot 10 innehåller även ett brett utbud av andra funktioner.

  Dessa inkluderar:

  • Infoga PDF-filer och andra filer (t.ex. Office)
   som inbäddade filer eller tilläggssidor

  • Omordna sidor baserat på förutbestämda regler

  • Automatiskt upptäcka och infoga webblänkar med textsökning

  • Enkelt färgning av objekt

  • Jämför PDF-filer


Stäng - IkonStäng fönster


  Nyheter i callas pdfaPilot 9.1:

  Den främsta nyheten för callas pdfaPilot v9.1 är stödet för
  version 2.1 av ZUGFeRD-datamodellen för e-fakturor:

   Forum for Electronic Invoicing Germany (FeRD) och
   French National Forum for Electronic Invoicing och
   Public Digital Procurement (FNFE-MPE) publicerade nyligen en gemensam
   e-faktureringsstandard i form av ZUGFeRD 2.1 och Factur-X 1.0.

   Med pdfaPilot 9.1 kan användare skapa, validera och bearbeta
   ZUGFeRD-kompatibla filer som nu också överensstämmer med
   version 2.1 av dataformatet för fakturering.
   Eftersom ZUGFeRD 2.1 är helt kompatibel med den franska fakturastandarden
   Factur-X 1.0, blir det nu betydligt lättare för franska och tyska verksamheter
   att utbyta e-fakturor med varandra.
  Nyheter i callas pdfaPilot 9:

  callas pdfaPilot 9 för automatisering av arbetsflöden.

  Ny grafisk redigerare och ytterligare funktioner gör det
  enklare att skapa och hantera komplexa processer:

   Helt omarbetad editor som används för att skapa och
   ändra processplaner har nu ett helt nytt grafiskt gränssnitt.
   Med det här verktyget kan användare skapa och hantera
   än mer komplexa arbetsflöden enklare än någonsin
   - och ytterligare automatisera PDF-baserade processer.

   pdfaPilot 9 innehåller också ett antal nya funktioner som
   ger användare mer flexibilitet i hur de bearbetar PDF-filer.


  • Grafisk arbetsflödesredigerare

  • En nyhet i pdfaPilot 9 är den nya arbetsflödesredigeraren,
   som gör det enklare att skapa och hantera än mer komplexa processer.

   Det grafiska gränssnittet visar användarna en rad självförklarande symboler,
   som de sedan kan dra och släppa för att visuellt utforma processplaner.

   Typiska användningsfall för sådana processer inkluderar
   automatisk redigering, lägga till eller validera PDF-filer.

   Användningsfallen kan utformas för att integrera användarredigering,
   såsom att ange variabler och anpassade dialogrutor under körning.

callas software pdfaPilot - Automatisering - Grafisk arbetsflödesredigerare - Redigera processplan - Bild

  • Mer flexibilitet vid bearbetning av heta mappar

  • I allmänhet behandlar pdfaPilot Server automatiskt alla filer som har sparats i
   heta mappar i linje med parametrarna som är associerade med serverjobbet.

   callas software har utökat denna funktion för pdfaPilot 9 med
   mer flexibla heta mappar och tillägg av ett nytt "jobbiljett" -läge.

   Jobbiljetter är kontrollfiler där alla parametrar för
   bearbetning av PDF-filer kan definieras.
   De kan även valfritt innehålla en länk till PDF-filerna
   som pdfaPilot skall bearbeta.


  • Ytterligare nya egenskaper

  • pdfaPilot 9 innehåller också ett antal nya funktioner som är
   särskilt väl lämpade för processautomation.

   Till exempel kan pdfaPilot läsa streckkoder och QR-koder,
   och använda de extraherade värdena för att styra resten av arbetsflödet.

   pdfaPilot kan även valfritt använda textmarkeringar för
   att avgöra var PDF-filer ska delas.
   Den här funktionen är användbar för att dela upp utskriftsfiler,
   till exempel när man producerar fakturor.

   Ett annat alternativ i pdfaPilot 9 är att utlösa åtgärder när som helst
   som följd av ett visst innehåll finns i en PDF-fil.Stäng - IkonStäng fönster


  Nyheter i callas pdfaPilot 8.2:

   Nyheterna i callas pdfaPilot v8.2 rör främst stödet för
   version 2.0 av ZUGFeRD-datamodellen
   (internationellt även känd som "Factur-X").


   callas pdfaPilot 8.2 löser även problem med OpenType SVG-teckensnitt
   och erbjuder optimerad funktionalitet för PDF-jämförelse.
   pdfaPilot 8.2 kan också konvertera bildformat såsom
   TIFF och PSD till PDF eller PDF/A bättre än någonsin.


  • Transparent stöd för ZUGFeRD 2.0

  • Konverteringsverktyget i callas pdfaPilot 8.2 bygger på en fils XML-struktur.
   Beroende på om denna använder ZUGFeRD 2.0, ZUGFeRD 1.0 eller Factur-X,
   genereras målfilen automatiskt i rätt PDF/A-variant.
   Vid valideringen av ZUGFeRD-fakturor kan användarna även
   välja om ZUGFeRD 1.0 eller 2.0 skall användas.
   "Programvaran sköter vanligtvis inställningarna av sig själv,
   men användaren kan även välja ett flexibelt utbud av alternativ
   för att validera digitala fakturor".

   Av denna anledning uppfyller callas pdfaPilot 8.2 specifikationerna för
   Europeiska standardiseringsorganisationens (CEN) standard TR 16931.
   callas pdfaPilot stöder också MINIMUM- och BASIC-WL-profilerna som
   även omfattas av CEN-standarden.

callas software pdfToolbox - ZugFeRD Data - Bild

   Mer om stödet i callas pdfaPilot v8.2 för e-fakturor enligt ZUGFeRD v2.0


  • Åtgärdade fel vid användning av OpenType SVG-teckensnitt

  • Användandet av teckensnitt som innehåller "emoji" blir allt vanligare,
   och dessa teckensnitt finns ofta i PDF-filer som så kallade Typ 3-teckensnitt.
   En relaterad frågeställning har nu identifierats i PDF-specifikationen som
   orsakar att vissa program felaktigt visar sådana teckensnitt.

   callas software har svarat på den uppkomna situationen på följande sätt:
   pdfaPilot 8.2 kan nu intelligent förena tecknen i sådana typsnitt med
   innehållet på en given sida.
   Detta löser problemet för varje enskild PDF-fil.
   Arbete pågår redan för att klargöra PDF-specifikationen på ISO-nivå.


  • Andra korrigeringar och förbättringar

  • Bland annat innehåller pdfaPilot 8.2 också bättre stöd för
   16-bitars TIFF-filer, metadata samt alfa- och dekorfärgkanaler.
   pdfaPilot 8.2 omvandlar nu TIFF- och PSD-filer till PDF (/ A)
   mer tillförlitligt än någonsin.
   Funktionen för att jämföra två PDF-filer har även förbättrats,
   så att användarna kan jämföra innehållet i specifika sidrutor och
   definiera ankarpunkten för jämförelsen.
   Som ett resultat kan PDF-filer jämföras längs med varandra,
   även om de är av olika storlekar.
  Nyheter i callas pdfaPilot 8.1:

   Bland annat ger denna uppdatering pdfaPilot-användare nya
   alternativ för att ordna sidor, lägga till filter för att automatiskt
   ta bort XMP-metadata samt en optimerad taggningsstrukturvy.


  • Nya alternativ för beställning av sidor

  • pdfaPilot har redan tidigare inkluderat möjligheten att
   anpassa ordningen av sidor i PDF-filer.
   För att hjälpa användare med repetitiva arbetsmoment,
   så som att ofta ta bort eller byta specifika sidor,
   gör pdfaPilot det möjligt att lägga till scheman.
   Ett schema är en uppsättning instruktioner för att dela upp eller ordna sidor
   som anropas av användaren och sedan automatiskt utförs av pdfaPilot.
   Sidor kan nu också roteras med valfri vinkel, inte bara i steg om 90°,
   och även samtidigt förstoras.


  • Ny metadatabehandlingsfunktion

  • En av pdfaPilots styrkor är dess förmåga att hantera metadata.
   Nu kan användarna också använda fördefinierade filter
   när XMP-metadata tas bort; exempelvis, alla metadata för objekt
   som placeras i en PDF-publikation, såsom för bilder, kan raderas,
   förutom de data som krävs för fakturering för fotografier.
   Eftersom denna typ av metadata ofta ärvs av layouter,
   säkerställer detta att en verksamhets interna metadata inte
   kommer att publiceras.
   Bortsett från detta kan objektmetadata ibland nå en
   storlek på flera megabytes i extrema fall.


  • Nytt alternativ för e-postkonvertering

  • pdfaPilot används ofta för att konvertera e-post till PDF/A.
   Som en del av denna process kan användarna nu eventuellt förhindra
   externa referenser, såsom bilder i e-postmeddelanden i HTML-format,
   från att laddas om. Detta reducerar säkerhetsrisker samt filstorlekar.


  • Förbättrad visualisering av märkningsstruktur

  • För att ge pdfaPilot-användare en bättre överblick över strukturen i en PDF-fil,
   är nu i pdfaPilot visualiseringsfunktionaliteten från callas pdfGoHTML;
   pdfGoHTML är en kostnadsfri pluggin till Adobe Acrobat.
   Innehållsstrukturen visas som en följd av färgkodade fält,
   vilket underlättar att snabbt utföra en kvalitetskontroll av taggade PDF-filer.
  Nyheter i callas pdfaPilot 8:

   callas pdfaPilot v8 konverterar ännu fler filformat till PDF eller PDF/A,
   samt förbättrar molnintegration och ger större flexibilitet för
   automatisk bearbetning av PDF-filer.


  • Fler formatkonverteringsalternativ

  • Med den nya versionen av pdfaPilot kan man nu även konvertera alla
   RTF-format e-postmeddelanden liksom andra kontorsdokumentsformat
   såsom WordPerfect, till PDF eller PDF/A.
   Pålitlig konvertering av PDF-filer baserat på den nya
   PDF 2.0-standarden till PDF 1.x eller PDF/A.


  • Sifter & Processing Steps

  • En annan användbar egenskap är "Sifter-funktionen",
   som använder matematiska algoritmer för att identifiera dolda objekt,
   oavsett om de överlappar eller korsar varandra, eller är i närheten...
   så att de kan tas bort för att minska filstorleken,
   vilket är mycket användbart vid PDF/A-konvertering.

   pdfaPilot 8 stöder också den nya ISO-standarden för "Processing Steps".
   I PDF-filen identifieras objekt som innehåller ytterligare bearbetnings-
   information som skär-/stanslinjer som inte ingår i själva utskriftsmaterialet.


  • Nya PDF-redigeringsfunktioner

  • Med pdfaPilot 8 kan man omorganisera sidor eller sidgrupper i en PDF-fil.
   Den nya versionen erbjuder också ett brett utbud av sätt att visa
   den inre tekniska strukturen i en PDF-fil för analytiska ändamål.
   Delar av dessa filer kan sedan sparas i nya PDF-filer.
   Dessutom kan man jämföra enskilda bearbetningsprofiler eller
   ihopsamlade i bibliotek, förbättra överblickbarhet över
   olika profilvarianter vilket gör dem enklare att vidmakthålla.

callas software pdfaPilot - Switchboard - Dokument - BIld

  • Utökat stod för automatisering.

  • dfaPilot 8 innebär ännu större flexibilitet för att automaticera PDF-jobb,
   till exempel vid redigering eller validering vilket innebär att bearbetnings-
   sekvenser i processplaner kan innehålla ett större antal variabler.
   Man kan även skriva ut flera filer:
   detta kan användas när det uppstår problem att konvertera till PDF/A,
   till exempel för att även skapa en PDF där alla sidor rasteras som bilder.
   I denna typ av situation kan pdfaPilot automatiskt kontrollera tidigare resultat
   och använda dem för vidare bearbetning, vilket tillåter att PDF-filer som
   innehåller bilder genereras med hjälp av originalfilen.


  • Ny licensserver automatiserar behandlingsinstanser i molnet.

  • Slutligen kan pdfaPilot nu också drivas med en ny callas licensserver,
   för att automatiskt starta och driva behandlingsinstanser i molnmiljöer.Stäng - IkonStäng fönster


  Nyheter i callas pdfaPilot 7:

  • callas pdfaPilot v7 är fullt kompatibel med veraPDF.

  • callas software markerar betydelsen av att använda standarder och
   pdfaPilot v7 är fullt kompatibel med veraPDF-projektet
   som för närvarande stöds av Europeiska unionen.

   veraPDF innebär skapandet av en ny testsvit för alla
   standardkomponenter i PDF/A, samt en PDF/A-validerare baserad
   på öppen källkod; bägge täcker alla områden och efterlevnadsnivåer
   för ISO-formatet PDF/A för långtidsarkivering.

   veraPDF är ett initiativ som leds av PDF Association och
   Open Preservation Foundation.
   Under cirka två år har projektet skapat en ny test corpus som är
   betydligt mer omfattande än den tidigare använda testsviten Isartor.

   veraPDF PDF/A-valideraren kan användas av verksamheter för att
   kontrollera om filer överensstämmer med PDF/A-standarden och därmed
   säkerställa att filerna är reproducerbar och läsbara i årtionden framöver.

   Att callas pdfaPilot v7 är kompatibel med veraPDF innebär att användare
   uppnår samma nivå av kvalitet genom att använda den PDF/A-validerare
   som ingår som standard i callas pdfaPilot.

   Användare kan således använda ett enda verktyg, callas pdfaPilot,
   för PDF/A-validering samt för PDF/A-korrigering och PDF/A-konvertering!


  • Placering av alla typer av innehåll.

callas software pdfaPilot - Switchboard - Dekorering - Bild

   callas pdfaPilot v7 har stöd för automatiserad och flexibel placering
   via kontrollpanelen (Switchboard) av alla typer av innehåll
   - inklusive streckkoder, bilder, logotyper och grafiska symboler -
   och utan krav på någon programmeringskunskap.

   Typiska användningsområden är kontinuerlig numrering (Bates-numrering)
   av flersidiga dokument, ankomststämpling vid mottagandet av dokument,
   vattenstämpelmärkning av provutskrifter, tillägg av streckkoder för
   hantering av utskrifter, eller klassificering av dokument inför lagring
   i företags och organisationers content management system (CMS).
   Lösningen gör det också möjligt för användare att infoga nya sidor
   tack vare mallstöd för omslag och skiljeark.Stäng - IkonStäng fönster


  Nyheter i callas pdfaPilot 6:

  • Object Inspector

  • Inspektion av egenskaper för objekt som ingår i PDF-dokumentet.

callas software pdfaPilot - Object Inspector - Bild


  • Konvertering till PDF/A och PDF/X samtidigt.

  • Mycket användbart för organisationer som
   arkiverar (PDF/A) och som även behöver trycka (PDF/X).

callas software pdfaPilot - KOnvertering till både PDF/A och PDF/X - Bild


  • Bevarande av kalkylarksdata (utan data-förlust)
   vid konvertering från MS Excel till PDF/A.

  • Nya pdfaPilot Server / CLI parametrar:

   • "Show hidden columns"

   • "Shrink cell content to fit"

Indata: MS Excel kalkylark

callas software pdfaPilot - Indata: MS Excel kalkylark - Bild

Utdata: PDF/A-fil - Ingen dataförlust

callas software pdfaPilot - Utdata: PDF/A file - Bild


  • callas pdfaPilot varnar om
   MS Word ersatt saknade teckensnitt vid konvertering till PDF/A.

  • Saknade teckensnitt (fonter) ersätts automatiskt av MS Word (utan varning)
   vid konvertering till PDF/A.
   Detta leder ofta till att ändrad dokumentlayout, konstiga sidbrytningar, etc...
   pdfaPilot varnar nu när sådana teckensnittssubstitutioner (orsakade av MS Word) sker.

callas software pdfaPilot - Varningsmeddelande: Saknade teckensnitt (fonter) har ersatts av MS Word - Bild


  • Mall-baserat skapande av PDF/A-3 indexsidor.

callas software pdfaPilot - 1: Mall-baserat skapande av PDF/A-3 indexsidor - Bild

callas software pdfaPilot - 2: Mall-baserat skapande av PDF/A-3 indexsidor - Bild


  • Stöd för "tillgänglig PDF"
   ISO Standard (ISO 14289-1) för universell tillgänglighet.

  • För att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att kunna ta del av
   PDF-baserad information är nu funktionaliteten i callas pdfGoHTML
   även integrerad i pdfaPilot.

   pdfaPilot visar nu dokumentstruktur, läsordning och alternativa texter för bilder
   som en färgkodad bild: idealisk för att snabbt diagnostisera eventuella problem.

pdfaPilot visar strukturen i en taggad PDF-fil

callas software pdfaPilot - PDF/UA Syntax-kontroll - Bild

   Obs!
   Denna funktion fungerar även efter det att utvärderingslicensen
   för callas pdfaPilot upphört att gälla.
   callas pdfaPilot kan således fortsatt användas för att, utan kostnad,
   visa dokumentstruktur, läsordning och alternativa texter för bilder.


  • pdfaPilot har stöd för att kontrollera både syntax och semantic
   med avseende på överensstämmelse med PDF/UA-standarden.

callas software pdfaPilot - Syntaktisk- och semantisk kontroll av överensstämmelse med PDF/UA-standarden - Bild

   pdfaPilot erbjuder integrerade kontrollfunktioner för
   överensstämmelse med PDF/UA-standarden:

   • maskinell kontroll av syntax, och

   • interaktiv (human) kontroll av semantic

   Efter lyckad validering kan en PDF/UA-valideringsrapport genereras.


   Valideringsrapporter (Kundanpassningsbara)

   Exempel:
   Test av "tillgänglig PDF" - PDF/UA-validering med programvara

   Obs!
   Viktigt att alltid beakta vid validering gentemot ISO-standarden PDF/UA:

   PDF/UA-överensstämmelse kräver validering av både syntax och semantik.

   Matterhorn-protokollet anger en uppsättning av
   31 "kontrollpunkter" med 136 feltillstånd, varav

   • 89 feltillstånd kan kontrolleras av programvara och

   • 47 feltillstånd kräver mänsklig bedömning.

   Två utfall - Lyckad eller misslyckad:
    - PDF/UA-valideringen lyckades:
    Actino software - Actino DPS valideringsrapport - Felfritt - Bild

    PDF-dokumentet klarade kontrollen av programvara.
    Återstår att även göra en mänsklig bedömning innan
    dokumentet kan förklaras vara en "tillgänglig PDF"


    - PDF/UA-valideringen misslyckades:
    Actino software - Actino DPS valideringsrapport - Fel - Bild

    PDF-dokumentet klarade inte kontrollen av programvara.
    PDF-dokumentet överstämmor inte med PDF/UA
    och är därmed inte en "tillgänglig PDF"


  • Stöd för ZUGFeRD-faktura med streckkodsdata (barcodes).

  • ZUGFeRD (tysk standard) är ett av de viktigaste initiativen av tyska BMWi
   för att underlätta verksamheten för små och medelstora företag.

   • Kombinerar PDF/A-3 med XML och Girokod/QR-kod till en elektronisk faktura

   • Medger "blint utbyte" av fakturor mellan datorsystem

   • XML bygger på UN / CEFACT (CII)

   "Tripple faktura"-format:

   • PDF

   • XML

   • Girokod/QR-kod
callas software pdfaPilot - ZUGFeRD-faktura - PDF, XML, QR Girokod - Bild


Stäng - IconStäng fönster


  Nya egenskaper och funktionalitet i callas pdfaPilot 5:

  • Bekväm och säker e-arkivering av e-post i PDF/A-3 format

   • callas software pdfaPilot - Flöde: Arkivering av e-post i PDF/A - Bild

   • E-post konverteras till PDF/A (PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3) format.

   • E-postmeddelanden och bilagor konverteras till PDF/A-format;
    ursprungligt e-postmeddelande lagras i ett PDF/A-3 dokument.

   • Varje e-postmeddelande omvandlas till ett PDF/A-dokument som
    är garanterat läsbart och återanvändbart i många år framöver.

   • Alla e-postbilagor kan bäddas in i det nyskapade PDF/A-dokument;
    antingen som PDF/A, i sitt ursprungliga format eller som både och.

   • Systemoberoende arkivering med PDF/A:
    Arkivmaterial (dokument, e-post och bilagor) i PDF/A
    är oberoende av använt arkivsystem, vilket förhindrar
    att arkivmaterialet utsätts för leverantörsinlåsning.

   • Med callas pdfaPilot utförs konverteringen, antingen manuellt eller automatiskt,
    med callas pdfaPilot Desktop respektive callas pdfaPilot Server.
    Konverteringen kan även integreras i en kundspecifik tillämpning
    med callas pdfaPilot CLI.

    Vid automatisk konvertering av e-post till e-arkivering kan konverteringsregler sparas.
    Reglerna kan definiera vilka e-postmeddelanden som ska arkiveras och i vilket
    PDF/A-format eller hur bilagor ska behandlas av callas pdfaPilot.
    Användaren kan definiera om e-posten skall konverteras till PDF/A eller
    vara inbäddad i det ursprungliga formatet eller både och.
    Under konverteringen behöver ingen annan programvara vara installerad,
    såsom MS Outlook eller andra e-postklienter.

    När det gäller e-postarkivering, fungerar callas pdfaPilot helt autonomt.
    Programvaran installeras snabbt och är klar för användning
    (med extremt höga prestanda) med bara några få inställningar.

  • Elektronisk fakturering med PDF/A.


  • Fler möjligheter för bättre överblick över sidor i en PDF/A-3 fil.

  • Dessa kan skapas automatiskt när en PDF/A-3 kollektion skapas och då ge
   information om vilka dokument som är inbäddade i PDF/A-3 filen.
   Användare har mer flexibilitet att anpassa dessa sidor efter individuellt behov.


  • Optimerad hantering av transparens/genonskinlighet för PDF/A

  • Optimerad förenkling av transparens (transparency flattening) för PDF/A.


  • Export till PDF/UA och till EPUB.

  • Export till PDF/UA (universellt tillgänglig PDF) eller till
   EPUB (standardformatet för e-böcker).Stäng - IconStäng fönster


  Egenskaper och funktionalitet i callas pdfaPilot:

  • Stöd för nya ISO-standarder: PDF/A-3 och PDF/UA samt
   konvertering av PDF-filer till EPUB/eBook-filer.

   • PDF/A-3:
    • Verifiering av PDF-filer mot gällande standard samt konvertering av
     Office- och PDF-filer till helt kompatibla PDF/A-3 dokument med
     automatisk inbäddning av källdokumenten i den genererade PDF/A-filen.

    • PDF/A samlingar kan nu innehålla inte bara PDF/A-filer utan även andra filer
     i godtyckliga filformat såsom Word eller Excel-filer eller XML-strukturer.
     Dessa egenskaper är en del i standarden för PDF/A-3.

   • PDF/UA: Kontroll av att PDF-dokument uppfyller den nya PDF/UA-standarden.
    • Lagkrav på ökad tillgänglighet innebär SKALL-krav på att all information
     som publiceras av offentliga förvaltningar, skolor/universitet, företag och
     andra medietjänster i form av webbsidor eller som PDF-dokument måste
     erbjudas till alla i en lättillgänglig form.
    • Information som publiceras i dokument som uppfyller PDF/UA-standarden
     är tillgänglig och användbar för alla.

   • EPUB: Konverterar PDF-dokument till EPUB/eBook-dokument.
    • Ny och unik funktion för snabb och enkel konvertering av taggade
     PDF-dokument till EPUB/eBook-dokument för omedelbar användning
     i mobila enheter/ebokläsare/smarta telefoner och surfplattor.


  • Skapa PDF/A-filer och flexiblare arbetsflöden enklare med
   hjälp av digitala dossierer och processplaner

   • Digitala dossierer:
    Enkelt skapande av digitala dossierer från strukturer av filer och foldrar.

   • Processplaner:
    • Mycket flexibel funktion för att skapa logisk bearbetning i arbetsflöden för PDF.

    • Lätt att skapa en enda profil som en kombination av olika bearbetningssteg
     som skall exekveras och därefter anpassa ordningen av stegen för de
     särskilda behoven i sekvensen.
     En detaljerad resultatvy visar hur åtgärder eller korrigeringar tillämpas
     när filer bearbetas och resultaten av varje enskilt bearbetningssteg.

    • Och allra viktigast:
     • Processplaner är inte bara begränsade till att användas med
      callas pdfaPilot Desktop. De kan med fördel även exporteras
      till att användas med callas pdfaPilot Server.

  • Distribuerad bearbetning / lastbalansering

  • Distribuerad bearbetning gör det enklare att lastbalansera mellan flera
   callas pdfaPilot-servrar för bearbetning av stora arbetsflöden.


  • Garanterad, korrekt konvertering till PDF/A

  • Garanterad och korrekt konvertering till PDF/A; pdfaPilot prövar automatiskt
   olika konverteringsmetoder för att skapa den bästa möjliga PDF/A-filen.


  • Integration med Microsoft SharePoint.


  • Stöd för att köra som en Windows-tjänst (Windows Service)


  • Förbättrad konvertering:

   • av formulärfält och kommentarer (noteringar)

   • av objektnivåmetadata i PDF/A-2

   och möjlighet att ta bort inkompatibla signaturer vid konvertering till PDF/A-2.


  • Enfocus Switch konfigurator

  • Enfocus Switch konfigurator för att inkludera
   callas pdfaPilot Server i ett Switch-arbetsflöde.  Egenskaper och funktionalitet i callas pdfaPilot Server:

  • Nätverksaktiverad installation och lastbalansering genom dispatcherfunktion

   • callas pdfaPilot Desktop kan nu användas för att installera en
    callas pdfaPilot Server var som helst i nätverket.

   • Arbetsflödesansvarig personal kan nu från sin desktop/callas pdfaPilot Desktop:
    • först testa arbetsflödet på egen maskin, därefter
     enkelt installera en callas pdfaPilot Server, samt
     köra och övervaka arbetsflödet på callas pdfaPilot Server.

    • fjärrövervaka körningen av flera callas pdfaPilot Servrar
     från callas pdfaPilot Desktop.


  callas pdfaPilot Desktop och callas pdfaPilot Server använder samma
  valideringsteknik för preflight-funktionen som callas software licensierat till
  Adobe® för Adobe® Acrobat®.Stäng - IkonStäng fönster

 
 

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2022 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.